Wyjazd Szkoleniowy na Międzynarodowe Targi Rolnicze POLAGRA – PREMIERY

Grupa rolników z terenu powiatu lubińskiego w dniu 18 stycznia 2020 roku uczestniczyła w wyjeździe na Targi POLAGRA – PREMIERY w Poznaniu. Wyjazd zorganizowany i dofinansowany został przez Radę Powiatową DIR Powiatu Lubińskiego.  Na zwiedzających czekało 300 wystawców z kraju i ze świata. W pawilonach była możliwość zapoznania się z najnowszymi i najnowocześniejszymi maszynami i urządzeniami rolniczymi, wykorzystywanymi m.in. do uprawy gleby, nawożenia, sadzenia, ochrony i pielęgnacji roślin, czy zbierania plonów, jak również z kompletną ofertą środków do produkcji i usług dla rolnictwa. Zainteresowani mogli spotkać się bezpośrednio z przedstawicielami wszystkich liczących się instytucji i agencji związanych z branżą rolniczą. W trakcie tragów odbywały się też szkolenia i konferencje. Dużym zainteresowaniem cieszyła się strefa precyzyjnego rolnictwa poświęcona nowych technologiom w rolnictwie sprzyjającym bardziej efektywnej pracy w polu. W strefie prezentowane były specjalistyczne oprogramowania, innowacyjne akcesoria i nowatorskie rozwiązania informatyczne pozwalające  właścicielom gospodarstw inaczej zarządzać posiadanymi gruntami.

Irena Danieluk

 

Informacje kwartalne

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Daria, Wilhelmina