Posiedzenie Rady DIR w Strzelinie

W dniu 13 grudnia 2021 roku w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Strzelinie odbyło się Posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Strzelińskiego.

Na to spotkanie zaproszono Prezesa Dolnośląskiej Izby Rolniczej – Pana Ryszarda Borysa a także Powiatowego Lekarza Weterynarii w Strzelinie Panią Agnieszkę Kobierską.

W posiedzeniu oprócz zaproszonych gości uczestniczyła też Pani Małgorzata Mędrzak – Inspektor d/s Zdrowia Zwierząt w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Strzelinie oraz Członkowie Rady Powiatowej w pełnym składzie.

Tematyka spotkania dotyczyła:

-rozpatrzenia wniosku Wójta Gminy Barów w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w obrębie Borek Strzeliński,

– nowe przepisy związane z chorobami zwierząt, ptasią grypą i ASF,

– informacja dotycząca aktualnej sytuacji w rolnictwie i Izbie Rolniczej.

Sprawę  Ptasiej grypy i ASF omówiły Panie z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.

Szczególną uwagę zwróciły aby hodowcy przestrzegali ściśle zasad bioasekuracji, która może zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby.

Ponadto przedstawiciele PIW  podkreśliły, aby przy chowie drobiu anulować kontakt dzikiego ptactwa z domowym a to: trzymać w pomieszczeniach zamkniętych lub utrzymywać w wolierach zadaszonych, nie karmić na wybiegu, z wody  powinny korzystać również w pomieszczeniu zamkniętym lub na wybiegu ale  należy ją  trzymać pod przykryciem i udostępniać pod nadzorem, do ściółkowania używać słomę właściwie zabezpieczoną, bez  kontaktu dzikich zwierząt i ptaków. W obrębie występowania Ptasiej grypy do 1 km zostają wybite i zutylizowane wszystkie ptaki domowe. Nakaz – hodowcy drobiu powinni zgłosić ten fakt   -do Powiatowego Lekarza Weterynarii. Za nie przestrzeganie zasad bioasekuracji i stwierdzenie tego faktu zostają nałożone kary finansowe. Wszelkie zauważone  padłe dzikie ptaki powinny być zgłaszane do Powiatowego Lekarza Weterynarii.

ASF, czyli afrykański pomór świń nie jest groźny dla ludzi, ale szkodliwy dla gospodarki i dla gospodarstw rolnych prowadzących hodowlę świń. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki. Hodowcy powinni tak jak w przypadku Ptasiej grypy przestrzegać zasad bioasekuracji, która może uchronić przed zarażeniem stada. Przede wszystkim powinni też:

– nie kupować świń z niewiadomego źródła pochodzenia,

– utrzymywać trzodę chlewną w sposób wykluczający kontakt z dzikami,

– stosować pasze zabezpieczone przed dostępem zwierząt wolno żyjących,

– należy wykładać maty nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wjazdem i wyjazdem,

– pomieszczenia w których hodowane są świnie powinny być odgrodzone od pozostałych.

Są to tylko niektóre z zasad, bardziej drastyczne dotyczą tych hodowców, którzy maja swoją hodowlę w rejonach gdzie zidentyfikowano zakażenie ASF.

Należy też dodać, że rolnicy mogą ubić w swoim gospodarstwie do 8 sztuk świń. Za ubój większej ilości grożą kary od 200 – 300 złotych.

W rejonach wykrycia ASF bądź sąsiednich mają też problemy z odstrzałem dzików Myśliwi. Obostrzenia niejednokrotnie wykluczają dokonywanie odstrzału co zaburza Plany Łowieckie.

Obwarowania dotyczące hodowli trzody chlewnej powodują, że coraz więcej rolników z niej rezygnuje. Fakt ten przyczynia się do ubożenie zaopatrzenia społeczeństwa w rodzimą zdrową żywność.

Na zadawane pytania odpowiedzi udzieliły Panie z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.

Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej przekazał informację o ostatnich spotkaniach z Ministrem Rolnictwa i Kierownictwem Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa, podczas których były poruszane aktualne tematy w rolnictwie.

Prezes stwierdził, że szacowanie szkód w uprawach rolnych u rolników w oparciu o aplikację nie zdaje egzaminu i należy wprowadzić stosowne zmiany aby odzwierciedlał faktyczne uszkodzenia upraw przez warunki klimatyczne.

Przekazał też informację o możliwości scalania gruntów, podczas których to czynności zostają też wykonane utwardzone drogi.

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej wystąpił z wnioskiem do stosownych Władz o zastosowanie rekompensat do płatności za energię także dla rolników, którzy prowadzą działalność opartą o duże zapotrzebowanie na ten środek do produkcji.

Wniosek Wójta Gminy Borów w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji Rolniczej w obrębie Borek Strzeliński został negatywnie zaopiniowany, ponieważ w tej miejscowości są grunty wyłączenie z produkcji rolniczej, które nie są zainwestowane.

Na koniec spotkania Prezes DIR i Przewodniczący RP Powiatu Strzelińskiego złożyli życzenia Świąteczno – Noworoczne.

Informacje kwartalne

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Tymoteusz, Michal