Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS do 24 maja 2020 r.

Do 24 maja 2020 r. wydłużony został okres na który przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika. Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika przysługuje od 31 marca 2020 r. przez okres na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły oraz inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19, jednak nie dłużej niż do dnia 24 maja 2020 r.

Tarcza antykryzysowa dla rolników

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do możliwości skorzystania przez rolników prowadzących gospodarstwa rodzinne z rozwiązań przewidzianych w tzw. tarczy antykryzysowej w związku z prowadzeniem stanu epidemii wywołanej wirusem COVID-19, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych informuje, co następuje:

 

Konkurs „Przednówek. Kiedy gotuję to nie marnuję”

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłosił konkurs na przepis kulinarny z wykorzystaniem żywności uchronionej przed wyrzuceniem lub pozostałej z innego posiłku. Konkurs ten pozwoli wykorzystać przepisy i receptury gospodyń domowych i jednocześnie stać się inspiracją dla innych.

Rzecz o składzie

Współczesny rolnik zwłaszcza z dużym doświadczeniem często zastanawia się nad tym,  jak to jest możliwe, że stosując do uprawy roślin, „przyjazne” środki chemiczne ( zwłaszcza przeciwgrzybiczne) musi dzisiaj walczyć z rozterkami agrotechnicznymi bo przychodzi  nowa ,,moda” na brak chemii ! Przychodzi moda promująca ekologię i naturę.

POKORA WIELKICH WOBEC MIKROORGANIZMÓW

Rolnictwo jest według mnie największym wynalazkiem człowieka. Jego początki sięgają epoki lodowcowej, 10 tys. lat temu, kiedy spostrzegawczy myśliwi poznawali w pokorze i z cierpliwością właściwości dzikich traw, aby po tysiącach lat obserwacji, selekcji oraz przekazywania wiedzy z pokolenia na pokolenie – rozpocząć nową epokę. Z ówczesnych małych, zdziczałych trawek dzisiaj pozyskujemy ziarna, które karmią 8 miliardową populację człowieka.

Umowa kontraktacji a umowa sprzedaży

Rolnicy zajmujący się uprawą sprzedają plony do firm skupujących i zawierają w tym zakresie umowy, potocznie zwane kontraktami. W rzeczywistości tylko niewielka część z nich zawiera umowę kontraktacji, większość podpisuje umowę sprzedaży, a to nie to samo. Prawidłowe rozumienie, jaką umowę się zawiera, ma istotne znaczenie dla jej wykonania, szczególnie wtedy, gdy rolnika dotykają różne zdarzenia losowe, jak np. susza.

Zawieszenie działania Rad Społecznych działających przy KOWR

W związku z ogłoszeniem na obszarze Polski stanu zagrożenia epidemicznego oraz mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo przedstawicieli organizacji rolniczych – członków Rady Społecznej i pracowników KOWR w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19), Dyrektor Generalny KOWR w Warszawie zawiesił do odwołania, czynności związane z organizacją i funkcjonowaniem Rad Społecznych działających przy oddziałach terenowych oraz Dyrektorze Generalnym KOWR. Tym samym Dyrektor Generalny KOWR zawiesił do odwołania obowiązki konsultowania spraw dotyczących sposobu gospodarowania Zasobem WRSP  zawarte w Zarządzeniach i wytycznych Dyrektora Generalnego KOWR.

Przypominamy , że dotychczas Rada Społeczna opiniowała:

  1. Zamiar przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości rolnej niezabudowanej większej niż 150% średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w danym województwie (25,65 ha). Średnia pow. Gospodarstwa w woj. dolnośląskim za rok 2019 wynosi 17,10 ha.
  2. Zamiar przeznaczenia do dzierżawy rolnej zabudowanej przekraczającej trzykrotność średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie, wg danych ARiMR (51,6 ha).
  3. Opiniowanie wniosków o sprzedaż nieruchomości rolnych powyżej 2 ha.

„Lepiej zapobiegać niż leczyć”

„Lepiej zapobiegać, niż leczyć”

„Po pierwsze nie szkodzić”

„Niechaj pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pokarmem”

 

To maksymy, które około 2500 lat temu wypowiedział  Hipokrates. Czy dziś mają one jeszcze sens i znaczenie? , Wyjątkowo dynamiczny w ciągu ostatnich trzech dekad rozwój cywilizacyjny, do niedawna wydawał się nie do zatrzymania. Choroby wirusowe, które występowały na świecie nie dotyczyły nas, żyliśmy jakby ich nie było. Pamiętamy epidemie ptasiej grypy, gąbczaste zwyrodnienie mózgu (BSE) u bydła wywołane przez priony, czy afrykański pomór świń (ASF). Jednak żadna z tych chorób nie była dotkliwa dla ludzi.

Komunikat GIS ws. COVID-19 – informacje dla rolników

Podstawowe wymagania
Osoby chore i wykazujące objawy chorobowe nie mogą pracować w zakładach spożywczych, dotyczy to również rolników i ich rodzin. Wynika to zarówno z ogólnych wymagań higienicznych przy produkcji żywności, jak również z aktualnego zagrożenia Covid-19. Dlatego też konieczne jest unikanie bliskiego kontaktu z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego (kichanie, kaszel).

Zabiegi glebowe oparte na mikroorganizmach stają się standardem dla coraz większego grona rolników

Pan Adam Suchorzewski od wielu lat stosuje mikroorganizmy w swoim gospodarstwie. Na początku sceptyczny i nieufny, dzisiaj nie wyobraża sobie swojej działalności bez mikrobów. W historii pana Adama widać wielką pasję do rolnictwa oraz szacunek dla ziemi i przyrody. A wszystko to wsparte jest konkretną kalkulacją finansową, bo naturalne rolnictwo oparte na mikroorganizmach, to ulga nie tylko dla gleby, ale też dla kieszeni rolnika.

Słowa prezesa

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0793 +0,00% [21:59]
 EUR / JPY 123,7700 +0,00% [21:59]
 EUR / PLN 4,4309 +0,00% [21:59]
 USD / JPY 109,6210 +0,00% [21:59]
 USD / PLN 3,9235 +0,00% [21:59]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Norbert, Laurenty