Kolejne Spotkanie Z Inicjatywy Dolnośląskiej Izby Rolniczej Rolników Z Dyrekcją KOWR We Wrocławiu W Łagowie K. Zgorzelca Za Nami. Omawiano Rozdysponowanie Ponad 935 Ha Dla Miejscowych Rolników

 

Z inicjatywy Dolnośląskiej Izby Rolniczej w dniu 7 lutego br. odbyło się kolejne spotkanie rolników z Dyrekcją KOWR we Wrocławiu, które otworzył i prowadził Prezes DIR Leszek Grala. Tym razem w Pałacu Łagów k. Zgorzelca KOWR przedstawiał rolnikom plany rozdysponowania nieruchomości po byłym dzierżawcy, o pow. 935,4102 ha, położonych  na terenie gmin: Leśna, Stara Kamienica, Zgorzelec, Gryfów Śląski, Bogatynia, Sulików, Lubawka, Platerówka, Olszyna.

Konferencja w Łagowie

7 lutego w Pałacu Łagów koło Zgorzelca przedsiębiorstwo WORPOL Sp. z o.o. w Sulikowie oraz przedsiębiorstwo Osadkowski Cebulski zorganizowało konferencję pod tytułem „Wyzwania we współczesnym rolnictwie”. Jednym ze inicjatorów i współorganizatorów wydarzenia był Pan Tadeusz Mochalski delegat Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Zgorzelcu.

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Zgorzelcu

Rada Powiatowa Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Zgorzeleckiego obradowała dnia 4 listopada w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu.  Starosta Powiatu Zgorzeleckiego Pan Artur Bieliński, wyraził zadowolenie z dotychczasowej współpracy Samorządu Rolniczego z Samorządem Terytorialnym szczebla powiatowego na czele którego stoi. Ponadto w swym wystąpieniu zwrócił uwagę na zadania z jakim zmaga się obecnie Starostwo Powiatowe, przede wszystkim jest to coraz mniejszy budżet przy coraz większych wydatkach. Deklarował pełną pomoc i współpracę w sferach, które łączą rolnictwo z kompetencjami Starostwa. Przewodniczący Rady Powiatowej Pan Tadeusz Baranek podkreślił rolę bardzo dobrej współpracy pomiędzy instytucjami. Wskazał na kluczowe problemy rolnictwa.

Prezes Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej Pan Ryszard Borys przekazał informacje z  ostatnich miesięcy pracy Zarządu DIR. Między innymi zainicjował dyskusję na temat zasad przetargów ograniczonych na grunty z zasobu KOWR oraz wsłuchał się w głos Rady Powiatowej na temat miejscowych spraw do rozwiązania. Następnie głos zabrał Wiceprezes Zarządu DIR Pan Waldemar Jankowski.

Po wystąpieniu przedstawicieli Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej miała miejsce ceremonia wręczenia odznaczeń z okazji XXV-lecia Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Srebrnymi medalami „Zasłużony dla Samorządu Rolniczego” zostali uhonorowani: Pan Artur Bieliński – Starosta Powiatu Zgorzeleckiego, Pan Andrzej Winnicki – kierownik Powiatowego Zespołu Doradców Rolniczych w Zgorzelcu, Pan Leszek Romanowicz – delegat do Rady Powiatowej DIR Zgorzelec reprezentujący Gminę Sulików, Pan Stanisław Hrehorów delegat do Rady Powiatowej DIR Zgorzelec reprezentujący Gminę Zgorzelec. Złotym medalem „Zasłużony dla Samorządu Rolniczego” został odznaczony Pan Jerzy Strojny, delegat do Rady Powiatowej DIR Zgorzelec reprezentujący Gminę Pieńsk.

Po ceremonii wręczenia odznaczeń głos zabrali przedstawiciele zaproszonych instytucji. Pani Aneta Mazur Kierownik BP Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odpowiadała na pytania delegatów dotyczące płatności w ramach programów ARiMR. Następnie głos zabrali Pan Andrzej Winnicki z Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Pan Sławomir Siwicki z PIORIN oraz Pan Franciszek Baranowski- Prezes Zarządu LIRPOL. Po wystąpieniach odbyła się dyskusja między uczestnikami spotkania.

 

Spotkanie Rad Powiatowych w Lubaniu

Z inicjatywy Prezesa DIR  Leszka Grali, 6 grudnia w Sali firmy Agro- Farm Pisarzowice odbyło się spotkanie Rad Powiatu Lubańskiego, Zgorzeleckiego, Lwóweckiego i Bolesławieckiego oraz zaproszonych rolników.

Tematem spotkania było:

Zagrożenie ASF na terenie powiatów, które przedstawił powiatowy lekarz weterynarii w Lubaniu Tadeusz Kiersnowski.

Odnawialne źródła energii –fotowoltaiki , zaprezentowali  przedstawiciele z Polskiej
Grupy Energetyki Słonecznej: Wiktoria Trela menedżer do spraw sprzedaży, Krzysztof  Zawada  menedżer projektu, Przemysław Olszak doradca klienta.

Ubezpieczenia w gospodarstwie przedstawił  Franciszek Baranowski – Przedstawiciel Zarządu DIR ds. działalności ZWC Wieś Dolnośląska.

Rolnicy mieli możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami firm.

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Zgorzelcu

Na wstępie wszyscy delegaci przedstawili się zaproszonym gościom. Gośćmi na spotkaniu Rady Powiatowej Zgorzelec byli Pan Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński, który głównie mówił o remontach dróg, odpowiadał na pytania delegatów o kolejne remonty, kwestię wycinania różnego rodzaju zadrzewień, które utrudniają lub nawet uniemożliwiają bezpieczny wyjazd z pola, wyjaśniał, iż kolejne działania w tym kierunku są uzależnione od możliwości finansowych. 

„Soja w płodozmianie i planie nawozowym”

1 Marca 2019 roku w Pałacu w Łagowie k. Zgorzelca odbyła się konferencja na temat uprawy soi pod tytułem „Soja w płodozmianie i planie nawozowym”. Konferencję tą wraz z BASF, SAATBAU, PROGRAIN ZIA, EKOFLORA KRAŚNIK i  AGRO-CENTRUM Jędrzychowice współorganizowała Rada Powiatowa Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Zgorzelcu.

RP Zgorzelec

W dniu 26 lutego 2018 r. o godz. 1200 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu przy ul. Boh. II Armii Wojska Polskiego 8 odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Zgorzelcu z udziałem zaproszonych gości, a mianowicie Pani Urszuli Ciupak – Starosty Zgorzeleckiego oraz Pani Anety Gazdy – Kierownika Biura Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Zgorzelcu. Pierwszym z tych punktów było poruszenie kwestii wypełniania e-wniosków o dopłaty bezpośrednie, w szczególności upowszechnianie wiedzy na ten temat. Temat ten omówiła Pani Aneta Gazda, Kierownik Biura Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Zgorzelcu. Kolejnym tematem, który poruszył Pan Tadeusz Baranek był problem bardzo licznie występującej populacji dzików na terenie powiatu, w tej kwestii głos zabrała Pani Urszula Ciupak – Starosta Zgorzelecki. Następnie, Pan Baranek poruszył temat wprowadzonych ograniczeń w korzystaniu z dróg dla pojazdów o masie powyżej 12 ton, wyrażając zrozumienie dla interesu ogółu mieszkańców zauważył iż jest to duży problem dla rolników. Na zakończenie obrad, określono ostateczny „Plan pracy Rady Powiatowej w Zgorzelcu na rok 2018”.

Piotr Szałas

SPOTKANIA DELEGATÓW DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY ROLNICZEJ RADY POWIATU ZGORZELECKIEGO Z KIEROWNICTWEM SEKCJI ZAMIEJSCOWEJ GOSPODAROWANIA ZASOBEM W RAKOWICACH WIELKICH

W dniu 08 lutego 2017 r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu przy ul. Boh. II Armii Wojska Polskiego 8 odbyło się spotkanie Delegatów Dolnośląskiej Izby Rolniczej Rady Powiatu Zgorzeleckiego z kierownictwem Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Rakowicach Wielkich z udziałem zaproszonych gości: Pana Mariusza Wieczorka – Wicestarosty Zgorzeleckiego; Pana Zbigniewa Mądzelewskiego – kierownika SZGZ w Rakowicach Wielkich; Pani Anety Mazur – Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zgorzelcu; Pani Anety Gazda – Kierownika Biura Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Zgorzelcu; Pana Sławomira Siwickiego – Kierownika Oddziału Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Konferencja dotycząca innowacji oraz wyzwań we współczesnym rolnictwie

Jak co roku w Zgorzelcu odbyła się konferencja dotycząca innowacji oraz wyzwań we współczesnym rolnictwie, której organizatorami byli firma: Osadkowski- Cebulski Sp. z o.o. oraz Dolnośląska Izba Rolnicza. Zaproszonych gości przywitali w imieniu organizatorów: Pan Tadeusz Mochalski -V-ce Prezes Worpol Sp. z o.o.- członek Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej, oraz Pan Robert Kosowski – Dyrektor Regionu Osadkowski – Cebulski Sp. z o.o. Pani Starosta Zgorzelecki Urszula Ciupak podkreśliła istotę rolnictwa w powiecie zgorzeleckim, trud pracy rolnika i wpływ tej pracy na całokształt gospodarki.

Międzynarodowy Orszak Trzech Króli 2017r.

W dniu 6 stycznia 2017r. w Zgorzelcu odbył się z udziałem Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Zgorzeleckiego Międzynarodowy Orszak Trzech Króli. Trasa orszaku rozpoczęła się u naszych zachodnich sąsiadów w Goerlitz i szła ulicami: : Obermarkt – Brüderstrasse – Neissstrasse – Altstadtbrücke , następnie przeniosła się na stronę polska do Zgorzelca przez ulice Wrocławską – Daszyńskiego – Piłsudskiego – Wolności. Ostatnim etapem, który zakończył się teatralnym widowiskiem z udziałem dzieci i młodzieży powiatu zgorzeleckiego, był Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu. 

Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Poseł na Sejm RP Pan dr Jarosław Sachajko na spotkaniu z delegatami Dolnośląskiej Izby Rolniczej

W dniu 16 stycznia 2017r. w Łagowie odbyło się spotkanie delegatów Dolnośląskiej Izby Rolniczej z Przewodniczącym Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Posłem na Sejm RP Panem dr Jarosławem Sachajko, oraz z Posłem na Sejm RP Panem Robertem Winnickim, którego tematem przewodnim był program działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2017-2019r. W spotkaniu uczestniczyli również: Starosta Zgorzelecki Pani Urszula Ciupak, Wicestarosta Lubański Pan Wojciech Zembik, Zastępca Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych Pan Artur Mackiewicz, a także przedstawiciele ze związków i organizacji rolniczych, współpracujących z Dolnośląską Izbą Rolniczą.

XX -LECIE SAMORZĄDU ROLNICZEGO SUBREGIONU JELENIOGÓRSKIEGO

W dniu 16.12.2016r. w Mysłakowicach odbył się jubileusz XX – lecia Samorządu Rolniczego Subregionu Jeleniogórskiego.Przewodniczący Rad Powiatowych Dolnośląskiej Izby Rolniczej z tej okazji zaprosili wielu gości, którzy przez ten cały okres współpracowali i nadal współpracują z Dolnośląską Izbą Rolniczą: Zastępca Prezydenta Miasta Jelenia Góra Pan Piotr Paczóski , Starosta Jeleniogórski Pani Anna Konieczyńska , Burmistrz Miasta Kowary Pani Bożena Wiśniewska, Burmistrz Miasta Piecowice Pan Witold Rudolf, Wójt Gminy Mysłakowice Pan Michał Orman, Wójt Gminy Jeżów Sudecki Pan Edward Dudek, Starosta Zgorzelecki Pani Urszula Ciupak, Burmistrz Miasta Węgliniec Pan Stanisław Mikołajczyk, Wójt Gminy Zgorzelec Pan Piotr Machaj, Wójt Gminy Sulików Pan Marek Starzyński, Burmistrz Miasta Olszyna Pan Leszek Leśko, Zastępca Burmistrza Miasta Lubań Pan Mariusz Tomiczek, Wójt Gminy Platerówka Pan Krzysztof Halicki, Przewodniczący Rady Miejskiej Miasta Leśna Pan Stanisław Marczyński, Burmistrz Miasta Wleń Pan Artur Zych, Burmistrz Miasta Mirsk Pan Andrzej Jasiński, Burmistrz Miasta Lubawka Pani Ewa Kocemba, oraz partnerzy ze związków i organizacji rolniczych, współpracujących z Dolnośląską Izbą Rolniczą.

Informacje kwartalne

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Tymoteusz, Michal