Będzie zakaz stosowania klatek w hodowli zwierząt?

Europejska Inicjatywa Obywatelska „Koniec Epoki Klatkowej” oficjalnie ruszyła we wrześniu zeszłego roku. Jej cele jest wprowadzenie na terenie Unii Europejskiej całkowitego zakazu stosowania klatek w hodowli zwierząt gospodarskich. Zgodnie z unijnymi przepisami organizatorzy takich inicjatyw mają rok, aby zebrać minimum milion podpisów, co automatycznie zmusza unijne instytucje do zajęcia się sprawą.

– Milion podpisów to ogromny krok, ale to jeszcze nie koniec. Zbudowaliśmy największą koalicję na rzecz zwierząt gospodarskich w historii i jesteśmy niezwykle dumni z tego wspólnego wysiłku. Jednak walka o uwolnienie zwierząt hodowlanych z klatek jeszcze się nie skończyła. Musimy zbierać podpisy, aby upewnić się, że Parlament Europejski zrozumie jak ważna jest ta sprawa dla obywateli UE – mówi Małgorzata Szadkowska, z CIWF Polska, organizacji, która w Polsce zbierała podpisy pod inicjatywą.

Organizacje europejskie na zbieranie podpisów obywateli UE pod Inicjatywą mają czas do 11 września. Następnie podpisy trafią do Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Inicjatywę można podpisywać online oraz w wersji papierowej.  „Koniec Epoki Klatkowej” chce w znaczący sposób zmienić cały system produkcji żywności i sektor hodowlany wprowadzając zakaz chowu klatkowego dla:

Wielkie oszczędności w wydatkach na postęp biologiczny

  • kur niosek,
  • królików,
  • brojlerów hodowlanych,
  • kur niosek hodowlanych,
  • przepiórek,
  • kaczek,
  • gęsi.

A także zakazać kojców porodowych i inseminacyjnych dla macior i indywidualnych zagród dla cieląt.
Tymczasem z analiz Instytutu Gospodarki Rolnej wynika, że stosowanie klatek w chowie i hodowli zwierząt pozwala na prowadzenie zbilansowanej gospodarki rolnej we wszystkich krajach wspólnoty, a taka forma prowadzenia gospodarstw pozwala na utrzymanie w szczególności hodowli przemysłowych, które stanowią filar bezpieczeństwa żywnościowego Unii Europejskiej i świata. Takie gospodarstwa są także podstawowym dostarczycielem produktów przeznaczonych na eksport.

– Potencjalne wejście w życie planowanych regulacji mogłoby doprowadzić do drastycznego obniżenia wskaźników produkcji mięsa, a co za tym idzie wzrostu cen i spadku dostępności produktów mięsnych. Konieczną konsekwencją wprowadzenia zakazu stosowania klatek w chowie i hodowli zwierząt byłoby także osłabienie sektora upraw roślin przeznaczonych na pasze. Tak znacząca ingerencja wiązałaby się z destabilizacją całego sektora rolnego w Unii Europejskiej w tym w Polsce – napisał Jacek Podgórski dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej.

Instytut Gospodarki Rolnej przypomniał także, że kwestie prowadzenia gospodarstw utrzymujących zwierzęta definiowane są przez przepisy krajowe oraz europejskie, a nad ich przestrzeganiem czuwają powołanego do tego instytucje. wk

Źródło: topagrar.pl

Słowa prezesa

Za kilka, może kilkanaście godzin chyba najważniejsza chwila...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0178 +0,18% [07:59]
 EUR / JPY 120,3180 +0,09% [07:59]
 EUR / PLN 4,2637 -0,02% [07:58]
 USD / JPY 111,5310 +0,28% [07:59]
 USD / PLN 3,9550 +0,25% [07:59]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Leon, Ludomir