Rada Powiatowa DIR w Kamiennej Górze

Bożena Kończak – Przewodnicząca Rady Powiatowej 

Sylwester Wańczyk – Delegat do WZ

Lucyna Kociołek

Anna Fedoruk

Edward Sikora

Adam Mitczak

Szkolenie w Kamiennej Górze

W dniu 30 stycznia w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze odbyło się szkolenie pn. „Wapnowanie regeneracyjne gleb , wnioski o wsparcie”. Szkolenie zostało zorganizowane przez PZDR Kamienna Góra. Przewodnicząca Rady Powiatowej DIR w Kamiennej Górze Pani Bożena Kończak omówiła pracę Biura powiatowego DIR oraz działania Dolnośląskiej Izby Rolniczej na rzecz rolników i mieszkańców wsi. Ponadto rolnikom zostały zaprezentowane wnioski komisji przy DIR dot wsparcia terenów górskich i podgórskich

Kolejne Spotkanie Z Inicjatywy Dolnośląskiej Izby Rolniczej Rolników Z Dyrekcją KOWR We Wrocławiu W Łagowie K. Zgorzelca Za Nami. Omawiano Rozdysponowanie Ponad 935 Ha Dla Miejscowych Rolników

 

Z inicjatywy Dolnośląskiej Izby Rolniczej w dniu 7 lutego br. odbyło się kolejne spotkanie rolników z Dyrekcją KOWR we Wrocławiu, które otworzył i prowadził Prezes DIR Leszek Grala. Tym razem w Pałacu Łagów k. Zgorzelca KOWR przedstawiał rolnikom plany rozdysponowania nieruchomości po byłym dzierżawcy, o pow. 935,4102 ha, położonych  na terenie gmin: Leśna, Stara Kamienica, Zgorzelec, Gryfów Śląski, Bogatynia, Sulików, Lubawka, Platerówka, Olszyna.

Kolejne Dni Pola pt. „2020 Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin”zostały zorganizowane jak co roku w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Jeleniej Górze – Cieplicach

W dniu 19 czerwca br. zorganizowane zostało spotkanie szkoleniowo- informacyjne promujące uprawę odmian o podwyższonej zdrowotności (tolerancyjnych lub odpornych na patogeny). W trakcie spotkania zaprezentowano działalność doświadczalną ZDOO, w tym innowacje doświadczalne prowadzone w ramach tzw. inicjatywy białkowej COBORU oraz promocję gatunków i odmian roślin białkowych. Uczestnicy spotkania mieli możność porównania ze sobą odmian na poletkach pokazowych oraz doświadczeniach odmianowych z bobikiem, grochem siewnym, łubinem wąskolistnym, łubinem żółtym a także z innymi gatunkami roślin uprawnych, w tym zbożami.

 

Posiedzenie Rad Powiatowych

Wczoraj w gospodarstwie ekologicznym Wańczykówka –  Lucyny i Sylwestra Wańczyk odbyło się wspólne posiedzenie Rad Powiatowych DIR Powiatu Dzierżoniowskiego, Kamiennogórskiego i Wałbrzyskiego.
Spotkanie wspólnie prowadzili Przewodniczący Rad Powiatowych: Pani Bożena Kończak, Pan Paweł Mazur i Pan Piotr Rakoczy.
Na wstępie posiedzenia Pan Tomasz Zalewski ze Stowarzyszenia „Tworzymy” przekazał informacje o projekcie „WALCZ Z KLESZCZEM!” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu prowadzone będą szczepienia profilaktyczne dla 5187 osób pracujących w sektorach i obszarach najbardziej zagrożonych zachorowaniami na choroby odkleszczowe, tj. z sektorów leśnictwa, rolnictwa, rybactwa i łowiectwa z terenów powiatu lubańskiego, kłodzkiego, jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, wałbrzyskiego i wołowskiego.
Podczas posiedzenia poruszono również tematy dotyczące aktualnej sytuacji związanej z ASF oraz zasadami bioasekuracji, które przedstawi Pan Grzegorz Gierałt Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kamiennej Górze.
O idei krótkiego łańcucha dostaw żywności oraz platformie sprzedażowej Z ziemi.pl – produkty bezpośrednio od rolnika opowiadał Krzysztof Solarz, dyrektor Inkubator Przedsiębiorczości Gminy Kamienna Góra.
Dobrym przykładem przetwórstwa na małą skalę jest gospodarstwo „Wańczykówa” prowadzone przez Pana Sylwestra Wańczyk – delegata do Walnego Zgromadzenia DIR z Powiatu Kamiennogórskiego. Głównym założeniem działalności Państwa Wańczyków jest przetwarzanie surowców uzyskiwanych z własnego gospodarstwa, tworzenie regionalnych wyrobów oraz sprzedawanie ich na lokalnym rynku. Uczestnicy spotkania mieli okazję zwiedzić gospodarstwo i zapoznać się z produkcją serów farmerskich. Wszystkie wyroby produkowane są w sposób ręczny nawiązując do tradycji serowarów. Tworzone są sery krowie, owcze, kozie – ponad 30 gatunków, jogurty oraz masło.
Nie zabrakło również bieżącej informacji z działalności Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Sformułowano liczne wnioski, które w najbliższym czasie zostaną przekazane do Zarządu DIR.

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Kamiennej Górze

W dniu 9 lutego 2022 r w świetlicy Inkubatora Przedsiębiorczości w Czadrowie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Kamiennej Górze.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie RP, Przedstawiciele gmin oraz Karkonoskiego Stowarzyszenia Hodowców Bydła
Podczas posiedzenia szeroko omówiono tematy oraz problemy rolników, przedsiębiorców a w szczególności złą  sytuację rolników producentów mleka.
Zatwierdzono plan pracy Rady Powiatowej DIR na 2022r.
Następnie poruszono temat Programu Czyste Powietrze w ramach którego rolnicy i mieszkańcy wsi mogą
otrzymać dofinansowanie na wymianę starych pieców i poprawę efektywności energetycznej domów i nieruchomości .
Omówiono również temat budowy elektrowni słonecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach rolnych powierzchni 400 ha . Podczas dyskusji poruszono  temat jak pogodzić interes ekonomiczny  inwestorów ze szkodliwym działaniem na rzecz środowisk  wiejskich a przede wszystkim braku ziemi rolniczej dla gospodarstw rodzinnych.  Posiedzenie Rady było również okazją do poruszenia zagadnień związanych z  możliwością wsparcia lokalnych hodowców bydła a w szczególności bydła mlecznego w rozwiazywaniu ich codziennych problemów.
Zaprezentowano Portal internetowy i produkty z ziemi .pl – korzyści związane z grupą sprzedażową, możliwości sprzedaży i promocji produktów  i płodów rolnych.
Spotkanie zostało zakończone konstruktywną dyskusją dotyczącą poruszanych problemów.

Sformułowano wnioski do Zarządu DIR oraz na Walne Zgromadzenie dot. wsparcia i rekompensaty wysokich cen nawozów oraz środków do produkcji rolnej.

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Kamiennej Górze

 

16 grudnia w Restauracji Rustykalna w Krzeszowie odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Kamiennogórskiego .W posiedzeniu uczestniczyli: Pan Mirosław Kaszkur Członek Zarządu DIR ,Wójtowie i Burmistrzowie oraz pracownicy referatów rolnictwa i przedstawiciele instytucji współpracujących z rolnictwem – Pani Edyta Wyrostek Kierownik BP ARiMR i Pani Katarzyna Banaś kierownik Powiatowego Biura Doradztwa Rolniczego.

10 – lecie zespołu „Kwiatuszki Lnu”

 

Pani Bożena Kończak Przewodnicząca Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej wzięła udział w jubileuszu 10 –  lecia istnienia Zespołu „Kwiatuszki Lnu” z Chełmska Śląskiego. Dzieci kultywują tradycje ludowe oraz obrzędy wiejskie i staropolskie. „Kwiatuszki lnu” uświetniają swoimi występami wiele imprez na terenie powiatu kamiennogórskiego.

Każdy myśli, jak przetrwać do wiosny, żeby nie likwidować stada – opowiada Andrzej Mitczak delegat DIR

Jeśli ktoś miał paszę jeszcze z ubiegłego roku, to skarmił ją latem. Teraz zapasy się skończyły. Dlatego w całym regionie rolnicy redukują stada. I tak będzie do wiosny. Ja sprzedałem już 15 krów, dojnych zostało 60, razem z młodzieżą mam 140 sztuk. Jałówki idą na ubój, a powinny być trzymane na mleczne. U sąsiadów jest podobnie albo jeszcze gorzej – alarmuje Andrzej Mitczak, rolnik z Ciechanowic (gm. Marciszów, pow. Kamienna Góra).

Tak wygląda sytuacja w prężnym gospodarstwie, w którym rolnik ma 140 sztuk bydła (rasy nizinnej czerwono-białej), dwie obory, zabudowania gospodarcze, wiaty, bogaty park maszynowy oraz silosy na kiszonkę. I gospodaruje na stu hektarach gruntów, z czego 30 dzierżawi od sąsiadów.
W innych gospodarstwach, mniej czy bardziej zasobnych, jest równie źle albo jeszcze gorzej. Efekty letniego kataklizmu są bowiem tak fatalne, ze paszy w powiecie kamiennogórskim, gdzie rolnicy mają około 5,5 tysiąca sztuk bydła (mięsnego oraz mlecznego) może w ogóle zabraknąć.
– Jeśli rolnicy nie otrzymają wsparcia, to możliwe jest zmniejszenie stad w tym rejonie nawet o 50% – ostrzega Leszek Grala, prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej. – We własnych gospodarstwach zebraliśmy tylko jeden pokos i to słaby, bo po suszy nic prawie nie urosło. Dlatego wszędzie dramatycznie brakuje paszy objętościowej. Każdy myśli, jak przetrwać do wiosny, żeby nie likwidować stada – opowiada Andrzej Mitczak.

XX -LECIE SAMORZĄDU ROLNICZEGO SUBREGIONU JELENIOGÓRSKIEGO

W dniu 16.12.2016r. w Mysłakowicach odbył się jubileusz XX – lecia Samorządu Rolniczego Subregionu Jeleniogórskiego.Przewodniczący Rad Powiatowych Dolnośląskiej Izby Rolniczej z tej okazji zaprosili wielu gości, którzy przez ten cały okres współpracowali i nadal współpracują z Dolnośląską Izbą Rolniczą: Zastępca Prezydenta Miasta Jelenia Góra Pan Piotr Paczóski , Starosta Jeleniogórski Pani Anna Konieczyńska , Burmistrz Miasta Kowary Pani Bożena Wiśniewska, Burmistrz Miasta Piecowice Pan Witold Rudolf, Wójt Gminy Mysłakowice Pan Michał Orman, Wójt Gminy Jeżów Sudecki Pan Edward Dudek, Starosta Zgorzelecki Pani Urszula Ciupak, Burmistrz Miasta Węgliniec Pan Stanisław Mikołajczyk, Wójt Gminy Zgorzelec Pan Piotr Machaj, Wójt Gminy Sulików Pan Marek Starzyński, Burmistrz Miasta Olszyna Pan Leszek Leśko, Zastępca Burmistrza Miasta Lubań Pan Mariusz Tomiczek, Wójt Gminy Platerówka Pan Krzysztof Halicki, Przewodniczący Rady Miejskiej Miasta Leśna Pan Stanisław Marczyński, Burmistrz Miasta Wleń Pan Artur Zych, Burmistrz Miasta Mirsk Pan Andrzej Jasiński, Burmistrz Miasta Lubawka Pani Ewa Kocemba, oraz partnerzy ze związków i organizacji rolniczych, współpracujących z Dolnośląską Izbą Rolniczą.

Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Marii, Antoni