Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Jaworze

5 września 2022 r. W Jaworze odbyło się posiedzenie RP DIR Powiatu Jaworskiego.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Waldemar Jankowski Wiceprezes Zarządu DIR. Po otwarciu posiedzenia i przywitaniu zebranych Wiceprezes przedstawił sprawozdanie z działań podejmowanych przez Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej w sprawach związanych z rolnictwem.
Działania te dotyczyły m.in.:
problemu suszy, która dotknęła rolników w szczególności powiatów średzkiego i legnickiego. Izba zwróciła się do MRiRW z wnioskiem o powołanie komisji suszowych w obszarach objętych suszą co przyczyniłoby się do rzetelnej oceny strat poniesionych przez rolników,
Dolnośląska Izba Rolnicza na wzór Izby Opolskiej i Izby Lubuskiej podjęła starania o utworzenie współpracy z organizacjami okołorolniczymi co pozwoliłoby mieć większy wpływ na sprawy rolnictwa. Współpraca taka jest podejmowana dla dobra polskiego rolnictwa bez względu na przynależność polityczną.
W nawiązaniu do wniosku, który został przyjęty podczas czerwcowego posiedzenia członkowie rady zapoznali się z wizualizacją Sztandaru RP, wybrano delegatów którzy wejdą w skład pocztu sztandarowego oraz ustalono datę poświęcenia sztandaru. Uroczystość ta odbędzie się w dniu 22 października na terenie powiatu jaworskiego.
Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Gerard, Teodor