Izba Rolnicza na Jubileuszu Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Bożkowie

„Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”, Seneka

W piątek 18 czerwca Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej Pan Waldemar Jankowski reprezentował Zarząd Izby podczas uroczystości 75 – lecia oświaty rolniczej w Bożkowie oraz 65 – lecia Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Bożkowie. Uroczystość miała niezwykły charakter. Rozpoczęła się od Mszy Świętej w Kościele parafialnym pw. Piotra i Pawła w Bożkowie. Następnie wszyscy w korowodzie udali się na teren szkoły. Udział w uroczystościach wzięli znamienici goście m. in. Pani Monika Wielichowska – Poseł na Sejm RP, Pan Marcin Gwóżdź – Poseł na Sejm RP, Pan Ireneusz Leśnikowski – Dyrektor Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej w MRiRW, Pan Jerzy Dec – Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Pan Roman Kowalczyk – Dolnośląski Kurator Oświaty, Pana Sławomir  Jachimowski – Dyrektor Wydziału Edukacji  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Pani Ewa Pawelec – Dyrektor OR KRUS we Wrocławiu, Pani Magdalena Salińska – Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR we Wrocławiu, Pani Adrianna Mierzejewska – Wójt Gminy Nowa Ruda, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Kłodzku – Pan Leszek Bobula a także  licznie zebrani samorządowcy, przedstawiciele uczelni wyższych, radni oraz rolnicy współpracujący ze szkołą.

Po przemówieniach zaproszonych Gości odbyło się wręczenie pamiątkowych odznak i medali – Zasłużony dla rolnictwa oraz Przyjaciel Szkoły.

Dyrektor Zespołu Szkół w Bożkowie Pan Józef Kochniarczyk oraz Wicedyrektor Pani Grażyna Wacławik wręczyli Panu Waldemarowi Jankowskiemu – Wiceprezesowi Dolnośląskiej Izby Rolniczej medal „Przyjaciel szkoły” nadany  uchwałą kapituły z dnia 15 czerwca 2021r.

Kolejnym punktem uroczystości była część artystyczna wykonana przez uczniów i absolwentów szkoły.

Po akademii odbył się VIII Sudecki Pokaz Maszyn w Bożkowskim Centrum Umiejętności Pokaz został zorganizowany przez Radę Powiatową Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Kłodzkiego, Dolnośląski Zespół Szkół w Bożkowie, Firmę Agro – Mat oraz Kubota przy wsparciu Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Rolnego w Wrocławiu.

Dyrektor Szkoły Pan Józef Kochaniarczyk przywitał zebranych oraz przekazał informację nt. działalności Bożkowskiego Centrum Umiejętności. Następnie Pan Waldemar Jankowski – Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej oraz Pan Leszek Bobula – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Kłodzku złożyli gratulacje wspaniałego jubileuszu Panu Józefowi Kochniarczykowi – Dyrektorowi Zespołu Szkół w Bożkowie. Pan Waldemar Jankowski otrzymał gratulacje od Pani Ewy Pawelec – Dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS we Wrocławiu oraz Pani Magdaleny Salińskiej- Dyrektora Dolnośląskiego Oddziału ARiMR we Wrocławiu za objęcie funkcji Wiceprezesa Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

Na zakończenie oficjalnej części zebrani Goście zasadzili drzewko, które będzie przypominać o tym wspaniałym Jubileuszu.

W części praktycznej pokazu odbyło się szkolenie dla rolników  na zestawie KUBOTA DEMO CASE –zestaw demonstracyjny (symulator) do precyzyjnego rolnictwa, który składa się z mocnego komputera, oprogramowania, kierownicy i makiety rozsiewacza nawozu. Na placu Bożkowskiego Centrum Umiejętności odbyła się również prezentacja najnowszego ciągnika KUBOTA M7173 Premium od strony mechatroniki.

W trakcie pokazu przeprowadzony został konkurs dot. bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym zorganizowany przez PT KRUS w Wałbrzychu. Nagrody wręczone zostały przez Panią Ewę Pawelec Dyrektora OR KRUS we Wrocławiu.

Ponadto przeprowadzono również konkurs wiedzy na temat Dolnośląskiej Izby Rolniczej, a nagrody ufundowane przez Dolnośląski Centrum Mikroorganizmów wręczył Pan Waldemar Jankowski – Wiceprezes DIR.

Na stoiskach instytucji okołorolniczych w tym DIR rolnicy mieli okazję do uzyskania bieżących informacji oraz podejmowanych działań.

Dziękujemy za zaproszenie na tak wspaniałą uroczystość!

 

 

VII Sudecki Pokaz Polowy

25 czerwca w Kudowie – Zdroju na terenie gospodarstwa Pana Łukasza Kowalskiego delegata Rady Powiatowej DIR w Kłodzku odbył się pokaz polowy zbioru zielonek. W pokazie uczestniczyli rolnicy, hodowcy z terenu województwa dolnośląskiego oraz przedstawiciele instytucji około rolniczych.

 

 

 

Dożynki Gminne w Bierkowicach

W ostatnią niedzielę sierpnia odbyły się dożynki Gminy Kłodzko w Bierkowicach. Obchody święta ponów zaczęły się tradycyjnie od spotkania Wójta Gminy Kłodzko z rolnikami. Spotkanie było okazją do podziękowań za ich całoroczną ciężką pracę. Podczas spotkania Dolnośląską Izbę Rolniczą reprezentowali – Paweł Mazur – Członek Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej oraz Leszek Bobula – Przewodniczący Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Kłodzkiego.

 

Po wystąpieniu Wójta Gminy Kłodzko – Zbigniewa Tura zaprezentowano dwa gospodarstwa- Pana Dariusz Kisiel z Jaszkowej Górnej oraz Stanisława i Jana Burda z Wojborza, które po wskazaniu przez Rady Sołeckie, izbę rolnicze a także instytucje okołorolnicze otrzymały tytuł „GOSPODARSTWO ROKU GMINY KŁODZKO 2021”.  Celem prezentacji była promocja rolnictwa i dobrych praktyk rolniczych w gospodarstwach ekologicznych na terenie Gminy Kłodzko.
Po uroczystej Mszy Św. w intencji rolników w Kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Piszkowicach
okazały korowód dożynkowy z udziałem sołectw Gminy Kłodzko przeszedł na boisko sportowe w Bierkowicach.

Po rozpoczęciu oficjalnych uroczystości dożynkowych odbyło się Misterium Chleba. Podczas wystąpień zaproszonych Gości głos zabrał Pan Paweł Mazur – Członek Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej, który podziękował rolnikom za ich trud i zaangażowanie w pracę na roli. Odczytał i złożył na ręce Wójta Gminy Kłodzko list dożynkowy Prezesa Dolnośląskiej Izby Rolniczej Ryszarda Borysa,

Następnie odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych „Zasłużony dla rolnictwa”.

Wójt Gminy Kłodzko Pan Zbigniew Tur  wraz z Przewodniczącym Rady Powiatowej DIR w Kłodzku Panem Leszkiem Bobulą wręczyli nagrody Panu Dariuszowi Kisiel z Jaszkowej Górnej oraz Stanisławowi Burdzie z Wojborza, którzy otrzymały tytuł „GOSPODARSTWO ROKU GMINY KŁODZKO 2021” .

Dożynki były również okazją do uhonorowania sołtysów, sołectw oraz Kół gospodyń Wiejskich za działalność na rzecz Gminy Kłodzko.

W imieniu Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Kłodzkiego – Pan Leszek Bobula, Przewodniczący Rady złożył gratulacje i podziękowanie za wkład w organizację tegorocznych dożynek gminnych dla KGW Bierkowice, Piszkowice, Kamieniec oraz Sołectwa Ruszowice.
Podczas uroczystości dożynkowych wszyscy uczestnicy mogli oglądać wystawę oraz pokaz maszyn rolniczych okolicznych rolników. Rozrywkową część dożynek umilały występy artystyczne m. in zespołów After Party, Lachersi, oraz Podzamek Boys.

Konkurs Zielony Powiat Kłodzki rozstrzygnięty !

30 września podczas Powiatowych obchodów Światowego Dnia Turystyki w Dom Krawca, Schneiderbaude rozstrzygnięty został konkurs 🌿”Zielony Powiat Kłodzki” 🌿na najlepiej funkcjonujące gospodarstwo agroturystyczne 2021 powiatu kłodzkiego. Organizatorem konkursu było Starostwo Powiatowe w Kłodzku – Powiat Kłodzki oraz Rada Powiatowa Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Kłodzkiego.
 
 
Komisja w składzie:
Przewodnicząca komisji – Marlena Korczyńska – St. Inspektor Wydziału Rozwoju, Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kłodzku
Członek – Elżbieta Ulatowska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej
Członek – Katarzyna Wróbel – Biuro Terenowe Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Kłodzku w dniach 6-8 września br. przeprowadziła ocenę gospodarstw zgłoszonych do konkursu „Zielony Powiat Kłodzki 2021” na najlepiej funkcjonujące gospodarstwo agroturystyczne 2021 powiatu kłodzkiego.
Komisja w powyższym składzie podsumowała wyniki konkursu i przyznała następujące lokaty:
I Miejsce – gospodarstwo agroturystyczne,
Dom pod Lawendowym Polem – Izabela Rojczyk – Wolibórz 50, Gmina Nowa Ruda,
IIMiejsce – gospodarstwo agroturystyczne ” U KASI” – Elżbieta i Adam Momot, Roszyce 22, Gmina Kłodzko,
III Miejsce- gospodarstwo agroturystyczne, Ranczo u Jana – Bożena i Jan Kluza, Goszów 23, Gmina Stronie Śląskie.
 
🏆 WYROŻNIENIE SPECJALNE Inwestycja Roku Turystyki Wiejskiej
2021 w powiecie kłodzkim dla gospodarstwa agroturystycznego ➡ Agrodomki z bali Konradów Anita i Konrad Kubisiak- Konradów 38, Gmina Lądek – Zdrój.
 
Za kreowanie wysokich standardów agroturystycznych na ziemi kłodzkiej WYROŻNIONO:
1. Gospodarstwo agroturystyczne, Trzy Morza – apartamenty pod Trójmorskim Wierchem -Dorota Don-Ratajska i Wawrzyniec Ratajski, Jodłów 3,
2. Gmina Międzylesie, Gospodarstwo agroturystyczne,
Agroturystyka na Piotrowickiej Przełęczy – Marzena i Teofil Trzaska
Piotrowice 1, Gmina Bystrzyca Kłodzka,
3. Gospodarstwo agroturystyczne Danielówka Agroturystyka – Katarzyna i Daniel Grzelakowie, Stronie Wieś 29, Gmina Stronie Śląskie,
4. Gospodarstwo agroturystyczne Agroturystyka „Nad Łąkami”– Anna Kucharska, Ruszowice 20 b, Gmina Kłodzko.
 
Nagrody dla laureatów zostały wręczone przez: Elżbietę Ulatowską – Przewodniczącą Komisji Budżetowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej,
Piotra Marchewkę Członka Zarządu Powiatu Kłodzkiego,
Ryszarda Niebieszczańskiego Członka Zarządu Powiatu Kłodzkiego oraz Roberta Dumę Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kłodzkiego.
 
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w działalności agroturystycznej ! 

Konferencja „WPR i jej wpływ na rozwój rolnictwa w Polsce”

28 października w Hemp&Poppy w Polanicy Zdrój odbyła się konferencja „Wspólna polityka rolna i jej wpływ na rozwój rolnictwa w Polsce” skierowana dla producentów ekologicznych z terenu powiatu kłodzkiego.

Pierwszym z prelegentów był Pan Paweł Mazur – Członek Zarządu DIR, który przedstawił założenia nowej Wspólnej Polityki Rolnej w tym szanse i zagrożenia. Następnie Pani Beata  Pietrzyk Dyrektor Biocertu Małopolska sp. z o. o  w Krakowie o przekazała informację dotyczących rolnictwa ekologicznego – nowych przepisów od 01.01.2022 r. a także procesu certyfikacji. Uczestnikom zostały udzielone również informacje dotyczące warunków uczestnictwa w działaniu rolnictwo ekologiczne z uwzględnieniem wymagań i płatności przez przedstawicieli Biura Powiatowego ARiMR w Kłodzku. O produktach przyjaznych dla środowiska opowiedział Pan Marek Asenkowicz  Bio Art. Polanica Zdrój.

Konferencją była doskonała okazją do zaprezentowania lokalnych producentów:

  1. Szczytna Inicjatywa Konopna – Anna Wodzisławska
  2. Sery z Radosnej Zagrody – Anna i Marek Wilczyńscy
  3. Dom Pod Lawendowym Polem – Izabela Rojczyk

Podczas konferencji odbył się również konkurs dotyczący bezpieczeństwa pracy w rolnictwie zorganizowany przez Placówkę Terenową KRUS w Wałbrzychu.

Szkolenie dla rolników dot. bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym

18 listopada w Polanicy – Zdrój Rada Powiatowa DIR w Kłodzku wspólnie z Placówką Terenową KRUS w Wałbrzychu zorganizowała szkolenia dla rolników z powiatu kłodzkiego na temat bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym. Szkolenie prowadziła Pani Agata Sikora – Grabowska z Placówki Terenowej KRUS z Wałbrzycha. W czasie szkolenia omawiano najczęstsze nieprawidłowości i zagrożenia przy pracy rolników, zasady bezpiecznej pracy również z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa dzieci w pracach gospodarskich. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali broszury oraz kalendarze prewencyjne na 2022 rok. Na zakończenie szkolenia przeprowadzono konkurs z nagrodami pn. „Rola rolnika by upadku unikał”.

Jubileusz 25 – lecia Rady Powiatowej DIR w Kłodzku

10 grudnia w Domu Ludowym „Podhalanka” w Krosnowicach odbył się uroczysty Jubileusz Rady Powiatowej DIR w Kłodzku.

W tym ważnym dla Rady wydarzeniu zebrali się licznie zaproszeni Goście: byli posłowie na sejm X kadencji – Stanisław Tomkiewicz oraz Ryszard Jastrzębski pełniący obecnie funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Kłodzko, byłego posła Czesława Pogodę reprezentował Daniel Pogoda, Zbigniew Tur – Wójt Gminy Kłodzko, Paweł Mazur – Członek Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Elżbieta Ulatowska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej DIR, Mariusz Hydzik – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Świdnicy.

W Jubileuszu uczestniczyli Goście szczebla wojewódzkiego, powiatowego oraz gminnego: Jerzy Dec- Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Piotr Regiec – Zastępca Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu, Beata Mucha – Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Wałbrzychu, która reprezentowała Dyrekcję Oddziału KRUS we Wrocławiu – Ewę Pawelec oraz Zbigniew Dąbrowski – Brokera działającego w ramach Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie, który reprezentował Dyrekcję DODR we Wrocławiu, Wiceprzewodniczący Dolnośląskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ RI Solidarność –Marian Dembiński Maciej Awiżeń – Starostę Powiatu Kłodzkiego,  Ryszard Niebieszczański – wieloletni Wójt Gminy Kłodzko Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego, Jacek Hecht – Radny Powiatu Kłodzkiego , Ks. Bolesław Stanisławiszyn – były proboszcz parafii w Żelaźnie, Dorota Mateusiak – Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Kłodzku, Józef Kochniarczyk – Dyrektor Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Bożkowie, Jarosław Surówka – Prezes  Zarządu Bystrzyckiego Centrum Zdrowia , Grzegorz Wawryka –  Prezes Terenowego Koła Pszczelarzy w Kłodzku, Leszek Sajdak – Inspektor ds. rolnictwa i gospodarki wodnej, Stanisław Banach– były Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kłodzko a obecnie Prezes Spółek Wodnych w Gminie Kłodzko, Urszula Borkowska – Sołtys wsi Krosnowice a także Zespół KUMY z Krosnowic.

Wśród jubilatów, izbowców, którzy tworzyli izbę nie zabrakło: byłego Wiceprezesa Wałbrzyskiej Izby Rolniczej Mariana Kanię, Romualda Babińskiego- Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Wałbrzyskiej Izby Rolniczej – późniejszego I Przewodniczącego Rady Powiatowej Powiatu Kłodzkiego oraz Zbigniewa Jarosza – Przewodniczącego Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Kłodzku oraz Wiceprezesa Dolnośląskiej Izby Rolniczej w latach 2002 -2006.

Po przywitaniu Gości przez Pana Leszeka Bobulę – który związany jest od początku z izbą rolniczą, a funkcję Przewodniczącego pełni od 2007, Pan Bobula w swoim wystąpieniu omówił zarys historyczny działalności izb rolniczych. Począwszy od pierwszych wyborów 29. 09. 1996 r. aż po obecną działalność Rady DIR.

Członek Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej Pan Paweł Mazur przedstawił informację z działalności Zarządu DIR oraz omówił aktualną sytuację w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem zmian zachodzących we Wspólnej Polityce Rolnej.

Przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa podsumowali działalność jednostek w roku bieżącym.

Jubileusz był doskonałą okazją do podziękowania osobom szczególnie zaangażowanym w działalność na rzecz rolnictwa i samorządu rolniczego. Z tej okazji wręczono medale:

-odznaczenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla rolnictwa” otrzymał pan Józef Kochniarczyk.

-złote odznaczenie Dolnośląskiej Izby Rolniczej „Zasłużony dla samorządu rolniczego” otrzymała Pani Danuta Szewczyk.

-srebrne odznaczenie „Zasłużony dla samorządu rolniczego” otrzymał Zbigniew Jarosz oraz Koh Krzysztof.

Nie zabrakło miłych słów, wspomnień oraz gratulacji składanych przez Gości na ręce Przewodniczącego Rady DIR Pana Leszka Bobuli.

Na zakończenie spotkania przy występie Zespołu Ludowego KUMY z Krosnowic z rąk Członka Zarządu DIR Pawła Mazura, Przewodniczącej Komisji Budżetowej DIR Elżbiety Ulatowskiej oraz Przewodniczącego RP DIR w Kłodzku Leszka Bobuli każdy z uczestników otrzymał pamiątkę – figurę Izydora Oracza- w podziękowaniu za służbę na rzecz wsi i rolnictwa Ziemi Kłodzkiej.

Konkurs „Najładniejsza kartka wielkanocna” rozstrzygnięty!

Dolnośląska Izba Rolnicza w ramach  XXIII Spotkań Tradycji Wielkanocnych Ziemi Kłodzkiej, które miały się odbyć w dniu 28.03.2020 r. w Kłodzku zorganizowała Konkurs  „Najładniejszą Kartkę Wielkanocną” dla Szkół Podstawowych Powiatu Kłodzkiego. Z całego regionu wpłynęło ponad 100 prac.

 

Informacje kwartalne

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Tymoteusz, Michal