Posiedzenie Rad Powiatowych DIR Powiatów Bolesławickiego i Lwóweckiego

8 lipca w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz odbyło się wspólne posiedzenie Rad Powiatowych DIR powiatów bolesławieckiego i lwóweckiego. W spotkaniu oprócz delegatów Rad Powiatowych wzięli udział nowo wybrani Prezes i Wiceprezes Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej Panowie Ryszard Borys i Waldemar Jankowski. Wśród zaproszonych Gości znaleźli się: Dyrektor OR Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pani Magdalena Salińska, Dyrektor OR Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we  Wrocławiu Pani Ewa Pawelec, Powiatowy Lekarz Weterynarii Pan Ireneusz Hołoga wraz z zastępcą Panią Patrycją Rybczak, szef sekcji zamiejscowej KOWR w Rakowicach Wielkich Pan Mariusz Garbera oraz przedstawiciel lokalnego środowiska pszczelarzy Pan Andrzej Wilk.

Spotkanie otworzył gospodarz miejsca spotkania, zastępca Burmistrza Pan Adam Skrzydłowski, który złożył podziękowania za współpracę i wsparcie w obszarach dotyczących tematów rolnictwa. Wyraził zadowolenie z faktu, iż Rady Powiatowe zdecydowały o zorganizowaniu spotkania w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz.

Następnie przyjęto i realizowano porządek obrad w ramach którego omówiono tematy dot. m. in. „Zielonego ładu” – założeń programu ze szczególnym uwzględnieniem omówienia jego wpływu na sytuację w rolnictwie, dopłat bezpośrednich i ekologicznych, aktualnej sytuacji dot. ASF, rozdysponowania gruntów z KOWR, spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych rolników, a także aktualnej sytuacji środowiska pszczelarzy.

Spotkanie przyczyniło się do dalszej wzajemnej współpracy między instytucjami dla dobra i potrzeb dolnośląskiego rolnictwa.

 

 

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2021 r.

 

W dniu 21.07.2021 r., w Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  w Jeleniej Górze, odbyło się podsumowanie regionalnego etapu XVIII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

 

 

Forum rolnicze w Lubomierzu

Regionalne Forum Rolnicze zorganizowane w Urzędzie Gminy i Miasta Lubomierz zostało zorganizowane dnia 10 listopada przez Rady Powiatowe Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatów Lwóweckiego, Bolesławieckiego i Lubańskiego wraz z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Spółką LIRPOL oraz Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych TUW skupiło wielu uczestników.
W spotkaniu uczestniczyli: Prezes DIR Pan Ryszard Borys, Wiceprezes DIR Pan Waldemar Jankowski, Dyrektor OR ARiMR Pani Magdalena Salińska, Kierownik Biura Wsparcia Inwestycyjnego Pani Agnieszka Potyrała, Kierownik Biura do spraw płatności bezpośrednich Pan Paweł Hawrylewicz. Spółkę Lirpol reprezentował Prezes Pan Franciszek Baranowski natomiast Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Dyrektor Pan Paweł Warunek. W Forum udział wzięli również: Pan Sebastian Fijałkowski kierownika KRUS w Bolesławcu, kierownik Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Rakowicach Wielkich Pan Mariusz Garbera oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii dr Ireneusz Hołoga i zastępca dr Patrycja Rybczak.
Obrady poprzedziła uroczystość wręczenia odznaczeń z okazji XXV-lecia samorządu rolniczego na Dolnym Śląsku. Złotym odznaczeniem „Zasłużony dla samorządu rolniczego” uhonorowani zostali Pan Jan Gancarz, Pan Zbigniew Lebiedź, Pan Henryk Wydra oraz Pan Piotr Konopacki natomiast srebrnym odznaczeniem Pani Marianna Drozdek, Pani Justyna Jadach, Pani Angelika Zaleśna, Pan Artur Kozioł, Burmistrz Pan Marek Chrabąszcz oraz Pan Piotr Stypułkowski. Odznaczenia zostały wręczone przez Prezesa DIR Ryszarda Borysa oraz Wiceprezesa Waldemara Jankowskiego.
Główne tematy, które zostały poruszone podczas forum dotyczyły:
– kampanii naboru wniosków obszarowych w 2022 r., najbliższych naborów realizowanych dla programów inwestycyjnych z dofinansowaniem z ARIMR,
– oferty ubezpieczeniowej Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW
– informacji na temat możliwości przeprowadzenia atestacji opryskiwaczy przez Spółkę LIRPOL
– bieżącej sytuacji związanej z ASF
– przetargów na dzierżawę gruntów z ZWRSP
– spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych rolników oraz spraw emerytalnych
– skorzystania przez rolników z możliwości bezpłatnych szczepień przeciwko boleriozie.
Forum było dobrą okazją do przekazania informacji, spostrzeżeń ale przede wszystkim do omówienia problemów z jakimi borykają się obecnie rolnicy w danym regionie i uzyskania na miejscu, podczas dyskusji, fachowego i merytorycznego wsparcia.

Posiedzenie Rady DIR Powiatu Bolesławickiego

W dniu 16 grudnia w Kruszynie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej powiatu bolesławickiego.

Z okazji Jubileuszu 25 – lecia samorządu rolniczego na Dolnym Śląsku Wójtom, Burmistrzom oraz Wicestaroście zostały wręczone statuetki przez Wiceprezesa Zarządu DIR Pana Waldemara Jankowskiego oraz Przewodniczącego RP DIR w Bolesławcu Pana Franciszka Osip. Podczas   spotkania uhonorowano odznaczeniami DIR „Zasłużony dla samorządu rolniczego” Pana Wojciecha Marczyckiego oraz Zbigniewa Tokarczuk.  Uroczystego przekazania odznaczeń dokonał Wiceprezes Zarządu DIR Pan Waldemar Jankowski oraz Przewodniczący RP DIR w Bolesławcu Pan Franciszek Osip.

Program posiedzenia obejmował tematy dotyczące:

– dopłaty bezpośrednich w powiecie bolesławieckim, który omówił Pan Maciej Małkowski – Kierownik BP Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

– aktualnej sytuacji ekonomiczno-społecznej środowiska rolniczego w powiecie bolesławieckim o której mówił kierownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bolesławcu Pani Bożena Cichorzewska.

– ubezpieczeń społecznych rolników – temat zreferował kierownik OR KRUS Pan Sebastian Fijałkowski.

– ASF oraz grypa ptaków – aktualna sytuacja w powiecie bolesławieckim, temat omówiła Joanna Ligór Tkacz – Powiatowy Lekarz Weterynarii.

Podczas posiedzenia Wiceprezes Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej Pan Waldemar Jankowski odnosił się do poszczególnych tematów a także przekazał zebranym aktualną informację z działalności Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

Konkurs „Na wsi mieszkamy i o bezpieczeństwo dbamy”

W dniu 11 maja br. w szkole podstawowej w Nowej Wsi i Bożejowicach został przeprowadzony konkurs pn. „Na wsi mieszkamy i o bezpieczeństwo dbamy”. Głównym organizatorem konkursu była Placówka Terenowa KRUS w Bolesławcu, natomiast współorganizatorami Rada Powiatowa Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Bolesławcu i Biuro Powiatowe ARiMR w Bolesławcu.

Konkurs Plastyczny KRUS

W dniu 9 czerwca Przewodniczący Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Franciszek Osip wraz z Kierownikiem Placówki KRUS w Bolesławcu Sebastianem Fijałkowskim podziękowali Dyrektorom szkół oraz dzieciom, którzy wzięli udział w XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.

Rada Powiatowa DIR Powiatu Bolesławieckiego

Osip Franciszek – Przewodniczący Rady 

Marczycki Wojciech – Delagat do WZ 

Drozdek Marianna

Jadach Justyna

Folwarków Mariusz

Kozioł Artur

Moskalewicz Zbigniew

Szuba Mieczysław

Szuszkiewicz Grzegorz

 

 

Spotkanie Rad Powiatowych w Lubaniu

Z inicjatywy Prezesa DIR  Leszka Grali, 6 grudnia w Sali firmy Agro- Farm Pisarzowice odbyło się spotkanie Rad Powiatu Lubańskiego, Zgorzeleckiego, Lwóweckiego i Bolesławieckiego oraz zaproszonych rolników.

Tematem spotkania było:

Zagrożenie ASF na terenie powiatów, które przedstawił powiatowy lekarz weterynarii w Lubaniu Tadeusz Kiersnowski.

Odnawialne źródła energii –fotowoltaiki , zaprezentowali  przedstawiciele z Polskiej
Grupy Energetyki Słonecznej: Wiktoria Trela menedżer do spraw sprzedaży, Krzysztof  Zawada  menedżer projektu, Przemysław Olszak doradca klienta.

Ubezpieczenia w gospodarstwie przedstawił  Franciszek Baranowski – Przedstawiciel Zarządu DIR ds. działalności ZWC Wieś Dolnośląska.

Rolnicy mieli możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami firm.

Posiedzenie Rady DIR Powiatu Bolesławieckiego

W dniu 10.12.2019 w restauracji Kruszyna w Kruszynie odbyło się spotkanie Rady Powiatowej DIR powiatu bolesławieckiego. Posiedzeniu udziałem Prezesa Zarządu DIR Pana Leszka Grali przewodniczył Pan Franciszek Osip Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Bolesławiec, spośród delegatów obecni byli Pani Marianna Drozdek, Pan Wojciech Marczycki, Pan Mariusz Folwarków, Pan Artur Kozioł oraz Pan Zbigniew Moskalewicz.

RP Bolesławiec

W dniu 27 lutego 2018r. o godz. 1000 w Kruszynie odbyło się spotkanie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Rady Powiatu Bolesławieckiego w celu omówienia najważniejszych tematów nurtujących lokalne środowisko rolnicze. Spotkanie otworzył Przewodniczący Rady Powiatowej Pan Władysław Majkowski który na wstępie przywitał zaproszonych gości. Nastąpiło przyjęcie porządku posiedzenia. Pierwszym punktem spotkania omówienie sprawy przygotowania wniosków na rok bieżący. W tej sprawie wypowiedział się kierownik lokalnego ARiMR. Następnie omówiono kwestię uboju gospodarczego. Głos zabrał przedstawiciel Inspektoratu Weterynarii Pan Mariusz Staruch który omawiał zagadnienia prawne związane z tym tematem. W kwestii afrykańskiego pomoru świń zwanym dalej ASF głos zabrała Pani doktor Urszula Dul. Ostatnim punktem spotkania było przyjęcie planu pracy Rady Powiatowej na bieżący rok.

Piotr Szałas

Pecenica 2017

W dniach 1-2 lipca w Parku Dworskim w Gościszowie na mieszkańców i przybyłych gości, czekało moc atrakcji oraz niespodzianek. Mieszkańcy Gminy i Miasta Nowogrodziec, wspólnie z przybyłymi na tę imprezę biesiadowali przy muzyce serbskiej zespołu КУД „ЛЕПА РАДИЋ” z Gradiška- Republika Serbska Bośni i Hercegowiny, delektując się pyszną i kruchą pieczenicą. Reemigranci nie odcinają się od swej bogatej historii.

Informacje kwartalne

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Tymoteusz, Michal