Na podstawie art. 39 ust. 2 pkt 6 i 7 ustawy (rekompensata za wyłączenie na cele nierolne oraz rekompensata za wyłączenie na pod budowę dróg krajowych, lotnisk użytku publicznego oraz realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych)

Przetargu nie stosuje się jeżeli wydzierżawienie następuje w związku z wyłączeniem:

  1. za zgodą dzierżawcy, z przedmiotu umowy dzierżawy całości gruntów albo ich części, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na cele inne niż rolne, przy czym, powierzchnia wydzierżawianej bez przetargu nieruchomości wyrażona w hektarach przeliczeniowych nie powinna być większa od wyłączonej z umowy dzierżawy.
  2. z przedmiotu umowy dzierżawy całości gruntów albo ich części w wyniku powstałego na tych gruntach, na podstawie art. 24 ust. 7 i 7c ustawy, trwałego zarządu ( w związku z budową dróg, lotnisk użyteczności publicznej oraz budowli przeciwpowodziowych), z zastrzeżeniem, że powierzchnia wydzierżawianej bez przetargu nieruchomości wyrażona w hektarach przeliczeniowych nie powinna być większa od wyłączonej z umowy dzierżawy.

 

Dla zachowania jawności postępowania w powyższym zakresie należy ogłosić wykaz na dzierżawę nieruchomości i podać do publicznej wiadomości w miejscowo właściwych ze względu na położenie nieruchomości: sołectwach, gminach, oddziałach terenowych oraz w siedzibie właściwej miejscowo (regionalnej) izbie rolniczej przez okres 14 dni przed przystąpieniem do podpisania stosownej umowy dzierżawy.

Warunki dzierżawy (w tym m.in. dotyczące wysokości czynszu i możliwości jego podwyższenia, możliwości wyłączania gruntów do odrębnego rozdysponowania, okresu dzierżawy) powinny być ustalone na takich samych zasadach jak w odniesieniu do gruntów wyłączanych. Wydzierżawione grunty i włączone do umowy dzierżawy w powyższym trybie mogą podlegać zwolnieniu z opłat czynszowych zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy, bowiem celem tego przepisu jest wyeliminowanie strat jakie dzierżawca, zobowiązany do płacenia czynszu, poniósłby w pierwszym okresie dzierżawienia gruntów, w związku z ich wcześniejszym odłogowaniem.

Nabycie takich gruntów przez dzierżawcę w drodze pierwszeństwa może nastąpić po upływie trzech lat dzierżawy (licząc od dnia zawarcia umowy pierwotnej).

Do wydzierżawienia nieruchomości w powyższym trybie, KOWR nie powinien przeznaczać gruntów, które są przeznaczone na cele nierolne oraz takich, które ze względu na swoje położenie mogą być w przyszłości przeznaczone na cele, które zgodnie z obowiązującymi zasadami, eliminują je ze sprzedaży w ramach pierwszeństwa nabycia.

Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Marii, Antoni