Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Jaworze

W Jaworze 3 września br. odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Jaworskiego. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady, Wiceprezes Zarządu DIR Waldemar Jankowski.
Spotkanie poświęcone było problemowi ASF oraz realizacji zadań przez Powiatowe Biuro ARIMR w Jaworze i PIORIN. Na zakończenie przedstawiciel Kopalni Węgla Brunatnego Sieniawa Daniel Skwarek zaprezentował produkt dla rolnictwa pod nazwą handlową „Florahumus”. Jest to wysoko skoncentrowany kwas humusowy do szerokiego stosowania w rolnictwie.
W spotkaniu udział wzięli : Danuta Sługocka – Kierownik PIORIN w Jaworze, Lucyna Rzepka – Kierownik Biura Powiatowego ARiMR oraz Inspektor Powiatowy Weterynarii – Adam Ćwik.

Forum Rolnicze w Krotoszycach

Rady Powiatowe DIR powiatu legnickiego, jaworskiego i złotoryjskiego spotkały się 30.11.2021r. w Pałacu Krotoszyce.  Wspólne posiedzenie rad zorganizowane przez Dolnośląską Izbę Rolniczą przy współpracy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dolnośląski Oddział Regionalny we Wrocławiu prowadził Wiceprezes DIR, Przewodniczący Rady Powiatowej DIR powiatu jaworskiego Waldemar Jankowski.

Podczas spotkania z okazji 25 – lecia samorządu rolniczego odznaczono członków izby rolniczej:

Brązową odznakę zasłużony dla samorządu rolniczego nadaną przez KRIR otrzymał Artur Mackiewicz. Złotą Odznakę Zasłużony Dla Samorządu nadaną przez DIR otrzymał Grzegorz Rudziak i Krzysztof Plesowicz. Srebrną Odznakę Zasłużony Dla Samorządu Rolniczego nadaną przez DIR otrzymała Danuta Sługocka i Roman Kozak.

Zaproszeni Goście w osobach: Witold Woźniak-  Wójt Gminy Krotoszyce, Leszek Cebulski – Prezes firmy Osadkowski-Cebulski w Legnicy, Barbara Małecka Salwach – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Legnicy, Katarzyna Wojciechowska – Kierownik PBODR w Jaworze , Witold Kudła –  Prezes ZPZL, Radosław Zysnarski Prezes RZRKiOR w Legnicy otrzymali pamiątkowe statuetki.

Medale oraz statuetki wyróżnionym wręczył prezes DIR Pan Ryszard Borys.

Uczestnicy spotkania wysłuchali wykładów na temat:

-kampanii dopłat obszarowych na rok 2022, zmiany i najnowsze uregulowania. Aktualne nabory z działań inwestycyjnych i premiowych z PROW oraz usługi cyfrowe ARiMR . Wykładowcy- Agnieszka Potyrała Kierownik Biura Wsparcia Inwestycyjnego i Paweł Hawrylewicz  Kierownik Biura Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Obszarowych. Wstępne słowo wygłosiła pani Magdalena Salińska dyrektor OR ARIMR we Wrocławiu.

-rolnictwo precyzyjne, nowe technologie i trendy w produkcji roślinnej. Wykładowcy –Łukasz Kuboń z firmy Osadkowski – Cebulski w Legnicy i Anna Włóczyk  firma QZ Solutions Sp. z o.o. Opole.

-aktualnej sytuacji na powiecie w związku z ASF. Informację przekazała pani Barbara Małecka Salwach Powiatowy Lekarz Weterynarii w Legnicy.

– aktualnej oferty TUW przedstawiły panie Sylwia Mika Dyrektor TUW w Legnicy i Małgorzata Kotkowska.

-informacji w zakresie aktualnych uregulowań dotyczących działań PIORiN przedstawiła pani Danuta Sługocka  Kierownik oddziału PIORIN w Jaworze.

– ubezpieczeń społecznych w KRUS referował pan Artur Szponarski Kierownik KRUS w Legnicy.

-działalności spółki LIRPOL – informację przedstawił jej Prezes pan Franciszek Baranowski.

 

Posiedzenie RP DIR w Jaworze

W dniu 17 lutego 2022r. w Schronisku Młodzieżowym w miejscowości Jawor odbyło się posiedzenie DIR powiatu jaworskiego .

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Pan Waldemar Jankowski Wiceprezes  Zarządu DIR, który przedstawił sprawozdanie z działalności DIR za rok 2021.

W posiedzeniu udział wzięli zaproszeni goście, którzy poruszyli tematy;

– Pani  Danuta Sługocka Kierownik Państwowej  Inspekcji Ochrony Roślin i Nasion o/ Jawor, przypomniała  o obowiązku przeprowadzania badań opryskiwaczy polowych oraz szkoleń rolników z zakresu stosowania środków ochrony roślin.  PIORiN w tym zakresie będzie przeprowadzał kontrole bez zapowiedzi, w przypadku braku takich badań będą nakładane mandaty.

– Pani Lucyna Rzepka Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Jaworze, przedstawiła sprawozdanie z działalności agencji oraz poinformowała o zbliżających się  terminach składania wniosków o dofinansowania.

– Pan Adam Ćwik Powiatowy Inspektor Weterynarii w Jaworze omówił problemy związane z rozprzestrzenianiem się ASF oraz zagrożeniem ptasią grypą na terenie powiatu jaworskiego.

Podczas posiedzenia  przyjęto  założenia działań DIR na terenie  powiatu jaworskiego na rok 2022.

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Jaworze

W dniu 1-go czerwca 2022r.  w miejscowości Jawor odbyło się posiedzenie RP DIR Powiatu Jaworskiego.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Waldemar Jankowski Wiceprezes Zarządu DIR.

Wiceprezes wraz z Wicestarostą Jawora Panem Stanisławem Laskowskim wręczyli zasłużonym delegatom RP odznaczenia za działalność na rzecz rolnictwa i rozwoju dolnośląskiej wsi oraz za szczególne zaangażowanie w działania na rzecz integracji środowisk wiejskich.

Złotym medalem został uhonorowany Pan Henryk Hawrylewicz a srebrnym Pan Mirosław Postuła. Wicestarosta Stanisław Laskowski odebrał z rąk Waldemara Jankowskiego statuetkę Jubileuszu 25-lecia Dolnośląskiej Izby Rolniczej w podziękowaniu za zaangażowanie w działania na rzecz dolnośląskiego rolnictwa.

W posiedzeniu udział wzięli zaproszeni Goście, którzy poruszyli tematy:

– Pan Adam Ćwik Powiatowy Inspektor Weterynarii w Jaworze omówił problemy związane z rozprzestrzenianiem się ASF oraz zagrożeniem ptasią grypą na terenie powiatu jaworskiego.

– Pani  Danuta Sługocka Kierownik Państwowej  Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa o/ Jawor, przedstawiła informacje z działań prowadzonych i planowanych w roku 2022 przez Oddział  na

terenie Powiatu Jaworskiego oraz przypomniała aktualnie obowiązujące przepisy ze szczególnym naciskiem na ochronę zapylaczy.

– Pani Lucyna Rzepka Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o/Jawor, podsumowała nabór wniosków o dopłaty obszarowe oraz do nawozów mineralnych.

– Pani Katarzyna Wojciechowska Kierownik PZDR w Jaworze, przedstawiła sprawozdanie z działalności Oddziału, oraz zachęciła rolników do korzystania z usług doradczych i szkoleń, które są dedykowane rolnikom.

– Wicestarosta Jaworski Stanisław Laskowski zachęcił do wymiany doświadczeń, oraz podkreślił zasadność zacieśniania współpracy z Dolnośląską Izbą Rolniczą.

 

Podczas posiedzenia Przewodniczący Rady Powiatowej wnioskował, aby w związku z 25- letnim funkcjonowaniem RP DIR Powiatu Jaworskiego zakupiono Sztandar. Wniosek przyjęto jednogłośnie.

 

Festyn rodzinny w Pogwizdowie

Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby, ludzie stoją i na świeżym powietrzuW sobotę 4 czerwca na Polanie pod Gwiazdami w Pogwizdowie (gmina Paszowice, powiat jaworski) lokalne organizacje ( Koło Gospodyń Wiejskich w Pogwizdowie, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Pogwizdów, rada sołecka, OSP Pogwizdów, zespół ludowy „Kukułeczki”, rada kościelna, Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta) zorganizowały festyn rodzinny z wieloma atrakcjami. Dzień rozpoczął się od rodzinnych zawodów wędkarskich zorganizowanych przez Miłośników Wędkarstwa z Pogwizdowa. W zawodach wzięło udział 8 drużyn (dziecko + dorosły), a na podium znaleźli się:
I miejsce: Kazimierz i Dariusz Gontek,
II miejsce: Joanna Gonta i Sebastian Bartoszewicz,
III miejsce: Igor i Wiesław Gontarz.
Festyn rodzinny w Pogwizdowie przyciągnął wielu odbiorców z różnych regionów, pomimo niekorzystnych prognoz pogoda w pełni dopisała i nawet drobne krople deszczu nie przeszkodziły w imprezie, a piękne okoliczności przyrody oraz przygotowane atrakcje wraz z urozmaiconą i obszerną ofertą gastronomiczną sprawiły, że uczestnicy festynu mogli miło, radośnie, integracyjne i smacznie spędzić sobotnie popołudnie. Dzięki wsparciu Dolnośląskiej Izby Rolniczej Organizatorzy mogli zagwarantować dzieciom wiele atrakcji z okazji Dnia Dziecka. Gościnnie do Pogwizdowa przybył również Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej – p. Waldemar Jankowski, który tuż po uroczystym otwarciu festynu zabrał oficjalnie głos, kierując do organizatorów oraz uczestników wydarzenia słowa podziwu, podziękowania oraz najlepsze życzenia. Program urozmaiciły konkursy, zabawy, rower wodny po okolicznym stawie, tańce integracyjne oraz występy wokalne, muzyczne i artystyczne w wykonaniu zespołów ludowych „Kukułeczki” z Pogwizdowa oraz „Lipowianie” z Lipy, KGW Pogwizdów, Hanny i Kamila Miżdal, Adama Kowalskiego, uczniów Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Pogwizdowie, natomiast pokazem sprawnościowym zajęli się strażacy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogwizdowie. Festyn upływał w gwarnej i radosnej atmosferze do późnych godzin wieczornych.
Może być zdjęciem przedstawiającym 7 osób, ludzie stoją i na świeżym powietrzu
Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby, ludzie stoją i na świeżym powietrzu
Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby, ludzie stoją i na świeżym powietrzu

Święto chleba i piernika w Jaworze

Jawor, niewielka miejscowość na Dolnym Śląsku, jak co roku w miesiącu sierpniu, stał się europejską stolicą piekarzy i piernikarzy. To właśnie tam w dniach 26-28 sierpnia 2022r. odbyło się doroczne Święto Chleba i Piernika. Po dwóch latach przerwy przez jaworski rynek ponownie przeszedł barwny korowód inaugurujący święto chleba. Przez trzy dni jaworskiego święta można było znaleźć i popróbować różnego rodzaju chleba oraz bułek. Nie zabrakło także pierników których korzenna i miodowa woń przyciągnęła tłumy chętnych do ich kosztowania. Na przybyłych gości czekało wiele atrakcji tj. bicie rekordu na Najdłuższy Piernik w Polsce, wybory Miss i Mistera Ziemi Jaworskiej, pachnące Piernikowo, wspólne gotowanie z pasjonatem smaków i zapachów Tomaszem Jakubiakiem, a także animacje, konkursy, występy i dużo dobrej muzyki. Współorganizatorami Święta Chleba i Piernika tradycyjnie już jest Urząd Miasta Jawor oraz  jaworski przedsiębiorca Stanisław Furtak, który  prowadzi działalność gospodarczą w rzemiośle piekarniczym od 1979 roku, kiedy to otworzył własną piekarnię. Rodzinna firma którą prowadzi Pan Furtak wypieka pieczywo i wyroby cukiernicze  na bazie regionalnych produktów. Zamiłowanie do wypiekanych produktów w połączeniu z tradycjami Jawora wpłynęło na zainicjowanie corocznych uroczystości poświęconych ludziom, którzy wypiekają i konsumują najlepsze dobro z polskich zbóż jakim jest chleb.

Podczas trwającej imprezy został rozstrzygnięty konkurs na Najlepszy Chleb Własnego Wypieku. Nagrody dla laureatów, które ufundowała Dolnośląska Izba Rolnicza, wręczył Wiceprezes DIR Waldemar Jankowski oraz Burmistrz Jawora Emilian Bera.

Święto Chleba i Piernika ma charakter wystawienniczy i rzemieślniczy dlatego, też wśród wystawców na jaworskim rynku można było spotkać ludzi, którzy są pasjonatami produktów regionalnych co dało możliwość skosztowania tradycyjnie wypiekanych chlebów, naturalnych miodów z pasieki oraz serów. Aromat wypiekanego chleba, pierników oraz najróżniejszych słodkości unosił się nad miastem przez trzy dni trwania święta.

 

 

VII Festiwal Kultury Polskiej – Dożynki Gminne w Wądrożu Wielkim

Zgodnie z wieloletnią tradycją 4 września 2022 r. w Wądrożu Wielkim, powiat jaworski odbyły się Dożynki Gminne.
Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej Dziękczynnej w kościele Matki Bożej Różańcowej w Wądrożu Wielkim, następnie barwny korowód dożynkowy udał się na teren sportowo – rekreacyjny gdzie odbyło się oficjalne powitanie zaproszonych Gości i część artystyczna festiwalu.
Podczas trwającego święta można było podziwiać występy artystyczne zespołów ludowych, wziąć udział w warsztatach plecenia wianków i układania bukietów, podziwiać stoiska tematyczne nawiązujące do tradycji i dziedzictwa kulturowego, na których odbywała się degustacja potraw regionalnych. W trakcie trwającej imprezy pośród sołectw z terenu gminy zostały rozstrzygnięte konkursy na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, najładniejszą dynię oraz wóz dożynkowo-drabiniasty.
Dolnośląska Izba Rolnicza zgodnie z ideą wspierania polskiej wsi wsparła finansowo organizację Święta Plonów w Wądrożu Wielkim. Podczas uroczystości Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej Waldemar Jankowski podziękował Pani Wójt Elżbiecie Jedleckiej za organizację imprezy, która przyczynia się do kultywowania tradycji kultury regionalnej z uwzględnieniem folkloru i dziedzictwa kulturowego. Wśród uczestników imprezy można było spotkać także delegatów RP DIR Powiatu Jaworskiego.
Wiceprezes Waldemar Jankowski udzielił wywiadu dziennikarzowi Muzycznego Radia podczas którego podkreślił jak ważną rolę w wspieraniu społeczności rolniczej pełni DIR, oraz nawiązał do problemów z jakimi borykają się rolnicy w czasach drastycznie rosnących kosztów związanych z prowadzeniem gospodarstw rolnych.
Dzięki słonecznej pogodzie festiwal cieszył się dużą frekwencją okolicznych mieszkańców oraz osób przyjezdnych spoza terenu gminy. Festiwal Kultury Polskiej zakończył się zabawą taneczną, która trwała do późnych godzin nocnych.

Posiedzenie Rady DIR Powiatu Jaworskiego

W dniu 24.01.2020r. w Jaworze odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Jaworskiego. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Waldemar Jankowski. Na posiedzenie zaproszeni zostali: Katarzyna Wojciechowska kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego oraz Roman Steć Powiatowy Lekarz Weterynarii.

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Jaworze

5 września 2022 r. W Jaworze odbyło się posiedzenie RP DIR Powiatu Jaworskiego.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Waldemar Jankowski Wiceprezes Zarządu DIR. Po otwarciu posiedzenia i przywitaniu zebranych Wiceprezes przedstawił sprawozdanie z działań podejmowanych przez Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej w sprawach związanych z rolnictwem.
Działania te dotyczyły m.in.:
problemu suszy, która dotknęła rolników w szczególności powiatów średzkiego i legnickiego. Izba zwróciła się do MRiRW z wnioskiem o powołanie komisji suszowych w obszarach objętych suszą co przyczyniłoby się do rzetelnej oceny strat poniesionych przez rolników,
Dolnośląska Izba Rolnicza na wzór Izby Opolskiej i Izby Lubuskiej podjęła starania o utworzenie współpracy z organizacjami okołorolniczymi co pozwoliłoby mieć większy wpływ na sprawy rolnictwa. Współpraca taka jest podejmowana dla dobra polskiego rolnictwa bez względu na przynależność polityczną.
W nawiązaniu do wniosku, który został przyjęty podczas czerwcowego posiedzenia członkowie rady zapoznali się z wizualizacją Sztandaru RP, wybrano delegatów którzy wejdą w skład pocztu sztandarowego oraz ustalono datę poświęcenia sztandaru. Uroczystość ta odbędzie się w dniu 22 października na terenie powiatu jaworskiego.

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Jaworze

W piątek 23 października w odbyło się w Jaworze w siedzibie Schroniska Młodzieżowego posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Jaworskiego. Posiedzeniu przewodniczył Pan Waldemar Jankowski – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Jaworze.

 

 

 

Magia Świąt na Kaczawskim Jarmarku

 

 

 

W tym roku Jarmark odbył się 8 grudnia w Pałacu Krotoszyce, organizatorzy :Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” oraz Stowarzyszenie Kaczawskie. Jak co roku, na Kaczawskim Jarmarku Bożonarodzeniowym w Krotoszycach a była to już XIII edycja , pojawiły się tłumy odwiedzających. Było na co popatrzeć, posłuchać i popróbować oraz co najważniejsze – dokonać zakupów.
Na tegorocznym Jarmarku zaprezentowało się 45 wystawców. Rękodzielnicy, artyści i wytwórcy z obszaru Krainy Wygasłych Wulkanów – nie zawiedli. Można było podziwiać kunsztownie wykonane ozdoby świąteczne, bombki, szopki, bałwanki, serwetki, anioły i wiele innych. Można również było skosztować tradycyjnych pierogów, barszczu czy przepysznego domowego ciasta. Przez cały dzień na scenie występowały lokalne zespoły ludowe, dzięki którym w Pałacu rozbrzmiewały najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki. Wszystko to prowadziło do cudownej, świątecznej, niepowtarzalnej atmosfery. Do wspólnego kolędowania zapraszały takie zespoły jak: Zespół „Echo” z Bolkowa, Zespół Folklorystyczny „Cichowodzianie” z Budziszowa Wielkiego, „Kukułeczki „z Pogwizdowa, „Nowowianki” z Nowej Wsi Legnickiej oraz” Lipowianie” z Lipy.
Jarmark był też okazją do wręczenia podmiotom branży turystycznej Certyfikaty Geoparku Krainy Wygasłych Wulkanów. Certyfikat to wyróżnienie, poświadczające wysoką jakość oferowanych usług oraz wkład w promocję i rozwój zrównoważonej turystyki w regionie Gór i Pogórza Kaczawskiego. Certyfikat otrzymały następujące podmioty: Siedlisko Sztuki, Czaple-Wioska Piasku i Kamienia, Marcin Jaśkiewicz GEOTREK: warsztaty geologiczne Marcin Jaśkiewicz, Etno Warsztaty Robert Maciąg, Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Sp. z o.o., Baza Agroturystyczna „Chata Morgana”, Atelier Cameleon Krzysztofa Walkiewicz, Pałacyk Muchów, Ceramika Artystyczna Elżbieta Telatyńska, Magic – Art-Galery, AGNI Pracownia Jogi i Ceramiki, Pasieka na Malinowym Wzgórzu, Agroturystyka Ranczo Okole, Młyn Wielisław Aneta Goła, Gościniec Kapella, Agroturystyka Dom Na Widoku, Winnica Agat, Agroturystyka Eden, Lak System Paweł Drożdż, Zamek Grodziec, Zajazd u Jana, Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji – Muzeum Złota, Baszta Kowalska, Kopalnia Złota „Aurelia”, Pracownia Piernika Artystycznego PIERNIKI MARTYNY, Gościniec Pod Gruszą – YONA Joanna Smolińska – Kramarz, Active Trip, Pensjonat Pod Chmielarzem, Winnica Kindler, Villa Greta Pensjonat i Restauracja Slow Food, Ekoturystyka Kowalowe Skały, Wieża Książęca w Siedlęcinie, Fundacja Mazelan – Chrośnica Wioska Barwnych Wątków, Ekoturytyka Pod srebrną Górą, Gospodarstwo eko-agroturystyczne Radzimowice 9 i 10, Zielony Wulkan, Galeria pod Aniołem – Ceramika Rodziny Rudnickich RR, Storczykowe Wzgórze – IFC Joanna Wojnowska, Agrohippika, Gospodarstwo Gościnne „Leszczyna”. Serdecznie gratulujemy.
XIII Kaczawski Jarmark Bożonarodzeniowy współfinansowany został ze środków budżetowych Powiatu Jaworskiego, środków własnych Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Kaczawskie. Duże wsparcie udzieliła Dolnośląska Izba Rolnicza w tym Rady Powiatowe DIR Powiatu Jaworskiego, Legnickiego i Złotoryjskiego.
Zarząd i pracownicy Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” oraz Zarząd Stowarzyszenia Kaczawskiego pragną podziękować dla Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej za wsparcie projektu a w szczególności dla Pana Waldemara Jankowskiego członka zarządu DIR za wsparcie i uczestnictwo w Jarmarku.
Do zobaczenia za rok!

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Jaworze

Członkowie  Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Jaworskiego spotkali się 6 grudnia br. w restauracji „Dukat”  w Jaworze  celem  podsumowania  swej pracy za rok 2019. W posiedzeniu  udział wzięli  zaproszeni przedstawiciele instytucji współpracujących i obsługujących  rolnictwo:

-Artur Szponarski  kierownik Placówki Terenowej KRUS w Legnicy.

-Marek Wojtków wicedyrektor ARIMR  we Wrocławiu

-Lucyna Rzepka kierownik biura powiatowego ARIMR w Jaworze

-Katarzyna Wojciechowska kierownik PZDR w Jaworze

-Adam Ćwik  zastępca Powiatowego Inspektora Weterynarii w Jaworze

-Danuta Sługocka  kierownik PIORIN w Jaworze

-Józef Mokrzycki  Przewodniczący Okręgowej Rady Łowieckiej w Legnicy

– Franciszek Baranowski  reprezentujący TUW.

Spotkanie było też okazja do wymiany informacji na temat bieżącej sytuacji w rolnictwie na terenie powiatu, realizacji planów łowieckich ,nowego prawa w zakresie zdrowia roślin, działaniach KRUS i ARIMR, ubezpieczeniach w rolnictwie, zwalczaniu i zapobieganiu ASF.

Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Gerard, Teodor