Obowiązkowa rejestracja elektroniczna w BDO dopiero od nowego roku

Wszyscy przedsiębiorcy, produkujący odpady, jak i rolnicy z gospodarstwami rolnymi o powierzchni powyżej 75 ha mają wydłużony czas do końca tego roku, czyli do 31 grudnia 2020 r., na obowiązkową rejestrację w elektronicznym rejestrze BDO z powodu epidemii koronawirusa.

Wszyscy przedsiębiorcy, produkujący odpady, jak i rolnicy z gospodarstwami rolnymi o powierzchni powyżej 75 ha mieli wcześniej wydłużony czas do 30 czerwca br. na rejestrację w elektronicznym rejestrze-BDO.

Pozwalało to przedsiębiorcom i rolnikom, którzy są zobowiązani do zarejestrowania się w rejestrze-BDO, a jeszcze tego nie zrobili posługiwać się papierowymi dokumentami ewidencji odpadów, przy zdawaniu ich firmom specjalizującym się utylizacją takimi odpadami najpóźniej do 31 lipca br. Jednak z powodu epidemii koronawirusa termin ten został znowu wydłużony.

Zmiany w BDO z powodu koronawirusa

31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa ta dopuszcza do równoległego prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej BDO oraz w formie papierowej. Zobowiązani rolnicy oraz przedsiębiorcy do prowadzenia ewidencji BDO (ale jeszcze nie zarejestrowani w systemie elektronicznym), będą mogli ją prowadzić w formie papierowej,  jednak nie później niż do 31 grudnia 2020 r.

Należy pamiętać, że przy papierowej ewidencji BDO, przekazujący odpady ma obowiązek wystawiać kartę przekazania odpadów (KPO) lub kartę przekazania odpadów komunalnych (KPOK).

Przedsiębiorcy i rolnicy z gospodarstwami powyżej 75 ha (wliczane są także działki dzierżawione) muszą jednak pamiętać, że najpóźniej do 31 stycznia 2021 r. będą mieli czas, aby dokumenty wystawione do 31 grudnia 2020 r. w formie papierowej wpisać do elektronicznego systemu BDO.

Rozwiązanie zawarte w ustawie nie ogranicza możliwości działania rolnikom i przedsiębiorcom, którzy dostosowali już swoje działania do prowadzenia ewidencji w sposób elektroniczny, za pośrednictwem systemu BDO.

Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

„Art. 42. W ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.18) w art. 236a:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. dopuszcza się sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej, z tym, że prowadzenie karty przekazania odpadów lub karty przekazania odpadów komunalnych w formie papierowej jest dopuszczalne, jeżeli przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów lub kartę przekazania odpadów komunalnych w tej formie.”;

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dokumenty ewidencji odpadów sporządzone w formie papierowej wprowadza się do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami niezwłocznie. Wprowadzanie tych dokumentów należy zakończyć nie później niż w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r.”.

Źrodło: https://www.farmer.pl/prawo/przepisy-i-regulacje/obowiazkowa-rejestracja-elektroniczna-w-bdo-dopiero-od-nowego-roku,94475.html

Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Aniela, Jan