Święto Rolnictwa w Województwie Hradec Kralove

10 czerwca br. odbył się tradycyjny Dzień Rolnictwa Sovetice – Mżany – 2022.

Wiodącym tematem była wystawa i ocena bydła mlecznego rasy czeskiej czerwonej (tzw. czeski simental). Również w tym roku w  święcie naszych sąsiadów uczestniczyła delegacja DIR z Członkiem Zarządu i Przewodniczącym Rady Powiatowej w Jeleniej Górze Mirosławem Kaszkurem.

Program wystawy był bardzo szeroki i sprawnie realizowany. Najważniejsi oficjalni goście wystawy m.in. Wojewoda Hradecki Martin Cervicek, Prezes Izby Rolniczej Czeskiej Republiki Jan Doleżal oraz prezesi firmy Mżany AS Ludek Homolac i Jan Pesek znaleźli czas na krótkie i ciekawe rozmowy z naszą delegacją. Poniżej relacja z Dnia Rolnictwa wg agropress.cz:

https://www.agropress.cz/svatek-ceskeho-zemedelstvi-to-byl-zemedelsky-den-mzany/

 

 

Święto czeskiego rolnictwa –  Dzień Rolnictwa Mžany 2022

 

Po dwuletniej przerwie 10 czerwca 2022 r. w gospodarstwie Sovětice – Mzany odbyła się długo oczekiwana jedenasta edycja tradycyjnego Dnia Rolnictwa. Liczba zwiedzających  potwierdziła, że ​​publiczność rolnicza i pozarolnicza nie mogły się doczekać tego wydarzenia.

 

„Na czeskim pokazie bydła czerwonego będzie można zobaczyć, jakich najlepszych hodowców mamy w Czechach, ponieważ jeśli spojrzymy na wskaźniki produkcji, pod względem wydajności, Czechy i czescy hodowcy należą do pierwszej trójki UE , stąd wielkie podziękowania i wielkie uznanie” – powiedział wiceminister rolnictwa Petr Jílek.

 

Przedstawiamy rolnictwo dzieciom

Każdego roku ponad 600 dzieci z regionu Hradec Králové odwiedza Dzień Rolnictwa w Mžanach. „Dzieci zapoznają się z faktem, że rolnictwo to nie tylko tablet i iPhone, ale rolnictwo jest nowoczesne i zaawansowane”, mówi Luděk Homoláč, prezes zarządu ZAS Mžany, a.s. W tym roku dzieci były przygotowane na szarlotkę, która była nagrodą za odwiedzenie wszystkich witryn, a lasy Czech przygotowały również urozmaicony program, w którym dzieci mogły m.in. spróbować, jak to jest być pociągowym koniem w lesie. Dla starszych uczniów przygotowano prezentację szkół średnich i zawodowych w regionie Hradec Králové.

 

Pokaz hodowlany najlepszych krów mlecznych

Na pokazie hodowlanym zaprezentowały się stada z 13 firm, które sprowadziły łącznie 44 zwierzęta. Łącznie zaprezentowano 18 pierwiastek , 14 krów po drugiej laktacji oraz 13 krów po trzeciej i kolejnej laktacji. W kategorii pierwiastek dominowała Euphoria z VOD Kámen, która charakteryzowała się jako zwierzę o niesamowitych możliwościach  z pięknie ukształtowanym wymieniem.

 

Euphoria (449 ROLKI x HCH 8 HUTERA) – VOD Kamień

 

Zlatka (HCH 43 POLICAK x HG 335 WALDBRAND) – Volanická Zemědělská a.s.

 

Heda (EG 51 RAMON x BD 97 SALDANA) – PROAGRO Radešínská Svratka a.s.

 

Rywalizację starszych krów zdominowała Silva z AGRO Liboměřice a.s.

Zwycięska grupa krów starszych znakomicie zaprezentowała połączony typ użytkowy i  hodowlany, który hodowcy doskonale spełniają. Zwycięzca Silva z AGRO Liboměřice a.s. doskonale prezentuje mieszany typ mięsny (jest bardziej wytrzymałym typem zwierzęcia o doskonałej muskulaturze).

Oprac. Andrzej Kamiński

 

 

Rycerskie Zmagania Sołectw Gminy Dzierżoniów

W sobotę 18 czerwca 2022 r. we wsi Owiesno odbyły się XIV Gminne Zmaganiami Sołectw w rycerskim klimacie. Otwarcia dokonał Pan Marek Chmielewski Wójt Gminy Dzierżoniów.  W wydarzeniu udział wziął Pan Dariusz Madejski – Członek Zarządu DIR, który aktywnie uczestniczył w pracach komisji konkursowej.

Pokazy walk rycerskich, taniec ognia i warsztaty rzemieślnicze – to tylko część atrakcji, jakie czekały na gości połączonych z tradycyjnymi obrzędami Nocy Świętojańskiej.

Reprezentacje sołectw zmierzyły się w kilku sprawnościowych i artystycznych konkurencjach. Każde sołectwo miało również za zadanie przygotowanie oryginalnej stylizacji związanej z tematyką imprezy. Po zaciętej rywalizacji tytuł „Supersołectwa” wywalczyli mieszkańcy Nowizny. Drugie miejsce zajęło Owiesno, a trzecie – Dobrocin.

Dolnośląska Izba Rolnicza była fundatorem nagród dla zwycięskich sołectw.

Na zakończenie Wójt Gminy Dzierżoniów podziękował sołtysom, radom sołeckim i mieszkańcom gminy za aktywność, wolę walki i wiele trudu w przygotowanie się do imprezy.

MATERIAŁ WIDEO: https://www.tvsudecka.pl/artykul/20457,spotkanie-z-kultura-i-historia-na-zamku-w-owiesnie

https://doba.pl/ddz/artykul/magiczne-spotkania-z-kultura-i-historia-i-rycerskie-zmagania-solectw-w-owiesnie-wideo-foto-/59912/15

 

5 lecie Zespołu Florianki

W dniu 18 czerwca w Świetlicy w Olbrachcicach Wielkich odbyło się wyjątkowe spotkanie podsumowujące pięcioletnią działalność zespołu ludowego „Florianki”
W uroczystości uczestniczyli licznie zebrani Goście: przedstawiciele władz samorządowych, instytucji kultury i rolnictwa. Dolnośląską Izbę Rolnicza reprezentowali: Wiktor Skotnicki – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Ząbkowicach Śląskich oraz Jerzy Rzepka – delegat Rady Powiatowej DIR powiatu ząbkowickiego. Na swój Jubileusz Zespół zaprosił również zaprzyjaźnione zespoły ludowe.
Podczas uroczystego otwarcia Pani Teresa Markowicz z „Florianek” przedstawiła historię i osiągnięcia Zespołu. Nie obyło się bez licznych gratulacji, wspomnień i prezentów – również ze strony samorządu rolniczego. W sposób szczególny za nieoceniony wkład w kultywowanie tradycji i kultury regionalnej gratulacje złożyli Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Ząbkowicach Śląskich Wiktor Skotnicki oraz delegat Rady Powiatowej DIR w Ząbkowicach Śląskich Jerzy Rzepka wręczając również medal pamiątkowy DIR.
Po wspaniałych życzeniach nastąpiła część artystyczna w której zaprezentowały się zaproszone zespoły ludowe m.in. „Macieje” z Ostroszowic, „Borowianki” z Przedborowej oraz „Braszowiczanki” z Braszowic.
Dziękujemy za zaproszenie i jeszcze raz składamy serdeczne gratulacje!
Może być zdjęciem przedstawiającym 8 osób, ludzie stoją, w budynku i tekst „OLBRACHCICEWIELKIE FLoRianki ianki 5 -lecia zespołu UROCZYSTE OBCHODY”
Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba, stoi, tabela i w budynku
Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby i ludzie stoją
Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby, ludzie stoją i tekst „TOCLYSTE OBCHODY lecia zespołu 18 CZERWCA”

Delegacja niemieckich doradców rolnictwa w powiecie jaworskim

W dniu 9 czerwca 2022r. w powiecie jaworskim odbyło się spotkanie delegacji  doradców zajmujących się produkcją rolną w osobach: Stefan Enbering, Susanne Ebert, Christa Fischer, Moritz Vietinghoff, Tim Wichmann z Neubrandenburga i Agarberatung z Rostoku (Niemcy) z rolnikami z powiatu jaworskiego. Związek Rolników Uecker-Randow e.V.  jest niezależną i samostanowiącą reprezentacją interesów gospodarstw Regionu Uecker-Randow. Organizatorem tego spotkania byli Pani Marta Werner z Deutsch Polnisches Regionalzentrum – Centrum Regionale d.s. współpracy niemiecko-polskiej oraz Dolnośląską Izbą Rolniczą. Obszar zainteresowania delegacji to produkcja roślinna w szczególności rzepak, zboże, ziemniaki. Spotkanie rozpoczęło się w miejscowości Mściwojów w gospodarstwie Pana Seweryna Mazura, który jest Delegatem RP DIR powiatu jaworskiego oraz sołtysem Mściwojowa. Gospodarstwo Pana Seweryna to ok. 80 ha na których uprawia on jęczmień ozimy, ziemniaki, rzepak, pszenicę. Sprawdzając kolejno uprawy doradcy wraz z rolnikiem wymieniali spostrzeżenia dotyczące jakości roślin, zastosowanych środków ochrony roślin oraz nawozów. Nie zabrakło rozmów na temat systemu kształcenia w branży rolniczej po stronie polskiej i niemieckiej, tendencjach zmian zachodzących w kierunkach produkcji rolnej w Polsce i Niemczech.

Kolejnym punktem spotkania była wizyta w Grupie Producentów Zbóż JAWROL,  w miejscowości Sokola gm. Paszowice. Grupa powstała w 2000 r. na podstawie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach z dn. 15.09.2000 r. jako pierwsza w województwie dolnośląskim, a trzecia w kraju. Założycielem i Prezesem JAWROLU jest Pan Waldemar Jankowski. Jest on Przewodniczącym Jaworskiej Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Pełni także funkcję Wiceprezesa DIR. Grupa Producentów Zbóż zrzesza 15 członków, którzy posiadają ok. 1600 ha gruntów uprawnych, prowadzi skup zbóż, rzepaku, zajmuje się także handlem środków do produkcji rolnej. Pracownicy firmy mają do dyspozycji zestaw urządzeń do badań jakości zbóż i rzepaku, oraz możliwość przechowywania 6,5 tys. ton ziaren. Przedsiębiorstwo świadczy także usługi magazynowania, oczyszczania i suszenia zbóż dla rolników z poza grupy.

Doradcy byli bardzo zainteresowani możliwościami jakie daje zrzeszanie się i wspólne działanie producentów rolnych np. w zakresie sprzedaży, magazynowania i zakupu środków do produkcji rolnej.

Podsumowaniem spotkania był wspólny posiłek w jednej z jaworskich restauracji oraz zwiedzenie Kościoła Pokoju w Jaworze.

Zarówno dla strony niemieckiej jak i polskiej było to bardzo owocne spotkanie, które umożliwiło wymianę doświadczeń, pomysłów w dziedzinie rolnictwa, dlatego też podjęto decyzję o zacieśnieniu więzi i rewizycie naszych rolników w gospodarstwach niemieckich.

 

 

DIR w audycji Wieczór zDolnego Śląska

Zachęcamy do odsłuchania audycji Wieczór zDolnego Śląska w Radio Wrocław o sytuacji w rolnictwie w czasie kryzysu a także prognozach na przyszłość : https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/120694/Rolnictwo-w-czasach-wojny-na-wschodzie-i-kryzysu-gospodarczego-w-Polsce

W dyskusji udział wzięli: Dariusz Madejski – Członek Zarządu DIR, Zygmunt Skiba – Zastępca Dyrektora DOR ARiMR oraz Adrian Wawrzyniak – Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność”

 

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR powiatu złotoryjskiego

W dniu 10 czerwca 22r. w miejscowości Nowa Ziemia kolejny już raz w tym roku odbyło się posiedzenie RP DIR Powiatu Złotoryjskiego.

Przewodniczący Rady Pan Wiesław Skop otworzył posiedzenie, przywitał wszystkich Delegatów oraz zaproszonych Gości.

W posiedzeniu na zaproszenie Przewodniczącego RP uczestniczyli:

– Waldemar Jankowski Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej,

– Bożena Czernatowicz Kierownik Powiatowego Biura ARiMR Złotoryja z/s w Pielgrzymce,

– Adam Krajciewicz Koordynator do Spraw Gospodarowania Zasobem KOWR we Wrocławiu.

W pierwszej części spotkania Pan A. Krajciewicz odniósł się do  problemów z rozdysponowaniem gruntów, które zostały wyłączone zgodnie z obowiązującą ustawą z dzierżaw od rolników w powiecie złotoryjskim. Jest to duży problem ponieważ kolejny już sezon pomimo dokonanych wyłączeń KOWR nie może zorganizować przetargów na te grunty, przez co gospodarstwa w powiecie nie mają możliwości rozwoju.

Kolejno głos zabrała Pani B. Czernatowicz, która podsumowała nabór wniosków o dopłaty obszarowe oraz do nawozów mineralnych. Przypomniała, także o trwających naborach w ramach których rolnicy mogą się ubiegać o dopłaty.

Wiceprezes DIR Waldemar Jankowski omówił wydarzenia w jakich Zarząd DIR  uczestniczył tj. Kongresie Izb Rolniczych pt. „ Izby Rolnicze o przyszłości polskiego sektora żywnościowego w świetle zawirowań na rynkach rolnych,” oraz współorganizowanie  konferencji nt. „ Wzrost populacji wilka na południu Dolnego Śląska, zagrożenia dla rolnictwa i środowiska przyrodniczego.”

Podczas posiedzenia zostały złożone dwa wnioski:

– o zmianę przepisu mówiącego o tym, że rolnik który skorzystał z dopłaty do sprzętu pszczelarskiego zostaje wykluczony z możliwości skorzystania z dopłat do modernizacji gospodarstwa przez okres 5-ciu  kolejnych lat.

– wniosek aby, grunty na które w najbliższym czasie  kończy się umowa dzierżawy, a dzierżawcy nie dokonali wyłączeń 30% z powierzchni, zostały przez KOWR podzielone i udostępnione w przetargach dla rolników z powiatu złotoryjskiego.

 

 

XXVI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych we Wrocławiu

Może być zdjęciem przedstawiającym 9 osób, ludzie stoją, kwiat, na świeżym powietrzu i tekst „XXVI w Wys w 2022 Wrocław 11-12 -12 czerwca”W dniach 11-12 czerwca na terenie DODR we Wrocławiu odbyła się wystawa na którą czekali wszyscy hodowcy.
Dolnośląska Izba Rolnicza jako współorganizator, włączyła się w działania wspierające przeprowadzenie tego tak ważnego wydarzenia.
W pierwszym dniu wystawy złożono podziękowania osobom, których dorobek wyróżniono nadaniem odznaki honorowej Zasłużony dla Rolnictwa. Otrzymali ją rolnicy oraz pracownicy DODR. Na wniosek Izby Minister Rolnictwa nadał odznakę Pani Magdalenie Salińskiej, Dyrektor DOR ARiMR. Odznakę wręczyła Pani poseł Agnieszka Soin oraz Prezes Izby Ryszard Borys.
Dokonywano również oceny zwierząt w poszczególnych kategoriach. Komisje nie miały łatwego zadania.
Tłumy odwiedzających wystawę mogli podziwiać licznie wystawiane zwierzęta, które walczą min. o tytuł czempiona i wiceczempiona w danej kategorii.
Hodowcy dają z siebie wszystko by zwierzęta prezentowały się wystawowo.

Dzień Pola w ZDOOD w Tarnowie

Może być zdjęciem przedstawiającym 6 osób, ludzie siedzą i na świeżym powietrzuW miniony piątek odbył się „Dzień pola w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Tarnowie – Nowe odmiany roślin uprawnych ważnym elementem wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu”. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele Dolnośląskiej Izby Rolniczej: Dariusz Madejski – Członek Zarządu DIR, Wiktor Skotnicki – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Ząbkowicach Śląskich a także delegaci Rady Powiatowej DIR w Ząbkowicach Śląskich i Kłodzku.
Po przywitaniu Gości oraz licznie zebranych rolników pan Jacek Tracz – Kierownik ZDOO Tarnów przekazał informacje o odmianach zalecanych do uprawy województwie dolnośląskim.
Następnie uczestnicy spotkania przejechali na pola gdzie odbyły się prezentacje poletek doświadczalnych z uprawami rzepaku, pszenicy, pszenżyta oraz warsztaty polowe polegające na przekazaniu zebranym technologii upraw.
Może być zdjęciem przedstawiającym 6 osób, ludzie siedzą i na świeżym powietrzu
Może być zdjęciem przedstawiającym trawa i przyroda
Może być zdjęciem przedstawiającym 13 osób, ludzie stoją i na świeżym powietrzu
Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby, ludzie stoją, drzewo i na świeżym powietrzu
Może być zdjęciem przedstawiającym 9 osób, ludzie stoją i na świeżym powietrzu
Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby, chmura i trawa
Może być zdjęciem przedstawiającym 7 osób, ludzie stoją, przyroda i trawa
Może być zdjęciem przedstawiającym 7 osób, trawa i przyroda
Może być zdjęciem przedstawiającym chmura, trawa i przyroda
Może być zdjęciem przedstawiającym chmura, trawa i przyroda
Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba, trawa i tekst „agromat Mondeo DANKO www.agromat.pl”
Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba, chmura i trawa
Może być zdjęciem przedstawiającym 8 osób, ludzie stoją i trawa

Konferencja „Bezpieczeństwo zdrowotne i finansowe kobiet na wsi”

Może być zdjęciem przedstawiającym 8 osób i ludzie stojąW dniach 9- 10 czerwca w Kołobrzegu odbyła się ogólnopolska konferencja „Bezpieczeństwo zdrowotne i finansowe kobiet na wsi” zorganizowana przez Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej wraz z Radą ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych. W spotkaniu udział wzięły przedstawicielki Dolnośląskiej Izby Rolniczej delegowane do Rady Kobiet przez Zarząd Izby: Pani Elżbieta Ulatowska – Rada Powiatowa DIR Kłodzko oraz Bożena Kończak – Przewodnicząca Rady Powiatowej DIR w Kamiennej Górze.
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowej Rady Izb Rolniczych, instytucji okołorolniczych, a także specjaliści z Uniwersytetu Rolniczego z Krakowa, Centrum Onkologii w Szczecinie.
Program zawierał wiele wykładów psychologicznych, socjologicznych i ekonomicznych mających wzmacniać rolę kobiet na wsi.
Dwudniowe spotkanie kobiet było również czasem na wymianę doświadczeń oraz nawiązania współpracy w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć.
Może być zdjęciem przedstawiającym 8 osób i ludzie stoją
Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby, ludzie stoją i na świeżym powietrzu
Może być zdjęciem przedstawiającym 9 osób, ludzie stoją, kwiat i w budynku
Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby i ludzie stoją

Wspólne posiedzenie Rad Powiatowych

Może być zdjęciem przedstawiającym 7 osób, ludzie stoją i w budynku9 czerwca w gościnnych progach Urzędu Gminy i Miasta Lubomierzu o godzinie 10:00 odbyło się drugie w tym roku wspólne posiedzenie Rad Powiatowych DIR powiatu bolesławieckiego, lubańskiego, lwóweckiego oraz zgorzeleckiego. Rozwijanie współpracy Rad Powiatowych obsługiwanych przez Biuro Terenowe w Uboczu pozwala na sprawniejszy przepływ informacji, wymianę poglądów, wzajemne poznanie specyfiki środowisk rolnych sąsiadujących ze sobą powiatów. We wspólnym spotkaniu udział wzięli również zaproszeni Goście: Pan Ryszard Borys – Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Pani Magdalena Salińska- Dyrektor OR Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu wraz z Panią Jolantą Augiewicz – z Biura Wsparcia Inwestycyjnego i Panem Pawłem Hawrylewiczem – Kierownikiem Biura  ds. płatności bezpośrednich  , Pani Patrycja Rybczak- nowy Powiatowy Inspektor Weterynarii w Lwówku Śląskim, Pani Jolanta Tkaczyk- Kierownik PIORIN w Lwówku Śląskim, Pan Mariusz Garbera -Kierownik SZGZ KOWR w Rakowicach Wielkich oraz Pan Marek Szewców z Przedsiębiorstwa Innvigo.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Lwówek Śląski, minutą ciszy uczczono pamięć Pana Roberta Świdra, którego pożegnaliśmy miesiąc temu. Następnie przyjęto porządek obrad. Jako pierwszy głos zabrał gospodarz spotkania Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz Pan Marek Chrabąszcz, który tradycyjnie podkreślił iż organizacja tak dużego spotkania środowiska rolniczego buduje renomę Lubomierza, podkreślił iż rolnictwo jest bardzo istotnym elementem krajobrazu Gminy, a społeczność rolnicza bardzo liczną i niezwykle istotną grupą społeczno-zawodową w regionie. Na zakończenie wystąpienia życzył udanego spotkania, ze względu na liczne obowiązki nie mógł uczestniczyć w dalszym posiedzeniu. Następnie głos zabierali przedstawiciele zaproszonych instytucji, na sam koniec wypowiedział się Prezes Zarządu DIR Pan Ryszard Borys który wcześniej brał aktywny udział w spotkaniu. Po wystąpieniu Prezesa DIR Przewodniczący Środa podziękował uczestnikom za przybycie i zamknął posiedzenie.

Może być zdjęciem przedstawiającym 7 osób, ludzie stoją i w budynku

Może być zdjęciem przedstawiającym 12 osób, ludzie siedzą, ludzie stoją i w budynku

Może być zdjęciem przedstawiającym 10 osób, ludzie siedzą i w budynku

 

Może być zdjęciem przedstawiającym 9 osób, ludzie siedzą, ludzie stoją i w budynku

Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby, ludzie siedzą i w budynku

Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby, ludzie siedzą i w budynku

Wyjazd szkoleniowy na Warmię i Mazury

Może być zdjęciem przedstawiającym 11 osób, ludzie stoją i na świeżym powietrzuGrupa rolników z terenu powiatów górowskiego i polkowickiego w dniach 1 – 5 czerwca 2022 roku uczestniczyła w wyjeździe, którego celem było zapoznanie się z różnymi rodzajami przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Wyjazd zorganizowany został przez Radę Powiatową DIR Powiatu Górowskiego, w tym Przewodniczącego Rady Pana Jana Rewersa. Uczestnicy wyjazdu zapoznali się z zakresem działania Rancza Ekologicznego „Frontiera”, w który hodowane jest bydło rasy Jersej, prowadzona jest działalność agroturystyczna, a także utrzymywane są konie pod siodło, na potrzeby turystów. Główną działalnością jest produkcja serów długo dojrzewających, które stanowią główne źródło utrzymania. Produkowane sery zdobywają prestiżowe nagrody w konkursach ogólnopolskich. Uczestnicy mieli możliwość nie tylko degustacji serów ale przede wszystkim zapoznania się z procesem i technologią ich wytwarzania. W ramach wyjazdu zapoznano się także z zasadami funkcjonowania Parku Dzikich Zwierząt im. prof. Benedykta Dybowskiego w Kadzidłowie. Park jest własnością prywatną, gdzie na powierzchni 120 ha hodowanych jest ok. 40 gatunków zwierząt. Park stanowi swego rodzaju centrum ochrony gatunków, w którym oprócz edukacji działa się na rzecz ochrony przyrody między innymi poprzez reintrodukcję. Większość zwierząt w Parku jest oswojonych, stąd była możliwość wejścia na obszerne wybiegi. Uczestnikom wyjazdu przekazano cenne informacje o zwierzętach, ich biologii, zwyczajach oraz potrzebie ochrony.

Może być zdjęciem przedstawiającym 11 osób, ludzie stoją i na świeżym powietrzu

 

Może być zdjęciem przedstawiającym 7 osób, ludzie stoją i na świeżym powietrzu

Może być zdjęciem przedstawiającym 6 osób, ludzie siedzą, zbiornik wodny i drzewo

Może być zdjęciem przedstawiającym 9 osób, ludzie stoją i na świeżym powietrzu

Pomoc dla poszkodowanych w wyniku zjawisk atmosferycznych

Infografika - Pomoc dla poszkodowanych w wyniku zjawisk atmosferycznych
Producenci rolni poszkodowani w wyniku wystąpienia w 2021 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych będą mogli od 16 do 30 czerwca br. składać do biur Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o udzielenie pomocy.

Wnioski będą przyjmować biura powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Uwzględniane zjawiska atmosferyczne

O pomoc będzie mógł ubiegać się producent rolny, w którego gospodarstwie rolnym wystąpiły szkody w uprawach rolnych wywołane wystąpieniem w 2021 r. następujących zjawisk:

  • gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny – w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich –  które zostały oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, oraz spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 20 proc. plonu lub
  • suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, której skutki zostały oszacowane za pośrednictwem publicznej aplikacji i spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 5 proc. plonu.

Stawki pomocy

Stawka pomocy będzie zróżnicowana w zależności od wysokości szkód i będzie wynosiła:

  • 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 60 proc. plonu;
  • 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 20 proc. i mniej niż 60 proc. plonu;
  • 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy w wysokości co najmniej 5 proc. i mniej niż 60 proc. plonu.

Spotkanie Zarządu DIR z Zarządem Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych

W dniu 2 czerwca br. w biurze Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu odbyło się spotkanie robocze Zarządu DIR w osobach: Pan Ryszard Borys – Prezes, Pan Waldemar Jankowski – Wiceprezes, Pan Mirosław Kaszkur – Członek Zarządu, Pan Dariusz Madejski – Członek Zarządu oraz Pan Paweł Mazur – Członek Zarządu z nowo wybranym Zarządem Dolnośląskiego Związku Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych w osobach: Pan Leszek Wojciechowski – Prezes, Pan Romuald Jankowski – Wiceprezes, Pan Tadeusz Mochalski – Wiceprezes, Pan Wiesław Królikowski – Członek Zarządu, Pani Karolina Ożga – Członek Zarządu. W skład Zarządu DZDiWNR wchodzą jeszcze Panowie Stefan Kukuczko oraz Robert Naskręt, którzy nie mogli uczestniczyć w obradach. Spotkanie otworzył Prezes Ryszard Borys, który przywitał uczestników narady oraz przekazał gratulacje nowo wybranemu Zarządowi DZDiWNR życząc jednocześnie owocnej i konstruktywnej pracy na rzecz Związku.

Celem zebrania było omówienie wzajemnej współpracy w obszarach istotnych dla dolnośląskich rolników, takich jak przede wszystkim kwestia rozdysponowania nieruchomości z Zasobu WRSP, głównie w kontekście dostępności w najbliższym czasie dużej powierzchni gruntów rolnych po wygasających w latach 2022-2024 umowach dzierżawy. Kolejne obszary dotyczące rolnictwa wymagające pilnej interwencji oraz wypracowania skutecznych rozwiązań to niewątpliwie:

  • rosnące koszty produkcji spowodowane dramatyczną podwyżką cen energii elektrycznej, gazu, paliwa, nawozów, środków ochrony roślin czy pasz;
  • wypracowanie definicji rolnika aktywnego;
  • zrewidowanie założeń Europejskiego Zielonego Ładu oraz odroczenie o co najmniej 2 lata wprowadzenia nowej Wspólnej Polityki Rolnej i przewartościowanie jej priorytetów, gdyż część z nich jest już nieaktualna biorąc pod uwagę obecną sytuację geopolityczną mogącą skutkować zachwianiem bezpieczeństwa żywnościowego.

Współpraca ma być realizowana w oparciu o porozumienie stron. Do współpracy zostaną zaproszone wszystkie związki i organizacje rolnicze działające na terenie województwa dolnośląskiego. Podstawowym zamierzeniem tej inicjatywy jest stworzenie licznej reprezentacji rolników Dolnego Śląska by mieć realny wpływ na kształtowanie polityki rolnej, zarówno na szczeblu wojewódzkim, jak i krajowym – w myśl zasady „w jedności siła”.

Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Marii, Antoni