KOWR Nie Będzie Wykaszał Nieużytkowanych Od Lat Działek Bo To Nie Jest Uzasadnione Ekonomicznie

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej zwrócił do Dyrektora we Wrocławiu o podjęcie wszelkich możliwych działań, aby niezagospodarowane działki z Zasobu KOWR  były utrzymane w należytym stanie, m.in. poprzez ich regularne wykaszanie. Na Dolnym Śląsku jest około 33 tys. hektarów wolnych gruntów. Większość z tych działek od wielu lat jest niezagospodarowana, porośnięta chwastami, wysokimi trawami, a niejednokrotnie są już w przeważającej części zakrzaczone. Działki o powierzchni do 2 ha są położone głównie wśród zabudowy wsi lub w jej sąsiedztwie. Wieloletnie porastanie trawami działek z Zasobu KOWR stwarza zagrożenie pożarowe, zarówno w okresie wiosennym, kiedy pomimo zakazów są one nagminnie wypalane, ale również w okresie letnim, w trakcie żniw. Zagrożenie to wzmaga się szczególnie kiedy tak jak w ubiegłym roku nasz region był dotknięty klęską suszy. W związku z tym zwróciliśmy się do  Dyrektora o podjęcie wszelkich możliwych działań, aby działki te, do czasu ich rozdysponowania, były utrzymane przez KOWR w należytym stanie. Zdaniem Zarządu DIR, regularne wykaszanie wolnego Zasobu, przyczyni się do uatrakcyjnienia działek i zwiększy się zainteresowanie nimi przez potencjalnych dzierżawców czy nabywców. Z drugiej zaś strony regularne wykaszanie działek zminimalizuje zagrożenie pożarowe wynikające z zachwaszczania i porastania trawami działek z Zasobu KOWR.

Prezydent Podpisał Ustawę Ułatwiającą Obrót Ziemią Rolną

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał w dniu 27 maja br. Ustawę z dnia 26 kwietnia 2019r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Urzędowym,  z wyjątkiem przepisów dotyczących platformy informatycznej KOWR służącej zamieszczaniu ogłoszeń o zamiarze sprzedaży nieruchomości rolnych, które wejdą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia

Słowa prezesa

Za kilka, może kilkanaście godzin chyba najważniejsza chwila...

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 3,9467 +0,38% [19:19]
 EUR / JPY 122,1490 -0,43% [19:19]
 EUR / PLN 4,2388 +0,29% [19:19]
 USD / JPY 110,1400 -0,01% [19:19]
 USD / PLN 3,8213 +0,72% [19:19]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Antoni, Jan