Tylko co dziewiąty rolnik dostał 1000 zł pomocy suszowej

W ubiegłym roku rolnicy złożyli ponad 340 tys. wniosków o pomoc suszową. Tylko co dziewiąty otrzymał pełną pomoc w wysokości 1000 zł do hektara.

Ubiegłoroczna susza wyrządziła strat na ponad 8,6 mld zł. Rząd przeznaczył na rekompensaty dla rolników 2,07 mld zł. Pokrzywdzony gospodarz mógł ubiegać się o 1000 zł do hektara. Ale żeby otrzymać taką stawkę, należało spełnić dwa warunki: po pierwsze mieć co najmniej 70 proc. szkody w danej uprawie, po drugie: mieć ubezpieczoną co najmniej połowę upraw. Z informacji, które w ubiegłym tygodniu w odpowiedzi na interpelację Doroty Niedzieli (PO) i Kazimierza Plocke (PO) przedstawił wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski wynika, że taką pełną pomoc otrzymało 30 816 osób.Advertisement

Pomoc suszowa w liczbach

Ogólnie rozpatrzonych zostało 340 264 wniosków, z tego:

 • 19 033 wniosków dotyczyło 186 548,57 ha powierzchni upraw, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 70 proc. danej uprawy

z tego:

  • 3 660 wniosków na 73 866,58 ha powierzchni upraw dotyczyło producentów, którzy ubezpieczyli przynajmniej połowę upraw
  • 15 373 wniosków na 112 681,99 ha powierzchni upraw dotyczyło producentów nieubezpieczonych
 • 174 655 wniosków dotyczyło 3 276 942,52 ha powierzchni upraw, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 30 proc. i mniej niż 70 proc. danej uprawy

z tego:

  • 32 509 wniosków na 1 101 035,25 ha powierzchni upraw dotyczyło producentów, którzy ubezpieczyli przynajmniej połowę upraw
  • 142 146 wniosków na 2 175 907,27 ha powierzchni upraw dotyczyło producentów nieubezpieczonych,
 • 146 576 wniosków obejmujących 1 863 657,49 ha powierzchni upraw, dotyczyło przypadków, gdzie jednocześnie w jednej decyzji przyznano pomoc w stawce 1 000 zł/1ha oraz 500 zł/1 ha (czyli. na szkody w uprawach, które powstały na powierzchni, powyżej i poniżej 70 proc.)

z tego:

  • 27 156 wniosków na 705 963,29 ha powierzchni upraw dotyczyło producentów, którzy ubezpieczyli przynajmniej połowy upraw
  • 119 420 wniosków na 1 157 694,20 ha powierzchni upraw dotyczyło producentów nieubezpieczonych.

Rekompensaty wypłacono 268 140 rolnikom na kwotę 2 071 527 tys. zł. Wyższa liczba wniosków wynika z tego, że część rolników składała dwa wnioski, np. jeśli mieli straty powyżej i poniżej 70 proc. w różnych uprawach.

Odmownie rozpatrzonych zostało 636 wniosków obejmujących 76 929,97 ha powierzchni.

Dodatkowo rolnicy złożyli 9 114 wniosków o umorzenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Pozytywnie rozpatrzono 7552 wniosków na kwotę 5 526 446,86 zł.

Ponadto KRUS pozytywnie rozpatrzył 198 wniosków o rozłożenie na raty składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne na łączną kwotę 388 631,01 zł.

Natomiast KOWR rozpatrzył pozytywnie 6 697 wniosków dzierżawców państwowej ziemi o umorzenie lub obniżenie czynszu dzierżawnego. Kwota zastosowanych ulg wyniosła łącznie 31.139.269,21 zł.

Sporo rolników wystąpiło także o kredyty klęskowe. W ubiegłym roku banki współpracujące z ARiMR udzieliły 4 222 kredyty na wznowienie produkcji w przypadku szkód spowodowanych przez suszę, na kwotę 514,15 mln zł.

Łączna kwota przekazanych dopłat do tych kredytów na dzień 09.04.2019 r. wyniosła 2,99 mln zł.

Z kolei w tym roku – od stycznia do końca lutego banki udzieliły 1 973 takich kredytów na kwotę 168,81 mln zł. Tu kwota przekazanych dopłat na dzień 09.04.2019 r. wyniosła 0,07 mln zł.

Źródło: agronews.com.pl

Słowa prezesa

Za kilka, może kilkanaście godzin chyba najważniejsza chwila...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0431 +0,00% [04:59]
 EUR / JPY 120,6990 +0,04% [04:59]
 EUR / PLN 4,2912 +0,03% [04:58]
 USD / JPY 111,5470 +0,12% [04:59]
 USD / PLN 3,9644 +0,09% [04:59]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Maciej, Marek