Posiedzenie Rady DIR w Górze

W dniu 10 grudnia w Biurze DIR w Górze odbyło się Posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Górowskiego, w którym udział wzięli: lek. wet. Julita Pałysa z Inspekcji Weterynaryjnej w Górze oraz przedstawiciele rolników z gminy Niechlów. Spotkanie prowadził Przewodniczący Rady Powiatowej Jan Rewers. Głównym tematem poruszonym na posiedzeniu były zmiany przepisów dotyczących zdrowia zwierząt i ochrony przed afrykańskim pomorem świń, które przedstawiła lek. wet. Julita Pałysa. Nowe przepisy wprowadziły dodatkowe wymagania dla producentów trzody chlewnej. Do najważniejszych należy wymóg ogrodzenia gospodarstwa, zwłaszcza budynków, gdzie utrzymywane są świnie i przechowywane pasza i ściółka oraz sporządzenie Planu bezpieczeństwa biologicznego. Plan bezpieczeństwa biologicznego to opis podstawowych wymagań bioasekuracji podejmowanych w gospodarstwie. Producenci mieli czas na dostosowanie się do nowych przepisów do 31 października. Gdy rolnicy nie spełnią wymagań, będą mogli produkować tylko na własne potrzeby. Nowe przepisy wprowadzają kilka ułatwień, jeżeli chodzi o możliwość przemieszczania świń z gospodarstw, zlokalizowanych w obszarach występowania ASF poza strefy. Pozostałe przepisy bioasekuracji pozostały bez zmian. Delegaci poinformowani zostali o tym, że w powiecie wykryto i zwalczono trzy ogniska ASF i w zwiąż z tym powiat górowski znalazł się w strefie czerwonej. O zdjęcie strefy czerwonej można wnioskować po roku od wykrycia ogniska.
Przedstawiciele rolników przekazali delegatom swoje podejrzenia odnośnie poddzierżawiania gruntów przez dzierżawcę w gminie Niechlów. Grunty obecnie nie są zagospodarowane, ale wiosną będą obserwować, kto uprawia te grunty i w razie zauważenia nieprawidłowości będą je zgłaszać.

Sprawy przetargów na grunty państwowe zdominowały posiedzenie Rady Powiatowej DIR  Powiatu Górowskiego.

W dniu 12 maja 2021r w Biurze Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Górze odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Górowskiego, które prowadził Przewodniczący Rady Jan Rewers. W posiedzeniu uczestniczyli także: Ryszard Borys – Wiceprezes DIR, Waldemar Jankowski – członek Zarządu DIR oraz Barbara Pajor – Zastępca Dyrektora Biura we Wrocławiu. Ryszard Borys i Waldemar Jankowski przedstawili delegatom najważniejsze działania i inicjatywy jakie są podejmowane przez Zarząd. Przekazali także, że wszystkie wnioski kierowane do instytucji bądź Ministerstw i odpowiedzi na nie są umieszczane na stronie internetowej Izby oraz mediach społecznościowych. Obrady Rady Powiatowej zdominował jednak temat przetargów na dzierżawę nieruchomości, które przeprowadza wrocławski Oddział KOWR i problemy jakie w tym temacie zgłaszają rolnicy. Najwięcej kontrowersji wśród rolników wywołują przetargi jakie w ubiegłym roku odbyły się na nieruchomości w Witoszycach. Jedna z tych nieruchomości o powierzchni aż 175 ha do dziś jest niezagospodarowana, natomiast drugą o pow. 24 ha wygrała osoba, która nie jest rolnikiem indywidualnym. Informacje jakie w tych sprawach rolnikom przekazuje KOWR we Wrocławiu są niewystarczające i w dalszym ciągu rolnicy mają szereg zarzutów w tym temacie. Dla młodych rolników z powiatu górowskiego są to sytuacje oburzające, ponieważ pomimo ich licznych wniosków o podział nieruchomości o pow. 175 ha w Witoszycach na mniejsze działki oraz zapewnień ze strony Zastępcy Dyrektora KOWR Artura Mackiewicza złożonych na spotkaniu w dniu 15.01.2020r. nie zostały one uwzględnione. Dyrekcja KOWR we Wrocławiu zdecydowała przeznaczyć te 175 ha do dzierżawy w całości, w przetargu ustnym, uzasadniając to wówczas koniecznością szybkiego jej zagospodarowania. Kolejną sprawą, którą na spotkaniu poruszali rolnicy to łąki nadodrzańskie o łącznej powierzchni ok. 300 ha, na które 3 lata temu rolnikom wypowiedziano umowy dzierżawy. Rolnicy, którzy prowadzą chów bydła bardzo mocno zabiegali o podpisanie umów, ale odsyłano ich pomiędzy KOWR we Wrocławiu a Wodami Polskimi. Dziś okazuje się, że pominięto rolników, bo Wody Polskie wydzierżawiły te łąki osobie, która ich nie użytkuje. Wiceprezes Ryszard Borys zadeklarował, że podejmie interwencję w tych sprawach i będzie dążył do zorganizowania pilnego spotkania rolników z Dyrektorem OT KOWR we Wrocławiu Tomaszem Krzeszowcem, na którym będą mogli oni przedstawić swoje zastrzeżenia i uzyskać wyjaśnienia. Wiceprezes Ryszard Borys zrealizował swoje deklaracje i już następnego dnia, tj. 13 maja rolnicy zostali zaproszeni przez Dyrektora KOWR na spotkanie.

 

Na spotkaniu w Górze Wiceprezes DIR podkreślił, że pomimo tego, iż kompetencje izb rolniczych sprowadzają się wyłącznie do wyrażania opinii i składania wniosków, to DIR robi wszystko, by rozwiązywać problemy rolników. Jak podkreślił wiele spraw udało się rozwiązać z korzyścią dla rolników.

 

Irena Danieluk

Biuro Terenowe w Lubinie

Wyjazdy szkoleniowe na Międzynarodową Wystawę Rolniczą AGRO SHOW 2021

Rolnicy z powiatów: lubińskiego, głogowskiego, polkowickiego i górowskiego w dniach 25 – 26  września 2021 roku uczestniczyli w wyjeździe na AGRO SHOW 2021 w Bednarach. Wyjazd zorganizowany i dofinansowany został przez Rady Powiatowe DIR Powiatu Lubińskiego, Głogowskiego, Polkowickiego i Górowskiego.  Na zwiedzających czekało tysiące maszyn i urządzeń, pokazy pracy maszyn na polu doświadczalnym, 800 stoisk wystawców z kraju i ze świata na powierzchni 120 ha. W trakcie targów była możliwość zapoznania się z najnowszymi i najnowocześniejszymi maszynami i urządzeniami rolniczymi, wykorzystywanymi m.in. do uprawy gleby, nawożenia, sadzenia, ochrony i pielęgnacji roślin, czy zbierania plonów, jak również z kompletną ofertą środków do produkcji i usług dla rolnictwa. Zainteresowani mogli spotkać się bezpośrednio z przedstawicielami wszystkich liczących się instytucji i agencji związanych z branżą rolniczą. Zaskoczeniem była liczba stoisk oferująca maszyny do mechanicznego zwalczania chwastów. To nowość i wyjście firm naprzeciw wymaganiom Zielonego Ładu. Producenci w rozmowach przyznawali, że tego typu urządzenia znajdują się w ich ofercie od niedawna i jeszcze sprawdzają na nie popyt. W zielony trend wpisały się też stoiska zajmujące się fotowoltaiką, których było dużo więcej niż na poprzednich targach.

AGRO SHOW to największe rolnicze targi w Polsce, doskonała okazja do zaktualizowania rolniczej wiedzy i poznania nowości na rynku, których tym razem było sporo.

 

Irena Danieluk

Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Blazej, Saturnin