Posiedzenie Rad Powiatowych DIR

Dnia 18 marca 2022 roku w Urzędzie Gminy i Miasta w Lubomierzu odbyło się wspólne posiedzenie Rad Powiatowych Dolnośląskiej Izby Rolniczej obsługiwanych przez Biuro Terenowe Izby w Uboczu, którego pracę koordynuje Pan Piotr Szałas. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Lwóweckiego Pan Mieczysław Środa.

W spotkaniu udział wzięli:

Rada Powiatowa DIR Powiatu Bolesławieckiego:

 1. Pan Franciszek Osip – Przewodniczący Rady
 2. Pan Wojciech Marczycki
 3. Pani Marianna Drozdek
 4. Pan Mariusz Folwarków
 5. Pan Artur Kozioł
 6. Pan Zbigniew Moskalewicz
 7. Pan Mieczysław Szuba

 

Rada Powiatowa DIR Powiatu Lubańskiego

 1. Pan Robert Świder – Przewodniczący Rady
 2. Pan Bartosz Łasica
 3. Pan Jerzy Bucki
 4. Pani Angelika Zaleśna

 

Rada Powiatowa DIR Powiatu Lwóweckiego

 1. Pan Mieczysław Środa – Przewodniczący Rady
 2. Pan Tomasz Krawczyk
 3. Pan Henryk Wydra
 4. Pan Piotr Stypułkowski
 5. Pan Bogdan Żemojcin

 

Rada Powiatowa DIR Powiatu Zgorzeleckiego

 1. Pan Tadeusz Baranek – Przewodniczący Rady
 2. Pan Stanisław Hrehorów
 3. Pan Tadeusz Mochalski
 4. Pan Zbigniew Chorągwicki
 5. Pan Dariusz Kieruzal
 6. Pan Andrzej Kondracki
 7. Pan Leszek Romanowicz
 8. Pan Jerzy Strojny

Zaproszeni goście:

 1. Pani Justyna Dobosz-Radyno – Starszy Inspektor Weterynaryjny, Powiatowy Inspektorat Weterynarii
 2. Pani Magdalena Salińska – Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 3. Pan Paweł Hawrylewicz – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 4. Pani Agnieszka Potyrała – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 5. Pani Izabela Karnauch – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 6. Pan Krzysztof Gołuchowski – Przedsiębiorstwo BASF Polska
 7. Pan Franciszek Baranowski – Prezes Zarządu Lirpol

 

Podczas spotkania omówiono liczne. Wśród najważniejszych zagadnień poruszono kwestie programów prowadzonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które zreferowała Pani Dyrektor Magdalena Salińska wraz ze współpracownikami.

Pani Justyna Dobosz – Radyno przedstawiła zgromadzonym temat ASF, a Pani Izabela Karnauch z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Sekcja Zamiejscowa Rakowice Wielkie zreferowała sytuację związaną z przetargami w obszarze pracy Sekcji Zamiejscowej KOWR.

Pan Krzysztof Gołuchowski zaprezentował ofertę przedsiębiorstwa BASF Polska skierowaną do rolników, a Pan Franciszek Baranowski jako Prezes Spółki Lirpol przypomniał o możliwości atestacji opryskiwaczy a dodatkowo wskazał ofertę ubezpieczeniową Związku Wzajemności Członkowskiej Wieś Dolnośląska. Związek ten utworzono na bazie współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych TUW.

Ze względu na ożywioną dyskusję i liczne pytania w każdej z wymienionych kwestii Przewodniczący Rad Powiatowych zgodzili się co do konieczności zwoływania kolejnych spotkań w tak szerokim gronie i omawiania tematów jeszcze bardziej szczegółowo.

 

Konkurs „Na wsi mamy i o bezpieczeństwo dbamy”

W dniu 20 kwietnia w Szkole Podstawowej w Kraśniku Dolnym przeprowadzony został konkurs „Na wsi mieszkamy i o bezpieczeństwo dbamy” zorganizowany przez PT KRUS w Bolesławcu.

Uczestnicy konkursu rozwiązywali krzyżówki, rebusy, wykreślanki a także odpowiadali na pytania związane z wykonywaniem pracy w gospodarstwie rolnym. Komisja Konkursowa wyłoniła laureatów Konkursu, którzy otrzymali nagrody ufundowane przez Oddział Regionalny KRUS we Wrocławiu oraz Radę Powiatową DIR w Bolesławcu.

Nagrody zostały wręczone przez Przewodniczącego RP DIR w Bolesławcu Pana Franciszka Osipa oraz Kierownika PT KRUS w Bolesławcu Pana Sebastiana Fijałkowskiego.

Podsumowanie konkursu KRUS

W dniu 27.05.2022r. na terenie powiatu bolesławieckiego odbyło się podsumowanie etapu regionalnego i wojewódzkiego XII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”. Laureatami zostało dwoje uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie. Pan Przewodniczący Powiatu Bolesławieckiego Dolnośląskiej Izby Rolniczej Franciszek Osip wraz z Kierownikiem Placówki Terenowej w Bolesławcu Sebastianem Fijałkowskim podczas uroczystego apelu podziękowali dyrekcji oraz nauczycielom za rozwijanie talentów dzieci.  Zwycięzcy za zajęcie I i III miejsca w etapie regionalnym oraz I w etapie wojewódzkim otrzymali nagrody.

Wspólne posiedzenie Rad Powiatowych

Może być zdjęciem przedstawiającym 7 osób, ludzie stoją i w budynku9 czerwca w gościnnych progach Urzędu Gminy i Miasta Lubomierzu o godzinie 10:00 odbyło się drugie w tym roku wspólne posiedzenie Rad Powiatowych DIR powiatu bolesławieckiego, lubańskiego, lwóweckiego oraz zgorzeleckiego. Rozwijanie współpracy Rad Powiatowych obsługiwanych przez Biuro Terenowe w Uboczu pozwala na sprawniejszy przepływ informacji, wymianę poglądów, wzajemne poznanie specyfiki środowisk rolnych sąsiadujących ze sobą powiatów. We wspólnym spotkaniu udział wzięli również zaproszeni Goście: Pan Ryszard Borys – Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Pani Magdalena Salińska- Dyrektor OR Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu wraz z Panią Jolantą Augiewicz – z Biura Wsparcia Inwestycyjnego i Panem Pawłem Hawrylewiczem – Kierownikiem Biura  ds. płatności bezpośrednich  , Pani Patrycja Rybczak- nowy Powiatowy Inspektor Weterynarii w Lwówku Śląskim, Pani Jolanta Tkaczyk- Kierownik PIORIN w Lwówku Śląskim, Pan Mariusz Garbera -Kierownik SZGZ KOWR w Rakowicach Wielkich oraz Pan Marek Szewców z Przedsiębiorstwa Innvigo.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Lwówek Śląski, minutą ciszy uczczono pamięć Pana Roberta Świdra, którego pożegnaliśmy miesiąc temu. Następnie przyjęto porządek obrad. Jako pierwszy głos zabrał gospodarz spotkania Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz Pan Marek Chrabąszcz, który tradycyjnie podkreślił iż organizacja tak dużego spotkania środowiska rolniczego buduje renomę Lubomierza, podkreślił iż rolnictwo jest bardzo istotnym elementem krajobrazu Gminy, a społeczność rolnicza bardzo liczną i niezwykle istotną grupą społeczno-zawodową w regionie. Na zakończenie wystąpienia życzył udanego spotkania, ze względu na liczne obowiązki nie mógł uczestniczyć w dalszym posiedzeniu. Następnie głos zabierali przedstawiciele zaproszonych instytucji, na sam koniec wypowiedział się Prezes Zarządu DIR Pan Ryszard Borys który wcześniej brał aktywny udział w spotkaniu. Po wystąpieniu Prezesa DIR Przewodniczący Środa podziękował uczestnikom za przybycie i zamknął posiedzenie.

Może być zdjęciem przedstawiającym 7 osób, ludzie stoją i w budynku

Może być zdjęciem przedstawiającym 12 osób, ludzie siedzą, ludzie stoją i w budynku

Może być zdjęciem przedstawiającym 10 osób, ludzie siedzą i w budynku

 

Może być zdjęciem przedstawiającym 9 osób, ludzie siedzą, ludzie stoją i w budynku

Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby, ludzie siedzą i w budynku

Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby, ludzie siedzą i w budynku

Wspólne posiedzenie Rad Powiatowych

13 października w Lubomierzu odbyło się wspólne posiedzenie Rad Powiatowych DIR powiatów bolesławieckiego, lubańskiego, lwóweckiego oraz zgorzeleckiego.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Lwówku Śląskim Pan Mieczysław Środa, który przywitał obecnych delegatów oraz zaproszonych Gości wśród których byli: Pani Jolanta Szczuraszek – Zastępca Dyrektora OR ARiMR we Wrocławiu, Pani Agnieszka Potyrała – Kierownik Biura Wsparcia Inwestycyjnego OR ARiMR, Pan Paweł Hawrylewicz – Kierownik Biura ds. płatności bezpośrednich OR ARiMR, Pan Łukasz Ćwiek – reprezentujący Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Pani Bożena Mulik – Prezes Zarządu LGD Partnerstwo Izerskie, Pan Sebastian Fijałkowski -Kierownik PT KRUS Bolesławiec, Pani Patrycja Rybczak – Powiatowy Lekarz Weterynarii,  Pan Franciszek Baranowski Prezes Zarządu spółki Lirpol oraz Pan Marcin Wit – firma AGRO DUDEK.

Zaproszeni goście zreferowali delegatom zagadnienia którymi się zajmują. Przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa omówili temat płatności bezpośrednich a także programów wsparcia inwestycyjnego. Pani Bożena Mulik zaprezentowała programy prowadzone przez LGD Partnerstwo Izerskie, m.in. program skierowany do gospodarstw agroturystycznych oraz tworzenia zagród edukacyjnych. Pan Łukasz Ćwiek przekazał aktualny stan rozdysponowania przez Sekcję Zamiejscową KOWR Rakowice Wielkie nieruchomości z zasobu WRSP, kierunki dalszego rozdysponowania a także przewidywane obszary przejmowania gruntów przez KOWR w ramach wyłączeń 30%. Dokładna analizę sytuacji związanej z ASF przedstawiła zebranym Pani Rybczak. Ofertę ubezpieczeniową TUW oraz działalności Lirpol w zakresie atestacji opryskiwaczy omówił Pan Franciszek Baranowski. Ostatnim punktem spotkania było przedstawienie oferty firmy AGRO DUDEK, której dokonał Pan Marcin Wit.

Na zakończenie Przewodniczący Środa podziękował uczestnikom za udział w obradach i zamknął posiedzenie.

Konkurs „Na wsi mieszkamy i o bezpieczeństwo dbamy”

W dniu 11 maja br. w szkole podstawowej w Nowej Wsi i Bożejowicach został przeprowadzony konkurs pn. „Na wsi mieszkamy i o bezpieczeństwo dbamy”. Głównym organizatorem konkursu była Placówka Terenowa KRUS w Bolesławcu, natomiast współorganizatorami Rada Powiatowa Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Bolesławcu i Biuro Powiatowe ARiMR w Bolesławcu.

Seminarium pt. „Warunki prowadzenia produkcji rolniczej na terenie powiatów: bolesławieckiego, lubańskiego, lwóweckiego oraz zgorzeleckiego w dobie obecnych uwarunkowań gospodarczych”

8 grudnia w Pisarzowicach w siedzibie spółki Agrofarm odbyło się Seminarium pt. „Warunki prowadzenia produkcji rolniczej na terenie powiatów: bolesławieckiego, lubańskiego, lwóweckiego oraz zgorzeleckiego w dobie obecnych uwarunkowań gospodarczych” współorganizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Rady Powiatowe DIR Bolesławiec, Lubań, Lwówek Śląski oraz Zgorzelec. W spotkaniu uczestniczyli delegaci wymienionych Rad Powiatowych oraz zaproszeni Goście: Poseł na Sejm RP Pan Szymon Pogoda, Prezes Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej Pan Ryszard Borys, Kierownik PT KRUS w Lubaniu Pani Lucyna Kłusik, Kierownik PT KRUS w Bolesławcu Pan Sebastian Fijałkowski, Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Bolesławcu Pan Maciej Małkowski, Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lubaniu Pani Joanna Wilczyńska Doliba, Kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zgorzelcu Pani Aneta Mazur, przedstawiciel Sekcji Zamiejscowej KOWR w Rakowicach Wielkich Pan Łukasz Ćwiek. W wydarzeniu uczestniczył również Starosta Lubański Pan Walery Czarnecki, Wójt Gminy Siekierczyn Pan Dariusz Furdykoń oraz Ks. Jan Leśnik. Seminarium było idealną okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń, poglądów oraz dyskusji co, przyczyniło się do zacieśniania współpracy między miejscowym samorządem rolniczym a terenowymi przedstawicielstwami instytucji okołorolniczych.

Konkurs Plastyczny KRUS

W dniu 9 czerwca Przewodniczący Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Franciszek Osip wraz z Kierownikiem Placówki KRUS w Bolesławcu Sebastianem Fijałkowskim podziękowali Dyrektorom szkół oraz dzieciom, którzy wzięli udział w XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.

„Dzień seniora” w Tomaszowie Bolesławieckim

 „Bóg nie mógł być wszędzie więc stworzył babcię i dziadka”. Pod takim hasłem zorganizowany został przy współpracy z Radą Powiatową DIR powiatu bolesławieckiego „Dzień seniora” w Tomaszowie Bolesławieckim.

W wydarzeniu organizowanym przez Gminę Warta Bolesławiecka, Radnych, Radę Sołecką oraz Gminne Centrum Kultury Radę Powiatową DIR Bolesławiec, reprezentował Przewodniczący Franciszek Osip.

Był to moment do podziękowania najstarszemu pokoleniu miejscowych rolników za ich wieloletni trud i dzisiejsze dzielenie się wiedzą, doświadczeniem a także przekazywanie wartości kulturowych  i tradycji.

Seniorzy rodzin o wieloletnich tradycjach rolniczych, przez dekady prowadzący gospodarstwa rolne w sołectwach Gminy Warta Bolesławiecka, w czasach o znacznie mniejszym zaawansowaniu technicznym, gdzie trud pracy własnych rąk był jeszcze większy niż dzisiaj, w czasach koniunktury jak i dekoniunktury, zapewniali ciągłość funkcjonowania gospodarstwa rolnego, wychowali kolejne pokolenia rolników, którzy przejęli gospodarstwa po swoich rodzicach. Dziś w formie zabawy, rozrywki, pokazują swoim wnukom jak powstaje żywność, jak odpowiedzialna jest praca rolnika, jak należy dbać o zwierzęta.

Święto zostało uczczone m. in. programem artystycznym zaprezentowanym przez dzieci z miejscowych sołectw a także występem zespołu ludowego „Niespodzianka”.

 

Posiedzenie Rad Powiatowych DIR Powiatów Bolesławickiego i Lwóweckiego

8 lipca w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz odbyło się wspólne posiedzenie Rad Powiatowych DIR powiatów bolesławieckiego i lwóweckiego. W spotkaniu oprócz delegatów Rad Powiatowych wzięli udział nowo wybrani Prezes i Wiceprezes Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej Panowie Ryszard Borys i Waldemar Jankowski. Wśród zaproszonych Gości znaleźli się: Dyrektor OR Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pani Magdalena Salińska, Dyrektor OR Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we  Wrocławiu Pani Ewa Pawelec, Powiatowy Lekarz Weterynarii Pan Ireneusz Hołoga wraz z zastępcą Panią Patrycją Rybczak, szef sekcji zamiejscowej KOWR w Rakowicach Wielkich Pan Mariusz Garbera oraz przedstawiciel lokalnego środowiska pszczelarzy Pan Andrzej Wilk.

Spotkanie otworzył gospodarz miejsca spotkania, zastępca Burmistrza Pan Adam Skrzydłowski, który złożył podziękowania za współpracę i wsparcie w obszarach dotyczących tematów rolnictwa. Wyraził zadowolenie z faktu, iż Rady Powiatowe zdecydowały o zorganizowaniu spotkania w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz.

Następnie przyjęto i realizowano porządek obrad w ramach którego omówiono tematy dot. m. in. „Zielonego ładu” – założeń programu ze szczególnym uwzględnieniem omówienia jego wpływu na sytuację w rolnictwie, dopłat bezpośrednich i ekologicznych, aktualnej sytuacji dot. ASF, rozdysponowania gruntów z KOWR, spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych rolników, a także aktualnej sytuacji środowiska pszczelarzy.

Spotkanie przyczyniło się do dalszej wzajemnej współpracy między instytucjami dla dobra i potrzeb dolnośląskiego rolnictwa.

 

 

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2021 r.

 

W dniu 21.07.2021 r., w Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  w Jeleniej Górze, odbyło się podsumowanie regionalnego etapu XVIII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

 

 

Forum rolnicze w Lubomierzu

Regionalne Forum Rolnicze zorganizowane w Urzędzie Gminy i Miasta Lubomierz zostało zorganizowane dnia 10 listopada przez Rady Powiatowe Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatów Lwóweckiego, Bolesławieckiego i Lubańskiego wraz z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Spółką LIRPOL oraz Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych TUW skupiło wielu uczestników.
W spotkaniu uczestniczyli: Prezes DIR Pan Ryszard Borys, Wiceprezes DIR Pan Waldemar Jankowski, Dyrektor OR ARiMR Pani Magdalena Salińska, Kierownik Biura Wsparcia Inwestycyjnego Pani Agnieszka Potyrała, Kierownik Biura do spraw płatności bezpośrednich Pan Paweł Hawrylewicz. Spółkę Lirpol reprezentował Prezes Pan Franciszek Baranowski natomiast Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Dyrektor Pan Paweł Warunek. W Forum udział wzięli również: Pan Sebastian Fijałkowski kierownika KRUS w Bolesławcu, kierownik Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Rakowicach Wielkich Pan Mariusz Garbera oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii dr Ireneusz Hołoga i zastępca dr Patrycja Rybczak.
Obrady poprzedziła uroczystość wręczenia odznaczeń z okazji XXV-lecia samorządu rolniczego na Dolnym Śląsku. Złotym odznaczeniem „Zasłużony dla samorządu rolniczego” uhonorowani zostali Pan Jan Gancarz, Pan Zbigniew Lebiedź, Pan Henryk Wydra oraz Pan Piotr Konopacki natomiast srebrnym odznaczeniem Pani Marianna Drozdek, Pani Justyna Jadach, Pani Angelika Zaleśna, Pan Artur Kozioł, Burmistrz Pan Marek Chrabąszcz oraz Pan Piotr Stypułkowski. Odznaczenia zostały wręczone przez Prezesa DIR Ryszarda Borysa oraz Wiceprezesa Waldemara Jankowskiego.
Główne tematy, które zostały poruszone podczas forum dotyczyły:
– kampanii naboru wniosków obszarowych w 2022 r., najbliższych naborów realizowanych dla programów inwestycyjnych z dofinansowaniem z ARIMR,
– oferty ubezpieczeniowej Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW
– informacji na temat możliwości przeprowadzenia atestacji opryskiwaczy przez Spółkę LIRPOL
– bieżącej sytuacji związanej z ASF
– przetargów na dzierżawę gruntów z ZWRSP
– spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych rolników oraz spraw emerytalnych
– skorzystania przez rolników z możliwości bezpłatnych szczepień przeciwko boleriozie.
Forum było dobrą okazją do przekazania informacji, spostrzeżeń ale przede wszystkim do omówienia problemów z jakimi borykają się obecnie rolnicy w danym regionie i uzyskania na miejscu, podczas dyskusji, fachowego i merytorycznego wsparcia.

Posiedzenie Rady DIR Powiatu Bolesławickiego

W dniu 16 grudnia w Kruszynie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej powiatu bolesławickiego.

Z okazji Jubileuszu 25 – lecia samorządu rolniczego na Dolnym Śląsku Wójtom, Burmistrzom oraz Wicestaroście zostały wręczone statuetki przez Wiceprezesa Zarządu DIR Pana Waldemara Jankowskiego oraz Przewodniczącego RP DIR w Bolesławcu Pana Franciszka Osip. Podczas   spotkania uhonorowano odznaczeniami DIR „Zasłużony dla samorządu rolniczego” Pana Wojciecha Marczyckiego oraz Zbigniewa Tokarczuk.  Uroczystego przekazania odznaczeń dokonał Wiceprezes Zarządu DIR Pan Waldemar Jankowski oraz Przewodniczący RP DIR w Bolesławcu Pan Franciszek Osip.

Program posiedzenia obejmował tematy dotyczące:

– dopłaty bezpośrednich w powiecie bolesławieckim, który omówił Pan Maciej Małkowski – Kierownik BP Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

– aktualnej sytuacji ekonomiczno-społecznej środowiska rolniczego w powiecie bolesławieckim o której mówił kierownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bolesławcu Pani Bożena Cichorzewska.

– ubezpieczeń społecznych rolników – temat zreferował kierownik OR KRUS Pan Sebastian Fijałkowski.

– ASF oraz grypa ptaków – aktualna sytuacja w powiecie bolesławieckim, temat omówiła Joanna Ligór Tkacz – Powiatowy Lekarz Weterynarii.

Podczas posiedzenia Wiceprezes Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej Pan Waldemar Jankowski odnosił się do poszczególnych tematów a także przekazał zebranym aktualną informację z działalności Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

Rada Powiatowa DIR Powiatu Bolesławieckiego

Osip Franciszek – Przewodniczący Rady 

Marczycki Wojciech – Delagat do WZ 

Drozdek Marianna

Jadach Justyna

Folwarków Mariusz

Kozioł Artur

Moskalewicz Zbigniew

Szuba Mieczysław

Szuszkiewicz Grzegorz

 

 

Spotkanie Rad Powiatowych w Lubaniu

Z inicjatywy Prezesa DIR  Leszka Grali, 6 grudnia w Sali firmy Agro- Farm Pisarzowice odbyło się spotkanie Rad Powiatu Lubańskiego, Zgorzeleckiego, Lwóweckiego i Bolesławieckiego oraz zaproszonych rolników.

Tematem spotkania było:

Zagrożenie ASF na terenie powiatów, które przedstawił powiatowy lekarz weterynarii w Lubaniu Tadeusz Kiersnowski.

Odnawialne źródła energii –fotowoltaiki , zaprezentowali  przedstawiciele z Polskiej
Grupy Energetyki Słonecznej: Wiktoria Trela menedżer do spraw sprzedaży, Krzysztof  Zawada  menedżer projektu, Przemysław Olszak doradca klienta.

Ubezpieczenia w gospodarstwie przedstawił  Franciszek Baranowski – Przedstawiciel Zarządu DIR ds. działalności ZWC Wieś Dolnośląska.

Rolnicy mieli możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami firm.

Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Aniela, Jan