Posiedzenie Rad Powiatowych DIR

Dnia 18 marca 2022 roku w Urzędzie Gminy i Miasta w Lubomierzu odbyło się wspólne posiedzenie Rad Powiatowych Dolnośląskiej Izby Rolniczej obsługiwanych przez Biuro Terenowe Izby w Uboczu, którego pracę koordynuje Pan Piotr Szałas. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Lwóweckiego Pan Mieczysław Środa.

W spotkaniu udział wzięli:

Rada Powiatowa DIR Powiatu Bolesławieckiego:

 1. Pan Franciszek Osip – Przewodniczący Rady
 2. Pan Wojciech Marczycki
 3. Pani Marianna Drozdek
 4. Pan Mariusz Folwarków
 5. Pan Artur Kozioł
 6. Pan Zbigniew Moskalewicz
 7. Pan Mieczysław Szuba

 

Rada Powiatowa DIR Powiatu Lubańskiego

 1. Pan Robert Świder – Przewodniczący Rady
 2. Pan Bartosz Łasica
 3. Pan Jerzy Bucki
 4. Pani Angelika Zaleśna

 

Rada Powiatowa DIR Powiatu Lwóweckiego

 1. Pan Mieczysław Środa – Przewodniczący Rady
 2. Pan Tomasz Krawczyk
 3. Pan Henryk Wydra
 4. Pan Piotr Stypułkowski
 5. Pan Bogdan Żemojcin

 

Rada Powiatowa DIR Powiatu Zgorzeleckiego

 1. Pan Tadeusz Baranek – Przewodniczący Rady
 2. Pan Stanisław Hrehorów
 3. Pan Tadeusz Mochalski
 4. Pan Zbigniew Chorągwicki
 5. Pan Dariusz Kieruzal
 6. Pan Andrzej Kondracki
 7. Pan Leszek Romanowicz
 8. Pan Jerzy Strojny

Zaproszeni goście:

 1. Pani Justyna Dobosz-Radyno – Starszy Inspektor Weterynaryjny, Powiatowy Inspektorat Weterynarii
 2. Pani Magdalena Salińska – Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 3. Pan Paweł Hawrylewicz – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 4. Pani Agnieszka Potyrała – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 5. Pani Izabela Karnauch – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 6. Pan Krzysztof Gołuchowski – Przedsiębiorstwo BASF Polska
 7. Pan Franciszek Baranowski – Prezes Zarządu Lirpol

 

Podczas spotkania omówiono liczne. Wśród najważniejszych zagadnień poruszono kwestie programów prowadzonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które zreferowała Pani Dyrektor Magdalena Salińska wraz ze współpracownikami.

Pani Justyna Dobosz – Radyno przedstawiła zgromadzonym temat ASF, a Pani Izabela Karnauch z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Sekcja Zamiejscowa Rakowice Wielkie zreferowała sytuację związaną z przetargami w obszarze pracy Sekcji Zamiejscowej KOWR.

Pan Krzysztof Gołuchowski zaprezentował ofertę przedsiębiorstwa BASF Polska skierowaną do rolników, a Pan Franciszek Baranowski jako Prezes Spółki Lirpol przypomniał o możliwości atestacji opryskiwaczy a dodatkowo wskazał ofertę ubezpieczeniową Związku Wzajemności Członkowskiej Wieś Dolnośląska. Związek ten utworzono na bazie współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych TUW.

Ze względu na ożywioną dyskusję i liczne pytania w każdej z wymienionych kwestii Przewodniczący Rad Powiatowych zgodzili się co do konieczności zwoływania kolejnych spotkań w tak szerokim gronie i omawiania tematów jeszcze bardziej szczegółowo.

 

Wspólne posiedzenie Rad Powiatowych

Może być zdjęciem przedstawiającym 7 osób, ludzie stoją i w budynku9 czerwca w gościnnych progach Urzędu Gminy i Miasta Lubomierzu o godzinie 10:00 odbyło się drugie w tym roku wspólne posiedzenie Rad Powiatowych DIR powiatu bolesławieckiego, lubańskiego, lwóweckiego oraz zgorzeleckiego. Rozwijanie współpracy Rad Powiatowych obsługiwanych przez Biuro Terenowe w Uboczu pozwala na sprawniejszy przepływ informacji, wymianę poglądów, wzajemne poznanie specyfiki środowisk rolnych sąsiadujących ze sobą powiatów. We wspólnym spotkaniu udział wzięli również zaproszeni Goście: Pan Ryszard Borys – Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Pani Magdalena Salińska- Dyrektor OR Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu wraz z Panią Jolantą Augiewicz – z Biura Wsparcia Inwestycyjnego i Panem Pawłem Hawrylewiczem – Kierownikiem Biura  ds. płatności bezpośrednich  , Pani Patrycja Rybczak- nowy Powiatowy Inspektor Weterynarii w Lwówku Śląskim, Pani Jolanta Tkaczyk- Kierownik PIORIN w Lwówku Śląskim, Pan Mariusz Garbera -Kierownik SZGZ KOWR w Rakowicach Wielkich oraz Pan Marek Szewców z Przedsiębiorstwa Innvigo.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Lwówek Śląski, minutą ciszy uczczono pamięć Pana Roberta Świdra, którego pożegnaliśmy miesiąc temu. Następnie przyjęto porządek obrad. Jako pierwszy głos zabrał gospodarz spotkania Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz Pan Marek Chrabąszcz, który tradycyjnie podkreślił iż organizacja tak dużego spotkania środowiska rolniczego buduje renomę Lubomierza, podkreślił iż rolnictwo jest bardzo istotnym elementem krajobrazu Gminy, a społeczność rolnicza bardzo liczną i niezwykle istotną grupą społeczno-zawodową w regionie. Na zakończenie wystąpienia życzył udanego spotkania, ze względu na liczne obowiązki nie mógł uczestniczyć w dalszym posiedzeniu. Następnie głos zabierali przedstawiciele zaproszonych instytucji, na sam koniec wypowiedział się Prezes Zarządu DIR Pan Ryszard Borys który wcześniej brał aktywny udział w spotkaniu. Po wystąpieniu Prezesa DIR Przewodniczący Środa podziękował uczestnikom za przybycie i zamknął posiedzenie.

Może być zdjęciem przedstawiającym 7 osób, ludzie stoją i w budynku

Może być zdjęciem przedstawiającym 12 osób, ludzie siedzą, ludzie stoją i w budynku

Może być zdjęciem przedstawiającym 10 osób, ludzie siedzą i w budynku

 

Może być zdjęciem przedstawiającym 9 osób, ludzie siedzą, ludzie stoją i w budynku

Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby, ludzie siedzą i w budynku

Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby, ludzie siedzą i w budynku

Wspólne posiedzenie Rad Powiatowych

13 października w Lubomierzu odbyło się wspólne posiedzenie Rad Powiatowych DIR powiatów bolesławieckiego, lubańskiego, lwóweckiego oraz zgorzeleckiego.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Lwówku Śląskim Pan Mieczysław Środa, który przywitał obecnych delegatów oraz zaproszonych Gości wśród których byli: Pani Jolanta Szczuraszek – Zastępca Dyrektora OR ARiMR we Wrocławiu, Pani Agnieszka Potyrała – Kierownik Biura Wsparcia Inwestycyjnego OR ARiMR, Pan Paweł Hawrylewicz – Kierownik Biura ds. płatności bezpośrednich OR ARiMR, Pan Łukasz Ćwiek – reprezentujący Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Pani Bożena Mulik – Prezes Zarządu LGD Partnerstwo Izerskie, Pan Sebastian Fijałkowski -Kierownik PT KRUS Bolesławiec, Pani Patrycja Rybczak – Powiatowy Lekarz Weterynarii,  Pan Franciszek Baranowski Prezes Zarządu spółki Lirpol oraz Pan Marcin Wit – firma AGRO DUDEK.

Zaproszeni goście zreferowali delegatom zagadnienia którymi się zajmują. Przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa omówili temat płatności bezpośrednich a także programów wsparcia inwestycyjnego. Pani Bożena Mulik zaprezentowała programy prowadzone przez LGD Partnerstwo Izerskie, m.in. program skierowany do gospodarstw agroturystycznych oraz tworzenia zagród edukacyjnych. Pan Łukasz Ćwiek przekazał aktualny stan rozdysponowania przez Sekcję Zamiejscową KOWR Rakowice Wielkie nieruchomości z zasobu WRSP, kierunki dalszego rozdysponowania a także przewidywane obszary przejmowania gruntów przez KOWR w ramach wyłączeń 30%. Dokładna analizę sytuacji związanej z ASF przedstawiła zebranym Pani Rybczak. Ofertę ubezpieczeniową TUW oraz działalności Lirpol w zakresie atestacji opryskiwaczy omówił Pan Franciszek Baranowski. Ostatnim punktem spotkania było przedstawienie oferty firmy AGRO DUDEK, której dokonał Pan Marcin Wit.

Na zakończenie Przewodniczący Środa podziękował uczestnikom za udział w obradach i zamknął posiedzenie.

Seminarium pt. „Warunki prowadzenia produkcji rolniczej na terenie powiatów: bolesławieckiego, lubańskiego, lwóweckiego oraz zgorzeleckiego w dobie obecnych uwarunkowań gospodarczych”

8 grudnia w Pisarzowicach w siedzibie spółki Agrofarm odbyło się Seminarium pt. „Warunki prowadzenia produkcji rolniczej na terenie powiatów: bolesławieckiego, lubańskiego, lwóweckiego oraz zgorzeleckiego w dobie obecnych uwarunkowań gospodarczych” współorganizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Rady Powiatowe DIR Bolesławiec, Lubań, Lwówek Śląski oraz Zgorzelec. W spotkaniu uczestniczyli delegaci wymienionych Rad Powiatowych oraz zaproszeni Goście: Poseł na Sejm RP Pan Szymon Pogoda, Prezes Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej Pan Ryszard Borys, Kierownik PT KRUS w Lubaniu Pani Lucyna Kłusik, Kierownik PT KRUS w Bolesławcu Pan Sebastian Fijałkowski, Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Bolesławcu Pan Maciej Małkowski, Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lubaniu Pani Joanna Wilczyńska Doliba, Kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zgorzelcu Pani Aneta Mazur, przedstawiciel Sekcji Zamiejscowej KOWR w Rakowicach Wielkich Pan Łukasz Ćwiek. W wydarzeniu uczestniczył również Starosta Lubański Pan Walery Czarnecki, Wójt Gminy Siekierczyn Pan Dariusz Furdykoń oraz Ks. Jan Leśnik. Seminarium było idealną okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń, poglądów oraz dyskusji co, przyczyniło się do zacieśniania współpracy między miejscowym samorządem rolniczym a terenowymi przedstawicielstwami instytucji okołorolniczych.

Kolejne Spotkanie Z Inicjatywy Dolnośląskiej Izby Rolniczej Rolników Z Dyrekcją KOWR We Wrocławiu W Łagowie K. Zgorzelca Za Nami. Omawiano Rozdysponowanie Ponad 935 Ha Dla Miejscowych Rolników

 

Z inicjatywy Dolnośląskiej Izby Rolniczej w dniu 7 lutego br. odbyło się kolejne spotkanie rolników z Dyrekcją KOWR we Wrocławiu, które otworzył i prowadził Prezes DIR Leszek Grala. Tym razem w Pałacu Łagów k. Zgorzelca KOWR przedstawiał rolnikom plany rozdysponowania nieruchomości po byłym dzierżawcy, o pow. 935,4102 ha, położonych  na terenie gmin: Leśna, Stara Kamienica, Zgorzelec, Gryfów Śląski, Bogatynia, Sulików, Lubawka, Platerówka, Olszyna.

Posiedzenie Rad Powiatowych DIR Powiatów Bolesławickiego i Lwóweckiego

8 lipca w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz odbyło się wspólne posiedzenie Rad Powiatowych DIR powiatów bolesławieckiego i lwóweckiego. W spotkaniu oprócz delegatów Rad Powiatowych wzięli udział nowo wybrani Prezes i Wiceprezes Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej Panowie Ryszard Borys i Waldemar Jankowski. Wśród zaproszonych Gości znaleźli się: Dyrektor OR Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pani Magdalena Salińska, Dyrektor OR Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we  Wrocławiu Pani Ewa Pawelec, Powiatowy Lekarz Weterynarii Pan Ireneusz Hołoga wraz z zastępcą Panią Patrycją Rybczak, szef sekcji zamiejscowej KOWR w Rakowicach Wielkich Pan Mariusz Garbera oraz przedstawiciel lokalnego środowiska pszczelarzy Pan Andrzej Wilk.

Spotkanie otworzył gospodarz miejsca spotkania, zastępca Burmistrza Pan Adam Skrzydłowski, który złożył podziękowania za współpracę i wsparcie w obszarach dotyczących tematów rolnictwa. Wyraził zadowolenie z faktu, iż Rady Powiatowe zdecydowały o zorganizowaniu spotkania w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz.

Następnie przyjęto i realizowano porządek obrad w ramach którego omówiono tematy dot. m. in. „Zielonego ładu” – założeń programu ze szczególnym uwzględnieniem omówienia jego wpływu na sytuację w rolnictwie, dopłat bezpośrednich i ekologicznych, aktualnej sytuacji dot. ASF, rozdysponowania gruntów z KOWR, spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych rolników, a także aktualnej sytuacji środowiska pszczelarzy.

Spotkanie przyczyniło się do dalszej wzajemnej współpracy między instytucjami dla dobra i potrzeb dolnośląskiego rolnictwa.

 

 

Forum rolnicze w Lubomierzu

Regionalne Forum Rolnicze zorganizowane w Urzędzie Gminy i Miasta Lubomierz zostało zorganizowane dnia 10 listopada przez Rady Powiatowe Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatów Lwóweckiego, Bolesławieckiego i Lubańskiego wraz z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Spółką LIRPOL oraz Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych TUW skupiło wielu uczestników.
W spotkaniu uczestniczyli: Prezes DIR Pan Ryszard Borys, Wiceprezes DIR Pan Waldemar Jankowski, Dyrektor OR ARiMR Pani Magdalena Salińska, Kierownik Biura Wsparcia Inwestycyjnego Pani Agnieszka Potyrała, Kierownik Biura do spraw płatności bezpośrednich Pan Paweł Hawrylewicz. Spółkę Lirpol reprezentował Prezes Pan Franciszek Baranowski natomiast Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Dyrektor Pan Paweł Warunek. W Forum udział wzięli również: Pan Sebastian Fijałkowski kierownika KRUS w Bolesławcu, kierownik Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Rakowicach Wielkich Pan Mariusz Garbera oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii dr Ireneusz Hołoga i zastępca dr Patrycja Rybczak.
Obrady poprzedziła uroczystość wręczenia odznaczeń z okazji XXV-lecia samorządu rolniczego na Dolnym Śląsku. Złotym odznaczeniem „Zasłużony dla samorządu rolniczego” uhonorowani zostali Pan Jan Gancarz, Pan Zbigniew Lebiedź, Pan Henryk Wydra oraz Pan Piotr Konopacki natomiast srebrnym odznaczeniem Pani Marianna Drozdek, Pani Justyna Jadach, Pani Angelika Zaleśna, Pan Artur Kozioł, Burmistrz Pan Marek Chrabąszcz oraz Pan Piotr Stypułkowski. Odznaczenia zostały wręczone przez Prezesa DIR Ryszarda Borysa oraz Wiceprezesa Waldemara Jankowskiego.
Główne tematy, które zostały poruszone podczas forum dotyczyły:
– kampanii naboru wniosków obszarowych w 2022 r., najbliższych naborów realizowanych dla programów inwestycyjnych z dofinansowaniem z ARIMR,
– oferty ubezpieczeniowej Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW
– informacji na temat możliwości przeprowadzenia atestacji opryskiwaczy przez Spółkę LIRPOL
– bieżącej sytuacji związanej z ASF
– przetargów na dzierżawę gruntów z ZWRSP
– spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych rolników oraz spraw emerytalnych
– skorzystania przez rolników z możliwości bezpłatnych szczepień przeciwko boleriozie.
Forum było dobrą okazją do przekazania informacji, spostrzeżeń ale przede wszystkim do omówienia problemów z jakimi borykają się obecnie rolnicy w danym regionie i uzyskania na miejscu, podczas dyskusji, fachowego i merytorycznego wsparcia.

Spotkanie Rad Powiatowych w Lubaniu

Z inicjatywy Prezesa DIR  Leszka Grali, 6 grudnia w Sali firmy Agro- Farm Pisarzowice odbyło się spotkanie Rad Powiatu Lubańskiego, Zgorzeleckiego, Lwóweckiego i Bolesławieckiego oraz zaproszonych rolników.

Tematem spotkania było:

Zagrożenie ASF na terenie powiatów, które przedstawił powiatowy lekarz weterynarii w Lubaniu Tadeusz Kiersnowski.

Odnawialne źródła energii –fotowoltaiki , zaprezentowali  przedstawiciele z Polskiej
Grupy Energetyki Słonecznej: Wiktoria Trela menedżer do spraw sprzedaży, Krzysztof  Zawada  menedżer projektu, Przemysław Olszak doradca klienta.

Ubezpieczenia w gospodarstwie przedstawił  Franciszek Baranowski – Przedstawiciel Zarządu DIR ds. działalności ZWC Wieś Dolnośląska.

Rolnicy mieli możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami firm.

Posiedzenie Rady DIR w Lwówku Śląskim

Powiatowej DIR powiatu lwóweckiego. Posiedzeniu  z udziałem Prezesa Zarządu DIR Pana Leszka Grali przewodniczył Pan Mieczysław Środa, Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Lwówek Śląski, spośród delegatów obecni byli Panowie Łukasz Ziółkowski, Bogdan Żemojcin, Tomasz Krawczyk, Zenon Zatchiej, Henryk Wydra, Piotr Stypułkowski oraz Piotr Konopacki. Wśród gości obecni byli Pan Piotr Kodź z Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa który omówił kwestię realizacji dopłat bezpośrednich dotyczących wniosków złożonych w 2019 roku, Pan Ireneusz Hołoga z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lwówku Śląskim który zreferował kwestię rozprzestrzeniania się ASF i ryzyku rozprzestrzenienia się tej choroby na Województwo Dolnośląskie, uświadamiał jak można zminimalizować ryzyko zainfekowania zwierząt w gospodarstwie, m. in. nie wpuszczać obcych osób do zwierząt, stosować środki dezynfekcji, właściwą odzież, przestrzegał że w momencie wykrycia ASF gospodarstwo właściwie ulega likwidacji. Trzecim tematem spotkania była kwestia utylizacji folii oraz innych odpadów wynikających z działalności rolniczej, w tej kwestii wypowiedział się Pan Longin Budreski z przedsiębiorstwa Eko World, który zaprezentował zasady działania programu w którym to Gminy nawiązują współpracę z przedsiębiorstwami zajmującymi się utylizacją odpadów. Po zakończeniu wystąpienia Pana Budreskiego omawiano sprawy różne, po czym Przewodniczący Rady Powiatowej zamknął posiedzenie.

Piotr Szałas

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Lwówku Śląskim

Rada Powiatowa DIR powiatu lwóweckiego obradowała 7.05.2019 w sali narad stowarzyszenia Partnerstwo Izerskie sąsiadującej z Biurem Terenowym Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Uboczu w celu omówienia najważniejszych tematów nurtujących lokalne środowisko rolnicze. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego Concordia, przedsiębiorstwa paliwowego GAZ Petrol oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz delegaci Rady Powiatowej DIR Lwówek Śląski, obrady prowadził przewodniczący Rady Powiatowej Pan Mieczysław Środa.

Dożynki Gminne w Lubomierzu

W niedzielę, 26 sierpnia mieszkańcy gminy Lubomierz oraz zaproszeni goście spotkali się w Wojciechowie na dorocznym święcie plonów. Dolnośląską Izbę Rolniczą reprezentował Prezes Leszek Grala, Przewodniczący Rady Powiatowej w Lwówku Śląskim Mieczysław Środa oraz członek Rady Powiatowej Henryk Wydra. Dożynki w gminie Lubomierz zawsze mają wyjątkowy charakter. Tu tradycyjne obrzędy spotykają się z zabawą, wspólną biesiadą i integracją mieszkańców. W tej miłej atmosferze Przewodniczący Mieczysław Środa wręczył nagrodę główną za najpiękniejszą Koronę Żniwną mieszkańcom wsi Wojciechów.
Na zdjęciu Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Lwówku Śląskim Mieczysław Środa wraz ze Starościną Dożynek Panią Karoliną Bukiejko-Baran.

RP Lwówek

W dniu 23 lutego 2018 roku korzystając z uprzejmości pracowników stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie w sali narad tegoż stowarzyszenia sąsiadującej z Biurem Terenowym Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Uboczu odbyło się spotkanie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Rady Powiatu Lwóweckiego w celu omówienia najważniejszych tematów nurtujących lokalne środowisko rolnicze. Pierwszym z tych punktów było omówienie kwestii wypełniania e-wniosków o dopłaty bezpośrednie, w szczególności upowszechnianie wiedzy na ten temat. Drugim tematem było omówienie programu do zgłaszania urodzeń, przemieszczeń bydła oraz innych zwierząt hodowlanych podlegających rejestracji, w szczególności upowszechnienie wiedzy na tematów terminów zgłaszania w celu uniknięcia konsekwencji prawno administracyjnych. Kolejnym tematem omawianym na forum Rady Powiatowej był ubój w gospodarstwie własnym z przeznaczeniem do sprzedaży bezpośredniej. Kolejnym tematem było wysłuchanie prezesa Okręgowego Związku Hodowców Koni Pana Janusza Lawina oraz zapoznanie się z projektami, wydarzeniami i imprezami przygotowywanymi przez Związek przy których Dolnośląska Izba Rolnicza mogłaby współpracować. Kolejnym tematem spotkania było omówienie wniosku o zmianę przeznaczenia gruntu rolnego na nierolny nieleśny położonego w Płóczkach Dolnych w Gminie Lwówek Śląski, w tym celu zaproszono oraz wysłuchano przedstawiciela wnioskodawcy w celu zapoznania się argumentami gminy. Na koniec omawiano plan pracy Rady Powiatowej na najbliższy rok.

Piotr Szałas

Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Aniela, Jan