Wystąpienie DIR Do Ministra Środowiska Ws. Zmiany Art. 29 Ust. 1 Ustawy Z Dnia 13 Października 1995 R. Prawo Łowieckie

Mając jeszcze w pamięci niedawny proces opiniowania przez samorząd rolniczy umów dzierżawy obwodów łowieckich oraz spostrzeżenia i uwagi, jakie nasuwają się po odbyciu tej procedury, Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej zawnioskował do Ministra Środowiska o zmianę procedury wydzierżawiania obwodów łowieckich.

Art. 29 ust. 1. Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie mówi, iż:
„Obwody łowieckie wydzierżawiają, na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego, po zasięgnięciu opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz właściwej izby rolniczej:
1) obwody łowieckie leśne – dyrektor regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe;
2) obwody łowieckie polne – starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej;
3) obwody łowieckie znajdujące się na terenie więcej niż jednego powiatu – starosta powiatu, na terenie którego znajduje się największa część obwodu łowieckiego.”

W związku z pojawiającymi się nieporozumieniami w ocenie uczestniczących w procedurze rolników, którą podziela Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej, obwody łowieckie polne powinien wydzierżawiać starosta po zasięgnięciu opinii właściwego Zarządu Okręgowego PZŁ, wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz właściwej terytorialnie izby rolniczej. Opinie te powinny pełnić funkcję pomocniczą przy podejmowaniu ostatecznej decyzji przez starostę. Rola Zarządu Okręgowego PZŁ – w ocenie wnioskujących – powinna zostać ograniczona do roli podmiotu opiniującego, bez możliwości wskazywania konkretnych kół łowieckich, jako dzierżawców poszczególnych obwodów łowieckich. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której Zarządy Okręgowe PZŁ, mimo sprzeciwów uparcie forsują kandydatury kół łowieckich nie potrafiących i nie chcących współpracować z miejscowymi rolnikami, ignorując przy tym zupełnie negatywne opinie Izby Rolniczej oraz niezadowolenie społeczności wiejskiej.

Informacje kwartalne

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Daria, Wilhelmina