Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Oleśnicy

W poniedziałek 28 września w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Oleśnickiego. Posiedzenie prowadził Pan Dionizy Prusiewicz – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Oleśnicy.

 

 

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Oleśnicy

Pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Oleśnickiego odbyło się 2 września w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Międzyborzu. W posiedzeniu, oprócz Delegatów Rady Powiatowej, uczestniczyli również zaproszeni przez Pana Dionizego Prusiewicza – Przewodniczącego RP DIR Powiatu Oleśnickiego goście: Pan Ryszard Borys – Prezes Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Pan Stanisław Stępień – Wicestarosta Powiatu Oleśnickiego, Pan Jarosław Głowacki – Burmistrz Miasta i Gminy Międzybórz, Pani Barbara Szczerba – Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Międzyborzu oraz Pani Eugenia Cieśla z Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Oleśnicy. Na wstępie Pan Dionizy Prusiewicz powitał zaproszonych gości oraz Delegatów Rady Powiatowej DIR w Oleśnicy i poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłego w styczniu bieżącego roku Prezesa Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej Leszka Grali. Następnie przedstawił porządek obrad, który przez członków Rady został przyjęty jednogłośnie.

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Oleśnickiego było również doskonałą okazją do uhonorowania odznaczeniami osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich Powiatu Oleśnickiego oraz zaangażowanych w działalność samorządu rolniczego. Odznakę honorowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla Rolnictwa” oraz pamiątkowy kryształ za długoletnią współpracę z Dolnośląską Izbą Rolniczą otrzymała Pani Eugenia Cieśla. Złote medale Dolnośląskiej Izby Rolniczej „Zasłużony dla Samorządu Rolniczego” otrzymali z kolei: Pani Barbara Szczerba i Pan Jarosław Głowacki. Odznaczenia wręczyli: Pan Ryszard Borys – Prezes Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Pan Dionizy Prusiewicz – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Oleśnickiego oraz Pan Stanisław Stępień – Wicestarosta Powiatu Oleśnickiego.

Kolejnym punktem obrad było podsumowanie tegorocznych żniw, które w opinii Delegatów były jednymi z najtrudniejszych. Ze względu na intensywne opady deszczu sporo zboża jeszcze nie zostało zebrane, gdyż trudno na pola wjechać sprzętem rolniczym. Sytuacja taka powoduje duże straty w plonach, ponieważ niezebrane jeszcze zboże często jest porażone przez choroby grzybowe i porośnięte. To pociąga za sobą wymierne straty ekonomiczne potęgowane jeszcze przez ogromny wzrost kosztów produkcji. Część rolników jest zmuszona sprzedać  zboże czy rzepak tuż po żniwach, gdyż albo nie mają gdzie przechowywać ziarna albo potrzebują pieniędzy na spłatę kredytów i zakup środków do produkcji. W chwili obecnej zadłużenie polskich rolników wynosi 33 mld zł. W bieżącym roku rolnicy mieli problem nie tylko z intensywnymi opadami deszczu, które utrudniały terminowe przeprowadzanie zabiegów w zbożach czy żniwa. Problemem są również, coraz częściej występujące, inne gwałtowne zjawiska atmosferyczne o charakterze lokalnym powodujące ogromne straty w uprawach, np. ¾ gminy Syców zostało dotkniętych przez gradobicie. Szkody są bardzo duże, dochodzą nawet do 100%.

Do zgłoszonych przez Delegatów zastrzeżeń dotyczących funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy oraz problemów z usuwaniem wystających nad polami uprawnymi konarów oraz gałęzi drzew rosnących w pasie drogowym i utrudniających wykonywanie prac polowych odniósł się Pan Stanisław Stępień – Wicestarosta Powiatu Oleśnickiego. Niedociągnięcia w funkcjonowaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy wynikały w dużej mierze z braków kadrowych i problemów sprzętowych. Zakup dwóch nowych ciągników w miejsce przestarzałego i notorycznie psującego się sprzętu znacznie poprawił jakość wykonywanych zadań m. in. wykaszania rowów. Czasem trzeba przejechać dwu- lub nawet trzykrotnie, aby wykaszanie rowów zostało wykonane rzetelnie. Podobnego zdania byli obecni na spotkaniu członkowie Rady Powiatowej. Wnioskowali oni również o to, aby drzewa rosnące w pasie dróg były podcinane zarówno od strony pola, jak i od strony drogi. Zbyt nisko zwisające gałęzie uniemożliwiają prowadzenie prac polowych na znajdujących się bezpośrednio pod nimi gruntach. Czasem jest to znaczny areał, a rolnik nie ma prawa usunąć zwisających gałęzi we własnym zakresie.

Informację na temat rynku mleka w Polsce oraz funkcjonowania spółdzielni mleczarskiej na przykładzie OSM w Międzyborzu przedstawiła Pani Barbara Szczerba. Obecnie ceny mleka na rynkach światowych osiągnęły maksymalne wartości, jednak ogromne koszty produkcji stawiają pod znakiem zapytania jej opłacalność. Generalnie w stosunku do kosztów ceny produktów mleczarskich są zdecydowanie zbyt niskie. Mniejszym spółdzielniom mleczarskim produkującym wyroby w sposób tradycyjny trudno jest konkurować z takimi potentatami w branży, jak chociażby Mlekovita czy Piątnica. Dlatego tak ważne jest dotarcie do konsumentów z informacją na temat walorów zdrowej żywności, gdyż tylko wyedukowany klient może dokonywać świadomego wyboru spośród bogatej oferty produktów żywnościowych. Tanie rzadko kiedy znaczy dobre i zdrowe.

Następnie Prezes DIR Ryszard Borys przekazał informacje na temat bieżącej działalności Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Poruszone zostały kwestie m. in.: problemów z szacowaniem szkód łowieckich i pomysłu nowego Łowczego Krajowego na powołanie sądu arbitrażowego rozpatrującego sprawy sporne w tym zakresie, dalszego rozprzestrzeniania się wirusa ASF na terenie woj. dolnośląskiego, problemów z ubezpieczaniem przez rolników upraw i zwierząt gospodarskich, dostępności środków na inwestycje w nawadnianie gospodarstw, wymogów koniecznych do otrzymania emerytury rolniczej, organizacji obchodów Jubileuszu 25-lecia Dolnośląskiej Izby Rolniczej, powołania przez DIR Fundacji im. Św. Izydora.

Na zakończenie posiedzenia Rada Powiatowa podjęła decyzję w sprawie zaopiniowania wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne:

  • Wniosek Wójta Gminy Oleśnica o zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych III klasy o pow. 18,1414 ha położonych w obrębie Bogusławice, gmina Oleśnica – opinia negatywna.
  • Wniosek Wójta Gminy Oleśnica o zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych II-III klasy o pow. 48,1383 ha położonych w obrębie Świerzna, gmina Oleśnica – opinia negatywna.
  • Wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Syców o zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych III klasy o pow. 19,3163 ha położonych w obrębach: Działosza, Wielowieś i Nowy Dwór, gmina Syców – wniosek wymaga zasięgnięcia dodatkowych informacji i wyjaśnień.
  • Wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Syców o zmianę przeznaczenia na cele nieleśne gruntów leśnych o pow. 0,7400 ha położonych w obrębie Syców, gmina Syców – opinia pozytywna.

 

 

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Oleśnicy

W dniu 18 marca 2022 w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Oleśnickiego.

Wśród zaproszonych gości był: Ryszard Borys- Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Stanisław Stępień- w-ce Starosta Powiatu Oleśnickiego, Dariusz Maniak- Burmistrz Sycowa, Robert Dziergwa- Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Syców, Zygmunt Skiba- Z-ca Dyrektora ARiMR we Wrocławiu, Anna Michalska- Kierownik ARiMR oddz. w Sycowie, Dawid Paluszek- Naczelnik ARiMR w Sycowie, Jolanta Tracz- Kierownik PIORiN w Oleśnicy, Czesław Teleszko- PZDR w Oleśnicy, Henryk Bajcar- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oleśnicy, Piotr Rembielak- Dyrektor Banku Spółdzielczego w Namysłowie, Rafał Anders- Dyrektor Banku Spółdzielczego w Dziadowej Kłodzie oraz przedstawiciele mediów: Klaudia Kłodnicka- Gazeta Sycowska oraz Zbigniew Nowak – Panorama Oleśnicka.

W trakcie spotkania zostały wręczone odznaczenia „Zasłużony dla Rolnictwa”, odznaczenie to otrzymali:  Anna Michalska, Zbigniew Skiba, Dawid Paluszek oraz „Zasłużony dla Samorządu Rolniczego” – Rafał Anders i Piotr Rembielak.

Prezes Ryszard Borys przedstawił działania Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej oraz przekazał informacje dotyczące Krajowej Rady Izb Rolniczych. Poinformował też wszystkich o wykonaniu planów łowieckich w Powiecie oleśnickim.

Zygmunt Skiba przedstawił formy korzystania z pomocy ARiMR przy składaniu wniosków obszarowych, szeroko omówił programy i działania jakie będzie podejmować ARiMR w 2022 roku.

Kierownik PIORiN Jolanta Tracz poinformowała jakich kontroli mogą spodziewać się rolnicy m.in. kontrola książek do stosowania środków ochrony roślin, dokumentów zakupu materiału siewnego, w tym kukurydzy oraz  kontroli dotyczących atestacji opryskiwaczy i aktualnych zaświadczeń do wykonywania zabiegów agrotechnicznych.

Powiatowy Lekarz Weterynarii zwrócił uwagę na bardzo dobre wykonanie odstrzałów dzików i jeleniowatych. Przekazał również informacje nt. obecności ptasiej grypy i ASF

na terenie Powiatu Oleśnickiego.

Pan Czesław Teleszko doprecyzował informacje, które przekazał Dyrektor Skiba nt.wniosków obszarowych, różnego rodzaju dopłat.

Spotkanie zakończył Przewodniczący Dionizy Prusiewicz, dziękując za przybycie.

 

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Oleśnicy

W dniu 18.10.2022 r. w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Oleśnickiego.
W spotkaniu udział wzięli: Prezes DIR – Pan Ryszard Borys, Przewodniczący Rady Powiatowej – Pan Dionizy Prusiewicz, Delegat do WZ – Pan Witold Szydełko, Wicestarosta powiatu oleśnickiego – Pan Stanisław Stępień, Powiatowy Lekarz Weterynarii- Pan Henryk Bajcar, Dyrektor PUP w Oleśnicy – Pan Waldemar Grzędziak, Członkowie Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa powiatu oleśnickiego z Przewodniczącym Panem Leszkiem Walukiem na czele. ARiMR reprezentowała Pani Agnieszka Racław, obecny był także Pan Czesław Teleszko, który reprezentował PZDR w Oleśnicy. W spotkaniu uczestniczyli również delegaci Rady Powiatowej DIR w Oleśnicy.
Przewodniczący Pan Prusiewicz przywitał obecnych na spotkaniu Gości oraz przekazał głos Prezesowi DIR.
Prezes Ryszard Borys poinformował zgromadzonych o działaniach jakie podejmuje Zarząd DIR w obszarze rolnictwa, które dotyczyły m. in. kontroli przepływów zbóż z Ukrainy, objęcie obniżoną stawką VAT oleju opałowego a także podniesienia rocznej kwoty granicznej należnego podatku od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.
Pan Henryk Bajcar skupił się na temacie ASF w powiecie oleśnickim, poruszył temat biosekuracji oraz poinformował zebranych o nowych stawkach za wystawienie świadectw.
Przedstawicielki ARiMR poinformowały o możliwościach skorzystania z programów pomocowych m. in o programie „Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych”.Udzieliły także wyczerpujących odpowiedzi na pytania zgromadzonych osób. Przekazały także wiadomość o wypłacanych zaliczkach dopłat bezpośrednich.
Pan Czesław Teleszko odniósł się do aplikacji suszowej oraz do programów pomocowych z ARiMR.
Dyrektor PUP –Pan Waldemar Grzędziak podziękował za zaproszenie, następnie przybliżył system pracy PUP, poinformował o sytuacji na rynku pracy w powiecie oleśnickim oraz przedstawił sytuację pracowników spoza naszego kraju m. in. z Ukrainy.

Posiedzenie RP DIR w Oleśnicy

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Oleśnickiego odbyło się 20 grudnia 2022 r. w świetlicy wiejskiej w Dalborowicach. Posiedzenie Rady prowadził Pan Dionizy Prusiewicz – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Oleśnicy. W posiedzeniu udział wzięli m. in.: Pan Henryk Bajcar – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oleśnicy, Berenika Zalewska PIW w Oleśnicy, Pani Elżbieta Lewicka – Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Oleśnicy, Pani Irena Małecka zastępca Wójta Gminy Dziadowa Kłoda, Pani Jolanta Tracz – Kierownik WIORiN w Oleśnicy, Waldemar Grzędziak- dyrektor Urzędu Pracy w Oleśnicy, Pan Jarosław Głowacki Burmistrz Miasta i Gminy Międzybórz oraz członkowie Rady Powiatowej DIR Powiatu Oleśnickiego.
Posiedzenie rozpoczął Przewodniczący RP Dionizy Prusiewicz, który dziękując wszystkim za przybycie, przekazał świąteczne życzenia od nieobecnych z przyczyn od nich niezależnych, Prezesa Zarządu Dolnośląsiej Izby Rolniczej Ryszarda Borysa, Kierownik ARiMR oddz. w Sycowie Pani Anny Michalskiej, Józefa Inorowicza z Wrocławia.
Następnie Przewodniczący wraz z panem Janem Smorawskim przystąpili do wręczenia złotych i srebrnego medalu „ Zasłużony dla Samorządu Rolniczego DIR ”. Złote odznaczenia otrzymali: Witold Szydełko- delegat do Walnego Zgromadzenia DIR oraz Krzysztof Polański były członek Rady Powiatowej DIR Powiatu Oleśnickiego. Srebrne odznaczenie otrzymał Pan Roman Bułatowicz, rolnik z Sulikowa z gminy Dobroszyce. Podziękowania za długoletnią współpracę otrzymali Pani Barbara Wnuk, sołtys Dalborowic oraz wójt Robert Fryt, za którego statuetkę odebrała Pani Irena Małecka.
Po wręczeniu odznaczeń Przewodniczący Prusiewicz poprosił o kilka słów Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oleśnicy. Henryk Bajcar przedstawił pokrótce pracę w PIW i przekazał głos Pani Berenice Zalewskiej, która przedstawiła sytuację zagrożenia ptasią grypą na terenie powiatu oleśnickiego, zwróciła również uwagę na sprawy związane z ASF i bioasekuracją. Poruszyła także temat odstrzału sanitarnego dzików.
Po wystąpieniu przedstawicieli Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej poproszona została o zabranie głosu Pani Jolanta Tracz , która przedstawiła temat rotacji środków ochrony roślin. Firmy, które mają zezwolenia na wprowadzenie konkretnego środka, po jego wygaśnięciu nie przedłuża owego zezwolenia. Dużą uwagę należy zwrócić także na stan sprzętu rolniczego przede wszystkim na sprawność opryskiwaczy. Kontrole wykazały również choroby ziemniaków.
Elżbieta Lewicka powiedziała o ekoschematach, poinformowała również o planowanych szkoleniach.
2023 będzie rokiem przejściowym w nowym systemie przyznawania dopłat bezpośrednich. Na zkończenie pierwszej części spotkania Dionizy Prusiewicz złożył wszystkim zebranych Życzenia Świąteczne z prośbą o przekazanie życzeń w środowiskach rolniczych, które reprezentują. Powitał przybyłego na spotkanie ks. Proboszcza Tadeusza Siwczyńskiego, którego poprosił o poprowadzenie wigilijnej części spotkania.
Ksiądz Tadeusz Siwczyński złożył wszystkim obecnym życzenia świąteczne, czytając fragment Pisma Świętego, rozpoczął spotkanie wigilijne. Stół świąteczny przygotowała i nad dobrym samopoczuciem zebranych czuwała Barbara Prusiewicz wraz z córkami Marysią i Anią. W prawdziwie przyjaznej atmosferze spotkanie trwało do godzin popołudniowych.

Posiedzenie RP DIR w Oleśnicy

Może być zdjęciem przedstawiającym 7 osób i ludzie stoją20 marca br. odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Oleśnickiego.
Wśród zaproszonych gości byli: Prezes Ryszard Borys, Wicestarosta powiatu oleśnickiego Stanisław Stępień, Kierownik PZDR w Oleśnicy Elżbieta Lewicka, przedstawiciele LGD DOBRA WIDAWA- Wiceprezes Witold Fuchs oraz Agnieszka Kasina.
Spotkanie prowadził Przewodniczący Rady Powiatowej Dionizy Prusiewicz. Na posiedzeniu omówiono tematy poruszane na Walnym Zgromadzeniu DIR. Pani Agnieszka Kasina LGD Dobra Widawa przekazała informacje dotyczące działalności LGD oraz możliwości skorzystania z dofinansowania np. na rozwój agroturystyki. Pani Lewicka przekazała informację dotyczącą ekoschematów oraz warunkowości.
Może być zdjęciem przedstawiającym 10 osób, ludzie siedzą i w budynku
Może być zdjęciem przedstawiającym 7 osób i ludzie stoją
Może być zdjęciem przedstawiającym 10 osób, ludzie siedzą i w budynku

W gościnie u Zespołu Ludowego „Leszczynki”

 

Początek nowego roku jest zazwyczaj czasem podsumowań oraz refleksji nad tym, co minęło i co udało nam się osiągnąć w roku minionym. Jest jednocześnie, a może przede wszystkim, czasem pełnym nadziei, wytyczania ambitnych planów oraz niesłabnącego optymizmu, że wreszcie uda się je zrealizować. Taki też charakter miało spotkanie zorganizowane 8 stycznia 2020 r. przez Zespół Ludowy „Leszczynki” w Gminnym Centrum Kultury im. Anny Sojko w Dobroszycach.

Podziękowania

Podziękowania dla Pana Józefa Inorowicza – wieloletniego Dyrektora Biura Zarządu DZDiWNR we Wrocławiu za współpracę z Dolnośląską Izbą Rolniczą.

 

 

 

 

 

 

 

Uroczyste Posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Oleśnickiego

 

16 grudnia br. w świetlicy wiejskiej w Dalborowicach, gmina Dziadowa Kłoda, odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Oleśnickiego. Podczas spotkania podsumowano działalność Rady Powiatowej w 2019 r. zwracając szczególną uwagę na trudności, z jakimi stykali się producenci rolni w mijającym roku. Był to niewątpliwie rok bardzo trudny, przede wszystkim ze względu na kolejną już klęskę suszy, niskie ceny skupu artykułów i płodów rolnych przy stale rosnących kosztach produkcji czy postępującą ekspansję wirusa ASF, którego pierwsze przypadki stwierdzono na obszarze województwa dolnośląskiego.

Ostatnie posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Oleśnickiego w 2018 r.

13 grudnia 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oleśnicy odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Oleśnickiego. W posiedzeniu licznie udział wzięli zaproszeni goście: Pan Ryszard Borys – Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej; Pan Jan Dżugaj – Starosta Oleśnicki; Pan Czesław Teleszko – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Oleśnicy, Pan Henryk Bajcar – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oleśnicy; Pan Michał Ciura – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Nadzór Wodny w Namysłowie; Pan Arkadiusz Tracz – Biuro Powiatowe ARiMR w Oleśnicy z/s w Sycowie; Pan Dawid Samulski – redaktor „Gazety Sycowskiej” oraz członkowie Rady Powiatowej DIR Powiatu Oleśnickiego. Posiedzenie Rady Powiatowej prowadził Pan Jan Smorawski w zastępstwie nieobecnego Przewodniczącego Pana Dionizego Prusiewicza, który powitał zaproszonych gości oraz delegatów i rozpoczął posiedzenie Rady.

Dożynki gminy Dziadowa Kłoda w Radzowicach

Na Dożynkach Dolnośląską Izbę Rolniczą reprezentował Prezes Leszek Grala oraz Przewodniczący Rady Powiatu Dionizy Prusiewicz. Podczas uroczystości Prezes Leszek Grala wręczył w imieniu swoim i Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego, specjalne podziękowania za trud rolniczej pracy, który przekłada się na dobro nas wszystkich. Wyróżnieni rolnicy to znani działacze społeczni z powiatu oleśnickiego: Pan Dionizy Prusiewicz, Pani Iwona Krzywińska i Pan Janusz Łach. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy dużo zdrowia, ludzkiego szacunku oraz stawania się jeszcze lepszym szafarzem dóbr naszej dolnośląskiej ziemi.

Zapraszamy do Galerii Zdjęć

Posiedzenie Rad Powiatowych Oława, Oleśnica i Strzelin

W dniu 21 czerwca 2018 roku odbyło się posiedzenie 3 Rad Powiatowych; oleśnickiej, oławskiej i strzelińskiej.
Posiedzenie prowadził Pan Ryszard Borys – Przewodniczący Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Oławskiego. V-ce Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

Forum Rolnicze w Strzelinie

25 stycznia 2018 r. w Restauracji „Strzelec” w Strzelinie odbyło się Forum Rolnicze zorganizowane przez Rady Powiatowe Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatów: Strzelińskiego, Oławskiego, Oleśnickiego i Ząbkowickiego. Rolę gospodarza wydarzenia pełnił Pan Edward Tracz – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Strzelińskiego. W spotkaniu uczestniczyli: Pan Leszek Grala – Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Pan Ryszard Borys – Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej i Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Oławskiego, Pan Waldemar Jankowski – Członek Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Pan Dionizy Prusiewicz – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Oleśnickiego, Pan Wiktor Skotnicki – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Ząbkowickiego, Pani Dorota Pawnuk – Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, instytucji działających na rzecz rolnictwa oraz delegaci Rad Powiatowych DIR z Powiatów: Strzelińskiego, Oławskiego, Oleśnickiego i Ząbkowickiego. Zebranych gości powitał Pan Edward Tracz – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Strzelińskiego. 

Rada Powiatowa Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Oleśnickiego podsumowała swoją działalność w 2017 r.

Uroczyste posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Oleśnickiego odbyło się 7 grudnia 2017 r. w Świetlicy Wiejskiej w Dalborowicach. Na początku spotkania miało miejsce uroczyste wręczenie odznaczeń osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich Powiatu Oleśnickiego oraz zaangażowanych w działalność samorządu rolniczego. Odznaczenia wręczyli Pan Leszek Grala – Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Pan Ryszard Borys – Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej oraz Pan Dionizy Prusiewicz – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Oleśnickiego.

Rada Powiatowa DIR Powiatu Oleśnickiego obradowała w Chełstowie k/Twardogóry

20 września 2017 r. w Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chełstowie k/Twardogóry miało miejsce posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Oleśnickiego. W posiedzeniu udział wzięli m. in.: Pan Ryszard Borys – Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej; Pan Zbigniew Potyrała – Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra, Pan Henryk Bajcar – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oleśnicy, Pani Elżbieta Lewicka – Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Oleśnicy, Pani Elżbieta Łukajczuk – Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Oleśnicy, Pani Barbara Pajor – Główny specjalista w biurze Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu oraz członkowie Rady Powiatowej DIR Powiatu Oleśnickiego.

Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Robert, Wiesław