Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Polkowicach

W dniu 26 października w Starostwie Powiatowym w Polkowicach odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Polkowickiego. W posiedzeniu udział wzięli: Pan Kamil Ciupak Starosta Polkowicki, Pan Waldemar Jankowski Wiceprezes DIR, Pani Sabina Mierzwiak Kierownik WIORiN odział Lubin oraz Pan Grzegorz Kowalik Powiatowy Lekarz Weterynarii. W spotkaniu uczestniczyli także delegaci Rady Powiatowej DIR w Polkowicach.
Spotkanie otworzył Przewodniczący Rady Pan Jan Laszczowski, przywitał przybyłych i oddał głos gościom.
Starosta Kamil Ciupak podziękował za zaproszenie na posiedzenie Rady. Przyznał, że sytuacja w rolnictwie jest trudna, jednocześnie zadeklarował współpracę z samorządem rolniczym. W trakcie spotkania Powiatowy Lekarz Weterynarii omówił zagadnienia związane z aktualną sytuacją zakresie ASF i ptasiej grypy na terenie powiatu. Kierownik Inspekcji Ochrony Roślin Sabina Mierzwiak omówiła stosowanie środków ochrony roślin w kontekście ochrony zapylaczy. Przedstawiła także zakres przeprowadzanych kontroli oraz zadania, jakimi obecnie zajmuje się Inspekcja. Wiceprezes DIR Waldemar Jankowski przedstawił działania, jakie są podejmowane przez Zarząd DIR w obszarze rolnictwa. Wspomniał także o możliwości składania wniosków do ARiMR o pomoc dla gospodarstw poszkodowanych suszą oraz o możliwości ubezpieczania upraw w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych. Zwrócił uwagę, że wszystkie pisma i odpowiedzi publikowane są na stronie Izby.
Podczas posiedzenia dyskutowano na tematy dotyczące aktualnej sytuacji w rolnictwie oraz problemów z aplikacją do zgłaszania suszy.

Szkolenie dla delegatów Rad Powiatowych DIR powiatów głogowskiego, lubińskiego i polkowickiego

W dniach 6 – 7 grudnia odbyło się szkolenie w Hotelu Cieplice w Jeleniej Górze, w którym uczestniczyli delegaci Rad Powiatowych DIR powiatów głogowskiego, lubińskiego i polkowickiego. Zakres szkolenia obejmował zagadnienia z prawa rolnego oraz zmiany w ustawie o emeryturach i rentach rolniczych. Wiceprezes Zarządu DIR przedstawił informacje z bieżącej działalności Zarządu. W programie była także wizyta w Łomnickiej Hali Mlecznej, gdzie zapoznano się z produkcją serów z mleka koziego, owczego i krowiego. Uczestnicy mieli możliwość degustacji tych serów oraz ich zakupu.

 

Posiedzenie RP DIR w Polkowicach

Dnia 23 lutego w Starostwie w Polkowicach odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Polkowickiego. W posiedzeniu udział wzięli: Waldemar Jankowski – Wice Prezes DIR, Katarzyna Hawrot – Biuro Powiatowe ARiMR w Polkowicach, Izabela Skut – kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Polkowicach oraz licznie przybyli rolnicy. W trakcie posiedzenia dyskutowano o aktualnej sytuacji w rolnictwie.

Wiceprezes DIR Waldemar Jankowski przedstawił działania, jakie są podejmowane przez Zarząd DIR w obszarze rolnictwa. Przypomniał, że wszystkie pisma i odpowiedzi publikowane są na stronie internetowej Izby i można się z nimi zapoznać. Poinformował o udziale przedstawicieli DIR w proteście we Wrocławiu zorganizowanym przez NSZZ RI Solidarność.  Wojewodzie zostało wręczone stanowisko DIR w sprawie drastycznej sytuacji na rynkach rolnych. W stanowisku zawarto apel o podjęcie konkretnych rozmów i działań na szczeblu krajowym i Unii Europejskiej, które przyniosą korzystne rozwiązania producentom rolnym i ustabilizują obecną sytuację w branży rolnej.

Podczas spotkania przeprowadzone zostało szkolenie, którego tematem było „Warunkowość – podstawowy element Zielonej Architektury oraz ekoschematy – nowy rodzaj płatności bezpośrednich”. Przekazano rolnikom informacje o zmianach jakie będą obowiązywały w bieżącym roku i w latach następnych w płatnościach bezpośrednich. Szkolenie miało na celu przygotować rolników do wprowadzonych zmian. Zachęcano rolników, aby ze składaniem wniosków o płatności nie czekać do ostatniego terminu.

 

Spotkanie w Siedlcach

Z inicjatywy Pana Franciszka Lesickiego i Pana Jana Laszczowskiego przewodniczących Rad Powiatowych DIR Powiatu Lubińskiego i Polkowickiego w dniu 25 lutego w Siedlcach gm. Lubin odbyła się Msza Św. w intencji śp. Leszka Grali, śp. Roberta Świdra i śp. Edmunda Osiadacza. W Mszy uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych, jednostek pracujących na rzecz rolnictwa oraz członkowie samorządu rolniczego. Po Mszy Św. odbyło się spotkanie w Świetlicy Wiejskiej, które otworzył i przywitał zaproszonych gości Franciszek Lesicki. Wśród gości obecni byli: Prezes DIR Pan Ryszard Borys, Wiceprezes DIR Pan Waldemar Jankowski, Członek Zarządu DIR Paweł Mazur oraz delegat do KRIR Pan Henryk Kowalik. Z zaproszenia skorzystali także: Wójt Gminy Lubin Pan Tadeusz Kielan z przewodniczącym Rady Gminy Lubin Panem Norbertem Grabowskim, Pani Lucyna Grala, Powiatowy Lekarz Weterynarii Pani Wiesława Bober, Kierownik PIORiN O/w Lubinie Pani Sabina Mierzwiak Kierownik PZDR Pan Arkadiusz Dulemba, oraz Prezes Spółki LIRPOL Pan Franciszek Baranowski.

Spotkanie było okazją do dyskusji na temat aktualnej sytuacji w rolnictwie oraz wymiany informacji dotyczących nowej perspektywy finansowej WPR na lata 2023-2027, a przede wszystkim dotyczących zmian jakie zostały wprowadzone w płatnościach bezpośrednich.

 

Szkolenie dla rolników

 

W dniu 12 lutego w miejscowości Obora gmina Lubin odbyło się szkolenie dla rolników z powiatu lubińskiego i polkowickiego, podczas którego próbowano znaleźć odpowiedź w jaki sposób zminimalizować nakłady w stosowaniu nawozów bez uszczerbku na plony oraz w jaki sposób ograniczyć straty wody w glebie w dobie zmian klimatycznych.

Wyjazdy szkoleniowe na Międzynarodową Wystawę Rolniczą AGRO SHOW 2021

Rolnicy z powiatów: lubińskiego, głogowskiego, polkowickiego i górowskiego w dniach 25 – 26  września 2021 roku uczestniczyli w wyjeździe na AGRO SHOW 2021 w Bednarach. Wyjazd zorganizowany i dofinansowany został przez Rady Powiatowe DIR Powiatu Lubińskiego, Głogowskiego, Polkowickiego i Górowskiego.  Na zwiedzających czekało tysiące maszyn i urządzeń, pokazy pracy maszyn na polu doświadczalnym, 800 stoisk wystawców z kraju i ze świata na powierzchni 120 ha. W trakcie targów była możliwość zapoznania się z najnowszymi i najnowocześniejszymi maszynami i urządzeniami rolniczymi, wykorzystywanymi m.in. do uprawy gleby, nawożenia, sadzenia, ochrony i pielęgnacji roślin, czy zbierania plonów, jak również z kompletną ofertą środków do produkcji i usług dla rolnictwa. Zainteresowani mogli spotkać się bezpośrednio z przedstawicielami wszystkich liczących się instytucji i agencji związanych z branżą rolniczą. Zaskoczeniem była liczba stoisk oferująca maszyny do mechanicznego zwalczania chwastów. To nowość i wyjście firm naprzeciw wymaganiom Zielonego Ładu. Producenci w rozmowach przyznawali, że tego typu urządzenia znajdują się w ich ofercie od niedawna i jeszcze sprawdzają na nie popyt. W zielony trend wpisały się też stoiska zajmujące się fotowoltaiką, których było dużo więcej niż na poprzednich targach.

AGRO SHOW to największe rolnicze targi w Polsce, doskonała okazja do zaktualizowania rolniczej wiedzy i poznania nowości na rynku, których tym razem było sporo.

 

Irena Danieluk

25 edycja Święta Ziemniaka w Przemkowie

13.11.2021 r. odbyło się w Przemkowie ,w sali Przemkowskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki  „Święto Ziemniaka” zorganizowane przez  Wandę Żuchowską – Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Polkowickiego przy współudziale i patronacie Burmistrza Przemkowa – Jerzego Szczupaka.

W uroczystości uczestniczyło 90 osób – mieszkańców gminy Przemków oraz gmin ościennych.

Wśród gości zaproszonych byli:  Burmistrz Przemkowa – Jerzy Szczupak, Radna Powiatu Polkowickiego – Ewa Mazan wraz z mężem, Dr Andrzej Sadowski, Przewodniczący Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej – Jan Laszczowski wraz z żoną, Przewodnicząca PZERiI w Przemkowie – Wiesława Maluszycka, Wiceprzewodnicząca PZERiI w Przemkowie – Wiesława Denuszek wraz z mężem, Prezes Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce O/w Przemkowie – Genowefa Jabłońska, Kierownik PZDR Polkowice – Izabela Skut wraz z mężem, Prezes Polskiego Związku Wędkarskiego w Legnicy- Koło w Przemkowie – Leszek Cieślak, Pani Wanda Gur wraz z mężem, Pani Maria Domańska, Pani Maria Harabin, Pani Iwona Renkas – pracownik POKiB.

Święto ziemniaka wpisało się  na stałe w karty historii Przemkowa. Organizowane jest od  25 lat. Za każdym razem program imprezy jest bogaty i urozmaicony. W tym roku również nie obyło się bez odczytu o ziemniakach, recytacji „Ody do ziemniaka” jak również recytacji wierszy napisanych na tę okoliczność przez Panie: Marię Harabin i Małgorzatę Bargiel.  Pani Wiesława Maluszycka  wcieliła się w postać nieżyjącej naszej wielkiej aktorki – Hanki Bielickiej i przedstawiła nam monolog z jej repertuaru. Uczestnicy byli pod wrażeniem występów naszych lokalnych talentów. Imprezie towarzyszyły liczne konkursy z ziemniakiem w roli głównej i nie tylko.

Zespół Bojan przygrywał uczestnikom do tańca. Punktem kulminacyjnym „Święta Ziemniaka” był konkurs z zakresu „Nasze kulinarne dziedzictwo – potrawy z ziemniaka”. W tym roku do konkursu przystąpiło 11 pań. Zgodnie z regulaminem konkursowym uczestniczki przygotowały potrawy z ziemniaka i przyniosły do oceny komisji. Komisja konkursowa obradowała w składzie:

  1. Izabela Skut – przewodnicząca komisji,
  2. Gizela Smalec – członek komisji,
  3. Wiesława Denuszek – członek komisji.

Oceniano potrawy wg następujących kryteriów: walory smakowe, estetyka podania, oryginalność (za każde kryterium można było otrzymać od 1-5 pkt.).

 

Wyniki konkursu:

I miejsce     – p. Ewa Jagielska mieszkanka wsi Ostaszów (   bomby ziemniaczane)),

II miejsce    – p. Małgorzata Buryło   mieszkanka Przemkowa ( zapiekanka grecka Mussaka),

III miejsce   – p. Ewa Waligóra mieszkanka wsi  Wilkocin (  babka ziemniaczana z sosem dyniowym).

 

Pozostałe panie otrzymały wyróżnienia ( Genowefa Kornatka, Elżbieta Sala, Lucja Szczepaniak,  Iwona Robakowska,  Maria Durkacz, Aneta Śliwka, Urszula Dobek,  Patrycja Gołębiewska).

 

Wszystkie potrawy były smaczne o czym mogliśmy przekonać się podczas degustacji. Wszystkim Paniom serdecznie dziękuję za udział w konkursie i zdrową rywalizację, a także za świetna zabawę.

 

Laureatki konkursu oraz osoby wyróżnione otrzymały nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.

Sponsorzy:  Gmina Przemków, Rada Powiatowa DIR w Polkowicach, Pani Ewa Mazan, Pani Marianna Kowalska, Pan Roman Kowalski,  Pan Leszek Cieślak.

 

Wszystkim sponsorom serdecznie dziękuję za okazaną pomoc oraz za współpracę.

 

Organizator: Wanda Żuchowska

 

 

 

 

 

 

Szkolenie wyjazdowe

W dniach 03/04 grudnia br dla rad powiatowych DIR powiatu głogowskiego, polkowickiego i lubińskiego zostało zorganizowane szkolenie, które odbyło się w Ośrodku Leśny Kurort w Gierczynie koło Świeradowa Zdrój. Zakres szkolenia obejmował zagadnienia z zakresu prawa rolnego z praktycznym zastosowaniem w bieżącej działalności gospodarstw rolnych. Wykłady prowadził Adwokat DIR – Łukasz Opaliński, w programie szkolenia przewidziano również czas na indywidualne porady prawne. Drugim wiodącym tematem szkolenia była wiedza na temat historii samorządu rolniczego oraz jego rola w kształtowaniu krajowej polityki rolnej. Wykład przygotował i prowadził Zenon Grakowicz Kierownik Biura DIR w Legnicy, pracownik izb rolniczych od 25 lat. Aktualną działalność izb rolniczych, problemy oraz wyzwania stojące przed DIR omówił Wiceprezes Zarządu DIR Waldemar Jankowski.

W drodze powrotnej członkowie w/w rad wstąpili do Golejowa gdzie na grobie ś. p. Leszka Grali zapalono znicz.

 

   

Forum Rolnicze Powiatu Lubińskiego

W Forum Rolniczym w dniu 29.03.2022 roku w Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Obora k. Lubina uczestniczyli członkowie Rad Powiatowych Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatów Lubińskiego i Polkowickiego z przedstawicielami samorządu terytorialnego i jednostek pracujących na rzecz rolnictwa. Patronat nad Forum objął Wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan. Z zaproszenia skorzystali: Wójt Gminy Rudna Adrian Wołkowski, Burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła, Powiatowy Lekarz Weterynarii Wiesława Bober, Kierownik Sekcji Zamiejscowej KOWR w Legnicy Andrzej Wańkowicz, Kierownik PZDR Arkadiusz Dulemba, Kierownik BP ARiMR Robert Marek, Kierownik PIORiN O/w Lubinie Dominik Byrski, Nadleśniczy Marek Nieruchalski oraz radni i liczne grono rolników. W spotkaniu uczestniczył także Wiceprezes Zarządu DIR Waldemar Jankowski i Prezes Spółki LIRPOL Franciszek Baranowski oraz Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Polkowicach Jan Laszczowski. Swój udział w Forum zaznaczyli także uczniowie Szkoły Rolniczej w Rudnej z Marleną Cieślak Zastępcą Dyrektora szkoły. Uczestników przywitał i spotkanie prowadził Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Franciszek Lesicki. W trakcie spotkania przedstawiciele instytucji przekazali aktualne informacje obejmujące ich zakres działania. Omówionymi tematami były zagrożenia wynikające z choroby ASF, ptasiej grypy i salmonellozy oraz problemy z gospodarką łowiecką i szkody powodowane przez zwierzynę łowną. Zwrócono uwagę na co raz większe szkody wyrządzane w uprawach przez jelenie. Zapoznano uczestników ze zmianami w dopłatach obszarowych w kampanii 2022 oraz o dopłatach do nawozów. Przypomniano rolnikom o wymaganiach i obowiązkach wynikających z Prawa Wodnego i przepisów regulujących gospodarkę odpadami. Przedstawiono zagadnienia związane z ochroną roślin i posiadanymi przez rolników zaświadczeniami uprawniającymi do stosowania środków ochrony roślin i atestacji opryskiwaczy. Chociaż ważność tych uprawnień została przedłużona przez okres trwania pandemii, PZDR w Lubinie będzie organizował w kwietniu takie szkolenia, do udziału w nich zachęcano rolników. Prezes LIRPOL poinformował, że firma posiada uprawnienia do przeprowadzania atestacji opryskiwaczy i brania udziału w szkoleniach.

Podjęto także rozmowy o bieżących problemach występujących w rolnictwie tzn. bardzo wysokich cenach nawozów, których nie rekompensuje zwyżka cen zbóż, a także rosnących cenach paliwa i limitach na ich zakup, co wpływa na utrudnienia w pracach rolnych. Zwrócono także uwagę na ograniczony dostęp do gruntów z zasobu KOWR. Przedstawiciel KOWR przedstawił rozdysponowanie gruntów na terenie powiatów lubińskiego i polkowickiego Zauważył, że obecnie nie będzie na tych powiatach wyłączeń 30% gruntów z dzierżawy. Takie grunty pojawią się dopiero w latach 2024-2025. Przewodniczący Franciszek Lesicki podkreślił, że zmianie powinny ulec przepisy dotyczące rozdysponowania gruntów leżących w specjalnych strefach ekonomicznych i w granicach miast. Umowy dzierżawy tych gruntów podpisywane są na trzy lata i rolnicy powinni mieć możliwość przedłużenia tych dzierżaw.

W spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele Kopalni Węgla Brunatnego Sieniawa, producenta stymulatora wzrostu FLORAHUMUS, panowie Daniel Skwarek i Paweł Kubiak. W swojej prezentacji przedstawili zalety i korzyści płynące ze stosowania preparatu. Ważną zaletą tego produktu jest możliwość ograniczenia nawożenia mineralnego nawet do 40% bez uszczerbku dla plonowania, co jest istotne przy obecnych cenach nawozów.

Waldemar Jankowski Wiceprezes DIR poinformował uczestników spotkania o działaniach jakie podejmowane są przez Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Wszystkie pisma kierowane do Instytucji i Ministerstw oraz odpowiedzi na nie publikowane są na stronie internetowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

 

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Polkowicach

W dniu 5 lipca w Starostwie w Polkowicach odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Polkowickiego. W posiedzeniu udział wzięli: Waldemar Jankowski – Wice Prezes DIR, Mariola Lenczuk – kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Polkowicach, Izabela Skut – kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Polkowicach. Spotkanie prowadził Przewodniczący Rady Powiatowej Jan Laszczowski.

Uczestnicy posiedzenia poinformowani zostali o ilościach wniosków złożonych w Biurze Powiatowym ARIMR oraz na jakim etapie jest obsługa tych wniosków. Uzyskali także informację o trwających naborach wniosków z PROW 2014-2020.

Posiedzenie zdominował jednak temat suszy, jej monitoringu prowadzonego przez IUNG w Puławach i zgłaszania wniosków o pomoc suszową. Zebranym przekazano, że wojewodowie nie będą powoływali komisji suszowych, lecz będzie uruchomiona aplikacja na stronie MRiRW, gdzie rolnik sam będzie deklarował straty w uprawach. Deklaracja strat będzie weryfikowana przez Instytut i pomoc będzie przysługiwała, gdy w całym gospodarstwie będzie min. 30% strat. Waldemar Jankowski poinformował o działaniach jakie są podejmowane przez Zarząd DIR. Podkreślił, że Zarząd DIR występował do Ministra Rolnictwa o możliwość powoływania Komisji szacujących straty spowodowane suszą, gdyż monitoring suszy nie odzwierciedla stanu faktycznego upraw.

 

Posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Polkowickiego

W dniu 5 grudnia w Grębocicach odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Powiatowej Powiatu Polkowickiego. Z zaproszenia przewodniczącego Rady Jana Laszczowskiego skorzystali: Kamil Ciupak Starosta Polkowicki, Roman Jabłoński Wójt Grębocic, Waldemar Jankowski Członek Zarządu DIR, Grzegorz Kowalik Powiatowy Lekarz Weterynarii, Mariola Lenczuk Kierownik Biura Powiatowego ARiMR, Izabela Skut, Maria Borsukiewicz z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego, Dominik Byrski Kierownik Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin o/ Lubin, Franciszek Baranowski Pełnomocnik Zarządu DIR ds. współpracy z TUW, Andrzej Wańkowicz Kierownik Sekcji Zamiejscowej KOWR w Legnicy. W trakcie spotkania przedstawiono informację z realizacji wypłat pomocy suszowej i wypłat zaliczek dopłat bezpośrednich. Przekazano informację na temat rozdysponowania gruntów w powiecie i organizowanych przetargach. Przypomniany został temat szkoleń ze stosowania środków ochrony roślin i atestacja opryskiwaczy oraz poinformowano o wchodzących od 14 grudnia przepisach dotyczących paszportowania wszystkich roślin wprowadzanych do obrotu. Powiatowy Lekarz Weterynarii przedstawił kwestię zagrożeń wynikających z potwierdzonymi przypadkami choroby ASF u dzików w woj. lubuskim oraz dolnośląskim w powiecie głogowskim. W związku z tym część powiatu polkowickiego została objęta strefą ochronną: gminy Gaworzyce, Grębocice, Radwanice oraz część gminy Przemków (na północ od drogi krajowej 12) oraz część gminy Polkowice (na północ od drogi wojewódzkiej 331). Poinformował także na co zwrócić uwagę, aby ustrzec swoje gospodarstwa przed tą chorobą. Waldemar Jankowski podkreślił, że ASF to problem wszystkich rolników, nie tylko tych utrzymujących trzodę chlewną. Franciszek Baranowski poinformował o działającym od 2016 roku Związku Wzajemności Członkowskiej Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW „Wieś Dolnośląska” oraz przedstawił jakie korzyści wynikają z przynależności i ubezpieczania się w TUW.

 

Irena Danieluk

Pierwsze Posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Polkowickiego

W dniu 8 sierpnia 2019 r z udziałem Członka Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej Franciszka Baranowskiego odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Powiatowej DIR Powiatu Polkowickiego. W Starostwie Powiatowym spotkali się wybrani delegaci, aby ukonstytuować się i omówić najważniejsze sprawy jakie czekają radę. W tajnym głosowaniu przewodniczącym Rady Powiatowej został wybrany Jan Laszczowski, reprezentant gminy Grębocice, który pełnił tę funkcję także w poprzedniej kadencji, a delegatem na Walne Zgromadzenie DIR został Maciej Wota, delegat z gminy Gaworzyce. Pozostali członkowie Rady Powiatowej to: Paweł Kupczyński i Zbigniew Szydełko z gminy Chocianów, Stanisław Gabrysz z gminy Gaworzyce, Zbigniew Kacała z gminy Grębocice, Ewa Stępień i Helena Woźniak z gminy Polkowice, Bartłomiej Kudła i Mateusz Robakowski z gminy Przemków oraz Stefan Barylik i Rafał Sip z gminy Radwanice. W imieniu Zarządu Franciszek Baranowski życzył delegatom satysfakcji z pracy na rzecz rolników.

 

Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Aniela, Jan