VII Festiwal Kultury Polskiej – Dożynki Gminne w Wądrożu Wielkim

Zgodnie z wieloletnią tradycją 4 września 2022 r. w Wądrożu Wielkim, powiat jaworski odbyły się Dożynki Gminne.
Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej Dziękczynnej w kościele Matki Bożej Różańcowej w Wądrożu Wielkim, następnie barwny korowód dożynkowy udał się na teren sportowo – rekreacyjny gdzie odbyło się oficjalne powitanie zaproszonych Gości i część artystyczna festiwalu.
Podczas trwającego święta można było podziwiać występy artystyczne zespołów ludowych, wziąć udział w warsztatach plecenia wianków i układania bukietów, podziwiać stoiska tematyczne nawiązujące do tradycji i dziedzictwa kulturowego, na których odbywała się degustacja potraw regionalnych. W trakcie trwającej imprezy pośród sołectw z terenu gminy zostały rozstrzygnięte konkursy na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, najładniejszą dynię oraz wóz dożynkowo-drabiniasty.
Dolnośląska Izba Rolnicza zgodnie z ideą wspierania polskiej wsi wsparła finansowo organizację Święta Plonów w Wądrożu Wielkim. Podczas uroczystości Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej Waldemar Jankowski podziękował Pani Wójt Elżbiecie Jedleckiej za organizację imprezy, która przyczynia się do kultywowania tradycji kultury regionalnej z uwzględnieniem folkloru i dziedzictwa kulturowego. Wśród uczestników imprezy można było spotkać także delegatów RP DIR Powiatu Jaworskiego.
Wiceprezes Waldemar Jankowski udzielił wywiadu dziennikarzowi Muzycznego Radia podczas którego podkreślił jak ważną rolę w wspieraniu społeczności rolniczej pełni DIR, oraz nawiązał do problemów z jakimi borykają się rolnicy w czasach drastycznie rosnących kosztów związanych z prowadzeniem gospodarstw rolnych.
Dzięki słonecznej pogodzie festiwal cieszył się dużą frekwencją okolicznych mieszkańców oraz osób przyjezdnych spoza terenu gminy. Festiwal Kultury Polskiej zakończył się zabawą taneczną, która trwała do późnych godzin nocnych.

Posiedzenie Rady DIR Powiatu Jaworskiego

W dniu 24.01.2020r. w Jaworze odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Jaworskiego. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Waldemar Jankowski. Na posiedzenie zaproszeni zostali: Katarzyna Wojciechowska kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego oraz Roman Steć Powiatowy Lekarz Weterynarii.

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Jaworze

5 września 2022 r. W Jaworze odbyło się posiedzenie RP DIR Powiatu Jaworskiego.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Waldemar Jankowski Wiceprezes Zarządu DIR. Po otwarciu posiedzenia i przywitaniu zebranych Wiceprezes przedstawił sprawozdanie z działań podejmowanych przez Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej w sprawach związanych z rolnictwem.
Działania te dotyczyły m.in.:
problemu suszy, która dotknęła rolników w szczególności powiatów średzkiego i legnickiego. Izba zwróciła się do MRiRW z wnioskiem o powołanie komisji suszowych w obszarach objętych suszą co przyczyniłoby się do rzetelnej oceny strat poniesionych przez rolników,
Dolnośląska Izba Rolnicza na wzór Izby Opolskiej i Izby Lubuskiej podjęła starania o utworzenie współpracy z organizacjami okołorolniczymi co pozwoliłoby mieć większy wpływ na sprawy rolnictwa. Współpraca taka jest podejmowana dla dobra polskiego rolnictwa bez względu na przynależność polityczną.
W nawiązaniu do wniosku, który został przyjęty podczas czerwcowego posiedzenia członkowie rady zapoznali się z wizualizacją Sztandaru RP, wybrano delegatów którzy wejdą w skład pocztu sztandarowego oraz ustalono datę poświęcenia sztandaru. Uroczystość ta odbędzie się w dniu 22 października na terenie powiatu jaworskiego.

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Jaworze

W dniu 20 października br. w Jaworze odbyło się posiedzenie RP DIR Powiatu Jaworskiego. W spotkaniu udział wzięli Wiceprezes DIR Waldemar Jankowski, który jest jednocześnie Przewodniczącym Rady Powiatowej oraz Delegaci RP.

Głównym tematem spotkania było omówienie szczegółów uroczystości poświęcenia sztandaru RP DIR Powiatu Jaworskiego. Pomysł utworzenia sztandaru zrodził się na początku tego roku. Poprzez zaangażowanie wszystkich delegatów, pozyskanie fundatorów w dniu 22 października odbyły się uroczystości poświęcenia sztandaru, który jest symbolem pracy na rzecz rolnictwa, dla obecnych oraz przyszłych pokoleń.

Podczas posiedzenia Waldemar Jankowski zaprezentował członkom rady sztandar.

W dalszej części Przewodniczący wraz z Delegatami omówili scenariusz uroczystości oraz wyznaczyli funkcje jakie będą pełniły poszczególne osoby.

W skład pocztu sztandarowego wybrano Panów: Seweryna Mazura, Macieja Grzywę oraz Grzegorza Hawrana. Reprezentantem RP, który dokona pamiątkowego wbicia gwoździa w drzewiec sztandaru został Pan Tadeusz Bobowski. W ostatniej części spotkania Wiceprezes przedstawił zebranym działania jakie podejmuje Zarząd oraz podjęto dyskusję dotycząca aktualnej sytuacji w rolnictwie.

 

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Jaworze

W piątek 23 października w odbyło się w Jaworze w siedzibie Schroniska Młodzieżowego posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Jaworskiego. Posiedzeniu przewodniczył Pan Waldemar Jankowski – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Jaworze.

 

 

 

Uroczystość poświęcenia i nadania sztandaru Radzie Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Jaworskiego

Uroczystość poświęcenia i nadania sztandaru Radzie Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Jaworskiego

Ten szczególny dzień – 22 października – rozpoczął się Mszą św. w Kościele pw. św. Marcina w Jaworze. Obrządku poświęcenia sztandaru dokonał ks. proboszcz Łukasz Misiak.

 

W nabożeństwie uczestniczyły poczty sztandarowe:

Dolnośląskiej Izby Rolniczej,

Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Jaworskiego,

Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Strzelińskiego,

Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Ząbkowickiego.

Czytania Słowa Bożego podczas Mszy dokonał Pan Mirosław Pustuła – Delegat Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Jaworskiego.

Piękno oprawy Mszy Świętej było także zasługą śpiewającego Koła Gospodyń Wiejskich Cichowodzianie. W Mszy uczestniczyli licznie zebrani rolnicy, przedstawiciele władz lokalnych, przedstawiciele wojewódzkich jednostek działających na rzecz rolnictwa oraz członkowie samorządu rolniczego.

Po mszy uczestnicy udali się do hotelu Magnolia, gdzie na placu znajdowały się stoiska piknikowe, stoiska KGW oraz OSP Paszowice prezentowało sposoby udzielania pierwszej pomocy.

Otwarcia uroczystości w sali hotelowej dokonał gospodarz – Przewodniczący Jaworskiej Rady Powiatowej i Wiceprezes DIR Pan Waldemar Jankowski. Wprowadzono sztandary i przywitano  Prezesa DIR Pana Ryszarda Borysa, oraz Członka Zarządu Pana Dariusza Madejskiego. Dalszego powitania gości wraz z Panem Waldemarem Jankowskim dokonał Pan Ryszard Borys.

Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej przedstawił ideę powstania sztandaru Rady Powiatowej DIR Powiatu Jaworskiego. W swoim wystąpieniu podkreślił, że „Sztandar jest powszechnie uznawany jako ważny symbol wyróżniający, a równocześnie jednoczący daną zbiorowość, podnoszący jej prestiż. Łączy on wszystkich, którzy pragną urzeczywistniać wspólne wartości i stanowi ważny znak prowadzonych inicjatyw. Nadawany dziś Radzie sztandar ma dodatkowo symbolicznie jednoczyć w działaniach wszystkie samorządy działające na terenie powiatu. Wierzymy, że dzień nadania sztandaru jest dla Rady Powiatowej początkiem kolejnego okresu działania. Będzie symbolem ciężkiej pracy – przekazywanym kolejnym pokoleniom.”

W wydarzeniu nadania sztandaru Radzie Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Jaworskiego uczestniczyło wielu Gości związanych z branżą rolniczą m. in. Pan Zbigniew Stajkowski -Wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Pani Magdalena Salińska – Dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR, Pan Marek Wojtków – Zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR, Pani Ewa Pawelec – Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Wrocławiu,  Pan Dariusz Madejski- Członek Zarządu DIR, Pan Paweł Warunek – Dyrektor BUR Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Pani Joanna Klimas-Zajączkowska- Dyrektor Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, Biuro Regionalne we Wrocławiu, Pani Sylwia Mika z-ca dyrektora biura TUW w Legnicy, oraz samorządowcy: Starosta Powiatu Jaworskiego – Pani Aneta Kucharzyk, Wicestarosta Powiatu Jaworskiego- Pan Stanisław Laskowski, Zastępca Burmistrza Jawora- Pan Michał Bander, Zastępca Burmistrza Bolkowa- Pan Krzysztof Andrzejewski, Pani Elżbieta Jedlecka – Wójt Gminy Wądroże Wielkie, Pan Mariusz Foryś- Wójt Gminy Mściwojów, Wójt Gminy Męcinka – Pan Mirosław Brzozowski oraz Pan Sebastian Oszczęda – Wójt Gminy Paszowice.

W ceremonii wbicia pamiątkowych gwoździ w drzewiec sztandaru udział wzięli przedstawiciele fundatorów min.:

– Gospodarstwo Rolne Jerzy Cyrak

– Gospodarstwo Rolne Waldemar Jankowski

– Gospodarstwo Rolne Wojciech Krasecki

– Gospodarstwo Rolne Roman Krosnowski

– Gospodarstwo Rolne Stanisław Szymański

– Grupa Producentów Rolnych Natura

– Grupa Producentów Zbóż Jawrol

– Moto-Rol Mirosław Skalski

a także Delegacji Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Jaworskiego

oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń i podziękowań.

Odznaczenie Dolnośląskiej Izby Rolniczej „Zasłużony dla samorządu rolniczego”, jest przyznawane za działalność na rzecz rolnictwa i rozwoju dolnośląskiej wsi, oraz za szczególne zaangażowanie w działania na rzecz integracji środowisk wiejskich. Za ciężką pracę oraz lokalną aktywność na rzecz rolnictwa medalem Dolnośląskiej Izby Rolniczej uhonorowano:

Pana Leszka Adamiec

Pana Andrzeja Ankus

Pana Tadeusza Bobowskiego

Pana Bronisław Boś

Pana Jerzego Cyrak

Pana Romana Drabińskiego

Pana Edmunda Dębickiego

Pana Jana Grygorcewicz

Pana Leonarda Idczak

Pana Wojciecha Kraseckiego

Pana Romana Krosnowskiego

Pana Andrzeja Kubskiego

Pana Wojciecha Lelas

Pana Eugeniusza Pasek

Pana Andrzeja Marka Sobiegraj

Pana Stanisława Szymańskiego

Pan Tadeusz Bobowski otrzymał okolicznościowy grawerton z podziękowaniami.

Podczas wystąpień zaproszonych Gości nie zabrakło gratulacji kierowanych na ręce Wiceprezesa Dolnośląskiej Izby Rolniczej a jednocześnie Przewodniczącego Rady Powiatowej DIR Powiatu Jaworskiego Pana Waldemara Jankowskiego.

Upamiętnieniem uroczystości poświęcenia sztandaru było dokonanie wpisów do księgi pamiątkowej przez zaproszonych Gości.

Po części przyszedł czas na rozmowy i dyskusje na temat sytuacji w rolnictwie, wyzwań jakie stoją przez daną branżą.

Wydarzeniu towarzyszyła impreza piknikowa pod nazwą Polski Festiwal Wieprzowiny sfinansowany ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego, którego współorganizatorem jest Krajowa Rada Izb Rolniczych.

 

Narodowe Święto Niepodległości w Jaworze

Święto Odzyskania Niepodległości jest jednym z najważniejszych świąt państwowych obchodzonych w Polsce już od 104 lat. W Jaworze, którego patronem jest Św. Marcin uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej, która została odprawiona przez Biskupa Seniora Zbigniewa Kiernikowskiego w intencji Ojczyzny oraz społeczności jaworskiej. Dolnośląską Izbę Rolniczą podczas uroczystości reprezentował Wiceprezes Waldemar Jankowski. Po zakończeniu Mszy Świętej ulicami miasta przeszedł tradycyjny korowód z flagą narodową podczas którego odśpiewano hymn narodowy.

Burmistrz Emilian Bera wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Danielem Iwańskim, wiceburmistrzem Michałem Banderem, radnymi Rady Miejskiej, przedstawicielami parlamentu, instytucji, organizacji, stowarzyszeń, związków, szkół i firm jaworskich w asyście Żołnierzy 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia na czele z płk. Danielem Jurczakiem Dowódcą Jaworskiego Batalionu Logistycznego złożyli symboliczne wiązanki pod pomnikiem Tysiąclecia Państwa Polskiego i Zwycięstwa nad Faszyzmem, oddając w ten sposób pamięć osobom, które przelały krew w walce o Niepodległość Narodu. W imieniu Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Rady Powiatowej DIR Powiatu Jaworskiego oraz całej społeczności rolniczej kwiaty pod pomnikiem złożył Wiceprezes Waldemar Jankowski.

Podczas Uroczystości Święta Niepodległości na Rynku miasta mieszkańcy Jawora oraz przybyli goście mogli podziwiać pokaz grupy rekonstrukcyjnej „Jesteśmy dumni z Polski”, oraz odezwę Marszałka Józefa Piłsudskiego do Narodu. Natomiast w gmachu Teatru Miejskiego zostały nadane tytułu Honorowego Obywatela Miasta Jawora, a następnie można było wysłuchać występów artystów.

W Muzeum Regionalnym Jawora została otwarta wystawa Izby Dolnośląskiej która jest poświęcona kulturze i historii ludności zamieszkującej tereny Dolnego Śląska przed 1945rokiem.

Biorący udział w świętowaniu mieli okazję do degustacji rogali świętomarcińskich, które zostały przygotowane na tą okazję przez lokalnych cukierników.

 

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Jaworze

W Jaworze 3 września br. odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Jaworskiego. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady, Wiceprezes Zarządu DIR Waldemar Jankowski.
Spotkanie poświęcone było problemowi ASF oraz realizacji zadań przez Powiatowe Biuro ARIMR w Jaworze i PIORIN. Na zakończenie przedstawiciel Kopalni Węgla Brunatnego Sieniawa Daniel Skwarek zaprezentował produkt dla rolnictwa pod nazwą handlową „Florahumus”. Jest to wysoko skoncentrowany kwas humusowy do szerokiego stosowania w rolnictwie.
W spotkaniu udział wzięli : Danuta Sługocka – Kierownik PIORIN w Jaworze, Lucyna Rzepka – Kierownik Biura Powiatowego ARiMR oraz Inspektor Powiatowy Weterynarii – Adam Ćwik.

Forum Rolnicze pn. „Szanse i wyzwania stojące przed rolnikami w świetle nowej perspektywy finansowej Wspólnej Polityki Rolnej”.

W dniu 8 grudnia 2022r. w Chojnowie w ramach współpracy pomiędzy Radami Powiatowymi Dolnośląskiej Izby Rolniczej z powiatów legnickiego, jaworskiego i złotoryjskiego a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odbyło się Forum Rolnicze pn. „Szanse i wyzwania stojące przed rolnikami w świetle nowej perspektywy finansowej Wspólnej Polityki Rolnej”.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się;

Waldemar Jankowski Wiceprezes DIR, Mariusz Garbera Z-ca Kierownika Biura Wsparcia Inwestycyjnego ARiMR we Wrocławiu, Stanisław Laskowski Wicestarosta Powiatu Jaworskiego, Artur Szponarski Kierownik OT KRUS w Legnicy, Magdalena Żurawska Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Legnicy, Danuta Sługocka Kierownik PIORiN w Jaworze,  Rafał Politaj p.o. Koordynatora s/z KOWR w Rakowicach Wielkich, Jacek Kramarz Nadleśniczy ze Złotoryi, Józef Przyłucki Zastępca Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Chojnów, Edward Janiec Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej w Urzędzie Gminy Złotoryja, Bogusław Bernasiewicz Kierownik PZDR w Złotoryi, Kazimiera Tuchowska wieloletni Kierownik PIORiN w Złotoryi, Andrzej Hawran Przewodniczący Rady Gminy w Wądrożu Wielkim, Bronisław Boś Wiceprezes Zarządu Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Świdnicy, Edward Pasek zasłużony rolnik z powiatu jaworskiego, oraz Delegaci RP DIR z powiatów legnickiego, jaworskiego i złotoryjskiego.

Po uroczystym przywitaniu gości przez Wiceprezesa DIR Waldemara Jankowskiego oraz Przewodniczących Rad Grzegorza Rudziaka i Wiesława Skop przystąpiono do wręczenia Srebrnych Odznaczeń Dolnośląskiej Izby Rolniczej „Zasłużony dla samorządu rolniczego”. Odznaczenie to jest przyznawane za działalność na rzecz rolnictwa i rozwoju dolnośląskiej wsi oraz za szczególne zaangażowanie w działaniu na rzecz integracji środowisk wiejskich. Srebrne medale otrzymali: Kazimiera Tuchowska Kierownik PIORiN, Bogusław Bernasiewicz Kierownik PZDR, Delegaci RP DIR Powiatu Legnickiego Danuta Jung i Dariusz Jarema, oraz Edward Pasek rolnik, zasłużony działacz na rzecz samorządu rolniczego w powiecie jaworskim.

W drugiej części spotkania głos zabrał Mariusz Garbera z ARiMR, który przedstawił zebranym m.in. możliwości wsparcia z krajowego planu odbudowy i zwiększenia odporności w zakresie inwestycji, za które odpowiada Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wsparcie, z którego może skorzystać rolnik to m.in. przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych, spożywczych oraz rybołówstwa, wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska, inwestycje w gospodarstwach rolnych z zakresu rolnictwa 4.0.

Po zakończeniu wystąpienia przedstawiciela ARiMR kolejno głos zabierali:

Magdalena Żurawska z Powiatowej Inspekcji Weterynarii, która omówiła m.in. wytyczne jakie obowiązują rolników, którzy zajmują się hodowlą zwierząt i drobiu. Nadleśniczy Jacek Kramarz przedstawił problemy z jakim borykają się Koła Łowieckie w związku ze szkodami wyrządzonymi przez dziką zwierzynę, a także zasady dotyczące pozyskiwania i sprzedaży drzewa opałowego przez nadleśnictwa. Artur Szponarski z KRUS przedstawił zebranym najnowsze przepisy dotyczące przejścia rolnika na emeryturę bez konieczności przepisania gospodarstwa rolnego na inną osobę oraz warunki skorzystania z wyjazdów sanatoryjnych dla emerytowanych rolników. Rafał Politaj z KOWR przygotował zestawienie dotyczące gruntów rolnych przeznaczonych do dzierżawy, o które w nadchodzących latach 2023/24 będą mogli się ubiegać rolnicy. Temat możliwości skorzystania przez rolników z dzierżaw gruntów z zasobu KOWR ze względu na duże zainteresowanie jest poruszany przez delegatów niemal na każdym posiedzeniu rad. Wicestarosta Stanisław Laskowski podziękował za możliwość uczestniczenia w forum oraz podkreślił jak ważna jest współpraca pomiędzy Starostwem a Dolnośląską Izbą Rolniczą.

Podsumowując spotkanie Wiceprezes Waldemar Jankowski złożył sprawozdanie z działań podejmowanych przez Zarząd DIR. Podkreślił słuszność organizacji wspólnych posiedzeń, na które są zapraszani przedstawiciele instytucji rolniczych co pozwala na wymianę doświadczeń, oraz wspólne znajdowanie rozwiązań problemów z jakimi borykają się rolnicy w sąsiadujących ze sobą powiatach.

Dzięki temu, że Forum Rolnicze odbyło się w okresie około bożonarodzeniowym zebrani skorzystali z okazji, aby podzielić się opłatkiem i złożyć sobie życzenia świąteczne.

 

Forum Rolnicze w Krotoszycach

Rady Powiatowe DIR powiatu legnickiego, jaworskiego i złotoryjskiego spotkały się 30.11.2021r. w Pałacu Krotoszyce.  Wspólne posiedzenie rad zorganizowane przez Dolnośląską Izbę Rolniczą przy współpracy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dolnośląski Oddział Regionalny we Wrocławiu prowadził Wiceprezes DIR, Przewodniczący Rady Powiatowej DIR powiatu jaworskiego Waldemar Jankowski.

Podczas spotkania z okazji 25 – lecia samorządu rolniczego odznaczono członków izby rolniczej:

Brązową odznakę zasłużony dla samorządu rolniczego nadaną przez KRIR otrzymał Artur Mackiewicz. Złotą Odznakę Zasłużony Dla Samorządu nadaną przez DIR otrzymał Grzegorz Rudziak i Krzysztof Plesowicz. Srebrną Odznakę Zasłużony Dla Samorządu Rolniczego nadaną przez DIR otrzymała Danuta Sługocka i Roman Kozak.

Zaproszeni Goście w osobach: Witold Woźniak-  Wójt Gminy Krotoszyce, Leszek Cebulski – Prezes firmy Osadkowski-Cebulski w Legnicy, Barbara Małecka Salwach – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Legnicy, Katarzyna Wojciechowska – Kierownik PBODR w Jaworze , Witold Kudła –  Prezes ZPZL, Radosław Zysnarski Prezes RZRKiOR w Legnicy otrzymali pamiątkowe statuetki.

Medale oraz statuetki wyróżnionym wręczył prezes DIR Pan Ryszard Borys.

Uczestnicy spotkania wysłuchali wykładów na temat:

-kampanii dopłat obszarowych na rok 2022, zmiany i najnowsze uregulowania. Aktualne nabory z działań inwestycyjnych i premiowych z PROW oraz usługi cyfrowe ARiMR . Wykładowcy- Agnieszka Potyrała Kierownik Biura Wsparcia Inwestycyjnego i Paweł Hawrylewicz  Kierownik Biura Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Obszarowych. Wstępne słowo wygłosiła pani Magdalena Salińska dyrektor OR ARIMR we Wrocławiu.

-rolnictwo precyzyjne, nowe technologie i trendy w produkcji roślinnej. Wykładowcy –Łukasz Kuboń z firmy Osadkowski – Cebulski w Legnicy i Anna Włóczyk  firma QZ Solutions Sp. z o.o. Opole.

-aktualnej sytuacji na powiecie w związku z ASF. Informację przekazała pani Barbara Małecka Salwach Powiatowy Lekarz Weterynarii w Legnicy.

– aktualnej oferty TUW przedstawiły panie Sylwia Mika Dyrektor TUW w Legnicy i Małgorzata Kotkowska.

-informacji w zakresie aktualnych uregulowań dotyczących działań PIORiN przedstawiła pani Danuta Sługocka  Kierownik oddziału PIORIN w Jaworze.

– ubezpieczeń społecznych w KRUS referował pan Artur Szponarski Kierownik KRUS w Legnicy.

-działalności spółki LIRPOL – informację przedstawił jej Prezes pan Franciszek Baranowski.

 

Posiedzenie Rady Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Jaworskiego i Legnickiego.

W dniu 7 – go lutego 2023 r.  w Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Zębowice odbyło się posiedzenie RP DIR powiatu jaworskiego i legnickiego.

Obradom przewodniczyli Przewodniczący Rady Waldemar Jankowski oraz Grzegorz Rudziak.

Na posiedzenie zostali zaproszeni Goście: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Legnicy Barbara Małecka-Salwach, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jaworze Adam Ćwik, Kierownik PZDR w Jaworze Katarzyna Wojciechowska, Pracownik PZDR w Chojnowie Danuta Jung, Kierownik KOWR s/z w Legnicy Andrzej Wańkowicz, Kierownik KOWR s/z w Świdnicy Bogdan Kożuchowicz wraz z Paniami Joanną Majewicz i Anną Niesyczyńska, Adwokat DIR Łukasz Opaliński, Sołtys Zębowic Andrzej Skrzypek a także okoliczni rolnicy. Zarząd DIR reprezentował Wiceprezes Waldemar Jankowski.

Po raz pierwszy otwarcie posiedzenia nastąpiło poprzez wprowadzeniu Sztandaru RP DIR Powiatu Jaworskiego. Wiceprezes DIR Waldemar Jankowski wręczył podziękowania za zaangażowanie w działania związane z ideą powstania sztandaru dla Panów Andrzeja Kubskiego oraz Seweryna Mazura. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jaworze Pan Adam Ćwik otrzymał statuetkę Św. Izydora Patrona Rolników, natomiast Sołtys Wsi Zębowice Andrzej Skrzypek podziękowanie za współpracę z samorządem rolniczym.

W kolejnej części posiedzenia zaproszeni Goście przedstawili poniższe zagadnienia:

– Pani Katarzyna Wojciechowska wraz z Panią Danutą Jung przedstawiły tematykę oraz harmonogram szkoleń przeprowadzanych przez zespoły doradztwa min. dot. Planu Strategicznego WPR. W najbliższym czasie przewidziane są szkolenia dla rolników organizowane zgodnie z podpisanym porozumieniem pomiędzy DIR, ARiMR i DODR dot. ekoschematów.

– Pani Barbara Małecka – Salwach oraz Pan Adam Ćwik omówili problemy związane z rozprzestrzenianiem się ASF oraz zagrożeniem ptasią grypą na terenie powiatu legnickiego i jaworskiego.

– Panowie Andrzej Wańkowicz, Bogdan Kożuchowski wraz z Paniami Joanną Majewicz i Anną Niesyczyńska, przedstawili zebranym m.in. zestawienie gruntów z zasobu KOWR, które będą udostępnione do wydzierżawienia i wykupu w latach 2023/2024 w powiecie legnickim i jaworskim. Informacje takie mają duże znaczenie dla rolników, ponieważ dają im więcej czasu na przygotowanie się do przetargów.

Po wystąpieniach Gości z instytucji rolniczych głos zabrał Pan Bronisław Piaskowski rolnik z powiatu jaworskiego, który przedstawił zebranym problem współwłasności ułamkowej siedlisk gospodarstw rolnych na Ziemiach Odzyskanych. Na Dolnym Śląsku istnieje bardzo dużo gospodarstw rolnych, które borykają się z problemem współwłasności.

Dolnośląska Izba Rolnicza pragnie podziękować Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Zębowicach za pomoc przy organizacji posiedzenia.

 

 

 

Posiedzenie RP DIR w Jaworze

W dniu 17 lutego 2022r. w Schronisku Młodzieżowym w miejscowości Jawor odbyło się posiedzenie DIR powiatu jaworskiego .

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Pan Waldemar Jankowski Wiceprezes  Zarządu DIR, który przedstawił sprawozdanie z działalności DIR za rok 2021.

W posiedzeniu udział wzięli zaproszeni goście, którzy poruszyli tematy;

– Pani  Danuta Sługocka Kierownik Państwowej  Inspekcji Ochrony Roślin i Nasion o/ Jawor, przypomniała  o obowiązku przeprowadzania badań opryskiwaczy polowych oraz szkoleń rolników z zakresu stosowania środków ochrony roślin.  PIORiN w tym zakresie będzie przeprowadzał kontrole bez zapowiedzi, w przypadku braku takich badań będą nakładane mandaty.

– Pani Lucyna Rzepka Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Jaworze, przedstawiła sprawozdanie z działalności agencji oraz poinformowała o zbliżających się  terminach składania wniosków o dofinansowania.

– Pan Adam Ćwik Powiatowy Inspektor Weterynarii w Jaworze omówił problemy związane z rozprzestrzenianiem się ASF oraz zagrożeniem ptasią grypą na terenie powiatu jaworskiego.

Podczas posiedzenia  przyjęto  założenia działań DIR na terenie  powiatu jaworskiego na rok 2022.

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Jaworze

W dniu 1-go czerwca 2022r.  w miejscowości Jawor odbyło się posiedzenie RP DIR Powiatu Jaworskiego.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Waldemar Jankowski Wiceprezes Zarządu DIR.

Wiceprezes wraz z Wicestarostą Jawora Panem Stanisławem Laskowskim wręczyli zasłużonym delegatom RP odznaczenia za działalność na rzecz rolnictwa i rozwoju dolnośląskiej wsi oraz za szczególne zaangażowanie w działania na rzecz integracji środowisk wiejskich.

Złotym medalem został uhonorowany Pan Henryk Hawrylewicz a srebrnym Pan Mirosław Postuła. Wicestarosta Stanisław Laskowski odebrał z rąk Waldemara Jankowskiego statuetkę Jubileuszu 25-lecia Dolnośląskiej Izby Rolniczej w podziękowaniu za zaangażowanie w działania na rzecz dolnośląskiego rolnictwa.

W posiedzeniu udział wzięli zaproszeni Goście, którzy poruszyli tematy:

– Pan Adam Ćwik Powiatowy Inspektor Weterynarii w Jaworze omówił problemy związane z rozprzestrzenianiem się ASF oraz zagrożeniem ptasią grypą na terenie powiatu jaworskiego.

– Pani  Danuta Sługocka Kierownik Państwowej  Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa o/ Jawor, przedstawiła informacje z działań prowadzonych i planowanych w roku 2022 przez Oddział  na

terenie Powiatu Jaworskiego oraz przypomniała aktualnie obowiązujące przepisy ze szczególnym naciskiem na ochronę zapylaczy.

– Pani Lucyna Rzepka Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o/Jawor, podsumowała nabór wniosków o dopłaty obszarowe oraz do nawozów mineralnych.

– Pani Katarzyna Wojciechowska Kierownik PZDR w Jaworze, przedstawiła sprawozdanie z działalności Oddziału, oraz zachęciła rolników do korzystania z usług doradczych i szkoleń, które są dedykowane rolnikom.

– Wicestarosta Jaworski Stanisław Laskowski zachęcił do wymiany doświadczeń, oraz podkreślił zasadność zacieśniania współpracy z Dolnośląską Izbą Rolniczą.

 

Podczas posiedzenia Przewodniczący Rady Powiatowej wnioskował, aby w związku z 25- letnim funkcjonowaniem RP DIR Powiatu Jaworskiego zakupiono Sztandar. Wniosek przyjęto jednogłośnie.

 

Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Robert, Wiesław