Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej w sprawie zmiany przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej, w oparciu o wniosek złożony na posiedzeniu Rady Powiatowej DIR Powiatu Oławskiego, zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w sposób umożliwiający dofinansowanie odkwaszania gleb.

Zakwaszone gleby to problem nie tylko powiatu oławskiego lecz wojewódzki, a nawet krajowy. Stanowisko Resortu Rolnictwa w sprawie dotacji do wapnowania gleb do chwili obecnej nie znalazło pozytywnego rozwiązania, a sprawa ta powinna być w tym resorcie jednoznacznie uregulowana. Odsyłanie rolników do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie przynosi oczekiwanego rezultatu. Propozycja wykorzystania środków finansowych z puli de minimis na ten cel spowoduje spadek dochodów rolnika, które i tak są już w różnoraki sposób uszczuplone.

Według opinii specjalistów z Instytutu Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach, gleby ulegają zakwaszeniu poprzez zmieniający się klimat. W ostatnim okresie czasu na degradację gleb duży wpływ miała zmiana stosunków wodnych w glebie – susza, rodzaj skały macierzystej, a także naturalne procesy zachodzące w glebie i działalność człowieka. Zakwaszenie gleb powoduje uwalnianie się bardzo niebezpiecznych dla zdrowia ludzi metali ciężkich tzw. glinu ruchomego, przyczynia się do wymywania substancji niezbędnych do życia roślin, zmniejszeniu ulegają plony, zanieczyszczona zostaje żywność. Gleby stają się skrajnie wyjałowione. Zachwiana zostaje równowaga środowiska glebowego, która może doprowadzić do samozagłady całej natury ożywionej w niej żyjącej.

Gospodarowanie bez wapna traci sens. Rolnicy należący do programów rolno -środowiskowych mają obowiązek stosowania nawozów wapniowych. Ze względów ekonomicznych, ci i inni rolnicy nie są w stanie sprostać nakazanemu zadaniu. Wapno do rekultywacji gleb w ostatnim okresie czasu znacznie podrożało. Brak rozwiązania strategii regeneracyjno – rekultywacyjnej gleb spowoduje dalszą ich degradację, a jej przywrócenie do stanu właściwego może okazać się dużo bardziej kosztowne.

Odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Franciszk, Jozef