Wzrosła liczba gospodarstw rolnych

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w 2018 roku liczba gospodarstw rolnych posiadających użytki rolne wyniosła ok. 1 425 tys. tj. o 1,4% więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym. Gospodarstw posiadających powierzchnię powyżej 1 ha użytków rolnych było ok. 1 401 tys., w tym ok. 1 180 tys. posiadających powierzchnię zasiewów.

Analiza danych z czerwcowego badania gospodarstw rolnych wykazała, że gospodarstw indywidualnych z użytkami rolnymi było ok. 1 422 tys., w tym posiadających powyżej 1 ha użytków rolnych było ok. 1 398 tys. Średnia powierzchnia użytków rolnych gospodarstwa rolnego wyniosła 10,29 ha, przy czym w gospodarstwach o powierzchni użytków rolnych powyżej 1 ha wynosiła 10,46 ha, natomiast w gospodarstwach o powierzchni użytków rolnych do 1 ha – 0,70 ha.

Najwięcej gospodarstw rolnych znajdowało się w grupie obszarowej 1–5 ha powierzchni użytków rolnych, tj. ok. 1 049 tys. (powyżej 74,0% gospodarstw rolnych posiadających użytki rolne) i zajmowały one 28,0% powierzchni gospodarstw rolnych. Gospodarstw rolnych posiadających powyżej 10 ha użytków rolnych było ok. 352 tys. i zajmowały one 72,0% powierzchni gospodarstw rolnych. Liczba gospodarstw rolnych posiadających 1–3 ha użytków rolnych to ok. 476 tys.; użytkowały one zaledwie około 6,0% powierzchni gospodarstw rolnych. Gospodarstwa rolne posiadające 500 ha i więcej użytków rolnych zajmowały 6,9% ogólnej powierzchni gospodarstw rolnych i było ich 759.

Gospodarstwa indywidualne będące w grupie gospodarstw użytkujących od 5 do 50 ha powierzchni użytków rolnych stanowiły 44,5% gospodarstw indywidualnych, było ich 632 tys. i zajmowały 60,8% powierzchni użytków rolnych, natomiast 3,2% powierzchni gospodarstw indywidualnych zajmowały gospodarstwa o powierzchni powyżej 1 ha i mniej niż 2 ha użytków rolnych, stanowiły one 20,0% gospodarstw indywidualnych posiadających użytki rolne.

W 2018 roku gospodarstwa rolne zajmowały 16,4 mln ha gruntów, tj. na zbliżonym poziomie w porównaniu do roku ubiegłego. W gospodarstwach indywidualnych, dominujących w polskim rolnictwie znajdowało się około 15,1 mln ha gruntów, natomiast gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek niemających osobowości prawnej posiadały około 1,3 mln ha ogólnej powierzchni gruntów.

Źródło: cenyrolnicze.pl

Słowa prezesa

Za kilka, może kilkanaście godzin chyba najważniejsza chwila...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0440 +0,02% [05:59]
 EUR / JPY 120,6990 +0,04% [05:59]
 EUR / PLN 4,2907 +0,02% [05:59]
 USD / JPY 111,5560 +0,13% [05:59]
 USD / PLN 3,9646 +0,09% [05:59]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Maciej, Marek