Podstawy prawne i zarządzenia Dyrektora Generalnego KOWR

 1. Ustawa z dnia 19.10.1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
 2. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego
 3. Ustawa z 14.04.2016r. o wstrzymaniu sprzedaży
 4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14.01.2009r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
 5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 01.08.2016r. w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
 6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17.01.2012r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą
 7. Zarządzenia Dyrektora Generalnego KOWR nr 103/2017/Z z dnia 09.10.2017r w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa;
 8. Zarządzenie Dyrektora Generalnego KOWR nr 28/2018/Z  z dnia 22.02.2018r. zmieniające zarządzenie
  nr 103/2017/Z z dnia 09.10.2017r. w sprawie wydzierżawiania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
 9. Zarządzenie Dyrektora Generalnego KOWR nr 95/2017/Z z dn. 06.10.2017 w sprawie wykonywania umów dzierżawy nieruchomości ZWRSP
 10. Zarządzenie Dyrektora Generalnego KOWR nr 21/2018/Z z dn. 05.02.2018r w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rad Społecznych działających przy oddziałach terenowych KOWR
 11. Zarządzenie Dyrektora Generalnego KOWR nr 35/2018/Z z dn. 05.03.2018r zmieniające Zarządzenie
  nr 21/2018/Z w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rad Społecznych działających przy oddziałach terenowych KOWR
 12. Zarządzenie Dyrektora Generalnego KOWR nr 43/2018/Z z dn. 12.03.2018r zmieniające Zarządzenie nr 21/2018/Z w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rad Społecznych działających przy oddziałach terenowych KOWR
Słowa prezesa

Za kilka, może kilkanaście godzin chyba najważniejsza chwila...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0462 +0,08% [06:59]
 EUR / JPY 120,6310 -0,02% [06:59]
 EUR / PLN 4,2916 +0,04% [06:59]
 USD / JPY 111,5560 +0,13% [06:59]
 USD / PLN 3,9676 +0,17% [06:59]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Maciej, Marek