Prezentacje Stołów Wigilijnych

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wspólnie z Oddziałem Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz partnerami zorganizował Prezentację Tradycyjnych Stołów Wigilijnych w dniu 15 grudnia br. w Pasażu Grunwaldzkim we Wrocławiu.

Uroczystego otwarcia dokonali Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Grzegorz Macko, Zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zygmunt Skiba oraz Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej  Ryszard Borys .

Wizyta u Arcybiskupa

 

W Pałacu Arcybiskupim we Wrocławiu delegacja Dolnośląskiej Izby Rolniczej z Prezesem Izby Leszkiem Gralą, Ryszardem Borysem – wiceprezesem i Jackiem Sołtysem, głównym specjalistą w Biurze DIR, p.o. Dyrektora została przyjęta przez Arcybiskupa ks. Profesora Józefa Kupnego. Podczas rozmowy przekazano zaproszenie na mająca się odbyć 11 grudnia 2019 roku w Domu Świętego Jana Pawła II wigilię środowisk wiejskich i rolniczych. Zdecydowaną większość rozmowy zajęła jednak wymiana poglądów o sytuacji na dolnośląskich wsiach, sytuacji ekonomicznej gospodarstw oraz inicjatywach dolnośląskiej Izby w zakresie wzajemnych ubezpieczeń czy ochrony gruntów. Leszek Grala poprosił o poparcie dla ochrony gleby jako największej wartości w środowisku. Z zainteresowaniem Arcybiskupa J. Kupnego spotkało się tworzenie grup producentów, sytuacja w jednostkach OSP czy przejmowanie gospodarstw przez młodych rolników. Na wspólnym zdjęciu delegacja w Gabinecie Arcybiskupa.

Spotkanie Zarządu DIR z kierownictwem KOWR i ARiMR

8 stycznia 2019 r. Zarząd DIR odbył spotkanie robocze z Mirosławem Kuleszą Dyrektorem KOWR OT Wrocław oraz Zygmuntem Skibą Dyrektorem ARiMR OR Wrocław, Wiesławą Gawior Zastępcą Dyrektora ARiMR OR Wrocław i Magdaleną Salińską Zastępcą Dyrektora ARiMR OR Wrocław. Z ramienia DIR w spotkaniu udział wzięli: Leszek Grala Prezes DIR, Ryszard Borys Wiceprezes DIR, Tadeusz Mochalski członek Zarządu DIR, Waldemar Jankowski członek Zarządu DIR, Henryk Kowalik delegat do KRIR oraz Urszula Solińska-Marek Dyrektor biura DIR.

Prezentacja Tradycyjnych Stołów Wigilijnych – Dolny Śląsk 2018

W sobotę 15 grudnia w Pasażu Grunwaldzkim Dolnośląska izba Rolnicza wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych zorganizował Prezentację Tradycyjnych Stołów Wigilijnych.

Uroczystego otwarcia dokonali Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Marcin Gwóźdź i Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej Leszek Grala. Świąteczne życzenia wszystkim uczestnikom i gościom złożył Arcybiskup Metropolita Wrocławski Józef Kupny.

VII Dolnośląskie Dożynki Rolników Zacisze 2018

W dniu 9 września 2018r. odbyły się już po raz siódmy Dolnośląskie Dożynki Rolników. Na miejsce uroczystości, po raz kolejny wybrano malowniczo położoną na przedgórzu Izerskim miejscowość Zacisze w gminie Leśna.Tradycyjnie już obchody uroczystości dożynkowych rozpoczęły się mszą świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem księdza kanonika Czesława Misiewicza, podczas której, w asyście pocztów sztandarowych, zostały poświęcone wieńce i chleby. Prezes DIR Leszek Grala odebrał z rąk starostów dożynek tradycyjny bochen chleba, przyrzekając dzielić go tak aby dla wszystkich starczyło. Następnie zgodnie ze staropolskim zwyczajem, w hołdzie dla najpiękniejszego owocu pracy rąk ludzkich, podzielony on został między wszystkich uczestników rolniczego święta. W dożynkowych uroczystościach wziął udział Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, jak również posłowie, szefowie instytucji pracujących na rzecz wsi i rolnictwa, licznie zgromadzeni samorządowcy, radni, wójtowie, burmistrzowie, starostowie i rolnicy z całego Dolnego Śląska.

VII Walne Zgromadzenie Delegatów V Kadencji Dolnośląskiej Izby Rolniczej 12.06.2018r. w Trzebnicy

Posiedzenie otworzył i prowadził prezes Zarządu DIR Leszek Grala. Wprowadzono Sztandar Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia, Delegaci podjęli uchwałę w sprawie Regulaminu Obrad VII Walnego Zgromadzenia Delegatów VII Kadencji Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Powołano Komisje do przeprowadzenia Walnego i Sekretarza oraz protokólantów.

V Forum Rolnicze Dolnośląskiej Izby Rolniczej 15 marca 2018 r.

V Forum Rolnicze rozpoczęło się wręczeniem odznaczeń przyznanych przez Kapitułę Odznaczeń DIR osobom zasłużonym dla samorządu rolniczego. Złoty medal otrzymał rolnik, pan Roman Solarz z powiatu oleśnickiego, medale srebrne otrzymali rolnicy: Franciszek Dmytruk z powiatu ząbkowickiego, Franciszek Osip, Henryk Kopeć i Mariusz Folwarków z powiatu bolesławieckiego, Piotr Konopacki, Tomasz Krawczyk i Henryk Wydra z powiatu lwóweckiego.

Europejskie Forum Rolnicze 2018

Jaki kształt będzie miała Wspólna Polityka Rolna po 2020 roku? Jakie wnioski płyną z przeglądu dotychczasowych działań krajów UE w zakresie realizacji bieżącej WPR? Nowa perspektywa budżetowa – priorytety, założenia, propozycje zmian – to tematy poruszone podczas Europejskiego Forum Rolniczego, które odbyło się 23-24 marca 2018 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego G2A Arena w Jasionce/k. Rzeszowa.

Kolejne posiedzenie Zespołu d/s terenów górskich i podgórskich przy DIR

 

W dniu 8 lutego 2018 r. w Zagórzu Śl. gm. Walim w powiecie wałbrzyskim obradował na swoim drugim posiedzeniu zespół DIR d/s. terenów górskich i podgórskich. W obradach uczestniczyli członkowie zespołu, delegaci do Rad Powiatowych, rolnicy i liczni zaproszeni goście. Zarząd DIR reprezentowali: Prezes Leszek Grala oraz Franciszek Baranowski i Waldemar Jankowski, a także Dyrektor Urszula Solińska–Marek. Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. Wójt Gminy Walim Adam Hausmann, pełnomocnik Prezydenta Wałbrzycha d/s Strategii Sudety 2030 Maciej Augustynowicz, przedstawiciel DŚ Urzędu Marszałkowskiego Dyrektor Paweł Czyszczoń. Obradom przewodniczył przewodniczący Zespołu Paweł Mazur, który na wstępie nawiązał do pierwszego posiedzenia w Starej Białce gdzie zostały przyjęte główne kierunki działalności zespołu, które będą konkretyzowane na jego kolejnych posiedzeniach. W ożywionej i merytorycznej dyskusji głos zabrało 14 mówców.

Prezentacja Wojewódzkich Tradycyjnych Stołów Wigilijnych w Pasażu Grunwaldzkim

Już od 10 lat Panie z Kół Gospodyń Wiejskich zaszczycają Nas swoją obecnością i swoimi kulinariami podczas Prezentacji Tradycyjnych Stołów Wigilijnych. W tym roku odbyły się 16 grudnia w Pasażu Grunwaldzkim, gdzie można było skosztować wigilijnych potraw, wspólnie pokolędować oraz co najważniejsze poczuć klimat ogromnie wyczekiwanych Świąt Bożego Narodzenia. Dolnośląską Izbę Rolniczą reprezentowali: Prezes – Leszek Grala, Wiceprezes – Ryszard Borys, członek Zarządu – Franciszek Baranowski i Dyrektor Biura – Urszula Solińska-Marek.

Spotkanie wigilijne samorządu rolniczego Dolnego Śląska

„Opłatek to chleb pojednania – jeżeli Bóg jedna się z nami, jeżeli Chrystus rodzi się w Betlejem, to ja, człowiek muszę się pojednać z moim bratem” tymi słowami Jana Pawła II powitał przybyłych gości Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej Leszek Grala. Kontynuując powiedział, że tradycyjnie spotykamy się aby podsumować rok, w Hotelu niosącym imię Wielkiego Polaka Jana Pawła II. Wspomniał też na Jego słowa, że Boże Narodzenie jest świętem człowieka. Jezus przyszedł na świat, aby dać świadectwo, że każdy człowiek jest jedynym i niepowtarzalnym. W swoim przemówieniu przypomniał, że Jan Paweł II bardzo lubił Święta Bożego Narodzenia, gdyż oznaczały dla niego radość, która wiąże się z narodzeniem nowego Życia. Prezes Leszek Grala podziękował również za przyjęcie zaproszenia i przybycie na tę uroczystość wszystkim zebranym. Wigilijnym opłatkiem przełamali się z nami: Ewa Mańkowska Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Kamil Krzysztof Zieliński Wicewojewoda Dolnośląski, prof. dr hab. Roman Kołacz z Uniwersytetu Przyrodniczego oraz przedstawiciele wszystkich instytucji rządowych i samorządowych pracujących na rzecz rolnictwa w województwie dolnośląskim.

Prezes DIR Leszek Grala uczestniczył w I spotkaniu izb rolniczych Państw rejonu Trójmorza

W dniu 6 grudnia 2017 r. w Warszawie odbyło się I spotkanie izb rolniczych Państw rejonu Trójmorza pt. “Zrównoważona przyszłość rolnictwa w UE”. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele izb rolniczych i organizacji rolniczych 12 państw Europy położonych w pobliżu mórz Bałtyckiego, Czarnego i Adriatyckiego: Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii oraz Węgier. Konferencja odbyła się pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podczas spotkania odbyły się dwa panele dyskusyjne nt. przyszłej polityki rolnej oraz rolnictwa zrównoważonego, które ma być przyszłością UE. Założenia Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r. przedstawił Mariusz Stefan Migas – Kierownik Działu Ekonomiki Rolnej w Komisji Europejskiej. Następnie odbyła się dyskusja, w której udział wzięli m.in. Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski oraz Podsekretarz Stanu w MRiRW Ewa Lech. W kolejnym panelu dotyczącym zrównoważonego rolnictwa udział wzięli: Martijn Homan – Radca ds. Rolnictwa, Przyrody i Jakości Żywności z Ambasady Królestwa Niderlandów, Pekka Pesonen – Sekretarz Generaly Copa-Cogeca, dr Sławomir Sowa z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin oraz Matthew Frost, szef oddziału Bayer CropScience na Polskę i kraje bałtyckie. Całośc poprowadził Karol Bujoczek – Redaktor Naczelny Top Agrar.

Słowa prezesa

Za kilka, może kilkanaście godzin chyba najważniejsza chwila...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0161 -0,00% [00:57]
 EUR / JPY 118,6180 +0,04% [00:59]
 EUR / PLN 4,2627 +0,01% [00:58]
 USD / JPY 109,9030 +0,05% [00:59]
 USD / PLN 3,9484 +0,01% [00:56]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Arnold, Jozef, Konrad