Forum Kobiet

„KOBIETO, nie daj się!” pod tym hasłem 25 marca w Żelaźnie odbyło się tegoroczne Forum Kobiet zorganizowane przez Dolnośląską Izbę Rolniczą we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kłodzku oraz Gminą Kłodzko.

W Forum udział wzięli zaproszeni Goście: Paweł Mazur – Członek Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Elżbieta Ulatowska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej DIR, Leszek Bobula – Przewodniczący Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Kłodzkiego, Maciej Awiżeń – Starosta Powiatu Kłodzkiego, Zbigniew Tur – Wójt Gminy Kłodzko, Urszula Panterałka – Zastępca Wójta Gminy Kłodzko, Ewelina Ptak – radna Rady Powiatu Kłodzkiego i dyrektor Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko, Mariola Huzar – dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko, Anna Borak-Kula – dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko, Beata Mucha – Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Wałbrzychu, Dorota Mateusiak – Kierownik Biura Powiatowego ARiMR, Jolanta Semik – Naczelnik Wydziału Urzędu Skarbowego w Bystrzycy Kłodzkiej a także Halina Sudnik – Przewodnicząca Rady Seniorów Gminy Kłodzko.

W Forum uczestniczyły również delegatki Rad Powiatowych Dolnośląskiej Izby Rolniczej oraz wszystkie Panie aktywnie działające na rzecz wsi na Dolnym Śląsku.

Po wystąpieniach zaproszonych Gości, zebrani obejrzeli materiał filmowy przesłany przez Poseł na Sejm RP Monikę Wielichowską, która ze względów służbowych nie mogła uczestniczyć w Forum.

Tegoroczne spotkanie było doskonałą okazją do uhonorowania srebrnym i złotym odznaczeniem Dolnośląskiej Izby Rolniczej „Zasłużony dla samorządu rolniczego oraz medalem Dolnośląskiej Izby Rolniczej „Za wieloletnie kultywowanie tradycji ludowych na Dolnym Śląsku” Pań, które od wielu lat są bardzo aktywne społecznie oraz zawodowo.

Ceremonii wręczenia odznaczeń dokonali: Paweł Mazur – Członek Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Elżbieta Ulatowska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Elżbietę Ulatowską, Leszek Bobula – Przewodniczący Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Kłodzku oraz Zbigniew Tur – Wójt Gminy Kłodzko.

Srebrne odznaczenie „Zasłużony dla samorządu rolniczego” otrzymały:

  1. Ewa Jaszczyszyn
  2. Mariola Kozak
  3. Jolanta Semik
  4. Ludmiła Zaręba

Złote odznaczenie „Zasłużony dla samorządu rolniczego” otrzymały:

  1. Jurak Halina
  2. Kucharska Zofia
  3. Puk Halina
  4. Pułanecka Małgorzata
  5. Witos Halina

Medal za wieloletnie kultywowanie tradycji ludowych na Dolnym Śląsku otrzymały:

1.Kula Aleksandra

2.Matusiak Ewa

Kolejnym punktem Forum były prezentacje zaproszonych Gości.

Pani  Mariola Kozak – Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Żelaźnie, opowiedziała o tym jak radzą sobie kobiety w Gminie Kłodzko. Przedstawiła m. in. z czego słyną gminne koła oraz jakie wydarzenia są przez nie realizowane. O obliczach codzienności oraz o tym jak rodzić sobie ze stresem mówiła Pani Marzena Miszkiewicz – psycholog z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Panią Jolanta Semik – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bystrzycy Kłodzkiego szczegółowo omówiła kwestię dotyczącą rozliczeń Kół Gospodyń Wiejskich w tym najczęściej popełnianych błędów.

Po wystąpieniu głos zabrała Pani Dorota Mateusiak – Kierownik BP ARiMR w Kłodzku, która zachęcała do rejestracji KGW w ARiMR a także przekazała informację o konkursie „Bitwa Regionów”.

Forum było również okazją by przyjrzeć się lokalnym kobietom, które świecą przykładem poprzez swoją aktywność społeczną i zawodową.

Pani Aleksandra Pyclik – przedstawiła turystykę wiejską „Na Skraju” z Nowej Wsi w Gminie Międzylesie natomiast Pani Ewa Kuczyńska zaprezentowała swój Rolniczy Handel Detaliczny – Stołowogórską Krainę Mleka.

Podczas spotkania Placówka Terenowa KRUS w Wałbrzychu przeprowadziła Konkurs „Bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym”

Forum towarzyszyły stoiska wystawiennicze: Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Rękodzieło Ewa Kosmalska a także pierniczki i serwetki Urszuli Borkowskiej.

Oprawę artystyczną wydarzenia zapewniła Domina Przegina.

 

Posiedzenie RP DIR w Trzebnicy

24 marca w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Trzebnickiego.
W spotkaniu uczestniczyli: zastępca Dyrektora OT KOWR Maurycy Rakowski, główny specjalista KOWR Aleksandra Ferens, kierownik PIORiN w Trzebnicy Dominik Byrski, przedstawiciel PZDR w Trzebnicy Marian Kuczyński.
Posiedzenie Rady prowadził Przewodniczący Henryk Kowalik. Poruszono tematy przetargów na dzierżawy i sprzedaż gruntów z KOWR na terenie powiatu trzebnickiego. Dyrektor Rakowski wyjaśnił również procedury przetargowe, które przedłużają się ze względów formalnych. Kierownik PIORiN powiedział o środkach ochrony roślin, które są wycofywane z użycia, przypomniał również o obowiązku posiadania uprawnień na zabiegi agrotechniczne oraz atestację opryskiwaczy.
Marian Kuczyński z PZDR w Trzebnicy podsumował cykl szkoleń z warunkowości i ekoschematów, które zostały przeprowadzone w każdej gminie powiatu trzebnickiego.
Przewodniczący Henryk Kowalik poinformował zebranych o zbliżających się wyborach do samorządu rolniczego, które odbędą się we wrześniu br.

Spotkanie rolników z przedstawicielami KOWR

W dniu 23 marca 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Górze z inicjatywy Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Górowskiego odbyło się spotkanie rolników z przedstawicielami Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Dolnośląską Izbę Rolniczą reprezentowali: Waldemar Jankowski Wiceprezes Zarządu, Jan Rewers Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Górze. Z ramienia KOWR OT Wrocław uczestniczyli: Tomasz Krzeszowiec Dyrektor OT KOWR oraz Andrzej Wańkowicz Kierownik SZGZ w Legnicy. W spotkaniu uczestniczyły także Anna Hrebenyk Wójt Gminy Jemielno z Wioletą Stupnicką-Cencora Sekretarz Gminy Jemielno. Udział wzięli także licznie przybyli rolnicy z powiatu górowskiego.
Na spotkaniu rolnicy pytali o przyczyny przeprowadzania przetargów krótkoterminowych, dlaczego czynsz dzierżawy jest taki wysoki, gdy cena pszenicy jest niska. Zgłoszono problem udziału w przetargach tzw. słupów oraz problemy z nieruchomościami, na które oferenci wylicytowali wysokie czynsze, a następnie nie podpisywali umowy dzierżawy. Poruszono także temat poddzierżawiania gruntów zwłaszcza dzierżawionych przez spółki prawa handlowego.
Na wszystkie pytania zadawane przez rolników odpowiadał Dyrektor KOWR, ponadto poinformował rolników, że na wszystkie pytania odpowiedzi będą udzielone pisemnie i przesłane do DIR.

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Piławie Górnej

23 marca w Urzędzie Miasta Piława Górna odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej powiatu dzierżoniowskiego.
W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście: Pan Krzysztof Chudyk – Burmistrz Piławy Górnej, Pan Sławomir Krawczyk – Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Dzierżoniowie, Pani Justyna Hupało-Hanak z firmy Osadkowski SA, przedstawiciele firmy EXEIB: Panowie Krystian Łuszczyński, Adrian Janicki, Maciej Kołodziński oraz delegaci Rady Powiatowej.
Spotkanie prowadził Przewodniczący Rady Powiatowej Piotr Rakoczy.
W pierwszej części spotkania przedstawiciele firmy EXEIB przedstawili informacje o odnawialnych źródłach energii w rolnictwie i kompleksowych rozwiązaniach ekologicznych jak: pompy ciepła, panele fotowoltaiczne i magazyny energii.
Następnie Kierownik BP ARiMR – Pan Sławomir Krawczyk podsumował nabór wniosków o dopłaty obszarowe za rok ubiegły i cykl szkoleń „Warunkowość-podstawowy element nowej Zielonej Architektury oraz ekoschematy – nowy rodzaj płatności bezpośrednich”.
Z przedstawicielem firmy Osadkowski SA – Panią Justyna Hupało-Hanak dyskutowano na temat bieżącej sytuacji na rynku zbóż. Również w tym temacie głoś zabrał Pan Dariusz Madejski – Członek Zarządu DIR przekazując informację o aktualnych działaniach Zarządu w związku z pogarszającą się sytuacją rolnictwie. Zwrócił uwagę na drastyczny spadek cen zbóż i zalanie polskiego rynku płodami rolnymi z Ukrainy, brak możliwości zbytu ziarna oraz spekulację na rynku nawozów, co przy bardzo wysokich kosztach produkcji mocno zagraża rentowności gospodarstw rolnych.

Posiedzenie RP DIR w Oławie

W dniu 20 marca 2023 r. w Biurze Rady Powiatowej DIR Powiatu Oławskiego odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej z udziałem zaproszonych gości: Arturem Piotrowskim – Wójtem Gminy Oława, Heleną Masło – Sekretarzem Gminy Oława, Klaudią Kutera – Nadzór Wody Polskie w Oławie oraz Celina Zięciowską – Nadzór Wody Polskie w Oławie.
Podczas posiedzenia poruszono kwestię odbioru folii rolniczych z gospodarstw rolnych oraz zagadnienia związane z utrzymaniem urządzeń wodnych na rzekach i innych ciekach wodnych.
Na wstępie Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Oławskiego Ryszard Borys przedstawił informację o aktualnej sytuacji w rolnictwie a także o podejmowanych działaniach przez Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej w tym zakresie.
Stwierdził, że obecnie najważniejszym tematem jest sprawa rolników, którzy przytrzymali swoje plony. Rolnicy Ci mają problemy ze zbytem a także oferowaną, dużo niższą ceną niż w okresie żniw. Fakt ten spowodowany jest napływem płodów rolnych z Ukrainy.
Dolnośląska Izba Rolnicza występowała kilkakrotnie z wnioskiem o natychmiastowe podjęcie skutecznych działań, aby do żniw magazyny skupowe zostały opróżnione, tak, aby rolnicy mogli sprzedać swoje plony z tegorocznych zbiorów.
Pan Borys odniósł się też do wysyłanych pism w sprawie ograniczenia populacji coraz większych stad wilków a także bobrów i ptactwa: żurawi, łabędzi, krukowatych i dzikich gęsi, które to czynią coraz większe szkody u rolników. Ze względu na to, że są chronione nie jest prowadzona wobec nich planowa, właściwa gospodarka powodująca utrzymanie właściwej populacji. W tej kwestii Zarząd DIR również występował wielokrotnie do odpowiednich władz, jednak jak dotychczas nie podjęto pozytywnych działań i nie uregulowano tego tematu, który jest problemem coraz większej rzeszy rolników.
Następnym poruszanym tematem podczas posiedzenia, była sprawa sprzeciwu mieszkańców wsi do hałasu i zakłócania spokoju przez rolników, szczególnie podczas żniw i innych okresów wzmożonej pracy. Prezes zasugerował, aby tak jak w innych krajach wprowadzić deklaracje, dla osób zamierzających mieszkać na wsi: o wiedzy co ich może w nowym miejscu zamieszkania spotkać i aby nie mieli żadnych uwag co do niesprzyjających im warunków spowodowanych przez pracę rolników.
W dalszej części Pan Ryszard Borys przekazał, że będą dalej podejmowane działania przez Zarząd DIR odnośnie spraw zgłaszanych przez rolników.
Przedstawiciele Gminy Oława odnieśli się do tematu odbioru od rolników odpadów: foli rolniczej i zużytych opon. Wójt powiedział, że tematem zajmie się niezwłocznie i sprawa ta zostanie uregulowana.
Przedstawicielki Wód Polskich przekazały informację, że na bieżący rok są zarezerwowane środki finansowe na niezbędne utrzymanie „Kanały Zakrzowskiego”. Jest podpisana też umowa z firmą dokonującą przeglądu cieków wodnych i rozbierania tam wybudowanych przez Bobry.
Panie przekazały też informację, że wszelkie sprawy związane z usterkami na ciekach wodnych należy zgłaszać w systemie elektronicznym, wówczas przedstawione tematy będą rozpatrzone i zweryfikowane potrzeby wykonania stosownych prac. Na posiedzeniu tym stwierdzono jednomyślnie, że przyznawane środki finansowe na utrzymanie cieków wodnych znacznie odbiegają od potrzeb. Izby Rolnicze będą wnioskowały o zwiększenie kwoty na prace związane z właściwym wykonaniem niezbędnych czynności do utrzymania wałów rzecznych i innych urządzeń na ciekach wodnych w dobrym stanie.
Podczas dyskusji odnoszono się też do sprawy związanej z wprowadzaniem warunkowości i ekoschematów jako nowego rodzaju płatności bezpośrednich.

Konferencja „Produkcja biogazu z odpadów rolniczych i organicznych – Duński Model Biogazu”

Dolnośląska Izba Rolnicza przy współpracy z Ambasadą Królestwa Danii w Polsce w dniu 22 marca w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku zorganizowała konferencję pn. „Produkcja biogazu z odpadów rolniczych i organicznych – Duński Model Biogazu” Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Burmistrza Miasta Kłodzka – Michała Piszko.

W spotkaniu udział wzięli licznie zebrani samorządowcy, instytucje naukowe, przedstawiciele firm zajmujących się utylizacją odpadów a także hodowcy.

Otwarcia konferencji dokonali: Burmistrz Miasta Kłodzko – Michał Piszko oraz  Członek Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej Paweł Mazur.

W swoim wystąpieniu Pan Mazur omówił swoją dotychczasową współpracę z Ambasadą Królestwa Danii w tym uczestnictwa we wcześniejszych spotkaniach oraz wyjeździe studyjnym dot. duńskich rozwiązań biogazowych.

Moderatorem spotkania była Pani Marzena Dąbrowska – Olewniczak – Kierownik Sektora Żywności i Rolnictwa w Ambasadzie Królestwa Danii w Polsce.

Program konferencji koncentrował się na produkcji biogazu z rolnictwa i odpadów organicznych, w tym doświadczeniach jak zwiększyć poziom biogazu.

Jako pierwszy głos zabrał Prof. dr hab. inż. Mirosław Miller, Koordynator ds. programów badawczo-rozwojowych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Centrum Badawczo-Rozwojowe.

Następnie, przedstawiciele duńskiego sektora biogazu:

-Greenfarm A/S – Frank Wennerberg, Dyrektor Generalny

-Renew Energy A/S – Morten Gyllenborg, Dyrektor Generalny

-Nature Energy – Mette Smedegaard Hansen, Dyrektor ds. Korporacyjnych

-Energinet – Christian Bendrup Faurholt, Kierownik projektu

zaprezentowali rozwiązania na małą, średnią i dużą skalę, przedstawią swoje rozwiązania  i najlepsze praktyki.

Lars Smed Jensen, Wiceprezes, z działu Przedsiębiorstw i Instytucji omówił finansowanie inwestycji przy wsparciu EKF.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość indywidualnych spotkań z przedstawicielami z Danii podczas których mogli zasięgnąć szczegółowych informacji w odniesieniu do prowadzonych działalności.

„Dania jest liderem w dziedzinie biogazu i innych alternatywnych źródeł energii, ponieważ instytucje publiczne i podmioty rynkowe ściśle współpracują w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Umiejętna współpraca instytucji publicznych, przemysłu, środowisk akademickich i społeczności lokalnych wspiera ciągłe doskonalenie sektora biogazu.

Rozwiązaniem alternatywnym dla efektywnego zaopatrzenia w energię jest biogaz lub biometan wytwarzany z odpadów organicznych lub osadów powstających przy uzdatnianiu wody w sektorze komunalnym, ale także z gnojowicy i obornika występujących w sektorze rolniczym. Innymi źródłami alternatywnymi są: przemysł przetwórstwa spożywczego czy też gospodarstwa domowe i restauracje. Możliwość zastąpienia paliw kopalnych biomasą lub odpadami organicznymi nie tylko wspiera ogólne ambicje uniezależnienia się od paliw kopalnych, ale także prowadzi do bardziej efektywnego zaopatrzenia w energię z odnawialnych źródeł energii.

Duński sektor biogazu jest mocnym i dobrze ugruntowanym na rynku krajowym i demonstruje innowacyjne oraz alternatywne rozwiązania na rynku o wysokim priorytecie politycznym. Dania jest liderem w dziedzinie biogazu i innych alternatywnych źródeł energii, ponieważ instytucje publiczne i podmioty rynkowe ściśle współpracują w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Umiejętna współpraca instytucji publicznych, przemysłu, środowisk akademickich i społeczności lokalnych wspiera ciągłe doskonalenie sektora biogazu.”

 

„Poznaj gospodarstwo rolne” po raz kolejny w Zagrodzie Edukacyjnej „Marianówek”’

Kontynuując ideę projektu uczniowie ze szkoły podstawowej w Ostroszowicach – powiat dzierżoniowski wzięli udział w warsztatach edukacyjnych u Państwa Ostrowskich.
Dzieci wraz z gospodarzami przywitał Pan Dariusz Madejski – Członek Zarządu DIR. Wizytacja w gospodarstwie rozpoczęła się od warsztatów- pieczenia wielkanocnych babeczek i ozdabiania pisanek.
Uczniowie mieli możliwość przebywania ze zwierzętami i okazję do poznania z bliska koni, kucyków, bydła, owiec, trzody chlewnej, kóz, królików, ptactwa domowego.
Głównym celem wizytacji było zapoznanie dzieci z pracą rolnika oraz gospodarstwem wiejskim oraz upowszechnienie wiedzy na temat pochodzenia żywności, a także kształcenie postawy szacunku dla ludzi i przyrody.

DIR organizatorem spotkania pomiędzy Dyrektorem KOWR a rolnikami z powiatu złotoryjskiego

Dnia 21 marca br. w Świetlicy Wiejskiej w Wojciechowie gm. Zagrodno DIR zorganizowała spotkanie rolników z Panem Tomaszem Krzeszowcem Dyrektorem KOWR we Wrocławiu.

W spotkaniu udział wzięli: Tomasz Krzeszowiec Dyrektor KOWR we Wrocławiu, Rafał Politaj Koordynator s/z KOWR w Rakowicach Wielkich, Waldemar Jankowski Wiceprezes DIR, Przewodniczący wraz z Delegatami RP DIR z powiatu złotoryjskiego oraz ok. 80 rolników z okolicznych miejscowości.

Tematyka spotkania dotyczyła rozdysponowania gruntów z zasobu KOWR na które w najbliższych latach kończą się umowy dzierżawy w powiecie złotoryjskim.

Powaga problemu i decyzja o zorganizowaniu spotkania otwartego dla wszystkich zainteresowanych stron na terenie powiatu złotoryjskiego została podjęta podczas grudniowego spotkania w siedzibie KOWR we Wrocławiu, w którym uczestniczyli Dyrektor Tomasz Krzeszowiec, Wiceprezes DIR Waldemar Jankowski, oraz przedstawiciele rolników z gminy Zagrodno.

Na przełomie 2023/2024r. w powiecie złotoryjskim kończą się umowy dzierżawy na ok. 1700 ha gruntów, na które zostaną ogłoszone przetargi. Dyrektor KOWR podkreślił jak ważna jest dobra współpraca pomiędzy DIR a KOWR, ponieważ dzięki niej problemy rolników mogą być rozwiązywane na bieżąco. Ważnym elementem jest, aby rolnicy brali udział w pracach komisji przetargowych, ponieważ oni najlepiej orientują się co dzieje się na ich podwórku. Dyrektor T. Krzeszowiec zwrócił się do zebranych z prośbą, aby zgłaszali mu wszelkie próby obejścia przepisów przez nieuczciwe osoby ubiegające się o dzierżawę gruntów, ponieważ tylko w ten sposób można wyeliminować nieuczciwe praktyki stosowane przez podstawione osoby biorące udział w przetargach. Zasadą jaką się kieruje KOWR to podejmowanie decyzji przejrzystych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

Merytoryczna dyskusja podczas spotkania pozwoliła wyjaśnić wiele kwestii zarówno dla rolników ubiegających się o dzierżawę jaki dla tych którym kończą się umowy i są zobligowani do oddania gruntów do zasobu KOWR. Rolnicy uzyskali także informację o możliwości skorzystania ze szkoleń przygotowujących ich do udziału w przetargach na dzierżawę gruntów, które organizuje KOWR wraz z DIR.

Wiceprezes DIR Waldemar Jankowski podziękował zebranym za tak liczne przybycie i podkreślił jak ważna jest organizacja tego typu spotkań, ponieważ dają one możliwość przedyskutowania oczekiwań i podjęcia decyzji, które są niezbędne przy rozpoczęciu procedury przetargów.

Posiedzenie RP DIR w Oleśnicy

Może być zdjęciem przedstawiającym 7 osób i ludzie stoją20 marca br. odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Oleśnickiego.
Wśród zaproszonych gości byli: Prezes Ryszard Borys, Wicestarosta powiatu oleśnickiego Stanisław Stępień, Kierownik PZDR w Oleśnicy Elżbieta Lewicka, przedstawiciele LGD DOBRA WIDAWA- Wiceprezes Witold Fuchs oraz Agnieszka Kasina.
Spotkanie prowadził Przewodniczący Rady Powiatowej Dionizy Prusiewicz. Na posiedzeniu omówiono tematy poruszane na Walnym Zgromadzeniu DIR. Pani Agnieszka Kasina LGD Dobra Widawa przekazała informacje dotyczące działalności LGD oraz możliwości skorzystania z dofinansowania np. na rozwój agroturystyki. Pani Lewicka przekazała informację dotyczącą ekoschematów oraz warunkowości.
Może być zdjęciem przedstawiającym 10 osób, ludzie siedzą i w budynku
Może być zdjęciem przedstawiającym 7 osób i ludzie stoją
Może być zdjęciem przedstawiającym 10 osób, ludzie siedzą i w budynku

Walne Zgromadzenie Dolnośląskiej Izby Rolniczej

Dnia 16 marca odbyło się X Walne Zgromadzenie Delegatów Dolnośląskiej Izby Rolniczej VI Kadencji. Posiedzeniu przewodniczył Ryszard Borys Prezes Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej.
Poczet sztandarowy stanowili: Bartosz Łasica z Rady Powiatowej DIR Powiatu Lubańskiego, Maciej Wota z Rady Powiatowej DIR Powiatu Polkowickiego oraz Piotr Rakoczy z Rady Powiatowej DIR Powiatu Dzierżoniowskiego. Na Sekretarza obrad został wybrany Dariusz Madejski.
Walne Zgromadzenie Delegatów przede wszystkich przyjęło budżet DIR na rok 2023 oraz sprawozdania z działalności statutowej i finansowej za 2022 rok. Delegaci Walnego Zgromadzenia zapoznali się z terminarzem wyborów, które wyznaczono na dzień 24 września 2023 roku, dokonali również wyboru Wojewódzkiej Komisji Wyborczej.
Obrady Walnego Zgromadzenia były istotne również ze względu na omawiane tematy. Aktualna, trudna sytuacja w rolnictwie zdominowała prowadzoną dyskusję. Walne podjęło decyzję, by wystąpić do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w zakresie informowania o przetargach, do MRiRW o zmianę terminu utrzymania upraw miododajnych oraz uruchomienie skupu interwencyjnego pszenicy i rzepaku. Walne zwróciło uwagę na konieczność wystąpienia o zmianę przepisów regulujących odbiór opakowań po środkach do produkcji rolnej, tak by była możliwość oddania ich na terenie każdej gminy.
W związku z tym, iż izba zapoczątkowała funkcjonowanie Fundacji Św. Izydora Delegaci Walnego Zgromadzenia zwrócili uwagę, iż widzą potrzebę zaktywizowania tego obszaru działalności. Padła propozycja określenia wysokości składek wpłacanych przez Delegatów na rzecz Fundacji.
Delegaci Walnego Zgromadzenia spotkali się również z przedstawicielami instytucji: Panią Magdaleną Salińską- Dyrektorem DOR ARiMR, Panem Tomaszem Krzeszowcem– Dyrektorem OT KOWR we Wrocławiu, Panem Markiem Tarnackim – Dyrektorem DODR wraz zastępcą Panem Andrzejem Znamirowskim, Panią Joanną Klimas-Zajączkowską- Dyrektorem Biura TUW wraz z Panią Sylwią Mika celem omówienia aktualnych zagadnień dot. rolnictwa.

Jubileusz Targów Zdrowej Żywności w Lutomierzu

19 marca w Gospodarstwie Pasternak odbyły się jubileuszowe Targi Zdrowej Żywności Prosto od Rolnika.
Na uczestników jak zawsze czekali lokalni producenci ze swoimi wyrobami, regionalne rzemiosło a także wspaniała atmosfera.
Podczas wydarzenia Pani Malwina Pasternak podziękowała za współpracę z Dolnośląska Izba Rolniczą m.in. w ramach realizacji projektu „Poznaj gospodarstwo rolne”. Założeniem projektu jest zapoznanie uczniów szkół podstawowych z pracą rolnika oraz gospodarstwem wiejskim i jego zabudową, upowszechnienie wiedzy na temat pochodzenia żywności a także kształcenie postawy szacunku dla ludzi i przyrody.
Jednocześnie przedstawiciele Dolnośląskiej Izby Rolniczej: Prezes DIR Ryszard Borys, Członek Zarządu DIR Paweł Mazur oraz Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Ząbkowicach Śląskich Wiktor Skotnicki złożyli Pani Pasternak wyrazy uznania dla pracy na rzecz promocji zdrowej i wysokiej jakości żywności o niepowtarzalnych walorach smakowych prosto od lokalnych rolników.
Targi uświetniły m.in występ Zespołu Ludowego „Polanie” Środy Śląskiej, pokaz tańca flamenco a wszystko to przy wyśmienicie wiosennej pogodzie.

Dolnośląska Izba Rolnicza kontynuuje projekt edukacyjny „Poznaj gospodarstwo rolne”

W dniu 17 marca uczniowie szkoły podstawowej w Piławie Górnej wraz z Członkiem Zarządu DIR – Panem Dariusz Madejski i Panem Piotr Rakoczy– Przewodniczącym Rady Powiatowej DIR Dzierżoniów odwiedzili Zagrodę Edukacyjną Marianówek Sylwii i Krzysztofa Ostrowskich.
Uczniowie wzięli udział w warsztatach wielkanocnych. Ozdabiali pisanki, piekli babeczki i siali owies.
Z bliska mogli zobaczyć zwierzęta, sprzęt rolniczy oraz pomieszczenia gospodarcze. Dokarmiali też zwierzęta, które są w gospodarstwie. W zagrodzie dzieci mogli przyjrzeć się z bliska pracy rolnika i poprzez zabawę brać udział w pracach gospodarskich. Mali goście zdobyli wiedzę na temat pochodzenia podstawowych produktów jak jaja, mleko masło, chleb itp.

Posiedzenie RP DIR w Brzeźnicy

10 marca w świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej powiatu ząbkowickiego. Wśród zaproszonych Gości w spotkaniu uczestniczyli: Dariusz Madejski – Członek Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Andrzej Czepieruk – Sekretarz Gminy Bardo, Bernard Zarzycki – Dyrektor ZPH Hert, Jacek Tracz – Kierownik ZDOO Tarnów a także Magdalena Marszałek – Ekspert Agro w Banku BNP Paribas.

Nie zabrakło licznie zgromadzonych rolników, sołtysów oraz radnych.

Po uroczystym powitaniu Gości Przewodniczący Rady Wiktor Skotnicki oddał głos Panu Andrzejowi Czepieruk, który przekazał informację dotyczącą przeprowadzenia akcji zbioru folii i innych odpadów pochodzących z rolnictwa. Zainteresowani rolnicy z gminy Bardo do dnia 17 marca muszą złożyć zawiadomienie o posiadanej masie odpadów ze swojego gospodarstwa.

Wśród rolników i osób blisko związanych z wsią nie brakuje ludzi, którzy zasługują na szczególne uznanie za zaangażowanie w działalność na rzecz rolnictwa na terenie Dolnego Śląska, dlatego też podczas posiedzenia uhonorowano złotym odznaczeniem DIR „Zasłużony dla samorządu rolniczego”:

Panią Danutę Gurdak, Pana Edwarda Ostaszewskiego oraz Pana Jerzego Zająca. Uroczystej ceremonii wręczenia odznaczeń dokonał Dariusz Madejski – Członek Zarządu DIR wraz z Przewodniczącym Rady Wiktorem Skotnickim oraz Sekretarzem Gminy Bardo Andrzejem Czepierukiem.

Następnie Przewodniczący przeszedł do kolejnego etapu posiedzenia.

Jako pierwszy głos zabrał Dariusz Madejski – członek zarządu DIR, który poinformował o bieżących działaniach Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Aktualnie polskie rolnictwo zmaga się z drastycznie spadającymi cenami zbóż, co przy bardzo wysokich kosztach produkcji mocno zagraża rentowności wielu gospodarstw. Jeżeli sytuacja ta nie poprawi się w krótkim okresie czasu tj. nie dojdzie do ustabilizowania cen zbóż i ograniczeniu importu ziarna z Ukrainy to tegoroczne żniwa będą najtrudniejszymi od 15 lat. Widmo pełnych magazynów tuż przed samymi żniwami i brak możliwości zbytu ziarna już dziś spędza sen z powiek. Izba rolnicza wielokrotnie apelowała do ministra rolnictwa wskazując zagrożenia wynikające ze zdjęcia ceł na zboża z Ukrainy i otworzenia się Polski na import ziarna w tak dużej skali. Brak przetwórstwa, ograniczona hodowla, słabe możliwości transportu kolejowego i brak możliwości kontroli fitosanitarnej na tak dużą skalę przez nasz kraj to tylko kilka problemów, które obecnie mamy na rynku. W Polsce zostało za dużo ziarna, do tego o słaby parametrach jakościowych i nie przebadanego w 100% pod kątem pozostałości środków ochrony roślin zakazanych na terytorium Unii Europejskiej.

W dniu 14.02.2023 roku pod Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim odbył się protest przeciwko aktualnej sytuacji polskiego rolnictwa zorganizowany przez NSZZ RI Solidarność, w trakcie którego m.in. Ryszard Borys – Prezes DIR wręczył Wojewodzie Jarosławowi Obremskiemu postulaty i żądania, które zostały przekazane na ręce Premiera Mateusza Morawieckiego. Na realizację postulatów nadal czekamy.

Obawy rolników budzi również nowa Wspólna Polityka Rolna na lata 2023-2027. Zmiana zasad przyznawania płatności bezpośrednich jest odbierana przez rolników negatywnie. Już dziś łatwo wyliczyć, że otrzymają mniej dopłat do hektara a uzyskanie kwot wyższych niż w latach ubiegłych będzie wymagało realizacji ekoschematów, nie do końca logicznych i zgodnych z ogólnie przyjętą praktyką rolniczą. W tej kwestii jako Dolnośląska Izba Rolnicza również mamy wiele uwag, które na bieżąco zgłaszamy, licząc na szybką zmianę przepisów. Zachęcamy rolników do brania udziału w aktualnie trwających szkoleniach organizowanych wspólnie przez DODR, OR ARiMR i DIR.

W związku z licznymi pytaniami wśród rolników dotyczącymi przyszłości działalności Młyna  w Przyłęku na zaproszenie Przewodniczącego Rady Wiktora Skotnickiego udział w posiedzeniu wziął Pan Renard Zarzycki -Dyrektor ZPH Hert. W imieniu właścicieli poinformował, że niestety z powodu między innymi braków kadrowych w najbliższym czasie młyn zostanie zamknięty. Właściciel jest skłonny go sprzedać zainteresowanemu.

Pan Jacek Tracz – Kierownik ZDOO Tarnów w swojej prezentacji omówił działania Zakładu w tym cyklicznych wydarzeń, które się odbywają na jego terenie tj. Dniach Pola i Dniu Soi.

Ponadto zaprezentował rekomendowane odmiany zbóż a także zmiany w dyrektywie azotanowej

w odniesieniu do powiatu ząbkowickiego.

Pani Magdalena Marszałek – Ekspert Agro w BNP Paribas przedstawiła szczegółowo zakres kredytowania dla rolników.

Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, zebrania przydatnych wiadomości oraz przybliżenia działalności samorządu rolniczego w terenie.

 

Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Aniela, Jan