Wyjazd Szkoleniowy POLAGRA – PREMIERY

 

Szanowni Państwo,

Dolnośląska Izba Rolnicza organizuje wyjazdy szkoleniowe do Poznania na Międzynarodowe Targi POLAGRA – PREMIERY: 

 

17.01. 2020 r. Rada Powiatowa DIR w Kamiennej Górze oraz Jeleniej Górze – kontakt w Biurach Terenowych bądź pod nr telefonu 501472608

18.01.2020 r. Rada Powiatowa DIR w Lubinie – kontakt w Biurze Terenowym DIR w Lubinie bądź pod nr telefonu: 508 087 734

19.01.2020 r. Rada Powiatowa DIR w Górze – szczegółowe informacje pod nr tel.  882 558 181

 

Chętne osoby prosimy o bezpośredni kontakt ze wskazanymi powyżej Biurami Terenowymi.

 

 

Uroczyste i robocze posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Jeleniej Górze

 

Jak co roku pod koniec grudnia Rada Powiatowa DIR w Jeleniej Górze zebrała się na ostatnim powiedzeniu, na którym podsumowano działalność izbową. Był to rok wyborów do samorządu powiatowego i jednocześnie rok normalnej działalności samorządowej w bardzo trudnym okresie katastrofalnej suszy. Wszystkie najważniejsze cele i zamierzenia, które zaplanowano na początku roku zostały wykonane.

Uroczyste podziękowanie  dla Zdzisława Ożgi z Wińska za wieloletnią współpracę z samorządem rolniczym

 

 

W dniu 19.12.2019r. odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Wołowskiego, któremu przewodniczył Jerzy Truś. W spotkaniu udział wzięli Delegaci RP DIR Powiatu Wołowskiego – Justyna Grocholska, Karol Sygnatowicz, Wiesław Jaroń, Michał Kudryński i Adrian Wawrzyniak oraz Prezes DIR Leszek Grala, Wicestarosta Wołowski Jarosław Iskra, przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Wołowie, Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym oraz Gminy Wińsko, kierownik Oddziału PIORiN w Wołowie Adam Klarzyński oraz Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Wołowie Jerzy Gągolewski.

Gościem honorowym Posiedzenia był Pan Zdzisława Ożga z Wińska, wieloletni działacz izb rolniczych na Dolnym Śląsku.

KOWR uwzględnił postulaty DIR – grunty w Naborowie dla rolników indywidualnych

Na ostatnim posiedzeniu w listopadzie br. RP DIR w Wołowie Rada Powiatowa oraz rolnicy przekazali Dyrektorowi KOWR swoje uwagi do programu rozdysponowania 367 ha gruntów wraz z budynkami w Naborowie, Stobnie i Brzegu Dolnym, które w dniach 2-3.09.2019r zostały przejęte przez KOWR od byłego dzierżawcy  spółki „Agro-Mat”. Szczególnie dużo emocji wśród rolników wzbudziła informacja, że KOWR chce przeznaczyć do dzierżawy z budynkami aż 162 ha. Na spotkaniu w Wołowie Dyrektor KOWR Mirosław Kulesza obiecał, że ponownie przyjrzy się postulatom Delegatów z Wołowa, którzy zawnioskowali o podział nieruchomości w taki sposób, by utworzyć wraz z budynkami nieruchomość o pow. ok. 70 ha, a resztę podzielić umownie na mniejsze nieruchomości niezabudowane i przeznaczyć je dla rolników. Dyrektor KOWR M. Kulesza dotrzymał słowa i zmienił koncepcję rozdysponowania nieruchomości tej nieruchomości. Zgodnie z postulatami DIR wraz z budynkami zostanie wydzierżawionych ok. 89 ha. Pozostała część, tj. ok 73 ha gruntów rolnych niezabudowanych zostanie podzielona na 5 części o powierzchni ok: 11,81 ha, dwie działki po 13,45 ha i 2 działki po 16,76 ha. Jak poKOWR dkreślił Prezes Leszek Grala na spotkaniu z Radą Powiatową w dniu 19.12.2019r.  ten przykład pokazuje, że warto upominać się o swoje i przekazywać Dyrektorowi KOWR wszystkie oczekiwania rolników. Jak podkreślił, nie zawsze argumenty przekazywane przez DIR są od razu przez KOWR przyjmowane, ale jeżeli całe środowisko rolnicze i wszystkie organizacje będą jednoczyć swoje działania, to możliwe jest osiągnięcie najkorzystniejszych rozwiązań dla rolników. Możliwe jest to również dzięki temu, że obecny Dyrektor KOWR Pan Mirosław Kulesza jest otwarty na dialog z rolnikami.

 

W załączeniu nowa propozycja KOWR rozdysponowania nieruchomości w Naborowie o pow. 162 ha.

Barbara Pajor

 

 

Uroczyste Posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Oleśnickiego

 

16 grudnia br. w świetlicy wiejskiej w Dalborowicach, gmina Dziadowa Kłoda, odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Oleśnickiego. Podczas spotkania podsumowano działalność Rady Powiatowej w 2019 r. zwracając szczególną uwagę na trudności, z jakimi stykali się producenci rolni w mijającym roku. Był to niewątpliwie rok bardzo trudny, przede wszystkim ze względu na kolejną już klęskę suszy, niskie ceny skupu artykułów i płodów rolnych przy stale rosnących kosztach produkcji czy postępującą ekspansję wirusa ASF, którego pierwsze przypadki stwierdzono na obszarze województwa dolnośląskiego.

Prezentacje Stołów Wigilijnych

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wspólnie z Oddziałem Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz partnerami zorganizował Prezentację Tradycyjnych Stołów Wigilijnych w dniu 15 grudnia br. w Pasażu Grunwaldzkim we Wrocławiu.

Uroczystego otwarcia dokonali Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Grzegorz Macko, Zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zygmunt Skiba oraz Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej  Ryszard Borys .

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Kamiennej Górze

 

16 grudnia w Restauracji Rustykalna w Krzeszowie odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Kamiennogórskiego .W posiedzeniu uczestniczyli: Pan Mirosław Kaszkur Członek Zarządu DIR ,Wójtowie i Burmistrzowie oraz pracownicy referatów rolnictwa i przedstawiciele instytucji współpracujących z rolnictwem – Pani Edyta Wyrostek Kierownik BP ARiMR i Pani Katarzyna Banaś kierownik Powiatowego Biura Doradztwa Rolniczego.

Otwarcie stacji meteorologicznej w Gminie Dzierżoniów

 

16 grudnia oficjalnego otwarcia stacji meteorologicznej w Gminie Dzierżoniów dokonał Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Dzierżoniowie Pan Piotr Rakoczy. Wśród zaproszonych Gości w wydarzeniu uczestniczyli: Leszek Grala – Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Paweł Mazur – Członek Zarządu DIR, Wiktor Skotnicki – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Ząbkowicach Śląskich, Andrzej Bolisęga – Wicestarosta Powiatu Ząbkowickiego, Marek Chmielewski – Wójt Gminy Dzierzoniów, Dorota Konieczna – Enozel – Burmistrz Pieszyc, Krzysztof Chudyk – Burmistrz Piławy Górnej, Jarosław Tyniec – Wójt Łagiewnik oraz Jarosław Węgrowski – Burmistrz Niemczy.


Stacja zlokalizowana jest w sąsiedztwie gospodarstwa Państwa Ostrowskich w Marianówku w Gminie Dzierżoniów, którzy bezpłatnie przekazali grunt pod jej budowę. Pomysł budowy zrodził się w poprzedniej kadencji Dolnośląskiej Izby Rolniczej pod przewodnictwem Pani Grażyny Sadowskiej. Inicjatywę Rady poparł Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej oraz lokalni samorządowcy.
Pozyskiwane dane pomiarowe ze stacji będą m. in. informować o zasięgu występowania suszy. Dostęp do pomiarów będą mieli nie tylko rolnicy, ale również wszyscy mieszkańcy Powiatu, którzy będą mogli monitorować przebieg pogody. Stacja będzie wchodzić w skład Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej wdrożonego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.
Po oficjalnym otwarciu Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Dzierżoniowie Pan Piotr Rakoczy zaprosił wszystkich na uroczyste posiedzenie Rady. Spotkanie było okazją do podsumowania działalności Izby w 2019 roku, podziękowań oraz planów na rok 2020.

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 2020

Rząd przyjął rozporządzenie dotyczące zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w 2020 roku. Rolnicy odzyskają ponad 1,1 mld złotych podatku zapłaconego w paliwie rolniczym. Jakie będą stawki i w jakim terminie rolnicy mogą składać wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze?

Rząd przyjął stawkę zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w 2020 roku

We wtorek 7 stycznia 2020 roku rząd przyjął rozporządzenie w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2020 roku. Jest ona dokładnie taką jaką Tygodnik Poradnik Rolniczy już opisywał w październiku 2019 roku i stawki zwrotu podatku akcyzowego paliwa rolniczego wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju.

Jest to taka sama stawka jak w poprzednim roku. Chociaż organizacje rolnicze apelowały do rządu o zwiększenie tej stawki. Jak podaje rząd, uwagi te nie zostały uwzględnione ze względu na ograniczone możliwości budżetu.

 

Jakie będą kwoty zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w 2020 roku?

Zgodnie z prawem kwota zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze zależy od użytków rolnych, na których gospodaruje rolnik lub wielkość stada bydła jaki rolnik utrzymuje. Dotyczy to zarówno krów mlecznych, jak i bydła ras mięsnych, przy czym wielkość stada jest podawana w Dużych Jednostkach Przeliczeniowych (DJP). Wpływ na wielkość zwrotu akcyzy za paliwo ma także limit rocznego zużycia paliwa rolniczego.

Rząd określił, że w 2020 roku rolnik będzie mógł otrzymać kwotę zwrotu akcyzy za paliwa rolnicze w wysokości: 

  • 100 złotych do 1 ha użytków rolnych, 
  • 30 złotych do 1 DJP bydła.

 

W jakim terminie można składać wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w 2020 roku?

Wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze rolnicy muszą składać w urzędzie gmin.

Wnioski są składane dwa razy w ciągu roku: 

  • od 1 do 28 lutego 2020 roku za paliwo zużyte do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku,
  • od 1 do 31 sierpnia 2020 roku za paliwo zużyte do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2020 roku.

 

Ponad 1,1 mld złotych rząd zwróci rolnikom za akcyzę zawartą w paliwie rolniczym

Z wyliczeń Rady Ministrów wynika, że o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze może ubiegać się łącznie ponad 1,385 mln gospodarstw rolnych, wśród nich ponad 340 tys. gospodarstw utrzymujących bydło.

Rząd w budżecie na 2020 rok w rezerwie celowej „Dopłaty do paliwa rolniczego” zaplanował 1,180 mld złotych. Z tej kwoty 23,14 mln złotych trafi do urzędów gmin na pokrycie kosztów przeprowadzenia weryfikacji wniosków i wypłaty zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze. Z kolei do rolników ma trafić 1 mld 156 mln 860 tys. złotych.

 

Samorząd rolniczy chce rozszerzenia dopłat do paliwa rolniczego do wszystkich zwierząt gospodarskich

W trakcie konsultacji społecznych do tego rozporządzenia Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskowała o uwzględnienie dodatkowego zwrotu akcyzy do paliwa rolniczego dla hodowców trzody chlewnej, koni, owiec i kóz, na tej samej zasadzie co obowiązuje hodowców bydła.

Z kolei jeden z postulatów Związku Sadowników RP dotyczył możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego przez rolników posiadających grunty rolne w rożnych gminach do tylko jednej gminy na wszystkie swoje grunty lub do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jednak ministerstwo i rząd nie uwzględniły tych uwag, ponieważ wymagają one zmiany ustawy.

 

Źródło: https://www.tygodnik-rolniczy.pl/articles/aktualnosci_/zwrot-akcyzy-za-paliwo-rolnicze-2020-rzad-zatwierdzil-stawki/

Gala liderów dolnośląskiej wsi

 

Dnia 14 grudnia 2019r. w Teatrze Starym w Bolesławcu odbyła się ,,Gala liderów dolnośląskiej wsi’’. Na zaproszenie Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Legnicy oraz Stowarzyszenie Żeliszowski Potok, do Bolesławca przybyły Koła Gospodyń Wiejskich z całego Dolnego Śląska. Gala była okazją do wręczenia podziękowań dla osób i instytucji zaangażowanych w działania na rzecz środowisk wiejskich. Organizatorzy uhonorowali statuetką Leszka Gralę , Prezesa Dolnośląskiej Izby Rolniczej, podkreślając znaczące wsparcie Izby dla działań RZKRiOR w Legnicy oraz  dolnośląskich KGW. Swoją twórczość reprezentowały zespoły folklorystyczne m.in. Polne Maki z Grębocic i Żeliszowianki z Żeliszowa . Reprezentantem współczesnego nurtu w muzyce był Roman Matecha.

Słowa prezesa

Za kilka, może kilkanaście godzin chyba najważniejsza chwila...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0160 +0,34% [00:19]
 EUR / JPY 118,5900 -0,36% [00:19]
 EUR / PLN 4,2625 +0,18% [00:19]
 USD / JPY 109,8640 +0,03% [00:19]
 USD / PLN 3,9480 +0,58% [00:18]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Arnold, Jozef, Konrad