KOWR Nie Będzie Wykaszał Nieużytkowanych Od Lat Działek Bo To Nie Jest Uzasadnione Ekonomicznie

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej zwrócił do Dyrektora we Wrocławiu o podjęcie wszelkich możliwych działań, aby niezagospodarowane działki z Zasobu KOWR  były utrzymane w należytym stanie, m.in. poprzez ich regularne wykaszanie. Na Dolnym Śląsku jest około 33 tys. hektarów wolnych gruntów. Większość z tych działek od wielu lat jest niezagospodarowana, porośnięta chwastami, wysokimi trawami, a niejednokrotnie są już w przeważającej części zakrzaczone. Działki o powierzchni do 2 ha są położone głównie wśród zabudowy wsi lub w jej sąsiedztwie. Wieloletnie porastanie trawami działek z Zasobu KOWR stwarza zagrożenie pożarowe, zarówno w okresie wiosennym, kiedy pomimo zakazów są one nagminnie wypalane, ale również w okresie letnim, w trakcie żniw. Zagrożenie to wzmaga się szczególnie kiedy tak jak w ubiegłym roku nasz region był dotknięty klęską suszy. W związku z tym zwróciliśmy się do  Dyrektora o podjęcie wszelkich możliwych działań, aby działki te, do czasu ich rozdysponowania, były utrzymane przez KOWR w należytym stanie. Zdaniem Zarządu DIR, regularne wykaszanie wolnego Zasobu, przyczyni się do uatrakcyjnienia działek i zwiększy się zainteresowanie nimi przez potencjalnych dzierżawców czy nabywców. Z drugiej zaś strony regularne wykaszanie działek zminimalizuje zagrożenie pożarowe wynikające z zachwaszczania i porastania trawami działek z Zasobu KOWR.

Prezydent Podpisał Ustawę Ułatwiającą Obrót Ziemią Rolną

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał w dniu 27 maja br. Ustawę z dnia 26 kwietnia 2019r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Urzędowym,  z wyjątkiem przepisów dotyczących platformy informatycznej KOWR służącej zamieszczaniu ogłoszeń o zamiarze sprzedaży nieruchomości rolnych, które wejdą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia

Słowa prezesa

Za kilka, może kilkanaście godzin chyba najważniejsza chwila...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,3318 -0,17% [19:59]
 EUR / JPY 116,8340 -0,36% [19:59]
 EUR / PLN 4,5713 -0,52% [19:59]
 USD / JPY 107,9040 +0,73% [19:59]
 USD / PLN 4,2212 +0,55% [19:59]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Wladysław, Franciszka