Izba Rolnicza na Jubileuszu Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Bożkowie

„Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”, Seneka

W piątek 18 czerwca Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej Pan Waldemar Jankowski reprezentował Zarząd Izby podczas uroczystości 75 – lecia oświaty rolniczej w Bożkowie oraz 65 – lecia Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Bożkowie. Uroczystość miała niezwykły charakter. Rozpoczęła się od Mszy Świętej w Kościele parafialnym pw. Piotra i Pawła w Bożkowie. Następnie wszyscy w korowodzie udali się na teren szkoły. Udział w uroczystościach wzięli znamienici goście m. in. Pani Monika Wielichowska – Poseł na Sejm RP, Pan Marcin Gwóżdź – Poseł na Sejm RP, Pan Ireneusz Leśnikowski – Dyrektor Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej w MRiRW, Pan Jerzy Dec – Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Pan Roman Kowalczyk – Dolnośląski Kurator Oświaty, Pana Sławomir  Jachimowski – Dyrektor Wydziału Edukacji  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Pani Ewa Pawelec – Dyrektor OR KRUS we Wrocławiu, Pani Magdalena Salińska – Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR we Wrocławiu, Pani Adrianna Mierzejewska – Wójt Gminy Nowa Ruda, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Kłodzku – Pan Leszek Bobula a także  licznie zebrani samorządowcy, przedstawiciele uczelni wyższych, radni oraz rolnicy współpracujący ze szkołą.

Po przemówieniach zaproszonych Gości odbyło się wręczenie pamiątkowych odznak i medali – Zasłużony dla rolnictwa oraz Przyjaciel Szkoły.

Dyrektor Zespołu Szkół w Bożkowie Pan Józef Kochniarczyk oraz Wicedyrektor Pani Grażyna Wacławik wręczyli Panu Waldemarowi Jankowskiemu – Wiceprezesowi Dolnośląskiej Izby Rolniczej medal „Przyjaciel szkoły” nadany  uchwałą kapituły z dnia 15 czerwca 2021r.

Kolejnym punktem uroczystości była część artystyczna wykonana przez uczniów i absolwentów szkoły.

Po akademii odbył się VIII Sudecki Pokaz Maszyn w Bożkowskim Centrum Umiejętności Pokaz został zorganizowany przez Radę Powiatową Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Kłodzkiego, Dolnośląski Zespół Szkół w Bożkowie, Firmę Agro – Mat oraz Kubota przy wsparciu Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Rolnego w Wrocławiu.

Dyrektor Szkoły Pan Józef Kochaniarczyk przywitał zebranych oraz przekazał informację nt. działalności Bożkowskiego Centrum Umiejętności. Następnie Pan Waldemar Jankowski – Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej oraz Pan Leszek Bobula – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Kłodzku złożyli gratulacje wspaniałego jubileuszu Panu Józefowi Kochniarczykowi – Dyrektorowi Zespołu Szkół w Bożkowie. Pan Waldemar Jankowski otrzymał gratulacje od Pani Ewy Pawelec – Dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS we Wrocławiu oraz Pani Magdaleny Salińskiej- Dyrektora Dolnośląskiego Oddziału ARiMR we Wrocławiu za objęcie funkcji Wiceprezesa Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

Na zakończenie oficjalnej części zebrani Goście zasadzili drzewko, które będzie przypominać o tym wspaniałym Jubileuszu.

W części praktycznej pokazu odbyło się szkolenie dla rolników  na zestawie KUBOTA DEMO CASE –zestaw demonstracyjny (symulator) do precyzyjnego rolnictwa, który składa się z mocnego komputera, oprogramowania, kierownicy i makiety rozsiewacza nawozu. Na placu Bożkowskiego Centrum Umiejętności odbyła się również prezentacja najnowszego ciągnika KUBOTA M7173 Premium od strony mechatroniki.

W trakcie pokazu przeprowadzony został konkurs dot. bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym zorganizowany przez PT KRUS w Wałbrzychu. Nagrody wręczone zostały przez Panią Ewę Pawelec Dyrektora OR KRUS we Wrocławiu.

Ponadto przeprowadzono również konkurs wiedzy na temat Dolnośląskiej Izby Rolniczej, a nagrody ufundowane przez Dolnośląski Centrum Mikroorganizmów wręczył Pan Waldemar Jankowski – Wiceprezes DIR.

Na stoiskach instytucji okołorolniczych w tym DIR rolnicy mieli okazję do uzyskania bieżących informacji oraz podejmowanych działań.

Dziękujemy za zaproszenie na tak wspaniałą uroczystość!

 

 

Dożynki Gminy Kłodzko

W ostatnią niedzielę sierpnia odbyły się dożynki Gminy Kłodzko w Ołdrzychowicach Kłodzkich. Obchody święta plonów zaczęły się tradycyjnie od spotkania władz samorządowych z rolnikami. Była to doskonała okazja do podziękowań ludziom rolniczego trud za ich całoroczną ciężką pracę. W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Kłodzko – Zbigniew Tur, Przewodniczący Rady Gminy Kłodzko -Ryszard Jastrzębski, Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego – Zbigniew Szczygieł, Kierownik Biura Powiatowego ARiMR- Dorota Mateusiak, I Wiceprzewodniczący Rady Powiatowej NSZZ RI „Solidarność” – Dariusz Kisiel oraz II Wiceprzewodniczący Rady Powiatowej NSZZ RI „Solidarność” – Krzysztof Dziechciaronek. Samorząd rolniczy reprezentowali – Paweł Mazur – Członek Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej oraz Leszek Bobula – Przewodniczący Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Kłodzkiego. Ze względu na okres siewów wielu rolników musiało pozostać na gospodarstwie.
Po wystąpieniu Wójta Gminy Kłodzko – Zbigniewa Tura został omówiony cel i przebieg nadania tytułu „Gospodarstwo Roku Gminy Kłodzko 2022”. Rada Powiatowa Dolnośląskiej Izby Rolniczej powiatu kłodzkiego co roku podczas dożynek gminnych pod patronatem Wójta Gminy Kłodzko wyróżnia gospodarstwa rolne nadając im tytuł „GOSPODARSTWO ROKU GMINY KŁODZKO”. W tym roku uhonorowano gospodarstwa pasieczne. Rada Powiatowa DIR zwróciła się do Zarządu Koła Terenowego Pszczelarzy oraz Zarządu Zrzeszenia Pszczelarzy Ziemi Kłodzkiej o pomoc we wskazaniu jednego dużego gospodarstwa wyróżniającego się w swojej działalności oraz dwóch małych dobrze rozwijających się gospodarstw. Wiedza i kompetencje obu Zarządów ułatwiły nadanie tytułu „GOSPODARSTWO ROKU GMINY KŁODZKO 2022”, które nastąpiło podczas spotkania.
Tytuł „Gospodarstwo Roku Gminy Kłodzko 2022” otrzymali:
Państwo Jolanta i Edward Szymczakowie z Gorzuchowa
Pan Henryk Zaremba ze Starego Wielisławia
Wyróżnienia otrzymali:
Pani Barbara Pajączkowska że Świecka
Pan Piotr Ososko z Jaszkowej Dolnej
Pani Paulina Pielichaty z Jaszkowej Dolnej
Pan Andrzej Bartczak z Jaszkowej Dolnej
Okolicznościowe dyplomy zostały wręczone przez Wójta Gminy Kłodzko – Zbigniewa Tura, Przewodniczącego Rady Gminy Kłodzko – Ryszarda Jastrzębskiego, Członka Zarządu DIR – Pawła Mazura oraz Przewodniczącego RP DIR – Leszka Bobulę.
Goście dożynkowego spotkania mieli możliwość obejrzeć prezentację multimedialną z opisem poszczególnych gospodarstw wraz ze zdjęciami przygotowaną przez Biuro Terenowe DIR w Kłodzku.
Członek Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej Paweł Mazur odczytał i wręczył na ręce Wójta Gminy Kłodzko list dożynkowy Prezesa Dolnośląskiej Izby Rolniczej.
Życzenia dla rolników, władz Gminy Kłodzko oraz instytucji okołorolniczych złożył również Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Kłodzku Leszek Bobula podsumowując aktualną sytuację rynkową a także perspektywę zmian rolnictwie.
Po uroczystej Mszy Św. w intencji rolników w Kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Ołdrzychowicach Kłodzkich odbyła się dalsza cześć święta plonów na boisku sportowym. Po rozpoczęciu oficjalnych uroczystości dożynkowych odbyło się Misterium Chleba. Następnie wręczono odznaczenia państwowe „Zasłużony dla rolnictwa” oraz nagrody w konkursie „Gospodarstwo Roku Gminy Kłodzko”. Dożynki były również okazją do uhonorowania sołtysów, sołectw oraz Kół gospodyń Wiejskich za działalność na rzecz Gminy Kłodzko.
Dolnośląska Izba Rolnicza – Rada Powiatowa w Kłodzku wspólnie z Placówką Terenową KRUS z Wałbrzycha zorganizowała stoisko informacyjne, które cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród rolników.
Podczas uroczystości dożynkowych wszyscy uczestnicy mogli oglądać wystawę maszyn okolicznych rolników.
Rozrywkową część dożynek umilały występy artystyczne m. in zespołu Daj to głośniej, kapeli „Folkowni” a także zespołu „Przełomiacy” z Barda.
Zdjęcia: Zygmunt Byrski

VII Sudecki Pokaz Polowy

25 czerwca w Kudowie – Zdroju na terenie gospodarstwa Pana Łukasza Kowalskiego delegata Rady Powiatowej DIR w Kłodzku odbył się pokaz polowy zbioru zielonek. W pokazie uczestniczyli rolnicy, hodowcy z terenu województwa dolnośląskiego oraz przedstawiciele instytucji około rolniczych.

 

 

 

Dożynki Gminne w Bierkowicach

W ostatnią niedzielę sierpnia odbyły się dożynki Gminy Kłodzko w Bierkowicach. Obchody święta ponów zaczęły się tradycyjnie od spotkania Wójta Gminy Kłodzko z rolnikami. Spotkanie było okazją do podziękowań za ich całoroczną ciężką pracę. Podczas spotkania Dolnośląską Izbę Rolniczą reprezentowali – Paweł Mazur – Członek Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej oraz Leszek Bobula – Przewodniczący Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Kłodzkiego.

 

Po wystąpieniu Wójta Gminy Kłodzko – Zbigniewa Tura zaprezentowano dwa gospodarstwa- Pana Dariusz Kisiel z Jaszkowej Górnej oraz Stanisława i Jana Burda z Wojborza, które po wskazaniu przez Rady Sołeckie, izbę rolnicze a także instytucje okołorolnicze otrzymały tytuł „GOSPODARSTWO ROKU GMINY KŁODZKO 2021”.  Celem prezentacji była promocja rolnictwa i dobrych praktyk rolniczych w gospodarstwach ekologicznych na terenie Gminy Kłodzko.
Po uroczystej Mszy Św. w intencji rolników w Kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Piszkowicach
okazały korowód dożynkowy z udziałem sołectw Gminy Kłodzko przeszedł na boisko sportowe w Bierkowicach.

Po rozpoczęciu oficjalnych uroczystości dożynkowych odbyło się Misterium Chleba. Podczas wystąpień zaproszonych Gości głos zabrał Pan Paweł Mazur – Członek Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej, który podziękował rolnikom za ich trud i zaangażowanie w pracę na roli. Odczytał i złożył na ręce Wójta Gminy Kłodzko list dożynkowy Prezesa Dolnośląskiej Izby Rolniczej Ryszarda Borysa,

Następnie odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych „Zasłużony dla rolnictwa”.

Wójt Gminy Kłodzko Pan Zbigniew Tur  wraz z Przewodniczącym Rady Powiatowej DIR w Kłodzku Panem Leszkiem Bobulą wręczyli nagrody Panu Dariuszowi Kisiel z Jaszkowej Górnej oraz Stanisławowi Burdzie z Wojborza, którzy otrzymały tytuł „GOSPODARSTWO ROKU GMINY KŁODZKO 2021” .

Dożynki były również okazją do uhonorowania sołtysów, sołectw oraz Kół gospodyń Wiejskich za działalność na rzecz Gminy Kłodzko.

W imieniu Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Kłodzkiego – Pan Leszek Bobula, Przewodniczący Rady złożył gratulacje i podziękowanie za wkład w organizację tegorocznych dożynek gminnych dla KGW Bierkowice, Piszkowice, Kamieniec oraz Sołectwa Ruszowice.
Podczas uroczystości dożynkowych wszyscy uczestnicy mogli oglądać wystawę oraz pokaz maszyn rolniczych okolicznych rolników. Rozrywkową część dożynek umilały występy artystyczne m. in zespołów After Party, Lachersi, oraz Podzamek Boys.

Forum „Turystyka wiejska nas inspiruje”  

Dolnośląska Izba Rolnicza we współpracy z Urzędem Miasta w Kudowie Zdroju oraz Starostwem Powiatowym w Kłodzku w dniu 3 października zorganizowała Forum „Turystyka wiejska nas inspiruje”.

Wydarzenie zgromadziło wielu rolników, agroturystów oraz osoby których temat turystyki wiejskiej zachęcił do udziału w Forum.

Wśród zaproszonych Gości w spotkaniu uczestniczyli m. in. Poseł na Sejm RP – Pani Monika Wielichowska, Członek Zarządu DIR -Pan Paweł Mazur, Starosta Kłodzki – Pan Maciej Awiżeń, Burmistrz Miasta Kudowa Zdrój Pani Aneta Potoczna, Kierownik PT KRUS w Wałbrzychu – Pani Beata Mucha, Kierownik BP ARiMR – Pani Dorota Mateusiak, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego – Pan Michał Cisakowski a także Kierownik Zespołu Szkół Kształcenia Rolniczego w Bożkowie –Pan Kamil Kud.

Po oficjalnym otwarciu i przemówieniach zaproszonych Gości Przewodnicząca Komisji Budżetowej DIR Elżbieta Ulatowska wspólnie z Członkiem Zarządu DIR Pawłem Mazurem złożyli podziękowania Burmistrzowi Miasta Kudowa Zdrój Pani Anecie Potocznej za zaangażowanie w działania na rzecz dolnośląskiego rolnictwa.

Następnie odbyła się ceremonia wręczenia odznaczeń. Odznakę honorową „Zasłużony dla rolnictwa” otrzymał Pan Kamil Kud. Złote odznaczenie Zarządu DIR „Zasłużony dla samorządu rolniczego” otrzymał Pan Roman Jaszczyszyn natomiast srebrne Pan Andrzej Gala.

Forum było również doskonałą okazją do uhonorowania medalem Dolnośląskiej Izby Rolniczej „Za wieloletnie kultywowanie tradycji ludowych na Dolnym Śląsku” Pań, które od wielu lat są bardzo aktywne społecznie oraz zawodowo. Medalem uhonorowano: Panią Marię Pszeniczną, Panią Mironę Wiaderny oraz Panią Alicję Ziemianek.

 

W części merytorycznej spotkania głos zabrał Pan Adam Łącki Przewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska a także Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej, który przedstawił informację nt. historii rozwoju i perspektyw turystyki w powiecie kłodzkim. Uczestnicy mogli obejrzeć film dotyczący Mobilnej Miniatury Ziemi Kłodzkiej z Pograniczem czeskim oraz usłyszeć wiersz o Ziemi Kłodzkiej w wykonaniu Pana Łąckiego.

Tadeusz Kandefer starszy specjalista ds. edukacji w Parku Narodowym Gór Stołowych zaprezentował uczestnikom Park Narodowy Gór Stołowych. Uwzględnił również prowadzoną działalność edukacyjną dla dorosłych oraz dzieci.

Po przerwie kawowej nastąpiło podsumowanie konkursu i wręczenia nagród w Konkursie na najlepiej funkcjonujące gospodarstwa agroturystyczne powiatu kłodzkiego 2022.

Powiat Kłodzki wspólnie z Dolnośląską Izbą Rolniczą – Rada Powiatową w Kłodzku jest organizatorem konkursu „Zielony Powiat” – najlepiej funkcjonujące gospodarstwa agroturystyczne 2022 powiatu kłodzkiego. Do Konkursu z poszczególnych Gmin Powiatu Kłodzkiego zgłoszono 21 gospodarstw agroturystycznych.

Komisja Konkursowa w składzie: Marlena Korczyńska – Starostwo Powiatowe w Kłodzku, Elżbieta Ulatowska – Dolnośląska Izba Rolnicza oraz Katarzyna Wróbel – BT DIR w Kłodzku dokonała oceny gospodarstw w dniach 10-12.08.2022 r. i wyłoniła trzech laureatów oraz postanowiła przyznać dwa wyróżnienia za inwestycję roku, trzy wyróżnienia za bogatą ofertę turystyczną i jedno wyróżnienie za kontynuowanie tradycji agroturystycznych.

Nagrody zostały wręczone przez Pana Pawła Mazura – Członka Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Elżbietę Ulatowską Przewodniczącą Komisji Budżetowej DIR, Starostę Powiatu Kłodzkiego Macieja Awiżenia oraz Michała Cisakowskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kłodzkiego.

WYRÓŻNIENIE za kreowania atrakcyjnej i wyróżniającej się oferty turystyki wiejskiej na Ziemi Kłodzkiej otrzymali:

„GRANADA” Robert Siekański, Łężyce 48, Gmina Szczytna

„OSADA PSTRĄGA”, Dominik Gibowicz – Goszów 14 a, Gmina Stronie Śląskie

Schronisko „Orzeł” , Antoni i Michał Dominiak, Sokolec 52, Gmina Nowa Ruda

WYRÓŻNIENIE za kontynuowanie tradycji agroturystycznych na Ziemi Kłodzkiej otrzymało gospodarstwo: „Zacisze Gajów”, Dorota Kantyka, Gajów, Gmina Radków

WYRÓŻNIENIE za Inwestycję Roku Turystyki Wiejskiej otrzymały:

Apartamenty „WILCZARZ” , Katarzyna Markisz, Łężyce 51 e, Gmina Szczytna

Apartamenty „JELENI JAR” , Martyna Markisz, Łężyce 51 f, Gmina Szczytna

Laureatami konkursu zostali:

III MIEJSCE

„NA SKRAJU”–Aleksandra Pyclik– Nowa Wieś 7, Gmina  Międzylesie

II MIEJSCE

„STEFANÓWKA” – Elżbieta Hudziec– Radochów 78, Gmina Lądek Zdrój

I MIEJSCE „MARIANÓWKA”

Dorota Łuszczyńska i Marian Piotrowicz, Sokolec 39 a, Gmina Nowa Ruda

Po uroczystym wręczeniu nagród i prezentacji gospodarstw – Laureat Konkursu Pan Marian Piotrowicz opowiedział o swojej pasji oraz prowadzonym gospodarstwie.

Ostatnim punktem prezentacji było przedstawienie Przez Piotra Jasińskiego Sudeckich Chat – smażalni oraz apartamentów działających na terenie Kudowy – Zdrój.

Podczas Forum Placówka Terenowa KRUS w Wałbrzychu przeprowadziła Konkurs „BHP w gospodarstwie rolnym”.

Czas podczas Forum umilił występ Piotra Oleksego „Eltona” – kudowianina, uczestnika wielu programów muzycznych. Gościł również Tercet Niekoniecznie Geriatryczny z Wambierzyc, którego występ odbył się na początku Forum.

Dziękujemy Pani Anecie Potocznej – Burmistrzowi Miasta Kudowa Zdrój oraz Staroście Powiatu Kłodzkiego za współorganizację wydarzenia a agroturystom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w działalności!

 Zdjęcia: Marek Gałowski – portal InfoKłodzko.pl

Konkurs Zielony Powiat Kłodzki rozstrzygnięty !

30 września podczas Powiatowych obchodów Światowego Dnia Turystyki w Dom Krawca, Schneiderbaude rozstrzygnięty został konkurs 🌿”Zielony Powiat Kłodzki” 🌿na najlepiej funkcjonujące gospodarstwo agroturystyczne 2021 powiatu kłodzkiego. Organizatorem konkursu było Starostwo Powiatowe w Kłodzku – Powiat Kłodzki oraz Rada Powiatowa Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Kłodzkiego.
 
 
Komisja w składzie:
Przewodnicząca komisji – Marlena Korczyńska – St. Inspektor Wydziału Rozwoju, Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kłodzku
Członek – Elżbieta Ulatowska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej
Członek – Katarzyna Wróbel – Biuro Terenowe Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Kłodzku w dniach 6-8 września br. przeprowadziła ocenę gospodarstw zgłoszonych do konkursu „Zielony Powiat Kłodzki 2021” na najlepiej funkcjonujące gospodarstwo agroturystyczne 2021 powiatu kłodzkiego.
Komisja w powyższym składzie podsumowała wyniki konkursu i przyznała następujące lokaty:
I Miejsce – gospodarstwo agroturystyczne,
Dom pod Lawendowym Polem – Izabela Rojczyk – Wolibórz 50, Gmina Nowa Ruda,
IIMiejsce – gospodarstwo agroturystyczne ” U KASI” – Elżbieta i Adam Momot, Roszyce 22, Gmina Kłodzko,
III Miejsce- gospodarstwo agroturystyczne, Ranczo u Jana – Bożena i Jan Kluza, Goszów 23, Gmina Stronie Śląskie.
 
🏆 WYROŻNIENIE SPECJALNE Inwestycja Roku Turystyki Wiejskiej
2021 w powiecie kłodzkim dla gospodarstwa agroturystycznego ➡ Agrodomki z bali Konradów Anita i Konrad Kubisiak- Konradów 38, Gmina Lądek – Zdrój.
 
Za kreowanie wysokich standardów agroturystycznych na ziemi kłodzkiej WYROŻNIONO:
1. Gospodarstwo agroturystyczne, Trzy Morza – apartamenty pod Trójmorskim Wierchem -Dorota Don-Ratajska i Wawrzyniec Ratajski, Jodłów 3,
2. Gmina Międzylesie, Gospodarstwo agroturystyczne,
Agroturystyka na Piotrowickiej Przełęczy – Marzena i Teofil Trzaska
Piotrowice 1, Gmina Bystrzyca Kłodzka,
3. Gospodarstwo agroturystyczne Danielówka Agroturystyka – Katarzyna i Daniel Grzelakowie, Stronie Wieś 29, Gmina Stronie Śląskie,
4. Gospodarstwo agroturystyczne Agroturystyka „Nad Łąkami”– Anna Kucharska, Ruszowice 20 b, Gmina Kłodzko.
 
Nagrody dla laureatów zostały wręczone przez: Elżbietę Ulatowską – Przewodniczącą Komisji Budżetowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej,
Piotra Marchewkę Członka Zarządu Powiatu Kłodzkiego,
Ryszarda Niebieszczańskiego Członka Zarządu Powiatu Kłodzkiego oraz Roberta Dumę Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kłodzkiego.
 
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w działalności agroturystycznej ! 

Posiedzenie RP DIR w Kłodzku

28 października odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Kłodzku.
Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Leszek Bobula.
Wśród Gości w spotkaniu uczestniczyli: Pan Paweł Mazur – Członek Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Pan Kamil Kud – Kierownik Kształcenia Rolniczego w Zespole Kształcenia Rolniczego w Bożkowie, Pani Dorota Mateusiak – Kierownik Biura Powiatowego ARiMR, Pani Julita Lisowska – Kierownik PIORiN/ Oddział Kłodzko wraz z Panem Tadeuszem Stefanowiczem z Inspektoratu, Pan Grzegorz Chmielowiec – Powiatowy Lekarz Weterynarii, Pan Mieczysław Krawczyk – Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Bystrzycy Kłodzkiej a także Pan Zbigniew Dąbrowski – Broker na rzecz Sieci Innowacji w Rolnictwie. W posiedzeniu uczestniczyli również Wiceprzewodniczący Rady Powiatowej NSZZ RI „Solidarność” Pan Krzysztof Dziechciaronek oraz Pan Dariusz Kisiel.
Na początku posiedzenia głos zabrał Pan Michał Peszek – hodowca owiec z Rata Górnego przedstawił zebranym prezentację podsumowująca wydarzenie „Skąd się bierze wełna?” Była to pierwsza tego typu impreza w naszym regionie, która odbyła się 25 września w Karłowie. Jej celem było przypomnienie o pasterstwie jako elemencie krajobrazu kulturowego Ziemi Kłodzkiej.
Po wystąpieniu Pana Peszek Pan Zbigniew Dąbrowski w imieniu Dyrektora DODR Pana Marka Tarnackiego wręczył pamiątkowe grawertony z gratulacjami za organizację wydarzenia.
Następnie w obszernym wykładzie Pan Arkadiusz Dulemba – Kierownik PZDR w Lubinie w przedstawił najważniejsze założenia Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023- 2027.
Przedstawiciele WIORiN / Oddział Kłodzko Pani Julita Lisowska – Kierownik oraz Pan Tadeusz Stefanowicz przekazali informację z zakresu fitosanitarnego i nasiennictwa a także stosowania środków ochrony roślin.
Pani Dorota Mateusiak Kierownik BP ARiMR w Kłodzku omówiła na jakim poziomie są wypłaty zaliczek dopłat bezpośrednich oraz aktualne nabory prowadzone przez Agencję.
Zmiany w przepisach KRUS omówił Pan Mieczysław Krawczyk Kierownik PT KRUS w Bystrzycy Kłodzkiej a dotyczyły one: prawa do wypłaty emerytury rolniczej w pełnej wysokości bez konieczności zbywania gospodarstwa rolnego, większej ochrony dla ubezpieczonych i domowników całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym, doliczenia okresów odbywania służby wojskowej do wysokości emerytury rolniczej, skrócenia okresu umowy dzierżawy przy wypłacie okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, rozszerzonego katalogu osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników, rehabilitacji w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS także dla rolników – emerytów, turnusów regeneracyjnych dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Pan Krawczyk omówił także zasady bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym.
Pan Grzegorz Chmielowiec Powiatowy Lekarz Weterynarii poinformował o najważniejszych zmianach w Inspekcji. W zakresie uboju w gospodarstwie na użytek własny – rolnicy muszą powiadamiać Inspekcję 48 h przed ubojem. Ubój bydła do 12 miesiąca życia jest możliwy w gospodarstwie wyłącznie na własne potrzeby. Aby dokonać uboju należy ukończyć szkolenie, które organizuje Inspekcja Weterynaryjna. Ważna zmiana dotyczy również badania mięsa na obecność włośni – badanie jest bezpłatne.
Informacji z działalności Zarządu DIR udzielił Pan Paweł Mazur Członek Zarządu Izby. Zarząd na bieżąco reaguje na sprawy związane z sytuacją w rolnictwie. W ostatnim czasie wystosowano wiele pism i stanowisk dotyczących m. in. dostępności oraz cen nawozów, emerytur rolniczych, paliwa rolniczego a także dopłat z tytułu akcyzy. Stanowcza reakcja Zarządu DIR dotyczyła również transportu zbóż z Ukrainy. Pan Mazur poinformował również o zorganizowanej przez RP DIR w Wałbrzychu konferencji nt. biogazowni. Pani Elżbieta Ulatowska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej DIR przedstawiła informację z działalności Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Kłodzkiego. Przewodniczący Rady DIR Leszek Bobula w uzupełnieniu informacji dodał, że planuje zorganizować szkolenie dla rolników związane ze strategicznym prowadzeniem gospodarstwa rolnego w dobie kryzysu.

Konferencja „WPR i jej wpływ na rozwój rolnictwa w Polsce”

28 października w Hemp&Poppy w Polanicy Zdrój odbyła się konferencja „Wspólna polityka rolna i jej wpływ na rozwój rolnictwa w Polsce” skierowana dla producentów ekologicznych z terenu powiatu kłodzkiego.

Pierwszym z prelegentów był Pan Paweł Mazur – Członek Zarządu DIR, który przedstawił założenia nowej Wspólnej Polityki Rolnej w tym szanse i zagrożenia. Następnie Pani Beata  Pietrzyk Dyrektor Biocertu Małopolska sp. z o. o  w Krakowie o przekazała informację dotyczących rolnictwa ekologicznego – nowych przepisów od 01.01.2022 r. a także procesu certyfikacji. Uczestnikom zostały udzielone również informacje dotyczące warunków uczestnictwa w działaniu rolnictwo ekologiczne z uwzględnieniem wymagań i płatności przez przedstawicieli Biura Powiatowego ARiMR w Kłodzku. O produktach przyjaznych dla środowiska opowiedział Pan Marek Asenkowicz  Bio Art. Polanica Zdrój.

Konferencją była doskonała okazją do zaprezentowania lokalnych producentów:

  1. Szczytna Inicjatywa Konopna – Anna Wodzisławska
  2. Sery z Radosnej Zagrody – Anna i Marek Wilczyńscy
  3. Dom Pod Lawendowym Polem – Izabela Rojczyk

Podczas konferencji odbył się również konkurs dotyczący bezpieczeństwa pracy w rolnictwie zorganizowany przez Placówkę Terenową KRUS w Wałbrzychu.

Elżbieta Ulatowska uhonorowana odznaczeniem „Zasłużony dla powiatu kłodzkiego”

Pani Elżbieta Ulatowska – delegat na Walne Zgromadzenie DIR z powiatu kłodzkiego podczas uroczystej sesji Rady Powiatu Kłodzkiego została uhonorowana odznaczeniem „Zasłużony dla Powiatu Kłodzkiego”.
Odznakę „Zasłużony dla Powiatu Kłodzkiego” otrzymują osoby oraz instytucje, które swoją działalnością w szczególny sposób zapisały się w historii powiatu kłodzkiego. Jest ona wyrazem szczególnego wyróżnienia przyznawanego za zasługi dla Powiatu Kłodzkiego, w tym za znaczący wkład w jego rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny oraz za istotny udział w promocji powiatu w kraju i za granicą.

Szkolenie dla rolników dot. bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym

18 listopada w Polanicy – Zdrój Rada Powiatowa DIR w Kłodzku wspólnie z Placówką Terenową KRUS w Wałbrzychu zorganizowała szkolenia dla rolników z powiatu kłodzkiego na temat bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym. Szkolenie prowadziła Pani Agata Sikora – Grabowska z Placówki Terenowej KRUS z Wałbrzycha. W czasie szkolenia omawiano najczęstsze nieprawidłowości i zagrożenia przy pracy rolników, zasady bezpiecznej pracy również z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa dzieci w pracach gospodarskich. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali broszury oraz kalendarze prewencyjne na 2022 rok. Na zakończenie szkolenia przeprowadzono konkurs z nagrodami pn. „Rola rolnika by upadku unikał”.

Seminarium wyjazdowe „Różnorodność biologiczna i działania na rzecz ekosystemów”

18 listopada członkowie Rady Powiatowej DIR w Kłodzku, rolnicy oraz członkinie KGW uczestniczyli w seminarium wyjazdowym „Różnorodność biologiczna i działania na rzecz ekosystemów”.

Pierwszym punktem wyjazdu były warsztaty szkoleniowe w Ekocentrum Parku Narodowego Gór Stołowych. 

Pan Tomasz Mazur – Kierownik Zespołu ds. edukacji i GIS omówił „Różnorodność biologiczna i działania na rzecz ekosystemów”. oraz przedstawił prezentację dotyczącą Gór Stołowych – krainy zrodzonej z morza. Następnie w salach multimedialnych uczestnicy zapoznali się z walorami przyrodniczymi i kulturowymi Gór Stołowych. 

Dalsza część seminarium odbyła się w Sudeckich Chatach, gdzie Pani Malwina Gacek – Świecik z Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej we Wrocławiu przedstawiła zebranym najważniejsze cele Europejskiego Zielonego Ładu. Przekazała również informację o działaniach Przedstawicielstwa Regionalnego na terenie województwa dolnośląskiego, opolskiego..

Pani Beata Mucha – Kierownik PT KRUS w Wałbrzychu oraz Pani Agata Sikora omówiły temat związany z bezpieczeństwem pracy w gospodarstwie rolnym. W ramach którego  zorganizowano konkurs z nagrodami.

 

 

Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Blazej, Saturnin