Zmiany w rolnictwie ekologicznym z PROW

Propozycja zawarta w projekcie  rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 to wynik zmian w ustawach, wprowadzonych ustawą z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia procesu wydatkowania środków.

Zmiany w ustawie o krajowym systemie ewidencji – rozszerzające katalog przypadków, kiedy małżonkom oraz podmiotom będącym współposiadaczami gospodarstwa rolnego można nadać odrębny numer identyfikacyjny – wpłynęły na konieczność zastrzeżenia, że  numer identyfikacyjny nadany w nowym trybie nie może być wykorzystywany do ubiegania się o przyznanie płatności bezpośrednich oraz obszarowych PROW.

Natomiast ze zmian w ustawie o PROW wynika konieczność składania oświadczeń, że rolnik ma tytuł prawny do gruntu będącego własnością Skarbu Państwa, państwowej osoby prawnej, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowej osoby prawnej, do którego ubiega się o przyznanie płatności. Zmiana ta ma zastosowanie do wniosków o przyznanie pomocy za 2020 r.

Doprecyzowano też przepis dotyczący Pakietu 6. lub Pakietu 12., tak, aby jednoznacznie wskazywał, że warunek minimalnej obsady zwierząt na poziomie 0,5 DJP/ha dotyczy wszystkich TUZ w gospodarstwie.

Ponadto rozszerzono wykaz roślin, do których przysługuje płatność ekologiczna o miętę zieloną. Rozszerzono możliwość deklaracji uprawy wiesiołka dwuletniego jako uprawy rocznej (poza dostępną już możliwością deklaracji tej uprawy jako dwuletniej), natomiast wiesiołka dziwnego jako uprawy dwuletniej (poza dostępną już możliwością deklaracji tej uprawy jako rocznej).

Te zmiany będą miały zastosowanie do wniosków złożonych od kampanii w 2020 r., a całe rozporządzenie ma wejść w życie od 15 marca 2020 r.

 

Źródło: www.farmer.pl

Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Aniela, Jan