Szkolenie dla rolników w Opolnicy

1 lipca w Świetlicy Wiejskiej w Opolnicy Rada Powiatowa DIR w Ząbkowicach Śląskich zorganizowała szkolenie dla rolników. Wśród Gości w szkoleniu uczestniczyli: Pan Paweł Mazur – Członek Zarządu DIR, Pan Paweł Gancarz – Wójt Gminy Stoszowice, Pani Jadwiga Ciepielska – Z- ca Dyrektora Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Tarnowie oraz Pan Franaciszek Baranowski – Pełnomocnik Zarządu DIR ds. działalności ZWC Wieś Dolnośląska.

 

 

 

Posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Złotoryjskiego

Dnia 30.06.2020 r w miejscowości Nowe Łąki, w gmina Pielgrzymka w Ośrodku „Grapa” odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Złotoryjskiego. Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Wiesława Skop w posiedzeniu udział wzięli: Urszula Ganczarek Zastępca Dyrektora OT KOWR we Wrocławiu wraz z Kierownikiem Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Rakowicach Wielkich Zbigniewem Mądzelewskim oraz specjalistą KOWR  Igą Paszczyk oraz rolnicy indywidualni z terenu gmina Pielgrzymka. Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej reprezentował Waldemar Jankowski.

 

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Głogowie

W dniu 30 czerwca w Sali narad Urzędu Gminy w Głogowie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Głogowskiego. W posiedzeniu udział wzięli: Czesława Skowrońska – Kierownik Biura Powiatowego ARiMR oraz Ryszard Toczyłowski – Powiatowy Lekarz Weterynarii. Obradom przewodniczył przewodniczący Rady Powiatowej Ludwik Twardochleb.

 

 

VII Sudecki Pokaz Polowy

25 czerwca w Kudowie – Zdroju na terenie gospodarstwa Pana Łukasza Kowalskiego delegata Rady Powiatowej DIR w Kłodzku odbył się pokaz polowy zbioru zielonek. W pokazie uczestniczyli rolnicy, hodowcy z terenu województwa dolnośląskiego oraz przedstawiciele instytucji około rolniczych.

 

 

 

Kolejne Dni Pola pt. „2020 Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin”zostały zorganizowane jak co roku w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Jeleniej Górze – Cieplicach

W dniu 19 czerwca br. zorganizowane zostało spotkanie szkoleniowo- informacyjne promujące uprawę odmian o podwyższonej zdrowotności (tolerancyjnych lub odpornych na patogeny). W trakcie spotkania zaprezentowano działalność doświadczalną ZDOO, w tym innowacje doświadczalne prowadzone w ramach tzw. inicjatywy białkowej COBORU oraz promocję gatunków i odmian roślin białkowych. Uczestnicy spotkania mieli możność porównania ze sobą odmian na poletkach pokazowych oraz doświadczeniach odmianowych z bobikiem, grochem siewnym, łubinem wąskolistnym, łubinem żółtym a także z innymi gatunkami roślin uprawnych, w tym zbożami.

 

Postulaty rolników po spotkaniu w Pierstnicy Małej, gm. Krośnice z Zastępcą Dyrektora KOWR we Wrocławiu

Dolnośląska Izba Rolnicza zorganizowała w Świetlicy Wiejskiej w Pierstnicy Małej, gm. Krośnice spotkanie rolników z przedstawicielami KOWR we Wrocławiu. Tematem spotkania było rozdysponowanie gruntów położonych na terenie gminy Krośnice, we wsi Pierstnica, Brzostowo i Bukowice, o łącznej powierzchni około 570 ha. Grunty te zostały przejęte przez KOWR od byłego dzierżawcy (bezumownego użytkownika). KOWR na spotkanie z rolnikami przyjechał z propozycją ich wydzierżawienie w przetargach ograniczonych licytacyjnych, z podziałem na 37 nieruchomości  oraz z okresem  dzierżawy jedynie do września 2021 r.

Przedstawiciele DIR Ryszard Borys i Waldemar Jankowski powołani na członków Rady Społecznej działającej przy Dyrektorze KOWR we Wrocławiu

Dyrektor Oddziału KOWR we Wrocławiu Tomasz Krzeszowiec powołał  w dniu 2 czerwca br. Ryszarda Borysa – Wiceprezesa DIR oraz Waldemara Jankowskiego – Członka Zarządu DIR do Rady Społecznej przy Krajowym Ośrodku we Wrocławiu. Kadencja Rady Społecznej trwa dwa lat. Jej działalność była zawieszona na blisko 3 miesiące, ponieważ  Dyrektor Generalny KOWR w Warszawie –  w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID – 19) – w dniu  17.03.2020r. zawiesił  do odwołania, czynności związane z organizacją i funkcjonowaniem Rad Społecznych. Ta decyzja oznaczała również zawieszenie do odwołania obowiązku konsultowania przez Dyrektora KOWR  z Radą spraw dotyczących sposobu gospodarowania Zasobem WRSP.

 

 

Słowa prezesa

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,1989 +0,00% [21:59]
 EUR / JPY 120,8290 +0,00% [21:59]
 EUR / PLN 4,4626 +0,00% [21:57]
 USD / JPY 107,4740 +0,00% [21:59]
 USD / PLN 3,9685 +0,00% [21:59]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Malwina, Odon