Szkody łowieckie

Akty prawne:

 

Przydatne strony internetowe:

 • Polski Związek Łowiecki – Strona główna

https://www.pzlow.pl/

 • Polski Związek Łowiecki – Łowiectwo (gatunki łowne)

https://www.pzlow.pl/lowiectwo/

 • Polski Związek Łowiecki, Zarząd Okręgowy we Wrocławiu – Strona główna

http://www.wroclaw.pzlow.pl/

 • Polski Związek Łowiecki, Zarząd Okręgowy w Legnicy – Strona główna

http://www.pzlow.legnica.pl/

 • Polski Związek Łowiecki, Zarząd Okręgowy w Jeleniej Górze – Strona główna

http://pzljeleniagora.pl/

 • Polski Związek Łowiecki, Zarząd Okręgowy w Wałbrzychu – Strona główna

http://www.walbrzych.pzlow.pl/

 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu – Strona główna

http://www.wroclaw.lasy.gov.pl/

 • Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu – Nadleśnictwa

http://www.wroclaw.lasy.gov.pl/nadlesnictwa

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu – Strona główna

http://wroclaw.rdos.gov.pl/

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu – postępowanie w przypadku szkód wyrządzonych przez wilki

http://wroclaw.rdos.gov.pl/postepowanie-w-przypadku-wystapienia-szkod-wyrzadzonych-przez-wilki

 • Główny Inspektorat Weterynarii – afrykański pomór świń (ASF)

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin

 

Notowania cen skupu płodów rolnych:

 • Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu – Notowania

(Menu główne → Ekonomika rolnictwa → Agronotowania)

https://www.dodr.pl/ekonomika-rolnictwa/agronotowania

(Menu główne → Ekonomika rolnictwa → Zasiewy, zbiory, skup)

https://www.dodr.pl/ekonomika-rolnictwa/raport-skupowy

 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Biuletyny informacyjne

(Menu główne → Usługi i informacje → Zintegrowany System Rolniczej Informacji Rynkowej → Biuletyny informacyjne → Rynek zbóż)

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rynek-zboz

 

Kalkulacje rolnicze:

 • Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu – Kalkulacje rolnicze

(Menu główne → Ekonomika rolnictwa → Kalkulacje rolnicze)

https://www.dodr.pl/ekonomika-rolnictwa/kalkulacje-rolnicze

 

Do pobrania:

Słowa prezesa

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0793 +0,00% [21:59]
 EUR / JPY 123,7700 +0,00% [21:59]
 EUR / PLN 4,4309 +0,00% [21:59]
 USD / JPY 109,6210 +0,00% [21:59]
 USD / PLN 3,9235 +0,00% [21:59]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Norbert, Laurenty