Na podstawie art. 29 ust. 1h w zw. z art. 38 ust. 2 ustawy (poprawa rozłogu)

Wydzierżawienie nieruchomości następuje w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność osoby chcącej dzierżawić tę nieruchomość lub jej część, o ile nieruchomość ta nie może być zagospodarowana samodzielnie. W tym trybie KOWR nie będzie wydzierżawiał nieruchomości, jeżeli nieruchomość składa się wyłącznie z gruntów, od których nie pobiera się czynszu.

KOWR informuje właścicieli nieruchomości przyległych o zamiarze przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości Zasobu, która nie może być zagospodarowana samodzielnie, poprzez ogłoszenie wykazu dla tej nieruchomości.

W wykazie, poza wszystkimi informacjami wynikającymi z przepisów, KOWR powinien podać informację że wydzierżawienie następuje w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oraz termin, w jakim osoba zainteresowana dzierżawą tej nieruchomości, powinna poinformować o tym KOWR (termin ten nie powinien być krótszy niż 14 dni od dnia wywieszenia wykazu). Czynsz dzierżawny za ww. przedmiot dzierżawy ustalany jest tak jak do wydzierżawienia w przetargu.

Jeżeli zainteresowanie dzierżawą nieruchomości rolnej zgłosili właściciele co najmniej dwóch nieruchomości przyległych, pierwszeństwo ma rolnik indywidualny, a jeżeli zainteresowanie zgłosi więcej niż jeden rolnik indywidualny, wówczas nieruchomość podlegać będzie wydzierżawieniu w formie licytacji pomiędzy zainteresowanymi rolnikami (właścicielami nieruchomości przyległych).

Jeżeli zainteresowanie dzierżawą nieruchomości zgłosi jeden właściciel nieruchomości przyległej, wówczas nieruchomość podlega wydzierżawieniu w trybie bezprzetargowym, KOWR wyznacza termin i miejsce zawarcia umowy dzierżawy.

Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Blazej, Saturnin