Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Kłodzku wraz z szkoleniem dla rolników

26 stycznia odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby rolniczej Powiatu Kłodzkiego połączone ze szkoleniem dla rolników.

Wśród zaproszonych Gości udział w spotkaniu wzięli: Zbigniew Tur – Wójt Gminy Kłodzko, Paweł Mazur – Członek Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Małgorzata Suława – Kaszycka – Naczelnik BP ARiMR w Kłodzku wraz z pracownikami BP ARiMR, Bogdan Kożuchowicz – Kierownik SZGZ w Świdnicy wraz z Marzeną Kołodką oraz Robertem Ciarkowskim, Janusz Redmerski – Kierownik PZDR w Kłodzku wraz z pracownikami, Zbigniew Dąbrowski – Broker Sieci na rzecz Innowacji w Rolnictwie a także przedstawicielki Banku BNP Paribas Magdalena Marszałek oraz Izabela Jachowicz.

Wójt Gminy Kłodzko Zbigniew Tur otwarty na szkolenia dla rolników, po raz kolejny wraz z życzeniami noworocznymi udostępnił miejsce wykazując zaangażowanie w organizację owych szkoleń.

W trakcie spotkania zostały szczegółowo omówione zagadnienia dotyczące:

-zasad przeprowadzania przetargów ofert pisemnych przez Oddział Terenowy KOWR we Wrocławiu, Sekcję Zamiejscową Gospodarowania Zasobem w Świdnicy.

-warunkowość i ekoschematy we wnioskach obszarowych w roku 2023 przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kłodzku

-rejestracja zwierząt – aplikacja IRZplus przez Biuro Powiatowe ARiMR w Kłodzku.

Pan Paweł Mazur Członek Zarządu DIR przekazał informację o podpisanym porozumieniu o współpracy między instytucjami rolniczymi: Dolnośląską Izbą Rolniczą, Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego oraz Oddziałem Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie organizacji wspólnych szkoleń i konferencji dotyczących Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki rolnej 2023 – 2027.  Pan Mazur, w imieniu Prezesa Dolnośląskiej Izby Rolniczej poprosił delegatów z poszczególnych Gmin o zaangażowanie w realizację szkoleń.

Pani Magdalena Marszałek Ekspert Agro Banku BNP Paribas przedstawiła ofertę kredytową dla rolników.

Na zakończenie spotkania Przewodniczący Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Leszek Bobula poinformował o aktualnej sytuacji w rolnictwie a zwłaszcza problemu ze sprzedażą zbóż i spadającymi cenami. Delegaci Rady Powiatowej DIR omówili plan pracy Rady do czerwca br.

Kolejne szkolenie z zakresu Warunkowości i Ekoschematów a także aplikacji IRZplus odbędzie się 15 lutego o godz. 10:00 w Centrum Inicjatyw Wiejskich w Ścinawce Średniej.

Pełnej harmonogram szkoleń znajduje się na stronie DIR: https://izbarolnicza.pl/2023/01/25/harmonogram-szkolen-warunkowosc-podstawowy-element-nowej-zielonej-architektury-oraz-ekoschematy-nowy-rodzaj-platnosci-bezposrednich/

 

 

Konkurs „Najładniejsza kartka wielkanocna” rozstrzygnięty!

Dolnośląska Izba Rolnicza w ramach  XXIII Spotkań Tradycji Wielkanocnych Ziemi Kłodzkiej, które miały się odbyć w dniu 28.03.2020 r. w Kłodzku zorganizowała Konkurs  „Najładniejszą Kartkę Wielkanocną” dla Szkół Podstawowych Powiatu Kłodzkiego. Z całego regionu wpłynęło ponad 100 prac.

 

Szkolenie z Urzędem Skarbowym

W dniu 24.01.2022 roku Rada Powiatowa DIR w Kłodzku zorganizowała szkolenie on – line „Nowy Polski Ład – najważniejsze zmiany w 2022 roku”. Przedstawiciele Urzędu Skarbowego w Kłodzku przekazali informacje dot. zmian w opodatkowaniu skalą podatkową, nowych ul w zeznaniu rocznym, wynagrodzenia i zmiany w zakresie zatrudnienia, podatków od rent i emerytur, podatków od umów zlecenia i umów o dzieło oraz zmian w opodatkowaniu VAT w rolnictwie.

 

Forum Kobiet

„KOBIETO, nie daj się!” pod tym hasłem 25 marca w Żelaźnie odbyło się tegoroczne Forum Kobiet zorganizowane przez Dolnośląską Izbę Rolniczą we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kłodzku oraz Gminą Kłodzko.

W Forum udział wzięli zaproszeni Goście: Paweł Mazur – Członek Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Elżbieta Ulatowska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej DIR, Leszek Bobula – Przewodniczący Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Kłodzkiego, Maciej Awiżeń – Starosta Powiatu Kłodzkiego, Zbigniew Tur – Wójt Gminy Kłodzko, Urszula Panterałka – Zastępca Wójta Gminy Kłodzko, Ewelina Ptak – radna Rady Powiatu Kłodzkiego i dyrektor Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko, Mariola Huzar – dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko, Anna Borak-Kula – dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko, Beata Mucha – Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Wałbrzychu, Dorota Mateusiak – Kierownik Biura Powiatowego ARiMR, Jolanta Semik – Naczelnik Wydziału Urzędu Skarbowego w Bystrzycy Kłodzkiej a także Halina Sudnik – Przewodnicząca Rady Seniorów Gminy Kłodzko.

W Forum uczestniczyły również delegatki Rad Powiatowych Dolnośląskiej Izby Rolniczej oraz wszystkie Panie aktywnie działające na rzecz wsi na Dolnym Śląsku.

Po wystąpieniach zaproszonych Gości, zebrani obejrzeli materiał filmowy przesłany przez Poseł na Sejm RP Monikę Wielichowską, która ze względów służbowych nie mogła uczestniczyć w Forum.

Tegoroczne spotkanie było doskonałą okazją do uhonorowania srebrnym i złotym odznaczeniem Dolnośląskiej Izby Rolniczej „Zasłużony dla samorządu rolniczego oraz medalem Dolnośląskiej Izby Rolniczej „Za wieloletnie kultywowanie tradycji ludowych na Dolnym Śląsku” Pań, które od wielu lat są bardzo aktywne społecznie oraz zawodowo.

Ceremonii wręczenia odznaczeń dokonali: Paweł Mazur – Członek Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Elżbieta Ulatowska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Elżbietę Ulatowską, Leszek Bobula – Przewodniczący Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Kłodzku oraz Zbigniew Tur – Wójt Gminy Kłodzko.

Srebrne odznaczenie „Zasłużony dla samorządu rolniczego” otrzymały:

  1. Ewa Jaszczyszyn
  2. Mariola Kozak
  3. Jolanta Semik
  4. Ludmiła Zaręba

Złote odznaczenie „Zasłużony dla samorządu rolniczego” otrzymały:

  1. Jurak Halina
  2. Kucharska Zofia
  3. Puk Halina
  4. Pułanecka Małgorzata
  5. Witos Halina

Medal za wieloletnie kultywowanie tradycji ludowych na Dolnym Śląsku otrzymały:

1.Kula Aleksandra

2.Matusiak Ewa

Kolejnym punktem Forum były prezentacje zaproszonych Gości.

Pani  Mariola Kozak – Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Żelaźnie, opowiedziała o tym jak radzą sobie kobiety w Gminie Kłodzko. Przedstawiła m. in. z czego słyną gminne koła oraz jakie wydarzenia są przez nie realizowane. O obliczach codzienności oraz o tym jak rodzić sobie ze stresem mówiła Pani Marzena Miszkiewicz – psycholog z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Panią Jolanta Semik – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bystrzycy Kłodzkiego szczegółowo omówiła kwestię dotyczącą rozliczeń Kół Gospodyń Wiejskich w tym najczęściej popełnianych błędów.

Po wystąpieniu głos zabrała Pani Dorota Mateusiak – Kierownik BP ARiMR w Kłodzku, która zachęcała do rejestracji KGW w ARiMR a także przekazała informację o konkursie „Bitwa Regionów”.

Forum było również okazją by przyjrzeć się lokalnym kobietom, które świecą przykładem poprzez swoją aktywność społeczną i zawodową.

Pani Aleksandra Pyclik – przedstawiła turystykę wiejską „Na Skraju” z Nowej Wsi w Gminie Międzylesie natomiast Pani Ewa Kuczyńska zaprezentowała swój Rolniczy Handel Detaliczny – Stołowogórską Krainę Mleka.

Podczas spotkania Placówka Terenowa KRUS w Wałbrzychu przeprowadziła Konkurs „Bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym”

Forum towarzyszyły stoiska wystawiennicze: Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Rękodzieło Ewa Kosmalska a także pierniczki i serwetki Urszuli Borkowskiej.

Oprawę artystyczną wydarzenia zapewniła Domina Przegina.

 

Posiedzenie RP DIR w Kłodzku

18 marca w Domu Ludowym Podhalanka odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Kłodzku.

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Leszek Bobula. Przed rozpoczęciem obrad Pan Marek Asnykiewicz z Firmy BIO Art. Polanica Zdrój, który przedstawił ofertę firmy – produktów przyjaznych dla środowiska.

Pan Bogdan Kożuchowicz – Kierownik SZGZ w Świdnicy OT we Wrocławiu – KOWR  oraz Pani Marzena Kołodka – KOWR – OT we Wrocławiu  SZGZ w Świdnicy przekazali informację dot. Stanu i rozdysponowanie gruntów rolnych będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie powiatu kłodzkiego. Szczegółowo zostały omówione sprawy związane z rozdysponowaniem gruntów w Gminie Kłodzko, Lądek Zdrój, wieloletnich umów dzierżawy oraz przebiegu przetargów ofert pisemnych. Ze strony zebranych rolników było wiele pytań dotyczących kwalifikacji uczestników do przetargu, niezbędnych dokumentów oraz kwestii nabycia ziemie w obrocie prywatnym. Przedstawiciele SZGZ zadeklarowali pomoc rolnikom w przypadku wszelkich wątpliwości związanych z procedurą przetargową.

Kierownik BP ARiMR pani Dorota Mateusiak przekazała informację dotyczącą płatności bezpośrednich, tegorocznej kampanii wnioskowej oraz Harmonogram trwających i planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014 – 2020 w 2022 roku. Udział w spotkaniu wziął również Pan Sławomir Bednarek który wspólnie z Panią Kierownik szczegółowo omówił zakres planowanych działań przez ARiMR.  Biuro Powiatowe ARiMR w Kłodzku udziela pomocy technicznej przy wypełnianiu wniosków obszarowych. W przypadku pytań i wątpliwości Pracownicy Biura są do dyspozycji rolników.

Pani Elżbieta Ulatowska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej, Delegat na WZ DIR z powiatu kłodzkiego szczegółowo przedstawiła zebranym plan pracy Rady DIR. W 2022 roku Rada planuje zorganizować wiele szkoleń, spotkań i wydarzeń m. in. Pokaz polowy, seminarium wyjazdowe dot. sprzedaży bezpośredniej czy Forum Kobiet. Delegaci Rady Powiatowej DIR są otwarci na współpracę w zakresie organizowanych wydarzeń na terenie powiatu kłodzkiego przez lokalne władze.

Rada Podjęła uchwałę nr 1/2022 z dnia 18.03.2022 r. Rady Powiatowej Powiatu Kłodzkiego Dolnośląskiej Izby Rolniczej w sprawie: wygaśnięcia mandatu członka Rady Powiatowej Powiatu Kłodzkiego Dolnośląskiej Izby Rolniczej

Telekonferencja dot. wypełniania deklaracji CIT-8, korzystanie z aplikacji e-Urząd Skarbowy i składanie deklaracji rocznych poprzez aplikację ePIT.

W dniu 23.03.2021 r. Rada Powiatowa Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Kłodzkiego wspólnie z Panią Jolantą Semik – Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Kłodzku zorganizowała telekonferencję dot. wypełniania deklaracji CIT-8, korzystanie z aplikacji e-Urząd Skarbowy i składanie deklaracji rocznych poprzez aplikację ePIT.

IX Sudecki Pokaz Polowy

3 czerwca na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Bożkowie odbył się Sudecki Pokaz Polowy.
Pokaz został zorganizowany przez Radę Powiatową Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Kłodzkiego, Dolnośląski Zespół Szkół w Bożkowie, Firmę Agro – Mat oraz Kubota przy wsparciu Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we Wrocławiu, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW oraz Bank BNP Paribas.
Pokaz rozpoczął się w Bożkowskim Centrum Umiejętności, gdzie przybyłych Gości powitał Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Kłodzku Leszek Bobula oraz Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych Józef Kochniarczyk.
Wśród zaproszonych Gości w pokazie uczestniczyli: Paweł Mazur – Członek Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Zbigniew Szczygieł – Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Józef Cież – były Profesor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Zbigniew Tur – Wójt Gminy Kłodzko , Szymon Tracz – Firma AGRO MAT, Jacek Hecht – Radny Powiatu Kłodzkiego, Julita Lisowska – Kierownik WIORiN / Oddział Kłodzko , Beata Mucha – Kierownik PT KRUS w Wałbrzychu, Zbigniew Dąbrowski – reprezentujący Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Waldemar Mazurek – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR we Wrocławiu, Mariusz Hydzik – Przewodniczący RP DIR w Świdnicy, Franciszek Baranowski – Prezes Spółki Lirpol a także Dorota Zielińska – Dyrektor TUW w Kłodzku. Udział w pokazie wzięli również delegaci Rad Powiatowych DIR z powiatu kłodzkiego i wrocławskiego, rolnicy a także uczniowie szkoły.
Józef Kochaniarczyk – Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Bożkowie przekazał informację na temat obecnej działalności szkoły w tym Bożkowskiego Centrum Umiejętności.
Po wystąpieniach zaproszonych Gości, w których poruszano tematy dot. m. in. działalności izb rolniczych, współpracy z Zespołem Szkół Rolniczych a także wdrażania nowej wspólnej polityki rolnej, rolnicy mieli możliwość wysłuchania wykładu dot. bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym przez prof. Cieża.
W ramach podziękowań i gratulacji w imieniu Dyrektora DODR Marka Tarnackiego na ręce Przewodniczącego Rady Powiatowej DIR Leszka Bobuli oraz Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Bożkowie Józefa Kochniarczyka Pan Zbigniew Dąbrowski złożył gratulacje za organizację IX Sudeckiego Pokazu Polowego.
W trakcie pokazu polowego została zaprezentowana gama sprzętu do zbierania zielonki marki KUBOTA – kosiarka, przetrząsacz, zgrabiarka, prasa zmienno-komorowa
Celem pokazu była prezentacja nowoczesnych rozwiązań usprawniających prace przy zbiorze paszy od koszenia po zwijanie bel. W trakcie zostały wykorzystane ciągniki KUBOTA serii M4, M5, M6, M7.
Podczas pokazu przeprowadzony został konkurs dot. bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym zorganizowany przez PT KRUS w Wałbrzychu. Na stoiskach wystawienniczych zorganizowanych przez DIR, KRUS, TUW, BNP Paribas, AGRO MAT rolnicy mieli okazję do uzyskania bieżących informacji.
Na zakończenie pokazu odbyło się podsumowanie I Ogólnopolskiego Konkursu Językowego dla sieci szkół rolniczych „Bożkowskie Potyczki Językowe” w którym Dolnośląska Izba Rolnicza była fundatorem nagród za zajęcie I miejsca w kategorii język rosyjski. Uroczystego wręczenia nagrody z ramienia DIR dokonała Przewodnicząca Komisji Budżetowej Elżbieta Ulatowska.
Józef Kochniarczyk Dyrektor Zespołu Szkół w Bożkowie podziękował za współpracę z Dolnośląską Izbą Rolniczą i wręczył na ręce Pani Ulatowskiej listy z podziękowaniami dla Prezesa Dolnośląskiej Izby Rolniczej Ryszarda Borysa oraz Przewodniczącego RP DIR w Kłodzku Leszka Bobuli.

Seminarium wyjazdowe „Przetwórstwo i sprzedaż bezpośrednia. Alternatywne źródła dochodów w gospodarstwie rolnym”

W dniach 30.06- 01.07.22 r. grupa rolników, przedstawicieli KGW oraz Stowarzyszenia Agroturystycznego Góry Stołowe z powiatu kłodzkiego uczestniczyła w seminarium wyjazdowym „Przetwórstwo i sprzedaż bezpośrednia. Alternatywne źródła dochodów w gospodarstwie rolnym” organizowanym przez Radę Powiatową DIR w Kłodzku. Pierwszego dnia w Zwierzyńcu Pierwszym w Gospodarstwie Agroturystycznym odbyły się warsztaty kulinarne. Następnego dnia w celu wymiany doświadczeń odbyło się spotkanie z Arturem Ławniczakiem Burmistrzem Szadka, który przedstawił  rodzinne inicjatywy w przetwórstwie i sprzedaży bezpośredniej tj. mała piekarnia, tłocznia soków owocowych i warzywnych oraz przetwórstwo wędliniarskie. A to wszystko w gospodarstwach i z produktów własnych.

 

 

Posiedzenie Rady DIR w Kłodzku

 

W ubiegły czwartek w Urzędzie Gminy Kłodzko odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady DIR. W spotkaniu udział wzięli zaproszeni Goście: Paweł Mazur – Członek Zarządu DIR, Urszula Ganczarek – Zastępca Dyrektora OT KOWR we Wrocławiu, Bogdan Kożuchowicz – Kierownik SZGZ w Świdnicy, Marzena Kołodka – Z SZGZ w Świdnicy, Dorota Mateusiak – Kierownik BP ARiMR w Kłodzku, Robert Bobula z ARiMR w Kłodzku, Julita Listowska – Kierownik WIORiN/ Oddział Kłodzko, Tadeusz Stefanowicz z WIORiN/ Oddział Kłodzko oraz Katarzyna Mróz Kierownik PZDR Kłodzko.

Kierownictwo w/w instytucji okołorolniczych przekazało Członkom rady oraz zaproszonym rolnikom informacje dotyczące:

– gospodarki gruntami Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie powiatu kłodzkiego,

-nowego prawa w zakresie zdrowia roślin,

-harmonogramu planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014- 2020 do końca 2021 roku oraz zasad przyznawania płatności dobrostanowej,

– aktualnej działalności Biura Powiatowego Zespołu Doradców Rolniczych w Kłodzku.

Ponadto Członek Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej Pan Paweł Mazur przekazał informację z działalności Zarzadu DIR oraz przebiegu Walnego Zgromadzenia DIR, które odbyło się 25 lutego. Podczas posiedzenia Rada ustaliła również plan pracy na rok 2020.

 

 

Izba Rolnicza na Jubileuszu Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Bożkowie

„Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”, Seneka

W piątek 18 czerwca Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej Pan Waldemar Jankowski reprezentował Zarząd Izby podczas uroczystości 75 – lecia oświaty rolniczej w Bożkowie oraz 65 – lecia Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Bożkowie. Uroczystość miała niezwykły charakter. Rozpoczęła się od Mszy Świętej w Kościele parafialnym pw. Piotra i Pawła w Bożkowie. Następnie wszyscy w korowodzie udali się na teren szkoły. Udział w uroczystościach wzięli znamienici goście m. in. Pani Monika Wielichowska – Poseł na Sejm RP, Pan Marcin Gwóżdź – Poseł na Sejm RP, Pan Ireneusz Leśnikowski – Dyrektor Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej w MRiRW, Pan Jerzy Dec – Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Pan Roman Kowalczyk – Dolnośląski Kurator Oświaty, Pana Sławomir  Jachimowski – Dyrektor Wydziału Edukacji  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Pani Ewa Pawelec – Dyrektor OR KRUS we Wrocławiu, Pani Magdalena Salińska – Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR we Wrocławiu, Pani Adrianna Mierzejewska – Wójt Gminy Nowa Ruda, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Kłodzku – Pan Leszek Bobula a także  licznie zebrani samorządowcy, przedstawiciele uczelni wyższych, radni oraz rolnicy współpracujący ze szkołą.

Po przemówieniach zaproszonych Gości odbyło się wręczenie pamiątkowych odznak i medali – Zasłużony dla rolnictwa oraz Przyjaciel Szkoły.

Dyrektor Zespołu Szkół w Bożkowie Pan Józef Kochniarczyk oraz Wicedyrektor Pani Grażyna Wacławik wręczyli Panu Waldemarowi Jankowskiemu – Wiceprezesowi Dolnośląskiej Izby Rolniczej medal „Przyjaciel szkoły” nadany  uchwałą kapituły z dnia 15 czerwca 2021r.

Kolejnym punktem uroczystości była część artystyczna wykonana przez uczniów i absolwentów szkoły.

Po akademii odbył się VIII Sudecki Pokaz Maszyn w Bożkowskim Centrum Umiejętności Pokaz został zorganizowany przez Radę Powiatową Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Kłodzkiego, Dolnośląski Zespół Szkół w Bożkowie, Firmę Agro – Mat oraz Kubota przy wsparciu Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Rolnego w Wrocławiu.

Dyrektor Szkoły Pan Józef Kochaniarczyk przywitał zebranych oraz przekazał informację nt. działalności Bożkowskiego Centrum Umiejętności. Następnie Pan Waldemar Jankowski – Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej oraz Pan Leszek Bobula – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Kłodzku złożyli gratulacje wspaniałego jubileuszu Panu Józefowi Kochniarczykowi – Dyrektorowi Zespołu Szkół w Bożkowie. Pan Waldemar Jankowski otrzymał gratulacje od Pani Ewy Pawelec – Dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS we Wrocławiu oraz Pani Magdaleny Salińskiej- Dyrektora Dolnośląskiego Oddziału ARiMR we Wrocławiu za objęcie funkcji Wiceprezesa Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

Na zakończenie oficjalnej części zebrani Goście zasadzili drzewko, które będzie przypominać o tym wspaniałym Jubileuszu.

W części praktycznej pokazu odbyło się szkolenie dla rolników  na zestawie KUBOTA DEMO CASE –zestaw demonstracyjny (symulator) do precyzyjnego rolnictwa, który składa się z mocnego komputera, oprogramowania, kierownicy i makiety rozsiewacza nawozu. Na placu Bożkowskiego Centrum Umiejętności odbyła się również prezentacja najnowszego ciągnika KUBOTA M7173 Premium od strony mechatroniki.

W trakcie pokazu przeprowadzony został konkurs dot. bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym zorganizowany przez PT KRUS w Wałbrzychu. Nagrody wręczone zostały przez Panią Ewę Pawelec Dyrektora OR KRUS we Wrocławiu.

Ponadto przeprowadzono również konkurs wiedzy na temat Dolnośląskiej Izby Rolniczej, a nagrody ufundowane przez Dolnośląski Centrum Mikroorganizmów wręczył Pan Waldemar Jankowski – Wiceprezes DIR.

Na stoiskach instytucji okołorolniczych w tym DIR rolnicy mieli okazję do uzyskania bieżących informacji oraz podejmowanych działań.

Dziękujemy za zaproszenie na tak wspaniałą uroczystość!

 

 

Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Aniela, Jan