II spotkanie Lokalne Partnerstwo Wodne w powiecie dzierżoniowskim

W dniu 15 września w Dzierżoniowie odbyło się II spotkanie Lokalne Partnerstwo Wodne szansą racjonalnej gospodarki wodnej w powiecie dzierżoniowskim organizowane przez DODR.

 

W spotkaniu udział wzięli zaproszeni prelegenci m. in. z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, lokalni samorządowcy i liderzy. Dolnośląską Izbę Rolniczą reprezentował Pan Piotr Rakoczy Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Dzierżoniowie. Podczas spotkania dyskutowano o idei przyszłego partnerstwa, które docelowo skupi swe wysiłki na działaniach mających na celu poprawę retencji wodnej w powiatach. W dobie wciąż realnego zagrożenia suszą nasze gminy mają być zdecydowanie bardziej aktywne niż dotychczas a ich partnerstwa mają być źródłem wiedzy dla ministerstwa i rządu. Idea w czytelny sposób nakreśla kierunek zmian na poziomie lokalnym co w gruncie rzeczy jest istotą sprawy.

„Zachęcam gorąco liderów DIR do uczestnictwa w tego rodzaju inicjatywach, troska o wspólne dobro zawsze powinna być polem współpracy nas wszystkich, znajdźmy czas i włączmy się aktywnie do współpracy z samorządami. Współpraca zawsze się opłaca” – podsumował Pan Rakoczy.

Grzegorz Hawran-drugi przedstawiciel Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Radzie Młodych Rolników przy KRIR

Szanowni Państwo,

prezentujemy drugiego przedstawiciela Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Radzie Młodych Rolników działającej przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych.
Pan Grzegorz Hawran, realizuje zadania statutowe Izby będąc  Delegatem Rady Powiatowej DIR Powiatu Jaworskiego. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – kierunek Informatyka i Ekonometria. Od 2005r. wraz z żoną Justyną, prowadzi gospodarstwo rolne położone we wsi Wądroże Małe. Gospodarstwo ukierunkowane jest na produkcję roślinną, uprawia w nim pszenicę, rzepak oraz soję. Jest dumnym ojcem 7 letniego syna Jakuba oraz 2 letniego Igora.
Od dwóch kadencji jest Członkiem Zarządu Gminnej Spółki Wodnej. Ma duszę społecznika, reprezentuje młode pokolenie w ramach licznych inicjatyw lokalnych, pozyskując coraz szersze grono młodych do wspólnego działania.

Zapraszamy wszystkich młodych rolników do współpracy.

DIR

 

100 hulajnóg do wygrania dla dzieci rolników

Czy znasz zasady bezpiecznego przebywania w gospodarstwie rolnym? Sprawdź swoją wiedzę i wygraj jedną z 100 hulajnóg ufundowanych przez KRUS.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci rolników urodzone w latach 2007-2015 do udziału w kursie e-learningowym pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, który w nowoczesnej formie przybliża zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia. Wśród tych, którzy go ukończą i prześlą swoje zgłoszenia, rozlosujemy 100 hulajnóg.

Nowoczesne technologie na polskim  rynku w zakresie uzdatniania wody pitnej oraz dezynfekcji

W dniu dzisiejszym odbyło się w siedzibie Izby spotkanie z przedstawicielami firmy European Hygiene Tech AS, dzięki współpracy Pana Ryszarda Borysa Prezesa Dolnośląskiej Izby Rolniczej z Panem Zbigniewem Ładzińskim Prezesem Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Izby: Wiceprezes Waldemar Jankowski, Przewodniczący RP Pan Wiktor Skotnicki oraz hodowcy.

Firma produkuje środki, wg technologii powstałych min. we współpracy z NASA.  Proponowane rozwiązania mają olbrzymie zastosowanie w rolnictwie, branży spożywczej, w medycynie i innych gałęziach gospodarki. W zakresie rolnictwa technologia ta ma duże znaczenie głównie dla hodowców oraz podczas przechowywania płodów rolnych (wydłuża możliwy okres przechowywania). Produkty działają z ogromną skutecznością bakterio i grzybobójczo. Wystarczy go zastosować raz, a dodatkowo może być stosowany w trakcie chowu, gdyż jest produktem ekologicznym.  Stosowany do odkażania pozwala na stosowanie w trakcie produkcji bez konieczności planowania przerwy na odparowanie. Stosowanie tej technologii pozwala na uzyskanie znacznych oszczędności w ramach prowadzonych działań. Nie ma na rynku innego produktu, który stosowany w tak małym stężeniu jest skuteczny. Przy stężeniu 500 ppm czas 100% dezynfekcji wynosi 30 sekund. Przykładowo przy stężeniu 5 ppm utrzymywanym w systemie nawadniania w hodowli kurcząt powoduje, iż woda jest stale czysta, dzięki czemu stan zdrowia kurcząt bardzo się poprawia i obserwuje się dużo niższą śmiertelność kurcząt. Produkt jest stosowany we wszystkich prowadzonych hodowlach. Charakteryzuje się dużą skutecznością, ponieważ środek stosowany w dezynfekcji, dzięki postaci gazowej wniknie wszędzie.

Zalety produktu, wskazywane przez firmę:

 • Redukcja dodatkowych środków produkcji
 • Malejący odsetek śmiertelności
 • Poprawa zapachu w otoczeniu
 • Oszczędności
 • Łatwy w zastosowaniu dla każdego
 • Mniejsza korozyjność produktu.

W związku z dużym zainteresowaniem zasygnalizowanym zagadnieniem oraz szerokim zakresem zastosowania zorganizowane zostanie spotkanie dla szerszej grupy producentów rolnych.

 

BIURO DIR

 

 

TERAZ WIEŚ

Zachęcamy do obejrzenia programu „TERAZ WIEŚ” w którym udział wzięli: Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej Ryszard Borys oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu Paweł Czyszczoń.

Fotorelacja z XXV Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Książu

Rebeka z Kawic – krowa rasy belgijskiej biało-błękitnej, należąca do Bernarda Landuyta oraz jałówka Ginara i krowa Malkata rasy PHF odmiana RW, z OHZ w Przerzeczynie Zdrój zdobyły tytuły superczempionów XXV Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych Książ 2021.

W pierwszy weekend września na ringu i w zagrodach hodowcy zaprezentowali 22 krowy mleczne, 18 sztuk bydła mięsnego, 8 koni zimnokrwistych, 6 alpak, 6 owiec, 8 kóz i kilkaset sztuk drobnego inwentarza.

W tym roku Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował 25. jubileuszową edycję Wystawy. W sobotę i niedzielę 4 i 5 września na hipodrom Stada Ogierów Książ w Wałbrzychu przyjechali hodowcy, doradcy, przedstawiciele rolniczych firm i instytucji oraz miłośnicy zwierząt hodowlanych. Otwierając Wystawę, Dyrektor DODR Marek Tarnacki mówił o między innymi o skali chowu i hodowli zwierząt gospodarskich w naszym regionie i innowacyjnych rozwiązaniach w produkcji zwierzęcej. Podkreślał także, jak ważna dla rozwoju rolnictwa jest zastępowalność pokoleń. W Książu obchodziliśmy także jubileusz 60-lecia doradztwa rolniczego na Dolnym Śląsku.

Goście, goście

Dyrektor DODR powitał gości i razem z komisarzem Wystawy Małgorzatą Studzińską oraz Prezesem OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Wiktorem Karolem ogłosili rozpoczęcie wydarzenia. Odczytano też list Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy, który objął Wystawę honorowym patronatem. Na jubileuszową wystawę w Książu przyjechali Poseł do Parlamentu Europejskiego Anna Zalewska, Wiceminister Klimatu i Środowiska Ireneusz Zyska, Senator RP Dorota Czudowska, Posłowie – Agnieszka Soin, Ewa Szymańska i Marcin Gwóźdź, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Grzegorz Macko, Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej Ryszard Borys, a także przedstawiciele instytucji rolniczych – Dyrektor i Zastępca Dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Magdalena Salińska i Zygmunt Skiba, Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Tomasz Krzeszowiec, Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Bernadeta Kucharska, Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Zybiszowie Marcin Włodarczyk oraz przedstawiciele rolniczych związków zawodowych – Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego Dolnośląskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność” Marian Dembiński i Marian Wojciów czy Przewodniczący Rady Regionalnej NSZZ RI „Solidarność” Zagłębia Miedziowego Bogusław Barnaś.

Bydło, konie i alpaki

Na hipodromie można było obejrzeć bydło mleczne, bydło mięsne, a także konie, kozy, owce, króliki, drób rasowy i gołębie. Jurorzy oceniali wystawiane zwierzęta i wybierali najlepsze z najlepszych, czyli czempiony, wiceczempiony i superczempiony. Atrakcją dla zwiedzających były alpaki, które brały udział w wystawie po raz pierwszy. Nie zabrakło owiec i kóz.

Dzieciaki i cielaki

Konkurs Młodego Hodowcy towarzyszący każdej regionalnej wystawie zwierząt na Dolnym Śląsku pokazuje jak najmłodsi, wspierani przez dorosłych, zaczynają interesować się hodowlą oraz ile czasu i pracy wkładają w przygotowanie cieląt do pokazu. Fabian ma lat 9, lubi grać w piłkę i gry komputerowe. Trzyletni Mateusz, którego pasją są traktory, od września zaczął chodzić do przedszkola. Lena ma 8 lat i kocha zwierzęta. Soła 5, Kalina i Babka 3 to cielaki, które wystąpiły razem z Leną, Fabianem i Mateuszem na ringu, podczas konkursu młodego hodowcy. W sumie było ich trzydzieścioro. Piętnaścioro dzieci i tyle samo cieląt.

Ekologia, wypieki i śpiew

Na hipodromie można było obejrzeć ofertę firm oferujących urządzenia oraz środki do produkcji zwierzęcej. Nie zabrakło stoisk sprzedawców lokalnych i regionalnych produktów oraz rękodzieła. Podczas wystawy ogłoszono wyniki wojewódzkiego konkursu KRUS Bezpieczne gospodarstwo rolne i konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich na najlepszy regionalny wypiek. Najlepszym ciastem okazał się morwowiec, upieczony przez KGW Morwa Biała z Jaroszowa. Drugie miejsce zajęło Koło Gospodyń Wiejskich w Przedwojowie Folk za serniczek krakowski, a trzecie Koło Gospodyń Wiejskich Nowowianki za przekładaniec drożdżowy. Dzieci i dorośli zdobywali nagrody w konkursach na temat ekologii i zasad ochrony środowiska. Goście Wystawy mogli też obejrzeć i posłuchać występów zespołów Echo z Bolkowa i Ale Babki z Witoszowa Dolnego.

 

Zwierzęta nagrodzone podczas XXV Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych Książ 2021

BYDŁO MLECZNE

Jałówki 10-12 miesięcy rasy PHF odmiana HO

 • Czempion – Wiola 5, OHZ Kamieniec Ząbkowicki

Jałówki 10-12 miesięcy rasy PHF odmiana RW

 • Superczempion – Ginara, OHZ Przerzeczyn Zdrój
 • Wiceczempion – Diana, OHZ Przerzeczyn Zdrój

Jałówki 13-14 miesięcy rasy PHF

 • Czempion – Thiarra ET, OHZ Głogówek

Jałówki 15-16 miesięcy rasy PHF

 • Czempion – Zadra, OHZ Przerzeczyn Zdrój
 • Wiceczempion – Matwa 5, OHZ Kamieniec Ząbkowicki

Krowy rasy PHF odmiana HO

 • Czempion – Dolda 17, OHZ Kamieniec Ząbkowicki
 • Wiceczempion – Laetitia VII, OHZ Kamieniec Ząbkowicki

Krowy rasy PHF odmiana RW

 • Superczempion – Malkata, OHZ Przerzeczyn Zdrój

Krowy rasy polska czerwono-biała ZR

 • Czempion – Kalina, OHZ Przerzeczyn Zdrój

Krowy rasy polska czerwona RP

 • Czempion – Lama, OHZ Przerzeczyn Zdrój

BYDŁO MIĘSNE

Buhaje do 24 miesięcy

 • Czempion – Cadyk, rasa limousine, OHZ Przerzeczyn Zdrój

Jałowice do 18 miesięcy

 • Superczempion – Rebeka z Kawic, rasa belgijska biało-błękitna, Bernard Landuyt

Jałowice powyżej 18 miesięcy

 • Czempion – Cisa, rasa limousine, OHZ Przerzeczyn Zdrój
 • Wiceczempion – Celebrytka, rasa limousine, OHZ Przerzeczyn Zdrój

KONIE RASY ZIMNOKRWISTEJ

 • Czempion – I miejsce – klacz Gazda-KW, hodowca i właściciel Krzysztof Wenski
 • Wiceczempion – II miejsce – klacz Goria-KW, hodowca i właściciel Krzysztof Wenski
 • II Wiceczempion – III miejsce – klacz Migata – hodowca Marek Zyborowicz, właściciel Małgorzata Poprawa

GOŁĘBIE

 • Czempion w kategorii gołębie ozdobne rasy Pawik indyjski – Jan Libera
 • Czempion w kategorii gołębie ozdobne rasy Kapucyn staroholenderski – Krystyna Rudnik
 • Czempion w kategorii gołębie ozdobne rasy Dolnośląski biały łapciasty – Stanisław Stapór
 • Czempion w kategorii gołębie ozdobne rasy Garłacz śląski – Grzegorz Tuźnik
 • Czempion w kategorii gołębie ozdobne rasy Garłacz górnośląski koroniasty – Sławomir Gradzik
 • Czempion w kategorii gołębie ozdobne rasy Garłacz górnośląski białogłowy – Patryk Nieznalski
 • Czempion w kategorii gołębie ozdobne rasy Garłacz pomorski – Arkadiusz Niełacny
 • Czempion w kategorii gołębie ozdobne rasy Orlik polski – Tymon Gersztyn
 • Czempion w kategorii gołębie ozdobne rasy Zamojski – Aleksander Gersztyn
 • Czempion w kategorii gołębie ozdobne rasy Barwnogłówka królewiecka – Mariola Stapór
 • Czempion w kategorii gołębie ozdobne rasy Polski pocztowy wystawowy – Mirosław Rudzik
 • Czempion w kategorii gołębie ozdobne rasy Niemiecki wystawowy – Grzegorz Socha
 • Czempion w kategorii gołębie ozdobne rasy Duński szczygieł – Juliusz Jadczak
 • Czempion w kategorii gołębie ozdobne rasy Turkot arabski – Andrzej Wojciechowski
 • Czempion w kategorii gołębie ozdobne rasy Winerek polski – Jacenty Sadowski
 • Czempion w kategorii gołębie ozdobne rasy Niemiecki długodzioby lotny – Leszek Janiec
 • Czempion w kategorii gołębie ozdobne rasy Budapeszteński wysokolotny – Antoni Oruba
 • Czempion w kategorii gołębie ozdobne rasy Tippler zagłębiowski – Michał Czernicki
 • Czempion w kategorii gołębie ozdobne rasy King – Stanisław Projs

DRÓB

 • Czempion w kategorii drób rasy Ohiki – Jarosław Mazur
 • Czempion w kategorii drób rasy Szabo okina – Idalia Wasilewska
 • Czempion w kategorii drób rasy Szabo – Idalia Wasilewska
 • Czempion w kategorii drób rasy Tosa chibi – Jarosław Piechowski
 • Czempion w kategorii drób rasy Jedwabista – Agnieszka Ataszkiewicz
 • Czempion w kategorii drób rasy Ko shamo – Jerzy Krzycki
 • Czempion w kategorii drób rasy Karzełek polski – Przemysław Tesak
 • Czempion w kategorii drób rasy Zielononóżka polska – Przemysław Tesak
 • Czempion w kategorii drób rasy Kaczka staropolska Przemysław Tesak

KRÓLIKI

 • Czempion w rasie olbrzym srokacz – Marian Dziasek
 • Czempion w rasie kalifornijski – Marian Dziasek
 • Czempion w rasie belgijski olbrzym szary – Marian Dziasek
 • Czempion w rasie nowozelandzki biały – Witold Wojciechowski
 • Czempion w rasie nowozelandzki czerwony – Witold Wojciechowski
 • Czempion w rasie wiedeński szary – Witold Wojciechowski
 • Czempion w rasie termondzki biały – Witold Wojciechowski
 • Czempion w rasie wiedeński niebieski – Krzysztof Kociemba
 • Czempion w rasie morawski olbrzym – Jarosław Kruszyk
 • Czempion w rasie francuski baran – Krzysztof Zieliński
 • Wiceczempion w rasie olbrzym srokacz – Marian Dziasek
 • Wiceczempion w rasie kalifornijski – Marian Dziasek
 • Wiceczempion w rasie belgijski olbrzym – Marian Dziasek
 • Wiceczempion w rasie nowozelandzki biały – Marian Dziasek
 • Wiceczempion w rasie nowozelandzki czerwony – Jarosław Kuszyk
 • Wiceczempion w rasie wiedeński szary – Witold Wojciechowski
 • Wiceczempion w rasie termondzki biały – Witold Wojciechowski
 • Wiceczempion w rasie wiedeński niebieski – Krzysztof Kociemba
 • Wiceczempion w rasie morawski olbrzym – Jarosław Kruszyk
 • Wiceczempion w rasie francuski baran – Krzysztof Zieliński

Wystawa została zorganizowana pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy

 

 

Źródło: https://dodr.pl/zapowiedzi,1115-xxv-regionalna-wystawa-zwierzat-hodowlanych-ksiaz-2021-relacja

Dożynki Wojewódzkie w Domaniowie

W niedzielę 5 września br. w Domaniowie w powiecie oławskim dolnośląscy rolnicy obchodzili tradycyjne Święto Plonów wieńczące czas wytężonej pracy podczas żniw. Dożynki Wojewódzkie zgromadziły przedstawicieli Zarządu województwa, lokalnych władz samorządowych, posłów, delegacje wieńcowe ze wszystkich powiatów w regionie oraz licznie przybyłych na uroczystość okolicznych mieszkańców.

Dolnośląską Izbę Rolniczą reprezentował Prezes Ryszard Borys, który skierował do Rolników wzruszające podziękowania:

„Dożynki są przez Rolników bardzo wyczekiwanym dniem, wieńczącym czas ciężkiej pracy i zbioru plonów dających przyszłość naszym rodzinom i gospodarstwom. Dzisiejsze wydarzenie skupia wspaniałych gospodarzy tworzących chleb wraz z „matką ziemią”. Gospodarzy, którzy są najlepszym potwierdzeniem powiedzenia, że: rolnikiem trzeba się urodzić, a innych zawodów można się nauczyć. Na szczęście nasz zawód, pomimo trudów obcych innym gałęziom gospodarki i ogromu pracy naszych rąk daje też ogromną satysfakcję.

Dożynki dają chwilę oddechu i wytchnienia, tak potrzebnych każdemu. Dlatego dziękując dzisiaj za dary „matki ziemi” i dzieląc się z Wami dożynkowym bochnem chleba życzę wszystkim wytrwania w trudach codziennej pracy. Życzę, by wyprodukowany chleb dawał ludziom nadzieję na lepsze jutro, na pomocną dłoń drugiego człowieka, na sytość i dobrobyt. Przecież to właśnie chleb symbolizuje wszystko co najpiękniejsze. W naszej tradycji jest symbolem przetrwania i łączenia ludzi.

Od 25 lat w ramach samorządu rolniczego realizujemy wspólnie misję, którą jest godna praca na roli zapewniająca godziwe życie. Dziękując za te ćwierć wieku współtworzenia życzę Wam i Waszym Rodzinom zdrowia i pomyślności składając wyrazy ogromnego szacunku.

Szczęść Wam Boże!”

Uroczystości rozpoczęła tradycyjnie msza święta, po której ulicami Domaniowa przemaszerował korowód dożynkowy docierając na boisko sportowe, gdzie nastąpiło oficjalne otwarcie Dożynek. Podczas wydarzenia tej rangi nie mogło oczywiście zabraknąć konkursu na najładniejszy tradycyjny wieniec dożynkowy. Nagroda Dolnośląskiej Izby Rolniczej trafiła do Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Domaniowie za zachwycający kształtem i bogactwem misternie wykonanych dodatków tradycyjny wieniec dożynkowy symbolizujący dumę i radość z zebranych plonów. Nagrodę wręczyli Pan Ryszard Borys – Prezes Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej oraz Pan Henryk Kowalik – Delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Dożynki Gminne w Bierkowicach

W ostatnią niedzielę sierpnia odbyły się dożynki Gminy Kłodzko w Bierkowicach. Obchody święta ponów zaczęły się tradycyjnie od spotkania Wójta Gminy Kłodzko z rolnikami. Spotkanie było okazją do podziękowań za ich całoroczną ciężką pracę. Podczas spotkania Dolnośląską Izbę Rolniczą reprezentowali – Paweł Mazur – Członek Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej oraz Leszek Bobula – Przewodniczący Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Kłodzkiego.

 

Po wystąpieniu Wójta Gminy Kłodzko – Zbigniewa Tura zaprezentowano dwa gospodarstwa- Pana Dariusz Kisiel z Jaszkowej Górnej oraz Stanisława i Jana Burda z Wojborza, które po wskazaniu przez Rady Sołeckie, izbę rolnicze a także instytucje okołorolnicze otrzymały tytuł „GOSPODARSTWO ROKU GMINY KŁODZKO 2021”.  Celem prezentacji była promocja rolnictwa i dobrych praktyk rolniczych w gospodarstwach ekologicznych na terenie Gminy Kłodzko.
Po uroczystej Mszy Św. w intencji rolników w Kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Piszkowicach
okazały korowód dożynkowy z udziałem sołectw Gminy Kłodzko przeszedł na boisko sportowe w Bierkowicach.

Po rozpoczęciu oficjalnych uroczystości dożynkowych odbyło się Misterium Chleba. Podczas wystąpień zaproszonych Gości głos zabrał Pan Paweł Mazur – Członek Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej, który podziękował rolnikom za ich trud i zaangażowanie w pracę na roli. Odczytał i złożył na ręce Wójta Gminy Kłodzko list dożynkowy Prezesa Dolnośląskiej Izby Rolniczej Ryszarda Borysa,

Następnie odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych „Zasłużony dla rolnictwa”.

Wójt Gminy Kłodzko Pan Zbigniew Tur  wraz z Przewodniczącym Rady Powiatowej DIR w Kłodzku Panem Leszkiem Bobulą wręczyli nagrody Panu Dariuszowi Kisiel z Jaszkowej Górnej oraz Stanisławowi Burdzie z Wojborza, którzy otrzymały tytuł „GOSPODARSTWO ROKU GMINY KŁODZKO 2021” .

Dożynki były również okazją do uhonorowania sołtysów, sołectw oraz Kół gospodyń Wiejskich za działalność na rzecz Gminy Kłodzko.

W imieniu Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Kłodzkiego – Pan Leszek Bobula, Przewodniczący Rady złożył gratulacje i podziękowanie za wkład w organizację tegorocznych dożynek gminnych dla KGW Bierkowice, Piszkowice, Kamieniec oraz Sołectwa Ruszowice.
Podczas uroczystości dożynkowych wszyscy uczestnicy mogli oglądać wystawę oraz pokaz maszyn rolniczych okolicznych rolników. Rozrywkową część dożynek umilały występy artystyczne m. in zespołów After Party, Lachersi, oraz Podzamek Boys.

#SzczepimySięzKGW – do 15 września można starać się o dofinansowanie z ARiMR

Tylko do 15 września biura powiatowe ARiMR przyjmują wnioski o udzielenie wsparcia dla tych kół gospodyń wiejskich, które włączą się w akcję promocji szczepień przeciw COVID-19. Na zrealizowanie wydarzenia KGW mają czas do końca miesiąca.

Koła gospodyń wiejskich, które włączą się w akcję #SzczepimySięzKGW, mogą otrzymać 8 tys. zł. na organizację lokalnego festynu, którego głównym celem jest promocja szczepień przeciw COVID-19. Wsparcie nie zależy od liczby osób zaszczepionych podczas takiego wydarzenia. Wnioski o przyznanie takiej pomocy trzeba składać w biurach powiatowych ARiMR jeszcze tylko do 15 września 2021 r., a samo przedsięwzięcie należy zrealizować do końca września. Jeśli w trakcie wydarzenia szczepieniu podda się co najmniej 100 osób, koła będą mogły otrzymać dodatkowe pieniądze.

O pomoc finansową mogą starać się koła wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Trzeba jednak pamiętać, że o otrzymaniu wsparcia decyduje kolejność złożenia wniosków. Jedno KGW może uzyskać dofinansowanie na zorganizowanie maksymalnie 3 wydarzeń, przy czym kolejny wniosek można złożyć po zaakceptowaniu sprawozdania z realizacji poprzedniego festynu.

Do 6 września do biur powiatowych ARiMR złożono 2,4 tys. wniosków o przyznanie pomocy, z czego ARiMR wydała blisko 2,24 tys. decyzji o przyznaniu wsparcia. Do 5 września odbyły się 1294 festyny, a do końca września zaplanowano jeszcze ok. 1 tys. wydarzeń.

Wnioski i sprawozdania można składać osobiście, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesłać pocztą. O dacie złożenia dokumentów decyduje data ich wpływu do właściwego biura powiatowego. Po upływie terminu wnioski nie będą rozpatrywane. Adresy skrzynek ePUAP biur powiatowych ARiMR oraz zasady składania dokumentów dostępne są na stronie Agencji.

 

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Oleśnicy

Pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Oleśnickiego odbyło się 2 września w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Międzyborzu. W posiedzeniu, oprócz Delegatów Rady Powiatowej, uczestniczyli również zaproszeni przez Pana Dionizego Prusiewicza – Przewodniczącego RP DIR Powiatu Oleśnickiego goście: Pan Ryszard Borys – Prezes Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Pan Stanisław Stępień – Wicestarosta Powiatu Oleśnickiego, Pan Jarosław Głowacki – Burmistrz Miasta i Gminy Międzybórz, Pani Barbara Szczerba – Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Międzyborzu oraz Pani Eugenia Cieśla z Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Oleśnicy. Na wstępie Pan Dionizy Prusiewicz powitał zaproszonych gości oraz Delegatów Rady Powiatowej DIR w Oleśnicy i poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłego w styczniu bieżącego roku Prezesa Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej Leszka Grali. Następnie przedstawił porządek obrad, który przez członków Rady został przyjęty jednogłośnie.

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Oleśnickiego było również doskonałą okazją do uhonorowania odznaczeniami osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich Powiatu Oleśnickiego oraz zaangażowanych w działalność samorządu rolniczego. Odznakę honorowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla Rolnictwa” oraz pamiątkowy kryształ za długoletnią współpracę z Dolnośląską Izbą Rolniczą otrzymała Pani Eugenia Cieśla. Złote medale Dolnośląskiej Izby Rolniczej „Zasłużony dla Samorządu Rolniczego” otrzymali z kolei: Pani Barbara Szczerba i Pan Jarosław Głowacki. Odznaczenia wręczyli: Pan Ryszard Borys – Prezes Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Pan Dionizy Prusiewicz – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Oleśnickiego oraz Pan Stanisław Stępień – Wicestarosta Powiatu Oleśnickiego.

Kolejnym punktem obrad było podsumowanie tegorocznych żniw, które w opinii Delegatów były jednymi z najtrudniejszych. Ze względu na intensywne opady deszczu sporo zboża jeszcze nie zostało zebrane, gdyż trudno na pola wjechać sprzętem rolniczym. Sytuacja taka powoduje duże straty w plonach, ponieważ niezebrane jeszcze zboże często jest porażone przez choroby grzybowe i porośnięte. To pociąga za sobą wymierne straty ekonomiczne potęgowane jeszcze przez ogromny wzrost kosztów produkcji. Część rolników jest zmuszona sprzedać  zboże czy rzepak tuż po żniwach, gdyż albo nie mają gdzie przechowywać ziarna albo potrzebują pieniędzy na spłatę kredytów i zakup środków do produkcji. W chwili obecnej zadłużenie polskich rolników wynosi 33 mld zł. W bieżącym roku rolnicy mieli problem nie tylko z intensywnymi opadami deszczu, które utrudniały terminowe przeprowadzanie zabiegów w zbożach czy żniwa. Problemem są również, coraz częściej występujące, inne gwałtowne zjawiska atmosferyczne o charakterze lokalnym powodujące ogromne straty w uprawach, np. ¾ gminy Syców zostało dotkniętych przez gradobicie. Szkody są bardzo duże, dochodzą nawet do 100%.

Do zgłoszonych przez Delegatów zastrzeżeń dotyczących funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy oraz problemów z usuwaniem wystających nad polami uprawnymi konarów oraz gałęzi drzew rosnących w pasie drogowym i utrudniających wykonywanie prac polowych odniósł się Pan Stanisław Stępień – Wicestarosta Powiatu Oleśnickiego. Niedociągnięcia w funkcjonowaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy wynikały w dużej mierze z braków kadrowych i problemów sprzętowych. Zakup dwóch nowych ciągników w miejsce przestarzałego i notorycznie psującego się sprzętu znacznie poprawił jakość wykonywanych zadań m. in. wykaszania rowów. Czasem trzeba przejechać dwu- lub nawet trzykrotnie, aby wykaszanie rowów zostało wykonane rzetelnie. Podobnego zdania byli obecni na spotkaniu członkowie Rady Powiatowej. Wnioskowali oni również o to, aby drzewa rosnące w pasie dróg były podcinane zarówno od strony pola, jak i od strony drogi. Zbyt nisko zwisające gałęzie uniemożliwiają prowadzenie prac polowych na znajdujących się bezpośrednio pod nimi gruntach. Czasem jest to znaczny areał, a rolnik nie ma prawa usunąć zwisających gałęzi we własnym zakresie.

Informację na temat rynku mleka w Polsce oraz funkcjonowania spółdzielni mleczarskiej na przykładzie OSM w Międzyborzu przedstawiła Pani Barbara Szczerba. Obecnie ceny mleka na rynkach światowych osiągnęły maksymalne wartości, jednak ogromne koszty produkcji stawiają pod znakiem zapytania jej opłacalność. Generalnie w stosunku do kosztów ceny produktów mleczarskich są zdecydowanie zbyt niskie. Mniejszym spółdzielniom mleczarskim produkującym wyroby w sposób tradycyjny trudno jest konkurować z takimi potentatami w branży, jak chociażby Mlekovita czy Piątnica. Dlatego tak ważne jest dotarcie do konsumentów z informacją na temat walorów zdrowej żywności, gdyż tylko wyedukowany klient może dokonywać świadomego wyboru spośród bogatej oferty produktów żywnościowych. Tanie rzadko kiedy znaczy dobre i zdrowe.

Następnie Prezes DIR Ryszard Borys przekazał informacje na temat bieżącej działalności Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Poruszone zostały kwestie m. in.: problemów z szacowaniem szkód łowieckich i pomysłu nowego Łowczego Krajowego na powołanie sądu arbitrażowego rozpatrującego sprawy sporne w tym zakresie, dalszego rozprzestrzeniania się wirusa ASF na terenie woj. dolnośląskiego, problemów z ubezpieczaniem przez rolników upraw i zwierząt gospodarskich, dostępności środków na inwestycje w nawadnianie gospodarstw, wymogów koniecznych do otrzymania emerytury rolniczej, organizacji obchodów Jubileuszu 25-lecia Dolnośląskiej Izby Rolniczej, powołania przez DIR Fundacji im. Św. Izydora.

Na zakończenie posiedzenia Rada Powiatowa podjęła decyzję w sprawie zaopiniowania wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne:

 • Wniosek Wójta Gminy Oleśnica o zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych III klasy o pow. 18,1414 ha położonych w obrębie Bogusławice, gmina Oleśnica – opinia negatywna.
 • Wniosek Wójta Gminy Oleśnica o zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych II-III klasy o pow. 48,1383 ha położonych w obrębie Świerzna, gmina Oleśnica – opinia negatywna.
 • Wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Syców o zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych III klasy o pow. 19,3163 ha położonych w obrębach: Działosza, Wielowieś i Nowy Dwór, gmina Syców – wniosek wymaga zasięgnięcia dodatkowych informacji i wyjaśnień.
 • Wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Syców o zmianę przeznaczenia na cele nieleśne gruntów leśnych o pow. 0,7400 ha położonych w obrębie Syców, gmina Syców – opinia pozytywna.

 

 

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w sprawie szkód w uprawach rolnych

20 sierpnia 2021 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wystosowało odpowiedź na wniosek KRIR z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie redukcji dzikiego ptactwa wyrządzającego szkody w uprawach rolnych oraz zwiększenia odstrzału sanitarnego dzików.

Gatunki ptaków występujące w Polsce są chronione na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. poz. 2183), obejmujące ogromną większość gatunków ptaków (427 gatunki objęte ochroną ścisłą oraz 9 gatunków objętych ochroną częściową) a także rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych (Dz. U. Nr 45 poz. 433, z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie ustalenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. Nr 48 poz. 459, z późn. zm.) ustanawiających łowne gatunki ptaków i określających okresy polowań na te gatunki.

Według obowiązującego w Polsce ustawodawstwa, ptaki objęte ochroną gatunkową nie figurują na liście gatunków wymienionych w art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098), a więc za szkody wyrządzone przez którykolwiek gatunek ptaka objętego ochroną gatunkową nie przysługuje ustawowe odszkodowanie ze Skarbu Państwa. Drogą do uzyskania odszkodowania za powstałe w wyniku żerowania ptaków szkody może być natomiast powództwo cywilne. Podobnie zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683, z późn. zm.) zwanej dalej „Prawem łowieckim”, ptaki łowne również nie wchodzą do katalogu zwierząt łownych za które wypłacane są odszkodowania.

Należy zauważyć, że w przypadku szkód wyrządzonych przez ptaki na polach uprawnych nawet zmiana warunków atmosferycznych (w szczególności wystąpienie opadów) może istotnie utrudnić, a nawet uniemożliwić, ocenę rozmiarów szkód, jak również określenie gatunku, który je spowodował — głównie z uwagi na często znaczną rotację stad, a także obecność gatunków nieżerujących na zasiewach. Wymienione powyżej kwestie powodują, że oszacowanie szkody i udowodnienie, iż została ona wyrządzona przez konkretny gatunek, za którego wyrządzone szkody mogłoby ewentualnie przysługiwać odszkodowanie, byłoby niezwykle trudne, a w niektórych przypadkach wręcz niemożliwe. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że na podstawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 28 września 2015 r. sygn. akt K 20/14, obowiązująca regulacja w zakresie zasad odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody powodowane przez niektóre gatunki zwierząt (żubry, wilki, niedźwiedzie, rysie i bobry) jest zgodna z art. 32 ust. 1 i art. 64 ust. 2 Konstytucji RP. Ponadto, Trybunał Konstytucyjny opowiedział się przeciwko całkowitej automatyzacji refundacji szkód, zwracając uwagę, że działania odszkodowawcze Skarbu Państwa winny być powiązane z oceną działań prewencyjnych podejmowanych przez właścicieli i posiadaczy mienia, w którym zaistniała szkoda, zaś instytucje państwa nie mogą być pociągane do odpowiedzialności za szkody, nawet jeśli istnieje wola do rekompensowania właściwych szkód.

Należy jednak wskazać, iż fakt objęcia gatunków ochroną nie uniemożliwia podejmowania przeciwko nim jakichkolwiek działań. Na podstawie art. 56 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody, regionalni dyrektorzy ochrony środowiska, na wniosek podmiotów, w których interesie jest zminimalizowanie szkód, wydają zezwolenia m.in. na płoszenie i niepokojenie osobników gatunków objętych ochroną oraz na eliminację osobników gatunków objętych ochroną częściową. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska może wydać zezwolenie na eliminację osobników gatunków objętych ochroną ścisłą. Należy podkreślić fakt, iż zezwolenia na odstępstwa od zakazów wydawane są na wniosek podmiotu, w którego interesie leży dana czynność. Należy przy tym wskazać, iż wydane decyzje przyznają stronom prawo do odstępstwa od obowiązujących zakazów, nie mają zaś charakteru nakazowego. Wnioskodawca może więc wykorzystać udzieloną derogację w całości lub w części, jednak nie ma takiego obowiązku.

W przypadku gatunków ptaków łownych ograniczanie problemów generowanych przez te zwierzęta może odbywać się w trakcie trwania okresu polowań na ptactwo łowne we współpracy z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich. Ponadto każdy posiadacz upraw może wystąpić do właściwego terytorialnie marszałka województwa o wydanie zezwolenia na płoszenie ptaków łownych w celu ochrony przed szkodami, na podstawie art. 9a ust. 1 Prawa łowieckiego.

Odnosząc się do postulatu redukcji liczebności ptaków objętych ochroną gatunkową, MKiŚ informuje, że znakomita większość ptaków objęta jest monitoringiem w ramach Monitoringu Ptaków Polski (MPP; monitoringptakow.gios.gov.pl). Monitoring Ptaków Polski jest to system programów dedykowanych grupom gatunków ptaków lub pojedynczym gatunkom ptaków (np. czapla, kormoran, łabędź). Każdy podprogram wykorzystuje metody dostosowane do specyfiki monitorowanej grupy ptaków i jest prowadzony w odpowiednim sezonie. Przykładowo w wyniku prowadzonego monitoringu trend liczebności populacji wędrownej żurawia został sklasyfikowany jako umiarkowanie wzrostowy, w ostatnich latach zaznaczył się spadek liczebności gawrona (jego wskaźnik liczebności zmniejszał się przeciętnie o 4% rocznie), stwierdzono umiarkowany wzrost liczebności kruka, trend liczebności kormorana klasyfikuje się jako stabilny, chociaż w 2020 r. całkowita liczebność kormorana w Polsce spadła o 4% w porównaniu do 2019 r.

Jak zapewnia resort klimatu wszystkie badania wykonywane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska są wykonywane według najwyższych standardów, przy zastosowaniu specjalistycznych metodyk, co zapewnia najwyższą jakość i rzetelność wyników. Wszystkie wyniki Monitoringu Ptaków Polskich są w sposób stały udostępnione społeczeństwu poprzez portal mapowy PM GIS, dostępny pod adresem: http://monitoringptakow.gios.gov.pl/PM-GIS/. Portal jest aktualizowany regularnie, 2 razy w roku, po zakończeniu i opracowaniu wyników odpowiednio, sezonu lęgowego oraz sezonu migracji i zimowania. Ponadto, opracowanie i przystępne dla każdego odbiorcy omówienie wyników każdego programu można znaleźć w corocznych raportach, dostępnych pod adresem: https://monitoringptakow.gios.gov.pl/raporty.html, gdzie zamieszczane są również tzw. raporty końcowe, cyklicznie podsumowujące kilka lat badań w ramach każdego realizowanego programu monitoringowego.

Odnosząc się do kwestii podniesienia odstrzału dzików informuję, że obecnie minister właściwy ds. środowiska jest odpowiedzialny za realizację rekomendacji Międzyresortowego zespołu ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń (zwany dalej „MZ ds. ASF”). Rekomendacje zobowiązują do maksymalnego odstrzału planowego dzików oraz działań związanych z poszukiwaniem dzików padłych w celu eliminacji ich ze środowiska naturalnego.

Ww. rekomendacje MZ ds. ASF zostały przekazane do realizacji, do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych i Polskiego Związku Łowieckiego, a raporty dotyczące odstrzału dzików oraz poszukiwań dzików padłych są przekazywane do tut. Ministerstwa oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w cyklu miesięcznym.

Dodatkowo MKiŚ informuje, że kwestie odstrzału sanitarnego dzików nie leża w kompetencjach Ministerstwa Klimatu i Środowiska, lecz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Źródło: KRIR http://krir.pl/2014-01-03-03-24-03/pozostale/7403-ministerstwo-klimatu-i-srodowiska-w-sprawie-szkod-w-uprawach-rolnych

Informacje kwartalne

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Daria, Wilhelmina