Ruszył nabór na restrukturyzację małych gospodarstw!

Do wzięcia jest premia, której wysokość to 60 tys. zł. I w tym zakresie nic się nie zmienia. Zmieniają się natomiast kryteria dostępu do tej pomocy. Oto najważniejsze ze zmian:

1. podniesienie progu wielkości ekonomicznej gospodarstwa z 10 do 13 tys. euro. To bardzo dobre rozwiązanie, tym bardziej że jednocześnie ujednolicono wymagania w „Modernizacji gospodarstw”, gdzie o pomoc będą mogły ubiegać się gospodarstwa o wielkości ekonomicznej powyżej 13 tys. euro.

2. wprowadzenie kryterium dochodowego przy ustalaniu, czy wnioskodawca faktycznie prowadzi działalność rolniczą w celach zarobkowych. Kryterium to będzie weryfikowane za pomocą jednej z dwóch poniższych metod:

Restrukturyzacja małych gospodarstw – nabór od 31 maja!
•    metody dochodowej, przy której dochody z rolnictwa nie mogą stanowić mniej niż 25% wszystkich dochodów wnioskodawcy, przy czym dochody z działalności rolniczej będą ustalane na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych i wartości przeciętnego dochodu z hektara przeliczeniowego ustalanego przez GUS,
•    metody przychodowej, przy której przychody z rolnictwa nie mogą stanowić mniej niż 25% wszystkich przychodów wnioskodawcy i tu również nie będą brane faktyczne przychody z produkcji rolnej a przychód będzie ustalony na podstawie wielkości ekonomicznej gospodarstwa przeliczonej na złotówki.

3. obniżenie z 70 do 50% wymaganego udziału gruntów własnych rolnika, oddanych w użytkowanie wieczyste lub dzierżawionych przez rolnika z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego w powierzchni gospodarstwa uwzględnianej przy obliczaniu wielkości ekonomicznej – dotyczy roku docelowego.

4. zniesienie obowiązku podlegania przez wnioskodawcę ubezpieczeniu w KRUS przed złożeniem wniosku.

Więcej zaświadczeń

Ponieważ wprowadzone ma być kryterium dochodowe lub przychodowe przy weryfikacji zarobkowego celu prowadzenia gospodarstwa, do wniosku konieczne będzie dołączenie dodatkowych zaświadczeń potwierdzających uzyskane dochody i przychody. I tak do wniosku trzeba będzie dołączyć:

•    zaświadczenie z urzędu gminy o ilości hektarów przeliczeniowych,
•    zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej lub braku takich dochodów (za rok poprzedzający złożenie wniosku),
•    zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach innych niż z rolnictwa lub o braku takich dochodów (za rok poprzedzający złożenie wniosku),
•    dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanych przychodów innych niż z rolnictwa (pozarolnicza działalność gospodarcza, umowa o prace itp.), albo zaświadczenie z urzędu skarbowego o braku takich przychodów.

Więcej pieniędzy na RMG

Większość tych zmian ma ułatwić dostęp do pomocy szerszej grupie odbiorców. Szczególnie zniesienie obowiązku podlegania ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie przed złożeniem wniosku to wyraźny ukłon w stronę dwuzawodowców. Teraz nie rezygnując z pracy na etacie czy prowadzenie firmy będą mogli sięgnąć po premię na restrukturyzacje małego gospodarstwa. W zapowiadanym naborze trzeba więc spodziewać się dużego zainteresowania i dużej ilości złożonych wniosków. Choć już teraz wiadomo, że planowane jest przesuniecie dodatkowych 100 mln euro na premie dla małych gospodarstw, a docelowo planowane jest przyznanie tej pomocy aż 55 700 gospodarstwom. gi

Źródło: topagrar.pl

Słowa prezesa

Za kilka, może kilkanaście godzin chyba najważniejsza chwila...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0178 +0,18% [07:59]
 EUR / JPY 120,3180 +0,09% [07:59]
 EUR / PLN 4,2637 -0,02% [07:58]
 USD / JPY 111,5310 +0,28% [07:59]
 USD / PLN 3,9550 +0,25% [07:59]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Leon, Ludomir