Konkurs „Najładniejsza kartka wielkanocna” rozstrzygnięty!

Dolnośląska Izba Rolnicza w ramach  XXIII Spotkań Tradycji Wielkanocnych Ziemi Kłodzkiej, które miały się odbyć w dniu 28.03.2020 r. w Kłodzku zorganizowała Konkurs  „Najładniejszą Kartkę Wielkanocną” dla Szkół Podstawowych Powiatu Kłodzkiego. Z całego regionu wpłynęło ponad 100 prac.

 

Telekonferencja dot. wypełniania deklaracji CIT-8, korzystanie z aplikacji e-Urząd Skarbowy i składanie deklaracji rocznych poprzez aplikację ePIT.

W dniu 23.03.2021 r. Rada Powiatowa Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Kłodzkiego wspólnie z Panią Jolantą Semik – Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Kłodzku zorganizowała telekonferencję dot. wypełniania deklaracji CIT-8, korzystanie z aplikacji e-Urząd Skarbowy i składanie deklaracji rocznych poprzez aplikację ePIT.

Posiedzenie Rady DIR w Kłodzku

 

W ubiegły czwartek w Urzędzie Gminy Kłodzko odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady DIR. W spotkaniu udział wzięli zaproszeni Goście: Paweł Mazur – Członek Zarządu DIR, Urszula Ganczarek – Zastępca Dyrektora OT KOWR we Wrocławiu, Bogdan Kożuchowicz – Kierownik SZGZ w Świdnicy, Marzena Kołodka – Z SZGZ w Świdnicy, Dorota Mateusiak – Kierownik BP ARiMR w Kłodzku, Robert Bobula z ARiMR w Kłodzku, Julita Listowska – Kierownik WIORiN/ Oddział Kłodzko, Tadeusz Stefanowicz z WIORiN/ Oddział Kłodzko oraz Katarzyna Mróz Kierownik PZDR Kłodzko.

Kierownictwo w/w instytucji okołorolniczych przekazało Członkom rady oraz zaproszonym rolnikom informacje dotyczące:

– gospodarki gruntami Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie powiatu kłodzkiego,

-nowego prawa w zakresie zdrowia roślin,

-harmonogramu planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014- 2020 do końca 2021 roku oraz zasad przyznawania płatności dobrostanowej,

– aktualnej działalności Biura Powiatowego Zespołu Doradców Rolniczych w Kłodzku.

Ponadto Członek Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej Pan Paweł Mazur przekazał informację z działalności Zarzadu DIR oraz przebiegu Walnego Zgromadzenia DIR, które odbyło się 25 lutego. Podczas posiedzenia Rada ustaliła również plan pracy na rok 2020.

 

 

Dożynki Gminne w Bierkowicach

W ostatnią niedzielę sierpnia odbyły się dożynki Gminy Kłodzko w Bierkowicach. Obchody święta ponów zaczęły się tradycyjnie od spotkania Wójta Gminy Kłodzko z rolnikami. Spotkanie było okazją do podziękowań za ich całoroczną ciężką pracę. Podczas spotkania Dolnośląską Izbę Rolniczą reprezentowali – Paweł Mazur – Członek Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej oraz Leszek Bobula – Przewodniczący Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Kłodzkiego.

 

Po wystąpieniu Wójta Gminy Kłodzko – Zbigniewa Tura zaprezentowano dwa gospodarstwa- Pana Dariusz Kisiel z Jaszkowej Górnej oraz Stanisława i Jana Burda z Wojborza, które po wskazaniu przez Rady Sołeckie, izbę rolnicze a także instytucje okołorolnicze otrzymały tytuł „GOSPODARSTWO ROKU GMINY KŁODZKO 2021”.  Celem prezentacji była promocja rolnictwa i dobrych praktyk rolniczych w gospodarstwach ekologicznych na terenie Gminy Kłodzko.
Po uroczystej Mszy Św. w intencji rolników w Kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Piszkowicach
okazały korowód dożynkowy z udziałem sołectw Gminy Kłodzko przeszedł na boisko sportowe w Bierkowicach.

Po rozpoczęciu oficjalnych uroczystości dożynkowych odbyło się Misterium Chleba. Podczas wystąpień zaproszonych Gości głos zabrał Pan Paweł Mazur – Członek Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej, który podziękował rolnikom za ich trud i zaangażowanie w pracę na roli. Odczytał i złożył na ręce Wójta Gminy Kłodzko list dożynkowy Prezesa Dolnośląskiej Izby Rolniczej Ryszarda Borysa,

Następnie odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych „Zasłużony dla rolnictwa”.

Wójt Gminy Kłodzko Pan Zbigniew Tur  wraz z Przewodniczącym Rady Powiatowej DIR w Kłodzku Panem Leszkiem Bobulą wręczyli nagrody Panu Dariuszowi Kisiel z Jaszkowej Górnej oraz Stanisławowi Burdzie z Wojborza, którzy otrzymały tytuł „GOSPODARSTWO ROKU GMINY KŁODZKO 2021” .

Dożynki były również okazją do uhonorowania sołtysów, sołectw oraz Kół gospodyń Wiejskich za działalność na rzecz Gminy Kłodzko.

W imieniu Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Kłodzkiego – Pan Leszek Bobula, Przewodniczący Rady złożył gratulacje i podziękowanie za wkład w organizację tegorocznych dożynek gminnych dla KGW Bierkowice, Piszkowice, Kamieniec oraz Sołectwa Ruszowice.
Podczas uroczystości dożynkowych wszyscy uczestnicy mogli oglądać wystawę oraz pokaz maszyn rolniczych okolicznych rolników. Rozrywkową część dożynek umilały występy artystyczne m. in zespołów After Party, Lachersi, oraz Podzamek Boys.

VII Sudecki Pokaz Polowy

25 czerwca w Kudowie – Zdroju na terenie gospodarstwa Pana Łukasza Kowalskiego delegata Rady Powiatowej DIR w Kłodzku odbył się pokaz polowy zbioru zielonek. W pokazie uczestniczyli rolnicy, hodowcy z terenu województwa dolnośląskiego oraz przedstawiciele instytucji około rolniczych.

 

 

 

Szkolenie „Bezpieczne gospodarstwo rolne”

 

 

W dniu 04 grudnia w Woliborzu, gmina Nowa Ruda odbyło się szkolenie nt. bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym. Jego organizatorem była Placówka Terenowa KRUS w Wałbrzychu oraz Rada Powiatowa DIR w Kłodzku. W szkoleniu udział brali rolnicy z terenu Powiatu Kłodzkiego. Na początku szkolenia informację dotycząca działalności Rady Powiatowej DIR w Kłodzku przedstawiła Pani Elżbieta Ulatowska Delegat do WZ DIR a jednocześnie Przewodnicząca Komisji Budżetowej DIR.  Podczas szkolenia rolnicy zostali zapoznani z wykazem prac i czynności szczególnie niebezpiecznych, których nie powinny wykonywać dzieci poniżej 16-stu lat oraz zasadami bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych. Podczas szkolenia został przeprowadzony również konkurs ze znajomości zasad BHP w rolnictwie.

Informacje kwartalne

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Justyna, Cyprian