Posiedzenie Rady DIR Powiatu Wrocławskiego

 

Dnia 13 grudnia 2019r. odbyło się trzecie w VI Kadencji Posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Wrocławskiego. W posiedzeniu udział wzięli Delegaci Rady Powiatowej DIR Powiatu Wrocławskiego oraz zaproszeni goście: przedstawiciele KRUS Oddziału Regionalnego we Wrocławiu, przedstawiciele firmy HYMON oraz mieszkańcy Gminy Siechnice.

Przybyłych Delegatów i zgromadzonych gości przywitał Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Wrocławskiego Waldemar Mazurek. Następnie delegaci w głosowaniu przyjęli porządek posiedzenia i zatwierdzili protokół z posiedzenia, które odbyło się w dniu 20 listopada 2019r.

Przedstawiciele OR  KRUS we Wrocławiu poinformowali zebranych o bieżących działaniach Kasy, oraz omówili szczegółowo nowe świadczenie, przewidziane dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.  Zebrani wypełnili test sprawdzający wiedzę w zakresie bhp w gospodarstwie rolnym, przygotowany przez pracowników KRUS. Uczestnikom testu, którzy uzyskali największą liczbę punktów przedstawiciele KRUS wręczyli nagrody.

Kolejnym punktem posiedzenia Rady była prezentacja firmy HYMON dotycząca instalacji fotowoltaicznych oraz możliwych do pozyskania dotacji na realizację inwestycji.

W dyskusji na temat aktualnej sytuacji w rolnictwie poruszano sprawy zagospodarowania odpadów folii rolniczej oraz konsekwencji nieprzestrzegania postanowień dyrektywy azotanowej.

Na zakończenie Przewodniczący Rady wręczył Delegatom drobne upominki.

 

 

Opracował: J.Sołtys

 

Informacje kwartalne

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Daria, Wilhelmina