Sprawy przetargów na grunty państwowe zdominowały posiedzenie Rady Powiatowej DIR  Powiatu Górowskiego.

W dniu 12 maja 2021r w Biurze Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Górze odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Górowskiego, które prowadził Przewodniczący Rady Jan Rewers. W posiedzeniu uczestniczyli także: Ryszard Borys – Wiceprezes DIR, Waldemar Jankowski – członek Zarządu DIR oraz Barbara Pajor – Zastępca Dyrektora Biura we Wrocławiu. Ryszard Borys i Waldemar Jankowski przedstawili delegatom najważniejsze działania i inicjatywy jakie są podejmowane przez Zarząd. Przekazali także, że wszystkie wnioski kierowane do instytucji bądź Ministerstw i odpowiedzi na nie są umieszczane na stronie internetowej Izby oraz mediach społecznościowych. Obrady Rady Powiatowej zdominował jednak temat przetargów na dzierżawę nieruchomości, które przeprowadza wrocławski Oddział KOWR i problemy jakie w tym temacie zgłaszają rolnicy. Najwięcej kontrowersji wśród rolników wywołują przetargi jakie w ubiegłym roku odbyły się na nieruchomości w Witoszycach. Jedna z tych nieruchomości o powierzchni aż 175 ha do dziś jest niezagospodarowana, natomiast drugą o pow. 24 ha wygrała osoba, która nie jest rolnikiem indywidualnym. Informacje jakie w tych sprawach rolnikom przekazuje KOWR we Wrocławiu są niewystarczające i w dalszym ciągu rolnicy mają szereg zarzutów w tym temacie. Dla młodych rolników z powiatu górowskiego są to sytuacje oburzające, ponieważ pomimo ich licznych wniosków o podział nieruchomości o pow. 175 ha w Witoszycach na mniejsze działki oraz zapewnień ze strony Zastępcy Dyrektora KOWR Artura Mackiewicza złożonych na spotkaniu w dniu 15.01.2020r. nie zostały one uwzględnione. Dyrekcja KOWR we Wrocławiu zdecydowała przeznaczyć te 175 ha do dzierżawy w całości, w przetargu ustnym, uzasadniając to wówczas koniecznością szybkiego jej zagospodarowania. Kolejną sprawą, którą na spotkaniu poruszali rolnicy to łąki nadodrzańskie o łącznej powierzchni ok. 300 ha, na które 3 lata temu rolnikom wypowiedziano umowy dzierżawy. Rolnicy, którzy prowadzą chów bydła bardzo mocno zabiegali o podpisanie umów, ale odsyłano ich pomiędzy KOWR we Wrocławiu a Wodami Polskimi. Dziś okazuje się, że pominięto rolników, bo Wody Polskie wydzierżawiły te łąki osobie, która ich nie użytkuje. Wiceprezes Ryszard Borys zadeklarował, że podejmie interwencję w tych sprawach i będzie dążył do zorganizowania pilnego spotkania rolników z Dyrektorem OT KOWR we Wrocławiu Tomaszem Krzeszowcem, na którym będą mogli oni przedstawić swoje zastrzeżenia i uzyskać wyjaśnienia. Wiceprezes Ryszard Borys zrealizował swoje deklaracje i już następnego dnia, tj. 13 maja rolnicy zostali zaproszeni przez Dyrektora KOWR na spotkanie.

 

Na spotkaniu w Górze Wiceprezes DIR podkreślił, że pomimo tego, iż kompetencje izb rolniczych sprowadzają się wyłącznie do wyrażania opinii i składania wniosków, to DIR robi wszystko, by rozwiązywać problemy rolników. Jak podkreślił wiele spraw udało się rozwiązać z korzyścią dla rolników.

 

Irena Danieluk

Biuro Terenowe w Lubinie

Informacje kwartalne

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Justyna, Cyprian