Złóż wniosek o pożyczkę na spłatę zadłużenia

Od 14 stycznia 2021 r., można składać wnioski o przyznanie pożyczki na spłatę zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej. Dokumenty przyjmują biura powiatowe Agencji. Warunkiem ubiegania się o pożyczkę jest opracowanie przez zainteresowany podmiot planu restrukturyzacji, który zostanie zaakceptowany przez właściwego ze względu na jego miejsce zamieszkania lub siedzibę dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Wniosek o udzielanie pożyczki na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej jest już dostępny na stronie Agencji:

Wniosek o udzielenie pożyczki – otwórz

Więcej informacji – zobacz

Źródło: ARMiR

Komisarz UE ds. Rolnictwa w sprawie interwencji na rynku mięsa drobiowego i wieprzowego

W odpowiedzi na pismo KRIR z dnia 24.11.2020 r. w sprawie uruchomienia działań interwencyjnych na rynkach mięsa drobiowego i wieprzowego, Komisarz UE ds. Rolnictwa Janusz Wojciechowski informuje co następuje:

„Pragnę podziękować za Pańskie pismo z dnia 24 listopada 2020 r., w którym wyraża Pan obawy w związku z sytuacją na polskim rynku wieprzowiny i mięsa drobiowego. Zwraca się Pan również do Komisji z wnioskiem o interwencję publiczną, dopłaty do prywatnego przechowywania i refundacje wywozowe.

Jak Pan zauważył, kryzys związany z COVID-19 ma bardzo negatywny wpływ na oba wspomniane sektory, powodując spadek cen w całej UE. Niedawne wykrycie afrykańskiego pomoru świń u dzików w Niemczech wywarło dodatkową presję na rynek wieprzowiny, a obecna epidemia wysoce zjadliwej grypy ptaków ma negatywny wpływ gospodarczy na producentów drobiu tam, gdzie wystąpiła ta choroba.

UE stoi obecnie w obliczu bezprecedensowego wyzwania dla gospodarki, które dotyczy również sektora rolnictwa. Od początku pandemii Komisja przyjęła już szeroki wachlarz środków mających na celu złagodzenie społeczno-gospodarczych skutków pandemii COVID-19, również w sektorze rolnictwa. Producenci sektora trzody chlewnej i drobiu mogą korzystać na przykład z tymczasowych ram pomocy państwa, inicjatywy inwestycyjnej „plus” w odpowiedzi na koronawirusa oraz z rozszerzenia mechanizmów elastyczności wprowadzonych w ramach funduszu rozwoju obszarów wiejskich.

Oprócz klasycznych działań dotyczących rozwoju obszarów wiejskich, mających na celu poprawę sytuacji hodowców trzody chlewnej i drobiu poprzez zapewnienie wsparcia finansowego na rzecz rozwoju ich działalności, doraźną pomoc z tytułu spadku dochodów może stanowić w szczególności narzędzie stabilizacji dochodów. Pomoc państwa, zarówno w formie pomocy de minimis, wyłączenia grupowego, jak i pomocy podlegającej zgłoszeniu, może również stanowić wsparcie dla sektora, łagodząc skutki obecnej trudnej sytuacji rynkowej.

Interwencja publiczna mająca na celu złagodzenie wpływu, jaki mają na rolników lata, w których poziom cen jest szczególnie niski, jest dostępna jedynie w ograniczonej liczbie sektorów podatnych na wahania cen. Trzoda chlewna i drób nie są zaliczane do sektorów, które mogą korzystać z takiej interwencji. Refundacje wywozowe ustalono na poziomie zerowym w odniesieniu do wszystkich produktów, w tym mięsa drobiowego i wieprzowiny.

Bezpośrednia interwencja UE w sektorze wieprzowiny za pomocą dopłat do prywatnego przechowywania, wymaga uważnego rozważenia. Obecne ograniczenia związane z COVID-19 powodują zmniejszenie przepustowości wielu rzeźni. Ograniczenia przywozowe w niektórych państwach trzecich zmniejszają możliwości zbytu przechowywanego mięsa na rynkach eksportowych. W związku z tym zamrożona wieprzowina wprowadzana byłaby na rynek UE po zakończeniu okresu przechowywania, wywierając presję na ceny i opóźniając ożywienie sektora. Taki środek nie miałby pożądanego efektu stabilizującego rynek.

Można jednak rozważyć nadzwyczajne wsparcie rynkowe w sektorze drobiarskim, jak przewidziano w art. 220 rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków produktów rolnych, ale wymagałoby to udokumentowanego wniosku ze strony Polski.

Pragnę Pana zapewnić, że podległe mi służby uważnie monitorują rozwój sytuacji na rynku we wszystkich państwach członkowskich UE, a Komisja jest gotowa podjąć działania, jeżeli sytuacja tego wymaga.”

Pismo KRIR >>>

Pismo Komisarza UE ds. Rolnictwa J. Wojciechowskiego >>>

Źródło: KRIR

Msze św. w intencji śp. Leszka Grali

24 stycznia 2021 r. godz. 11:00 – Sanktuarium Wambierzyckiej Królowej Rodzin  z prośbą o Boże Miłosierdzie i dar radości nieba od Członków Rady Powiatowej DIR w Kłodzku

 

 

 

 

 

POMORSKA IZBA ROLNICZA

zamówiła Msze Święte w intencji śp. Leszka Grali
w Kościele pw. Świętych Szymona i Judy Tadeusza
w Starym Targu
w dniach:
21 marca 2021 – godz. 11.00
13 czerwca 2021 – godz. 11.00
24 października 2021 – godz. 11.00

Mowa pożegnalna DIR

    „Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”

Wisława Szymborska

Przed nami smutna i trudna rola pożegnania w imieniu Zarządu Izby, pracowników i całej rolniczej społeczności Dolnego Śląska śp. Leszka Grali. Prezesa Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej, a równocześnie rolnika – kochającego ziemię jak matkę.

 

Odszedł od nas człowiek nietuzinkowy.

Człowiek będący głową wspaniałej rodziny- mąż, ojciec, brat i prawdziwy przyjaciel.

Odszedł od nas społecznik „z urodzenia”, samorządowiec i sportowiec z zamiłowania.

Działacz „z krwi i kości” walczący o lepsze jutro.

Odszedł od nas człowiek, który realizował misję: walczył o tak ważną dla Niego dolnośląską wieś.

Człowiek o dobrym i wrażliwym sercu, który nikomu nie odmawiał pomocy.

 

Figura św. Izydora Oracza wita od lat odwiedzające gościnne progi domu Państwa Grala.

W najbliższych dniach powołana zostanie fundacja św. Izydora, która jest niedokończonym dziełem Leszka Grali.

 

W imieniu Rodziny Prezesa prosimy by zamiast kwiatów przeznaczyć środki na  pomoc potrzebującym i dokonać wpłat na fundację

Datki zostaną przeznaczone na pomoc rodzinom rolników.

 

Szczegóły dotyczące konta fundacji  podamy wkrótce.

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej

 

Kondolencje

Wrocław, dnia 6 stycznia 2020 r.

ON JUŻ DOSZEDŁ DO DOMU

Pamięci Prezesa  Dolnośląskiej Izby Rolniczej Leszka Grali

 

W wielkie święto Trzech Króli On doszedł do Domu,

On, co od zawsze kochał dolnośląską ziemię,

Człowiek dobry, bo  krzywdy nie czynił nikomu,

A którego poznane tu cnoty wymienię.

 

Bo był wielkiego wzrostu i wielkiego ducha,

Godził pracę na roli z obroną rolników,

Myślę, że gdy duch Jego  dziś moich słów słucha,

Jestem pewien, że dumny jest z prac swych wyników.

 

Bo stworzył wielkie dzieło, kochaną  rodzinę,

Której służył talentem, swymi zdolnościami,

Wprowadził ją w  wspaniałą, rolniczą krainę

Wiążąc ją, przez swą pracę, z samorządowcami.

 

Połączenie tych funkcji wymagało siły,

Także dobrego zdrowia, co długo służyło,

A z prac jego dorodne owoce rodziły,

I wielkie gospodarstwo rolnicze stworzyło.

 

Był jak rycerz, co ciężką kazał podać  zbroję,

Stoczył niejedną bitwę, odnosił zwycięstwa,

Bronił słabszych i  rzadko się troszczył o swoje,

Znałem Go z roztropności, odwagi i męstwa.

 

Jak każdy dobry rolnik, ukochał Przyrodę,

Każde  życie uznawał za cud i dar Boga,

A zwłaszcza to najsłabsze, bezbronne i młode;

Wiedział, jaka do tego prowadzić ma droga.

 

Dziś  przed mymi oczami długi film przewija,

A w nim widzę człowieka silnego, olbrzyma,

Nie chcę wierzyć, że życie tak szybko przemija,

Dlatego jestem pewien, że  tam się zaczyna.

 

 

 

Gdzie urodzajne pola, łąki i pastwisko,

Gdzie Bóg  już przygotował nagrodę w Wieczności,

I do Świętego Graala związawszy nazwisko,

Obdarzy  Cię łaskami swej  Boskiej  Miłości.

 

W Pisarzowicach właśnie rozpoczyna zima,

A Ty duchem obchodzisz dzisiaj swoje pola,

Wciąż dostrzegać Cię będę, wiecznego pielgrzyma,

Dla którego już ziemska zakończyła rola.

 

I długo słyszeć będę Twoje wystąpienia

Na konferencjach, zjazdach, zarządach, spotkaniach,

Myśląc, że Ty spełniłeś już swoje marzenia,

Chyba tak, bo poznałeś, czym Sztuka Kochania.

 

Ona dzisiaj ujawnia się w takiej postaci,

Która wciąż przypomina Twoje dokonania

Za którymi Bóg stoi i On Ci zapłaci,

Niosąc nam pocieszenie z powodu rozstania.

 

Ze słów, które poskładam, pomnik Ci zbuduję,

By był trwałym dowodem Twojego istnienia

I jak kamień węgielny w dzieło Twe wmuruję,

Aby na nim  utrwalić też Twoje marzenia.

 

W powołaniu rolnika zawsze dominuje

Upór oraz dążenie do doskonałości,

Ten, kto w prawach Natury piękna poszukuje,

Ten zawsze też odkryje cud  Bożej Mądrości.

 

On cuda te odkrywał i było mu dane

Przyspieszać w tym, co czynił, wykonać zadanie,

I wszystko to, co było przez niego kochane

Dzisiaj, za Jego sprawą, na pewno się stanie.

 

Rodzina się rozrośnie, bo ma fundamenty,

Na nich budować będzie także jego plany,

W ten sposób On się dla niej stanie  tutaj  święty;

Tak bywa, gdy człowieka los jest dokonany.

 

Dziś  głęboko pochylam głowę i w modlitwie

Swej  zanoszę do Boga prośbę o zbawienie

Z wiarą, że On w ostatniej też zwyciężył bitwie,

I świadomie z Chrystusem złączył swe cierpienie.

 

Józef Inorowicz

 

 

Z przykrością informujemy, że dziś rano odszedł Prezes Leszek Grala.
Informacje o uroczystościach pogrzebowych zostaną przekazane w późniejszym terminie.
Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej

Realizując wniosek przyjęty na VI Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 9.12.2020 r.,  Zarząd Krajowej Rady wystąpił 4 stycznia 2021 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w o podjęcie odpowiednich działań legislacyjnych umożliwiających emerytowi KRUS dalsze prowadzenie gospodarstwa.

 

Potrzebna definicja „aktywnego rolnika”

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, realizując wniosek z VI Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, które odbyło się w dniu 9 grudnia 2020 r. oraz w związku z zakończeniem Powszechnego Spisu Rolnego, wystąpił 29 grudnia 2020 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgłaszając gotowość do udziału w pracach związanych wypracowaniem definicji „aktywnego rolnika”.

Opinie samorządu rolniczego w sprawie rozdysponowania gruntów ZWRSP

W dniu 29 grudnia 2020 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych realizując wniosek zgłoszony podczas VI posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji, które odbyło się 9 grudnia 2020 r. zwrócił się do Ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy o zmianę obowiązujących przepisów w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi poprzez umocowanie samorządu rolniczego do zasięgania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa opinii wojewódzkiej izby rolniczej w celu dokonania rozpoznania występowania na danym terenie zapotrzebowania na grunty rolne przez okolicznych rolników indywidualnych zainteresowanych powiększeniem swoich gospodarstw rodzinnych.

Monitorowanie obrotu ziemią użytkowaną rolniczo stoi na czele priorytetowych działań podejmowanych przez samorząd rolniczy. Opinie w zakresie zbycia lub wydzierżawienia danej nieruchomości wydawane przez wojewódzkie izby rolnicze opracowywane są na podstawie konsultacji przeprowadzonych w terenie m.in. z członkami rad powiatowych, przedstawicielami społeczności lokalnych oraz spotkań organizowanych przez wojewódzkie izby rolnicze. Samorząd rolniczy jest w stanie określić potencjalną możliwość zbycia czy wydzierżawienia danej nieruchomości na rzecz miejscowych rolników, dlatego powinien być on umocowany prawnie do wskazywania KOWR-owi, aby w danym przypadku korzystał lub nie korzystał z ustawowych uprawień w zakresie obrotu ziemią rolną.

W obecnym stanie prawnym opinie wojewódzkich izb rolniczych nie mają charakteru wiążącego dla OT KOWR i nie powodują one nawet przedstawienia uzasadnienia podjęcia decyzji przez KOWR w stosunku do działań zaproponowanych w opinii wojewódzkich izb rolniczych. Dlatego konieczne jest wprowadzenie odpowiednich zmian przepisów w tym zakresie.

Źródło: http://www.krir.pl/2014-01-03-03-24-03/pozostale/7115-opinie-samorzadu-rolniczego-w-sprawie-rozdysponowania-gruntow-zwrsp

Słowa prezesa

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Henryk, Marta