Spotkanie przedstawicieli DIR ws. tzw. „5 dla zwierząt”

23 października przedstawiciele DIR z powiatu dzierżoniowskiego i wałbrzyskiego w składzie: Paweł Mazur – Członek Zarządu DIR, Piotr Rakoczy – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w powiecie dzierżoniowskim i Wiesław Mąka delegat do walnego zgromadzenia DIR, uczestniczyli w spotkaniu z posłanką na Sejm RP Panią Moniką Wielichowską.
Spotkanie odbyło się na zaproszenie Pani Poseł i zorganizowane zostało w jej biurze poselskim. Przedmiotem dyskusji była tzw.,, 5 Kaczyńskiego,, czyli ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt i innych ustaw. Nasze uwagi dotyczące poprawek do ustawy zaproponowane przez senat przedstawiliśmy w formie pisemnej(treść pisma na załączonych zdjęciach) , staraliśmy się w rozmowie przekonać Panią poseł, że poprawki do ustawy pod żadnym względem nie zmniejszają jej fatalnego wpływu na nasze gospodarstwa, zajmujące się hodowlą bydła na pogórzu Sudeckim.
Pragniemy zwrócić uwagę, że Pani Poseł jest pierwszą osobą zasiadającą w Sejmie z okręgu wałbrzyskiego, która chciała się z nami spotkać w tej sprawie. (zaproszenia do dyskusji otrzymali wszyscy posłowie z naszego okręgu). Mamy nadzieję, że ustawa mimo wszystko nie wejdzie w życie i nie stanie się przyczyną do wymazania, hodowli bydła mięsnego z naszego krajobrazu.

 

Paweł Mazur, Członek Zarządu DIR

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Jaworze

W piątek 23 października w odbyło się w Jaworze w siedzibie Schroniska Młodzieżowego posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Jaworskiego. Posiedzeniu przewodniczył Pan Waldemar Jankowski – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Jaworze.

 

 

 

Zarząd DIR zwrócił się do parlamentarzystów o wstrzymanie prac nad ustawą o ochronie zwierząt

W imieniu Dolnośląskiego Porozumienia Związków i Organizacji Rolniczych działającego przy naszej Izbie a zrzeszającego Związek Zawodowy Rolnictwa „Samoobrona”, Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Dolnośląski Związek Rolników, Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników oraz Związek Młodzieży Wiejskiej po raz kolejny wzywamy do zaprzestania prac nad niesprawiedliwą społecznie i szkodliwą gospodarczo ustawą z dnia 18 września 2020 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt. Sejm RP odstąpił od prac nad ustawą o wynagrodzeniach, więc nic nie stoi na przeszkodzie, by w tym przypadku też tak postąpić.

Ustawa ta, procedowana w pośpiechu, beż żadnych konsultacji z Rolnikami i ich organizacjami, bez opinii środowiska naukowego pracującego nad dobrostanem zwierząt hodowlanych spowodowała powstanie ogromnych napięć społecznych i doprowadziła do niespotykanych od lat protestów. Przy okazji wykorzystuje się ja do nieodpowiedzialnego i fałszywego przedstawiania obrazu Polskich Rolników, jako osób zacofanych, pozbawionych empatii i humanitaryzmu. Propagowanie tych nieprawdziwych haseł wpływa również negatywnie
na postrzeganie i odbiór polskiego rolnictwa poza granicami kraju, przyczyniając się do utrwalania stereotypu niekonkurencyjnego i nienowoczesnego rolnictwa, które nie może skutecznie konkurować z rozwiniętymi gospodarkami Unii Europejskiej.

Polscy rolnicy zapewniają bezpieczeństwo żywnościowe całego społeczeństwa, tak istotne w obecnych czasach, o czym chyba wszyscy w tym sporze zapomnieli! Dolny Śląsk mimo doskonałych warunków klimatyczno glebowych stał się rolniczą pustynią i już dzisiaj jest importerem mleka, mięsa, warzyw i owoców. Wieloletnie prace związane z przywróceniem hodowli bydła w Sudetach, tworzenie marki „Wołowiny Sudeckiej”, licznie powstałe grupy producenckie oraz klaster mogą legnąć w gruzach i grożą zaniechaniem, mimo że działania te realizowane w ramach projektu Uniwersytetu Przyrodniczego „Zielona Dolina” zyskały aprobatę Rządu i znalazły się wśród priorytetów na najbliższe lata.

Nie ma zgody samorządu rolniczego i działających w porozumieniu organizacji na całkowitą likwidację kolejnych gałęzi produkcji rolniczej na Dolnym Śląsku. Mówiąc o zrównoważonym rozwoju regionu musimy pamiętać, że rolnicy to blisko 60 tysięcy gospodarstw, które daje utrzymanie 250 tysiącom ludzi z pracy na roli i hodowli zwierząt. Dlatego z całą siłą i stanowczością chcemy Państwu przypomnieć, że blisko 1/3 dolnośląskiego społeczeństwa mieszka na obszarach wiejskich i to między innymi dzięki głosom tych osób możecie Państwo sprawować zaszczytną służbę
dla Rzeczypospolitej Polskiej.

W ciężkich czasach kryzysu gospodarczego i społecznego, kiedy każdego dnia Polki i Polacy boją się o zdrowie i życie swoich bliskich i swoje, reprezentanci wybrani przez Naród powinni jednoczyć ludzi, a nie pogłębiać różnice społeczne i tworzyć nowe podziały.

Rolnicy nie oczekują od Sejmu RP jałmużny w postaci iluzorycznych odszkodowań przyznawanych na niejasnych zasadach za zaprzestanie swojej działalności, ale prawa do jej nieskrępowanego prowadzenia, w celu zapewnienia godnego bytu swoim Rodzinom.

Dlatego wzywamy do natychmiastowego zaprzestania szkodliwych dla Rolników działań i skierowania Państwa uwagi na sprawy walki z epidemią koronawirusa, ochrony życia polskich obywateli oraz skutkami kryzysu gospodarczego, jaki nieuchronnie się z tym będzie wiązał. To z tymi wyzwaniami powinien walczyć Sejm i Senat, a nie z Polskimi Rolnikami.

Liczymy na głęboką refleksję i wsłuchanie się w argumenty środowiska rolniczego!

 

                                                                       Z poważaniem

 

                                                                        P r e z e s

                                                         Dolnośląskiej Izby Rolniczej

                                                                         Leszek Grala

 

Pismo zostało wysłane do parlamentarzystów z Dolnego Śląska:

Okręg nr 1 ( Legnica)

 1. PIOTR BORYS (KO)                  
 2. ZOFIA CZERNOW (KO)             
 3. KRZYSZTOF KUBÓW (PiS)
 4. ADAM LIPIŃSKI (PiS)     
 5. ROBERT KROPIWNICKI (KO)   
 6. MARZENA MACHAŁEK (PiS)
 7. MAŁGORZATA SZMAJDZIŃSKA SEKUŁA (LEWICA) 
 8. EWA SZYMAŃSKA (PiS)  
 9.  ROBERT OBAZ (LEWICA )   
 10. ELŻBIETA WITEK (PiS)
 11. WOJCIECH ZUBOWSKI ( PiS)
 12. STANISŁAW ŻUK  (PSL)

Okręg nr 2 (Wałbrzych) 

 1. MAREK DYDUCH (LEWICA) 
 2. MICHAŁ DWORCZYK ( PiS) 
 3. MARCIN GWÓŹDŹ (PiS) 
 4. WOJCIECH MURDZEK ( PiS) 
 5. IZABELA MRZYGŁOCKA (KO) 
 6. TOMASZ SIEMONIAK (KO)
 7. MONIKA WIELICHOWSKA (KO)
 8. IRENEUSZ ZYSKA (PiS) 

Okręg 3 ( Wrocław) 

 1. PRZEMYSŁAW CZARNECKI ( PiS)
 2. AGNIESZKA DZIEMANOWICZ BĄK ( LEWICA) 
 3. PAWEŁ HRENIAK (PiS)
 4. MICHAŁ JAROS (KO)
 5. KRZYSZTOF MIESZKOWSKI (KO)
 6. SŁAWOMIR PIECHOTA (KO)
 7. JACEK PROTASIEWICZ (PSL KUKIZ ’15)
 8. GRZEGORZ SCHETYNA ( KO)
 9. AGNIESZKA SOIN (PiS)
 10. MIROSŁAWA STACHOWIAK RÓŻECKA (PiS)
 11. KRZYSZTOF ŚMISZEK (LEWICA)
 12. JACEK ŚWIAT (PiS)
 13. MAŁGORZATA TRACZ (KO)
 14. KRZYSZTOF TODUJ ( KONFEDERACJA)

 

 

KRIR: Wezwanie do zaprzestania prac nad ustawą o ochronie zwierząt

19 października 2020 r. w imieniu Samorządu Rolniczego, działającego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1027), jako przedstawiciele Krajowej Rady Izb Rolniczych, powołanej do reprezentowania Polskich Rolników przed Sejmem, Senatem i organami administracji rządowej, wezwaliśmy Posłów na Sejm RP do zaprzestania prac nad ustawą z dnia 18 września 2020 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw i jej niezwłoczne uchylenie.

Ustawa ta spowodowała powstanie ogromnych napięć społecznych poprzez nieodpowiedzialne i fałszywe przedstawianie obrazu Polskich Rolników, jako osób zacofanych, pozbawionych empatii i humanitaryzmu. Co więcej, takie hasła negatywnie wpływają  także na odbiór polskiego rolnictwa poza granicami kraju, przyczyniając się do utrwalania stereotypu  niekonkurencyjnego i nienowoczesnego rolnictwa, które nie może skutecznie konkurować z rozwiniętymi gospodarkami Unii Europejskiej.

Głoszący takie niczym niepoparte hasła zapominają jednak, że to Rolnicy zapewniają bezpieczeństwo żywnościowe całego społeczeństwa, tak istotne w obecnych czasach.

Skrajnie oburzające jest także, że takie niesprawiedliwe hasła głoszą osoby, które zostały obdarzone mandatem zaufania społecznego i wybrane na reprezentantów Narodu.

Przypominamy więc, że około 40% polskiego społeczeństwa mieszka na obszarach wiejskich i to między innymi dzięki głosom tych osób możecie Państwo sprawować zaszczytną służbę dla Rzeczypospolitej Polskiej.

W ciężkich czasach kryzysu gospodarczego, kiedy każdego dnia Polki i Polacy boją się o zdrowie i życie swoich bliskich i swoje, reprezentanci wybrani przez Naród powinni jednoczyć ludzi, a nie pogłębiać różnice społeczne i tworzyć nowe podziały.

Polscy Rolnicy nie oczekują od Sejmu i Senatu jałmużny w postaci odszkodowań przyznawanych na niejasnych zasadach  za zaprzestanie swojej działalności, ale prawa do jej nieskrępowanego prowadzenia, w celu zapewnienia godnego bytu swoim Rodzinom.

Wzywamy zatem do natychmiastowego zaprzestania szkodliwych dla Polskich Rolników działań i skierowania Państwa uwagi na sprawy walki z epidemią koronawirusa czy skutkami kryzysu gospodarczego.

To z tymi wyzwaniami powinien walczyć Sejm i Senat, a nie z Polskimi Rolnikami.

Dlatego ponownie wezwaliśmy do uchylenia szkodliwej dla całej polskiej  gospodarki ustawy  o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw.

 

Źródło: http://www.krir.pl/2014-01-03-03-24-03/pozostale/7031-wezwanie-do-zaprzestania-prac-nad-ustawa-o-ochronie-zwierzat

TERAZ WIEŚ: 18.10.2020

Program „TERAZ WIEŚ” z udziałem Prezesa Zarządu DIR Leszka Grali oraz Wiceprezesa Ryszarda Borysa. W programie m. in. o Dolnośląskim Święcie Zbóż, ustawie o ochronie zwierząt, a także o bieżącej działalności Dolnośląskiej Izby Rolniczej

Słowa prezesa

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Jwona, Sabina