W gościnie u Zespołu Ludowego „Leszczynki”

 

Początek nowego roku jest zazwyczaj czasem podsumowań oraz refleksji nad tym, co minęło i co udało nam się osiągnąć w roku minionym. Jest jednocześnie, a może przede wszystkim, czasem pełnym nadziei, wytyczania ambitnych planów oraz niesłabnącego optymizmu, że wreszcie uda się je zrealizować. Taki też charakter miało spotkanie zorganizowane 8 stycznia 2020 r. przez Zespół Ludowy „Leszczynki” w Gminnym Centrum Kultury im. Anny Sojko w Dobroszycach.

Spotkanie pracowników z Zarządem DIR

 

7 stycznia w siedzibie Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu odbyła się pierwsza w tym roku narada pracowników z udziałem Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Pan Kazimierz Jurkiewicz Główny Specjalista Dolnośląskiej Izby Rolniczej szczegółowo omówił zasady postępowania przedstawicieli DIR przy opiniowaniu wniosków Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów o zmianę przeznaczenie gruntów rolnych na nierolne i leśnych na nieleśne.  Gościem spotkania był Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Pan Zdzisław Król, który przedstawił aktualną sytuację dotycząca ASF oraz ptasiej grypy. Pan Król zaapelował, że w obecnej sytuacji najważniejsze jest przestrzegania zasad bioasekuracji w gospodarstwach rolnych. Podczas spotkania poruszono również tematy dotyczące rejestracji rolników w Bazie Danych o Odpadach, opiniowania umów dzierżawy i obwodów łowieckich oraz bieżących działań biur terenowych.

Wyjazd Szkoleniowy POLAGRA – PREMIERY

 

Szanowni Państwo,

Dolnośląska Izba Rolnicza organizuje wyjazdy szkoleniowe do Poznania na Międzynarodowe Targi POLAGRA – PREMIERY: 

 

17.01. 2020 r. Rada Powiatowa DIR w Kamiennej Górze oraz Jeleniej Górze – kontakt w Biurach Terenowych bądź pod nr telefonu 501472608

18.01.2020 r. Rada Powiatowa DIR w Lubinie – kontakt w Biurze Terenowym DIR w Lubinie bądź pod nr telefonu: 508 087 734

19.01.2020 r. Rada Powiatowa DIR w Górze – szczegółowe informacje pod nr tel.  882 558 181

 

Chętne osoby prosimy o bezpośredni kontakt ze wskazanymi powyżej Biurami Terenowymi.

 

 

Uroczyste i robocze posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Jeleniej Górze

 

Jak co roku pod koniec grudnia Rada Powiatowa DIR w Jeleniej Górze zebrała się na ostatnim powiedzeniu, na którym podsumowano działalność izbową. Był to rok wyborów do samorządu powiatowego i jednocześnie rok normalnej działalności samorządowej w bardzo trudnym okresie katastrofalnej suszy. Wszystkie najważniejsze cele i zamierzenia, które zaplanowano na początku roku zostały wykonane.

Uroczyste podziękowanie  dla Zdzisława Ożgi z Wińska za wieloletnią współpracę z samorządem rolniczym

 

 

W dniu 19.12.2019r. odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Wołowskiego, któremu przewodniczył Jerzy Truś. W spotkaniu udział wzięli Delegaci RP DIR Powiatu Wołowskiego – Justyna Grocholska, Karol Sygnatowicz, Wiesław Jaroń, Michał Kudryński i Adrian Wawrzyniak oraz Prezes DIR Leszek Grala, Wicestarosta Wołowski Jarosław Iskra, przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Wołowie, Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym oraz Gminy Wińsko, kierownik Oddziału PIORiN w Wołowie Adam Klarzyński oraz Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Wołowie Jerzy Gągolewski.

Gościem honorowym Posiedzenia był Pan Zdzisława Ożga z Wińska, wieloletni działacz izb rolniczych na Dolnym Śląsku.

KOWR uwzględnił postulaty DIR – grunty w Naborowie dla rolników indywidualnych

Na ostatnim posiedzeniu w listopadzie br. RP DIR w Wołowie Rada Powiatowa oraz rolnicy przekazali Dyrektorowi KOWR swoje uwagi do programu rozdysponowania 367 ha gruntów wraz z budynkami w Naborowie, Stobnie i Brzegu Dolnym, które w dniach 2-3.09.2019r zostały przejęte przez KOWR od byłego dzierżawcy  spółki „Agro-Mat”. Szczególnie dużo emocji wśród rolników wzbudziła informacja, że KOWR chce przeznaczyć do dzierżawy z budynkami aż 162 ha. Na spotkaniu w Wołowie Dyrektor KOWR Mirosław Kulesza obiecał, że ponownie przyjrzy się postulatom Delegatów z Wołowa, którzy zawnioskowali o podział nieruchomości w taki sposób, by utworzyć wraz z budynkami nieruchomość o pow. ok. 70 ha, a resztę podzielić umownie na mniejsze nieruchomości niezabudowane i przeznaczyć je dla rolników. Dyrektor KOWR M. Kulesza dotrzymał słowa i zmienił koncepcję rozdysponowania nieruchomości tej nieruchomości. Zgodnie z postulatami DIR wraz z budynkami zostanie wydzierżawionych ok. 89 ha. Pozostała część, tj. ok 73 ha gruntów rolnych niezabudowanych zostanie podzielona na 5 części o powierzchni ok: 11,81 ha, dwie działki po 13,45 ha i 2 działki po 16,76 ha. Jak poKOWR dkreślił Prezes Leszek Grala na spotkaniu z Radą Powiatową w dniu 19.12.2019r.  ten przykład pokazuje, że warto upominać się o swoje i przekazywać Dyrektorowi KOWR wszystkie oczekiwania rolników. Jak podkreślił, nie zawsze argumenty przekazywane przez DIR są od razu przez KOWR przyjmowane, ale jeżeli całe środowisko rolnicze i wszystkie organizacje będą jednoczyć swoje działania, to możliwe jest osiągnięcie najkorzystniejszych rozwiązań dla rolników. Możliwe jest to również dzięki temu, że obecny Dyrektor KOWR Pan Mirosław Kulesza jest otwarty na dialog z rolnikami.

 

W załączeniu nowa propozycja KOWR rozdysponowania nieruchomości w Naborowie o pow. 162 ha.

Barbara Pajor

 

 

Słowa prezesa

Za kilka, może kilkanaście godzin chyba najważniejsza chwila...

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 3,9476 +0,41% [20:39]
 EUR / JPY 122,1090 -0,46% [20:39]
 EUR / PLN 4,2385 +0,28% [20:39]
 USD / JPY 110,1110 -0,04% [20:39]
 USD / PLN 3,8212 +0,72% [20:39]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Antoni, Jan