Harmonogram PROW. Na co można jeszcze złożyć wniosek w 2019 r. ?

Inwestycje chroniące przed skutkami klęsk żywiołowych

Do 22 listopada można jeszcze złożyć wnioski o pomoc na inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej. Dla kogo przewidziane jest to wsparcie? Pierwszą grupą odbiorców są rolnicy, którzy prowadzą chów lub hodowlę świń i chcą w swoich gospodarstwach zrealizować inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa ASF. Maksymalny limit pomocy wynosi 100 tys. zł. Drugą grupę stanowią spółki wodne lub związki spółek wodnych, które chcą zaopatrzyć się w sprzęt do utrzymania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny. W tym przypadku limit wynosi 1 mln zł.

Modernizacja gospodarstw – inwestycje w nawodnienie

Również do 22 listopada oddziały ARiMR przyjmują wnioski na modernizację gospodarstw rolnych w zakresie nawadniania. Ze wsparcia mogą skorzystać rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy. ARiMR pomoże sfinansować inwestycje ulepszające już istniejące instalacje nawadniające lub powiększające obszar nawadniania. Limit pomocy wynosi 100 tys. zł.

Systemy jakości. Nabór w KOWR

Także do 22 listopada, ale tym razem w KOWR będzie można złożyć wnioski o przyznanie wsparcia na przystępowanie do systemów jakości. Nabór ten dotyczy nabór dotyczy rolników uczestniczących w istniejących już systemach jakości m.in. Chronione Nazwy Pochodzenia, Chronione Oznaczenia Geograficzne, czy Gwarantowane Tradycyjne Specjalności.

Poszkodowani przez klęski żywiołowe lub ASF

Aż do końca roku będzie trwał nabór wniosków o wsparcie z PROW dla poszkodowanych przez klęski żywiołowe lub ASF. O przyznanie pomocy mogą ubiegać się dwie grupy rolników. Pierwszą stanowią ci gospodarze, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Drugą grupą, która będzie mogła skorzystać z pomocy, są rolnicy, którzy w celu zwalczania ASF, musieli wybić świnie lub zniszczyć ich zwłoki. Warto się pospieszyć, bo o przyznaniu pomocy decyduje kolejność składania wniosków, a nabór trwa już od 27 sierpnia.

Pomoc w tworzeniu grup producentów

Od 28 października do 13 grudnia 2019 r. ARiMR przyjmuje wnioski o pomoc na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. To już szósty nabór tego typu w ramach PROW na lata 2014-2020. Kto może ubiegać się o dofinansowanie? Pomoc kierowana jest do nowych grup producentów rolnych, uznanych od 22 grudnia 2018 r. W ich skład muszą wchodzić wyłącznie osoby fizyczne, działające jako przedsiębiorcy prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

Rolniczy handel detaliczny ze wsparciem ARiMR

Nawet na 100 tys. złotych mogą liczyć rolnicy i ich małżonkowie, którzy zajmują się lub chcą podjąć działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego. Nabór wniosków na tzw. małe przetwórstwo rozpocznie się 21 listopada i potrwa do 20 grudnia 2019 r. Warto przypomnieć, że do prowadzenia rolniczego handlu detalicznego nie jest wymagane uzyskanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Jeszcze w tym roku powinien być uruchomiony nabór na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”.

 

Źródło: www.agronews.com.pl

Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Aniela, Jan