Święto plonów Zębowice

Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby, ludzie stoją i w budynkuSołectwo Zębowice, Koło Gospodyń Wiejskich wraz z Radnymi Gminy jako jedni  z pierwszych w powiecie jaworskim zorganizowali obchody Święta Plonów. Dożynki Sołeckie  odbyły się 13 sierpnia 2022r. w świetlicy wiejskiej w Zębowicach.

Uroczystości dożynkowe mają charakter ludowy i kościelny, dlatego też jak co roku uroczystość rozpoczęła Msza Święta dziękczynna za tegoroczne plony po czym nastąpiło uroczyste otwarcie dożynek. Podczas Święta Plonów można było podziwiać okazałe wieńce dożynkowe wykonane z kłosów zbóż, owoców, warzyw, kwiatów polnych, które są zbierane z okolicznych pól i ogrodów. Wśród zaproszonych gości w uroczystościach dożynkowych udział wziął Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej Waldemar Jankowski. W podziękowaniu za zaangażowanie w działalność na rzecz rolnictwa wręczył sołtysowi Zębowic Andrzejowi Skrzypek statuetkę Św. Izydora patrona rolników.

Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna, podczas której nie zabrakło licznych atrakcji umilających czas. Organizatorzy zaplanowali wiele konkursów i zabaw, w których uczestniczyli mieszkańcy wsi oraz przybyli goście. Uroczystości zakończyły się zabawą taneczną, która trwała do późnych godzin nocnych.

Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby, ludzie stoją i w budynku

 

Otwarcie obory w Gospodarstwie Dziechciaronek

30 lipca odbyło się uroczyste otwarcie nowoczesnej obory wolnostanowiskowej w Gospodarstwie Dziechciaronek.
Rodzinne gospodarstwo rolne utworzył Zenon Dziechciaronek w 1981 roku. Następnie wspólnie z żoną Bogusławą rozwijał gospodarstwo poprzez produkcję roślinną oraz chów trzody i bydła. Od 2012 roku Państwo Dziechciaronek kontynuują rozwój gospodarstwa wraz z synami Krzysztofem, Mateuszem i Karolem. Obecnie na ok. 200 ha prowadzona jest produkcja roślinna – uprawiane są: pszenica, rzepak, kukurydza, słonecznik, trawy i lucerny,a także produkcja zwierzęca: 200 szt. bydła mlecznego. Dziś Gospodarstwo Dziechciaronek jest jednym z najlepiej prosperujących gospodarstw w powiecie kłodzkim.
W uroczystym otwarciu udział wzięli: Zbigniew Tur – Wójt Gminy Kłodzko, Ryszard Jastrzębski – Przewodniczący Rady Gminy Kłodzko, przedstawiciele samorządu rolniczego: Ryszard Borys – Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Elżbieta Ulatowska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej DIR, Leszek Bobula – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Kłodzku oraz Mariusz Hydzik – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Świdnicy, a także instytucji okołorolniczych: Marek Tarnacki – Dyrektor DODR we Wrocławiu, Beata Mucha – Kierownik PT KRUS w Wałbrzychu i Mieczysław Krawczyk – Kierownik PT KRUS w Bystrzycy Kłodzkiej, delegaci Rady Powiatowej DIR w Kłodzku, przedstawiciele związków oraz licznie zebrani rolnicy i hodowcy. Udział w uroczystości wzięła również rodziną Państwa Dziechciaronek oraz najbliżsi przyjaciele i znajomi.
Na początku Pan Krzysztof Dziechciaronek przekazał informację o idei inwestycji. Budowa obory rozpoczęta we wrześniu ubiegłego roku. Wielkość obory to 50 m x 27 m. Budynek socjalny wraz z halą udojowa to 15 m x 14 m. Obora wyposażona jest w halę udojową 2×10 rybia ość, wygrodzenia stanowiskowe i stół paszowy, wentylatory, dwie stacje paszowe, chłodnię na mleko – 8 tys. litrów, nowoczesny system zarządzania stadem oraz system wykrywania rui u krów, poskrom do korekcji racic i zabiegów weterynaryjnych a także system kurtyn wentylacyjnych sterowany stacją pogodową. Współistniejąca infrastrukturę tworzą: silosy na kiszonkę oraz płyta obornikowa z szambem.
Gospodarze podziękowali osobom, które włożyły wkład w rozwój gospodarstwa.
Podczas uroczystości gratulacje rodzinie składały lokalne władze, firmy współpracujące oraz najbliżsi przyjaciele.
Nie zabrakło gratulacji ze strony samorządu rolniczego. Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej Ryszard Borys, Przewodnicząca Komisji Budżetowej DIR Elżbieta Ulatowska oraz Przewodniczący RP DIR w Kłodzku Leszek Bobula wręczyli upominki oraz odczytali i złożyli listy gratulacyjne.
Obiekt oraz odnowiony krzyż na terenie gospodarstwa został poświęcony przez Księży Andrzeja Tomko i Tomasza Nuckowskiego.
Przybyli Goście podczas zwiedzania obiektu zapoznali się jego wyposażeniem oraz funkcjonalnością a także mieli możliwość obejrzenia wystawy zdjęć z przebiegu inwestycji.
Rodzinie jeszcze raz składamy serdeczne gratulacje oraz życzymy zadowolenia z inwestycji a także dalszych sukcesów hodowlanych
Zdjęcia: Zygmunt Byrski

Konkurs „Piękna Wieś Dolnośląska 2022”

Samorząd Województwa Dolnośląskiego serdecznie zaprasza do udziału w konkursie „Piękna Wieś Dolnośląska 2022”.

Konkurs w organizowany jest już po raz czternasty i ma na celu wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu, promowanie wzorców działalności społeczności lokalnych oraz poprawę warunków życia na wsi  w ramach programu Odnowy Dolnośląskiej Wsi.

Konkurs przebiegać będzie w dwóch kategoriach:

  1. „Najpiękniejsza Wieś”;
  2. „Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy Wsi”.

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu i zaprezentowaniu swoich osiągnięć w zakresie działań związanych z Odnową Wsi.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie przez Gminę zgłoszenia, stanowiącego załącznik do Regulaminu, w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Zgłoszenia należy przesłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział Obszarów Wiejskich
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław
Z dopiskiem: Konkurs „Piękna Wieś Dolnośląska”.

O wyborze laureatów zadecyduje Komisja konkursowa powołana przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonym regulaminie konkursu.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z panią Karoliną Manecką – tel. 71 776 97-36, adres e-mail: karolina.manecka@dolnyslask.pl lub panią Hanną Gierczak – tel. 71 776 90-30, adres e-mail: hanna.gierczak@dolnyslask.pl.

Pliki do pobrania:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Oświadczenie
  3. Regulamin
  4. Uchwała dotycząca ogłoszenia konkursu

 

Źrodło: https://umwd.dolnyslask.pl/obszarywiejskie/aktualnosci-wydzial-obszarow-wiejskich/artykul/konkursie-piekna-wies-dolnoslaska-2022/?no_cache=1&cHash=133077510b10d39ef2c2cff6869f63b9

Bydło powróciło na teren Karkonoskiego Parku Narodowego

Jak już informowaliśmy z inicjatywy Rady DIR Powiatu Karkonoskiego doszło w ostatnich miesiącach do kilku spotkań przedstawicieli naszej Rady i zainteresowanych rolników z kierownictwem i specjalistami Karkonoskiego Parku Narodowego. Wspólne starania przyniosły efekt w postaci umowy pomiędzy Karkonoskim Parkiem Narodowym a gospodarstwem rolnika i delegata Pana Wiktora Zimmera z Łomnicy gminy Mysłakowice. Pierwszym areałem na terenie Parku  który został przygotowany do wypasu bydła mięsnego jest ok. 5 hektarowy kompleks łąk śródleśnych w pobliżu Zachełmia Dolnego przy szlaku na Chojnik. Małe stadko krów z cielętami ma do dyspozycji ogrodzony obszar, namiot chroniący przed deszczem i słońcem z zapasem paszy oraz stały dostęp do wody źródlanej. Pierwsze obserwacje wskazują, że w swoim nowym środowisku zwierzęta czują się doskonale. Tak więc po owcach wrzosówkach mamy w Karkonoszach po wielu latach bydło. Kolejne kompleksy pastwisk będą w podobny sposób zagospodarowywane stopniowo. Umowa przewiduje także, że gospodarstwo Pana Zimmera, które stale rozszerza własne przetwórstwo rolne, będzie mogło uruchomić przy szlakach turystycznych własny punkt gastronomiczny z wyrobami regionalnymi.

 

Opracował: Andrzej Kamiński

Konferencja pt. „Ekonomia w rolnictwie a nowoczesne narzędzia wspierające produkcję – Aktualna sytuacja w rolnictwie”

13 lipca 2022 roku w Trzebnicy odbyła się konferencja pt. „Ekonomia w rolnictwie a nowoczesne narzędzia wspierające produkcję – Aktualna sytuacja w rolnictwie”, która została zorganizowana przez Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej.
Wśród zaproszonych Gości w wydarzeniu uczestniczyli: prof. dr hab. Walenty Poczta – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka- Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Leszek Cebulski – Prezes Spółki Osadkowski- Cebulski , Ewa Pawelec – Dyrektor OR KRUS we Wrocławiu, Ewa Bieńkowska- Z-ca Dyrektora DODR we Wrocławiu, Urszula Ganczarek – Z-ca Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR we Wrocławiu, Piotr Regiec – Z-ca Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR we Wrocławiu, Jolanta Szczuraszek – Zastępca Dyrektora DOR ARiMR we Wrocławiu, Wojciech Gadziński – Z-ca Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Joanna Klimas-Zajączkowska- Dyrektor Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, Biuro Regionalne we Wrocławiu, Sylwia Mika – Z-ca Dyrektora, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, Biuro Regionalne we Wrocławiu, Bernadetta Kucharska – Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin, Joanna Wiśniewska – Kugler – Dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej a także Łukasz Michalski- Pełnomocnik Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Udział w konferencji wzięli również licznie zebrani rolnicy – delegaci Rad Powiatowych DIR.
Po otwarciu i przywitaniu uczestników Ryszard Borys Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej wnikliwie omówił trudną sytuację w rolnictwie i zapewnił o podjętych działaniach DIR na rzecz rolników.
Pierwszy z prelegentów prof. dr hab. Walenty Poczta z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przedstawił prezentację nt. „Uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju rolnictwa polskiego w kontekście założeń Planu Strategicznego WPR i Europejskiego Zielonego Ładu oraz wyzwań globalnych”. Następnie Leszek Cebulski –Prezes Spółki Osadkowski- Cebulski oraz Łukasz Kuboń, Zastępca Dyrektora Działu Maszyn, Osadkowski-Cebulski omówili temat dot. rolnictwa precyzyjnego i innowacji – nowych technologii i trendów w produkcji roślinnej, które są szansą na obniżenie kosztów produkcji.
Dariusz Madejski – Członek Zarządu DIR przedstawił analizę opłacalności produkcji rolnej kukurydzy, pszenicy ozimej na podstawie realnych danych z gospodarstwa rolnego.
Uczestnicy mogli również zapoznać się z programem naukowo – gospodarczym „Zielona Dolina” o którym opowiedział prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka z Uniwersytetu Przyrodniczy we Wrocławiu. Wojciech Gadziński – Z-ca Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii przekazał informację dot. realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania ASF i ptasiej grypie. O programach wspierających rolników mówiła Jolanta Szczuraszek- Zastępca Dyrektora DOR ARiMR we Wrocławiu. Na zakończenie Łukasz Michalski- Pełnomocnik Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował o funduszu na wsparcie wapnowania gleb oraz inicjatywach nowych technologii w rolnictwie.
Podczas debaty padło wiele wniosków dot. szacowania suszy rolniczej,
ochrony gospodarki wodnej, potrzeb wydawania decyzji przez ARiMR dla rolników, bioasekuracji, ASF oraz utworzenia rzeczywistego systemu liczenia dzików.
Wszystkie wnioski zostaną skierowane do odpowiednich instytucji i opublikowane w najbliższym czasie na stronie DIR.

Posiedzenie RP DIR w Kamiennej Górze

11 lipca 2022r. w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Czadrowie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Kamiennej Górze.

W spotkaniu uczestniczyli: Wiceprezes DIR Waldemar Jankowski, Prezes Karkonoskiego Stowarzyszenia Hodowców Bydła Jan Broda, Kierownik Powiatowego Biura ARiMR Edyta Wyrostek, Kierownik Powiatowego Zespołu Doradców Katarzyna Banaś, Grzegorz Gierałt z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii, Dyrektor Inkubatora Przedsiębiorczości Krzysztof Solarz oraz rolnicy, hodowcy bydła.
Pierwsza głos zabrała Kierownik Powiatowego Biura ARiMR w Kamiennej Górze. Przedstawiła informację dotycząca kampanii wnioskowej na 2022rok, omówiła wnioski nawozowe oraz poinformowała o programach, które będą obsługiwane przez biura powiatowe, a które dotychczas były obsługiwane przez Wrocław. Pani Kierownik odpowiadała również na pytania rolników dot. w/w zagadnień. Następnie głos zabrała Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego, prezentując działania, usługi doradcze oraz projekty jakie będą realizowane w roku 2022. Poinformowała również o konieczności budowy biogazowni. Duże ilości niezagospodarowanej masy zielonej, niosą za sobą konieczność, szukania rozwiązań zagospodarowania biomasy i uzyskania energii odnawialnej. W trakcie spotkania rozwinęła się dyskusja nt. użytkowania trwałych użytków zielonych a pobierania dopłat obszarowych i rolnośrodowiskowych. Sformułowano wniosek do Zarządu DIR w celu wystąpienia do KRIR o zdefiniowanie pojęcia TUZ, które brzmi, że jest to grunt niewłączony do płodozmianu minimum przez 5 lat, jednak koszony, zbierany lub wypasany. Niezbieranie masy zielonej, wskazuje na definicję ugoru zielonego i wówczas stawki płatności powinny być zróżnicowane na” TUZ i Ugór Zielony.”
W dalszej części posiedzenia RP głos zabrał Powiatowy Lekarz Weterynarii omówił temat ASF i bioasekuracji, który poinformował o zmianach w przepisach dla rolników – hodowców bydła i trzody.

Podczas dyskusji omówiono temat sprzedaży krów po wydzieleniu do 7 dni oraz konsekwencje z tym związane dla hodowców. Stwierdzono jednomyślnie, że istnieje potrzeba informowania rolników o przepisach dot. przemieszczania i sprzedaży zwierząt. Zaplanowano spotkanie robocze DIR i Weterynarii, celem sporządzenia dekalogu. Zawarta w nim informacja jak uniknąć karania i konsekwencji finansowych, zostanie upowszechniona wśród rolników.
Zdefiniowano sytuację w rolnictwie, jako trudną. Wskazano na konieczność szukania rozwiązań i wnioskowania o zmianę przepisów. Następnie głos zabrał Wiceprezes DIR Waldemar Jankowski, informując zebranych o działaniach Zarządu DIR w ostatnim okresie na rzecz rolników i obszarów wiejskich. Zaprezentował działania Zarządu, tj. wystąpienia do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia paliwa rolniczego, zwiększenia akcyzy o 100% zwrotu dla rolników, do czasu zmian przepisów, rozdysponowania wśród rolników z koperty niewykorzystanych środków na dopłaty do nawozów mineralnych.
Zarząd DIR podjął działania w sprawie zmian w szacowaniu suszy. Proponuje powołanie komisji do spraw szacowania strat, zmiany procedur   rozdysponowana gruntów rolnych wyłączonych z umów dzierżawy oraz regulaminu pracy Rady Społecznej przy KOWR.
Zarząd zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, o podjęcie działań w zakresie zmiany przepisów dotyczących dotacji z programu „Premia dla Młodych Rolników”. Wskazuje na konieczność włączenia do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich   gmin pow. 5 tyś mieszkańców, w których mieszkają rolnicy.
Wiceprezes DIR poinformował również o współpracy z TUW w zakresie ubezpieczeń i innych działań na rzecz rolników.
Ważną kwestią są wnioski rolników, które Zarząd DIR przyjmuje z terenu   i deleguje do właściwych jednostek, celem ich rozpatrzenia.
W drugiej części spotkania został omówiony temat” Krótkie łańcuchy dostaw i sprzedaży bezpośredniej” prowadzony przez portal „Z ziemi.pl-produkty bezpośrednio od rolnika”.
 W końcowej części podsumowano dotychczasowe działania, zaplanowano seminarium wyjazdowe dla rolników na Podkarpacie i Podlasie, gdzie inicjatywy sprzedaży bezpośredniej już funkcjonują i przynosząc zamierzone efekty.

Sporządziła: Bożena Kończak

Narada sołtysów w Gminie Dzierżoniów

12 lipca w Urzędzie Gminy Dzierżoniów odbyła się narada sołtysów w której uczestniczył Pan Dariusz Madejski– Członek Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Spotkanie dotyczyło m.in programu „Czyste Powietrze”, gospodarki odpadami oraz przedsięwzięć realizowanych w sołectwach.
Pan Madejski przekazał informację dot. bieżących działań Zarządu DIR. Narada była również doskonałą okazją do omówienia i podtrzymania dalszej owocnej współpracy Dolnośląskiej Izby Rolniczej z Wójtem Gminy Dzierżoniów.
W najbliższym czasie Dolnośląska Izba Rolnicza aktywnie włączy się w organizację Dożynek Gminy Dzierżoniów, które odbędą się 21 sierpnia 2022 r. w Książnicy na które już dziś serdecznie zapraszamy.

Ślad węglowy w produkcji rolniczej

Idea śladu węglowego narodziła się gdy poszukiwano narzędzia dla określenia wpływu danego produktu na środowisko. Ślad węglowy to całkowita suma emisji gazów cieplarnianych wywołana bezpośrednio lub pośrednio przez dany produkt. Ślad węglowy obejmuje emisję, dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu i innych gazów szklarniowych wyrażone w ekwiwalencie CO2. Mianem śladu węglowego określa się wyliczenie całkowitej emisji gazów cieplarnianych podczas pełnego cyklu życia produktu. Ślad węglowy jest rodzajem śladu ekologicznego, będzie miał decydujący wpływ na kształtowanie przyszłej WPR Unii Europejskiej.
Ślad węglowy w produkcji rolniczej.
Całkowita emisja gazów cieplarnianych pochodzących z hodowli stanowi ok. 17% całkowitej emisji tych gazów w Unii Europejskiej. Do tego zdaniem naukowców należy dodać ślad węglowy bardzo energochłonnej produkcji pasz i nawozów wykorzystywanych w hodowli co łącznie stanowi znaczącą cześć Europejskiej emisji. Niestety są to dane, które nam rolnikom, na podstawie dostępnych informacji trudno kwestionować. Bardzo często niestety informacja przekazywana opinii publicznej nie jest pełna. Naszym obowiązkiem jest informować społeczeństwo, że tak zwane „beknięcie krowy” to kilka procent z tych siedemnastu, reszta to według danych FAO, to emisja związana ze zmianami użytkowania terenu przede wszystkim wycinka lasów i zamiana ich w pastwiska i pola uprawne, między innymi wycinka lasów deszczowych takich jak Puszcza Amazońska. To bardzo ważna informacja zupełnie pomijana w publicznej dyskusji. Jest to największa pozycja w bilansie emisji gazów cieplarnianych przypisywanych hodowli Ten fakt, my rolnicy, powinniśmy podkreślać w każdej dyskusji, w każdym wystąpieniu, które dotyczy wpływu hodowli zwierząt na klimat i nie pozwalać by był pomijany. Niezależnie jak odnosimy się do publikowanych danych, rolnictwo jakie znamy powoli przechodzi do historii i chociaż brzmi to bardzo brutalnie, tylko o nas rolników zależy, czy odnajdziemy się w nowej rzeczywistości. Wspólna Polityka Rolna nie jest już tylko polityką sektorową, ale stała także polityką klimatyczną UE. Dyrektywa azotanowa, strategia „Od pola do stołu” i wiele innych regulacji wpływa pośrednio i bezpośrednio na uwarunkowania produkcji rolnej. Wciąż niewielu rolników, a także osób związanych z samorządem rolniczym, zwraca uwagę na fakt, że w najbliższym czasie wejdą w życie nowe przepisy emisji w rolnictwie, które zmienią zasady funkcjonowania gospodarstw rolnych. Wpłyną one znacząco na wiele firm sektora rolno-spożywczego, dla wielu oznaczać będą istotną zmianę zasad ich funkcjonowania na rynku. Obowiązek obliczania śladu węglowego obejmował dotychczas tylko niektóre firmy, nowe przepisy wprowadzają obowiązek publikowania raportów dla wszystkich przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 250 osób. W przypadku sektora rolno-spożywczego oprócz wymogów prawnych, na konieczność monitorowania i obliczania emisji wpływać będą również naciski ze strony kontrahentów głównie zagranicznych. Kontrahenci naciskani przez konsumentów będą rezygnować zakupu produktów, które mają duży ślad węglowy, niektóre kraje np. Wielka Brytania już ograniczają import takich produktów. Niewątpliwie będzie to kolejny pretekst do walki z konkurencją na rynku. Produkcja i późniejsze przetwarzanie żywności wymagają wniesienia znacznego wkładu energetycznego a co za tym idzie powoduje dużą emisję. Polska charakteryzuje się jednym z najwyższych współczynników emisji w Europie a ponieważ przemysł rolno-spożywczy jest istotną częścią gospodarki, jego produkty stanowią ważną część polskiego eksportu . Dlatego międzynarodowy wizerunek polskich produktów rolnych wymaga szczególnej troski również producentów rolnych . Musimy jako rolnicy podjęć wszelkie możliwe działania by emisja gazów cieplarnianych w naszych gospodarstwach była jak najniższa. Ograniczenie eksportu przez fakt, że produkty rolne obciążone są znacznym śladem węglowym, bardzo negatywnie wpłynie na kondycję polskich gospodarstw rolnych. Najlepszym przykładem jak ważny jest to problem jest polski przemysł mięsny. Sprzedaż jego produktów stanowi 20% przychodów z eksportu żywności , trudności ze zbytem produktów tego sektora oznaczać będą kłopoty dla wielu rolników, to samo dotyczy polskiego mleczarstwa. Inne kraje (np. Dania) już podjęły działania by ograniczyć ślad węglowy w swojej produkcji rolniczej, my niestety jesteśmy spóźnieni . Oddaliśmy dyskusję o emisji gazów cieplarnianych organizacją ekologicznym, działającym często emocjonalnie z pobudek ideowych, które nie zawsze informują opinię publiczną rzetelnie, często niestety pomijają ważne fakty. Są jednak bardzo opiniotwórcze i nie powinniśmy tego lekceważyć.
Po co obliczać ślad węglowy?
Przedsiębiorcy na całym świecie, także w Polsce decydują się na obliczanie śladu węglowego z dwóch powodów :
• pierwszy to współpraca z firmami, które wręcz obligują do obliczania śladu węglowego bo potrzebują takiej informacji do swojej działalności ,
• drugi to obowiązek raportowania o działaniach podjętych w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych .
Brak informacji o śladzie węglowym może w przyszłości poważnie utrudnić, a nawet uniemożliwić sprzedaż produktów rolnych za satysfakcjonującą cenę. My rolnicy musimy brać to pod uwagę i dostosować produkcję do zmieniających się wymagań nabywców naszych produktów.
Pytanie brzmi jak to zrobić, a jedyna realna odpowiedź to, że trzeba tak zagospodarować odpady z produkcji rolnej by przestały być obciążeniem dla środowiska. Rozwiązaniem tego problemu mogą być biogazownie .
Dlaczego powinniśmy budować biogazownie?
Budowa biogazowni to ograniczenie emisji metanu i związków azotu do atmosfery, to produkcja tzw. zielonej energii, to również produkcja dobrych, neutralnych dla środowiska, nawozów znacznie lepiej przyswajanych przez rośliny niż obornik i gnojowica. Zagospodarowanie odchodów zwierząt hodowlanych to ogromna szansa zmiany wizerunku Polskiego rolnictwa i co najważniejsze, szansa na produkcję ekologicznej energii .
Ilość obornika wytwarzanego w Polsce przez bydło wyniosła (dane GUS za 2019):
-bydło mleczne 43,23 mln ton
-bydło pozostałe 31,70 mln ton
-RAZEM 73,93 mln ton
Taka ilość pozwala na wytworzenie 1768,65 m3 biometanu, rozwój elektrowni biogazowych pozwolił by na zagospodarowanie tak ogromnego niewykorzystywanego potencjału polskiego rolnictwa. Budowa biogazowni niesie za sobą szereg korzyści, a produkcja biogazu to wzorcowy przykład gospodarki obiegu zamkniętego, która pozwala ograniczyć zanieczyszczanie środowiska i zagospodarowuje duże ilości odpadów organicznych .Inne kraje już to z powodzeniem realizują, my też powinniśmy.
Hasłem nas rolników musi być „Nie ma odpadów są surowce”.
Autor: Wiesław Mąka, Delegat Rady Powiatowej DIR Wałbrzych
Opracowano na posiedzeniu Rady dnia 04.07.2022r.
Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Jan, Bolesław