Na podstawie art. 24b (ośrodek produkcji rolniczej)

Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka, za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, może wyodrębnić z Zasobu nieruchomości, które wraz z innymi składnikami mienia, tworzą nierozerwalną, zorganizowaną całość gospodarczą, o powierzchni przekraczającej 50 ha, której podział byłby nieuzasadniony ekonomicznie, zwane dalej „ośrodkami produkcji rolniczej”.

Przez „Ośrodek produkcji rolniczej” – należy rozumieć zorganizowany kompleks majątkowy, posiadający wiele różnorodnych składników majątkowych (nieruchomości i innego mienia). Masa majątkowa jest połączona funkcjonalnie, zmienna ilościowo i rodzajowo. Pomiędzy składnikami ośrodka produkcji rolniczej powinna istnieć więź funkcjonalna o charakterze celowym (cel produkcyjny) i ekonomicznym. Funkcjonalne związki między elementami powinny być na tyle mocne, aby masa majątkowa mogła służyć wytwórczej produkcji rolniczej i predysponowała ośrodek produkcji rolniczej do określonego działu produkcyjnego, w zależności od posiadanych nieruchomości (ośrodka gospodarczego – ośrodków gospodarczych oraz gruntów rolnych) i mienia, ukierunkowany byłby na określoną produkcję towarową przeznaczoną na rynek tj. produkcję roślinną lub produkcję zwierzęcą.

Ośrodek produkcji rolniczej posiada następujące cechy:

  1. Stan techniczny i funkcjonalny budynków umożliwia prowadzenie w nich działalności rolniczej.
  2. Powierzchnia gruntów rolnych, rodzaj ich użytków i bonitacja jest dostosowana do profilu produkcji przewidzianego dla budynków gospodarczych w taki sposób, aby budynki gospodarcze mogły być wykorzystane do działalności rolniczej jak również w przypadku produkcji zwierzęcej zapewni zagospodarowanie uzyskiwanych odchodów od maksymalnej obsady utrzymywanych zwierząt zgodnie z art. 105 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne oraz innych wymogów prawnych wynikających z profilu ośrodka produkcji rolniczej.
  3. Powierzchnia ośrodka produkcji rolniczej umożliwi zagospodarowanie obiektów rolno- przemysłowo – usługowych i zespołów dworskich i pałacowo-parkowych. Połączenie (powiązanie) elementów produkcyjnych z pozostałą bazą budynkową (która wymaga nakładów na ich utrzymanie), jest elementem tworzenia „ośrodków produkcji rolniczej” z optymalnym wykorzystaniem mienia ZWRSP.
  4. Ośrodek gospodarczy powinien być położony w takiej konfiguracji do użytków rolnych wchodzących w skład ośrodka produkcji rolniczej, a zwłaszcza gruntów ornych aby umożliwiło to racjonalne powiązanie wszystkich pól z ośrodkiem gospodarczym (ośrodkami gospodarczymi) niezależnie od ukierunkowania produkcyjnego ośrodka produkcji rolniczej.

 

Dzierżawcą ośrodka produkcji rolniczej może być osoba fizyczna lub osoba prawna.

Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Marii, Antoni