Festyn rodzinny w Pogwizdowie

Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby, ludzie stoją i na świeżym powietrzuW sobotę 4 czerwca na Polanie pod Gwiazdami w Pogwizdowie (gmina Paszowice, powiat jaworski) lokalne organizacje ( Koło Gospodyń Wiejskich w Pogwizdowie, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Pogwizdów, rada sołecka, OSP Pogwizdów, zespół ludowy „Kukułeczki”, rada kościelna, Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta) zorganizowały festyn rodzinny z wieloma atrakcjami. Dzień rozpoczął się od rodzinnych zawodów wędkarskich zorganizowanych przez Miłośników Wędkarstwa z Pogwizdowa. W zawodach wzięło udział 8 drużyn (dziecko + dorosły), a na podium znaleźli się:
I miejsce: Kazimierz i Dariusz Gontek,
II miejsce: Joanna Gonta i Sebastian Bartoszewicz,
III miejsce: Igor i Wiesław Gontarz.
Festyn rodzinny w Pogwizdowie przyciągnął wielu odbiorców z różnych regionów, pomimo niekorzystnych prognoz pogoda w pełni dopisała i nawet drobne krople deszczu nie przeszkodziły w imprezie, a piękne okoliczności przyrody oraz przygotowane atrakcje wraz z urozmaiconą i obszerną ofertą gastronomiczną sprawiły, że uczestnicy festynu mogli miło, radośnie, integracyjne i smacznie spędzić sobotnie popołudnie. Dzięki wsparciu Dolnośląskiej Izby Rolniczej Organizatorzy mogli zagwarantować dzieciom wiele atrakcji z okazji Dnia Dziecka. Gościnnie do Pogwizdowa przybył również Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej – p. Waldemar Jankowski, który tuż po uroczystym otwarciu festynu zabrał oficjalnie głos, kierując do organizatorów oraz uczestników wydarzenia słowa podziwu, podziękowania oraz najlepsze życzenia. Program urozmaiciły konkursy, zabawy, rower wodny po okolicznym stawie, tańce integracyjne oraz występy wokalne, muzyczne i artystyczne w wykonaniu zespołów ludowych „Kukułeczki” z Pogwizdowa oraz „Lipowianie” z Lipy, KGW Pogwizdów, Hanny i Kamila Miżdal, Adama Kowalskiego, uczniów Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Pogwizdowie, natomiast pokazem sprawnościowym zajęli się strażacy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogwizdowie. Festyn upływał w gwarnej i radosnej atmosferze do późnych godzin wieczornych.
Może być zdjęciem przedstawiającym 7 osób, ludzie stoją i na świeżym powietrzu
Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby, ludzie stoją i na świeżym powietrzu
Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby, ludzie stoją i na świeżym powietrzu

Delegaci RP DIR Powiatu Legnickiego na Posiedzeniu Rady

Dnia 3 czerwca 2022 r. w Legnicy odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Legnickiego.

Spotkanie otworzył i czuwał nad porządkiem obrad Przewodniczący Rady Grzegorz Rudziak.

Gośćmi na posiedzeniu Rady byli: Waldemar Jankowski Wiceprezes DIR, Andrzej Wańkowicz – Kierownik Sekcji Zamiejscowej KOWR w Legnicy Andrzej oraz Paweł Hawrylewicz Kierownik Biura Działań Społecznych i Środowiskowych Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR we Wrocławiu.

Kierownik SZGZ w Legnicy przedstawił zebranym m.in. zestawienie gruntów z zasobu KOWR jakie będą w najbliższym czasie udostępnione do wydzierżawienia oraz wykupu w powiecie legnickim. Informacje takie mają duże znaczenie dla rolników, ponieważ dają im więcej czasu na przygotowanie się do tych przetargów.

Paweł Hawrylewczy z ARiMR omówił zakończony etap przyjmowania wniosków o dopłaty obszarowe oraz do nawozów mineralnych. Podjęto także temat dotyczący różnic pomiędzy granicami ewidencyjnymi działek, a powierzchniami użytkowymi na których to podstawie ARiMR nalicza dopłaty. Problem ten dotyka wielu rolników, dlatego też należy znaleźć rozwiązanie tak, aby wyeliminować te rozbieżności.

Waldemar Jankowski Wiceprezes DIR przekazał informację z działań podejmowanych przez DIR w 2022 r. DIR uczestniczyła m.in. w Kongresie Izb Rolniczych pt. „Izby Rolnicze o przyszłości polskiego sektora żywnościowego w świetle zawirowań na rynkach rolnych.”

Przewodniczący Rady Grzegorz Rudziak wraz z Wiceprezesem Waldemarem Jankowskim przekazali Panu Zenonowi Grakowicz wieloletniemu kierownikowi BT DIR okolicznościowy medal w dowód uznania za wieloletnią współpracę przyznany z okazji 76-lecia OSP Granowice.

 

 

 

IX Sudecki Pokaz Polowy

3 czerwca na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Bożkowie odbył się Sudecki Pokaz Polowy.
Pokaz został zorganizowany przez Radę Powiatową Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Kłodzkiego, Dolnośląski Zespół Szkół w Bożkowie, Firmę Agro – Mat oraz Kubota przy wsparciu Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we Wrocławiu, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW oraz Bank BNP Paribas.
Pokaz rozpoczął się w Bożkowskim Centrum Umiejętności, gdzie przybyłych Gości powitał Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Kłodzku Leszek Bobula oraz Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych Józef Kochniarczyk.
Wśród zaproszonych Gości w pokazie uczestniczyli: Paweł Mazur – Członek Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Zbigniew Szczygieł – Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Józef Cież – były Profesor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Zbigniew Tur – Wójt Gminy Kłodzko , Szymon Tracz – Firma AGRO MAT, Jacek Hecht – Radny Powiatu Kłodzkiego, Julita Lisowska – Kierownik WIORiN / Oddział Kłodzko , Beata Mucha – Kierownik PT KRUS w Wałbrzychu, Zbigniew Dąbrowski – reprezentujący Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Waldemar Mazurek – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR we Wrocławiu, Mariusz Hydzik – Przewodniczący RP DIR w Świdnicy, Franciszek Baranowski – Prezes Spółki Lirpol a także Dorota Zielińska – Dyrektor TUW w Kłodzku. Udział w pokazie wzięli również delegaci Rad Powiatowych DIR z powiatu kłodzkiego i wrocławskiego, rolnicy a także uczniowie szkoły.
Józef Kochaniarczyk – Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Bożkowie przekazał informację na temat obecnej działalności szkoły w tym Bożkowskiego Centrum Umiejętności.
Po wystąpieniach zaproszonych Gości, w których poruszano tematy dot. m. in. działalności izb rolniczych, współpracy z Zespołem Szkół Rolniczych a także wdrażania nowej wspólnej polityki rolnej, rolnicy mieli możliwość wysłuchania wykładu dot. bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym przez prof. Cieża.
W ramach podziękowań i gratulacji w imieniu Dyrektora DODR Marka Tarnackiego na ręce Przewodniczącego Rady Powiatowej DIR Leszka Bobuli oraz Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Bożkowie Józefa Kochniarczyka Pan Zbigniew Dąbrowski złożył gratulacje za organizację IX Sudeckiego Pokazu Polowego.
W trakcie pokazu polowego została zaprezentowana gama sprzętu do zbierania zielonki marki KUBOTA – kosiarka, przetrząsacz, zgrabiarka, prasa zmienno-komorowa
Celem pokazu była prezentacja nowoczesnych rozwiązań usprawniających prace przy zbiorze paszy od koszenia po zwijanie bel. W trakcie zostały wykorzystane ciągniki KUBOTA serii M4, M5, M6, M7.
Podczas pokazu przeprowadzony został konkurs dot. bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym zorganizowany przez PT KRUS w Wałbrzychu. Na stoiskach wystawienniczych zorganizowanych przez DIR, KRUS, TUW, BNP Paribas, AGRO MAT rolnicy mieli okazję do uzyskania bieżących informacji.
Na zakończenie pokazu odbyło się podsumowanie I Ogólnopolskiego Konkursu Językowego dla sieci szkół rolniczych „Bożkowskie Potyczki Językowe” w którym Dolnośląska Izba Rolnicza była fundatorem nagród za zajęcie I miejsca w kategorii język rosyjski. Uroczystego wręczenia nagrody z ramienia DIR dokonała Przewodnicząca Komisji Budżetowej Elżbieta Ulatowska.
Józef Kochniarczyk Dyrektor Zespołu Szkół w Bożkowie podziękował za współpracę z Dolnośląską Izbą Rolniczą i wręczył na ręce Pani Ulatowskiej listy z podziękowaniami dla Prezesa Dolnośląskiej Izby Rolniczej Ryszarda Borysa oraz Przewodniczącego RP DIR w Kłodzku Leszka Bobuli.

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Jaworze

W dniu 1-go czerwca 2022r.  w miejscowości Jawor odbyło się posiedzenie RP DIR Powiatu Jaworskiego.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Waldemar Jankowski Wiceprezes Zarządu DIR.

Wiceprezes wraz z Wicestarostą Jawora Panem Stanisławem Laskowskim wręczyli zasłużonym delegatom RP odznaczenia za działalność na rzecz rolnictwa i rozwoju dolnośląskiej wsi oraz za szczególne zaangażowanie w działania na rzecz integracji środowisk wiejskich.

Złotym medalem został uhonorowany Pan Henryk Hawrylewicz a srebrnym Pan Mirosław Postuła. Wicestarosta Stanisław Laskowski odebrał z rąk Waldemara Jankowskiego statuetkę Jubileuszu 25-lecia Dolnośląskiej Izby Rolniczej w podziękowaniu za zaangażowanie w działania na rzecz dolnośląskiego rolnictwa.

W posiedzeniu udział wzięli zaproszeni Goście, którzy poruszyli tematy:

– Pan Adam Ćwik Powiatowy Inspektor Weterynarii w Jaworze omówił problemy związane z rozprzestrzenianiem się ASF oraz zagrożeniem ptasią grypą na terenie powiatu jaworskiego.

– Pani  Danuta Sługocka Kierownik Państwowej  Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa o/ Jawor, przedstawiła informacje z działań prowadzonych i planowanych w roku 2022 przez Oddział  na

terenie Powiatu Jaworskiego oraz przypomniała aktualnie obowiązujące przepisy ze szczególnym naciskiem na ochronę zapylaczy.

– Pani Lucyna Rzepka Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o/Jawor, podsumowała nabór wniosków o dopłaty obszarowe oraz do nawozów mineralnych.

– Pani Katarzyna Wojciechowska Kierownik PZDR w Jaworze, przedstawiła sprawozdanie z działalności Oddziału, oraz zachęciła rolników do korzystania z usług doradczych i szkoleń, które są dedykowane rolnikom.

– Wicestarosta Jaworski Stanisław Laskowski zachęcił do wymiany doświadczeń, oraz podkreślił zasadność zacieśniania współpracy z Dolnośląską Izbą Rolniczą.

 

Podczas posiedzenia Przewodniczący Rady Powiatowej wnioskował, aby w związku z 25- letnim funkcjonowaniem RP DIR Powiatu Jaworskiego zakupiono Sztandar. Wniosek przyjęto jednogłośnie.

 

Jubileusz 60-lecia działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Chrząstawie

W dniu 21 maja br. obchodzono piękny jubileusz Chrząstawskiego Koła Gospodyń Wiejskich.
Działalność koła wpisała się złotymi literami w historię gminy Czernica i z tego powodu przybyli liczni Goście, aby wspólnie z Paniami z Koła świętować Ich jubileusz. A byli to między innymi: Poseł na Sejm RP- Agnieszka Soin, Starosta Powiatu Wrocławskiego – Roman Potocki, Dyrektor DOR ARiMR- Magdalena Salińska, Dyrektor OR KRUS – Ewa Pawelec, Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej – Waldemar Jankowski, Wójt Gminy Czernica – Włodzimierz Chlebosz, Przewodniczący Rady Gminy Czernica- Leszek Kusiak, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Czernica- Jarosław Jagielski, radni i sołtysi z terenu gminy oraz licznie przybyli mieszkańcy obu Chrząstaw.
Wspominaliśmy największy sukces, a zarazem znak rozpoznawczy koła czyli chrząstawskie pierogi – pierogi ruskie z Chrząstawy zostały wpisane w dniu 21 października 2013 r. na listę produktów regionalnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Fakt ten był uhonorowaniem umiejętności kulinarnych Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Chrząstawie.
Jeszcze raz składamy wszystkim Członkiniom Koła podziękowania, za wieloletnią społeczną działalność na rzecz wspólnoty Mieszkańców obu Chrząstaw i Gminy Czernica, starania włożone w integrację społeczności, dbałość o zachowanie rodzimej tradycji, rozwój kultury i promocję gminy.
Może być zdjęciem przedstawiającym 11 osób, ludzie stoją, ludzie grający na instrumentach muzycznych i w budynku
Może być zdjęciem przedstawiającym 9 osób, ludzie stoją i w budynku
Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby i ludzie siedzą
Może być zdjęciem przedstawiającym 6 osób i w budynku

Dolnośląska Izba Rolnicza uczestniczyła w uroczystych obchodach Jubileuszu 76-lecia powstania OSP Granowice

Może być zdjęciem przedstawiającym 8 osób, ludzie stoją i na świeżym powietrzuW dniu 28 maja 2022r. w miejscowości Granowice, gmina Wądroże Wielkie, powiat jaworski odbyły się uroczystości związane z obchodami Jubileuszu 76-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej Granowice. W uroczystości udział wzięli m.in. Wicestarosta Jawora Stanisław Laskowski, Wójt Gminy Wądroże Wielkie Elżbieta Jedlecka, Wójt Gminy Mściwojów Mariusz Foryś, Zastępca Komendanta Głównego PSP Nadbrygadier Adam Konieczny, Starszy Brygadier PSP w Legnicy Wojciech Huk, Przewodniczący Rady Powiatowej w Jaworze Roman Sadowski, Prezesi okolicznych OSP oraz wielu zaproszonych gości.
Dolnośląską Izbę Rolniczą reprezentował Wiceprezes Waldemar Jankowski, który złożył wyrazy uznania dla wszystkich, którzy przez cały okres aktywności w OSP często narażali własne życie i zdrowie podczas nierównej walki z żywiołem troszcząc się o bezpieczeństwo tutejszej społeczności. Życząc wspaniałych osiągnięć oraz wytrwałości w realizacji wszelkich zamierzeń przekazał tutejszej Ochotniczej Straży Pożarnej zestaw ratowniczy z osprzętem, który było można zakupić dzięki współpracy Dolnośląskiej Izby Rolniczej oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w ramach ZWIĄZKU WZAJEMNOŚCI CZŁONKOWSKIEJ „Wieś Dolnośląska”.
Wiceprezes DIR Waldemar Jankowski oraz Pan Zenon Grakowicz, wieloletni Kierownik BT DIR w Legnicy, w dowód uznania za wieloletnią współpracę zostali odznaczeni okolicznościowymi medalami.
Podczas uroczystości otworzono Izbę Pamięci Pożarniczo – Sportowej, która powstała z inicjatywy Jana Grygorcewicza – Wiceprezesa OSP Granowice, działacza klubu sportowego Rodło, delegata do RP DIR Powiatu Jaworskiego. Uczestnicy spotkania mogli podziwiać zgromadzone przez kilkadziesiąt lat pamiątki związane z historią pożarnictwa oraz piłki nożnej. Uroczystość uświetniły występy orkiestry strażackiej oraz tutejszego zespołu ludowego.
Spotkanie pokazało, jak ogromna jest potrzeba spotkań ludzi, którzy przez okres pandemii byli pozbawieni takiej możliwości. Dodatkowo powód spotkania, jakim było uczczenie 76 lat aktywnych działań, skupił liczne grono osób zaangażowanych w działania OSP na przestrzeni tych lat.
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst
Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby, ludzie stoją i na świeżym powietrzu
Może być zdjęciem przedstawiającym 8 osób, ludzie stoją i na świeżym powietrzu

Obrady IX Walnego Zgromadzenia oraz przyjęte Stanowisko

Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby i ludzie stojąDnia 27 maja 2022r. w trybie zdalnym odbyło się Walne Zgromadzenie Dolnośląskiej Izby Rolniczej, któremu przewodniczył Prezes Zarządu Ryszard Borys. Funkcję sekretarza obrad sprawował Pana Dariusz Madejski.
Delegaci Walnego Zgromadzenia minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego w maju Pana Roberta Świdra, Przewodniczącego Rady Powiatowej DIR Powiatu Lubańskiego.
Poza kwestiami organizacyjnymi omówiono kluczowe zagadnienia związane z bieżącą sytuacją w rolnictwie. Zwrócono uwagę na potrzebę powoływania komisji szacujących starty spowodowane suszą oraz konieczność zmiany systemu monitorowania i stwierdzania tego zjawiska, gdyż wciąż nie daje on rzeczywistego obrazu i rozmiaru start. Ponadto wskazano problem szkód w pogłowiu zwierząt gospodarskich powodowanych przez wilki oraz zawnioskowano o zwrócenie się z wnioskiem do MRiRW w zakresie sposobu i zasadności przyjętych zasad przyznawania dopłat do ugorów.
❗️❗️️Przyjęto Stanowisko IX Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej VI kadencji z dnia 27 maja 2022roku❗️❗️
Samorząd rolniczy utworzono by działał na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i by reprezentował interesy zrzeszonych w nim podmiotów wymienionych w Rozdziale 1 , Art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. 2022, poz. 183). Rolnictwo jest strategicznym działem gospodarki państwowej. Na tle Unii Europejskiej udział rolnictwa w tworzeniu PKB jest u nas wciąż relatywnie wysoki i wynosi 3 proc., a w zatrudnieniu w sektorze rolno-spożywczym stanowi około 10 procent. Właściwe gospodarowanie, to nie tylko kwestia PKB, ale również zabezpieczenie bezpieczeństwa żywnościowego kraju, i co bardzo istotne, dbanie o dalsze funkcjonowanie „warsztatu pracy” rolników. Procesy globalizacji, przy dużej regionalizacji branży nawet w obrębie jednego gospodarstwa, coraz większy zakres wymaganej dokumentacji sporządzanej przez rolników przy nie adekwatnie szybko rosnącym wsparciu w tym zakresie, wciąż śrubowane normy produkcji przy postępującej redukcji dostępnych środków do produkcji oraz zaburzenie dochodowości produkcji będące konsekwencją ww. oraz braku możliwości planowania i przewidywania powodują, że rolnictwo stało się ryzykownym zajęciem. Zajęciem realizowanym przeważnie „pod chmurką”, która daje coraz mniej deszczu lub leje się z niej deszcz nawalny, do tego często z gradem…
Dolnośląska Izba Rolnicza od początku funkcjonowania samorządu rolniczego kieruje do przedstawicieli władz oraz szefów jednostek działających w obszarze rolnictwa wnioski mające na celu zwrócenie uwagi na kluczowe dla rolnictwa, nie tylko w naszym województwie, zagadnienia. Wskazujemy potrzebę zmian projektowanych bądź już funkcjonujących zasad, zgłaszamy propozycje rozwiązań jak również zwracamy uwagę na potrzebę wdrożenia konkretnych narzędzi. Nasze wnioski są wynikiem stałego kontaktu i bieżącej współpracy ze środowiskiem w którym codziennie funkcjonujemy. Mają one na celu zniesienie przeszkód, na które rolnicy napotykają w realizowanych pracach, bądź mają pozwolić na wdrożenie rozwiązań ułatwiających prowadzenie i podejmowanie przez osoby decyzyjne działań. Mają one więc konkretny cel i wiążą się z wymiernymi skutkami dla beneficjentów tych działań. Wiele wniosków przekłada się na zniesienie ograniczeń na które napotykają ww. instytucje, bądź przyczyniają się do usprawnienia prowadzonych przez nie działań.
Z ogromnym rozczarowaniem przyjmujemy zbyt częsty brak właściwej reakcji na zgłaszane przez samorząd rolniczy wnioski. Udzielanie nam odpowiedzi, w których czytamy wywód jak prawo bądź inne wytyczne regulują dane kwestie bądź całkowicie pozostawianie pism bez odpowiedzi nie powinno mieć miejsca. Z zaskoczeniem i wręcz niedowierzaniem przyjmujemy sytuacje, gdy okazuje się podczas spotkań, że przedstawiciele władz nie mają wiedzy o zagadnieniach czy wnioskach kierowanych w pismach z Izb. Znamy przepisy i wytyczne, znamy sytuację gospodarki. Nie po to składamy wnioski by dostać pismo z cytowanymi zapisami ww. aktów lecz po to by je właśnie zmienić. Dodatkowo może należy zweryfikować system obiegu informacji w instytucjach, tak by osoby decyzyjne miały przekazywaną rzetelną, pełną informację kierowaną do nich.
Stoimy na stanowisku, iż osiągnęliśmy punkt krytyczny, wymagający zdecydowanego, konkretnego i rzetelnego podejścia osób decyzyjnych do problemów z którymi się zmagamy. Oczekujemy szybkiego podjęcia skutecznych działań czy rozwiązań w ramach partnerskiej współpracy i dialogu z samorządem rolników. Poniżej wskazujemy priorytetowe wg nas obszary, w których od lat działano ze zbyt małą skutecznością:
1. Przyjęcie definicji aktywnego rolnika uwzględniającej propozycję samorządu rolniczego;
2. Przyjęcie zasady równego traktowania gospodarstw rodzinnych bez wprowadzania niezgodnych z definicją „sztucznych” podziałów.
3. Prowadzenie właściwej regulacji cen na rynkach rolnych – interwencja w zakresie cen środków do produkcji rolnej. Bulwersujące dla nas są informacje czytane w prasie, np. „Grupa Azoty zwiększyła zysk dziesięciokrotnie (…). W Segmencie Agro odnotowano wzrost cen (…) surowców do produkcji (w tym blisko 5-krotny wzrost ceny gazu ziemnego). Konsekwencją tych zmian był wzrost cen produktów nawozowych- podała spółka.”. Niedopuszczalne jest bogacenie się spółek Skarbu Państwa na rolnikach. Ta „ścieżka” powinna być wykorzystana przez rząd do wsparcia produkcji w kraju tańszej żywności.
4. Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi
• przyspieszenie rozdysponowania gruntów od lat pozostających w Zasobie. KOWR tłumaczy się nawałem pracy i brakiem wystarczających zasobów kadrowych. A przecież wystarczy szybko, maksymalnie uproszczoną ścieżką wyzbyć się trwale małych nieruchomości, i zacząć zajmować się sprawnie gruntami rzeczywiście istotnymi z rolniczego punktu widzenia.
• rozdysponowanie najlepiej poprzez sprzedaż małych nieruchomości do 2 ha wg. uproszczonych procedur, po stawkach określonych np. ceną żyta. W ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi SP wskazana jest w art. 30 ust 2 taka możliwość, jednak z powodu braku rozporządzeń wykonawczych w tym zakresie jest to przepis w zasadzie martwy, z którego KOWR nie korzysta.
• samorząd rolniczy musi mieć realny wpływ na rozdysponowywanie gruntów będących w Zasobie SP, opinia nie jest wiążąca i sprawia, że grunty często trafiają w ręce osób, które z rolnictwem nie mają nic wspólnego. Powinniśmy wiedzieć w czyje ręce ma trafić ziemia by była ona źródłem produkcji żywności a nie źródłem dochodu dla spekulantów.
5. Szkody w gospodarstwach wyrządzone przez zwierzęta (nie tylko łowne) oraz niekorzystne warunki pogodowe
• ułatwienie i przyspieszenie procedury szacowania strat, a nie jak obecnie jej wydłużanie. Rozszerzenie wykazu zwierząt wyrządzających szkody o muflony, żurawie, dzikie gęsi, łabędzie, gołębie grzywacze i kruki,
• należy określić maksymalną liczbę wilków, której obecność w środowisku nie będzie stanowić zagrożenia dla gospodarki rolnej człowieka w tym gospodarki łowieckiej,
• niezbędne jest wystąpienie do Ministra Środowiska o zmianę statusu ochrony wilka, z ochrony ścisłej na ochronę częściową . Liczebność wilków w Polsce pokazuje, że nie są one zagrożone wyginięciem, w wielu regionach stanowią już zagrożenie dla populacji zwierząt gospodarskich.
• należy wyznaczyć obszary, na których osiedlanie się wilków będzie niepożądane,
• wyłączenie wilków z ochrony całkowitej i objęcie ochroną częściową, wraz z prowadzeniem inwentaryzacji zwierząt i ewentualnej regulacji pogłowia,
• zmiana procedury stwierdzania i szacowania strat wywołanych niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Wciąż nie dopuszcza się stwierdzenia np. suszy w przypadku jej rzeczywistego występowania, gdyż nie ma jej uwidocznionej w systemie monitorowania. Należy już powoływać komisje szacujące straty oraz dopracować system monitorowania suszy.
6. Dramatyczna sytuacja pokazuje na potrzebę pilnego zajęcia się tematem racjonalnego gospodarowania wodą i zwiększenia środków finansowych na ten cel przy jednoczesnym uproszczeniu procedur przy ich pozyskiwaniu.
7. Obecna sytuacja energetyczna wymaga intensywnych prac nad rozwojem biogazowni.
8. Mając na uwadze wypowiedź Pana Janusza Wojciechowskiego, komisarza do spraw rolnictwa Komisji Europejskiej, wygłoszoną podczas Kongresu Izb Rolniczych w maju br., żądamy wstrzymania wdrożenia Wspólnej Polityki Rolnej i Zielonego Ładu w rolnictwie do czasu ustabilizowania sytuacji gospodarczej w kraju. Nie zgadzamy się z ww. wypowiedzią i jesteśmy zdania, że rolnictwo nie udźwignie zmian wprowadzanych w ramach ww. programów przyjętych w obecnym brzmieniu zapisów.
Pozostajemy do dyspozycji w kwestii szczegółowych ustaleń i dyskusji.
Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby i ludzie stoją
Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba
Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i garnitur
Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba, broda i tekst „00:19:02 ব) 00:39:50 00:39:50 09:4 30.05.2022”
Może być zdjęciem przedstawiającym ‎13 osób i ‎tekst „‎DIR 508 87 735 ŻWITEK WITEKAGATA DIR 508 087 735 Borys Ryszard Prezes Zarządu DIR Osip Franciszek Kanas Zdzisław Środa Mieczysław Brambor Maciej Laszczowski an Szydełko Witold rÄczek Ryszard Marczyck Wojtek ChomińskiKamil Kamil Kaszkur Mirosław Bozena Konczak Maka w esław Bozena Konczak .-..နי Jankowski Wald emar Bartosz asica Lesicki Franciszek TIi Mochol Michał TruśJerzy Truś Jerzy‎”‎‎
Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i w budynku
Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba
Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba
Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba, okulary i tekst „esickiFranciszek”
Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i w budynku
Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba
Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby, ludzie stoją i tekst „1 3 SLASK DOLNY NY DOL Borys Ryszard Zarządu DIR”

Konferencja pt. „Wzrost populacji wilków na południu Dolnego Śląska, zagrożenia dla rolnictwa i środowiska przyrodniczego”

Dnia 25 maja 2022 r. w Centrum Nauki i Sztuki ,, Stara Kopalnia,, w Wałbrzychu odbyła się konferencja pt. „Wzrost populacji wilków na południu Dolnego Śląska, zagrożenia dla rolnictwa i środowiska przyrodniczego”. Organizatorem spotkania była Rada Powiatową DIR w Wałbrzychu, Zarząd okręgowy PZŁ w Wałbrzychu, a współorganizatorami  Prezes Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Rad Powiatowych DIR powiatów kłodzkiego, świdnickiego, kamiennogórskiego i karkonoskiego. Konferencję prowadził Pan Paweł Mazur przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Wałbrzychu i członek Zarządu DIR.

Spotkanie uświetnili swoją obecnością goście z Czech: Pan Starosta Gminy Vernerowice inż. Tomas Havrlant oraz wicedyrektor Związku hodowców owiec i kóz na terenie Czech Roman Cieślar , obecna na spotkaniu była również Dyrektor biura OAK w Trutnowie Pani inż. Marcela Jezberowa.

W spotkaniu aktywnie uczestniczył Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej: Prezes Ryszard Borys, Wiceprezes Waldemar Jankowski, Członkowie Zarządu: Mirosław Kaszkur, Dariusz Madejski.

Ponadto w Konferencji wzięli udział członkowie Zarządu PZŁ w Wałbrzychu i Jeleniej Górze, przedstawiciele Naczelnej Rady Łowieckiej Panowie Jerzy Ignaszak oraz Stanisław Gmyrek, przedstawiciele: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu, rolnicy, przedstawiciele samorządów i organizacji ekologicznych.

Spotkanie otworzył Prezes DIR Ryszard Borys, głos również zabrał Roman Szełemej – Prezydent Miasta Wałbrzycha, a debatę rozpoczął pomysłodawca konferencji Wiesław Mąka członek Rady Powiatowej DIR Wałbrzych omawiając zagrożenia dla rolnictwa powodowane przez nadmierny wzrost populacji wilków w podregionie wałbrzyskim.

W dalszej części konferencji zostały przedstawione przez zaproszonych prelegentów następujące zagadnienia:

  • Stan i dynamika populacji wilków w Sudetach Srodkowych po czeskiej stronie. Dotychczasowe doświadczenia i wnioski w walce ze szkodami w rolnictwie na  przykładzie gminy Vernerovice i ziemi Broumovskiej – Ing. Tomas Havrlant Starosta Gminy Vernerovice oraz Ing. Roman Cieślar Svaz chovatelů ovcí a koz z.s.
  • Pożądana liczba zwierzyny łownej w lasach zarządzanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych we Wrocławiu – Pan Adam Dziubacki RDPL we Wrocławiu.
  • Program ochrony wilka. Liczba wilków na Dolnym Śląsku – Pan Michał Kwiatkowski RDOŚ we Wrocławiu.

W końcowej części konferencji Pan Paweł Mazur zainicjował dyskusję.

W trakcie dyskusji wysunięto następujące wnioski:

  • należy wystąpić do Ministra Środowiska o zmianę statusu ochron wilków, z ochrony ścisłej na ochronę częściową. Pozwoli to na redukcję populacji tych zwierząt.
  • należy określić maksymalną liczbę wilków, których obecność w środowisku nie będzie stanowić zagrożenia dla gospodarki rolnej człowieka, w tym gospodarki łowieckiej.
  • powinno się wyznaczyć obszary, na których osiedlanie wilków będzie niepożądane.

 

Podsumowanie konkursu KRUS

W dniu 27.05.2022r. na terenie powiatu bolesławieckiego odbyło się podsumowanie etapu regionalnego i wojewódzkiego XII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”. Laureatami zostało dwoje uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie. Pan Przewodniczący Powiatu Bolesławieckiego Dolnośląskiej Izby Rolniczej Franciszek Osip wraz z Kierownikiem Placówki Terenowej w Bolesławcu Sebastianem Fijałkowskim podczas uroczystego apelu podziękowali dyrekcji oraz nauczycielom za rozwijanie talentów dzieci.  Zwycięzcy za zajęcie I i III miejsca w etapie regionalnym oraz I w etapie wojewódzkim otrzymali nagrody.

Jubileusz TUW w Warszawie

Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej Ryszard Borys wraz z Wiceprezesem Waldemarem Jankowskim uczestniczyli w Jubileuszu 30-lecia Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Warszawie.
Gratulujemy wspaniałego Jubileuszu, życzymy dalszych sukcesów i dziękujemy za owocną współpracę z samorządem rolniczym.
Może być zdjęciem przedstawiającym 7 osób i ludzie stoją
Może być zdjęciem przedstawiającym 10 osób i ludzie stoją
Może być zdjęciem przedstawiającym 6 osób i ludzie stoją
Może być zdjęciem przedstawiającym 7 osób i ludzie stoją

Spotkanie rolników w Bardzie

20 maja w Bardzie Rada Powiatowa Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Ząbkowickiego zorganizowała spotkanie dla rolników dotyczące rehabilitacji leczniczej po COVID19, wzmacniania odporności a także strategii „Od pola do stołu”.

Wśród zaproszonych Gości w spotkaniu uczestniczyli Waldemar Jankowski – Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Beata Mucha – Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Wałbrzychu , Franciszek Baranowski – Przedstawiciel Zarządu DIR ds. TUW, Dorota Zielińska – Kierownik Oddziału TUW w Kłodzku, Celina Chacińska – Doradca Żywienia Optymalnego, Mirosław Prycik – Firma Datii, Piotr Kurpiecki – Właściciel Firmy Jura – Pol , Anna Gołdyn – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Ząbkowickiego, Krystyna Grzech – Radna Powiatu Ząbkowickiego, Marek Wereśniak – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa w Ziębicach, Marek Brusiło – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Strzelinie, Waldemar Mazurek – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR we Wrocławiu  oraz Piotr Rakoczy – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Dzierżoniowie

Po powitaniu Gości przez Przewodniczącego Rady Powiatowej DIR w Ząbkowicach Śląskich Pana Wiktora Skotnickiego głos zabrał Wiceprezes Zarządu DIR Pan Waldemar Jankowski. Przedstawił rolę i działalność izb rolniczych na przestrzeni 25 lat. Zaznaczył jak ważna jest współpraca z rolnikami a także organizowanie spotkań, z których informacje o tym jakie są szanse i zagrożenia w rolnictwie możemy przekazywać młodszemu pokoleniu. Podkreślił, że jako rolnicy musimy być prawnikami, ekonomistami, mechanikami a także ekspertami ds. sprzedaży i marketingu. Pan Jankowski przekazał również bieżące informacje z działań podejmowanych przez Zarząd DIR w tym ostatnich wystąpień a także wydarzeń, w których udział brały władze Izby.

Pani Beata Mucha Kierownik Placówki Terenowej KRUS na początku omówiła zakres świadczeń. Następie przekazała informację o działalności prewencyjnej KRUS. Kasa prowadzi corocznie turnusy rehabilitacyjne dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu rolników. Rehabilitacja lecznicza realizowana za pośrednictwem KRUS jest rzeczowym świadczeniem zdrowotnym na które kierowani są: rolnicy ubezpieczeni w KRUS, zagrożeni całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym, uznani okresowo za całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym, którzy rokują jej odzyskanie w wyniku dalszego leczenia i rehabilitacji, a także dzieci rolników uprawnionych do świadczeń KRUS. Podstawą skierowania osoby po przebytej chorobie COVID-19 jest:

-wniosek o skierowanie na rehabilitacje leczniczą wystawiony przez lekarza leczącego POZ lub lekarza specjalistę,

-prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy Kasy lub Komisji lekarskiej Kasy.

Do ww. wniosków dołączamy:

-dokumentację medyczną potwierdzającą przebytą chorobę COVID-19 oraz jej następstwa

-kartę informacyjną z leczenia szpitalnego z powodu COVID-19 lub pozytywne wyniki testów diagnostycznych,

– wyniki badań laboratoryjnych, obrazowych i czynnościowych w zależności od danego przypadku.

Przy kierowaniu osób po przebytej chorobie COVID-19 uwzględnia się obowiązujące w KRUS wskazania i przeciwwskazania do kierowania na rehabilitację leczniczą.

Pani Dorota Zielińska – dyrektor Placówki TUW w Kłodzku przedstawiła ofertę Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW.  Lista agentów specjalizująca się w ubezpieczeniach rolnych dostępna na stronie DIR: https://izbarolnicza.pl/2020/01/23/zwiazek-wzajemnosci-czlonkowskiej/

Pan Franciszek Baranowski – pełnomocnik Zarządu DIR ds. TUW omówił działalność Związku Wzajemności Członkowskiej przy DIR.

Ponadto jako prezes Spółki Lirpol działającej przy Dolnośląskiej Izbie Rolniczej zachęcił do korzystania z Mobilnej Stacji Kontroli Pojazdów.

Dużym zainteresowaniem wśród zebranych cieszyło się wystąpienie Pani Celiny Chacińskiej – doradcy żywieniowego, dietoterpaeutki, autorki książek „Świadome Odżywianie – Świadome Życie” oraz Świadome Odżywianie – Dieta Ketogeniczna.  Przekazała zebranym w jaki sposób dbać o odporność w dobie pandemii – jak ważne jest to co jemy dla naszego organizmu. Dzięki wykładowi Pani Celiny uczestnicy dowiedzieli się na czym polega dieta ketogeniczna i jakie są zalety jej wprowadzania w życie.

Pan Mirosław Prycik – Dolnośląski Akcelerator Technologii i Innowacji przedstawił temat „Od pola do stołu” omawiając również katalog produktów firmy DATII.

Na zakończenie spotkania ofertę firmy Jura – Pol przedstawił jej właściciel Pan Piotr Kurpiecki. Firma zajmuje się produkcją, dystrybucją i sprzedażą granulowanego wapna nawozowego.

Podczas spotkania został przeprowadzony konkurs „Bezpieczne gospodarstwo rolne” zorganizowany przez Placówkę Terenowa KRUS w Wałbrzychu.

 

 

Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Marii, Antoni