Szkolenie dla rolników

 

W dniu 12 lutego w miejscowości Obora gmina Lubin odbyło się szkolenie dla rolników z powiatu lubińskiego i polkowickiego, podczas którego próbowano znaleźć odpowiedź w jaki sposób zminimalizować nakłady w stosowaniu nawozów bez uszczerbku na plony oraz w jaki sposób ograniczyć straty wody w glebie w dobie zmian klimatycznych.

 

Posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Polkowickiego

W dniu 5 grudnia w Grębocicach odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Powiatowej Powiatu Polkowickiego. Z zaproszenia przewodniczącego Rady Jana Laszczowskiego skorzystali: Kamil Ciupak Starosta Polkowicki, Roman Jabłoński Wójt Grębocic, Waldemar Jankowski Członek Zarządu DIR, Grzegorz Kowalik Powiatowy Lekarz Weterynarii, Mariola Lenczuk Kierownik Biura Powiatowego ARiMR, Izabela Skut, Maria Borsukiewicz z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego, Dominik Byrski Kierownik Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin o/ Lubin, Franciszek Baranowski Pełnomocnik Zarządu DIR ds. współpracy z TUW, Andrzej Wańkowicz Kierownik Sekcji Zamiejscowej KOWR w Legnicy. W trakcie spotkania przedstawiono informację z realizacji wypłat pomocy suszowej i wypłat zaliczek dopłat bezpośrednich. Przekazano informację na temat rozdysponowania gruntów w powiecie i organizowanych przetargach. Przypomniany został temat szkoleń ze stosowania środków ochrony roślin i atestacja opryskiwaczy oraz poinformowano o wchodzących od 14 grudnia przepisach dotyczących paszportowania wszystkich roślin wprowadzanych do obrotu. Powiatowy Lekarz Weterynarii przedstawił kwestię zagrożeń wynikających z potwierdzonymi przypadkami choroby ASF u dzików w woj. lubuskim oraz dolnośląskim w powiecie głogowskim. W związku z tym część powiatu polkowickiego została objęta strefą ochronną: gminy Gaworzyce, Grębocice, Radwanice oraz część gminy Przemków (na północ od drogi krajowej 12) oraz część gminy Polkowice (na północ od drogi wojewódzkiej 331). Poinformował także na co zwrócić uwagę, aby ustrzec swoje gospodarstwa przed tą chorobą. Waldemar Jankowski podkreślił, że ASF to problem wszystkich rolników, nie tylko tych utrzymujących trzodę chlewną. Franciszek Baranowski poinformował o działającym od 2016 roku Związku Wzajemności Członkowskiej Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW „Wieś Dolnośląska” oraz przedstawił jakie korzyści wynikają z przynależności i ubezpieczania się w TUW.

 

Irena Danieluk

Pierwsze Posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Polkowickiego

W dniu 8 sierpnia 2019 r z udziałem Członka Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej Franciszka Baranowskiego odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Powiatowej DIR Powiatu Polkowickiego. W Starostwie Powiatowym spotkali się wybrani delegaci, aby ukonstytuować się i omówić najważniejsze sprawy jakie czekają radę. W tajnym głosowaniu przewodniczącym Rady Powiatowej został wybrany Jan Laszczowski, reprezentant gminy Grębocice, który pełnił tę funkcję także w poprzedniej kadencji, a delegatem na Walne Zgromadzenie DIR został Maciej Wota, delegat z gminy Gaworzyce. Pozostali członkowie Rady Powiatowej to: Paweł Kupczyński i Zbigniew Szydełko z gminy Chocianów, Stanisław Gabrysz z gminy Gaworzyce, Zbigniew Kacała z gminy Grębocice, Ewa Stępień i Helena Woźniak z gminy Polkowice, Bartłomiej Kudła i Mateusz Robakowski z gminy Przemków oraz Stefan Barylik i Rafał Sip z gminy Radwanice. W imieniu Zarządu Franciszek Baranowski życzył delegatom satysfakcji z pracy na rzecz rolników.

 

Informacje kwartalne

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Justyna, Cyprian