DIR ws. ustawy o ochronie zwierząt

 W dniu 23. 10. 2020 r. Zarząd DIR zwrócił się do parlamentarzystów o wstrzymanie prac nad ustawą o ochronie zwierząt

W imieniu Dolnośląskiego Porozumienia Związków i Organizacji Rolniczych działającego przy naszej Izbie a zrzeszającego Związek Zawodowy Rolnictwa „Samoobrona”, Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Dolnośląski Związek Rolników, Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników oraz Związek Młodzieży Wiejskiej po raz kolejny wzywamy do zaprzestania prac nad niesprawiedliwą społecznie i szkodliwą gospodarczo ustawą z dnia 18 września 2020 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt. Sejm RP odstąpił od prac nad ustawą o wynagrodzeniach, więc nic nie stoi na przeszkodzie, by w tym przypadku też tak postąpić.

Ustawa ta, procedowana w pośpiechu, beż żadnych konsultacji z Rolnikami i ich organizacjami, bez opinii środowiska naukowego pracującego nad dobrostanem zwierząt hodowlanych spowodowała powstanie ogromnych napięć społecznych i doprowadziła do niespotykanych od lat protestów. Przy okazji wykorzystuje się ja do nieodpowiedzialnego i fałszywego przedstawiania obrazu Polskich Rolników, jako osób zacofanych, pozbawionych empatii i humanitaryzmu. Propagowanie tych nieprawdziwych haseł wpływa również negatywnie
na postrzeganie i odbiór polskiego rolnictwa poza granicami kraju, przyczyniając się do utrwalania stereotypu niekonkurencyjnego i nienowoczesnego rolnictwa, które nie może skutecznie konkurować z rozwiniętymi gospodarkami Unii Europejskiej.

Polscy rolnicy zapewniają bezpieczeństwo żywnościowe całego społeczeństwa, tak istotne w obecnych czasach, o czym chyba wszyscy w tym sporze zapomnieli! Dolny Śląsk mimo doskonałych warunków klimatyczno glebowych stał się rolniczą pustynią i już dzisiaj jest importerem mleka, mięsa, warzyw i owoców. Wieloletnie prace związane z przywróceniem hodowli bydła w Sudetach, tworzenie marki „Wołowiny Sudeckiej”, licznie powstałe grupy producenckie oraz klaster mogą legnąć w gruzach i grożą zaniechaniem, mimo że działania te realizowane w ramach projektu Uniwersytetu Przyrodniczego „Zielona Dolina” zyskały aprobatę Rządu i znalazły się wśród priorytetów na najbliższe lata.

Nie ma zgody samorządu rolniczego i działających w porozumieniu organizacji na całkowitą likwidację kolejnych gałęzi produkcji rolniczej na Dolnym Śląsku. Mówiąc o zrównoważonym rozwoju regionu musimy pamiętać, że rolnicy to blisko 60 tysięcy gospodarstw, które daje utrzymanie 250 tysiącom ludzi z pracy na roli i hodowli zwierząt. Dlatego z całą siłą i stanowczością chcemy Państwu przypomnieć, że blisko 1/3 dolnośląskiego społeczeństwa mieszka na obszarach wiejskich i to między innymi dzięki głosom tych osób możecie Państwo sprawować zaszczytną służbę
dla Rzeczypospolitej Polskiej.

W ciężkich czasach kryzysu gospodarczego i społecznego, kiedy każdego dnia Polki i Polacy boją się o zdrowie i życie swoich bliskich i swoje, reprezentanci wybrani przez Naród powinni jednoczyć ludzi, a nie pogłębiać różnice społeczne i tworzyć nowe podziały.

Rolnicy nie oczekują od Sejmu RP jałmużny w postaci iluzorycznych odszkodowań przyznawanych na niejasnych zasadach za zaprzestanie swojej działalności, ale prawa do jej nieskrępowanego prowadzenia, w celu zapewnienia godnego bytu swoim Rodzinom.

Dlatego wzywamy do natychmiastowego zaprzestania szkodliwych dla Rolników działań i skierowania Państwa uwagi na sprawy walki z epidemią koronawirusa, ochrony życia polskich obywateli oraz skutkami kryzysu gospodarczego, jaki nieuchronnie się z tym będzie wiązał. To z tymi wyzwaniami powinien walczyć Sejm i Senat, a nie z Polskimi Rolnikami.

Liczymy na głęboką refleksję i wsłuchanie się w argumenty środowiska rolniczego!

 

                                                                       Z poważaniem

 

                                                                        P r e z e s

                                                         Dolnośląskiej Izby Rolniczej

                                                                         Leszek Grala

 

Pismo zostało wysłane do parlamentarzystów z Dolnego Śląska:

Okręg nr 1 ( Legnica)

 1. PIOTR BORYS (KO)                  
 2. ZOFIA CZERNOW (KO)             
 3. KRZYSZTOF KUBÓW (PiS)
 4. ADAM LIPIŃSKI (PiS)     
 5. ROBERT KROPIWNICKI (KO)   
 6. MARZENA MACHAŁEK (PiS)
 7. MAŁGORZATA SZMAJDZIŃSKA SEKUŁA (LEWICA) 
 8. EWA SZYMAŃSKA (PiS)  
 9.  ROBERT OBAZ (LEWICA )   
 10. ELŻBIETA WITEK (PiS)
 11. WOJCIECH ZUBOWSKI ( PiS)
 12. STANISŁAW ŻUK  (PSL)

Okręg nr 2 (Wałbrzych) 

 1. MAREK DYDUCH (LEWICA) 
 2. MICHAŁ DWORCZYK ( PiS) 
 3. MARCIN GWÓŹDŹ (PiS) 
 4. WOJCIECH MURDZEK ( PiS) 
 5. IZABELA MRZYGŁOCKA (KO) 
 6. TOMASZ SIEMONIAK (KO)
 7. MONIKA WIELICHOWSKA (KO)
 8. IRENEUSZ ZYSKA (PiS) 

Okręg 3 ( Wrocław) 

 1. PRZEMYSŁAW CZARNECKI ( PiS)
 2. AGNIESZKA DZIEMANOWICZ BĄK ( LEWICA) 
 3. PAWEŁ HRENIAK (PiS)
 4. MICHAŁ JAROS (KO)
 5. KRZYSZTOF MIESZKOWSKI (KO)
 6. SŁAWOMIR PIECHOTA (KO)
 7. JACEK PROTASIEWICZ (PSL KUKIZ ’15)
 8. GRZEGORZ SCHETYNA ( KO)
 9. AGNIESZKA SOIN (PiS)
 10. MIROSŁAWA STACHOWIAK RÓŻECKA (PiS)
 11. KRZYSZTOF ŚMISZEK (LEWICA)
 12. JACEK ŚWIAT (PiS)
 13. MAŁGORZATA TRACZ (KO)
 14. KRZYSZTOF TODUJ ( KONFEDERACJA)

 

STANOWSKO ZARZĄDU DIR

WS. PROJEKTU ZMIANY USTAWY O OCHRONIE ZWIERZĄT

 

 

 

APEL DO SENATORÓW RP

 

 

 

 

ORGANIZACJA  DEBAT DOT. SKUTKÓW WPROWADZENIA USTAWY O OCHRONIE ZWIERZĄT W GŁUSZYCY I KAMIENNEJ GÓRZE: 

 

 1. Stanowisko rolników z debaty dot. skutków wprowadzenia ustawy o ochronie zwierząt, która odbyła się 1 października w Głuszycy

 

 

 

 

UDZIAŁ CZŁONKA ZARZĄDU DIR PAWŁA MAZURA W PROGRAMIE GOŚĆ DNIA 

 

 

UDZIAŁ CZŁONKA ZARZĄDU DIR PAWŁA MAZURA „CZY CZEKA NAS RYTUALNY UBÓJ ROLNICTWA?” ZORGANIZOWANEJ PRZEZ TYGODNIK PORADNIK ROLNICZY 

Link do debaty:https://www.facebook.com/watch/?v=3477807548933808

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd DIR wnioskuje o zmianę przepisów

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej na wniosek członków Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej powiatu świdnickiego,  zwrócił się do KRIR się o wystąpienie do właściwych Ministrów z wnioskami dotyczącymi:

Stanowisko Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu z dnia 17 grudnia 2018 roku

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej z niepokojem obserwuje sytuację gospodarstw rolnych, w szczególności rodzinnych gospodarstw, które w ostatnich latach skorzystały z pomocy PROW oraz zakupiły grunty z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. W pełni solidaryzujemy się z protestującymi rolnikami w innych regionach Polski.

Dolnośląscy rolnicy skupieni w samorządzie rolniczym wyrażają pełne poparcie dla ekonomicznych postulatów zgłaszanych przez protestujących rolników. Krytyczna sytuacja na rynku wieprzowiny wywołana skrajnie niskimi cenami żywca wieprzowego oraz brakiem odczuwalnych postępów w walce z afrykańskim pomorem świń powodują frustrację i niezadowolenie producentów.

Również sytuacja na innych rynkach rolnych jest niezadowalająca i nie ma symptomów jej poprawy, a działania rządu są nieskuteczne.

Samorząd Rolniczy od kilkunastu miesięcy w swoich wystąpieniach sygnalizował o bardzo trudnej sytuacji gospodarstw rolnych, domagał się stworzenia warunków gwarantujących polskim rolnikom opłacalności prowadzonej produkcji. Nasze postulaty i propozycje pozostawały jednak niezauważone. Stoimy na stanowisku, że potrzebna jest poważna dyskusja o przyszłości gospodarstw rolnych i wypracowaniu mechanizmów pozwalającym przezwyciężyć pogłębiający się kryzys.

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej proponuje by w pierwszej dekadzie stycznia 2019 roku samorząd rolniczy przygotował i przeprowadził w Warszawie manifestację rolników. Odcinając się od mających polityczny wymiar żądań i postulatów mamy obowiązek zwrócenia uwagi społeczeństwa na dramatyczną sytuację gospodarstw rolnych w szczególności tych rodzinnych, które są podstawą ustroju rolnego w naszym kraju.

P R E Z E S

Dolnośląskiej Izby Rolniczej

Leszek Grala

Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Aniela, Jan