Posiedzenie Rady DIR Powiatu Wrocławskiego

Dnia 07 lipca 2020 r. odbyło się Posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Wrocławskiego.

W posiedzeniu udział wzięli  Delegaci Rady Powiatowej DIR Powiatu Wrocławskiego , Radni Powiatu Wrocławskiego będący Członkami Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Roman Potocki – Starosta Powiatu Wrocławskiego, Wiesław Zając – Członek Zarządu Powiatu Wrocławskiego, Irena Krasicka – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego we Wrocławiu

 

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Wrocławskiego

W posiedzeniu udział wzięli  Delegaci Rady Powiatowej DIR Powiatu Wrocławskiego , oraz zaproszeni przez Przewodniczącego Rady p. Waldemara Mazurka goście – p. Waldemar Jankowski Wiceprezes Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej , p. Barbara Pajor Z-ca Dyrektora DIR i p. Bartosz Kopacz Kierownik Biura Powiatowego ARiMR we Wrocławiu.

 

Posiedzenie Rady DIR Powiatu Wrocławskiego

 

Dnia 13 grudnia 2019r. odbyło się trzecie w VI Kadencji Posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Wrocławskiego. W posiedzeniu udział wzięli Delegaci Rady Powiatowej DIR Powiatu Wrocławskiego oraz zaproszeni goście: przedstawiciele KRUS Oddziału Regionalnego we Wrocławiu, przedstawiciele firmy HYMON oraz mieszkańcy Gminy Siechnice.

Posiedzenie Rady DIR Powiatu Wrocławskiego

 

Dnia 20 listopada 2019r. odbyło się drugie w VI Kadencji Posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Wrocławskiego. W posiedzeniu udział wzięli:  Delegaci Rady Powiatowej DIR Powiatu Wrocławskiego, Radni Powiatu Wrocławskiego będący Członkami Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Wśród zaproszonych Gości w posiedzeniu udział wzięli: Roman Potocki – Starosta Powiatu Wrocławskiego, Andrzej Szawan – Wicestarosta Powiatu Wrocławskiego, Irena Krasicka – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego we Wrocławiu. Nie zabrakło również przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska we Wrocławiu, firmy Viessmann.

 

W części wspólnej posiedzenia Rady Powiatowej DIR oraz Komisji Rady Powiatu Wrocławskiego przedstawiciele  WFOŚiGW,  DAEiŚ, firmy VIESSMANN oraz Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego we Wrocławiu w formie prezentacji przedstawili: problemy dotyczące zanieczyszczenia powietrza, pozyskiwania energii z OZE oraz realizacji programów pomocowych, umożliwiających pozyskanie dofinansowania dla mieszkańców na przeprowadzenie inwestycji w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych oraz instalacji fotowoltaicznych.

Po przerwie Delegaci w trakcie dyskusji nakreślili plan pracy Rady na 2020 rok, wstępnie wyznaczyli harmonogram najbliższych posiedzeń oraz zasygnalizowali najważniejsze bieżące problemy, jakimi powinna zająć się Rada.

 

Opracował: J.Sołtys

Wybory 2019

W dniu 14 sierpnia odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Wrocławskiego. W wyniku przeprowadzonego głosowania na przewodniczącego Rady wybrano Pana WaldemaraMazurka a na Delegata do Walnego Zgromadzenia DIR Pana Tomasza Piotrowskiego.
Informacje kwartalne

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Justyna, Cyprian