Podstawy prawne i zarządzenia Dyrektora Generalnego KOWR

 1. Ustawa z dnia 19.10.1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
 2. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego
 3. Ustawa z 14.04.2016r. o wstrzymaniu sprzedaży
 4. Ustawa z dnia 26.04.2019r o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw
 5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14.01.2009r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
 6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 01.08.2016r. w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
 7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17.01.2012r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą
 8. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą
 9. Zarządzenia Dyrektora Generalnego KOWR nr 74/2019/Z z dnia 04.07.2019r w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
 10. Zarządzenia Dyrektora Generalnego KOWR nr 43/2020/Z z dnia 31.03.2020r zmieniające zarządzenie nr 74/2019/Z w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
 11. Zarządzenia Dyrektora Generalnego KOWR nr 49/2020/Z z dnia 20.04.2020r zmieniające zarządzenie nr 74/2019/Z w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
 12. Zarządzenia Dyrektora Generalnego KOWR nr 73/2019/Z z dnia 04.07.2019r w sprawie wykonywania umowy dzierżawy nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
 13. Zarządzenia Dyrektora Generalnego KOWR nr 42/2020/Z z dnia 31.03.2020r zmieniające Zarządzenie nr 73/2019/Z z dn. 04.07.2019r. w sprawie wykonywania umowy dzierżawy nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
 14. Zarządzenie Dyrektora Generalnego KOWR nr 21/2018/Z z dn. 05.02.2018r w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rad Społecznych działających przy oddziałach terenowych KOWR
 15. Zarządzenie Dyrektora Generalnego KOWR nr 35/2018/Z z dn. 05.03.2018r zmieniające Zarządzenie nr 21/2018/Z w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rad Społecznych działających przy oddziałach terenowych KOWR
 16. Zarządzenie Dyrektora Generalnego KOWR nr 43/2018/Z z dn. 12.03.2018r zmieniające Zarządzenie nr 21/2018/Z w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rad Społecznych działających przy oddziałach terenowych KOWR
 17. Zarządzenie Dyrektora Generalnego KOWR nr 37/2020/Z dnia 13.03.2020r. w sprawie zawieszenia działania Rad Społecznych działających przy oddziałach terenowych oraz Dyrektorze Generalnym KOWR


Zobacz również:

- Co jeszcze się zmieniło dzięki uchwaleniu w dniu 26.04.2019r. ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw
- Dzierżawa nieruchomości przez KOWR
- Obrót ziemią
- Podstawowe definicje
- Przedłużanie umów dzierżawy przez KOWR
- Przetargi ofert pisemnych na dzierżawę
- Przetargi ograniczone dla rolników indywidualnych
- Przetargi ograniczone na utworzenie gospodarstwa rodzinnego
- Terenowa Rada Społeczna przy Dyrektorze OT KOWR we Wrocławiu
- Tryb odwoławczy od decyzji komisji przetargowej
- Wydzierżawianie w trybie bezprzetargowym
- Wykonywanie umowy dzierżawy


Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Robert, Wiesław