Posiedzenie Rady DIR w Kłodzku

 

W ubiegły czwartek w Urzędzie Gminy Kłodzko odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady DIR. W spotkaniu udział wzięli zaproszeni Goście: Paweł Mazur – Członek Zarządu DIR, Urszula Ganczarek – Zastępca Dyrektora OT KOWR we Wrocławiu, Bogdan Kożuchowicz – Kierownik SZGZ w Świdnicy, Marzena Kołodka – Z SZGZ w Świdnicy, Dorota Mateusiak – Kierownik BP ARiMR w Kłodzku, Robert Bobula z ARiMR w Kłodzku, Julita Listowska – Kierownik WIORiN/ Oddział Kłodzko, Tadeusz Stefanowicz z WIORiN/ Oddział Kłodzko oraz Katarzyna Mróz Kierownik PZDR Kłodzko.

Kierownictwo w/w instytucji okołorolniczych przekazało Członkom rady oraz zaproszonym rolnikom informacje dotyczące:

– gospodarki gruntami Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie powiatu kłodzkiego,

-nowego prawa w zakresie zdrowia roślin,

-harmonogramu planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014- 2020 do końca 2021 roku oraz zasad przyznawania płatności dobrostanowej,

– aktualnej działalności Biura Powiatowego Zespołu Doradców Rolniczych w Kłodzku.

Ponadto Członek Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej Pan Paweł Mazur przekazał informację z działalności Zarzadu DIR oraz przebiegu Walnego Zgromadzenia DIR, które odbyło się 25 lutego. Podczas posiedzenia Rada ustaliła również plan pracy na rok 2020.

 

 

VII Sudecki Pokaz Polowy

25 czerwca w Kudowie – Zdroju na terenie gospodarstwa Pana Łukasza Kowalskiego delegata Rady Powiatowej DIR w Kłodzku odbył się pokaz polowy zbioru zielonek. W pokazie uczestniczyli rolnicy, hodowcy z terenu województwa dolnośląskiego oraz przedstawiciele instytucji około rolniczych.

 

 

 

Szkolenie „Bezpieczne gospodarstwo rolne”

 

 

W dniu 04 grudnia w Woliborzu, gmina Nowa Ruda odbyło się szkolenie nt. bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym. Jego organizatorem była Placówka Terenowa KRUS w Wałbrzychu oraz Rada Powiatowa DIR w Kłodzku. W szkoleniu udział brali rolnicy z terenu Powiatu Kłodzkiego. Na początku szkolenia informację dotycząca działalności Rady Powiatowej DIR w Kłodzku przedstawiła Pani Elżbieta Ulatowska Delegat do WZ DIR a jednocześnie Przewodnicząca Komisji Budżetowej DIR.  Podczas szkolenia rolnicy zostali zapoznani z wykazem prac i czynności szczególnie niebezpiecznych, których nie powinny wykonywać dzieci poniżej 16-stu lat oraz zasadami bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych. Podczas szkolenia został przeprowadzony również konkurs ze znajomości zasad BHP w rolnictwie.

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Kłodzku

Posiedzenie Rady DIR w Kłodzku

W poniedziałek w Sali narad Urzędu Gminy Kłodzko odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Kłodzku. Zaproszeni kierownicy jednostek działających na rzecz rolnictwa w osobach: Dorota Mateusiak – Kierownik BP ARiMR, Julita Lisowska – Kierownik WIORiN/ Oddział Kłodzko, Katarzyna Mróz- Kierownik PZDR Kłodzko, Grzegorz Chmielowiec – Powiatowy Lekarz Weterynarii oraz Mieczysław Krawczyk – Kierownik PT KRUS w Bystrzycy Kłodzkiej przedstawili zebranym bieżące informacje z prowadzonych przez nich placówek. Pan Franciszek Baranowski – pełnomocnik Zarządu DIR ds. działalności ZWC „Wieś Dolnośląska” szczegółowo omówił zasady działania Związku oraz możliwości ubezpieczenia rolników w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”.

Członek Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej Pan Paweł Mazur przekazał informację z przebiegu spotkania Zarządów Wojewódzkich izb rolniczych, którego głównym tematem były propozycje zwiększenia kompetencji izb rolniczych. Ponadto Pan Mazur zaznajomił delegatów DIR z wystąpieniami oraz działalnością Zarządu DIR.

Przewodnicząca Komisji Budżetowej DIR Pani Elżbieta Ulatowska dokonała analizy wykonania budżetu DIR za 2019 rok.

Ostatnim punktem spotkania było omówienie działalności Rady przez Przewodniczącego Rady Powiatowej DIR w Kłodzku Pana Leszka Bobulę – w tym organizowanych spotkań, wniosków Rady do Zarządu DIR oraz wniosków do KOWR ws. przeprowadzania przetargów ofert pisemnych.

W sprawach różnych Rada poruszyła tematy dotyczące m.in. programu NFOŚiGW „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z rolnictwa” – realizacji w poszczególnych gminach, wpisu rolników do rejestru BDO oraz procesu opiniowania obwodów łowieckich, który odbędzie się w pierwszym kwartale 2020 roku.

 

XXII Spotkania Tradycji Wielkanocnych Ziemi Kłodzkiej Polanica Zdrój 06.04.2019r.

Największa impreza w regionie  zorganizowana przez Dolnośląską Izbę Rolniczą oraz Urząd Miasta w Polanicy Zdrój, czyli Spotkania Tradycji Wielkanocnych Ziemi Kłodzkiej odbyły się już po raz XXII. Gości powitali gospodarze tegorocznej imprezy Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój Pan Mateusz Jellin,  Członek Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej Pan Tadeusz Mochalski i Przewodniczący Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Kłodzku Leszk Bobula. Wśród gości zaproszonych nie zabrakło Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego, Wójta Gminy Kłodzko Pana Zbigniewa Tura, Pani Moniki Wielichowskiej posłanki na Sejm RP, Pana Aleksandra Szweda senatora RP, Starosty Kłodzkiego Macieja Awiżenia, oraz wielu innych znamienitych osób. Co roku podczas Tradycji Wielkanocnych wręczane są nagrody finansowe i rzeczowe ufundowane przez różne osoby i instytucje między innymi przez Dolnośląską Izbę Rolniczą. Wręczenia nagród w tym roku dokonali Pan Tadeusz Mochalski, który reprezentował Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej z Wrocławia oraz Pani Elżbieta Ulatowska członkini Rady Powiatowej powiatu kłodzkiego i wieloletnia współorganizatorka Spotkań Tradycji Wielkanocnych.

Wizyta Elżbiety Ulatowskiej Przewodniczącej Komisji Budżetowej w Komisji Europejskiej

W dniach 17-20 października br. na zaproszenie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej we Wrocławiu Elżbieta Ulatowska Przewodnicząca Komisji Budżetowej DIR wraz z grupą 25 kobiet z obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego uczestniczyła w wizycie informacyjnej w Komisji Europejskiej w Brukseli reprezentując Dolnośląską Izbę Rolniczą i Stowarzyszenie Agroturystyczne Góry Stołowe.

Konkurs pt. „Zielony Powiat Kłodzki”

Konkurs pt. „Zielony Powiat Kłodzki” na najlepiej funkcjonujące gospodarstwo agroturystyczne w powiecie kłodzkim w 2018, współorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku oraz Dolnośląską Izbę Rolniczą we Wrocławiu, został rozstrzygnięty.

Słowa prezesa

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Henryk, Marta