Szkolenie dla rolników

 

W dniu 12 lutego w miejscowości Obora gmina Lubin odbyło się szkolenie dla rolników z powiatu lubińskiego i polkowickiego, podczas którego próbowano znaleźć odpowiedź w jaki sposób zminimalizować nakłady w stosowaniu nawozów bez uszczerbku na plony oraz w jaki sposób ograniczyć straty wody w glebie w dobie zmian klimatycznych.

Konkursy Bożonarodzeniowe

Rada Powiatowa Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Lubinie ufundowała nagrody w konkursach Bożonarodzeniowych. Celem konkursów była popularyzacja przygotowania tradycyjnych kartek i ozdób świątecznych, rozwijanie wrażliwości artystycznej i kreatywności, a także aktywizacja mieszkańców poszczególnych gmin.

 

 

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Lubinie

W dniu 8 czerwca w Urzędzie Gminy w Lubinie odbyło się Posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Lubińskiego, w którym udział wzięli: Ryszard Borys Wice Prezes DIR, Wiesława Bober Powiatowy Lekarz Weterynarii, Arkadiusz Dulemba Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego Gminy Lubin, Rudna i Ścinawa.

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Lubinie

W dniu 16 września w Urzędzie Gminy w Lubinie odbyło się Posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Lubińskiego, poświęcone tematyce pszczelarstwa. W posiedzeniu udział wzięli: Tadeusz Kielan Wójt Gminy Lubin, Wiesława Bober Powiatowy Lekarz Weterynarii, Robert Marek Kierownik Biura Powiatowego ARiMR, Arkadiusz Dulemba Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego, Dominik Byrski Kierownik PIORiN o/w Lubinie oraz przedstawiciele Koła Pszczelarzy w Lubinie z Prezesem Bolesławem Banaś i przedstawiciele Stowarzyszenia Pszczelarzy Zagłębia Miedziowego w Rudnej z Prezesem Zbigniewem Smoła. Spotkanie prowadził Przewodniczący Rady Powiatowej Franciszek Lesicki. W trakcie spotkania przedstawione zostały zagadnienia dotyczące wymogów związanych z rejestracją pasieki w Inspekcji Weterynaryjnej, a także podzielono się uwagami na temat współpracy pomiędzy rolnikami i pszczelarzami. Zwrócono uwagę, że współpraca z Zarządem Dolnośląskiej Izby Rolniczej zaowocowała tym, że zainteresowano Parlamentarzystów problemami z jakimi borykają się pszczelarze.

 

Wyjazd Szkoleniowy na Międzynarodowe Targi Rolnicze POLAGRA – PREMIERY

Grupa rolników z terenu powiatu lubińskiego w dniu 18 stycznia 2020 roku uczestniczyła w wyjeździe na Targi POLAGRA – PREMIERY w Poznaniu. Wyjazd zorganizowany i dofinansowany został przez Radę Powiatową DIR Powiatu Lubińskiego.  Na zwiedzających czekało 300 wystawców z kraju i ze świata. W pawilonach była możliwość zapoznania się z najnowszymi i najnowocześniejszymi maszynami i urządzeniami rolniczymi, wykorzystywanymi m.in. do uprawy gleby, nawożenia, sadzenia, ochrony i pielęgnacji roślin, czy zbierania plonów, jak również z kompletną ofertą środków do produkcji i usług dla rolnictwa. Zainteresowani mogli spotkać się bezpośrednio z przedstawicielami wszystkich liczących się instytucji i agencji związanych z branżą rolniczą. W trakcie tragów odbywały się też szkolenia i konferencje. Dużym zainteresowaniem cieszyła się strefa precyzyjnego rolnictwa poświęcona nowych technologiom w rolnictwie sprzyjającym bardziej efektywnej pracy w polu. W strefie prezentowane były specjalistyczne oprogramowania, innowacyjne akcesoria i nowatorskie rozwiązania informatyczne pozwalające  właścicielom gospodarstw inaczej zarządzać posiadanymi gruntami.

Irena Danieluk

 

II Forum Rolnicze Powiatu Lubińskiego

Na II Forum Rolniczym Powiatu Lubińskiego w dniu 31.01.2020 roku w Rudnej w Centrum Kultury spotkali się członkowie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej z przedstawicielami samorządu terytorialnego i jednostek pracujących na rzecz rolnictwa.

Posiedzenie Rady DIR w Lubinie

 

 

Na posiedzeniu w dniu 12.12.2019 roku w Lubinie spotkali się członkowie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej z przedstawicielami samorządu terytorialnego  i jednostek pracujących na rzecz rolnictwa.

Forum Rolnicze Powiatu Lubińskiego

 

Dnia 29 listopada w Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie odbyło się Forum Rolnicze Powiatu Lubińskiego. Z zaproszenia na Forum skorzystali: Leszek Grala Prezes Zarządu DIR, Wiesława Bober Powiatowy Lekarz Weterynarii, Marek Nieruchalski Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubin, Robert Marek Kierownik Biura Powiatowego ARiMR, Arkadiusz Dulemba Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego, Dominik Byrski Kierownik Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin o/ Lubin, Franciszek Baranowski Pełnomocnik Zarządu DIR ds. współpracy z TUW, przedstawiciele Kół Łowieckich oraz licznie przybyli rolnicy. Organizatorzy Forum: przewodniczący Rady Powiatowej DIR Franciszek Lesicki i Burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła przywitali przybyłych gości. W trakcie spotkania omówiono kwestię ilości złożonych wniosków o płatności w kampanii 2019 i wypłaconych zaliczek oraz stan płatności wniosków suszowych, których wypłaty zostały wstrzymane ze względu na brak środków. Wiesława Bober przedstawiła kwestię zagrożeń wynikających z potwierdzonymi przypadkami choroby ASF u dzików w woj. lubuskim oraz potwierdzonym przypadkiem tej choroby w gminie Kotla w powiecie głogowskim. W związku z tym, gmina Kotla znalazła się w obszarze objętym ograniczeniami tzw. strefie czerwonej, natomiast w obszarze ochronnym tzw. strefie żółtej znalazły się w powiecie głogowskim: miasto i gmina Głogów, gmina Pęcław, Żukowice i Jerzmanowa, w powiecie polkowickim: gminy Gaworzyce, Grębocice, Radwanice oraz część gminy Przemków oraz w powiecie górowskim gmina Niechlów. Poinformowała także na co zwrócić uwagę, aby ustrzec swoje gospodarstwa przed tą chorobą. Nadleśniczy Marek Nieruchalski poinformował jakie działania są podejmowane, aby zminimalizować rozprzestrzenienie się choroby. Poruszona została także tematyka szkód łowieckich. Prezes Leszek Grala podziękował organizatorom za inicjatywę zorganizowania Forum. Podkreślił, że ASF to nie tylko problem gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną, ale dotyka on wszystkie gospodarstwa produkujące zboża i inne rośliny wykorzystywane  jako pasza.

 

III Gminne Forum Rolnicze w Oborze

Tradycyjnie już w świetlicy wiejskiej w miejscowości Obora gm. Lubin w dniu 13 marca odbyło się III Gminne Forum Rolnicze. Odbyło się ono z inicjatywy wójta Gminy Lubin Tadeusza Kielana oraz Przewodniczącego Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Lubińskiego Franciszka Lesickiego. Wzięli w nim udział rolnicy i hodowcy z naszego regionu, a także przedstawiciele  wielu instytucji zajmujących się tematyką rolnictwa.

II Gminne Forum Rolnicze

W świetlicy wiejskiej w miejscowości Obora gm. Lubin w dniu 13 października odbyło się II Gminne Forum Rolnicze z inicjatywy wójta Gminy Lubin Tadeusza Kielana oraz Przewodniczącego Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Lubińskiego Franciszka Lesickiego. Wzięli w nim udział rolnicy i hodowcy z naszego regionu, a także przedstawiciele wielu instytucji zajmujących się tematyką rolnictwa.

Informacje kwartalne

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Justyna, Cyprian