Susza

Informujemy, że 8 czerwca 2020r. w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 2020 poz 1009) zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020r.zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zmiana rozporządzenia wprowadza nowe regulacje określające zasady wnioskowania, za pomocą oprogramowania udostępnionego przez ministra właściwego do spraw informatyzacji tzw. „publicznej aplikacji”, o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy , sporządzania protokołu z oszacowania szkód, a także wnioskowania do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o udzielenie pomocy w formie dotacji, o ile taka pomoc zostanie uruchomiona.

 

Link do rozporządzenia:

 

Słowa prezesa

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Henryk, Marta