Posiedzenie Rady DIR Powiatu Wrocławskiego

Dnia 07 lipca 2020 r. odbyło się Posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Wrocławskiego.

W posiedzeniu udział wzięli  Delegaci Rady Powiatowej DIR Powiatu Wrocławskiego , Radni Powiatu Wrocławskiego będący Członkami Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Roman Potocki – Starosta Powiatu Wrocławskiego, Wiesław Zając – Członek Zarządu Powiatu Wrocławskiego, Irena Krasicka – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego we Wrocławiu

 

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Wrocławskiego

W posiedzeniu udział wzięli  Delegaci Rady Powiatowej DIR Powiatu Wrocławskiego , oraz zaproszeni przez Przewodniczącego Rady p. Waldemara Mazurka goście – p. Waldemar Jankowski Wiceprezes Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej , p. Barbara Pajor Z-ca Dyrektora DIR i p. Bartosz Kopacz Kierownik Biura Powiatowego ARiMR we Wrocławiu.

 

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR we Wrocławiu

Dnia 1 października 2021 r. odbyło się Posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Wrocławskiego.

Okazją do zorganizowania wyjazdowego posiedzenia Rady  była konferencja ,,Współpraca samorządu terytorialnego i rolniczego w zakresie ochrony gruntów rolnych’’, która miała miejsce w Hotelu Bardo.

Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Powiatowej Pana Waldemara Mazurka w posiedzeniu udział wzięli Przewodniczący Rad Powiatowych DIR: Powiatu  Ząbkowickiego Pan Wiktor Skotnicki,  Powiatu Dzierżoniowskiego Pan Piotr Rakoczy, który pełni również funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Dolnośląskiej Izby Rolniczej, oraz Powiatu Strzelińskiego Pan Marek Brusiło.

W trakcie obrad delegaci poruszyli wiele spraw dotyczących aktualnej sytuacji w rolnictwie. Duży niepokój wśród rolników aktualnie wzbudza sytuacja na rynku nawozów mineralnych. Oprócz dużych podwyżek cen odczuwalny jest brak ich podaży i niedobory w zaopatrzeniu lokalnych podmiotów zajmujących się ich dystrybucją. W opinii rolników tak nieproporcjonalnie wysokich i podwyżek cen nie można wytłumaczyć wzrostem cen gazu na rynkach światowych.

Ponadto delegaci dyskutowali o kolejnej wersji Planu Strategicznego WPR 2023-27, którego druga wersja uzupełniona o propozycje stawek płatności, była konsultowana do 15. września br.

Trwające żniwa kukurydziane były okazją do wymiany poglądów i ocen na temat funkcjonowania rynku zbóż i aktualnej sytuacji.

Z okazji Jubileuszu XXV- lecia samorządu rolniczego Pan Wiktor Skotnicki Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Ząbkowickiego wręczył podziękowania za wieloletnią współpracę Panu Waldemarowi Mazurkowi oraz Panom Markowi Brusiło i Piotrowi Rakoczemu.

 

 

Posiedzenie RP DIR Powiatu Wrocławskiego

09 grudnia 2021r. odbyło się kolejne w roku bieżącym posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Wrocławskiego.
Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Powiatowej Waldemara Mazurka w posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele geodety województwa: Pan Krzysztof Goleniowski – dyrektor Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu oraz Pan Krzysztof Owsianik – kierownik Działu Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. W posiedzeniu uczestniczył również Pan Adam Wąsiewicz – dyrektor
Regionu Wrocław BNP PARIBAS Bank Polska S.A.
Zarząd Izby reprezentował Prezes Pan Ryszard Borys, który przekazał delegatom informację dotyczącą aktualnych zadań realizowanych przez Zarząd. Ponadto Prezes przekazał informację ze spotkania w dniu 25 listopada 2021 r. Prezesów Wojewódzkich Izb Rolniczych oraz Zarządu KRIR z Wicepremierem, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henrykiem Kowalczykiem, na którym omówiono najistotniejsze, bieżące problemy w rolnictwie, które zostały uchwalone przez Krajową Radę Izb Rolniczych na X Posiedzeniu.
W dalszej części posiedzenia Pan K. Goleniowski i Pan K. Owsianik omówli zadania realizowane przez DBGiTR we Wrocławiu i Urząd Marszałkowski , a dotyczące m.in. scalania gruntów rolnych oraz zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne. Omawiane zagadnienia były okazją do szerszej dyskusji i wymiany poglądów dotyczących gospodarki przestrzennej na obszarach wiejskich. Pomimo różnicy zdań w wielu kwestiach wszyscy delegaci byli zgodni, żę najlepsze grunty klas I – III powinny być chronione i pozostawać w użytkowaniu rolniczym.
Dyrektor Regionu Wrocław BNP Paribas Pan Adam Wąsiewicz przedstawił historię banku i jego związki z sektorem rolniczym. Ponadto odniósł się do bieżącej sytuacji na rynkach surowcowych i zagrożeń dla rolnictwa, jakie z tego wynikają.
Na zakończenie Prezes Ryszard Borys i Przewodniczący Waldemar Mazurek przekazali delegatom życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku.

Posiedzenie Rady DIR Powiatu Wrocławskiego

 

Dnia 13 grudnia 2019r. odbyło się trzecie w VI Kadencji Posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Wrocławskiego. W posiedzeniu udział wzięli Delegaci Rady Powiatowej DIR Powiatu Wrocławskiego oraz zaproszeni goście: przedstawiciele KRUS Oddziału Regionalnego we Wrocławiu, przedstawiciele firmy HYMON oraz mieszkańcy Gminy Siechnice.

Posiedzenie Rady DIR Powiatu Wrocławskiego

 

Dnia 20 listopada 2019r. odbyło się drugie w VI Kadencji Posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Wrocławskiego. W posiedzeniu udział wzięli:  Delegaci Rady Powiatowej DIR Powiatu Wrocławskiego, Radni Powiatu Wrocławskiego będący Członkami Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Wśród zaproszonych Gości w posiedzeniu udział wzięli: Roman Potocki – Starosta Powiatu Wrocławskiego, Andrzej Szawan – Wicestarosta Powiatu Wrocławskiego, Irena Krasicka – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego we Wrocławiu. Nie zabrakło również przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska we Wrocławiu, firmy Viessmann.

 

W części wspólnej posiedzenia Rady Powiatowej DIR oraz Komisji Rady Powiatu Wrocławskiego przedstawiciele  WFOŚiGW,  DAEiŚ, firmy VIESSMANN oraz Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego we Wrocławiu w formie prezentacji przedstawili: problemy dotyczące zanieczyszczenia powietrza, pozyskiwania energii z OZE oraz realizacji programów pomocowych, umożliwiających pozyskanie dofinansowania dla mieszkańców na przeprowadzenie inwestycji w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych oraz instalacji fotowoltaicznych.

Po przerwie Delegaci w trakcie dyskusji nakreślili plan pracy Rady na 2020 rok, wstępnie wyznaczyli harmonogram najbliższych posiedzeń oraz zasygnalizowali najważniejsze bieżące problemy, jakimi powinna zająć się Rada.

 

Opracował: J.Sołtys

Wybory 2019

W dniu 14 sierpnia odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Wrocławskiego. W wyniku przeprowadzonego głosowania na przewodniczącego Rady wybrano Pana WaldemaraMazurka a na Delegata do Walnego Zgromadzenia DIR Pana Tomasza Piotrowskiego.
Informacje kwartalne

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Tymoteusz, Michal