Gminne Święto Plonów w Błotnicy

Tegoroczne dożynki Gminy Złoty Stok odbyły się 28 sierpnia w Błotnicy. Święto plonów rozpoczęło się od Mszy Świętej Dziękczynnej z oprawą muzyczną w wykonaniu Zespołu Wesołe nutki z Mąkolna.

Po Mszy Św. wszystkich zebranych przywitała Burmistrz Złotego Stoku Grażyna Orczyk dziękując również rolnikom za zebrane plony i ich ciężką pracę. Zespół ludowy „Starczowianki” ośpiewał wieńce dożynkowe, które zostały przygotowane przez Sołectwa Gminy Złoty Stok.

Przewodniczący Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Wiktor Skotnicki wraz z delegatem Rady Powiatowej Urszulą Wróbel wręczyli dyplomy okolicznościowe dla Starostów Dożynek – Anny Kawy oraz Tomasza Zawałek.

Ponadto Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Wiktor Skotnicki brał udział w Komisji Konkursowej na Najpiękniejszy Wieniec. W ocenie Komisji Konkursowej – sołectwo Płonica w tym roku przygotowało Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy.

Podczas tegorocznego Święta plonów nie zabrakło również innych atrakcji: konkurów, turnieju sołectw czy występów zespołów ludowych.

 

Dożynki Gminne w Ziębicach

W pierwszą niedzielę września w Ziębicach odbyły się dożynki Gminy Ziębice. Partnerem wydarzenia była Dolnośląska Izba Rolnicza. Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej dziękczynnej w Bazylice Mniejszej w Ziębicach.

Następnie korowód dożynkowy przeszedł na plac przy byłym kościele ewangelickim. Uroczystego otwarcia dożynek dokonał Pan Mariusz Szpilarewicz – Burmistrz Ziębic, który wspólnie z Przewodniczącą Rady Miejskiej Agatą Sobków, Zastępcą Burmistrza Małgorzatą Wołczyk oraz ks. Bogusławem Konopką podziękował rolnikom za tegoroczne plony i trud codziennej pracy.

Po Misterium Chleba z oprawą muzyczną w wykonaniu zespołu Krzelkowianie, Przewodniczący Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Ząbkowickiego Wiktor Skotnicki odczytał list dożynkowy Prezesa Dolnośląskiej Izby Rolniczej Ryszarda Borysa. Pan Wiktor Skotnicki na ręce Starostów dożynek – Pani Małgorzaty Koziura oraz Jana Przyszlakiewicza złożył podziękowania za honorowe pełnienie obowiązków Starostów Dożynek i wręczył pamiątkowe dyplomy.

 

Podczas dożynek odbywał się Konkurs na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy a w pracach komisji z ramienia DIR udział brała Katarzyna Wróbel z Biura Terenowego DIR w Ząbkowicach Śląskich. W konkursie I miejsce zajęło Sołectwo Kalinowice Górne, II miejsce, Sołectwo Bożnowice, III miejsce Sołectwo Służejów. Dodatkowo Rada Powiatowa Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Ząbkowickiego ufundowała nagrodę specjalną w konkursie. Komisja w składzie – Wojciech Bieruta, Radosław Myszogląd oraz Katarzyna Wróbel wyróżniła wieniec z sołectwa Niedźwiedź.

Wśród zaproszonych Gości udział w uroczystości wzięli: Monika Wielichowska – Poseł na Sejm RP, Marcin Gwódź – Poseł na Sejm RP, Stanisław Jurcewicz – Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz Tomasz Krzeszowiec – Dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu, Wiktor Skotnicki – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR, a także radni powiatowi i gminni.

W dożynkach jako jedyny udział wziął poczet sztandarowy Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Ząbkowickiego w skład, którego weszli delegaci: Wojciech Bieruta, Radosław Myszogląd oraz Andrzej Kozłowski.

W trakcie dożynek Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Pan Wiktor Skotnicki oraz delegat Rady Powiatowej Jan Tracz przygotowali stoisko wystawiennicze DIR. Na naszym stoisku fachowych informacji udzielał również Pan Michał Mackiewicz Agent TUW z Ząbkowic Śląskich.

Stoisko Dolnośląskiej Izby Rolniczej było również doskonałym miejscem do przeprowadzania rozmów nt. współpracy i funkcjonowania jednostek działających na rzecz rolnictwa oraz współpracy samorządem lokalnym.

Podczas dożynek gminnych odbywały się występy zespołów m. in. SYNERGIA i KOSY. Natomiast Gwiazdą wieczoru był zespół RED LIPS.

Na zakończenie dożynek odbył się pokaz filmów – Ziębice – zatrzymane w kadrze.

Rada Powiatowa DIR w Ząbkowicach Śląskich

 

Wiktor Skotnicki – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR

Szymon Semczuk – Delegat do WZ DIR

Urszula Wróbel

Teresa Markowska

Andrzej Dominik

Wojciech Bieruta

Franciszek Dmytruk

Ryszard Bierut

Radosław Myszogląd

Jan Tracz

Marcin Zając

Zdrowie roślin głównym tematem konferencji w Mąkolnie

 

14 lutego w Świetlicy Wiejskiej w Mąkolnie odbyła się konferencja dla rolników pn. „Zdrowie roślin – priorytety, wyzwania i regulacje prawne”. Organizatorami wydarzenia byli: Dolnośląska Izba Rolnicza – Rada Powiatowa DIR w Ząbkowicach Śląskich, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Firma OBROL Kruszewnia.

Szkolenie dla rolników w Opolnicy

1 lipca w Świetlicy Wiejskiej w Opolnicy Rada Powiatowa DIR w Ząbkowicach Śląskich zorganizowała szkolenie dla rolników. Wśród Gości w szkoleniu uczestniczyli: Pan Paweł Mazur – Członek Zarządu DIR, Pan Paweł Gancarz – Wójt Gminy Stoszowice, Pani Jadwiga Ciepielska – Z- ca Dyrektora Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Tarnowie oraz Pan Franaciszek Baranowski – Pełnomocnik Zarządu DIR ds. działalności ZWC Wieś Dolnośląska.

 

 

 

Spotkanie Rad Powiatowych DIR

W dniu 18 września br. w Opolnicy w Gminie Bardo odbyło się spotkanie Rad Powiatowych DIR Powiatów: Ząbkowickiego, Dzierżoniowskiego, Strzelińskiego oraz Oławskiego.

 

 

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Ząbkowicach

 

 

Dnia 19 października w Urzędzie Gminy w Stoszowicach odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Ząbkowicach Śląskich. Wśród zaproszonych Gości w spotkaniu uczestniczyli: Pan Ryszard Borys – Wiceprezes DIR, Pan Paweł Gancarz –Wójt Gminy Stoszowice, Pan Łukasz Białkowski – Wójt Gminy Ciepłowody, Pan Łukasz Opaliński – Adwokat DIR oraz przedstawiciele urzędów z terenu powiatu ząbkowickiego. Informację na temat rolnictwa na terenie Gminy Stoszowice udzielił Wójt Pan Paweł Gancarz. Ponadto poruszył temat programu NFOŚiGW „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z rolnictwa”, na który Gmina planuje złożyć wniosek. Obecnie zbierane są oświadczenia od rolników o ilości posiadanych odpadów: folii rolniczych, sitaki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag. Pozostali przedstawiciele Gmin, poinformowali, że również postarają się zebrać powyższe informacje od rolników ze swojego terenu.  Wiceprezes DIR Pan Ryszard Borys przedstawił bieżące działania Zarządu DIR oraz aktualne informacje z Rady Społecznej działającej przy OT KOWR we Wrocławiu. Pan Ryszard Borys zaapelował, aby delegaci przygotowywali się do procesu opiniowania dzierżaw obwodów łowieckich, którego termin będzie przypadał na pierwszy kwartał przyszłego roku. O zmianach w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego zebranych zaznajomił Łukasz Opaliński – Adwokat DIR. W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.

Spotkanie w Ciepłowodach

Dnia 7 marca w Ciepłowodach odbyło się spotkanie Rady Powiatowej DIR w Ząbkowicach Śląskich z przedstawicielami samorządu terytorialnego oraz rolnikami. Organizatorami spotkania była Rada Powiatowa Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Ząbkowickiego oraz Urząd Gminy Ciepłowody.

Forum Rolnicze w Strzelinie

25 stycznia 2018 r. w Restauracji „Strzelec” w Strzelinie odbyło się Forum Rolnicze zorganizowane przez Rady Powiatowe Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatów: Strzelińskiego, Oławskiego, Oleśnickiego i Ząbkowickiego. Rolę gospodarza wydarzenia pełnił Pan Edward Tracz – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Strzelińskiego. W spotkaniu uczestniczyli: Pan Leszek Grala – Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Pan Ryszard Borys – Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej i Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Oławskiego, Pan Waldemar Jankowski – Członek Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Pan Dionizy Prusiewicz – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Oleśnickiego, Pan Wiktor Skotnicki – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Ząbkowickiego, Pani Dorota Pawnuk – Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, instytucji działających na rzecz rolnictwa oraz delegaci Rad Powiatowych DIR z Powiatów: Strzelińskiego, Oławskiego, Oleśnickiego i Ząbkowickiego. Zebranych gości powitał Pan Edward Tracz – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Strzelińskiego. 

Wigilijne posiedzenie Rad Powiatowych

Uroczyste posiedzenie Rad Powiatowych DIR Powiatów Kłodzkiego, Ząbkowickiego, Strzelińskiego i Oławskiego odbyło się 15 grudnia br. w Zieleńcu. Otwarcia spotkania dokonali Przewodniczący Rad Powiatowych DIR: Leszek Bobula – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Kłodzku, Wiktor Skotniki – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Ząbkowicach Śląskich, Edward Tracz – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Strzelinie oraz Ryszard Borys – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Oławie. Wśród zaproszonych Gości w spotkaniu uczestniczyli: Leszek Grala – Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu, Ryszard Borys – Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu, Urszula Solińska – Marek – Dyrektor Biura DIR we Wrocławiu, Aleksandra Fałat – Zastępca Dyrektora Biura DIR we Wrocławiu, Zbigniew Szczygieł – Radny Województwa Dolnośląskiego, Przewodniczący Komisji Uchwałodawczej, Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa, Tomasz Korczak – Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie, Julita Lisowska – Kierownik WIORiN/ Oddział Kłodzko, Barbara Olejnik – Prezes RPPH Ziębice, Mieczysław Krawczyk – Kierownik PT KRUS w Bystrzycy Kłodzkiej, Grzegorz Chmielowiec – Powiatowy Lekarz Weterynarii, Józef Kołt – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Powiecie Kłodzkim.

Dożynki Gminne w Ciepłowodach

 W dniu 02.09.2017 r. w Ciepłowodach odbyło się Gminne Święto Plonów.

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta dziękczynna w miejscowym kościele. Podczas eucharystii nastąpiło poświęcenie darów, a starostowie dożynek – Przemysław Krawczuk oraz Agnieszka Opyc po zakończonej mszy świętej już przed kościołem częstowali gości chlebem – jednym z symboli dożynek.

Informacje kwartalne

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Justyna, Cyprian