Byliśmy na I Gali Karkonoskiej Marki Lokalnej – wśród laureatów karkonoscy rolnicy.

Karkonoska Marka Lokalna – Skarby Ducha Gór to znany projekt, który oferuje wszystko co najlepsze i jednocześnie ściśle związane z Karkonoszami, ich historią i współczesnością. Uroczysta gala odbyła się w nowoczesnym Centrum Informacyjnym Karkonoskiego Parku Narodowego na terenie pałacu w Sobieszowie.

Marka Lokalna promowana jest przez Lokalną Grupę Działania Partnerstwo Ducha Gór od 18 lat. W sumie na liście właścicieli marki znajduje się 60 podmiotów z certyfikatami. Są wśród nich producenci żywności, rolnicy, restauratorzy serwujący lokalne posiłki oparte na miejscowych produktach np. ekologicznej wołowinie i baraninie, rybach, serach kozich, ekologicznych jajach i owocach pochodzących z miejscowych, ekologicznych sadów i lasów.

W roku bieżącym na gali nowe certyfikaty otrzymało 7 podmiotów – projektów związanych z Karkonoszami i projektem Skarby Ducha Gór – Karkonoska Marka Lokalna. Wśród nich były dwa gospodarstwa tj.  Rodzinne Gospodarstwo Agroturystyczne Pana Grzegorza Wojtunika z Mysłakowic prowadzące produkcję ryb, rodzinną restaurację i przetwórstwo rybne. Gospodarstwo to uzyskało sześć certyfikatów na swoje produkty tj. ryby w zalewach, ryby wędzone, pasztety i pasty z wędzonego pstrąga. Rodzinne Gospodarstwo rolne “Widok” Pani Kamili Pietraszek z Kowar za produkcję i przetwórstwo aronii ekologicznej i nowy produkt – susz z aronii ekologicznej.

Na gali wręczono także akty nominacyjne dla Ambasadorów Karkonoskiej Marki Lokalnej. Otrzymały je osoby powszechnie znane i szanowne, silnie związane z Karkonoszami, które od lat rozsławiają naszą małą Ojczyznę. Otrzymali je m.in.:

– Rafał Fronia – himalaista, autor książek o tematyce górskiej i wydawca

–    Lucyna Kornobys olimpijka, rekordzistka i mistrzyni świata w wielu dyscyplinach LA, reprezentantka sportów paraolimpijskich

– Kazimierz Pichlak – znany lekarz, himalaista, podróżnik i autor tomików poezji

– Wojciech Dąbrowski znany aktor reprezentujący środowisko wrocławskie.

Państwo Pietraszek właściciele gospodarstwa „Widok”,  posiadacze dwóch certyfikatów Karkonoskiej Marki Lokalnej na produkty z aronii

 

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Ząbkowicach Śląskich

23 listopada w Ziębicach obyło się posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej powiatu ząbkowickiego.

W spotkaniu udział wzięli zaproszenie Goście w osobach: Pan Dariusz Madejski – Członek Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Pan Andrzej Dawidowicz – Firma Saaten Union, Pan Marek Wereśniak – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, Katarzyna Bednarz – Banach – Zastępcę Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa w Ziębicach, Pan Andrzej Regner – Dyrektor Gminnego Centrum Edukacji i Sportu oraz Członek Zarządu Powiatu Ząbkowickiego, Pani Magdalena Marszałek – Ekspert Agro, Bank BNP Paribas wraz z Panią Izabelą Jachowicz oraz Panią Katarzyną Pawłowską z Oddziału w Kłodzku, Pan Michał Mackiewicz – Agent Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW a także Pan Leszek Więckowski – Redaktor Naczelny „Głos Regionu” a także okoliczni rolnicy.

Na początku posiedzenia głos zabrał Pan Andrzej Dawidowicz z Firmy Saaten Union, który przeprowadził szkolenie dotyczące efektywnej produkcji roślin oleistych i białkowych.

Następnie Pani Katarzyna Bednarz – Banach – Zastępca Naczelnika Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa przekazała informację o aktualnych przepisach prawnych dotyczących sprzedaży i dzierżawy gruntów z Zasobu gminy.

Dzięki Pani Magdalenie Marszałek Eksperta Agro w Banku BNP Paribas zebrani zapoznali się z ofertą kredytową dla rolników. Podczas spotkania została również przedstawiona oferta ubezpieczeniowa Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW przez Pana Michała Mackiewicza – Agenta TUW w Ząbkowicach Śląskich.

Pan Dariusz Madejski Członek Zarządu DIR udzielił informacji nt. podejmowanych działań Izby w kwestii rolnictwa, które dotyczyły m. in. zakazu eksportu nawozów, aplikacji suszowej, ochrony gruntów cennych rolniczo a także możliwości przeglądów technicznych w gospodarstwach rolnych.

Posiedzenie Rady było również okazją do podziękowania Panu Markowi Wereśniakowi – Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa za współpracę z DIR w ramach działalności na rzecz rolnictwa w Gminie Ziębice oraz Panu Andrzejowi Regnerowi – Dyrektorowi Gminnego Centrum Edukacji i Sportu za współpracę przy projekcie „Poznaj gospodarstwo rolne”, który był realizowany przez Dolnośląską Izbę Rolniczą.

Seminarium wyjazdowe „Różnorodność biologiczna i działania na rzecz ekosystemów”

18 listopada członkowie Rady Powiatowej DIR w Kłodzku, rolnicy oraz członkinie KGW uczestniczyli w seminarium wyjazdowym „Różnorodność biologiczna i działania na rzecz ekosystemów”.

Pierwszym punktem wyjazdu były warsztaty szkoleniowe w Ekocentrum Parku Narodowego Gór Stołowych. 

Pan Tomasz Mazur – Kierownik Zespołu ds. edukacji i GIS omówił „Różnorodność biologiczna i działania na rzecz ekosystemów”. oraz przedstawił prezentację dotyczącą Gór Stołowych – krainy zrodzonej z morza. Następnie w salach multimedialnych uczestnicy zapoznali się z walorami przyrodniczymi i kulturowymi Gór Stołowych. 

Dalsza część seminarium odbyła się w Sudeckich Chatach, gdzie Pani Malwina Gacek – Świecik z Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej we Wrocławiu przedstawiła zebranym najważniejsze cele Europejskiego Zielonego Ładu. Przekazała również informację o działaniach Przedstawicielstwa Regionalnego na terenie województwa dolnośląskiego, opolskiego..

Pani Beata Mucha – Kierownik PT KRUS w Wałbrzychu oraz Pani Agata Sikora omówiły temat związany z bezpieczeństwem pracy w gospodarstwie rolnym. W ramach którego  zorganizowano konkurs z nagrodami.

 

 

Posiedzenie Rady DIR powiatu głogowskiego

W dniu 18 listopada w Urzędzie Gminy w Głogowie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Głogowskiego. W posiedzeniu oprócz delegatów Rady Powiatowej udział wzięli: Wiceprezes DIR Waldemar Jankowski, Kierownik WIORiN odział w Głogowie Anna Baleja z pracownikami Eweliną Bury i Krystyną Banaszak, Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Maria Borsukiewicz oraz Kierownik Biura Powiatowego ARiMR Czesława Skowrońska. Spotkanie otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Pan Ludwik Twardochleb.

Kierownik BP ARiMR Maria Borsukiewicz zapoznała zebranych ze zmianami, jakie będą wprowadzone od 2023 roku w płatnościach bezpośrednich. Przekazała, aby rolnicy wcześniej zapoznali się z tymi zmianami i przychodząc wypełniać wnioski umieli wskazać, z jakich ekoschematów chcą korzystać. Poinformowała, że na stronie ARiMR ukazała się informacja, że termin składania wniosków suszowych będzie przedłużony do 30 listopada oraz że rozszerzono listę składanych załączników o inne dokumenty dokumentujące sprzedaż towarów z gospodarstwa.

Kierownik Inspekcji Ochrony Roślin Anna Baleja omówiła stosowanie środków ochrony roślin w kontekście ochrony zapylaczy. Przedstawiła także zadania, jakimi obecnie zajmuje się Inspekcja. Przypomniała także o szkoleniach stosowania środków ochrony roślin oraz atestacji opryskiwaczy.

Kierownik BP ARiMR Czesława Skowrońska omówiła kwestię ilości złożonych wniosków o płatności w kampanii 2022 i wypłaconych zaliczek. Od 1 grudnia wydawane już będą decyzje końcowe. Dofinansowanie do materiału siewne wypłacane będzie od stycznie ze względu na de minimis.

Wiceprezes DIR Waldemar Jankowski przedstawił działania, jakie są podejmowane przez Zarząd DIR w obszarze rolnictwa. Wszystkie pisma i odpowiedzi publikowane są na stronie internetowej Izby i można się z nimi zapoznać.  Poinformował, ze wszelkie problemy można zgłaszać do Izby, w celu ich rozwiązywania. Ponadto w DIR zatrudniony jest prawnik, do którego także można się zwracać o pomoc.

Forum Rolnicze Powiatu Lubińskiego

Dnia 17 listopada w Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie odbyło się Forum Rolnicze Powiatu Lubińskiego. Z zaproszenia na Forum skorzystali: Waldemar Jankowski Wiceprezes Zarządu DIR, Władysław Siwak Wicestarosta Lubiński, Krystian Kosztyła – Burmistrz Ścinawy, Bartosz Chojnacki – Zastępca Wójta Gminy Lubin, Wiesława Bober – Powiatowy Lekarz Weterynarii, Marek Nieruchalski Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubin, Robert Marek Kierownik Biura Powiatowego ARiMR, Arkadiusz Dulemba – Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego, Sabina Mierzwiak -Kierownik Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin o/ Lubin, Małgorzata Domańska i Anna Przybyła Sekcja Zamiejscowa KOWR w Legnicy, Franciszek Baranowski – Pełnomocnik Zarządu DIR ds. współpracy z TUW, Prezes Spółki LIRPOL, Łukasz Kurowski, Jan Śliwa i Zbigniew Lipiszczak – Przewodniczący Komisji Rolnictwa w gminach Lubin, Ścinawa i Rudna, delegaci Rady Powiatowej DIR oraz licznie przybyli rolnicy.

Organizatorzy Forum: Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Franciszek Lesicki i Burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła przywitali przybyłych gości.

W trakcie spotkania omówiono istotne informacje dotyczące rolników.

Wiesława Bober przedstawiła sytuację epizootyczną w powiecie lubińskim wynikającą z przypadkami ASF i ogniskiem choroby w powiecie legnickim oraz kwestię zagrożeń i ochrony gospodarstw przed ptasią grypą.

Marek Nieruchalski poruszył tematykę liczebności zwierzyny łownej, wykonania planów łowieckich przez Koła Myśliwskie, a także szkód łowieckich.

W trakcie spotkania omówiono kwestię ilości złożonych wniosków o płatności w kampanii 2022 i wypłaconych zaliczek oraz możliwości składania wniosków suszowych. Poruszono także tematykę ubezpieczeń i wypadkowości w rolnictwie.

Z zaproszenia Przewodniczącego Rady Powiatowej skorzystali także: Pani Emilia Fink-Podyma ze Stowarzyszenia Polska Soja, która zachęcała do powiększenia uprawy roślin bobowatych, ze szczególnym uwzględnieniem soi oraz Pan Paweł Jobczyk z firmy ADOB w Poznaniu, który przedstawił zagadnienie dolistnego nawożenia w sytuacji wysokich cen nawozów.

Wiceprezes Waldemar Jankowski zwrócił uwagę na zagadnienia związane z pomocą suszową i że Zarząd DIR oraz KRIR wystąpiła do Ministra Rolnictwa w sprawie zmiany rozporządzenia, które pominęło rolników ryczałtowych i sprzedających na targowiskach. Podziękował organizatorom za inicjatywę zorganizowania Forum uważając, że takie spotkania pozwalają na uzyskanie aktualnych informacji oraz na dyskusję i zasygnalizowanie problemów nurtujących rolników.

 

Zdjęcia : Urząd Miasta i Gminy Ścinawa, DIR

Wspólne posiedzenie Rad Powiatowych DIR Powiatu Legnickiego i Złotoryjskiego

Dnia 16 listopada 2022r. w Chojnowie odbyło się wspólne posiedzenie Rad Powiatowych Dolnośląskiej Izby Rolniczej powiatów legnickiego i złotoryjskiego.

Przebieg spotkania był wspólnie koordynowany przez Przewodniczących Rad – Grzegorza Rudziaka oraz Wiesława Skop.

Na posiedzenie zostali zaproszeni Goście:

  • Waldemar Jankowski- Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej,
  • Arkadiusz Dulemba- Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Lubinie,
  • Aleksandra Skorupska – Drużka Kierownik Nadzoru Wodnego w Legnicy,
  • Anna Kotlińska – Przedstawiciel Zarządu Zlewni w Legnicy

Kierownik PZDR przedstawił zebranym jakie czekają rolników zmiany w związku z wchodzącym w życie Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej UE na lata 2023-2027. Wykładnia założeń związanych z wytycznymi na przyszłe lata pozwala rolnikom lepiej przygotować się na zmiany jakie ich czekają.

Kierownik Nadzoru Wodnego wraz z przedstawicielką zlewni omówiły m.in. zagadnienia dotyczące małej retencji, jakie dokumenty powinien złożyć rolnik, aby uzyskać pozwolenia w przypadku budowy stawu, studni czy przepustów na rowach. W tym roku uprawy w powiecie legnickim zostały dotknięte klęską suszy, dlatego, też rolnicy szukają wszelkich możliwych rozwiązań, które pozwolą im na racjonalne gospodarowanie wodą.

Waldemar Jankowski złożył sprawozdanie z działań podejmowanych przez DIR w 2022r. Zarząd DIR w swoich działaniach dużo uwagi poświęcił m.in. problemowi suszy z jaką borykała się znaczna część rolników na Dolnym Śląsku, utrzymującymi się wysokimi cenami nawozów i niestabilnymi cenami skupu zbóż. DIR podtrzymuje współpracę ze związkami oraz organizacjami działającymi na rzecz rolnictwa co pozwala walczyć ze zdwojoną siłą o wspólny interes rolników w instytucjach o charakterze rolniczym oraz w pracach prowadzonych przez MRWiR.

Organizacja wspólnego posiedzenia dała możliwość przyjrzenia się problemom z jakim boryka się rolnictwo na poziomie dwóch sąsiadujących powiatów co pozwala na wymianę pomysłów oraz doświadczeń wśród rolników. Przewodniczący RP wspólnie uzgodnili, że takie posiedzenia będą odbywały się cyklicznie.

Narodowe Święto Niepodległości w Jaworze

Święto Odzyskania Niepodległości jest jednym z najważniejszych świąt państwowych obchodzonych w Polsce już od 104 lat. W Jaworze, którego patronem jest Św. Marcin uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej, która została odprawiona przez Biskupa Seniora Zbigniewa Kiernikowskiego w intencji Ojczyzny oraz społeczności jaworskiej. Dolnośląską Izbę Rolniczą podczas uroczystości reprezentował Wiceprezes Waldemar Jankowski. Po zakończeniu Mszy Świętej ulicami miasta przeszedł tradycyjny korowód z flagą narodową podczas którego odśpiewano hymn narodowy.

Burmistrz Emilian Bera wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Danielem Iwańskim, wiceburmistrzem Michałem Banderem, radnymi Rady Miejskiej, przedstawicielami parlamentu, instytucji, organizacji, stowarzyszeń, związków, szkół i firm jaworskich w asyście Żołnierzy 10. Wrocławskiego Pułku Dowodzenia na czele z płk. Danielem Jurczakiem Dowódcą Jaworskiego Batalionu Logistycznego złożyli symboliczne wiązanki pod pomnikiem Tysiąclecia Państwa Polskiego i Zwycięstwa nad Faszyzmem, oddając w ten sposób pamięć osobom, które przelały krew w walce o Niepodległość Narodu. W imieniu Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Rady Powiatowej DIR Powiatu Jaworskiego oraz całej społeczności rolniczej kwiaty pod pomnikiem złożył Wiceprezes Waldemar Jankowski.

Podczas Uroczystości Święta Niepodległości na Rynku miasta mieszkańcy Jawora oraz przybyli goście mogli podziwiać pokaz grupy rekonstrukcyjnej „Jesteśmy dumni z Polski”, oraz odezwę Marszałka Józefa Piłsudskiego do Narodu. Natomiast w gmachu Teatru Miejskiego zostały nadane tytułu Honorowego Obywatela Miasta Jawora, a następnie można było wysłuchać występów artystów.

W Muzeum Regionalnym Jawora została otwarta wystawa Izby Dolnośląskiej która jest poświęcona kulturze i historii ludności zamieszkującej tereny Dolnego Śląska przed 1945rokiem.

Biorący udział w świętowaniu mieli okazję do degustacji rogali świętomarcińskich, które zostały przygotowane na tą okazję przez lokalnych cukierników.

 

Elżbieta Ulatowska uhonorowana odznaczeniem „Zasłużony dla powiatu kłodzkiego”

Pani Elżbieta Ulatowska – delegat na Walne Zgromadzenie DIR z powiatu kłodzkiego podczas uroczystej sesji Rady Powiatu Kłodzkiego została uhonorowana odznaczeniem „Zasłużony dla Powiatu Kłodzkiego”.
Odznakę „Zasłużony dla Powiatu Kłodzkiego” otrzymują osoby oraz instytucje, które swoją działalnością w szczególny sposób zapisały się w historii powiatu kłodzkiego. Jest ona wyrazem szczególnego wyróżnienia przyznawanego za zasługi dla Powiatu Kłodzkiego, w tym za znaczący wkład w jego rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny oraz za istotny udział w promocji powiatu w kraju i za granicą.

Uprawnienia na ładowarki !

Osoby, które odbyły kurs uprawniający do obsługi ładowarek teleskopowych (ze zmiennym wysięgiem) i wózków widłowych informujemy, że przed 2019 rokiem uprawnienia były wydawane bezterminowo przez UDT. W 2019 roku weszła w życie Ustawa, która wprowadziła terminowość uprawnień. Dokument jest ważny przez 5 lat od wejścia w życie Ustawy, czyli do 1.01.2024.

Po tym czasie straci ważność! Istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o przedłużenie okresu ważności uprawnień, ale ważne, by wniosek wpłynął do UDT nie później niż do września 2023! Wnioski można składać papierowo lub w formie elektronicznej.

Informacja: https://dzwignice.info/porady/porady-ekspertow-100/przedluzanie-uprawnien-udt-w-praktyce?gclid=Cj0KCQiAmaibBhCAARIsAKUlaKR40F–2PEoLBS5Y9EIEJHGZizPiYkKPzS852RkS0olMYKIhiId-TAaAquqEALw_wcB

Wniosek do pobrania o przedłużenie okresu uprawnień:
https://drive.google.com/file/d/1fQEeHLGJvE4voLLcevIQo4ffybuaFKqo/view?usp=sharing

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Lubinie

W dniu 9 listopada w Urzędzie Gminy w Lubinie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Lubińskiego. W posiedzeniu oprócz delegatów Rady Powiatowej udział wzięli: Wójt Gminy Lubin Tadeusz Kielan, Wiceprezes DIR Waldemar Jankowski, Powiatowy Lekarz Weterynarii Wiesława Bober, Kierownik WIORiN odział w Lubinie Sabina Mierzwiak, Kierownik WIORiN oddział w Trzebnicy Dominik Byrski, Kierownik Powiatowego Zespołu Doradców Rolniczych Arkadiusz Dulemba oraz Kierownik Biura Powiatowego ARiMR Robert Marek. Spotkanie otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Pan Franciszek Lesicki. Poinformował zebranych, że dzisiejsze spotkanie jest okazją do podziękowania za współpracę Panu Dominikowi Byrskiemu, który przez wiele lat pracował w Inspekcji Ochrony Roślin w Lubinie. Cieszył się wielkim uznaniem wśród rolników, a także współpraca z Radą Powiatową DIR układała się pomyślnie. Waldemar Jankowski w imieniu Zarządu DIR podziękował także za współpracę. Do podziękowań dołączył także Wójt Tadeusz Kielan.

Po ty uroczystym wstępie Przewodniczący Franciszek Lesicki oddał głos gościom.

Wójt Tadeusz Kielan podziękował za zaproszenie, Powiedział, że cieszy się, że takie spotkania odbywają się w Urzędzie Gminy, gdyż są one merytoryczne, na których uzyskujemy cenne informacje, które można przekazywać innym rolnikom. Docierają do niego informacje o ogromnych kwotach płatności przelanych na konta rolników, ale po rozmowie z Panem Lesickim, który porównał ceny środków do produkcji i ceny płodów rolnych obecnie i kilka lat temu przyznał, że zmienia to obraz sytuacji. W trakcie spotkania Powiatowy Lekarz Weterynarii Wiesława Bober omówiła zagadnienia związane z aktualną sytuacją w zakresie ASF i ptasiej grypy na terenie powiatu. Kierownik Inspekcji Ochrony Roślin Sabina Mierzwiak omówiła stosowanie środków ochrony roślin w kontekście ochrony zapylaczy. Przedstawiła także zakres przeprowadzanych kontroli oraz zadania, jakimi obecnie zajmuje się Inspekcja. Przypomniała także o szkoleniach stosowania środków ochrony roślin oraz atestacji opryskiwaczy. Kierownik PZDR Arkadiusz Dulemba przedstawił ogólne zasady dotyczące rolniczego handlu detalicznego. Ponadto poruszył temat pomocy suszowej i problemów z aplikacją suszową, która przez dłuższy czas nie działała. Poinformował, że przedłużony został termin składania wniosków o pomoc suszową do 23 listopada. Kierownik BP ARiMR Robert Marek zwrócił uwagę, że najlepiej składać wnioski kompletne, razem z załącznikami. Usprawni to pracę biura. Wiceprezes DIR Waldemar Jankowski przedstawił działania, jakie są podejmowane przez Zarząd DIR w obszarze rolnictwa. Zarząd na bieżąco stara się reagować na problemy rolników i kierować pisma do odpowiednich urzędów. Wszystkie pisma i odpowiedzi publikowane są na stronie internetowej Izby i można się z nimi zapoznać.  Zwrócił uwagę, że z pomocy suszowej wykluczono wiele gospodarstw np. gospodarstwa rolników nieposiadających rodziny. Ponadto, gdy kwota pomocy wynikająca ze złożonych wniosków przekroczy pulę przeznaczonej na ten cel kwoty, będzie zastosowany współczynnik korygujący.

Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Blazej, Saturnin