Protest Rolników

Dolnośląska Izba Rolnicza włączyła się do protestu organizowanego przez Dolnośląską Radę Wojewódzką NSZZ RI Solidarność.

Niestety tylko protest może zwrócić uwagę rządu i społeczeństwa na pogarszającą się sytuację w rolnictwie. Spekulacja na rynku nawozów, drastyczny spadek cen zbóż i „zalanie” polskiego rynku płodami rolnymi z UA, bardzo często niskiej jakości, z zawartością substancji zakazanych w UE.

My Polscy rolnicy nie możemy produkować takiej żywności ale My Polscy konsumenci możemy ją jeść….

Poniżej przedstawiamy stanowisko Dolnośląskiej Izby Rolniczej w sprawie drastycznej sytuacji na rynkach rolnych wręczone Wojewodzie podczas protestu:

Relacje Radia Wrocław i TVP3

https://wroclaw.tvp.pl/66325707/uratujmy-polska-zywnosc-w-calej-polsce-protestuja-rolnicy?fbclid=IwAR3-5elz1OVBkJqNJd0MrSgTOT9toNz5mWEgK0XOasKusxUjTjacZXbIdqI

https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/127549/Ogolnopolski-protest-rolnikow-Takze-we-Wroclawiu?fbclid=IwAR3qPq-9NzlKXNFM5AzNj69silzpyoewbKu4UFPgIIMfNOU3kbSyPFgp3Ho

Duńskie technologie biogazowe – wyjazd studyjny

W dniach 13/14 lutego ambasada Królestwa Danii w Polsce, zorganizowała wyjazd studyjny do Danii w celu zaprezentowania Duńskich rozwiązań biogazowych.

W wyjeździe uczestniczyło 25 osób między innymi: delegacje ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi na czele z wiceministrem Januszem Kowalskim, ministerstwa środowiska i klimatu z wiceministrem Ireneuszem Zyską, reprezentowany był też KOWR, ODR, Spółki komunalne.

W wyjeździe udział wziął również przedstawiciel zarządu DIR Paweł Mazur, który już po raz trzeci uczestniczył w dyskusji na temat biogazowni z przedstawicielami Ambasady Królestwa Danii.

Pierwszego dnia uczestnicy brali udział w dyskusji zorganizowanej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Królestwa Danii mieszczącego się w Kopenhadze. Dyskutowano tam o aspektach prawnych, infrastrukturalnych oraz zaprezentowano cele jakie stawiają sobie Duńczycy na najbliższe lata w rozwoju odnawialnych źródeł energii pochodzących z biogazowni.

W kolejnym dniu wizyty przyszedł czas na zaprezentowanie konkretnych rozwiązań technicznych. Uczestnikom wyjazdu zaprezentowano produktu firmy Green Farm oferującej małe biogazownie produkujące energię na potrzeby gospodarstwa. Kolejna prezentacja to duża biogazownia należąca do firmy Nature Energy, która to przetwarza gnojowicę i obornik od okolicznych rolników, co stanowi minimum 75% wsadu oraz odpady „bio”, których udział w substracie nie może przekroczyć 25%, po to aby „poferment” mógł być bez problemu wykorzystany jako nawóz.

Uczestnicy odwiedzili również laboratorium Nature Energy, a następnie odwiedzili firmę Renew Energy mieszczącej się w Svendborg, zajmującej się wprowadzaniem nowoczesnych rozwiązań dla biogazowni w wielu krajach świata.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że Dania wykorzystuje swoją rozbudowaną sieć gazową w taki sposób, aby producenci biogazu po jego oczyszczeniu, mogli wtłaczać go jako „biometan” do gazowej sieci dystrybucyjnej.

Konkurs dla KGW – Palma Wielkanocna

Dolnośląski Oddział Regionalny ARiMR we Wrocławiu po raz kolejny organizuje wielkanocny konkurs, którego celem jest popularyzacja wyrobów ludowych oraz rękodzielniczych.
Konkurs pt. „Palma Wielkanocna”, skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich i polega na wykonaniu palmy wielkanocnej.
Pracę można wykonać dowolną techniką, przy czym preferowane jest użycie materiałów i surowców pochodzenia naturalnego, maksymalna wysokość palmy wielkanocnej nie może przekraczać 60 cm.
Termin nadsyłania prac upływa w dniu 31.03.2023 r.
Każdy Uczestnik ( KGW ) może zgłosić do Konkursu maksymalnie jedną samodzielnie wykonaną pracę konkursową w postaci palmy wielkanocnej.
Organizator przewiduje nagrody rzeczowe za zajęcie I, II i III miejsca w konkursie.
Zapraszamy do udziału w konkursie.
Regulamin oraz Formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo na naszej stronie pod tym linkiem ➡️

OGÓLNOPOLSKI ROLNICZY PROTEST KROCZĄCY

Dnia 14 lutego 2023r. o godzinie 13.00 przed Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim rozpocznie się protest rolników.
Protest jest wynikiem dramatycznej sytuacji w rolnictwie i koniecznością wdrożenia pilnie działań w zakresie między innymi: obniżki ceny nawozów / możliwości kredytowania przez Krajową Grupę Spożywczą czy zakończenia niekontrolowanego importu zbóż z Ukrainy. To ostatnie doprowadziło do największego od kilkunastu lat kryzysu w polskim rolnictwie.
Protest jest organizowany przez NSZZ Solidarności R.I.
https://www.tygodnik-rolniczy.pl/articles/aktualnosci_/protesty-rolnikow-rozleja-sie-na-7-wojewodztw/?fbclid=IwAR0uxCUsz1JuYFwIdBzNHD8XrbLG6geclUaSSVsvzFnVvrx82E-FLMWBwJ8

Posiedzenie Rady DIR powiatu wrocławskiego

Dnia 10 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury w Jordanowie Śląskim odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Wrocławskiego, które zostało zwołane przez Przewodniczącego Rady Pana Waldemara Mazurka. Posiedzenie było połączone ze szkoleniem dla wszystkich zainteresowanych rolników.
W spotkaniu uczestniczyło wielu zaproszony gości m.in.: Agnieszka Soin – Poseł na Sejm, Ewa Pawelec – Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Jolanta Szczuraszek – Zastępca Dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Paweł Filipczak- Wójt Gminy Jordanów Śląski.
Szkolenie – „Warunkowość – podstawowy element nowej Zielonej Architektury oraz ekoschematy – nowy rodzaj płatności bezpośrednich” przeprowadzili przedstawiciele Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR.
Pracownicy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu przeprowadzi szkolenie dla osób zainteresowanych przystąpieniem do przetargu. Celem szkolenia było usprawnienie składania dokumentów i dążenie do zminimalizowania w nich ilości błędów.
Pani Ewa Pawelec – Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS we Wrocławiu omówiła nowe przepisy w zakresie ubezpieczeń społecznych rolników.
Prezentacji oferty banku BNP Paribas dokonała Pani Magdalena Marszałek – Ekspert Agro.
W ramach wydarzenia przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeprowadzili konkurs pn. „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” dla uczestników szkolenia.

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Ząbkowicach Śląskich

31 stycznia w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej powiatu ząbkowickiego połączone ze szkoleniem dla rolników.

Spotkaniu przewodniczył Wiktor Skotnicki – Przewodniczący Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej, który na początku powitał zaproszonych Gości, którymi byli:  Marcin Gwóźdź – Poseł na Sejm RP, Ryszard Borys – Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Marek Tarnacki – Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Roman Fester – Starosta Ząbkowicki, Paweł Gancarz – Wójt Gminy Stoszowice, Andrzej Dominik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich, Damian Cieślik – Przewodniczący Rady Gminy Ciepłowody, Danuta Woźniak – Łągiewka – Przewodnicząca Komisji Środowiska Rady Powiatu Ząbkowickiego, Sylwia Demidowicz – Przewodnicząca Komisji Budżetu, Gospodarki Gminy, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony Pożarowej Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki, Andrzej Czepieruk – Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Bardzie, Tadeusz Kubicz – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Turystyki i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Stoszowice, Stanisław Płachytka – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich,  Patrycja Wielowska – Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Marek Świątek – Prezes Rejonowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych,  Arkadiusz Dulemba – Kierownik Powiatowego Zespołu Doradców Rolniczych w Lubinie, Krzysztof Dyda – Kierownik Powiatowego Zespołu Doradców Rolniczych w Ząbkowicach Śląskich a także Łukasz Opaliński – Adwokat Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

W spotkaniu uczestniczyli również radni powiatowi i gminni, sołtysi, delegaci rady powiatowej DIR w Ząbkowicach Śląskich oraz rolnicy.

Pierwszy punkt spotkania dotyczył aktualnej sytuacji w rolnictwie. W formie debaty uczestnicy odnieśli się do najważniejszych kwestii związanych importem zbóż z Ukrainy, cen nawozów oraz sytuacji na rynku zbóż.

Zwracano szczególną uwagę na to, że tzw. „zboże techniczne” zalewa polskie magazyny.

W związku z tym podmioty skupowe są zapełnione a wielu rolników jest zmuszonych do przetrzymania ziarna. Nie wszyscy mają możliwość rozszerzonego magazynowania. Ponadto padły również propozycje utworzenia systemu kontroli przywozu zbóż z Ukrainy wraz z ewidencją i statystykami oraz nadzoru w podmiotach skupowych.Ważne jest, aby rolnicy mogli w tegoroczne żniwa bez obaw sprzedawać zboże nie martwiąc się, że w magazynach nie będzie miejsca na polskie zboże.Poruszono również kwestie niestabilnych cen na rynku zbóż i nawozów a także poziomu waloryzacji emerytur rolniczych.

Poseł Marcin Gwóźdź po omówieniu problemów zadeklarował poruszenie tematów w Ministerstwie.

Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej Ryszard Borys podkreślił, że samorząd rolniczy zarówno na szczeblu wojewódzkim jak i krajowym wielokrotnie interweniował ws. wstrzymania importu zbóż z Ukrainy i rosnących cen nawozów.

Oprócz tego przekazał zebranym bieżącą informację z działalności Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej. W ostatnim czasie samorząd rolniczy wystąpił do Ministerstwa Rolnictwa ws. wycofywania z rynku kolejnych substancji czynnych środków ochrony roślin a także wprowadzenia zmian w zasadach przyznawania płatności z tytułu realizacji ekoschematów.

Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Marek Tarnacki przekazał informacje o organizowanych szkoleniach dotyczących Nowego Planu Strategicznego – kwestii ekoschematów i warunkowości, które odbywają się we współpracy trzech instytucji: Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Dolnośląskiej Izby Rolniczej oraz Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Omówił również główne założenia rolnictwa regeneratywnego.

W drugiej części posiedzenia odbyło się szkolenie z zakresu ekoschematów i warunkowości – najważniejszych zmian w systemie dopłat bezpośrednich w roku 2023, które przeprowadził Arkadiusz Dulemba – Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Lubinie.

 

 

Sesja Rady Gminy Dzierżoniów

 26 stycznia na zaproszenie Grzegorza Powązki Przewodniczącego Rady Gminy Dzierżoniów  przedstawiciele Dolnośląskiej Izby Rolniczej: Pan Waldemar Jankowski Wiceprezes DIR, Piotr Rakoczy Przewodniczący Rady Powiatowej oraz delegaci DIR z Gminy Dzierżoniów Krzysztof Ostrowski oraz Michał Stępień uczestniczyli w sesji Rady Gminy, której głównym tematem było rolnictwo. Podczas sesji szczegółowy plan urządzeniowo-rolny gminy Dzierżoniów przedstawiła Lidia Szeremeta z Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych.

Z kolei informację na temat aktualnej sytuacji w rolnictwie oraz działań podejmowanych przez Izbę Rolniczą przekazał Waldemar Jankowski Wiceprezes DIR. Wspomniał o zagrożeniach związanych z importem bezpośrednim z Ukrainy tzw. „zboża technicznego” i trudną sytuacją związaną ze skupem i cenami na rynku zbóż oraz niekontrolowanym wzrostem cen nawozów. Na koniec wystąpienia omówił korzyści i zagrożenia wynikające z nowej Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Zaznaczył, że poziom dopłat bezpośrednich do hektara nie wzrośnie wprost proporcjonalnie do coraz to większych kosztów produkcji. Wskazał również jak ważne w tej chwili jest przygotowanie rolników do wykorzystania możliwości, jakie stwarzają nowe rodzaje płatności bezpośrednich za realizację dobrowolnych praktyk korzystnych dla środowiska, klimatu oraz dobrostanu zwierząt tzw. ekoschematy. Poinformował, że w najbliższym czasie przewidziane są szkolenia dla rolników w tym zakresie organizowane zgodnie z podpisanym porozumieniem pomiędzy Dolnośląską Izbą Rolniczą, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego.

 

Zmiany w programie azotanowym

W Dzienniku Ustaw 7 lutego 2023 r. zostało opublikowane rozporządzenie w sprawie tzw. programu azotanowego. Zmiany obejmują m.in. elastyczny termin wiosennego nawożenia czy sposób obliczania dawek nawozów azotowych.

Nowe zasady

Nowe zasady obejmują:

  • możliwość zastosowania elastycznego terminu wiosennego nawożenia;
  • aktualizację wskaźników produkcji nawozów naturalnych i zawartego w nich azotu;
  • nowy sposób obliczania maksymalnych dawek nawozów azotowych;
  • dodanie równoważników nawozowych dla ścieków i osadów ściekowych.

Elastyczny termin wiosennego nawożenia

Zmiany dotyczące zastosowania elastycznego terminu wiosennego nawożenia to odpowiedź na liczne wnioski Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz środowiska rolniczego.

Odpowiednio dobrany termin stosowania nawozów zawierających azot jest istotnym czynnikiem wpływającym na plonotwórczość roślin. Ma to kluczowe znaczenie dla produkcji roślinnej, aby można było uzyskać wysokie plony, a jednocześnie nie dopuścić do strat w obrębie tego makroskładnika.

Nawożenie w nieodpowiednim terminie i nieodpowiedniej dawce jest nie tylko zagrożeniem dla środowiska, ale przede wszystkim zwiększa koszty, które ponosi rolnik.

Możliwość stosowania nawozów już w lutym

Aktualizacja programu azotanowego wprowadza możliwość stosowania nawozów wcześniej, czyli w okresie od 1. do ostatniego dnia lutego, jeżeli nastąpi przejście średniej temperatury powietrza przez próg:

  • 3 °C w przypadku roślin zasianych jesienią, upraw trwałych, upraw wieloletnich i trwałych użytków zielonych;
  • 5 °C w przypadku pozostałych upraw.

Jako przejście przez próg danej temperatury należy wskazać termin, w którym:

  • przez 5 dni następujących po sobie, każdego dnia średnia dobowa temperatura powietrza przekroczyła 3 °C lub
  • w którym przez 5 dni następujących po sobie, każdego dnia średnia dobowa temperatura powietrza przekroczyła 5 °C.

Wykaz powiatów

Wykaz powiatów, w których nastąpiło przejście średniej dobowej temperatury powietrza przez próg 3 °C i powiatów, w których nastąpiło przejście średniej dobowej temperatury powietrza przez próg 5 °C, będzie publikowany codziennie, od 1 do ostatniego dnia lutego, na stronie internetowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego, pod adresem: https://agrometeo.imgw.pl/kryterium_wczesniejszego_terminu_nawozenia.

Przepisy przejściowe

Na wniosek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjęte rozporządzenie wprowadza przepisy przejściowe odnoszące się do dotychczasowych wyliczeń powierzchni/pojemności miejsc do przechowywania nawozów naturalnych oraz planowania nawożenia azotem. Zgodnie z § 2. przyjętego rozporządzenia:

  1. W przypadku zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych lub płyt do gromadzenia i przechowywania nawozów naturalnych stałych, których budowę lub przebudowę rozpoczęto, lub które nabyto przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, obliczenia wymaganej pojemności lub powierzchni miejsc do przechowywania nawozów naturalnych wykonane na podstawie przepisów dotychczasowych uznaje się za spełniające wymagania określone w rozdziale 1.4 w ust. 4-6 załącznika do rozporządzenia.
  2. Plany nawożenia azotem albo obliczenia maksymalnych dawek azotu opracowane albo wykonane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.

Szczegóły

Więcej informacji nt. interpretacji przepisów programu azotanowego można znaleźć w pytaniach i odpowiedziach przygotowanych przez wiodące w sprawie Ministerstwo Infrastruktury. Są one dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/pytania-i-odpowiedzi-do-programu-azotanowego.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z  dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz. U. 2023 poz. 244).

Pełna treść rozporządzenia dostępna jest pod adresem: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/244.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zmiany-w-programie-azotanowym2

Posiedzenie Rady Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Jaworskiego i Legnickiego.

W dniu 7 – go lutego 2023 r.  w Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Zębowice odbyło się posiedzenie RP DIR powiatu jaworskiego i legnickiego.

Obradom przewodniczyli Przewodniczący Rady Waldemar Jankowski oraz Grzegorz Rudziak.

Na posiedzenie zostali zaproszeni Goście: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Legnicy Barbara Małecka-Salwach, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jaworze Adam Ćwik, Kierownik PZDR w Jaworze Katarzyna Wojciechowska, Pracownik PZDR w Chojnowie Danuta Jung, Kierownik KOWR s/z w Legnicy Andrzej Wańkowicz, Kierownik KOWR s/z w Świdnicy Bogdan Kożuchowicz wraz z Paniami Joanną Majewicz i Anną Niesyczyńska, Adwokat DIR Łukasz Opaliński, Sołtys Zębowic Andrzej Skrzypek a także okoliczni rolnicy. Zarząd DIR reprezentował Wiceprezes Waldemar Jankowski.

Po raz pierwszy otwarcie posiedzenia nastąpiło poprzez wprowadzeniu Sztandaru RP DIR Powiatu Jaworskiego. Wiceprezes DIR Waldemar Jankowski wręczył podziękowania za zaangażowanie w działania związane z ideą powstania sztandaru dla Panów Andrzeja Kubskiego oraz Seweryna Mazura. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jaworze Pan Adam Ćwik otrzymał statuetkę Św. Izydora Patrona Rolników, natomiast Sołtys Wsi Zębowice Andrzej Skrzypek podziękowanie za współpracę z samorządem rolniczym.

W kolejnej części posiedzenia zaproszeni Goście przedstawili poniższe zagadnienia:

– Pani Katarzyna Wojciechowska wraz z Panią Danutą Jung przedstawiły tematykę oraz harmonogram szkoleń przeprowadzanych przez zespoły doradztwa min. dot. Planu Strategicznego WPR. W najbliższym czasie przewidziane są szkolenia dla rolników organizowane zgodnie z podpisanym porozumieniem pomiędzy DIR, ARiMR i DODR dot. ekoschematów.

– Pani Barbara Małecka – Salwach oraz Pan Adam Ćwik omówili problemy związane z rozprzestrzenianiem się ASF oraz zagrożeniem ptasią grypą na terenie powiatu legnickiego i jaworskiego.

– Panowie Andrzej Wańkowicz, Bogdan Kożuchowski wraz z Paniami Joanną Majewicz i Anną Niesyczyńska, przedstawili zebranym m.in. zestawienie gruntów z zasobu KOWR, które będą udostępnione do wydzierżawienia i wykupu w latach 2023/2024 w powiecie legnickim i jaworskim. Informacje takie mają duże znaczenie dla rolników, ponieważ dają im więcej czasu na przygotowanie się do przetargów.

Po wystąpieniach Gości z instytucji rolniczych głos zabrał Pan Bronisław Piaskowski rolnik z powiatu jaworskiego, który przedstawił zebranym problem współwłasności ułamkowej siedlisk gospodarstw rolnych na Ziemiach Odzyskanych. Na Dolnym Śląsku istnieje bardzo dużo gospodarstw rolnych, które borykają się z problemem współwłasności.

Dolnośląska Izba Rolnicza pragnie podziękować Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Zębowicach za pomoc przy organizacji posiedzenia.

 

 

 

Biesiada Karnawałowa

Przedstawiciele Dolnośląskiej Izby Rolniczej na zaproszenie Rady Sołeckiej wsi Wysokie, gmina Rudna uczestniczyli w dniu 4 lutego w Biesiadzie Karnawałowej.

Spotkanie było okazją do uhonorowania osób współpracujących z Dolnośląską Izbą Rolniczą, za działania na rzecz rolnictwa oraz zaangażowanie w działalność społeczną. Złotym Medalem Dolnośląskiej Izby Rolniczej  odznaczona została Pani Irena Habura Sołtys wsi Wysokie. Podziękowanie za współpracę i działania na rzecz rolnictwa przekazano dla Rady Sołeckiej. Wręczenia medalu oraz podziękowania dokonał Wiceprezes Zarządu DIR Waldemar Jankowski.

Tradycyjnie od wielu lat jedną z atrakcji Biesiady jest ceremonia przyjęcia do grona gospodarzy wsi Wysokie nowo zamieszkałych mieszkańców. „Nieszczęśnicy” Ci składają przysięgę przed starszyzną wsi. Przysięgają między innymi, że świadomi praw i obowiązków wynikających z wybudowania domu na Wysokiem nie będą narzekali na codzienny ryk krowy, niedzielny młot udarowy, zapach pomiotu kurzego i rzepaczyska skoszonego oraz na nocne pijackie śpiewanie i poranne koguta pianie, a także każdego dnia pracować będę nad wzrostem piękna i dobrobytu wsi. Na znak złożonej przysięgi gospodyni założono łańcuch z kołkiem, aby do miasta nie uciekała, a gospodarzowi chomąto, na znak ciężkiej pracy. Animatorem tej ceremonii oraz całej Biesiady był Teodor Habura.

 

Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Aniela, Jan