W gościnie u Zespołu Ludowego „Leszczynki”

 

Początek nowego roku jest zazwyczaj czasem podsumowań oraz refleksji nad tym, co minęło i co udało nam się osiągnąć w roku minionym. Jest jednocześnie, a może przede wszystkim, czasem pełnym nadziei, wytyczania ambitnych planów oraz niesłabnącego optymizmu, że wreszcie uda się je zrealizować. Taki też charakter miało spotkanie zorganizowane 8 stycznia 2020 r. przez Zespół Ludowy „Leszczynki” w Gminnym Centrum Kultury im. Anny Sojko w Dobroszycach.

Podziękowania

Podziękowania dla Pana Józefa Inorowicza – wieloletniego Dyrektora Biura Zarządu DZDiWNR we Wrocławiu za współpracę z Dolnośląską Izbą Rolniczą.

 

 

 

 

 

 

 

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Oleśnicy

W poniedziałek 28 września w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Oleśnickiego. Posiedzenie prowadził Pan Dionizy Prusiewicz – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Oleśnicy.

 

 

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Oleśnicy

Pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Oleśnickiego odbyło się 2 września w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Międzyborzu. W posiedzeniu, oprócz Delegatów Rady Powiatowej, uczestniczyli również zaproszeni przez Pana Dionizego Prusiewicza – Przewodniczącego RP DIR Powiatu Oleśnickiego goście: Pan Ryszard Borys – Prezes Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Pan Stanisław Stępień – Wicestarosta Powiatu Oleśnickiego, Pan Jarosław Głowacki – Burmistrz Miasta i Gminy Międzybórz, Pani Barbara Szczerba – Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Międzyborzu oraz Pani Eugenia Cieśla z Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Oleśnicy. Na wstępie Pan Dionizy Prusiewicz powitał zaproszonych gości oraz Delegatów Rady Powiatowej DIR w Oleśnicy i poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłego w styczniu bieżącego roku Prezesa Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej Leszka Grali. Następnie przedstawił porządek obrad, który przez członków Rady został przyjęty jednogłośnie.

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Oleśnickiego było również doskonałą okazją do uhonorowania odznaczeniami osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich Powiatu Oleśnickiego oraz zaangażowanych w działalność samorządu rolniczego. Odznakę honorowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla Rolnictwa” oraz pamiątkowy kryształ za długoletnią współpracę z Dolnośląską Izbą Rolniczą otrzymała Pani Eugenia Cieśla. Złote medale Dolnośląskiej Izby Rolniczej „Zasłużony dla Samorządu Rolniczego” otrzymali z kolei: Pani Barbara Szczerba i Pan Jarosław Głowacki. Odznaczenia wręczyli: Pan Ryszard Borys – Prezes Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Pan Dionizy Prusiewicz – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Oleśnickiego oraz Pan Stanisław Stępień – Wicestarosta Powiatu Oleśnickiego.

Kolejnym punktem obrad było podsumowanie tegorocznych żniw, które w opinii Delegatów były jednymi z najtrudniejszych. Ze względu na intensywne opady deszczu sporo zboża jeszcze nie zostało zebrane, gdyż trudno na pola wjechać sprzętem rolniczym. Sytuacja taka powoduje duże straty w plonach, ponieważ niezebrane jeszcze zboże często jest porażone przez choroby grzybowe i porośnięte. To pociąga za sobą wymierne straty ekonomiczne potęgowane jeszcze przez ogromny wzrost kosztów produkcji. Część rolników jest zmuszona sprzedać  zboże czy rzepak tuż po żniwach, gdyż albo nie mają gdzie przechowywać ziarna albo potrzebują pieniędzy na spłatę kredytów i zakup środków do produkcji. W chwili obecnej zadłużenie polskich rolników wynosi 33 mld zł. W bieżącym roku rolnicy mieli problem nie tylko z intensywnymi opadami deszczu, które utrudniały terminowe przeprowadzanie zabiegów w zbożach czy żniwa. Problemem są również, coraz częściej występujące, inne gwałtowne zjawiska atmosferyczne o charakterze lokalnym powodujące ogromne straty w uprawach, np. ¾ gminy Syców zostało dotkniętych przez gradobicie. Szkody są bardzo duże, dochodzą nawet do 100%.

Do zgłoszonych przez Delegatów zastrzeżeń dotyczących funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy oraz problemów z usuwaniem wystających nad polami uprawnymi konarów oraz gałęzi drzew rosnących w pasie drogowym i utrudniających wykonywanie prac polowych odniósł się Pan Stanisław Stępień – Wicestarosta Powiatu Oleśnickiego. Niedociągnięcia w funkcjonowaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy wynikały w dużej mierze z braków kadrowych i problemów sprzętowych. Zakup dwóch nowych ciągników w miejsce przestarzałego i notorycznie psującego się sprzętu znacznie poprawił jakość wykonywanych zadań m. in. wykaszania rowów. Czasem trzeba przejechać dwu- lub nawet trzykrotnie, aby wykaszanie rowów zostało wykonane rzetelnie. Podobnego zdania byli obecni na spotkaniu członkowie Rady Powiatowej. Wnioskowali oni również o to, aby drzewa rosnące w pasie dróg były podcinane zarówno od strony pola, jak i od strony drogi. Zbyt nisko zwisające gałęzie uniemożliwiają prowadzenie prac polowych na znajdujących się bezpośrednio pod nimi gruntach. Czasem jest to znaczny areał, a rolnik nie ma prawa usunąć zwisających gałęzi we własnym zakresie.

Informację na temat rynku mleka w Polsce oraz funkcjonowania spółdzielni mleczarskiej na przykładzie OSM w Międzyborzu przedstawiła Pani Barbara Szczerba. Obecnie ceny mleka na rynkach światowych osiągnęły maksymalne wartości, jednak ogromne koszty produkcji stawiają pod znakiem zapytania jej opłacalność. Generalnie w stosunku do kosztów ceny produktów mleczarskich są zdecydowanie zbyt niskie. Mniejszym spółdzielniom mleczarskim produkującym wyroby w sposób tradycyjny trudno jest konkurować z takimi potentatami w branży, jak chociażby Mlekovita czy Piątnica. Dlatego tak ważne jest dotarcie do konsumentów z informacją na temat walorów zdrowej żywności, gdyż tylko wyedukowany klient może dokonywać świadomego wyboru spośród bogatej oferty produktów żywnościowych. Tanie rzadko kiedy znaczy dobre i zdrowe.

Następnie Prezes DIR Ryszard Borys przekazał informacje na temat bieżącej działalności Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Poruszone zostały kwestie m. in.: problemów z szacowaniem szkód łowieckich i pomysłu nowego Łowczego Krajowego na powołanie sądu arbitrażowego rozpatrującego sprawy sporne w tym zakresie, dalszego rozprzestrzeniania się wirusa ASF na terenie woj. dolnośląskiego, problemów z ubezpieczaniem przez rolników upraw i zwierząt gospodarskich, dostępności środków na inwestycje w nawadnianie gospodarstw, wymogów koniecznych do otrzymania emerytury rolniczej, organizacji obchodów Jubileuszu 25-lecia Dolnośląskiej Izby Rolniczej, powołania przez DIR Fundacji im. Św. Izydora.

Na zakończenie posiedzenia Rada Powiatowa podjęła decyzję w sprawie zaopiniowania wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne:

  • Wniosek Wójta Gminy Oleśnica o zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych III klasy o pow. 18,1414 ha położonych w obrębie Bogusławice, gmina Oleśnica – opinia negatywna.
  • Wniosek Wójta Gminy Oleśnica o zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych II-III klasy o pow. 48,1383 ha położonych w obrębie Świerzna, gmina Oleśnica – opinia negatywna.
  • Wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Syców o zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych III klasy o pow. 19,3163 ha położonych w obrębach: Działosza, Wielowieś i Nowy Dwór, gmina Syców – wniosek wymaga zasięgnięcia dodatkowych informacji i wyjaśnień.
  • Wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Syców o zmianę przeznaczenia na cele nieleśne gruntów leśnych o pow. 0,7400 ha położonych w obrębie Syców, gmina Syców – opinia pozytywna.

 

 

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Oleśnicy

W dniu 18 marca 2022 w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Oleśnickiego.

Wśród zaproszonych gości był: Ryszard Borys- Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Stanisław Stępień- w-ce Starosta Powiatu Oleśnickiego, Dariusz Maniak- Burmistrz Sycowa, Robert Dziergwa- Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Syców, Zygmunt Skiba- Z-ca Dyrektora ARiMR we Wrocławiu, Anna Michalska- Kierownik ARiMR oddz. w Sycowie, Dawid Paluszek- Naczelnik ARiMR w Sycowie, Jolanta Tracz- Kierownik PIORiN w Oleśnicy, Czesław Teleszko- PZDR w Oleśnicy, Henryk Bajcar- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oleśnicy, Piotr Rembielak- Dyrektor Banku Spółdzielczego w Namysłowie, Rafał Anders- Dyrektor Banku Spółdzielczego w Dziadowej Kłodzie oraz przedstawiciele mediów: Klaudia Kłodnicka- Gazeta Sycowska oraz Zbigniew Nowak – Panorama Oleśnicka.

W trakcie spotkania zostały wręczone odznaczenia „Zasłużony dla Rolnictwa”, odznaczenie to otrzymali:  Anna Michalska, Zbigniew Skiba, Dawid Paluszek oraz „Zasłużony dla Samorządu Rolniczego” – Rafał Anders i Piotr Rembielak.

Prezes Ryszard Borys przedstawił działania Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej oraz przekazał informacje dotyczące Krajowej Rady Izb Rolniczych. Poinformował też wszystkich o wykonaniu planów łowieckich w Powiecie oleśnickim.

Zygmunt Skiba przedstawił formy korzystania z pomocy ARiMR przy składaniu wniosków obszarowych, szeroko omówił programy i działania jakie będzie podejmować ARiMR w 2022 roku.

Kierownik PIORiN Jolanta Tracz poinformowała jakich kontroli mogą spodziewać się rolnicy m.in. kontrola książek do stosowania środków ochrony roślin, dokumentów zakupu materiału siewnego, w tym kukurydzy oraz  kontroli dotyczących atestacji opryskiwaczy i aktualnych zaświadczeń do wykonywania zabiegów agrotechnicznych.

Powiatowy Lekarz Weterynarii zwrócił uwagę na bardzo dobre wykonanie odstrzałów dzików i jeleniowatych. Przekazał również informacje nt. obecności ptasiej grypy i ASF

na terenie Powiatu Oleśnickiego.

Pan Czesław Teleszko doprecyzował informacje, które przekazał Dyrektor Skiba nt.wniosków obszarowych, różnego rodzaju dopłat.

Spotkanie zakończył Przewodniczący Dionizy Prusiewicz, dziękując za przybycie.

 

Uroczyste Posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Oleśnickiego

 

16 grudnia br. w świetlicy wiejskiej w Dalborowicach, gmina Dziadowa Kłoda, odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Oleśnickiego. Podczas spotkania podsumowano działalność Rady Powiatowej w 2019 r. zwracając szczególną uwagę na trudności, z jakimi stykali się producenci rolni w mijającym roku. Był to niewątpliwie rok bardzo trudny, przede wszystkim ze względu na kolejną już klęskę suszy, niskie ceny skupu artykułów i płodów rolnych przy stale rosnących kosztach produkcji czy postępującą ekspansję wirusa ASF, którego pierwsze przypadki stwierdzono na obszarze województwa dolnośląskiego.

Ostatnie posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Oleśnickiego w 2018 r.

13 grudnia 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oleśnicy odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Oleśnickiego. W posiedzeniu licznie udział wzięli zaproszeni goście: Pan Ryszard Borys – Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej; Pan Jan Dżugaj – Starosta Oleśnicki; Pan Czesław Teleszko – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Oleśnicy, Pan Henryk Bajcar – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oleśnicy; Pan Michał Ciura – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Nadzór Wodny w Namysłowie; Pan Arkadiusz Tracz – Biuro Powiatowe ARiMR w Oleśnicy z/s w Sycowie; Pan Dawid Samulski – redaktor „Gazety Sycowskiej” oraz członkowie Rady Powiatowej DIR Powiatu Oleśnickiego. Posiedzenie Rady Powiatowej prowadził Pan Jan Smorawski w zastępstwie nieobecnego Przewodniczącego Pana Dionizego Prusiewicza, który powitał zaproszonych gości oraz delegatów i rozpoczął posiedzenie Rady.

Dożynki gminy Dziadowa Kłoda w Radzowicach

Na Dożynkach Dolnośląską Izbę Rolniczą reprezentował Prezes Leszek Grala oraz Przewodniczący Rady Powiatu Dionizy Prusiewicz. Podczas uroczystości Prezes Leszek Grala wręczył w imieniu swoim i Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego, specjalne podziękowania za trud rolniczej pracy, który przekłada się na dobro nas wszystkich. Wyróżnieni rolnicy to znani działacze społeczni z powiatu oleśnickiego: Pan Dionizy Prusiewicz, Pani Iwona Krzywińska i Pan Janusz Łach. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy dużo zdrowia, ludzkiego szacunku oraz stawania się jeszcze lepszym szafarzem dóbr naszej dolnośląskiej ziemi.

Zapraszamy do Galerii Zdjęć

Posiedzenie Rad Powiatowych Oława, Oleśnica i Strzelin

W dniu 21 czerwca 2018 roku odbyło się posiedzenie 3 Rad Powiatowych; oleśnickiej, oławskiej i strzelińskiej.
Posiedzenie prowadził Pan Ryszard Borys – Przewodniczący Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Oławskiego. V-ce Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

Forum Rolnicze w Strzelinie

25 stycznia 2018 r. w Restauracji „Strzelec” w Strzelinie odbyło się Forum Rolnicze zorganizowane przez Rady Powiatowe Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatów: Strzelińskiego, Oławskiego, Oleśnickiego i Ząbkowickiego. Rolę gospodarza wydarzenia pełnił Pan Edward Tracz – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Strzelińskiego. W spotkaniu uczestniczyli: Pan Leszek Grala – Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Pan Ryszard Borys – Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej i Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Oławskiego, Pan Waldemar Jankowski – Członek Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Pan Dionizy Prusiewicz – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Oleśnickiego, Pan Wiktor Skotnicki – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Ząbkowickiego, Pani Dorota Pawnuk – Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, instytucji działających na rzecz rolnictwa oraz delegaci Rad Powiatowych DIR z Powiatów: Strzelińskiego, Oławskiego, Oleśnickiego i Ząbkowickiego. Zebranych gości powitał Pan Edward Tracz – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Strzelińskiego. 

Rada Powiatowa Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Oleśnickiego podsumowała swoją działalność w 2017 r.

Uroczyste posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Oleśnickiego odbyło się 7 grudnia 2017 r. w Świetlicy Wiejskiej w Dalborowicach. Na początku spotkania miało miejsce uroczyste wręczenie odznaczeń osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich Powiatu Oleśnickiego oraz zaangażowanych w działalność samorządu rolniczego. Odznaczenia wręczyli Pan Leszek Grala – Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Pan Ryszard Borys – Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej oraz Pan Dionizy Prusiewicz – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Oleśnickiego.

Rada Powiatowa DIR Powiatu Oleśnickiego obradowała w Chełstowie k/Twardogóry

20 września 2017 r. w Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chełstowie k/Twardogóry miało miejsce posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Oleśnickiego. W posiedzeniu udział wzięli m. in.: Pan Ryszard Borys – Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej; Pan Zbigniew Potyrała – Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra, Pan Henryk Bajcar – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oleśnicy, Pani Elżbieta Lewicka – Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Oleśnicy, Pani Elżbieta Łukajczuk – Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Oleśnicy, Pani Barbara Pajor – Główny specjalista w biurze Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu oraz członkowie Rady Powiatowej DIR Powiatu Oleśnickiego.

Tematyka pszczelarska zdominowała posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Oleśnickiego

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Oleśnickiego odbyło się 11 lipca 2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie. Posiedzenie Rady prowadził Pan Dionizy Prusiewicz – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Oleśnicy. W posiedzeniu udział wzięli m. in.: Pan Leszek Grala – Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej; Pan Sławomir Kapica – Burmistrz Miasta i Gminy Syców, Pan Bolesław Moniuszko – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie, Pan Robert Fryt – Wójt Gminy Dziadowa Kłoda, Pan Grzegorz Otwinowski – Przewodniczący Rady Gminy Dziadowa Kłoda, Pan Czesław Trzciański – Prezes Zarządu Dolnośląskiego Związku Pszczelarzy we Wrocławiu oraz Prezes Zarządu Powiatowego Zrzeszenia Pszczelarzy w Oleśnicy, Pan Jerzy Kasprzak – Powiatowe Zrzeszenie Pszczelarzy w Oleśnicy, Pan Alfred Bieleń – Prezes Koła Pszczelarzy w Sycowie, Pan Stefan Ścieszka – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Handlowo-Promocyjnego „Agro-Efekt” Sp. z o.o. w Sycowie, Pani Alicja Ostrysz – Przedsiębiorstwo Handlowo-Promocyjne „Agro-Efekt” Sp. z o.o. w Sycowie, Pan Marek Duda – Przedsiębiorstwo Handlowo-Promocyjne „Agro-Efekt” Sp. z o.o. w Sycowie, Pan Arkadiusz Tracz z Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Sycowie oraz członkowie Rady Powiatowej DIR Powiatu Oleśnickiego.

Po raz pierwszy w Dobroszycach

Po raz pierwszy w Dobroszycach miało miejsce posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Oleśnickiego, które odbyło się 23 lutego 2017 r. w Gimnazjum Gminnym. Posiedzenie Rady prowadził Pan Dionizy Prusiewicz – Przewodniczący Rady Powiatowej w Oleśnicy. W posiedzeniu udział wzięli m. in.: Pan Ryszard Borys – Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej; Pan Artur Ciosek – Wójt Gminy Dobroszyce; Pani Elżbieta Lewicka – Kierownik Powiatowego Zespołu Doradców DODR w Oleśnicy; Pani Agnieszka Kuczborska z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Oleśnicy, Pan Arkadiusz Tracz z Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Sycowie oraz członkowie Rady Powiatowej DIR Powiatu Oleśnickiego.

Odznaczenia dla zasłużonych rolników z gminy Bierutów

23 lutego br. miała miejsce podniosła uroczystość. Honorowe odznaki Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla rolnictwa” otrzymali Państwo Krystyna i Jan Prygiel – małżeństwo emerytowanych rolników z gminy Bierutów. Odznaki wręczyli Pan Ryszard Borys – Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej oraz Pan Dionizy Prusiewicz – Przewodniczący Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Oleśnickiego. W uroczystości uczestniczyli również Panowie Jan Smorawski i Grzegorz Bąk – delegaci Rady Powiatowej DIR Powiatu Oleśnickiego. Uroczystość wręczenia odznaczeń miała miejsce w domu Państwa Prygiel i dostarczyła wszystkim zebranym wielu wzruszeń.

Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Gerard, Teodor