Posiedzenie Rady DIR Powiatu Wrocławskiego

 

Dnia 13 grudnia 2019r. odbyło się trzecie w VI Kadencji Posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Wrocławskiego. W posiedzeniu udział wzięli Delegaci Rady Powiatowej DIR Powiatu Wrocławskiego oraz zaproszeni goście: przedstawiciele KRUS Oddziału Regionalnego we Wrocławiu, przedstawiciele firmy HYMON oraz mieszkańcy Gminy Siechnice.

Posiedzenie Rady DIR Powiatu Wrocławskiego

 

Dnia 20 listopada 2019r. odbyło się drugie w VI Kadencji Posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Wrocławskiego. W posiedzeniu udział wzięli:  Delegaci Rady Powiatowej DIR Powiatu Wrocławskiego, Radni Powiatu Wrocławskiego będący Członkami Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Wśród zaproszonych Gości w posiedzeniu udział wzięli: Roman Potocki – Starosta Powiatu Wrocławskiego, Andrzej Szawan – Wicestarosta Powiatu Wrocławskiego, Irena Krasicka – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego we Wrocławiu. Nie zabrakło również przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska we Wrocławiu, firmy Viessmann.

 

W części wspólnej posiedzenia Rady Powiatowej DIR oraz Komisji Rady Powiatu Wrocławskiego przedstawiciele  WFOŚiGW,  DAEiŚ, firmy VIESSMANN oraz Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego we Wrocławiu w formie prezentacji przedstawili: problemy dotyczące zanieczyszczenia powietrza, pozyskiwania energii z OZE oraz realizacji programów pomocowych, umożliwiających pozyskanie dofinansowania dla mieszkańców na przeprowadzenie inwestycji w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych oraz instalacji fotowoltaicznych.

Po przerwie Delegaci w trakcie dyskusji nakreślili plan pracy Rady na 2020 rok, wstępnie wyznaczyli harmonogram najbliższych posiedzeń oraz zasygnalizowali najważniejsze bieżące problemy, jakimi powinna zająć się Rada.

 

Opracował: J.Sołtys

Wybory 2019

W dniu 14 sierpnia odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Wrocławskiego. W wyniku przeprowadzonego głosowania na przewodniczącego Rady wybrano Pana WaldemaraMazurka a na Delegata do Walnego Zgromadzenia DIR Pana Tomasza Piotrowskiego.
Słowa prezesa

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,1989 +0,00% [21:59]
 EUR / JPY 120,8290 +0,00% [21:59]
 EUR / PLN 4,4626 +0,00% [21:57]
 USD / JPY 107,4740 +0,00% [21:59]
 USD / PLN 3,9685 +0,00% [21:59]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Malwina, Odon