Dokumenty do pobrania


Obsługa aplikacji eWniosekPlus
Zgłoszenie szkody wyrządzonej przez dziki, losie, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych 
Wniosek odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry i wilki 
 Karta kontrolna zmiany przeznaczenia gruntów przy odrolnieniu
Oświadczenie do wniosku o wydanie opinii na grunty rolne w obrocie prywatnym i rozłozenia na raty przy zakupie od ANR
Wniosek o wydanie opinii na grunty rolne przy zakupie od ANR i rozłozeniu na raty
Wniosek o wydanie opinii na grunty rolne w obrocie prywatnym
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy na grunty Zasobu WRSP
Wybrane informacje o podregionach i powiatach w maju 2016 r. 
Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w maju 2016 r
Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2016 r. 
Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w I kwartale 2016 r. 
Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie
Popyt na pracę w 2015 r. – informacja sygnalna
Turystyka w województwie dolnośląskim w 2015 r. –  informacja sygnalna
Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w 2015 r.
Patentowanie roślin
Ochrona prawna odmian roślin
Płatności bezpośrednie w 2016 roku

 

 
 

Zazielenienie – sprawdź co to dla Ciebie oznacza!!!

 

 
Instrukcja wypełniania i składania wniosku o przyznanie płatności na rok 2016 oraz oświadczenia o wystąpieniu z systemu dla małych gospodarstw w systemie e-Wniosek
Wniosek o dofinansowanie DIR 2016
Lista odmian zalecanych do uprawy na terenie Dolnego Śląska
Wniosek o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany
Zasady obowiązujące DIR przywnioskowaniuprzetargów ofert pisemnych
Tytuł – Barszcz Sosnowskiego – ulotka  
Tytuł – Wytyczne dotyczące zwalczania barszczu Sosnowskiego i barszczu Mantegazziego na terenie Polski

 

Zasady przeprowadzania przetargów ofert pisemnych na sprzedaż
Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w lipcu 2015 r. Nr 7/2015 opublikowany 29.08.2015 r
Kodeks dobrych praktyk „Ogrodnictwo wobec roślin inwazyjnych obcego pochodzenia”
Zasady szacowania strat oraz ubiegania sie o wsparcie przez gospodarstwa rolne poszkodowane w wyniku działania klęsk żywiołowych oraz zdarzeń losowych
Podanie i oświadczenie dot działalności rolniczej do ANR
Zasady działania delegatów DIR przy opiniowaniu wniosków

Gmin w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na nierolne

 
Zasady działania DIR w komisjach przetargowych część 1
Zasady działania DIR w komisjach przetargowych część 2
Poradnik dot. szacowania szkód wyrządzanych przez dzikie zwierzęta w uprawach rolnych cz. 1
Poradnik dot. szacowania szkód wyrządzanych przez dzikie zwierzęta w uprawach rolnych cz. 2
Poradnik dot. szacowania szkód wyrządzanych przez dzikie zwierzęta w uprawach rolnych cz. 3
Zboża – identyfikacja szkód spowodowanych przymrozkami
Płatności bezpośrednie w roku 2015
Statut DIR
Ustawa o Izbach Rolniczych
Zasady przeprowadzania przetargów ograniczonych ofert pisemnych
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Zgłoszenie szkody wyrządzonej przez dziki, losie, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych
Wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry / wilki
WPR 2020+ uwarunkowania, doświadczenia, kierunki dyskusji
 

Zgłoszenie szkody wyrządzonej przez dziki, losie, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych

 

 

Wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry / wilki

 Regulamin Konkursu na pracę licencjacką, magisterską lub doktorancką  
Dokumenty zimowisko

 

Słowa prezesa

Za kilka, może kilkanaście godzin chyba najważniejsza chwila...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0178 +0,18% [07:59]
 EUR / JPY 120,3180 +0,09% [07:59]
 EUR / PLN 4,2637 -0,02% [07:58]
 USD / JPY 111,5310 +0,28% [07:59]
 USD / PLN 3,9550 +0,25% [07:59]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Leon, Ludomir