Posiedzenie Rad Powiatowych DIR Powiatów Bolesławickiego i Lwóweckiego

8 lipca w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz odbyło się wspólne posiedzenie Rad Powiatowych DIR powiatów bolesławieckiego i lwóweckiego. W spotkaniu oprócz delegatów Rad Powiatowych wzięli udział nowo wybrani Prezes i Wiceprezes Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej Panowie Ryszard Borys i Waldemar Jankowski. Wśród zaproszonych Gości znaleźli się: Dyrektor OR Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pani Magdalena Salińska, Dyrektor OR Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we  Wrocławiu Pani Ewa Pawelec, Powiatowy Lekarz Weterynarii Pan Ireneusz Hołoga wraz z zastępcą Panią Patrycją Rybczak, szef sekcji zamiejscowej KOWR w Rakowicach Wielkich Pan Mariusz Garbera oraz przedstawiciel lokalnego środowiska pszczelarzy Pan Andrzej Wilk.

Spotkanie otworzył gospodarz miejsca spotkania, zastępca Burmistrza Pan Adam Skrzydłowski, który złożył podziękowania za współpracę i wsparcie w obszarach dotyczących tematów rolnictwa. Wyraził zadowolenie z faktu, iż Rady Powiatowe zdecydowały o zorganizowaniu spotkania w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz.

Następnie przyjęto i realizowano porządek obrad w ramach którego omówiono tematy dot. m. in. „Zielonego ładu” – założeń programu ze szczególnym uwzględnieniem omówienia jego wpływu na sytuację w rolnictwie, dopłat bezpośrednich i ekologicznych, aktualnej sytuacji dot. ASF, rozdysponowania gruntów z KOWR, spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych rolników, a także aktualnej sytuacji środowiska pszczelarzy.

Spotkanie przyczyniło się do dalszej wzajemnej współpracy między instytucjami dla dobra i potrzeb dolnośląskiego rolnictwa.

 

 

Forum rolnicze w Lubomierzu

Regionalne Forum Rolnicze zorganizowane w Urzędzie Gminy i Miasta Lubomierz zostało zorganizowane dnia 10 listopada przez Rady Powiatowe Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatów Lwóweckiego, Bolesławieckiego i Lubańskiego wraz z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Spółką LIRPOL oraz Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych TUW skupiło wielu uczestników.
W spotkaniu uczestniczyli: Prezes DIR Pan Ryszard Borys, Wiceprezes DIR Pan Waldemar Jankowski, Dyrektor OR ARiMR Pani Magdalena Salińska, Kierownik Biura Wsparcia Inwestycyjnego Pani Agnieszka Potyrała, Kierownik Biura do spraw płatności bezpośrednich Pan Paweł Hawrylewicz. Spółkę Lirpol reprezentował Prezes Pan Franciszek Baranowski natomiast Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Dyrektor Pan Paweł Warunek. W Forum udział wzięli również: Pan Sebastian Fijałkowski kierownika KRUS w Bolesławcu, kierownik Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Rakowicach Wielkich Pan Mariusz Garbera oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii dr Ireneusz Hołoga i zastępca dr Patrycja Rybczak.
Obrady poprzedziła uroczystość wręczenia odznaczeń z okazji XXV-lecia samorządu rolniczego na Dolnym Śląsku. Złotym odznaczeniem „Zasłużony dla samorządu rolniczego” uhonorowani zostali Pan Jan Gancarz, Pan Zbigniew Lebiedź, Pan Henryk Wydra oraz Pan Piotr Konopacki natomiast srebrnym odznaczeniem Pani Marianna Drozdek, Pani Justyna Jadach, Pani Angelika Zaleśna, Pan Artur Kozioł, Burmistrz Pan Marek Chrabąszcz oraz Pan Piotr Stypułkowski. Odznaczenia zostały wręczone przez Prezesa DIR Ryszarda Borysa oraz Wiceprezesa Waldemara Jankowskiego.
Główne tematy, które zostały poruszone podczas forum dotyczyły:
– kampanii naboru wniosków obszarowych w 2022 r., najbliższych naborów realizowanych dla programów inwestycyjnych z dofinansowaniem z ARIMR,
– oferty ubezpieczeniowej Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW
– informacji na temat możliwości przeprowadzenia atestacji opryskiwaczy przez Spółkę LIRPOL
– bieżącej sytuacji związanej z ASF
– przetargów na dzierżawę gruntów z ZWRSP
– spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych rolników oraz spraw emerytalnych
– skorzystania przez rolników z możliwości bezpłatnych szczepień przeciwko boleriozie.
Forum było dobrą okazją do przekazania informacji, spostrzeżeń ale przede wszystkim do omówienia problemów z jakimi borykają się obecnie rolnicy w danym regionie i uzyskania na miejscu, podczas dyskusji, fachowego i merytorycznego wsparcia.

Kolejne Spotkanie Z Inicjatywy Dolnośląskiej Izby Rolniczej Rolników Z Dyrekcją KOWR We Wrocławiu W Łagowie K. Zgorzelca Za Nami. Omawiano Rozdysponowanie Ponad 935 Ha Dla Miejscowych Rolników

 

Z inicjatywy Dolnośląskiej Izby Rolniczej w dniu 7 lutego br. odbyło się kolejne spotkanie rolników z Dyrekcją KOWR we Wrocławiu, które otworzył i prowadził Prezes DIR Leszek Grala. Tym razem w Pałacu Łagów k. Zgorzelca KOWR przedstawiał rolnikom plany rozdysponowania nieruchomości po byłym dzierżawcy, o pow. 935,4102 ha, położonych  na terenie gmin: Leśna, Stara Kamienica, Zgorzelec, Gryfów Śląski, Bogatynia, Sulików, Lubawka, Platerówka, Olszyna.

Spotkanie Rad Powiatowych w Lubaniu

Z inicjatywy Prezesa DIR  Leszka Grali, 6 grudnia w Sali firmy Agro- Farm Pisarzowice odbyło się spotkanie Rad Powiatu Lubańskiego, Zgorzeleckiego, Lwóweckiego i Bolesławieckiego oraz zaproszonych rolników.

Tematem spotkania było:

Zagrożenie ASF na terenie powiatów, które przedstawił powiatowy lekarz weterynarii w Lubaniu Tadeusz Kiersnowski.

Odnawialne źródła energii –fotowoltaiki , zaprezentowali  przedstawiciele z Polskiej
Grupy Energetyki Słonecznej: Wiktoria Trela menedżer do spraw sprzedaży, Krzysztof  Zawada  menedżer projektu, Przemysław Olszak doradca klienta.

Ubezpieczenia w gospodarstwie przedstawił  Franciszek Baranowski – Przedstawiciel Zarządu DIR ds. działalności ZWC Wieś Dolnośląska.

Rolnicy mieli możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami firm.

Posiedzenie Rady DIR w Lwówku Śląskim

Powiatowej DIR powiatu lwóweckiego. Posiedzeniu  z udziałem Prezesa Zarządu DIR Pana Leszka Grali przewodniczył Pan Mieczysław Środa, Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Lwówek Śląski, spośród delegatów obecni byli Panowie Łukasz Ziółkowski, Bogdan Żemojcin, Tomasz Krawczyk, Zenon Zatchiej, Henryk Wydra, Piotr Stypułkowski oraz Piotr Konopacki. Wśród gości obecni byli Pan Piotr Kodź z Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa który omówił kwestię realizacji dopłat bezpośrednich dotyczących wniosków złożonych w 2019 roku, Pan Ireneusz Hołoga z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lwówku Śląskim który zreferował kwestię rozprzestrzeniania się ASF i ryzyku rozprzestrzenienia się tej choroby na Województwo Dolnośląskie, uświadamiał jak można zminimalizować ryzyko zainfekowania zwierząt w gospodarstwie, m. in. nie wpuszczać obcych osób do zwierząt, stosować środki dezynfekcji, właściwą odzież, przestrzegał że w momencie wykrycia ASF gospodarstwo właściwie ulega likwidacji. Trzecim tematem spotkania była kwestia utylizacji folii oraz innych odpadów wynikających z działalności rolniczej, w tej kwestii wypowiedział się Pan Longin Budreski z przedsiębiorstwa Eko World, który zaprezentował zasady działania programu w którym to Gminy nawiązują współpracę z przedsiębiorstwami zajmującymi się utylizacją odpadów. Po zakończeniu wystąpienia Pana Budreskiego omawiano sprawy różne, po czym Przewodniczący Rady Powiatowej zamknął posiedzenie.

Piotr Szałas

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Lwówku Śląskim

Rada Powiatowa DIR powiatu lwóweckiego obradowała 7.05.2019 w sali narad stowarzyszenia Partnerstwo Izerskie sąsiadującej z Biurem Terenowym Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Uboczu w celu omówienia najważniejszych tematów nurtujących lokalne środowisko rolnicze. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego Concordia, przedsiębiorstwa paliwowego GAZ Petrol oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz delegaci Rady Powiatowej DIR Lwówek Śląski, obrady prowadził przewodniczący Rady Powiatowej Pan Mieczysław Środa.

Dożynki Gminne w Lubomierzu

W niedzielę, 26 sierpnia mieszkańcy gminy Lubomierz oraz zaproszeni goście spotkali się w Wojciechowie na dorocznym święcie plonów. Dolnośląską Izbę Rolniczą reprezentował Prezes Leszek Grala, Przewodniczący Rady Powiatowej w Lwówku Śląskim Mieczysław Środa oraz członek Rady Powiatowej Henryk Wydra. Dożynki w gminie Lubomierz zawsze mają wyjątkowy charakter. Tu tradycyjne obrzędy spotykają się z zabawą, wspólną biesiadą i integracją mieszkańców. W tej miłej atmosferze Przewodniczący Mieczysław Środa wręczył nagrodę główną za najpiękniejszą Koronę Żniwną mieszkańcom wsi Wojciechów.
Na zdjęciu Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Lwówku Śląskim Mieczysław Środa wraz ze Starościną Dożynek Panią Karoliną Bukiejko-Baran.

RP Lwówek

W dniu 23 lutego 2018 roku korzystając z uprzejmości pracowników stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie w sali narad tegoż stowarzyszenia sąsiadującej z Biurem Terenowym Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Uboczu odbyło się spotkanie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Rady Powiatu Lwóweckiego w celu omówienia najważniejszych tematów nurtujących lokalne środowisko rolnicze. Pierwszym z tych punktów było omówienie kwestii wypełniania e-wniosków o dopłaty bezpośrednie, w szczególności upowszechnianie wiedzy na ten temat. Drugim tematem było omówienie programu do zgłaszania urodzeń, przemieszczeń bydła oraz innych zwierząt hodowlanych podlegających rejestracji, w szczególności upowszechnienie wiedzy na tematów terminów zgłaszania w celu uniknięcia konsekwencji prawno administracyjnych. Kolejnym tematem omawianym na forum Rady Powiatowej był ubój w gospodarstwie własnym z przeznaczeniem do sprzedaży bezpośredniej. Kolejnym tematem było wysłuchanie prezesa Okręgowego Związku Hodowców Koni Pana Janusza Lawina oraz zapoznanie się z projektami, wydarzeniami i imprezami przygotowywanymi przez Związek przy których Dolnośląska Izba Rolnicza mogłaby współpracować. Kolejnym tematem spotkania było omówienie wniosku o zmianę przeznaczenia gruntu rolnego na nierolny nieleśny położonego w Płóczkach Dolnych w Gminie Lwówek Śląski, w tym celu zaproszono oraz wysłuchano przedstawiciela wnioskodawcy w celu zapoznania się argumentami gminy. Na koniec omawiano plan pracy Rady Powiatowej na najbliższy rok.

Piotr Szałas

Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Poseł na Sejm RP Pan dr Jarosław Sachajko na spotkaniu z delegatami Dolnośląskiej Izby Rolniczej

W dniu 16 stycznia 2017r. w Łagowie odbyło się spotkanie delegatów Dolnośląskiej Izby Rolniczej z Przewodniczącym Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Posłem na Sejm RP Panem dr Jarosławem Sachajko, oraz z Posłem na Sejm RP Panem Robertem Winnickim, którego tematem przewodnim był program działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2017-2019r. W spotkaniu uczestniczyli również: Starosta Zgorzelecki Pani Urszula Ciupak, Wicestarosta Lubański Pan Wojciech Zembik, Zastępca Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych Pan Artur Mackiewicz, a także przedstawiciele ze związków i organizacji rolniczych, współpracujących z Dolnośląską Izbą Rolniczą.

Informacje kwartalne

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Tymoteusz, Michal