Posiedzenie RP DIR w Strzelinie

W dniach 10 i 13 października br. odbyły się posiedzenia Rady Powiatowej DIR Powiatu Strzelińskiego. Celem spotkań delegatów było rozpatrzenie wniosków na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych pod budowę urządzeń fotowoltaicznych.
Ponadto delegaci podczas obu spotkań omówili bieżącą sytuację w rolnictwie zwracając uwagę na problemy rolników w zakresie m. in wysokich cen nawozów a także napływu płodów rolnych z Ukrainy.

Spotkanie Rad Powiatowych DIR

W dniu 18 września br. w Opolnicy w Gminie Bardo odbyło się spotkanie Rad Powiatowych DIR Powiatów: Ząbkowickiego, Dzierżoniowskiego, Strzelińskiego oraz Oławskiego.

 

 

Bezpieczny KRUSnal

W dniu 9 listopada 2021 roku w Sali Urzędu Gminy Strzelin odbył się konkurs dla dzieci „Bezpieczny KRUSnal” zorganizowany przez Placówkę Terenową Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Strzelinie.

Organizatorów wspierali Lokalne Samorządy, Dolnośląska Izba Rolnicza oraz prywatni Przedsiębiorcy.

Celem konkursu jest upowszechnienie zasad bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym,  zagrożenia i wypadki jakie zdarzają się w tych gospodarstwach a także jak należy się zachowywać na terenach leśnych. W rywalizacji udział wzięło 36 uczennic i uczniów z 12 szkół  – klasy 4- 6 z powiatu strzelińskiego oraz gminy Łagiewniki. W tym wydarzeniu udział wzięli: Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin, Wójt Gminy Borów, Wójt Gminy Przeworno, Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Strzelińskiego i pracownik Biura oraz przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy Wiązów a także Nauczyciele z poszczególnych Szkół. 8 laureatów  Konkursu otrzymało atrakcyjne nagrody ufundowane przez Oddział Regionalny KRUS we Wrocławiu, Dolnośląską Izbę Rolniczą, Urzędy Miast i Gmin oraz Lokalnych sponsorów. Pozostałym uczestnikom przekazano broszury prewencyjne, puzzle i inne drobne upominki.

Forum Rolnicze w Dzierżoniowie

3 grudnia w Centrum Konferencyjnym ARGENTIA w Dzierżoniowie odbyło się Forum Rolnicze zorganizowane przez Rady Powiatowe Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Dzierżoniowskiego, Ząbkowickiego i Strzelińskiego oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Spółkę LIRPOL oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW.
Spotkanie prowadzili: Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Dzierżoniowie Pan Piotr Rakoczy oraz Członek Zarządu DIR Pan Dariusz Madejski
Wśród zaproszonych Gości obecni byli: Prezes DIR Pan Ryszard Borys, Wiceprezes DIR Pan Waldemar Jankowski, Dyrektor OR ARiMR Pani Magdalena Salińska, Kierownik Biura Wsparcia Inwestycyjnego Pani Agnieszka Potyrała, Kierownik Biura do spraw płatności bezpośrednich Pan Paweł Hawrylewicz. Spółkę Lirpol reprezentował Prezes Pan Franciszek Baranowski natomiast Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Dyrektor Oddziału w Kłodzku Pani Dorota Zielińska. W Forum udział wzięli również: Pani Beata Mucha – Kierownik PT KRUS w Wałbrzychu, Pani Marta Fijor – Kierownik Oddziału WIORiN w Dzierżoniowie, Powiatowy Lekarz Weterynarii dr Czesław Barwicki, Kierownik BP ARiMR w Dzierżoniowie – Pan Sławomir Krawczyk.
Z okazji XXV-lecia samorządu rolniczego na Dolnym Śląsku srebrne odznaczenie „Zasłużony dla samorządu rolniczego” otrzymał Pan Paweł Falkowski, które wręczyli Prezes DIR Ryszard Borys, Wiceprezes Waldemar Jankowski oraz Członek Zarządu DIR Dariusz Madejski
Podczas forum omawiano następujące zagadnienia:
– Kampania dopłat obszarowych na rok 2022 (zmiany i najnowsze uregulowania). Aktualne nabory z działań inwestycyjnych i premiowych z PROW. Usługi cyfrowe ARiMR (Aplikacja Mobilna, e-usługi) –
– Zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwie, zapobieganie wypadkom przy pracy rolniczej i chorobom zawodowym – działalność prewencyjna KRUS z zakresu ubezpieczeń społecznych rolników oraz sprawy
– aktualna sytuacji ASF i zasady bioasekuracji
– oferta ubezpieczeniowa z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW
– aktualna informacja dot. atestacji opryskiwaczy w ramach działalności spółki LIROPOL
W trakcie spotkania podczas ożywionej dyskusji na temat ASF Pan Waldemar Jankowski Wiceprezes DIR zwrócił uwagę na to, że przy tak trudnej sytuacji jaką obecnie mamy należało by wprowadzić na okres co najmniej pół roku, taką regulację prawną, aby odstrzelone dziki od razu utylizować. Pan Ryszard Borys poinformował, że Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej wnioskował o zastosowanie tych rozwiązań w walce z ASF. Ponadto Pan Prezes podkreślił, iż na spotkaniu jakie odbyło się 25 listopada Prezesów Wojewódzkich Izb Rolniczych i Zarząd KRIR z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henrykiem Kowalczykiem przekazano informację, że obecnie trwają intensywne prace nad zmianą ustawy o szkodach łowieckich. Nowa ustawa wprowadzi dość duże zmiany i zmobilizuje myśliwych do zwiększenia odstrzału dzików.
Spotkanie było okazją do poruszenia wielu ważnych kwestii dotyczących aktualnej sytuacji w rolnictwie m. in. o nowych zasadach przyznawania płatności bezpośrednich w 2022 roku i czekających rolników zmianach zawartych w programie rządowym „Polski Ład”.
Podczas dyskusji zgłoszono wiele wniosków dotyczących, które w najbliższym czasie poprzez Zarząd DIR zostaną skierowane do ministerstwa.

 

Spotkanie ze Starostą w Strzelinie

W dniu 15 grudnia 2021 roku odbyło się spotkanie u Pani Anny Horodyskiej – Starosty Strzelińskiego –  Przewodniczącego Rady Powiatowej DIR Powiatu Strzelińskiego – Marka Brusiło wraz z pracownikiem Biura Rady Powiatowej – Kazimierzem Dobrowolskim.  Podczas  spotkania omówiono najważniejsze zagadnienia związane szczególnie z działalnością Izb Rolniczych oraz rolnictwem. Zwrócono uwagę na drastyczne ceny asortymentu produktów, które są niezbędne do właściwego prowadzenia gospodarstw rolnych. Niepokojącą sprawą są też obwarowania hodowców trzody chlewnej i drobiu w związku z panującymi chorobami ASF i Ptasią grypą. Pani Horodyska przekazała informację o pracy na rzecz mieszkańców powiatu strzelińskiego.

Spotkanie było również okazją do wręczenia statuetki z okazji 25 – lecia Izb Rolniczych oraz złożenia życzeń bożonarodzeniowych i noworocznych.

 

Posiedzenie Rady DIR w Strzelinie

W dniu 13 grudnia 2021 roku w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Strzelinie odbyło się Posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Strzelińskiego.

Na to spotkanie zaproszono Prezesa Dolnośląskiej Izby Rolniczej – Pana Ryszarda Borysa a także Powiatowego Lekarza Weterynarii w Strzelinie Panią Agnieszkę Kobierską.

W posiedzeniu oprócz zaproszonych gości uczestniczyła też Pani Małgorzata Mędrzak – Inspektor d/s Zdrowia Zwierząt w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Strzelinie oraz Członkowie Rady Powiatowej w pełnym składzie.

Tematyka spotkania dotyczyła:

-rozpatrzenia wniosku Wójta Gminy Barów w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w obrębie Borek Strzeliński,

– nowe przepisy związane z chorobami zwierząt, ptasią grypą i ASF,

– informacja dotycząca aktualnej sytuacji w rolnictwie i Izbie Rolniczej.

Sprawę  Ptasiej grypy i ASF omówiły Panie z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.

Szczególną uwagę zwróciły aby hodowcy przestrzegali ściśle zasad bioasekuracji, która może zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby.

Ponadto przedstawiciele PIW  podkreśliły, aby przy chowie drobiu anulować kontakt dzikiego ptactwa z domowym a to: trzymać w pomieszczeniach zamkniętych lub utrzymywać w wolierach zadaszonych, nie karmić na wybiegu, z wody  powinny korzystać również w pomieszczeniu zamkniętym lub na wybiegu ale  należy ją  trzymać pod przykryciem i udostępniać pod nadzorem, do ściółkowania używać słomę właściwie zabezpieczoną, bez  kontaktu dzikich zwierząt i ptaków. W obrębie występowania Ptasiej grypy do 1 km zostają wybite i zutylizowane wszystkie ptaki domowe. Nakaz – hodowcy drobiu powinni zgłosić ten fakt   -do Powiatowego Lekarza Weterynarii. Za nie przestrzeganie zasad bioasekuracji i stwierdzenie tego faktu zostają nałożone kary finansowe. Wszelkie zauważone  padłe dzikie ptaki powinny być zgłaszane do Powiatowego Lekarza Weterynarii.

ASF, czyli afrykański pomór świń nie jest groźny dla ludzi, ale szkodliwy dla gospodarki i dla gospodarstw rolnych prowadzących hodowlę świń. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki. Hodowcy powinni tak jak w przypadku Ptasiej grypy przestrzegać zasad bioasekuracji, która może uchronić przed zarażeniem stada. Przede wszystkim powinni też:

– nie kupować świń z niewiadomego źródła pochodzenia,

– utrzymywać trzodę chlewną w sposób wykluczający kontakt z dzikami,

– stosować pasze zabezpieczone przed dostępem zwierząt wolno żyjących,

– należy wykładać maty nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wjazdem i wyjazdem,

– pomieszczenia w których hodowane są świnie powinny być odgrodzone od pozostałych.

Są to tylko niektóre z zasad, bardziej drastyczne dotyczą tych hodowców, którzy maja swoją hodowlę w rejonach gdzie zidentyfikowano zakażenie ASF.

Należy też dodać, że rolnicy mogą ubić w swoim gospodarstwie do 8 sztuk świń. Za ubój większej ilości grożą kary od 200 – 300 złotych.

W rejonach wykrycia ASF bądź sąsiednich mają też problemy z odstrzałem dzików Myśliwi. Obostrzenia niejednokrotnie wykluczają dokonywanie odstrzału co zaburza Plany Łowieckie.

Obwarowania dotyczące hodowli trzody chlewnej powodują, że coraz więcej rolników z niej rezygnuje. Fakt ten przyczynia się do ubożenie zaopatrzenia społeczeństwa w rodzimą zdrową żywność.

Na zadawane pytania odpowiedzi udzieliły Panie z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.

Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej przekazał informację o ostatnich spotkaniach z Ministrem Rolnictwa i Kierownictwem Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa, podczas których były poruszane aktualne tematy w rolnictwie.

Prezes stwierdził, że szacowanie szkód w uprawach rolnych u rolników w oparciu o aplikację nie zdaje egzaminu i należy wprowadzić stosowne zmiany aby odzwierciedlał faktyczne uszkodzenia upraw przez warunki klimatyczne.

Przekazał też informację o możliwości scalania gruntów, podczas których to czynności zostają też wykonane utwardzone drogi.

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej wystąpił z wnioskiem do stosownych Władz o zastosowanie rekompensat do płatności za energię także dla rolników, którzy prowadzą działalność opartą o duże zapotrzebowanie na ten środek do produkcji.

Wniosek Wójta Gminy Borów w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji Rolniczej w obrębie Borek Strzeliński został negatywnie zaopiniowany, ponieważ w tej miejscowości są grunty wyłączenie z produkcji rolniczej, które nie są zainwestowane.

Na koniec spotkania Prezes DIR i Przewodniczący RP Powiatu Strzelińskiego złożyli życzenia Świąteczno – Noworoczne.

Forum Rolnicze w Strzelinie

Dnia 7 kwietnia br. w Strzelinie odbyło się Forum Rolnicze zorganizowane przez Rady Powiatowe Dolnośląskiej Izby Rolniczej powiatu dzierżoniowskiego, strzelińskiego, oławskiego, wrocławskiego i ząbkowickiego.
Spotkanie otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Strzelinie Pan Marek Brusiło.
Wśród zaproszonych Gości obecni byli: Prezes DIR Pan Ryszard Borys, Członek Zarządu DIR Pan Dariusz Madejski, Wicestarosta Strzeliński – Pan Marek Mierzwiński, Dyrektor Oddziału TUW w Kłodzku Pani Dorota Zielińska. W Forum udział wzięli również: Pani Lidia Albreht- Kolińska – Kierownik PT KRUS w Strzelinie, Pan Janusz Jachowicz oraz Pani Urszula Durbajło – WIORiN Oddział w Strzelinie, Kierownik BP ARiMR w Strzelinie – Pan Aleksander Skorupski, przedstawiciele SITR – Pan Adam Rogowski i Pan Jan Czerwonka oraz Pan Jacek Sobko – lokalna prasa Słowo Regionu Strzelińskiego.
Na początku spotkania Prezes Zarządu DIR Ryszard Borys poinformował uczestników o działaniach jakie podejmowane są przez Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej. W swoim wystąpieniu zwrócił również uwagę na obecnie trudną sytuację w rolnictwie a szczególnie na kwestię dopłat do nawozów. Obecnie Komisja Europejska nie zaakceptowała krajowego wniosku o udzielenie rolnikom wsparcia w wysokości 3,9 mld zł. na dopłaty do nawozów. Podkreślił, że w tej sprawie Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskowała o dopłatę 1000 zł do faktury. Ponadto sprzeciw środowiska rolniczego budzi ograniczenie dopłat do 50 ha na gospodarstwo. W ostatnim czasie wystąpienia Zarządu DIR dotyczyły m. in. nowelizacji ustawy o dopłatach do składek ubezpieczeń w uprawach rolnych – rozszerzenie możliwości ubezpieczenia upraw z dopłatą ze Skarbu Państwa upraw słonecznika i facelii, a także podjęcia inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do uregulowania kwestii odszkodowań za szkody wyrządzane przez żurawie, dzikie gęsi i inne ptaki wodne w uprawach rolnych oraz użytkach zielonych. Prezes DIR poinformował również czekających rolników zmianach zawartych w tzw. „Zielonym Ładzie”. Jak podkreślił należy podjąć wszelkie działania mające na celu odłożenie w czasie reformy Wspólnej Polityki Rolnej w tym trudnym dla rolników czasie ze względu na inflację, ceny nawozów oraz wojnę na Ukrainie.
Podczas forum omawiano następujące zagadnienia:
-istotne sprawy podczas stosowania środków ochrony roślin i przepisy prawne dotyczące ochrony roślin
– kampania dopłat obszarowych na rok 2022 (zmiany i najnowsze uregulowania). Aktualne nabory z działań inwestycyjnych i premiowych z PROW. Usługi cyfrowe ARiMR (Aplikacja Mobilna, e-usługi)
– nowe przepisy w KRUS – działalność prewencyjna KRUS z zakresu ubezpieczeń społecznych rolników oraz sprawy emerytalne
– informacja na temat metod wyceny straty szkód u rolników
– prezentacja ofert ubezpieczeniowych z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.
W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele Banku BNP Paribas na czele z Panią Magdaleną Marszałek ekspertem agro, która przedstawiła ofertę kredytów dla rolników.
Forum było również okazją do poruszenia wielu ważnych kwestii dotyczących aktualnej sytuacji w rolnictwie m. in. możliwości wybudowania stacji meteorologicznych na terenie powiatów, które zwiększyłyby dokładność monitoringu opadów i suszy rolniczej, szkód w rolnictwie, a także spraw związanych ze świadczeniami KRUS, wynikającymi z projektu nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach społecznych rolników.

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Strzelińskiego

W dniu 12 grudnia 2019 roku Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Pan Marek Brusiło otworzył posiedzenie i powitał zebranych Gości:  Wiceprezesa Dolnośląskiej Izby Rolniczej – Pana Ryszarda Borysa, Przedstawicieli Cukrowni w Strzelinie – Pana Bogdana Lisa i Ignacego Samuela, członków Komisji Szacujących straty w rolnictwie oraz Członków Rady Powiatowej DIR Powiatu Strzelińskiego.

Posiedzenie Rad Powiatowych Oława, Oleśnica i Strzelin

W dniu 21 czerwca 2018 roku odbyło się posiedzenie 3 Rad Powiatowych; oleśnickiej, oławskiej i strzelińskiej.
Posiedzenie prowadził Pan Ryszard Borys – Przewodniczący Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Oławskiego. V-ce Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

Forum Rolnicze w Strzelinie

25 stycznia 2018 r. w Restauracji „Strzelec” w Strzelinie odbyło się Forum Rolnicze zorganizowane przez Rady Powiatowe Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatów: Strzelińskiego, Oławskiego, Oleśnickiego i Ząbkowickiego. Rolę gospodarza wydarzenia pełnił Pan Edward Tracz – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Strzelińskiego. W spotkaniu uczestniczyli: Pan Leszek Grala – Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Pan Ryszard Borys – Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej i Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Oławskiego, Pan Waldemar Jankowski – Członek Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Pan Dionizy Prusiewicz – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Oleśnickiego, Pan Wiktor Skotnicki – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Ząbkowickiego, Pani Dorota Pawnuk – Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, instytucji działających na rzecz rolnictwa oraz delegaci Rad Powiatowych DIR z Powiatów: Strzelińskiego, Oławskiego, Oleśnickiego i Ząbkowickiego. Zebranych gości powitał Pan Edward Tracz – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Strzelińskiego. 

Wigilijne posiedzenie Rad Powiatowych

Uroczyste posiedzenie Rad Powiatowych DIR Powiatów Kłodzkiego, Ząbkowickiego, Strzelińskiego i Oławskiego odbyło się 15 grudnia br. w Zieleńcu. Otwarcia spotkania dokonali Przewodniczący Rad Powiatowych DIR: Leszek Bobula – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Kłodzku, Wiktor Skotniki – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Ząbkowicach Śląskich, Edward Tracz – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Strzelinie oraz Ryszard Borys – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Oławie. Wśród zaproszonych Gości w spotkaniu uczestniczyli: Leszek Grala – Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu, Ryszard Borys – Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu, Urszula Solińska – Marek – Dyrektor Biura DIR we Wrocławiu, Aleksandra Fałat – Zastępca Dyrektora Biura DIR we Wrocławiu, Zbigniew Szczygieł – Radny Województwa Dolnośląskiego, Przewodniczący Komisji Uchwałodawczej, Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa, Tomasz Korczak – Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie, Julita Lisowska – Kierownik WIORiN/ Oddział Kłodzko, Barbara Olejnik – Prezes RPPH Ziębice, Mieczysław Krawczyk – Kierownik PT KRUS w Bystrzycy Kłodzkiej, Grzegorz Chmielowiec – Powiatowy Lekarz Weterynarii, Józef Kołt – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Powiecie Kłodzkim.

Obchody Jubileuszu XX – lecia Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Strzelińskiego.

W dniu 27 stycznia 2017 roku w restauracji „Strzelec” odbyły się rocznicowe uroczystości związane z XX leciem Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Strzelińskiego.
Przed rozpoczęciem uroczystości swoim występem czas umilił zespół „Husynianki” z Gęsińca.
Spotkanie rozpoczął i prowadził Przewodniczący Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Strzelińskiego – Edward Tracz.

Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Aniela, Jan