KOWR uwzględnił postulaty DIR – grunty w Naborowie dla rolników indywidualnych

Na ostatnim posiedzeniu w listopadzie br. RP DIR w Wołowie Rada Powiatowa oraz rolnicy przekazali Dyrektorowi KOWR swoje uwagi do programu rozdysponowania 367 ha gruntów wraz z budynkami w Naborowie, Stobnie i Brzegu Dolnym, które w dniach 2-3.09.2019r zostały przejęte przez KOWR od byłego dzierżawcy  spółki „Agro-Mat”. Szczególnie dużo emocji wśród rolników wzbudziła informacja, że KOWR chce przeznaczyć do dzierżawy z budynkami aż 162 ha. Na spotkaniu w Wołowie Dyrektor KOWR Mirosław Kulesza obiecał, że ponownie przyjrzy się postulatom Delegatów z Wołowa, którzy zawnioskowali o podział nieruchomości w taki sposób, by utworzyć wraz z budynkami nieruchomość o pow. ok. 70 ha, a resztę podzielić umownie na mniejsze nieruchomości niezabudowane i przeznaczyć je dla rolników. Dyrektor KOWR M. Kulesza dotrzymał słowa i zmienił koncepcję rozdysponowania nieruchomości tej nieruchomości. Zgodnie z postulatami DIR wraz z budynkami zostanie wydzierżawionych ok. 89 ha. Pozostała część, tj. ok 73 ha gruntów rolnych niezabudowanych zostanie podzielona na 5 części o powierzchni ok: 11,81 ha, dwie działki po 13,45 ha i 2 działki po 16,76 ha. Jak poKOWR dkreślił Prezes Leszek Grala na spotkaniu z Radą Powiatową w dniu 19.12.2019r.  ten przykład pokazuje, że warto upominać się o swoje i przekazywać Dyrektorowi KOWR wszystkie oczekiwania rolników. Jak podkreślił, nie zawsze argumenty przekazywane przez DIR są od razu przez KOWR przyjmowane, ale jeżeli całe środowisko rolnicze i wszystkie organizacje będą jednoczyć swoje działania, to możliwe jest osiągnięcie najkorzystniejszych rozwiązań dla rolników. Możliwe jest to również dzięki temu, że obecny Dyrektor KOWR Pan Mirosław Kulesza jest otwarty na dialog z rolnikami.

 

W załączeniu nowa propozycja KOWR rozdysponowania nieruchomości w Naborowie o pow. 162 ha.

Barbara Pajor

 

 

Uroczyste podziękowanie  dla Zdzisława Ożgi z Wińska za wieloletnią współpracę z samorządem rolniczym

 

 

W dniu 19.12.2019r. odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Wołowskiego, któremu przewodniczył Jerzy Truś. W spotkaniu udział wzięli Delegaci RP DIR Powiatu Wołowskiego – Justyna Grocholska, Karol Sygnatowicz, Wiesław Jaroń, Michał Kudryński i Adrian Wawrzyniak oraz Prezes DIR Leszek Grala, Wicestarosta Wołowski Jarosław Iskra, przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Wołowie, Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym oraz Gminy Wińsko, kierownik Oddziału PIORiN w Wołowie Adam Klarzyński oraz Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Wołowie Jerzy Gągolewski.

Gościem honorowym Posiedzenia był Pan Zdzisława Ożga z Wińska, wieloletni działacz izb rolniczych na Dolnym Śląsku.

Posiedzenie Rady DIR w Wołowie

 

W dniu 26.11.2019r. odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Wołowskiego. Posiedzeniu z udziałem Wiceprezesa Zarządu DIR Ryszarda Borysa przewodniczył Jerzy Truś.

Wybory 2019

W dniu 7 sierpnia odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Wołowskiego. W wyniku przeprowadzonego głosowania na przewodniczącego Rady wybrano Jerzego Trusia, a na Delegata do Walnego Zgromadzenia DIR Karola Sygnatowicza. W skład Rady Powiatowej wchodzą również: Justyna Grocholaska, Michał Kudryński, Wiesław Jaroń i Adrian Wawrzyniak.

Kolejne Spotkanie Z Rolnikami W Wołowie Poświęcone Tematyce Łowieckiej

W dniu 29 kwietnia 2019r odbyło się w Starostwie Powiatowym w Wołowie posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Wołowskiego poświęcone tematy tyce łowickiej. Posiedzenie to było kontynuacją spotkania poświęconego tej  tematyce, które odbyło się w dniu 19.11.2018r. W posiedzeniu udział wzięli licznie przybyli rolnicy z powiatu wołowskiego oraz Delegaci Rady Powiatowej DIR Powiatu Wołowskiego – Jerzy Truś, Justyna Grocholska, Zdzisław Ożga, Karol Sygnatowicz oraz Michał Kudryński i zaproszeni goście: Pan Jan Dziarski – Starosta Powiatu Wołowskiego , Pan Sylwester Bulak z Nadleśnictwa Wołów, Pani Joanna Bulak i Pan Marcin Madejski z Nadleśnictwa Oborniki Śląskie, Pan Andrzej Kasperski z Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego, Pani Ewelina Zamojska – PZDR w Wołowie, Pan Ryszard Procyszyn – UG Wińsko i Pani Barbara Moszczyńska – UM Brzeg Dolny. Na spotkanie zaproszono przedstawicieli Kół Łowieckich działających na terenie powiatu wołowskiego: KŁ „Remiza’, KŁ „Rokita” w Brzegu Dolnym, KŁ „Jeleń” Wrocław, KŁ „Leśnik” Wrocław, KŁ Echo” Wołów, KŁ „Echo” Wołów, KŁ „Jeleń” Wińsko, KŁ „Łoś” z Lubiąża. W spotkaniu wziął również udział Wiceprezes DIR Ryszard Borys.

Pierwsze posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Wołowie w nowym roku

Pierwsze posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Wołowskiego odbyło się 27 stycznia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Wołowie. Posiedzenie Rady prowadził Pan Jerzy Truś – przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Wołowie. W posiedzeniu udział wzięli również: Władysław Boczar – Wicestarosta Wołowski i Jerzy Gągolewski – kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Wołowie oraz członkowie Rady Powiatowej DIR Powiatu Wołowskiego.

Słowa prezesa

Za kilka, może kilkanaście godzin chyba najważniejsza chwila...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0178 +0,18% [07:59]
 EUR / JPY 120,3180 +0,09% [07:59]
 EUR / PLN 4,2637 -0,02% [07:58]
 USD / JPY 111,5310 +0,28% [07:59]
 USD / PLN 3,9550 +0,25% [07:59]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Leon, Ludomir