Dolnośląska Izba Rolnicza Inicjatorem Spotkania Rolników Z Powiatu Górowskiego Z Dyrekcją KOWR We Wrocławiu. Omawiano Rozdysponowanie W Dzierżawę Blisko 1900 ha Dla Miejscowych Rolników

Dolnośląska Izba Rolnicza w grudniu 2019r. poprzez swoich przedstawicieli w Radzie Społecznej przy Dyrektorze KOWR przeforsowała wniosek, by w Oddziale KOWR we Wrocławiu wprowadzić zasadę, że w przypadku przejmowania do Zasobu nieruchomości od dzierżawców, jeszcze przed przystąpieniem do publikacji wykazów i ogłoszeń koncepcja rozdysponowania takich gospodarstw była przedstawiana do konsultacji i akceptacji przez miejscowych rolników, którzy będą mogli przedstawić swoje oczekiwania i propozycje. Zarząd DIR od dłuższego czasu przekonywał KOWR, żer tylko akceptacja środowiska rolniczego  powtórnej restrukturyzacji powracających do Zasobu WRSP nieruchomości, będzie gwarantem ich najwłaściwszego zagospodarowania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Dolnośląska Izba Rolnicza zadeklarowała swoją pomoc i udział w organizacji takich spotkań z rolnikami w poszczególnych gminach i powiatach.

Na kanwie tego wniosku z inicjatywy Dolnośląskiej Izby Rolniczej w dniu 15 stycznia 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Górze odbyło się spotkanie rolników z przedstawicielami KOWR we Wrocławiu. Tematem spotkania był program powtórnej restrukturyzacji ok. 1 900 ha przejętych przez KOWR na terenie powiatu górowskiego po umowach dzierżawy Grupy Pieprzyk. W posiadaniu Grupy Pieprzyk na terenie powiatu górowskiego nadal pozostaje ok. 1 700 ha. W spotkaniu uczestniczył Kazimierz Bogucki Starosta Górowski, Dolnośląską Izbę Rolniczą reprezentowali: Piotr Borys Wiceprezes Zarządu, Jan Rewers Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Górze oraz pracownicy Biura DIR Barbara Pajor i Irena Danieluk. Z ramienia KOWR OT Wrocław uczestniczyli: Artur Mackiewicz Z-ca Dyrektora, Sebastian Bogus Kierownik w OT KOWR  we Wrocławiu, Anna Matuszewska z OT we Wrocławiu i Małgorzata Domańska z Sekcji w Legnicy. W spotkaniu wzięło udział blisko 100 rolników z powiatu górowskiego. Tak liczny udział potwierdził to o czym DIR przekonywał od dłuższego czasu, że KOWR powinien spotykać się rolnikami na miejscu, w terenie i wsłuchiwać się w ich wnioski. Na spotkaniu przedstawiciele KOWR zaprezentowali sposób restrukturyzacji przejętych od Grupy Pieprzyk gruntów. Rolnicy wnieśli dużo cennych i bardzo racjonalnych uwag oraz wniosków do sposobu rozdysponowania nieruchomości. Do najważniejszych ustaleń ze spotkania w/s gruntów po umowach Grupy Pieprzyk należy uznać jednogłośne przegłosowanie przez rolników wniosku, aby umowy dzierżaw zawierane były na 3 lata i aby były to przetargi ofert pisemnych. Wniosek rolników jest bardzo ważny, bo KOWR przyjechał do nich z propozycją wydzierżawienia  blisko 1 900 ha w przetargach ustnych ograniczonych, a umowy miały być zawierane na okres 2 lat z możliwością ewentualnego przedłużenia. Przewodniczący Rady Powiatowej Jan Rewers oraz przedstawiciele KOWR zaproponowali zebranym rolnikom by zgłaszali swoje uwagi do przedstawionego przez KOWR programu rozdysponowania na piśmie za pośrednictwem DIR. Z uwagi na zbliżający się okres wiosenny i konieczność szybkiego zagospodarowania przez rolników gruntów ustalono, że wnioski te można składać do DIR przez okres tygodnia (do 22 stycznia br.), a następnie DIR w trybie pilnym przekaże je wszystkie do OT KOWR we Wrocławiu do przeanalizowania i rozpatrzenia. Korzystając z okazji obecności na spotkaniu Dyrekcji KOWR rolnicy zgłosili również uwagi do propozycji rozdysponowania gruntów w obrębach Chróścina, Witoszyce, Glinka i Polanowo o pow. ok. 316 ha, z których to dzierżawca dobrowolnie zrezygnował i zwrócił w październiku do KOWR. Pomimo, iż DIR na posiedzeniu Rady Społecznej przy KOWR w grudniu 2019r. zgłosił uwagi i wnioski  rolników nie zostały one uwzględnione, bo pozostałe organizacje i związki zawodowe wchodzące w skład Rady Społecznej przychyliły się do propozycji KOWR, by grunty te wydzierżawić w 2 kawałkach: po  141 ha i 175 ha. Również w tym zakresie rolnicy odnieśli sukces, bo wysłuchawszy argumentacji rolników Dyrektor KOWR złożył deklaracje, że  zostanie ponownie przygotowana propozycja rozdysponowania blisko 316 ha w obrębach Chróścina, Witoszyce, Glinka i Polanowo.

Na zakończenie spotkania Wiceprezes DIR Ryszard Borys podkreślił, że spotkanie było możliwe tylko dzięki działaniom, konsekwencji i uporowi Dolnośląskiej Izby Rolniczej, ponieważ dotychczas KOWR wzbraniał się przed tego typu konsultacjami z rolnikami w terenie. Jeszcze miesiąc temu rolnicy nie mogli liczyć na takie spotkanie.

 

W załączeniu przedstawiamy koncepcję rozdysponowania nieruchomości jaka była omawiana przez KOWR na spotkaniu w Górze w dniu 15 stycznia br.

 

 

Barbara Pajor

Informacje kwartalne

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Lucjan, Ewaryst