Kredyty bez prowizji, konto za darmo, a dodatkowo bony zakupowe – startuje wiosenna kampania promocyjna Banku BNP Paribas

Bank BNP Paribas rusza z kolejną kampanią promocyjną dla rolników pod hasłem „Pewność każdego dnia”. Dzięki kredytom na specjalnych warunkach, możliwe jest finansowanie zakupu środków do produkcji rolnej, inwestycje w ziemię lub realizacja dowolnego celu związanego z rozwojem gospodarstwa. W ramach Konta Otwartego na Agrobiznes, nowi kredytobiorcy  będą mogli przez rok bezpłatnie korzystać z rachunku bieżącego. Co więcej, kredyty obrotowe będą premiowane bonami zakupowymi.

W bieżącej kampanii dostępne są m.in. kredyty Agro Ekspres, Agro Progres i Agro Rzeczówka Light. Bank BNP Paribas nie pobierze prowizji za ich udzielenie, a marża może być obniżona, jeśli Klient zdecyduje się na ubezpieczenie w wymaganym przez bank wariancie. Bank dodatkowo obniży marże kredytów dla tych, którzy prowadzą gospodarstwa posiadające certyfikat zrównoważonego rolnictwa albo certyfikat ekologiczny (również w procesie konwersji). To rodzaj wsparcia gospodarstw w   zmaganiach podyktowanych przez Zielony Ład. .

 

Z powodu rosnących cen środków do produkcji, zwiększają się potrzeby gospodarstw na finansowanie bieżących potrzeb. Rozwiązaniem są m.in. kredyty obrotowe. Te oferowane obecnie w banku –  Agro Ekspres, Rzeczówka oraz Agro Rzeczówka Light są dodatkowo premiowane kartami upominkowymi firmy PKN Orlen S.A. lub e-kodami zakupowymi do sieci handlowej Biedronka. Przyznawane są one na zasadzie karta lub e-kod o wartości 100 zł za 100 tys. zł przyznanego kredytu (max. 3 szt. na Klienta).

Nowi Klienci biorąc kredyt na działalność rolniczą mogą liczyć na darmowe otwarcie i prowadzenie przez 12 miesięcy rachunku bieżącego w ramach Konta Otwartego na Agrobiznes z kartą debetową i bankowością elektroniczną.

Kredyty to jednak nie wszystko, co Bank BNP Paribas oferuje w ramach promocji wiosennej. Klienci mogą otrzymać niższą opłatę manipulacyjną i marżę w przypadku wybranych produktów leasingowych. Dzięki temu łatwiej można wyposażyć gospodarstwo w maszyny czy urządzenia rolnicze.

Wpływ na rozwój gospodarstw ma nie tylko finansowanie, ale i łatwy dostęp do nowych technologii. Klienci, którzy skorzystają z ww. promocji, otrzymają bezpłatny dostęp do narzędzi Premium na platformie agronomist.pl, tj. innowacyjnych narzędzi do zarządzania gospodarstwem, m.in. SatAgro, RolnikON, Agrivi.

Kampania potrwa od 24 stycznia do 31 maja br.

Szczegóły dostępne na stronie: www.bnpparibas.pl/rolnicy/kredyty/oferta-specjalna-dla-rolnikow

Ponadto, 22 lutego odbędzie się 6. odsłona Agro Akademii pod hasłem „Cena jutra”. W konferencji dostępnej online analitycy rynków rolnych oraz zaproszeni przez Bank eksperci przedstawią analizę obecnej sytuacji związanej ze znaczącym wzrostem cen środków do produkcji oraz możliwe scenariusze na przyszłość. Po szczegóły dotyczące tematyki konferencji zapraszamy na stronę: www.agroakademia.com.pl , gdzie można zgłosić swój udział.

Telekonferencja „Wspólna Polityka Rolna w latach 2023- 27”

 

 

 

 

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej  zaprasza na telekonferencję  pt. „Wspólna Polityka Rolna w latach 2023-27”

W ramach wykładu Pana Jarosława Kalinowskiego Europosła do Parlamentu Europejskiego przedstawione zostaną m. in.: Główne trendy w funkcjonowaniu gospodarstw rolnych,  Zielony ład,  Definicja „aktywnego rolnika”

Termin: 02.02.2021 r., godz. 10:00/ Spotkanie za pośrednictwem programu Zoom/ poniżej link dostępu do spotkania:

https://us06web.zoom.us/j/5263141929?pwd=dms1bWw2TjFjaDZ2aWhvWUs5N3hmUT09

Identyfikator spotkania: 526 314 1929 / Kod dostępu:      0Uta2U

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej  zaprasza na telekonferencję  pt. „Wspólna Polityka Rolna w latach 2023-27”

W ramach wykładu Pana Jarosława Kalinowskiego Europosła do Parlamentu Europejskiego przedstawione zostaną m. in.: Główne trendy w funkcjonowaniu gospodarstw rolnych,  Zielony ład,  Definicja „aktywnego rolnika”

Termin: 02.02.2022 r., godz. 10:00/ Spotkanie za pośrednictwem programu Zoom/ poniżej link dostępu do spotkania:

https://us06web.zoom.us/j/5263141929?pwd=dms1bWw2TjFjaDZ2aWhvWUs5N3hmUT09

Identyfikator spotkania: 526 314 1929 / Kod dostępu:      0Uta2U

FUNDACJA NA RZECZ POMOCY ROLNIKOM I RODZINOM WIEJSKIM IMIENIEM ŚWIĘTEGO IZYDORA

Brak dostępnego opisu zdjęcia.Zachęcamy do wsparcia potrzebujących rolników i mieszkańców wsi poprzez dokonywanie wpłat na rachunek bankowy Fundacji na rzecz pomocy rolnikom i rodzinom wiejskim imieniem Świętego Izydora nr 14 1050 1908 1000 0090 3261 8556 Bank ING Bank Śląski S. A.
„Pamiętam zapach swojskiego chleba, co się roznosił po całym domu. Wiem ile potu wylać trzeba by go nie brakło nigdy nikomu” to słowa z jednego z wywiadów publikowanych w Tygodniku Poradniku Rolniczym, ś. p. Leszka Grali, które min. były inspiracją do powołania przez Dolnośląską Izbę Rolniczą fundacji na rzecz pomocy rolnikom i rodzinom wiejskim imieniem Świętego Izydora.
Fundacja wspiera rolników, rodziny wiejskie i inne osoby potrzebujące pomocy w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Zarządowi Fundacji przewodniczy i jego pracami kieruje Katarzyna Grala – córka ś. p. Leszka Grali. W skład Zarządu wchodzą również Wiceprezes Mieczysław Środa, Sekretarz Mirosław Kaszkur, Członek Zarządu Roman Krosnowski
Radę Fundacji stanowią: Przewodniczący Roman Kołacz, Wiceprzewodniczący Cezary Przybylski, Sekretarz Lucyna Grala, Członkowie Rady: Dariusz Szorc, Zbigniew Ładziński, Leszek Cebulski i Krzysztof Wróblewski Redaktor Naczelny Tygodnika Poradnika Rolniczego.
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst
Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i tekst

ZIMOWISKA 2022

ZIMOWISKA 2022

 Termin: 02.02.2022 r. –09.02.2022 r.  Biały Dunajec

 

Prowadzimy nabór na  8-dniowe zimowiska dofinansowane ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wyłącznie dla dzieci i młodzieży szkolnej urodzonych od dnia 01 stycznia 2006 i których przynajmniej jedno z rodziców/ prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców jest uprawnione do świadczeń z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego tj. pobiera rentę bądź emeryturę, w okresie jakim jest organizowane zimowisko.

 

Odpłatność za jedno dziecko z rodziny rolniczej wynosi 700,00 zł (siedemset
złotych) i należy jej dokonać na rachunek bankowy Krajowej Rady Izb Rolniczych, ul. Żurawia 24 lok 15, 00-515 Warszawa nr BGŻ 54 2030 0045 1110 0000 0211 7710, z dopiskiem: cele statutowe oraz imię i nazwisko uczestnika zimowiska, termin turnusu.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt – z Panem Zenonem Grakowiczem , tel. 502  277 426.

 

❗❗❗UWAGA : O MOŻLIWOŚCI UDZIAŁU DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ ❗❗❗

 

DOKUMENTY:

Numer konta

Dolnośląska Izba Rolnicza -zima 2022

Wzór oświadczenia_inne_nazwisko

Wzór oświadczenia_inny_adres

Załącznik nr 1- Wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_organizatorów_wypoczynku_zimowego__dzieci_i_młodzieży_w_roku_szkolnym_2021-2022

Załącznik nr 2 program turnus III 2022

Załącznik nr 3 – regulamin zimowiska

Załącznik nr 5 – wzór zaświadczenia KRUS

Załącznik nr 6 – karta kwalifikacyjna zima 2022

Załącznik nr 7 – lista co zabrac zima 2022

Załącznik nr 8 – Ankieta_kwalifikacji z oświadczeniem 2022 zima

Załącznik nr 9 – klauzula FSUSR

Załącznik nr 10 – oświadczenie COVID 2022 zima

Załącznik nr 11 – informacja dla koordynatora

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Lubinie

W dniu 29 grudnia w Lubinie spotkali się członkowie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Lubińskiego z przedstawicielami samorządu terytorialnego i jednostek pracujących na rzecz rolnictwa. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Prezes DIR Pan Ryszard Borys oraz Wiceprezes DIR Pan Waldemar Jankowski. Z zaproszenia skorzystali także: Burmistrz Ścinawy Pan Krystian Kosztyła, Wójt Gminy Lubin Pan Tadeusz Kielan, Wójt Gminy Rudna Pan Adrian Wołkowski, Powiatowy Lekarz Weterynarii Pani Wiesława Bober, Kierownik PZDR Pan Arkadiusz Dulemba, w zastępstwie Kierownika BP ARiMR Pani Beata Kalinowska-Nowak, Kierownik PIORiN O/w Lubinie Pan Dominik Byrski, Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubin Pan Zenon Adamiak, Kierownik Sekcji Zamiejscowej KOWR w Legnicy Pan Andrzej Wańkowicz, Prezes Spółki LIRPOL Pan Franciszek Baranowski oraz radni i rolnicy. Uczestników przywitał i spotkanie prowadził Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Pan Franciszek Lesicki. Podsumował on działalność Rady w 2021 roku, a także przedstawił zamierzenia na rok przyszły. Spotkanie było okazją do wręczenia Statuetek 25-lecia DIR w podziękowaniu za współpracę i zasługi na rzecz samorządu rolniczego oraz pracę na rzecz rolników. Statuetki otrzymali Burmistrz Ścinawy Pan Krystian Kosztyła, Wójt Gminy Lubin Pan Tadeusz Kielan, Wójt Gminy Rudna Pan Adrian Wołkowski.
W trakcie spotkania omówione zostały istotne zagadnienia dotyczące rolnictwa, zwłaszcza zagrożenia wynikające z choroby ASF i problemów z jakimi borykają się producenci trzody chlewnej. Przekazane były także informacje dotyczące szkód łowieckich, dzierżawy gruntów z Zasobu Własności Skarbu Państwa, atestacji opryskiwaczy oraz realizacji wniosków o płatności obszarowe, rolnośrodowikowe i ONW.
Prezes Zarządu DIR Pan Ryszard Borys szczegółowo odnosił się do poruszanych tematów, a także przekazał informację z działalności Zarządu.
Irena Danieluk, Biuro DIR

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Lubińskiego

W dniu 29 grudnia w Lubinie spotkali się członkowie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Lubińskiego z przedstawicielami samorządu terytorialnego i jednostek pracujących na rzecz rolnictwa. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Prezes DIR Pan Ryszard Borys oraz Z-ca Prezesa DIR Pan Waldemar Jankowski.

Posiedzenie Rady DIR w Świdnicy

W dniu 16 grudnia w Świdnicy odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej powiatu świdnickiego. Wśród zaproszonych Gości obecni byli: Prezes DIR Pan Ryszard Borys, Członkowie Zarządu Pan Paweł Mazur i Dariusz Madejski, Zastępca Dyrektora KOWR OT we Wrocławiu Pan Piotr Regiec, Naczelnik BP ARiMR w Świdnicy – Pani Katarzyna Bujak.

Z okazji XXV-lecia samorządu rolniczego na Dolnym Śląsku srebrne odznaczenie „Zasłużony dla samorządu rolniczego” otrzymał Pan Fabian Bartoszewicz, które wręczyli Prezes DIR Ryszard Borys, Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Świdnica Pan Mariusz Hydzik  oraz Członkowie Zarządu DIR Pan Paweł Mazur i Dariusz Madejski. Pan Fabian Bartoszewicz od wyborów do Izb Rolniczych w 1996 roku jako członek Zarządu Wałbrzyskiej Izby Rolniczej był w zespole organizującym jej struktury. Po powstaniu województwa dolnośląskiego nadal bardzo aktywnie pracował na rzecz rolników powiatu świdnickiego. Ponadto od 39 lat pełni funkcję sołtysa wsi, jest aktywnym działaczem społecznym pracującym dla społeczności gminy Świdnica i wsi Witoszów Dolny.

Program posiedzenia obejmował tematy:

– Informacja KOWR – na jakim aktualnie etapie postępowania jest procedura rozdysponowania gruntów po wygasłej umowie dzierżawy od spółki Majątek Ziemski Stary Jaworów S.A.

– Informacje bieżące z Biura Powiatowego ARiMR w Świdnica oraz inf. nt. wypłat zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych.

Podczas posiedzenia Prezes Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej Pan Ryszard Borys szczegółowo odnosił się do poszczególnych tematów, a także przekazał zebranym aktualną informację z działalności Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej i wystąpień m.in. w sprawie definicji rolnika aktywnego oraz uwag do Planu Strategicznego WPR, aplikacji suszowej, ASF i ptasiej grypy, szkód łowieckich, wsparcia rodzimej produkcji trzody chlewnej, oddłużanie gospodarstw rolnych, ubezpieczeń w TUV oraz wypłat emerytur z KRUS bez konieczności przekazania gospodarstwa.

Posiedzenie Rady DIR w Strzelinie

W dniu 13 grudnia 2021 roku w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Strzelinie odbyło się Posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Strzelińskiego.

Na to spotkanie zaproszono Prezesa Dolnośląskiej Izby Rolniczej – Pana Ryszarda Borysa a także Powiatowego Lekarza Weterynarii w Strzelinie Panią Agnieszkę Kobierską.

W posiedzeniu oprócz zaproszonych gości uczestniczyła też Pani Małgorzata Mędrzak – Inspektor d/s Zdrowia Zwierząt w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Strzelinie oraz Członkowie Rady Powiatowej w pełnym składzie.

Tematyka spotkania dotyczyła:

-rozpatrzenia wniosku Wójta Gminy Barów w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w obrębie Borek Strzeliński,

– nowe przepisy związane z chorobami zwierząt, ptasią grypą i ASF,

– informacja dotycząca aktualnej sytuacji w rolnictwie i Izbie Rolniczej.

Sprawę  Ptasiej grypy i ASF omówiły Panie z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.

Szczególną uwagę zwróciły aby hodowcy przestrzegali ściśle zasad bioasekuracji, która może zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby.

Ponadto przedstawiciele PIW  podkreśliły, aby przy chowie drobiu anulować kontakt dzikiego ptactwa z domowym a to: trzymać w pomieszczeniach zamkniętych lub utrzymywać w wolierach zadaszonych, nie karmić na wybiegu, z wody  powinny korzystać również w pomieszczeniu zamkniętym lub na wybiegu ale  należy ją  trzymać pod przykryciem i udostępniać pod nadzorem, do ściółkowania używać słomę właściwie zabezpieczoną, bez  kontaktu dzikich zwierząt i ptaków. W obrębie występowania Ptasiej grypy do 1 km zostają wybite i zutylizowane wszystkie ptaki domowe. Nakaz – hodowcy drobiu powinni zgłosić ten fakt   -do Powiatowego Lekarza Weterynarii. Za nie przestrzeganie zasad bioasekuracji i stwierdzenie tego faktu zostają nałożone kary finansowe. Wszelkie zauważone  padłe dzikie ptaki powinny być zgłaszane do Powiatowego Lekarza Weterynarii.

ASF, czyli afrykański pomór świń nie jest groźny dla ludzi, ale szkodliwy dla gospodarki i dla gospodarstw rolnych prowadzących hodowlę świń. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki. Hodowcy powinni tak jak w przypadku Ptasiej grypy przestrzegać zasad bioasekuracji, która może uchronić przed zarażeniem stada. Przede wszystkim powinni też:

– nie kupować świń z niewiadomego źródła pochodzenia,

– utrzymywać trzodę chlewną w sposób wykluczający kontakt z dzikami,

– stosować pasze zabezpieczone przed dostępem zwierząt wolno żyjących,

– należy wykładać maty nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wjazdem i wyjazdem,

– pomieszczenia w których hodowane są świnie powinny być odgrodzone od pozostałych.

Są to tylko niektóre z zasad, bardziej drastyczne dotyczą tych hodowców, którzy maja swoją hodowlę w rejonach gdzie zidentyfikowano zakażenie ASF.

Należy też dodać, że rolnicy mogą ubić w swoim gospodarstwie do 8 sztuk świń. Za ubój większej ilości grożą kary od 200 – 300 złotych.

W rejonach wykrycia ASF bądź sąsiednich mają też problemy z odstrzałem dzików Myśliwi. Obostrzenia niejednokrotnie wykluczają dokonywanie odstrzału co zaburza Plany Łowieckie.

Obwarowania dotyczące hodowli trzody chlewnej powodują, że coraz więcej rolników z niej rezygnuje. Fakt ten przyczynia się do ubożenie zaopatrzenia społeczeństwa w rodzimą zdrową żywność.

Na zadawane pytania odpowiedzi udzieliły Panie z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.

Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej przekazał informację o ostatnich spotkaniach z Ministrem Rolnictwa i Kierownictwem Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa, podczas których były poruszane aktualne tematy w rolnictwie.

Prezes stwierdził, że szacowanie szkód w uprawach rolnych u rolników w oparciu o aplikację nie zdaje egzaminu i należy wprowadzić stosowne zmiany aby odzwierciedlał faktyczne uszkodzenia upraw przez warunki klimatyczne.

Przekazał też informację o możliwości scalania gruntów, podczas których to czynności zostają też wykonane utwardzone drogi.

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej wystąpił z wnioskiem do stosownych Władz o zastosowanie rekompensat do płatności za energię także dla rolników, którzy prowadzą działalność opartą o duże zapotrzebowanie na ten środek do produkcji.

Wniosek Wójta Gminy Borów w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji Rolniczej w obrębie Borek Strzeliński został negatywnie zaopiniowany, ponieważ w tej miejscowości są grunty wyłączenie z produkcji rolniczej, które nie są zainwestowane.

Na koniec spotkania Prezes DIR i Przewodniczący RP Powiatu Strzelińskiego złożyli życzenia Świąteczno – Noworoczne.

Spotkanie ze Starostą w Strzelinie

W dniu 15 grudnia 2021 roku odbyło się spotkanie u Pani Anny Horodyskiej – Starosty Strzelińskiego –  Przewodniczącego Rady Powiatowej DIR Powiatu Strzelińskiego – Marka Brusiło wraz z pracownikiem Biura Rady Powiatowej – Kazimierzem Dobrowolskim.  Podczas  spotkania omówiono najważniejsze zagadnienia związane szczególnie z działalnością Izb Rolniczych oraz rolnictwem. Zwrócono uwagę na drastyczne ceny asortymentu produktów, które są niezbędne do właściwego prowadzenia gospodarstw rolnych. Niepokojącą sprawą są też obwarowania hodowców trzody chlewnej i drobiu w związku z panującymi chorobami ASF i Ptasią grypą. Pani Horodyska przekazała informację o pracy na rzecz mieszkańców powiatu strzelińskiego.

Spotkanie było również okazją do wręczenia statuetki z okazji 25 – lecia Izb Rolniczych oraz złożenia życzeń bożonarodzeniowych i noworocznych.

 

Cichy zabójca – czad

W momencie rozpoczęcia okresu grzewczego zatrucia tlenkiem węgla to temat, który nieustannie powraca i ciągle nie dość o nim informacji.

Tlenek węgla to gaz, nieorganiczny związek chemiczny. Jest on obecny zarówno w naturze, jak i powstaje w wyniku  działalności człowieka (głównie podczas wysokotemperaturowych procesów, podczas których spalane są paliwa: węgiel, ropa). Powstaje on również przy spalaniu paliw przy niewystarczającej ilości tlenu (na przykład w piecykach bez odpowiedniej wentylacji). Tlenek węgla bardzo łatwo miesza się z powietrzem, przez co rozprowadza się po pomieszczeniach. Gaz ten jest pozbawiony koloru, zapachu oraz nie powoduje żadnych widocznych skutków. Dla ludzi jest on niemożliwy do zauważenia jakimkolwiek zmysłem.

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych.

Może to wynikać z braku dopływu świeżego (zewnętrznego) powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie albo z powodu zanieczyszczenia, zużycia lub złej regulacji palnika gazowego, przedwczesnego zamknięcia paleniska pieca lub kuchni, zapchanego i nieszczelnego przewodu kominowego lub uszkodzonego połączenia między kominami i piecami.
Szczelnie pozamykane okna (czasami jeszcze dodatkowo uszczelnione), pozaklejane kratki, brak otworów wentylacyjnych w drzwiach łazienkowych, jak również brak regularnych kontroli drożności przewodów wentylacyjnych i kominowych sprawiają, że w naszych mieszkaniach lub domach możemy nie być bezpieczni. W niewietrzonych pomieszczeniach bardzo łatwo może dojść do tragedii.

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia:

  1. Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
  2. Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
  3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
  4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
  5. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.
  6. Zamontuj czujkę tlenku węgla.

Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.

W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.

Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły.

Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!

 

Sybilla Gancarek

Starszy specjalista ZPRO OR KRUS we Wrocławiu

Dane źródłowe:

https://www.hellozdrowie.pl/dlaczego-tlenek-wegla-jest-tak-niebezpieczny-jakie-sa-objawy-zatrucia-tlenkiem-wegla-i-jak-sie-przed-nim-uchronic/

http://30na2.pl/aktualnosci/229-tlenek-wegla-cichy-zabojca-pierwsza-pomoc

http://www.straz.gov.pl/

https://strazacki.pl/szkolenia/

https://www.gov.pl/web/kgpsp/czujka-na-strazy-twojego-bezpieczenstwa-sezon-grzewczy-2020-2021

Informacje kwartalne

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Tymoteusz, Michal