VI Forum Sektora Wołowiny

 

 

Już po raz szósty w dniach 2-6 grudnia 2019 Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego zorganizowało Forum Sektora Wołowiny. W trakcie dwudniowych obrad odbyło się pięć bloków tematycznych, poruszających takie zagadnienia jak produkcja zrównoważonej wołowiny w nowej Wspólnej Polityce Rolnej, handel międzynarodowy, reputacja europejskiej i polskiej wołowiny, innowacje oraz zagrożenia dla rolników ze strony m.in. organizacji ekologicznych , które coraz częściej nazywano na forum ekoterrorystycznymi.

Podczas konferencji często przewijało się hasło: zrównoważony rozwój, co oznacza produkcję wołowiny z zachowaniem warunków dobrostanu oraz ograniczeniem do minimum jej wpływu na środowisko. Podkreślano również, że na procesy produkcyjne coraz większy wpływ ma konsument, który poprzez dokonywane wybory i oczekiwania kreuje nowe trendy rynkowe.

Jak podkreślał Jerzy Wierzbicki, Prezes PZPBM, rolnictwo jest tylko w 10 proc. odpowiedzialne za emisję gazów cieplarnianych, w tym hodowla bydła to zaledwie 4 proc. Istnieje więc duża dysproporcja między zarzutami o niszczenie klimatu, a faktyczną odpowiedzialnością. Inny ekspert forum podkreślił że na wyprodukowanie 1 kg wołowiny potrzeba tylko 750 l wody  i wyzwala ona zaledwie 4 kg CO2. W podobnym tonie wypowiadał się minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski: – To jest mitologizowanie przyrody i tworzenie nowego boga z przyrody. Nie wydaje mi się, aby hodowla bydła miała decydujący wpływ na zmianę klimatu.

Na jednej z sesji dyskutowano nad wpływem międzynarodowych umów handlowych na rolnictwo, w tym m.in. sektor wołowiny. Jedną z bardziej kontrowersyjnych umów jest ta między Unią Europejską a krajami Mercosur ( Brazylia, Argentyna, Urugwaj, Paragwaj) w myśl której po 2025 roku na teren UE miałoby wjechać dodatkowe 99 tys. ton wołowiny.  Stanowiska uczestników konferencji co do jej wpływu na europejskie rolnictwo były podzielone, jednak zdecydowana większość dyskutantów wypowiadała się krytycznie nad przewidywanymi jej skutkami. UE czeka intensywna praca zdobywania nowych rynków np., Afryka czy znaczne rozszerzenie rynku chińskiego i krajów arabskich.

Podczas spotkania poruszono również kwestie związane z dobrostanem bydła, m.in. w aspekcie wystąpienia incydentu nielegalnego uboju bydła w jednej naszej ubojni w Kalinowie. Jak mówił Jacek Zarzecki, Prezes PZHiPBM, sytuacja ta przełożyła się na spadek cen o ponad 20 proc., co uderzyło głównie z mniejsze gospodarstwa. Ogólne straty sektora wołowiny w 2019 roku wyniosły 600 mln zł. Podkreślał również, że w mediach przekazywano nieprawdziwe informacje, gdyż nigdy nie stwierdzono przypadków uboju chorego bydła, a jedynie kontuzjowanego. Zarzecki przedstawił także działania Rady Sektora Wołowiny mające na celu odbudowę wizerunku polskiej wołowiny. Nasze rozwiązania w tym zakresie przyjmują inne kraje.

W kolejnej sesji dotyczącej innowacji poruszano kwestie mające m.in. wpływ na wspomnianą wcześniej zrównoważoną produkcję wołowiny. Wskazywano na potrzebę edukacji konsumentów i niezawodności znakowania mięsa tak aby kupujący wiedział co może z danej partii tuszy przyrządzić. Ciekawym rozwiązaniem był zaprezentowany szwajcarski projekt pozwalający na identyfikację wołowiny w dowolnym ogniwie łańcucha obrotu mięsa i jego przetworów, wykorzystując do tego badania DNA. Do dobrowolnego systemu przystąpiły większe i średnie ubojnie ,w wyniku czego pobierane są próbki z 89 % tusz pozyskiwanych w tym kraju.

Konferencja zakończyła się panelem dotyczącym zagrożeń dla rolnictwa m.in. ze strony organizacji mianujących się proekologicznymi, czy prozwierzęcymi. Doskonałym przykładem takich działań sabotujących była grupka protestujących żądających zamknięcia rzeźni, która podczas drugiego dnia okupowała wejście do budynku.

Więcej informacji na stronach PZPBM i PZHIPBM

Opr. Andrzej Kamiński

Wyjazd szkoleniowy członków DIR do Poznania

 

W dniach 13-14 lutego br. na zaproszenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Consultingowego PPC ADOB Sp. z o.o. Sp.k. , grupa członków Dolnośląskiej Izby Rolniczej odwiedziła siedzibę firmy w Poznaniu. Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość zwiedzenia zakładu, gdzie zapoznali się z procesem technologicznym produkcji chelatów mikroelementowych. W drugiej części spotkania gospodarze w formie prezentacji przedstawili zalety stosowania nawozów m.in. Basfoliar® 2.0 i ADOB® 2.0 produkowanych w innowacyjnej technologii 2.0 , znacznie poprawiającej przyswajalność składników pokarmowych przez rośliny.

Prezentacje Stołów Wigilijnych

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wspólnie z Oddziałem Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz partnerami zorganizował Prezentację Tradycyjnych Stołów Wigilijnych w dniu 15 grudnia br. w Pasażu Grunwaldzkim we Wrocławiu.

Uroczystego otwarcia dokonali Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Grzegorz Macko, Zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zygmunt Skiba oraz Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej  Ryszard Borys .

Wizyta u Arcybiskupa

 

W Pałacu Arcybiskupim we Wrocławiu delegacja Dolnośląskiej Izby Rolniczej z Prezesem Izby Leszkiem Gralą, Ryszardem Borysem – wiceprezesem i Jackiem Sołtysem, głównym specjalistą w Biurze DIR, p.o. Dyrektora została przyjęta przez Arcybiskupa ks. Profesora Józefa Kupnego. Podczas rozmowy przekazano zaproszenie na mająca się odbyć 11 grudnia 2019 roku w Domu Świętego Jana Pawła II wigilię środowisk wiejskich i rolniczych. Zdecydowaną większość rozmowy zajęła jednak wymiana poglądów o sytuacji na dolnośląskich wsiach, sytuacji ekonomicznej gospodarstw oraz inicjatywach dolnośląskiej Izby w zakresie wzajemnych ubezpieczeń czy ochrony gruntów. Leszek Grala poprosił o poparcie dla ochrony gleby jako największej wartości w środowisku. Z zainteresowaniem Arcybiskupa J. Kupnego spotkało się tworzenie grup producentów, sytuacja w jednostkach OSP czy przejmowanie gospodarstw przez młodych rolników. Na wspólnym zdjęciu delegacja w Gabinecie Arcybiskupa.

Spotkanie Zarządu DIR z kierownictwem KOWR i ARiMR

8 stycznia 2019 r. Zarząd DIR odbył spotkanie robocze z Mirosławem Kuleszą Dyrektorem KOWR OT Wrocław oraz Zygmuntem Skibą Dyrektorem ARiMR OR Wrocław, Wiesławą Gawior Zastępcą Dyrektora ARiMR OR Wrocław i Magdaleną Salińską Zastępcą Dyrektora ARiMR OR Wrocław. Z ramienia DIR w spotkaniu udział wzięli: Leszek Grala Prezes DIR, Ryszard Borys Wiceprezes DIR, Tadeusz Mochalski członek Zarządu DIR, Waldemar Jankowski członek Zarządu DIR, Henryk Kowalik delegat do KRIR oraz Urszula Solińska-Marek Dyrektor biura DIR.

Prezentacja Tradycyjnych Stołów Wigilijnych – Dolny Śląsk 2018

W sobotę 15 grudnia w Pasażu Grunwaldzkim Dolnośląska izba Rolnicza wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych zorganizował Prezentację Tradycyjnych Stołów Wigilijnych.

Uroczystego otwarcia dokonali Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Marcin Gwóźdź i Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej Leszek Grala. Świąteczne życzenia wszystkim uczestnikom i gościom złożył Arcybiskup Metropolita Wrocławski Józef Kupny.

VII Dolnośląskie Dożynki Rolników Zacisze 2018

W dniu 9 września 2018r. odbyły się już po raz siódmy Dolnośląskie Dożynki Rolników. Na miejsce uroczystości, po raz kolejny wybrano malowniczo położoną na przedgórzu Izerskim miejscowość Zacisze w gminie Leśna.Tradycyjnie już obchody uroczystości dożynkowych rozpoczęły się mszą świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem księdza kanonika Czesława Misiewicza, podczas której, w asyście pocztów sztandarowych, zostały poświęcone wieńce i chleby. Prezes DIR Leszek Grala odebrał z rąk starostów dożynek tradycyjny bochen chleba, przyrzekając dzielić go tak aby dla wszystkich starczyło. Następnie zgodnie ze staropolskim zwyczajem, w hołdzie dla najpiękniejszego owocu pracy rąk ludzkich, podzielony on został między wszystkich uczestników rolniczego święta. W dożynkowych uroczystościach wziął udział Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, jak również posłowie, szefowie instytucji pracujących na rzecz wsi i rolnictwa, licznie zgromadzeni samorządowcy, radni, wójtowie, burmistrzowie, starostowie i rolnicy z całego Dolnego Śląska.

VII Walne Zgromadzenie Delegatów V Kadencji Dolnośląskiej Izby Rolniczej 12.06.2018r. w Trzebnicy

Posiedzenie otworzył i prowadził prezes Zarządu DIR Leszek Grala. Wprowadzono Sztandar Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia, Delegaci podjęli uchwałę w sprawie Regulaminu Obrad VII Walnego Zgromadzenia Delegatów VII Kadencji Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Powołano Komisje do przeprowadzenia Walnego i Sekretarza oraz protokólantów.

V Forum Rolnicze Dolnośląskiej Izby Rolniczej 15 marca 2018 r.

V Forum Rolnicze rozpoczęło się wręczeniem odznaczeń przyznanych przez Kapitułę Odznaczeń DIR osobom zasłużonym dla samorządu rolniczego. Złoty medal otrzymał rolnik, pan Roman Solarz z powiatu oleśnickiego, medale srebrne otrzymali rolnicy: Franciszek Dmytruk z powiatu ząbkowickiego, Franciszek Osip, Henryk Kopeć i Mariusz Folwarków z powiatu bolesławieckiego, Piotr Konopacki, Tomasz Krawczyk i Henryk Wydra z powiatu lwóweckiego.

Europejskie Forum Rolnicze 2018

Jaki kształt będzie miała Wspólna Polityka Rolna po 2020 roku? Jakie wnioski płyną z przeglądu dotychczasowych działań krajów UE w zakresie realizacji bieżącej WPR? Nowa perspektywa budżetowa – priorytety, założenia, propozycje zmian – to tematy poruszone podczas Europejskiego Forum Rolniczego, które odbyło się 23-24 marca 2018 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego G2A Arena w Jasionce/k. Rzeszowa.

Kolejne posiedzenie Zespołu d/s terenów górskich i podgórskich przy DIR

 

W dniu 8 lutego 2018 r. w Zagórzu Śl. gm. Walim w powiecie wałbrzyskim obradował na swoim drugim posiedzeniu zespół DIR d/s. terenów górskich i podgórskich. W obradach uczestniczyli członkowie zespołu, delegaci do Rad Powiatowych, rolnicy i liczni zaproszeni goście. Zarząd DIR reprezentowali: Prezes Leszek Grala oraz Franciszek Baranowski i Waldemar Jankowski, a także Dyrektor Urszula Solińska–Marek. Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. Wójt Gminy Walim Adam Hausmann, pełnomocnik Prezydenta Wałbrzycha d/s Strategii Sudety 2030 Maciej Augustynowicz, przedstawiciel DŚ Urzędu Marszałkowskiego Dyrektor Paweł Czyszczoń. Obradom przewodniczył przewodniczący Zespołu Paweł Mazur, który na wstępie nawiązał do pierwszego posiedzenia w Starej Białce gdzie zostały przyjęte główne kierunki działalności zespołu, które będą konkretyzowane na jego kolejnych posiedzeniach. W ożywionej i merytorycznej dyskusji głos zabrało 14 mówców.

Prezentacja Wojewódzkich Tradycyjnych Stołów Wigilijnych w Pasażu Grunwaldzkim

Już od 10 lat Panie z Kół Gospodyń Wiejskich zaszczycają Nas swoją obecnością i swoimi kulinariami podczas Prezentacji Tradycyjnych Stołów Wigilijnych. W tym roku odbyły się 16 grudnia w Pasażu Grunwaldzkim, gdzie można było skosztować wigilijnych potraw, wspólnie pokolędować oraz co najważniejsze poczuć klimat ogromnie wyczekiwanych Świąt Bożego Narodzenia. Dolnośląską Izbę Rolniczą reprezentowali: Prezes – Leszek Grala, Wiceprezes – Ryszard Borys, członek Zarządu – Franciszek Baranowski i Dyrektor Biura – Urszula Solińska-Marek.

Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Aniela, Jan