II Powiatowy Kongres Kobiet

15 października po raz drugi w Mąkolnie odbył się Powiatowy Kongres Kobiet Wiejskich pod hasłem – kobieta zdrowa i zadbana.

Na to wspaniałe wydarzenie przybyło liczne grono członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, lokalnych działaczek oraz rolników.

Wśród zaproszonych Gości w spotkaniu uczestniczyli m.in.: Pani Monika Wielichowska – Poseł na Sejm RP, Pan Władysław Kosiniak – Kamysz – Poseł na Sejm RP, Pan Roman Fester – Starosta Powiatu Ząbkowickiego, Pan Waldemar Wieja – Wicestarosta Ząbkowicki, Pani Anna Gołdyn – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Ząbkowickiego oraz Pani Grażyna Orczyk – Burmistrz Złotego Stoku. Nie zabrakło również lokalnych samorządowców a także władz instytucji okołorolniczych.

Dużą grupę Gości stanowili przedstawiciele Dolnośląskiej Izby Rolniczej: Pan Dariusz Madejski – Członek Zarządu DIR, Pan Paweł Mazur – Członek Zarządu DIR, Pan Wiktor Skotnicki – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Ząbkowicach Śląskich, Pan Piotr Rakoczy – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Dzierżoniowie oraz delegaci Rady Powiatowej DIR powiatu ząbkowickiego.

Podczas Kongresu Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej za działalność na rzecz rolnictwa i rozwoju dolnośląskiej wsi oraz za szczególne zaangażowanie w działania na rzecz integracji środowisk wiejskich przyznał Złotą Odznakę Dolnośląskiej Izby Rolniczej „Zasłużony dla samorządu rolniczego” Pani Janinie Frankowicz.

Kongres był również doskonałą okazją do uhonorowania medalem Dolnośląskiej Izby Rolniczej „Za wieloletnie kultywowanie tradycji ludowych na Dolnym Śląsku” Pań, które od wielu lat są bardzo aktywne społecznie oraz zawodowo – Pani Urszuli Wróbel i Pani Anny Gołdyn.

Przedstawiciele Dolnośląskiej Izby Rolniczej podziękowali za współpracę między samorządem terytorialnym i samorządem rolniczym na rzecz rolnictwa w powiecie ząbkowickim Pani Burmistrz – Grażynie Orczyk.

Zgodnie z tegorocznym hasłem Kongresu „Kobieta zdrowa i zadbana” doktor Władysław Kosiniak – Kamysz, w swoim wystąpieniu podkreślił jak ważna jest profilaktyka badań w zakresie nowotworów kobiecych. Jednocześnie zaapelował o dostępność badań ginekologicznych na wsi.

W części merytorycznej zorganizowano dwa panele dyskusyjne dotyczące: dostępności opieki zdrowotnej na wsi, możliwości rehabilitacji w ramach KRUS, zdrowego odżywiana a także pielęgnacji ciała.

Kongres umiliły występy: „Wesołych Nutek” z Mąkolna oraz gitarzystów Kłodzkiej Szkoły Muzycznej.

Nie zabrakło stoisk z lokalnymi produktami, rękodziełem oraz kosmetykami.

 

Polski Festiwal Wieprzowiny

W pięknej jesiennej scenerii w Piękocinie k/ Milicza odbył się Polski Festiwal Wieprzowiny, który był imprezą towarzyszącą dla XIII Międzywojewódzkiego Konkursu Orki Zaprzęgiem Konnym oraz V Festiwalu Dyni.
Festiwal otworzył Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej Ryszard Borys wraz ze Zdzisławem Kanasem Przewodniczącym Rady Powiatowej DIR powiatu milickiego jednocześnie będący sołtysem Piękocina.
Na plac przy świetlicy wiejskiej przybyło kilkuset odwiedzających, którzy mogli skosztować dań przygotowanych z polskiej wieprzowiny m.in. bigos, gulasz, kaszankę, pasztet czy pierogi z mięsem. Stoisko degustacyjne cieszyło się dużym powodzeniem. Również w trakcie Festiwalu hostessy częstowały uczestników wydarzenia daniami przygotowanymi z polskiej wieprzowiny
W trakcie Polskiego Festiwalu Wieprzowiny wystąpiły dwa zespoły muzyczne, które zaprezentowały tradycyjne ludowe pieśni w różnego rodzaju aranżacjach. Zespół Błonie śpiewał piosenki w sposób tradycyjny natomiast zespół Interwał przedstawił bardziej rockowe brzmienie pieśni ludowych.
Podczas imprezy nie zabrakło konkursów i zabaw dla dzieci.
Cała impreza trwała do godziny 17 i została sfinansowana że środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego.

Posiedzenie Rad Powiatowych DIR powiatów wałbrzyskiego i świdnickiego

W dniu 14 października w Wiejskim Domu Kultury w Dziećmorowicach odbyło się posiedzenie Rad Powiatowych DIR powiatów wałbrzyskiego i świdnickiego. Spotkanie otworzyli Przewodniczący Rad Pan Paweł Mazur i Pan Mariusz Hydzik, witając obecnych delegatów oraz zaproszonych Gości. Na spotkanie zostali zaproszeni: Pan Bogusław Czerski z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wałbrzychu, Pan Karol Sakowski Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Świdnicy, Pan Andrzej Znamirowski Zastępca Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu i Pan Franciszek Baranowski Prezes Zarządu spółki Lirpol.
Pan Bogusław Czerski z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii odniósł się do sprawy związanych z aktualną sytuacją ASF, w związku z potwierdzeniem zakażenia afrykańskim pomorem świń u dwóch dzików znalezionych na terenie miasta Wałbrzycha.
Przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa omówił temat płatności bezpośrednich, podsumował nabór wniosków o dopłaty obszarowe i do nawozów mineralnych oraz dotacji do zużytego materiału siewnego.
Z Panem Andrzejem Znamirowskim z DODR dyskutowano m.in. o propozycji wspólnego przeprowadzenia szkoleń w temacie biogazowni i śladu węglowego na terenie powiatów województwa w których prowadzona jest produkcja zwierzęca oraz konieczności zabezpieczenia środków finansowych w przyszłorocznym budżecie DIR na ten cel.
Ofertę ubezpieczeniową TUW oraz działalności Lirpol w zakresie atestacji opryskiwaczy omówił Pan Franciszek Baranowski.
Delegaci poruszyli również ważny temat sytuacji na rynku nawozów: wysokich cen, dostępności oraz konieczności wprowadzenia zakazu ich eksportu po za granicę kraju.

Posiedzenie RP DIR w Strzelinie

W dniach 10 i 13 października br. odbyły się posiedzenia Rady Powiatowej DIR Powiatu Strzelińskiego. Celem spotkań delegatów było rozpatrzenie wniosków na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych pod budowę urządzeń fotowoltaicznych.
Ponadto delegaci podczas obu spotkań omówili bieżącą sytuację w rolnictwie zwracając uwagę na problemy rolników w zakresie m. in wysokich cen nawozów a także napływu płodów rolnych z Ukrainy.

Wspólne posiedzenie Rad Powiatowych

13 października w Lubomierzu odbyło się wspólne posiedzenie Rad Powiatowych DIR powiatów bolesławieckiego, lubańskiego, lwóweckiego oraz zgorzeleckiego.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Lwówku Śląskim Pan Mieczysław Środa, który przywitał obecnych delegatów oraz zaproszonych Gości wśród których byli: Pani Jolanta Szczuraszek – Zastępca Dyrektora OR ARiMR we Wrocławiu, Pani Agnieszka Potyrała – Kierownik Biura Wsparcia Inwestycyjnego OR ARiMR, Pan Paweł Hawrylewicz – Kierownik Biura ds. płatności bezpośrednich OR ARiMR, Pan Łukasz Ćwiek – reprezentujący Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Pani Bożena Mulik – Prezes Zarządu LGD Partnerstwo Izerskie, Pan Sebastian Fijałkowski -Kierownik PT KRUS Bolesławiec, Pani Patrycja Rybczak – Powiatowy Lekarz Weterynarii,  Pan Franciszek Baranowski Prezes Zarządu spółki Lirpol oraz Pan Marcin Wit – firma AGRO DUDEK.

Zaproszeni goście zreferowali delegatom zagadnienia którymi się zajmują. Przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa omówili temat płatności bezpośrednich a także programów wsparcia inwestycyjnego. Pani Bożena Mulik zaprezentowała programy prowadzone przez LGD Partnerstwo Izerskie, m.in. program skierowany do gospodarstw agroturystycznych oraz tworzenia zagród edukacyjnych. Pan Łukasz Ćwiek przekazał aktualny stan rozdysponowania przez Sekcję Zamiejscową KOWR Rakowice Wielkie nieruchomości z zasobu WRSP, kierunki dalszego rozdysponowania a także przewidywane obszary przejmowania gruntów przez KOWR w ramach wyłączeń 30%. Dokładna analizę sytuacji związanej z ASF przedstawiła zebranym Pani Rybczak. Ofertę ubezpieczeniową TUW oraz działalności Lirpol w zakresie atestacji opryskiwaczy omówił Pan Franciszek Baranowski. Ostatnim punktem spotkania było przedstawienie oferty firmy AGRO DUDEK, której dokonał Pan Marcin Wit.

Na zakończenie Przewodniczący Środa podziękował uczestnikom za udział w obradach i zamknął posiedzenie.

TUW ,,TUW” ROZPOCZYNA JESIENNY SEZON UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ,,TUW” z dniem 2 września 2022 roku rozpoczęło kampanię zawierania umów ubezpieczenia upraw rolnych.

TUW,,TUW” tradycyjnie w swojej jesiennej ofercie ubezpieczenia upraw rolnych oferuje możliwość ubezpieczenia z dopłatą do składki z budżetu państwa w wariantach najczęściej wybieranych przez rolników, tj. zawierających trzy podstawowe ryzyka: gradu, przymrozków wiosennych i ujemnych skutków przezimowania (opcje: pojedynczo lub w pakietach), jak i w znacznie ,,bogatszych” wariantach ubezpieczenia.np ubezpieczonych o ryzyka powodzi, suszy, deszczu nawalnego, gradu, huraganu, pioruna czy obsunięcia się ziemi i lawiny.

Warto zaznaczyć, iż w ofercie Towarzystwa, ubezpieczenia upraw rolnych od ryzyka ujemnych skutków przezimowania znajdują się warianty z różnym poziomem odpowiedzialności za szkody od najtańszych- na poziomie 15% wartości sumy ubezpieczenia, poprzez 18%-ową wartość, do najbardziej popularnych – z 25%-ową odpowiedzialnością.

W uprawach rolnych ubezpieczanych w trzech najbardziej popularnych ryzykach (grad, przymrozki wiosenne i ujemne skutki przezimowania) rolnik może rozszerzyć wybrany wariant ubezpieczenia, aby obejmował on także odpowiedzialność TUW ,,TUW” za szkody na poziomie 8% ubytku plonu, czyli poniżej 10% poziomu określonego w ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Dodatkowe korzyści płynące z zawarcia umowy ubezpieczenia upraw rolnych w Towarzystwie, to przede wszystkim:

stała cena jednostkowa ubezpieczonego plonu przez cały okres ubezpieczenia,

możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o ryzyko ognia,

zniesiony w wielu wariatach ubezpieczenia udział własny w szkodzie, a w pozostałych możliwość jego wykupienia,

elastyczny system płatności składki,

przejrzysty system likwidacji szkód, oparty na doświadczonych likwidatorach,

Wystarczy jedna chwila ,w której niesprzyjające warunki pogodowe mogą zniszczyć efekty ciężkiej pracy  rolnika i pozbawić go dochodów. Dlatego uwzględniając to ryzyko warto przygotować na taką ewentualność i skorzystać z oferty ubezpieczeniowej TUW ,,TUW” w zakresie ubezpieczenia upraw rolnych.

TUW,,TUW w tym roku obchodzi Jubileusz 30-lecia, a w programie ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich z dopłatami z budżetu państwa uczestniczy od początku swojej działalności. Posiada  wieloletnie doświadczenie zarówno w zakresie dystrybucji ubezpieczeń upraw, jak również likwidacji szkód. Ponad dysonujemy rozbudowaną siecią agentów, którzy udzielą wszelkich niezbędnych informacji i pomogą w wyborze najkorzystniejszego zakresu ubezpieczenia .

Ubezpieczenie upraw; bez polisy można zbankrutować.

Na pogodę nie ma rady, a jedynym sposobem na ograniczenie strat jest ubezpieczenie upraw. Niezależnie co przyniesie pogoda …Zasiej w sobie spokój

Rolnicy są często pierwszymi ofiarami zmian klimatycznych, jakie obserwujemy w ostatnich latach. Szczegóły u pełnomocnika DIR ,oraz Agentów TUW (lista agentów na stronie internetowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej www.izbarolnicza.pl)

,,UBEZPIECZAMY SIĘ U SIEBIE w ramach ZWC ,,WIEŚ DOLNOŚLĄSKA”

Kontakt DIR

Franciszek Baranowski

Pełnomocnik Zarządu DIR

ds.działalności ZWC Wieś Dolnośląska

tel.kom; 508 087 725  e-mail:fbaranowski@op.pl

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Dzierżoniowie

4 października 2022 r. odbyło się posiedzenie RP DIR Powiatu Dzierżoniowskiego. Zostało ono zorganizowane w gospodarstwie rolnym Pana Waldemara Tokarskiego, aktywnego samorządowca, społecznika oraz założyciela Mini-Muzeum Rolnictwa, w którym zgromadzi wiele eksponatów powiązanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego oraz domowego w przeszłości.

Wśród zaproszonych Gości w spotkaniu uczestniczyli: Pan Ryszard Borys Prezes Zarządu DIR, Pan Jarosław Tyniec Wójt Gminy Łagiewniki oraz Zastępca Pan Jacek Mikus, Pan Dariusz Madejski Członek Zarządu DIR, Pani Marta Fijor Kierownik Biura PIORiN, Pan Sławomir Krawczyk Kierownik BP ARiMR, Pani Agnieszka Kochaniec Naczelnik BP ARiMR, przedstawiciele RP DIR Ząbkowice Śląskie oraz rolnicy wsi Sieniawka.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Piotr Rakoczy.

Na wstępie spotkania Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej Ryszard Borys przekazał informację z działalności Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej i podejmowanych działaniach w obszarze rolnictwa, które dotyczyły m.in.: podniesienia rocznej kwoty granicznej należnego podatku od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, ustabilizowania cen nawozów, wprowadzenia mechanizmów kontroli przepływu zboża z Ukrainy do Polski, objęcie obniżoną stawką VAT oleju opałowego dla producentów rolnych, którzy głównie wykorzystują olej opałowy do suszenia ziarna a także emerytur rolniczych i aplikacji suszowej. Zwrócono uwagę na niekorzystne zapisy nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach, które mogą doprowadzić do całkowitej zapaści opłacalności uprawy rzepaku i kukurydzy oraz produkcji zwierzęcej. Mówiono o zwiększeniach limitu pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętych PROW, maksymalnego dofinansowania II przyszłej WPR w Polsce filaru z budżetu państwa oraz zakupu miału węglowego i węgla dla producentów upraw warzywnych w szklarniach. Ponadto Prezes DIR poinformował zebranych o Sądzie Arbitrażowym w sprawach szkód łowieckich.

Wójt Gminy Łagiewniki podziękował za zaproszenie na posiedzenie Rady. Przyznał, że sytuacja w rolnictwie jest trudna jednocześnie zadeklarował współpracę z samorządem rolniczym w zakresie działań na rzecz rolników.

Pan Sławomir Krawczyk Kierownik BP ARiMR podsumowała nabór wniosków o dopłaty obszarowe i do nawozów mineralnych oraz dotacji do zużytego materiału siewnego. Poinformował, że zaliczki na poczet płatności bezpośrednich zostaną wypłacane po 17 października br.

Pani Marta Fijor Kierownik WIORiN/ Oddział Dzierżoniów omówiła stosowanie środków ochrony roślin w kontekście ochrony zapylaczy. Przedstawiła zakres kontroli oraz zadania, którymi obecnie zajmuje się Inspekcja.

Podczas posiedzenia dyskutowano na tematy dotyczące przetargów z KOWR, emerytur rolniczych oraz aktualnej sytuacji na rynku zbóż.

Posiedzenie Rady było również okazją do uhonorowania srebrnym medalem Dolnośląskiej Izby Rolniczej „Zasłużony dla samorządu rolniczego” Pana Waldemara Tokarskiego. Ceremonii wręczenia odznaczenia dokonał Prezes DIR Pan Ryszard Borys, Wójt Gminy Łagiewniki Pan Jarosław Tyniec, Członek Zarządu DIR Pan Dariusz Madejski. Szczególne podziękowania w uznaniu dla zasług związanych z popularyzacją tematyki dotyczącej wsi i historii rolnictwa oraz dbałości o zachowanie lokalnej kultury na ręce Pana Waldemara Tokarskiego złożył Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Pan Piotr Rakoczy.

Przedstawiciele Dolnośląskiej Izby Rolniczej na czele z Prezesem DIR Ryszardem Borysem podziękowali Wójtowi Gminy Łagiewniki Jarosławowi Tyniec za dotychczasową współpracę.

Po posiedzeniu Rady uczestnicy mieli możliwość przeżyć żywą lekcję historii i zwiedzić „Mini Muzeum Rolnictwa” Pana Tokarskiego.

Forum „Turystyka wiejska nas inspiruje”  

Dolnośląska Izba Rolnicza we współpracy z Urzędem Miasta w Kudowie Zdroju oraz Starostwem Powiatowym w Kłodzku w dniu 3 października zorganizowała Forum „Turystyka wiejska nas inspiruje”.

Wydarzenie zgromadziło wielu rolników, agroturystów oraz osoby których temat turystyki wiejskiej zachęcił do udziału w Forum.

Wśród zaproszonych Gości w spotkaniu uczestniczyli m. in. Poseł na Sejm RP – Pani Monika Wielichowska, Członek Zarządu DIR -Pan Paweł Mazur, Starosta Kłodzki – Pan Maciej Awiżeń, Burmistrz Miasta Kudowa Zdrój Pani Aneta Potoczna, Kierownik PT KRUS w Wałbrzychu – Pani Beata Mucha, Kierownik BP ARiMR – Pani Dorota Mateusiak, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego – Pan Michał Cisakowski a także Kierownik Zespołu Szkół Kształcenia Rolniczego w Bożkowie –Pan Kamil Kud.

Po oficjalnym otwarciu i przemówieniach zaproszonych Gości Przewodnicząca Komisji Budżetowej DIR Elżbieta Ulatowska wspólnie z Członkiem Zarządu DIR Pawłem Mazurem złożyli podziękowania Burmistrzowi Miasta Kudowa Zdrój Pani Anecie Potocznej za zaangażowanie w działania na rzecz dolnośląskiego rolnictwa.

Następnie odbyła się ceremonia wręczenia odznaczeń. Odznakę honorową „Zasłużony dla rolnictwa” otrzymał Pan Kamil Kud. Złote odznaczenie Zarządu DIR „Zasłużony dla samorządu rolniczego” otrzymał Pan Roman Jaszczyszyn natomiast srebrne Pan Andrzej Gala.

Forum było również doskonałą okazją do uhonorowania medalem Dolnośląskiej Izby Rolniczej „Za wieloletnie kultywowanie tradycji ludowych na Dolnym Śląsku” Pań, które od wielu lat są bardzo aktywne społecznie oraz zawodowo. Medalem uhonorowano: Panią Marię Pszeniczną, Panią Mironę Wiaderny oraz Panią Alicję Ziemianek.

 

W części merytorycznej spotkania głos zabrał Pan Adam Łącki Przewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska a także Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej, który przedstawił informację nt. historii rozwoju i perspektyw turystyki w powiecie kłodzkim. Uczestnicy mogli obejrzeć film dotyczący Mobilnej Miniatury Ziemi Kłodzkiej z Pograniczem czeskim oraz usłyszeć wiersz o Ziemi Kłodzkiej w wykonaniu Pana Łąckiego.

Tadeusz Kandefer starszy specjalista ds. edukacji w Parku Narodowym Gór Stołowych zaprezentował uczestnikom Park Narodowy Gór Stołowych. Uwzględnił również prowadzoną działalność edukacyjną dla dorosłych oraz dzieci.

Po przerwie kawowej nastąpiło podsumowanie konkursu i wręczenia nagród w Konkursie na najlepiej funkcjonujące gospodarstwa agroturystyczne powiatu kłodzkiego 2022.

Powiat Kłodzki wspólnie z Dolnośląską Izbą Rolniczą – Rada Powiatową w Kłodzku jest organizatorem konkursu „Zielony Powiat” – najlepiej funkcjonujące gospodarstwa agroturystyczne 2022 powiatu kłodzkiego. Do Konkursu z poszczególnych Gmin Powiatu Kłodzkiego zgłoszono 21 gospodarstw agroturystycznych.

Komisja Konkursowa w składzie: Marlena Korczyńska – Starostwo Powiatowe w Kłodzku, Elżbieta Ulatowska – Dolnośląska Izba Rolnicza oraz Katarzyna Wróbel – BT DIR w Kłodzku dokonała oceny gospodarstw w dniach 10-12.08.2022 r. i wyłoniła trzech laureatów oraz postanowiła przyznać dwa wyróżnienia za inwestycję roku, trzy wyróżnienia za bogatą ofertę turystyczną i jedno wyróżnienie za kontynuowanie tradycji agroturystycznych.

Nagrody zostały wręczone przez Pana Pawła Mazura – Członka Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Elżbietę Ulatowską Przewodniczącą Komisji Budżetowej DIR, Starostę Powiatu Kłodzkiego Macieja Awiżenia oraz Michała Cisakowskiego – Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kłodzkiego.

WYRÓŻNIENIE za kreowania atrakcyjnej i wyróżniającej się oferty turystyki wiejskiej na Ziemi Kłodzkiej otrzymali:

„GRANADA” Robert Siekański, Łężyce 48, Gmina Szczytna

„OSADA PSTRĄGA”, Dominik Gibowicz – Goszów 14 a, Gmina Stronie Śląskie

Schronisko „Orzeł” , Antoni i Michał Dominiak, Sokolec 52, Gmina Nowa Ruda

WYRÓŻNIENIE za kontynuowanie tradycji agroturystycznych na Ziemi Kłodzkiej otrzymało gospodarstwo: „Zacisze Gajów”, Dorota Kantyka, Gajów, Gmina Radków

WYRÓŻNIENIE za Inwestycję Roku Turystyki Wiejskiej otrzymały:

Apartamenty „WILCZARZ” , Katarzyna Markisz, Łężyce 51 e, Gmina Szczytna

Apartamenty „JELENI JAR” , Martyna Markisz, Łężyce 51 f, Gmina Szczytna

Laureatami konkursu zostali:

III MIEJSCE

„NA SKRAJU”–Aleksandra Pyclik– Nowa Wieś 7, Gmina  Międzylesie

II MIEJSCE

„STEFANÓWKA” – Elżbieta Hudziec– Radochów 78, Gmina Lądek Zdrój

I MIEJSCE „MARIANÓWKA”

Dorota Łuszczyńska i Marian Piotrowicz, Sokolec 39 a, Gmina Nowa Ruda

Po uroczystym wręczeniu nagród i prezentacji gospodarstw – Laureat Konkursu Pan Marian Piotrowicz opowiedział o swojej pasji oraz prowadzonym gospodarstwie.

Ostatnim punktem prezentacji było przedstawienie Przez Piotra Jasińskiego Sudeckich Chat – smażalni oraz apartamentów działających na terenie Kudowy – Zdrój.

Podczas Forum Placówka Terenowa KRUS w Wałbrzychu przeprowadziła Konkurs „BHP w gospodarstwie rolnym”.

Czas podczas Forum umilił występ Piotra Oleksego „Eltona” – kudowianina, uczestnika wielu programów muzycznych. Gościł również Tercet Niekoniecznie Geriatryczny z Wambierzyc, którego występ odbył się na początku Forum.

Dziękujemy Pani Anecie Potocznej – Burmistrzowi Miasta Kudowa Zdrój oraz Staroście Powiatu Kłodzkiego za współorganizację wydarzenia a agroturystom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w działalności!

 Zdjęcia: Marek Gałowski – portal InfoKłodzko.pl

XXII Święto Miodu i Wina

W dniach 24-25 września odbyło się XXII Święto Miodu i Wina w Przemkowie. Impreza przyciągnęła tłumy gości z całego kraju. W niedzielę odbyła się część oficjalna, z udziałem parlamentarzystów, przedstawicieli samorządów, związków i zrzeszeń pszczelarzy. Medalami uhonorowano zasłużonych pszczelarzy. Nastąpiło także podsumowanie konkursów Wzorowa Pasieka i Wzorowe Gospodarstwo Pasieczne Dolnego Śląska w 2022 r. oraz konkursu na Najlepsze Miody. Na zaproszenie Związku Pszczelarzy Ziemi Legnickiej udział w wydarzeniu wzięli: Wiceprezes Zarządu DIR Pan Waldemar Jankowski oraz Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Polkowickiego Pan Jan Laszczowski, którzy wręczyli nagrodę ufundowaną przez Dolnośląską Izbę Rolniczą w konkursie „Wzorowa Pasieka”. Na miejscu przygotowano szereg atrakcji: były stoiska z miodami i winami, z wyrobami rękodzielniczymi.

Konferencja z okazji 30-lecia powstania Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW

W dniach 8-10 września w Trzebieszowicach odbyła się konferencja z okazji 30-lecia powstania Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW. Organizatorem konferencji było Biuro Regionalne TUW we Wrocławiu oraz Biro Regionalne w Opolu. Na początku spotkania przedstawiono historię powołania TUW,,TUW”. Podczas uroczystego bankietu w serdeczne podziękowano za owocną współpracę, zaangażowanie oraz osiągnięcia Agentów TUW, którym zostały wręczone ubezpieczeniowe Oscary. Otwarcia konferencji z okazji 30-lecia TUW ,,TUW ” dokonała Pani Prezes Agnieszka Rózga. W trakcie konferencji odbyła się część szkoleniowa.
W uroczystej Gali wręczania Oscarów uczestniczył Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej Pan Ryszard Borys oraz Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej Waldemar Jankowski.
Szczególne podziękowania za współpracę z Dolnośląską Izbą Rolniczą oraz Związkiem Wzajemności Członkowskiej ,,Wieś Dolnośląska” złożono na ręce Pana Dyrektora BUR Pawła Warunek.

Festiwal Miodu w Bolkowie

Festiwal Miodu to dwudniowa impreza plenerowa która odbyła się 10 i 11 września w miejscowości Bolków w powiecie jaworskim.
Święto miodu i produktu regionalnego w Bolkowie cieszy się dużym zainteresowaniem i renomą już od 15 lat. Spotykają się tam sympatycy pysznego miodu i wszelkich wyrobów z nim związanych, a także producenci, pszczelarze i bartnicy. Od tysięcy lat pszczoły miodne są nie tylko źródłem cennych produktów spożywczych i leczniczych, ale również są przedmiotem zachwytu i szacunku, dlatego też niejednokrotnie zamiłowanie do tych owadów jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. Pszczelarstwo stało się jedna z najważniejszych dziedzin polskiej gospodarki, o czym świadczy, że co dziesiąty ul w UE należy do polskiej pasieki.
Tegoroczny Festiwal Miodu rozpoczął się od uroczystej Mszy w kościele św. Jadwigi Śląskiej, następnie dla chętnych zorganizowano konferencję dotyczącą zagadnień z dziedzin pszczelarstwa, kiermasze, warsztaty i stoiska na których można było zakupić najróżniejsze produkty związane z miodem. W części artystycznej można było podziwiać występy miejscowych przedszkolaków, młodzieży szkolnej, lokalnych artystów oraz gwiazd wieczoru tj. Gromee, Kombi oraz Manchester.
Podczas Festiwalu Miodu Dolnośląską Izbę Rolniczą reprezentował Wiceprezes Waldemar Jankowski, który podczas rozmów z wystawcami zapoznał się z technikami pozyskiwania miodu oraz problemami z jakimi borykają się pszczelarze w tak trudnych czasach. Dolnośląska Izba Rolnicza wsparła finansowo Centrum Kulturalno-Biblioteczne Gminy Bolków podczas organizacji 15 Festiwalu Miodu.
Miasto Bolków poprzez wspieranie lokalnych pszczelarzy stał się regionalną stolicą miodu i pszczelarstwa, a organizowane corocznie święto miodu wzbudza duże zainteresowanie wśród okolicznych mieszkańców oraz gości z różnych zakątków kraju.
Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Blazej, Saturnin