Wspólne posiedzenie Rad Powiatowych

13 października w Lubomierzu odbyło się wspólne posiedzenie Rad Powiatowych DIR powiatów bolesławieckiego, lubańskiego, lwóweckiego oraz zgorzeleckiego.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Lwówku Śląskim Pan Mieczysław Środa, który przywitał obecnych delegatów oraz zaproszonych Gości wśród których byli: Pani Jolanta Szczuraszek – Zastępca Dyrektora OR ARiMR we Wrocławiu, Pani Agnieszka Potyrała – Kierownik Biura Wsparcia Inwestycyjnego OR ARiMR, Pan Paweł Hawrylewicz – Kierownik Biura ds. płatności bezpośrednich OR ARiMR, Pan Łukasz Ćwiek – reprezentujący Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Pani Bożena Mulik – Prezes Zarządu LGD Partnerstwo Izerskie, Pan Sebastian Fijałkowski -Kierownik PT KRUS Bolesławiec, Pani Patrycja Rybczak – Powiatowy Lekarz Weterynarii,  Pan Franciszek Baranowski Prezes Zarządu spółki Lirpol oraz Pan Marcin Wit – firma AGRO DUDEK.

Zaproszeni goście zreferowali delegatom zagadnienia którymi się zajmują. Przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa omówili temat płatności bezpośrednich a także programów wsparcia inwestycyjnego. Pani Bożena Mulik zaprezentowała programy prowadzone przez LGD Partnerstwo Izerskie, m.in. program skierowany do gospodarstw agroturystycznych oraz tworzenia zagród edukacyjnych. Pan Łukasz Ćwiek przekazał aktualny stan rozdysponowania przez Sekcję Zamiejscową KOWR Rakowice Wielkie nieruchomości z zasobu WRSP, kierunki dalszego rozdysponowania a także przewidywane obszary przejmowania gruntów przez KOWR w ramach wyłączeń 30%. Dokładna analizę sytuacji związanej z ASF przedstawiła zebranym Pani Rybczak. Ofertę ubezpieczeniową TUW oraz działalności Lirpol w zakresie atestacji opryskiwaczy omówił Pan Franciszek Baranowski. Ostatnim punktem spotkania było przedstawienie oferty firmy AGRO DUDEK, której dokonał Pan Marcin Wit.

Na zakończenie Przewodniczący Środa podziękował uczestnikom za udział w obradach i zamknął posiedzenie.

Seminarium pt. „Warunki prowadzenia produkcji rolniczej na terenie powiatów: bolesławieckiego, lubańskiego, lwóweckiego oraz zgorzeleckiego w dobie obecnych uwarunkowań gospodarczych”

8 grudnia w Pisarzowicach w siedzibie spółki Agrofarm odbyło się Seminarium pt. „Warunki prowadzenia produkcji rolniczej na terenie powiatów: bolesławieckiego, lubańskiego, lwóweckiego oraz zgorzeleckiego w dobie obecnych uwarunkowań gospodarczych” współorganizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Rady Powiatowe DIR Bolesławiec, Lubań, Lwówek Śląski oraz Zgorzelec. W spotkaniu uczestniczyli delegaci wymienionych Rad Powiatowych oraz zaproszeni Goście: Poseł na Sejm RP Pan Szymon Pogoda, Prezes Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej Pan Ryszard Borys, Kierownik PT KRUS w Lubaniu Pani Lucyna Kłusik, Kierownik PT KRUS w Bolesławcu Pan Sebastian Fijałkowski, Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Bolesławcu Pan Maciej Małkowski, Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lubaniu Pani Joanna Wilczyńska Doliba, Kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zgorzelcu Pani Aneta Mazur, przedstawiciel Sekcji Zamiejscowej KOWR w Rakowicach Wielkich Pan Łukasz Ćwiek. W wydarzeniu uczestniczył również Starosta Lubański Pan Walery Czarnecki, Wójt Gminy Siekierczyn Pan Dariusz Furdykoń oraz Ks. Jan Leśnik. Seminarium było idealną okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń, poglądów oraz dyskusji co, przyczyniło się do zacieśniania współpracy między miejscowym samorządem rolniczym a terenowymi przedstawicielstwami instytucji okołorolniczych.

Kolejne Spotkanie Z Inicjatywy Dolnośląskiej Izby Rolniczej Rolników Z Dyrekcją KOWR We Wrocławiu W Łagowie K. Zgorzelca Za Nami. Omawiano Rozdysponowanie Ponad 935 Ha Dla Miejscowych Rolników

 

Z inicjatywy Dolnośląskiej Izby Rolniczej w dniu 7 lutego br. odbyło się kolejne spotkanie rolników z Dyrekcją KOWR we Wrocławiu, które otworzył i prowadził Prezes DIR Leszek Grala. Tym razem w Pałacu Łagów k. Zgorzelca KOWR przedstawiał rolnikom plany rozdysponowania nieruchomości po byłym dzierżawcy, o pow. 935,4102 ha, położonych  na terenie gmin: Leśna, Stara Kamienica, Zgorzelec, Gryfów Śląski, Bogatynia, Sulików, Lubawka, Platerówka, Olszyna.

Konferencja w Łagowie

7 lutego w Pałacu Łagów koło Zgorzelca przedsiębiorstwo WORPOL Sp. z o.o. w Sulikowie oraz przedsiębiorstwo Osadkowski Cebulski zorganizowało konferencję pod tytułem „Wyzwania we współczesnym rolnictwie”. Jednym ze inicjatorów i współorganizatorów wydarzenia był Pan Tadeusz Mochalski delegat Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Zgorzelcu.

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Zgorzelcu

Rada Powiatowa Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Zgorzeleckiego obradowała dnia 4 listopada w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu.  Starosta Powiatu Zgorzeleckiego Pan Artur Bieliński, wyraził zadowolenie z dotychczasowej współpracy Samorządu Rolniczego z Samorządem Terytorialnym szczebla powiatowego na czele którego stoi. Ponadto w swym wystąpieniu zwrócił uwagę na zadania z jakim zmaga się obecnie Starostwo Powiatowe, przede wszystkim jest to coraz mniejszy budżet przy coraz większych wydatkach. Deklarował pełną pomoc i współpracę w sferach, które łączą rolnictwo z kompetencjami Starostwa. Przewodniczący Rady Powiatowej Pan Tadeusz Baranek podkreślił rolę bardzo dobrej współpracy pomiędzy instytucjami. Wskazał na kluczowe problemy rolnictwa.

Prezes Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej Pan Ryszard Borys przekazał informacje z  ostatnich miesięcy pracy Zarządu DIR. Między innymi zainicjował dyskusję na temat zasad przetargów ograniczonych na grunty z zasobu KOWR oraz wsłuchał się w głos Rady Powiatowej na temat miejscowych spraw do rozwiązania. Następnie głos zabrał Wiceprezes Zarządu DIR Pan Waldemar Jankowski.

Po wystąpieniu przedstawicieli Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej miała miejsce ceremonia wręczenia odznaczeń z okazji XXV-lecia Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Srebrnymi medalami „Zasłużony dla Samorządu Rolniczego” zostali uhonorowani: Pan Artur Bieliński – Starosta Powiatu Zgorzeleckiego, Pan Andrzej Winnicki – kierownik Powiatowego Zespołu Doradców Rolniczych w Zgorzelcu, Pan Leszek Romanowicz – delegat do Rady Powiatowej DIR Zgorzelec reprezentujący Gminę Sulików, Pan Stanisław Hrehorów delegat do Rady Powiatowej DIR Zgorzelec reprezentujący Gminę Zgorzelec. Złotym medalem „Zasłużony dla Samorządu Rolniczego” został odznaczony Pan Jerzy Strojny, delegat do Rady Powiatowej DIR Zgorzelec reprezentujący Gminę Pieńsk.

Po ceremonii wręczenia odznaczeń głos zabrali przedstawiciele zaproszonych instytucji. Pani Aneta Mazur Kierownik BP Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odpowiadała na pytania delegatów dotyczące płatności w ramach programów ARiMR. Następnie głos zabrali Pan Andrzej Winnicki z Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Pan Sławomir Siwicki z PIORIN oraz Pan Franciszek Baranowski- Prezes Zarządu LIRPOL. Po wystąpieniach odbyła się dyskusja między uczestnikami spotkania.

 

Posiedzenie Rad Powiatowych DIR

Dnia 18 marca 2022 roku w Urzędzie Gminy i Miasta w Lubomierzu odbyło się wspólne posiedzenie Rad Powiatowych Dolnośląskiej Izby Rolniczej obsługiwanych przez Biuro Terenowe Izby w Uboczu, którego pracę koordynuje Pan Piotr Szałas. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Lwóweckiego Pan Mieczysław Środa.

W spotkaniu udział wzięli:

Rada Powiatowa DIR Powiatu Bolesławieckiego:

 1. Pan Franciszek Osip – Przewodniczący Rady
 2. Pan Wojciech Marczycki
 3. Pani Marianna Drozdek
 4. Pan Mariusz Folwarków
 5. Pan Artur Kozioł
 6. Pan Zbigniew Moskalewicz
 7. Pan Mieczysław Szuba

 

Rada Powiatowa DIR Powiatu Lubańskiego

 1. Pan Robert Świder – Przewodniczący Rady
 2. Pan Bartosz Łasica
 3. Pan Jerzy Bucki
 4. Pani Angelika Zaleśna

 

Rada Powiatowa DIR Powiatu Lwóweckiego

 1. Pan Mieczysław Środa – Przewodniczący Rady
 2. Pan Tomasz Krawczyk
 3. Pan Henryk Wydra
 4. Pan Piotr Stypułkowski
 5. Pan Bogdan Żemojcin

 

Rada Powiatowa DIR Powiatu Zgorzeleckiego

 1. Pan Tadeusz Baranek – Przewodniczący Rady
 2. Pan Stanisław Hrehorów
 3. Pan Tadeusz Mochalski
 4. Pan Zbigniew Chorągwicki
 5. Pan Dariusz Kieruzal
 6. Pan Andrzej Kondracki
 7. Pan Leszek Romanowicz
 8. Pan Jerzy Strojny

Zaproszeni goście:

 1. Pani Justyna Dobosz-Radyno – Starszy Inspektor Weterynaryjny, Powiatowy Inspektorat Weterynarii
 2. Pani Magdalena Salińska – Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 3. Pan Paweł Hawrylewicz – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 4. Pani Agnieszka Potyrała – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 5. Pani Izabela Karnauch – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 6. Pan Krzysztof Gołuchowski – Przedsiębiorstwo BASF Polska
 7. Pan Franciszek Baranowski – Prezes Zarządu Lirpol

 

Podczas spotkania omówiono liczne. Wśród najważniejszych zagadnień poruszono kwestie programów prowadzonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które zreferowała Pani Dyrektor Magdalena Salińska wraz ze współpracownikami.

Pani Justyna Dobosz – Radyno przedstawiła zgromadzonym temat ASF, a Pani Izabela Karnauch z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Sekcja Zamiejscowa Rakowice Wielkie zreferowała sytuację związaną z przetargami w obszarze pracy Sekcji Zamiejscowej KOWR.

Pan Krzysztof Gołuchowski zaprezentował ofertę przedsiębiorstwa BASF Polska skierowaną do rolników, a Pan Franciszek Baranowski jako Prezes Spółki Lirpol przypomniał o możliwości atestacji opryskiwaczy a dodatkowo wskazał ofertę ubezpieczeniową Związku Wzajemności Członkowskiej Wieś Dolnośląska. Związek ten utworzono na bazie współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych TUW.

Ze względu na ożywioną dyskusję i liczne pytania w każdej z wymienionych kwestii Przewodniczący Rad Powiatowych zgodzili się co do konieczności zwoływania kolejnych spotkań w tak szerokim gronie i omawiania tematów jeszcze bardziej szczegółowo.

 

Wspólne posiedzenie Rad Powiatowych

Może być zdjęciem przedstawiającym 7 osób, ludzie stoją i w budynku9 czerwca w gościnnych progach Urzędu Gminy i Miasta Lubomierzu o godzinie 10:00 odbyło się drugie w tym roku wspólne posiedzenie Rad Powiatowych DIR powiatu bolesławieckiego, lubańskiego, lwóweckiego oraz zgorzeleckiego. Rozwijanie współpracy Rad Powiatowych obsługiwanych przez Biuro Terenowe w Uboczu pozwala na sprawniejszy przepływ informacji, wymianę poglądów, wzajemne poznanie specyfiki środowisk rolnych sąsiadujących ze sobą powiatów. We wspólnym spotkaniu udział wzięli również zaproszeni Goście: Pan Ryszard Borys – Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Pani Magdalena Salińska- Dyrektor OR Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu wraz z Panią Jolantą Augiewicz – z Biura Wsparcia Inwestycyjnego i Panem Pawłem Hawrylewiczem – Kierownikiem Biura  ds. płatności bezpośrednich  , Pani Patrycja Rybczak- nowy Powiatowy Inspektor Weterynarii w Lwówku Śląskim, Pani Jolanta Tkaczyk- Kierownik PIORIN w Lwówku Śląskim, Pan Mariusz Garbera -Kierownik SZGZ KOWR w Rakowicach Wielkich oraz Pan Marek Szewców z Przedsiębiorstwa Innvigo.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Lwówek Śląski, minutą ciszy uczczono pamięć Pana Roberta Świdra, którego pożegnaliśmy miesiąc temu. Następnie przyjęto porządek obrad. Jako pierwszy głos zabrał gospodarz spotkania Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz Pan Marek Chrabąszcz, który tradycyjnie podkreślił iż organizacja tak dużego spotkania środowiska rolniczego buduje renomę Lubomierza, podkreślił iż rolnictwo jest bardzo istotnym elementem krajobrazu Gminy, a społeczność rolnicza bardzo liczną i niezwykle istotną grupą społeczno-zawodową w regionie. Na zakończenie wystąpienia życzył udanego spotkania, ze względu na liczne obowiązki nie mógł uczestniczyć w dalszym posiedzeniu. Następnie głos zabierali przedstawiciele zaproszonych instytucji, na sam koniec wypowiedział się Prezes Zarządu DIR Pan Ryszard Borys który wcześniej brał aktywny udział w spotkaniu. Po wystąpieniu Prezesa DIR Przewodniczący Środa podziękował uczestnikom za przybycie i zamknął posiedzenie.

Może być zdjęciem przedstawiającym 7 osób, ludzie stoją i w budynku

Może być zdjęciem przedstawiającym 12 osób, ludzie siedzą, ludzie stoją i w budynku

Może być zdjęciem przedstawiającym 10 osób, ludzie siedzą i w budynku

 

Może być zdjęciem przedstawiającym 9 osób, ludzie siedzą, ludzie stoją i w budynku

Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby, ludzie siedzą i w budynku

Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby, ludzie siedzą i w budynku

Spotkanie Rad Powiatowych w Lubaniu

Z inicjatywy Prezesa DIR  Leszka Grali, 6 grudnia w Sali firmy Agro- Farm Pisarzowice odbyło się spotkanie Rad Powiatu Lubańskiego, Zgorzeleckiego, Lwóweckiego i Bolesławieckiego oraz zaproszonych rolników.

Tematem spotkania było:

Zagrożenie ASF na terenie powiatów, które przedstawił powiatowy lekarz weterynarii w Lubaniu Tadeusz Kiersnowski.

Odnawialne źródła energii –fotowoltaiki , zaprezentowali  przedstawiciele z Polskiej
Grupy Energetyki Słonecznej: Wiktoria Trela menedżer do spraw sprzedaży, Krzysztof  Zawada  menedżer projektu, Przemysław Olszak doradca klienta.

Ubezpieczenia w gospodarstwie przedstawił  Franciszek Baranowski – Przedstawiciel Zarządu DIR ds. działalności ZWC Wieś Dolnośląska.

Rolnicy mieli możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami firm.

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Zgorzelcu

Na wstępie wszyscy delegaci przedstawili się zaproszonym gościom. Gośćmi na spotkaniu Rady Powiatowej Zgorzelec byli Pan Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński, który głównie mówił o remontach dróg, odpowiadał na pytania delegatów o kolejne remonty, kwestię wycinania różnego rodzaju zadrzewień, które utrudniają lub nawet uniemożliwiają bezpieczny wyjazd z pola, wyjaśniał, iż kolejne działania w tym kierunku są uzależnione od możliwości finansowych. 

„Soja w płodozmianie i planie nawozowym”

1 Marca 2019 roku w Pałacu w Łagowie k. Zgorzelca odbyła się konferencja na temat uprawy soi pod tytułem „Soja w płodozmianie i planie nawozowym”. Konferencję tą wraz z BASF, SAATBAU, PROGRAIN ZIA, EKOFLORA KRAŚNIK i  AGRO-CENTRUM Jędrzychowice współorganizowała Rada Powiatowa Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Zgorzelcu.

RP Zgorzelec

W dniu 26 lutego 2018 r. o godz. 1200 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu przy ul. Boh. II Armii Wojska Polskiego 8 odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Zgorzelcu z udziałem zaproszonych gości, a mianowicie Pani Urszuli Ciupak – Starosty Zgorzeleckiego oraz Pani Anety Gazdy – Kierownika Biura Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Zgorzelcu. Pierwszym z tych punktów było poruszenie kwestii wypełniania e-wniosków o dopłaty bezpośrednie, w szczególności upowszechnianie wiedzy na ten temat. Temat ten omówiła Pani Aneta Gazda, Kierownik Biura Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Zgorzelcu. Kolejnym tematem, który poruszył Pan Tadeusz Baranek był problem bardzo licznie występującej populacji dzików na terenie powiatu, w tej kwestii głos zabrała Pani Urszula Ciupak – Starosta Zgorzelecki. Następnie, Pan Baranek poruszył temat wprowadzonych ograniczeń w korzystaniu z dróg dla pojazdów o masie powyżej 12 ton, wyrażając zrozumienie dla interesu ogółu mieszkańców zauważył iż jest to duży problem dla rolników. Na zakończenie obrad, określono ostateczny „Plan pracy Rady Powiatowej w Zgorzelcu na rok 2018”.

Piotr Szałas

SPOTKANIA DELEGATÓW DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY ROLNICZEJ RADY POWIATU ZGORZELECKIEGO Z KIEROWNICTWEM SEKCJI ZAMIEJSCOWEJ GOSPODAROWANIA ZASOBEM W RAKOWICACH WIELKICH

W dniu 08 lutego 2017 r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu przy ul. Boh. II Armii Wojska Polskiego 8 odbyło się spotkanie Delegatów Dolnośląskiej Izby Rolniczej Rady Powiatu Zgorzeleckiego z kierownictwem Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Rakowicach Wielkich z udziałem zaproszonych gości: Pana Mariusza Wieczorka – Wicestarosty Zgorzeleckiego; Pana Zbigniewa Mądzelewskiego – kierownika SZGZ w Rakowicach Wielkich; Pani Anety Mazur – Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zgorzelcu; Pani Anety Gazda – Kierownika Biura Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Zgorzelcu; Pana Sławomira Siwickiego – Kierownika Oddziału Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Konferencja dotycząca innowacji oraz wyzwań we współczesnym rolnictwie

Jak co roku w Zgorzelcu odbyła się konferencja dotycząca innowacji oraz wyzwań we współczesnym rolnictwie, której organizatorami byli firma: Osadkowski- Cebulski Sp. z o.o. oraz Dolnośląska Izba Rolnicza. Zaproszonych gości przywitali w imieniu organizatorów: Pan Tadeusz Mochalski -V-ce Prezes Worpol Sp. z o.o.- członek Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej, oraz Pan Robert Kosowski – Dyrektor Regionu Osadkowski – Cebulski Sp. z o.o. Pani Starosta Zgorzelecki Urszula Ciupak podkreśliła istotę rolnictwa w powiecie zgorzeleckim, trud pracy rolnika i wpływ tej pracy na całokształt gospodarki.

Międzynarodowy Orszak Trzech Króli 2017r.

W dniu 6 stycznia 2017r. w Zgorzelcu odbył się z udziałem Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Zgorzeleckiego Międzynarodowy Orszak Trzech Króli. Trasa orszaku rozpoczęła się u naszych zachodnich sąsiadów w Goerlitz i szła ulicami: : Obermarkt – Brüderstrasse – Neissstrasse – Altstadtbrücke , następnie przeniosła się na stronę polska do Zgorzelca przez ulice Wrocławską – Daszyńskiego – Piłsudskiego – Wolności. Ostatnim etapem, który zakończył się teatralnym widowiskiem z udziałem dzieci i młodzieży powiatu zgorzeleckiego, był Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu. 

Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Aniela, Jan