Wybory-archiwalne 2019

Wykaz okręgów w wyborach do rad powiatowych Dolnośląskiej Izby Rolniczej, w których odbędzie się głosowanie

Wykaz zarejestrowanych kandydatów

Obwieszczenia o dodatkowym naborze

Interpretacja dotycząca posiadacza gospodarstwa rolnego


Obwieszczenie ws. wykazu okręgów wyborczych utworzonych do przeprowadzenia wyborów do rad powiatowych Dolnośląskiej Izby Rolniczej zarządzonych na 28 lipca 2019 r.


Obwieszczenia Okręgowych Komisji Wyborczych – składy osobowe i terminy dyżurów


Wykaz okręgów wyborczych


Dokumenty do zgłoszenia kandydata:

Lista poparcia kandydata

Zgłoszenie kandydata

Zgłoszenie kandydata osoby prawnej

Oświadczenie kandydata

Upoważnienie do złożenia dokumentów

Upoważnienie do reprezentowania osoby prawnej


Poniżej komunikat Radcy Prawnego Krajowej Rady Izb Rolniczych

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 27 ust. 4 pkt 2 ustawy o izbach rolniczych, do zgłoszenia kandydata dołącza się listę członków popierających kandydata, zawierającą czytelnie podane imię (imiona), nazwisko i adres zamieszkania oraz serię i numer dowodu osobistego osoby fizycznej udzielającej poparcia oraz jej podpis.

W załącznikach nr 10 i 10a do uchwały nr 1/2019, wskazano, że na listach poparcia należy umieścić imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia oraz podpis.

Ponieważ zgodnie z ustawą o izbach rolniczych (art. 27 ust. 4 pkt 2), na listach poparcia należy umieścić także serię i numer dowodu osobistego, to takie dane powinny być umieszczane na listach poparcia. Należy zatem dodać numer i serię dowodu osobistego w kolumnie obok daty urodzenia, jako doprecyzowującą zmianę we wzorze załączników.

Z poważaniem,

Radca Prawny KRIR

Lista osób popierających zgłoszenie kandydata na członka Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej


Termin zgłaszania kandydatur na członka Komisji Wojewódzkiej został przedłużony do 30 kwietnia 2019 r. do godz. 11.00.


Termin zgłaszania kandydatur na członka Komisji Wojewódzkiej został przedłużony do 26 kwietnia 2019 r. do godz. 10.00.


Dolnośląska Izba Rolnicza prowadzi nabór kandydatów do pełnienia funkcji członków okręgowych komisji wyborczych. Okręgiem wyborczym jest obszar gminy. Zgodnie z zapisem ustawy o izbach rolniczych, członkiem komisji wyborczej może zostać jedynie osoba będąca członkiem Dolnośląskiej Izby Rolniczej (figurująca w spisie uprawnionych do głosowania). W skład komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące w wyborach do rady powiatowej.

Do zadań komisji okręgowych należy przede wszystkim:

-rejestrowanie kandydatów na członków rady powiatowej izby rolniczej,
-przeprowadzenie wyborów, a także głosowania w okręgu niepodzielonym na obwody,
-ustalenie wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu i podanie ich do wiadomości publicznej.

Regulamin Komisji Okręgowej>>>

Kandydatów prosimy o zgłaszanie się  osobiście do dnia 12 maja br. do godz. 10:00 w Biurze DIR we Wrocławiu przy ul. Wiejskiej 29. Adresy i kontakty  biur terenowych izby udzielających informacji ws. wyborów dostępne są na stronie internetowej izbarolnicza.pl/kontakty

W ramach zgłoszenia należy wypełnić następujące dokumenty:

Formularz zgłoszenia do Okręgowej Komisji Wyborczej >>>

Oświadczenie o opłacaniu podatku rolnego oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (RODO) >>>

Pełnomocnictwo do reprezentowania osoby prawnej (jeżeli dotyczy) >>>>


W związku z wyborami do izb rolniczych Dolnośląska Izba Rolnicza ogłasza nabór kandydatów do Komisji Wojewódzkiej.

Komisja wykonuje zadania i czynności określone w Ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych i w Uchwale nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

Zapraszamy chętnych do zgłaszania własnych kandydatur na członka Komisji Wojewódzkiej.

W skład Komisji może wejść osoba będąca płatnikiem podatku rolnego w województwie dolnośląskim.

W skład komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące w wyborach do izb rolniczych.

Wymagane dokumenty znajdują się w załączeniu:

1. Formularz zgłoszeniowy do Komisji Wojewódzkiej >>>

2. Oświadczenie o opłacaniu podatku rolnego>>>

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (RODO)>>>

Czytelnie wypełnione i podpisane oryginały dokumentów prosimy składać w sekretariacie Dolnośląskiej Izby Rolniczej, ul. Wiejska 29, 52-411 Wrocław do dnia 23 kwietnia 2019 r. do godz. 12:00


Zamieszczamy materiały informacyjne dotyczące wyborów do izb rolniczych. Ulotka informacyjna zawiera wypowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Ulotka wyborcza 2019

1-KRIR-plakat wyborczy


Krajowa Rada Izb Rolniczych przyjęła uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych. Tym samym rozpoczynamy publikację wszystkich dokumentów, terminów i aktualności, które będą się pojawiały i dotyczyły wyborów do samorządu rolniczego.

W załączeniu uchwały KRIR:

Uchwała KRIR 2_2019 terminarz wyborczy

Uchwała KRIR 1_2019 ws trybu przeprowadzania wyborów


Obwieszczenia Okręgowych Komisji Wyborczych – składy osobowe i terminy dyżurów

Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Aniela, Jan