Spotkanie Rad Powiatowych DIR

W dniu 18 września br. w Opolnicy w Gminie Bardo odbyło się spotkanie Rad Powiatowych DIR Powiatów: Ząbkowickiego, Dzierżoniowskiego, Strzelińskiego oraz Oławskiego.

 

 

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Oławie

Dnia 21 lipca 2021 roku odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Oławskiego. Głównymi tematami posiedzenia były sprawy związane z gospodarowaniem Wód Polskich na głównych ciekach wodnych oraz zagospodarowaniem odpadów foliowych w rolnictwie w powiecie oławskim. W posiedzeniu uczestniczyła Pani Kaludia Kutera – Kierownik PGW WPNN Oława.

 

Forum Rolnicze w Strzelinie

Dnia 7 kwietnia br. w Strzelinie odbyło się Forum Rolnicze zorganizowane przez Rady Powiatowe Dolnośląskiej Izby Rolniczej powiatu dzierżoniowskiego, strzelińskiego, oławskiego, wrocławskiego i ząbkowickiego.
Spotkanie otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Strzelinie Pan Marek Brusiło.
Wśród zaproszonych Gości obecni byli: Prezes DIR Pan Ryszard Borys, Członek Zarządu DIR Pan Dariusz Madejski, Wicestarosta Strzeliński – Pan Marek Mierzwiński, Dyrektor Oddziału TUW w Kłodzku Pani Dorota Zielińska. W Forum udział wzięli również: Pani Lidia Albreht- Kolińska – Kierownik PT KRUS w Strzelinie, Pan Janusz Jachowicz oraz Pani Urszula Durbajło – WIORiN Oddział w Strzelinie, Kierownik BP ARiMR w Strzelinie – Pan Aleksander Skorupski, przedstawiciele SITR – Pan Adam Rogowski i Pan Jan Czerwonka oraz Pan Jacek Sobko – lokalna prasa Słowo Regionu Strzelińskiego.
Na początku spotkania Prezes Zarządu DIR Ryszard Borys poinformował uczestników o działaniach jakie podejmowane są przez Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej. W swoim wystąpieniu zwrócił również uwagę na obecnie trudną sytuację w rolnictwie a szczególnie na kwestię dopłat do nawozów. Obecnie Komisja Europejska nie zaakceptowała krajowego wniosku o udzielenie rolnikom wsparcia w wysokości 3,9 mld zł. na dopłaty do nawozów. Podkreślił, że w tej sprawie Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskowała o dopłatę 1000 zł do faktury. Ponadto sprzeciw środowiska rolniczego budzi ograniczenie dopłat do 50 ha na gospodarstwo. W ostatnim czasie wystąpienia Zarządu DIR dotyczyły m. in. nowelizacji ustawy o dopłatach do składek ubezpieczeń w uprawach rolnych – rozszerzenie możliwości ubezpieczenia upraw z dopłatą ze Skarbu Państwa upraw słonecznika i facelii, a także podjęcia inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do uregulowania kwestii odszkodowań za szkody wyrządzane przez żurawie, dzikie gęsi i inne ptaki wodne w uprawach rolnych oraz użytkach zielonych. Prezes DIR poinformował również czekających rolników zmianach zawartych w tzw. „Zielonym Ładzie”. Jak podkreślił należy podjąć wszelkie działania mające na celu odłożenie w czasie reformy Wspólnej Polityki Rolnej w tym trudnym dla rolników czasie ze względu na inflację, ceny nawozów oraz wojnę na Ukrainie.
Podczas forum omawiano następujące zagadnienia:
-istotne sprawy podczas stosowania środków ochrony roślin i przepisy prawne dotyczące ochrony roślin
– kampania dopłat obszarowych na rok 2022 (zmiany i najnowsze uregulowania). Aktualne nabory z działań inwestycyjnych i premiowych z PROW. Usługi cyfrowe ARiMR (Aplikacja Mobilna, e-usługi)
– nowe przepisy w KRUS – działalność prewencyjna KRUS z zakresu ubezpieczeń społecznych rolników oraz sprawy emerytalne
– informacja na temat metod wyceny straty szkód u rolników
– prezentacja ofert ubezpieczeniowych z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.
W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele Banku BNP Paribas na czele z Panią Magdaleną Marszałek ekspertem agro, która przedstawiła ofertę kredytów dla rolników.
Forum było również okazją do poruszenia wielu ważnych kwestii dotyczących aktualnej sytuacji w rolnictwie m. in. możliwości wybudowania stacji meteorologicznych na terenie powiatów, które zwiększyłyby dokładność monitoringu opadów i suszy rolniczej, szkód w rolnictwie, a także spraw związanych ze świadczeniami KRUS, wynikającymi z projektu nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach społecznych rolników.

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Oławie

W dniu 9 maja 2022 roku w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Oławie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Oławskiego.
Posiedzenie poświęcone było omówieniu aktualnych przepisów związanych z ochroną roślin oraz aktualnej sytuacji w zakresie choroby ASF i Ptasiej grypy.
Na spotkanie zaproszono:
1. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oławie,
2. Kierownika Biura w Oławie reprezentującego WIORiN Wrocław.
Spotkanie prowadził Ryszard Borys – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Oławskiego, który powitał Pana Pawła Wiercińskiego – z Powiatowej Inspekcji Weterynarii oraz Pana Juliana Chlebowicza – Kierownika Biura Powiatowego WIORiN i Członków Rady Powiatowej DIR Powiatu Oławskiego. Następnie oddał głos – Panu Julianowi Chlebowiczowi, który omówił aktualne przepisy dotyczące zakresu ochrony roślin a szczególnie wykonywania oprysków pod względem bezpieczeństwa i ochrony pszczół. Zwrócił uwagę na sprawę, aby rolnicy posiadali sprawne opryskiwacze, dokładnie zapoznawali się z etykietami informacyjnymi dotyczącymi stosowania środków chemicznych i ściśle przestrzegali zasad w ich stosowaniu. Przestrzegał aby, nie wykonywać oprysków na polach nawet jeżeli na wykonanie oprysku zezwalają zapisy instrukcji, a rolnik zauważy na plantacji kwitnącą choćby jedną roślinę – zabiegu wówczas nie można wykonać. Można go dokonać w okresie kiedy pszczoły nie wykonują oblotu. Niestosowanie się do tej zasady może skutkować nałożeniem wysokiego mandatu karnego. Środki ochrony roślin w gospodarstwie rolnym powinny być przechowywane zgodnie z przepisami. W ostateczności można je przetrzymywać w szafie metalowej. W tym zakresie są przeprowadzane kontrole wraz z policją. Rolnicy środki chemiczne powinni nabywać w wiarygodnych punktach ich sprzedaży. Nie kupować u przygodnych dystrybutorów. Na pytania zadawane na spotkaniu, wyczerpującej odpowiedzi udzielali: Kierownik WIORiN oraz Prezesa Dolnośląskiej Izby Rolniczej.
Pan Julian Chlebowicz przekazał w formie papierowej informację : wyciąg z najważniejszymi przepisami prawnymi w zakresie ochrony roślin.
W dalszej części spotkania Pan Paweł Wierciński przekazał informację, że w zakresie choroby ASF sytuacja jest stabilna – uspokoiła się i nie stwierdzono nowych zakażeń. Nie ma także zakażeń ptasiej grypy. Istnieje podejrzenie, że dziki nabyły odporności na wirusa ASF i przeżywają chorobę. Członkowie Rady Powiatowej zadawali pytania np. na temat patroszenia strzelonych dzików i utylizacji zwierząt u których stwierdzono ASF.
Na pytania odpowiedzi udzielił Pan Paweł Wierciński.
Prezes DIR Ryszard Borys, przekazał informację o tym, że z inicjatywy Dolnośląskiej Izby Rolniczej odbyło się wiele spotkań z Myśliwymi, na których poruszane były sprawy nurtujące rolników. Wśród nich padały pytania dlaczego Myśliwi zbyt mało w stosunku do populacji niwelują obsadę dzików.
Jako pozytywny przykład w tym zakresie podano sąsiednie Państwo Czechy, gdzie praktycznie zlikwidowano pogłowie tych zwierząt.
Prezes DIR Ryszard Borys przekazał informację ze spotkań, które odbywały się w instytucjach państwowych oraz izb rolniczych, na których omawiano istotne sprawy związane z rolnictwem.
Podziękował za przybycie zaproszonym gościom oraz Członkom RP Oława.

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Oławie

W dniu 25 sierpnia 2022 roku w Biurze Rady Powiatowej DIR  Powiatu Oławskiego odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej. Na spotkanie został zaproszony Pan Paweł Wierciński  z Powiatowego Inspektoratu  Weterynarii, który odniósł się do sprawy badania mięsa poubojowego dzików. Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej Ryszard Borys przekazał informację z działalności Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Delegaci poruszyli temat dopłat do materiału  siewnego, zwiększenia środków de minimis oraz podwyższenia kwoty dopłaty do paliwa rolniczego.

Dożynki Gminy Domaniów

W dniu 28 sierpnia 2022 roku w Domaniowie odbyły się Obchody Gminnego Święta Plonów.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele pw. NNMP w Domaniowie. Oficjalna część odbyła się na boisku sportowym. W tegorocznych dożynkach udział wziął  Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej – Ryszard Borys i Członek Rady Powiatowej DIR Powiatu Oławskiego – Jacek Mikoda.

Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej Ryszard Borys w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie obchodzonego święta dożynkowego oraz złożył rolnikom najlepsze życzenia.

W trakcie wydarzenia rozstrzygnięto wiele konkursów –  na „Najpiękniejszy tradycyjny wieniec dożynkowy”, „Dożynkowe smaki” oraz” Dekoracja dożynkowa wsi”

Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej – Ryszard Borys i Członek Rady Powiatowej DIR Powiatu Oławskiego – Jacek Mikoda wręczyli nagrodę specjalną ufundowaną przez Zarząd DIR w konkursie na „Najpiękniejszy tradycyjny wieniec dożynkowy”, która trafiła do Koła Gospodyń Wiejskich Chwaliborzyce. W ramach część artystycznej na scenie wystąpili m . in. Chór Jubilat, Zespół wokalny przy Centrum Kultury a także Orkiestra Dęta przy OSP w Domaniowie. Gwiazdą wieczoru był Grzegoż Hyży z zespołem.

 

Poniżej fotorelacja z wydarzenia przygotowana przez Pana Rafała Oczkowskiego- ITVD Domaniów

 

Posiedzenie RP DIR w Oławie

W dniu 20 marca 2023 r. w Biurze Rady Powiatowej DIR Powiatu Oławskiego odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej z udziałem zaproszonych gości: Arturem Piotrowskim – Wójtem Gminy Oława, Heleną Masło – Sekretarzem Gminy Oława, Klaudią Kutera – Nadzór Wody Polskie w Oławie oraz Celina Zięciowską – Nadzór Wody Polskie w Oławie.
Podczas posiedzenia poruszono kwestię odbioru folii rolniczych z gospodarstw rolnych oraz zagadnienia związane z utrzymaniem urządzeń wodnych na rzekach i innych ciekach wodnych.
Na wstępie Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Oławskiego Ryszard Borys przedstawił informację o aktualnej sytuacji w rolnictwie a także o podejmowanych działaniach przez Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej w tym zakresie.
Stwierdził, że obecnie najważniejszym tematem jest sprawa rolników, którzy przytrzymali swoje plony. Rolnicy Ci mają problemy ze zbytem a także oferowaną, dużo niższą ceną niż w okresie żniw. Fakt ten spowodowany jest napływem płodów rolnych z Ukrainy.
Dolnośląska Izba Rolnicza występowała kilkakrotnie z wnioskiem o natychmiastowe podjęcie skutecznych działań, aby do żniw magazyny skupowe zostały opróżnione, tak, aby rolnicy mogli sprzedać swoje plony z tegorocznych zbiorów.
Pan Borys odniósł się też do wysyłanych pism w sprawie ograniczenia populacji coraz większych stad wilków a także bobrów i ptactwa: żurawi, łabędzi, krukowatych i dzikich gęsi, które to czynią coraz większe szkody u rolników. Ze względu na to, że są chronione nie jest prowadzona wobec nich planowa, właściwa gospodarka powodująca utrzymanie właściwej populacji. W tej kwestii Zarząd DIR również występował wielokrotnie do odpowiednich władz, jednak jak dotychczas nie podjęto pozytywnych działań i nie uregulowano tego tematu, który jest problemem coraz większej rzeszy rolników.
Następnym poruszanym tematem podczas posiedzenia, była sprawa sprzeciwu mieszkańców wsi do hałasu i zakłócania spokoju przez rolników, szczególnie podczas żniw i innych okresów wzmożonej pracy. Prezes zasugerował, aby tak jak w innych krajach wprowadzić deklaracje, dla osób zamierzających mieszkać na wsi: o wiedzy co ich może w nowym miejscu zamieszkania spotkać i aby nie mieli żadnych uwag co do niesprzyjających im warunków spowodowanych przez pracę rolników.
W dalszej części Pan Ryszard Borys przekazał, że będą dalej podejmowane działania przez Zarząd DIR odnośnie spraw zgłaszanych przez rolników.
Przedstawiciele Gminy Oława odnieśli się do tematu odbioru od rolników odpadów: foli rolniczej i zużytych opon. Wójt powiedział, że tematem zajmie się niezwłocznie i sprawa ta zostanie uregulowana.
Przedstawicielki Wód Polskich przekazały informację, że na bieżący rok są zarezerwowane środki finansowe na niezbędne utrzymanie „Kanały Zakrzowskiego”. Jest podpisana też umowa z firmą dokonującą przeglądu cieków wodnych i rozbierania tam wybudowanych przez Bobry.
Panie przekazały też informację, że wszelkie sprawy związane z usterkami na ciekach wodnych należy zgłaszać w systemie elektronicznym, wówczas przedstawione tematy będą rozpatrzone i zweryfikowane potrzeby wykonania stosownych prac. Na posiedzeniu tym stwierdzono jednomyślnie, że przyznawane środki finansowe na utrzymanie cieków wodnych znacznie odbiegają od potrzeb. Izby Rolnicze będą wnioskowały o zwiększenie kwoty na prace związane z właściwym wykonaniem niezbędnych czynności do utrzymania wałów rzecznych i innych urządzeń na ciekach wodnych w dobrym stanie.
Podczas dyskusji odnoszono się też do sprawy związanej z wprowadzaniem warunkowości i ekoschematów jako nowego rodzaju płatności bezpośrednich.

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Oławie

 

W dniu 19 grudnia 2019 roku w Restauracji „Słoneczko” Członkowie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Oławskiego spotkali się  z zaproszonymi gośćmi:   przedstawicielem Powiatowej Weterynarii a także Członkami Komisji szacujących straty w rolnictwie. Spotkanie  otworzył Przewodniczący Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Pan Ryszard Borys, który przywitał zaproszone osoby : Pana Pawła Wiercińskiego  – z  Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Oławie, Panie : Małgorzatę Wierzbicką  i  Anetę Sowińską  z Powiatowego Zespołu Doradców Rolniczych, Członków Komisji suszowych  Panie: Jolantę Winiarską z Urzędu Gminy Oława, Iwonę Bajsarowicz z Urzędu Miasta I Gminy Jelcz Laskowice, Jolantę Olejniczenko  z Urzędu Miasta i Gminy Oława, Marię Lewandowską z Gminy Domaniów i Pana  Czesława Wiśniewskiego z Gminy Domaniów.

Szkolenie dla producentów rolnych w Oławie

 

„Kluczowe aspekty wprowadzania do praktyki rolniczej dyrektywy azotanowej w warunkach deficytu wody oraz ekstremalnych temperatur powietrza”, to temat szkolenia zorganizowanego przez Radę Powiatu Oławskiego Dolnośląskiej Izby Rolniczej dla producentów rolnych, które odbyło się w dniu 18 lutego 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Oławie.

Konferencja „Susza i niedobór wody – podejmowanie obecnych i przyszłych wyzwań”

 

W dniu 10 grudnia bieżącego roku Starostwo Powiatowe w Oławie wraz z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie zorganizowało w hotelu „Oławian” seminarium na temat : „Susza i niedobór wody – podejmowanie obecnych i przyszłych wyzwań”. W Seminarium tym uczestniczyli Członkowie Rady Powiatowej DIR Powiatu Oławskiego na czele z jej Przewodniczącym Ryszardem Borysem.

Posiedzenie Rad Powiatowych Oława, Oleśnica i Strzelin

W dniu 21 czerwca 2018 roku odbyło się posiedzenie 3 Rad Powiatowych; oleśnickiej, oławskiej i strzelińskiej.
Posiedzenie prowadził Pan Ryszard Borys – Przewodniczący Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Oławskiego. V-ce Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

VIII Targi Produktu Lokalnego i VI Przegląd Zespołów Ludowych „Biskupicki Złoty Kłos”

W dniu 10 czerwca 2018 roku w Biskupicach Oławski odbyły się VIII Targi Produktu Lokalnego oraz VI Przegląd Zespołów Ludowych. Organizatorem imprezy jest: Burmistrz Jelcza – Laskowic Bogdan Szczęśniak, Miejsko Gminne Centrum Kultury oraz Sołtys Biskupic Oławskich Pan Marek Starczewski, przy wsparciu Rady Sołeckiej i Miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich. Fundatorem nagród -Pucharów, była Dolnośląska Izba Rolnicza.

Forum Rolnicze w Strzelinie

25 stycznia 2018 r. w Restauracji „Strzelec” w Strzelinie odbyło się Forum Rolnicze zorganizowane przez Rady Powiatowe Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatów: Strzelińskiego, Oławskiego, Oleśnickiego i Ząbkowickiego. Rolę gospodarza wydarzenia pełnił Pan Edward Tracz – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Strzelińskiego. W spotkaniu uczestniczyli: Pan Leszek Grala – Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Pan Ryszard Borys – Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej i Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Oławskiego, Pan Waldemar Jankowski – Członek Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Pan Dionizy Prusiewicz – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Oleśnickiego, Pan Wiktor Skotnicki – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Ząbkowickiego, Pani Dorota Pawnuk – Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, instytucji działających na rzecz rolnictwa oraz delegaci Rad Powiatowych DIR z Powiatów: Strzelińskiego, Oławskiego, Oleśnickiego i Ząbkowickiego. Zebranych gości powitał Pan Edward Tracz – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Strzelińskiego. 

Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Aniela, Jan