Gminne Święto Plonów w Błotnicy

Tegoroczne dożynki Gminy Złoty Stok odbyły się 28 sierpnia w Błotnicy. Święto plonów rozpoczęło się od Mszy Świętej Dziękczynnej z oprawą muzyczną w wykonaniu Zespołu Wesołe nutki z Mąkolna.

Po Mszy Św. wszystkich zebranych przywitała Burmistrz Złotego Stoku Grażyna Orczyk dziękując również rolnikom za zebrane plony i ich ciężką pracę. Zespół ludowy „Starczowianki” ośpiewał wieńce dożynkowe, które zostały przygotowane przez Sołectwa Gminy Złoty Stok.

Przewodniczący Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Wiktor Skotnicki wraz z delegatem Rady Powiatowej Urszulą Wróbel wręczyli dyplomy okolicznościowe dla Starostów Dożynek – Anny Kawy oraz Tomasza Zawałek.

Ponadto Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Wiktor Skotnicki brał udział w Komisji Konkursowej na Najpiękniejszy Wieniec. W ocenie Komisji Konkursowej – sołectwo Płonica w tym roku przygotowało Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy.

Podczas tegorocznego Święta plonów nie zabrakło również innych atrakcji: konkurów, turnieju sołectw czy występów zespołów ludowych.

 

5 lecie Zespołu Florianki

W dniu 18 czerwca w Świetlicy w Olbrachcicach Wielkich odbyło się wyjątkowe spotkanie podsumowujące pięcioletnią działalność zespołu ludowego „Florianki”
W uroczystości uczestniczyli licznie zebrani Goście: przedstawiciele władz samorządowych, instytucji kultury i rolnictwa. Dolnośląską Izbę Rolnicza reprezentowali: Wiktor Skotnicki – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Ząbkowicach Śląskich oraz Jerzy Rzepka – delegat Rady Powiatowej DIR powiatu ząbkowickiego. Na swój Jubileusz Zespół zaprosił również zaprzyjaźnione zespoły ludowe.
Podczas uroczystego otwarcia Pani Teresa Markowicz z „Florianek” przedstawiła historię i osiągnięcia Zespołu. Nie obyło się bez licznych gratulacji, wspomnień i prezentów – również ze strony samorządu rolniczego. W sposób szczególny za nieoceniony wkład w kultywowanie tradycji i kultury regionalnej gratulacje złożyli Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Ząbkowicach Śląskich Wiktor Skotnicki oraz delegat Rady Powiatowej DIR w Ząbkowicach Śląskich Jerzy Rzepka wręczając również medal pamiątkowy DIR.
Po wspaniałych życzeniach nastąpiła część artystyczna w której zaprezentowały się zaproszone zespoły ludowe m.in. „Macieje” z Ostroszowic, „Borowianki” z Przedborowej oraz „Braszowiczanki” z Braszowic.
Dziękujemy za zaproszenie i jeszcze raz składamy serdeczne gratulacje!
Może być zdjęciem przedstawiającym 8 osób, ludzie stoją, w budynku i tekst „OLBRACHCICEWIELKIE FLoRianki ianki 5 -lecia zespołu UROCZYSTE OBCHODY”
Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba, stoi, tabela i w budynku
Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby i ludzie stoją
Może być zdjęciem przedstawiającym 4 osoby, ludzie stoją i tekst „TOCLYSTE OBCHODY lecia zespołu 18 CZERWCA”

Dożynki Gminne w Ziębicach

W pierwszą niedzielę września w Ziębicach odbyły się dożynki Gminy Ziębice. Partnerem wydarzenia była Dolnośląska Izba Rolnicza. Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej dziękczynnej w Bazylice Mniejszej w Ziębicach.

Następnie korowód dożynkowy przeszedł na plac przy byłym kościele ewangelickim. Uroczystego otwarcia dożynek dokonał Pan Mariusz Szpilarewicz – Burmistrz Ziębic, który wspólnie z Przewodniczącą Rady Miejskiej Agatą Sobków, Zastępcą Burmistrza Małgorzatą Wołczyk oraz ks. Bogusławem Konopką podziękował rolnikom za tegoroczne plony i trud codziennej pracy.

Po Misterium Chleba z oprawą muzyczną w wykonaniu zespołu Krzelkowianie, Przewodniczący Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Ząbkowickiego Wiktor Skotnicki odczytał list dożynkowy Prezesa Dolnośląskiej Izby Rolniczej Ryszarda Borysa. Pan Wiktor Skotnicki na ręce Starostów dożynek – Pani Małgorzaty Koziura oraz Jana Przyszlakiewicza złożył podziękowania za honorowe pełnienie obowiązków Starostów Dożynek i wręczył pamiątkowe dyplomy.

 

Podczas dożynek odbywał się Konkurs na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy a w pracach komisji z ramienia DIR udział brała Katarzyna Wróbel z Biura Terenowego DIR w Ząbkowicach Śląskich. W konkursie I miejsce zajęło Sołectwo Kalinowice Górne, II miejsce, Sołectwo Bożnowice, III miejsce Sołectwo Służejów. Dodatkowo Rada Powiatowa Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Ząbkowickiego ufundowała nagrodę specjalną w konkursie. Komisja w składzie – Wojciech Bieruta, Radosław Myszogląd oraz Katarzyna Wróbel wyróżniła wieniec z sołectwa Niedźwiedź.

Wśród zaproszonych Gości udział w uroczystości wzięli: Monika Wielichowska – Poseł na Sejm RP, Marcin Gwódź – Poseł na Sejm RP, Stanisław Jurcewicz – Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz Tomasz Krzeszowiec – Dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu, Wiktor Skotnicki – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR, a także radni powiatowi i gminni.

W dożynkach jako jedyny udział wziął poczet sztandarowy Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Ząbkowickiego w skład, którego weszli delegaci: Wojciech Bieruta, Radosław Myszogląd oraz Andrzej Kozłowski.

W trakcie dożynek Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Pan Wiktor Skotnicki oraz delegat Rady Powiatowej Jan Tracz przygotowali stoisko wystawiennicze DIR. Na naszym stoisku fachowych informacji udzielał również Pan Michał Mackiewicz Agent TUW z Ząbkowic Śląskich.

Stoisko Dolnośląskiej Izby Rolniczej było również doskonałym miejscem do przeprowadzania rozmów nt. współpracy i funkcjonowania jednostek działających na rzecz rolnictwa oraz współpracy samorządem lokalnym.

Podczas dożynek gminnych odbywały się występy zespołów m. in. SYNERGIA i KOSY. Natomiast Gwiazdą wieczoru był zespół RED LIPS.

Na zakończenie dożynek odbył się pokaz filmów – Ziębice – zatrzymane w kadrze.

Wojewódzki Festiwal KGW w Stolcu

W niedzielę 10 lipca po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią COVID19 na boisku sportowym w Stolcu odbył się XXV Wojewódzki Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich.
Występy KGW mają na celu prezentację dorobku artystycznego zespołów folklorystycznych i propagowania bogactwa kultury i tradycji ludowej.
Wśród zaproszonych Gości w Festiwalu uczestniczyli m. in. Roman Fester Starosta Ząbkowicki, Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, Krzysztof Frankestein – Burmistrz Sławna, Andrzej Dominik – Przewodniczący Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich, Sołtys wsi Stolec, Ryszard Borys Prezes DIR, Wiktor Skotnicki Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Ząbkowicach Śl.,Marek Świątek Prezes RZRKiOR w Świdnicy.
Prezes DIR Ryszard Borys i Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Wiktor Skotnicki za działalność na rzecz rolnictwa i rozwoju dolnośląskiej wsi oraz za szczególne zaangażowanie w działania na rzecz integracji środowisk wiejskich wręczyli Złotą Odznakę Dolnośląskiej Izby Rolniczej „Zasłużony dla samorządu rolniczego” Pani Halinie Antoszczyszyn – wieloletniej przewodniczącej KGW w Stolcu. Niestety ze względu na stan zdrowia Pani Halinka nie mogła uczestniczyć w Festiwalu – odznaczenie odebrał i przekazał syn Ireneusz.
Prezes DIR Ryszard Borys złożył na ręce Pana Andrzeja Dominika gratulacje za szczególne osiągnięcia w działalność na rzecz środowiska wiejskiego wręczając pamiątkowy grawerton.
W podziękowaniu za zaangażowanie w działania na rzecz dolnośląskiego rolnictwa z okazji Jubileuszu 25 – lecia Dolnośląskiej Izby Rolniczej Prezes DIR Ryszard Borys wspólnie z Przewodniczącym Rady DIR Powiatu Ząbkowickiego Wiktorem Skotnickim wręczyli pamiątkowe statuetki Panu Andrzejowi Dominikowi oraz Panu Markowi Świątkowi.
W tegorocznej edycji Festiwalu w Stolcu ze swoim dorobkiem artystycznym zaprezentowało się ponad dwadzieścia zespołów z terenu województwa dolnośląskiego. Śpiew, taniec oraz wyjątkowa atmosfera zachwyciły przybyłą publiczność i wprowadziły w dobry nastrój.

Powiatowy Kongres Kobiet Wiejskich Powiatu Ząbkowickiego

W minioną sobotę 16 października po raz pierwszy odbył się Powiatowy Kongres Kobiet Wiejskich Powiatu Ząbkowickiego. W Kongresie oprócz licznie zgromadzonych członkiń Kół Gospodyń Wiejskich udział wzięło wielu parlamentarzystów, lokalni samorządowcy a także przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa. Pan  Piotr Rakoczy – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej DIR imieniu Prezesa DIR Ryszarda Borysa złożył serdeczne gratulację za organizację tak cennej inicjatywy przekazując list gratulacyjny oraz upominek.

W części Merytorycznej zorganizowano dwa panele dyskusyjne dotyczące: roli kobiet na wsi oraz znaczenia organizacji pozarządowych w środowisku wiejskim.

Kongres umiliły występy: „Wesołych Nutek” z Mąkolna oraz uczniów Kłodzkiej Szkoły Muzycznej. Nie zabrakło stoisk informacyjnych, z lokalnymi produktami i rękodziełem.

Na zakończenie spotkania Wiktor Skotnicki Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Ząbkowicach Śląskich złożył wszystkim organizatorom szczególne podziękowania za zorganizowanie Kongresu deklarując jednocześnie wsparcie tak cennych inicjatyw przez samorząd rolniczy.

 

Dożynki w Gminie Stoszowice

Tegoroczne święto plonów w gminie Stoszowice przebiegła nieco inaczej niż tradycyjnie. Ze względu na warunki pogodowe uroczystości odbywały się lokalnie w poszczególnych sołectwach gminy Stoszowice. Z zaplanowanych wydarzeń odbyło się dożynkowe śniadanie z rolnikami. Tuż po powitaniu wszystkich Gości Wójt Gminy Stoszowice Paweł Gancarz podsumował tegoroczną pracę rolników. Głos w imieniu Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej zabrał Paweł Mazur Członek Zarządu DIR. Dziękując za zaproszenie przekazał informacje z działalności samorządu rolniczego. Był to moment do dyskusji o aktualnej sytuacji w rolnictwie oraz tego co czeka rolników w najbliższym czasie. Zwracano uwagę na wysokie ceny nawozów oraz import zbóż z Ukrainy.
Następnie odbyła się uroczysta Msza święta w kościele pod wezwaniem Świętego Wawrzyńca z udziałem pocztu sztandarowego Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Ząbkowicach Śląskich w którego skład weszli Członkowie Rady Powiatowej: Szymon Semczuk i Marcin Zając. Tuż po niej goście dożynkowi spotkali się w Inkubatorze przedsiębiorczości. Członek Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej Paweł Mazur odczytał i wręczył na ręce Wójta Gminy Stoszowice Pawła Gancarza list dożynkowy Prezesa Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Była to również doskonała okazja do wręczenia podziękowań starostom tegorocznych dożynek pani Joanna Chmiel oraz Kazimierzowi Jałowiec za honorowe pełnienie obowiązków starosty oraz działalność społeczną. Podziękowania wręczył Wiktor Skotnicki Przewodniczący Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Ząbkowicach Śląskich. Uczestnicy do późnego wieczora bawili się przy dożynkowej biesiadzie.

Kontynuujemy projekt „Poznaj gospodarstwo rolne”

Kontynuując projekt Dolnośląskiej Izby Rolniczej „Poznaj gospodarstwo rolne” w dnach 4 i 5 listopada uczniowie szkół podstawowych z powiatu świdnickiego i ząbkowickiego wraz z Przewodniczącymi Rad Powiatowych – Panem Mariuszem Hydzik i Panem Wiktorem Skotnickim odwiedzili Gospodarstwo Pasternak w Lutomierzu.

Wizytacja w gospodarstwie składała się z trzech etapów: warsztatów serowarskich, zwiedzania gospodarstwa oraz degustacji. Przed rozpoczęciem warsztatów Uczestnicy otrzymali odzież ochronną, zostali poinstruowani o zasadach zachowania higieny pracy. Tak przygotowani wspólnie z Panią Stanisławą Pasternak rozpoczęli warsztaty serowarskie. Uczniowie otrzymali swoje formy, wybierali zioła i przyprawy, a następnie wyrabiali ser. Po warsztatach serowarskich uczniowie mieli możliwość spróbowania wszystkich wyrobów z gospodarstwa od serów aż po przetwory z domowej spiżarni.

Podczas zwiedzania gospodarstwa Pani Agata Sikora z Placówki Terenowej KRUS w Wałbrzychu szczegółowo przekazała uczestnikom informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym.  Uczniowie z bliska mogli zobaczyć zwierzęta, sprzęt rolniczy oraz pomieszczenia gospodarcze.

 

4 września br. odbyły się Dożynki Gminy Bardo w Dzbanowie. Tegoroczne święto plonów rozpoczęło się od polowej Mszy Świętej z udziałem pocztu sztandarowego Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Ząbkowickiego. Tuż po Misterium Chleba odbyły się okolicznościowe przemówienia.
Wojciech Bieruta – delegat Rady Powiatowej DIR w Ząbkowicach Śląskich złożył życzenia rolnikom odczytując list Prezesa Dolnośląskiej Izb Rolniczej Ryszarda Borysa. Święto plonów było doskonałą okazją do podziękowania Starostom Dożynek – Katarzynie Kucharskiej oraz Mateuszowi Stachowiczowi za działalność społeczną na rzecz środowiska wiejskiego oraz honorowe pełnienie obowiązków Starostów. Okolicznościowe grawertony wręczył Wiktor Skotnicki – Przewodniczący Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej oraz Wojciech Bieruta – delegat Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Ząbkowicach Śląskich.
Ponadto przedstawiciele samorządu rolniczego wspólnie z Burmistrzem Barda Krzysztofem Żegańskim wręczyli podziękowania Panu Janu Dechnikowi za zaangażowanie i współpracę z rolnikami.
Podczas wydarzenia zebranym czas umilały występy Zespołu „Przełomiacy”, „Wiolinek” i Łap – Trio. Zorganizowano również potyczki strażackie z OSP Dzbanów, strefę zabaw dla dzieci, zabawę taneczną a na zakończenie imprezy pokaz sztucznych ogni.
Zdjęcia: Katarzyna Wróbel – DIR, Gmina Bardo

Rada Powiatowa DIR w Ząbkowicach Śląskich

 

Wiktor Skotnicki – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR

Szymon Semczuk – Delegat do WZ DIR

Urszula Wróbel

Teresa Markowska

Andrzej Dominik

Wojciech Bieruta

Franciszek Dmytruk

Ryszard Bierut

Radosław Myszogląd

Jan Tracz

Marcin Zając

Posiedzenie Rady DIR w Ząbkowicach Śląskich

24 listopada odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Ząbkowicach Śląskich. Obrady prowadził Przewodniczący Rady DIR Pan Wiktor Skotnicki. O aktualnych przepisach dotyczących rolnictwa mówił Adwokat Dolnośląskiej Izby Rolniczej Pan Łukasz Opaliński. W szczególności skupił się na kwestiach dzierżaw gruntów pod farmy fotowoltaiczne. Zaznaczył, że przed podpisaniem umowy należy zawsze ją sprawdzić przez prawnika. Zachęcił do korzystania z bezpłatnych porad prawnych oferowanych przez DIR.

Pan Krzysztof Dyda Kierownik PZDR w Ząbkowicach Śląskich szczegółowo omówił przebieg kampanii wnioskowej oraz aktualne nabory w ramach PROW z których mogą skorzystać rolnicy.

Pan Dariusz Madejski – Członek Zarządu DIR przekazał informacje z działalności Zarządu DIR a także poruszył tematy związane z aktualną sytuacją w rolnictwie tj. wysokimi cenami nawozów, działaniami dot. zwalczania ASF a także kwestią szacowania strat w gospodarstwach rolnych. Omówił również bieżące prace w Radzie Młodych Rolników przy KRIR w której pełni funkcję II Zastępcy Przewodniczącego.

II Powiatowy Kongres Kobiet

15 października po raz drugi w Mąkolnie odbył się Powiatowy Kongres Kobiet Wiejskich pod hasłem – kobieta zdrowa i zadbana.

Na to wspaniałe wydarzenie przybyło liczne grono członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, lokalnych działaczek oraz rolników.

Wśród zaproszonych Gości w spotkaniu uczestniczyli m.in.: Pani Monika Wielichowska – Poseł na Sejm RP, Pan Władysław Kosiniak – Kamysz – Poseł na Sejm RP, Pan Roman Fester – Starosta Powiatu Ząbkowickiego, Pan Waldemar Wieja – Wicestarosta Ząbkowicki, Pani Anna Gołdyn – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Ząbkowickiego oraz Pani Grażyna Orczyk – Burmistrz Złotego Stoku. Nie zabrakło również lokalnych samorządowców a także władz instytucji okołorolniczych.

Dużą grupę Gości stanowili przedstawiciele Dolnośląskiej Izby Rolniczej: Pan Dariusz Madejski – Członek Zarządu DIR, Pan Paweł Mazur – Członek Zarządu DIR, Pan Wiktor Skotnicki – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Ząbkowicach Śląskich, Pan Piotr Rakoczy – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Dzierżoniowie oraz delegaci Rady Powiatowej DIR powiatu ząbkowickiego.

Podczas Kongresu Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej za działalność na rzecz rolnictwa i rozwoju dolnośląskiej wsi oraz za szczególne zaangażowanie w działania na rzecz integracji środowisk wiejskich przyznał Złotą Odznakę Dolnośląskiej Izby Rolniczej „Zasłużony dla samorządu rolniczego” Pani Janinie Frankowicz.

Kongres był również doskonałą okazją do uhonorowania medalem Dolnośląskiej Izby Rolniczej „Za wieloletnie kultywowanie tradycji ludowych na Dolnym Śląsku” Pań, które od wielu lat są bardzo aktywne społecznie oraz zawodowo – Pani Urszuli Wróbel i Pani Anny Gołdyn.

Przedstawiciele Dolnośląskiej Izby Rolniczej podziękowali za współpracę między samorządem terytorialnym i samorządem rolniczym na rzecz rolnictwa w powiecie ząbkowickim Pani Burmistrz – Grażynie Orczyk.

Zgodnie z tegorocznym hasłem Kongresu „Kobieta zdrowa i zadbana” doktor Władysław Kosiniak – Kamysz, w swoim wystąpieniu podkreślił jak ważna jest profilaktyka badań w zakresie nowotworów kobiecych. Jednocześnie zaapelował o dostępność badań ginekologicznych na wsi.

W części merytorycznej zorganizowano dwa panele dyskusyjne dotyczące: dostępności opieki zdrowotnej na wsi, możliwości rehabilitacji w ramach KRUS, zdrowego odżywiana a także pielęgnacji ciała.

Kongres umiliły występy: „Wesołych Nutek” z Mąkolna oraz gitarzystów Kłodzkiej Szkoły Muzycznej.

Nie zabrakło stoisk z lokalnymi produktami, rękodziełem oraz kosmetykami.

 

Forum Rolnicze w Dzierżoniowie

3 grudnia w Centrum Konferencyjnym ARGENTIA w Dzierżoniowie odbyło się Forum Rolnicze zorganizowane przez Rady Powiatowe Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Dzierżoniowskiego, Ząbkowickiego i Strzelińskiego oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Spółkę LIRPOL oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW.
Spotkanie prowadzili: Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Dzierżoniowie Pan Piotr Rakoczy oraz Członek Zarządu DIR Pan Dariusz Madejski
Wśród zaproszonych Gości obecni byli: Prezes DIR Pan Ryszard Borys, Wiceprezes DIR Pan Waldemar Jankowski, Dyrektor OR ARiMR Pani Magdalena Salińska, Kierownik Biura Wsparcia Inwestycyjnego Pani Agnieszka Potyrała, Kierownik Biura do spraw płatności bezpośrednich Pan Paweł Hawrylewicz. Spółkę Lirpol reprezentował Prezes Pan Franciszek Baranowski natomiast Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Dyrektor Oddziału w Kłodzku Pani Dorota Zielińska. W Forum udział wzięli również: Pani Beata Mucha – Kierownik PT KRUS w Wałbrzychu, Pani Marta Fijor – Kierownik Oddziału WIORiN w Dzierżoniowie, Powiatowy Lekarz Weterynarii dr Czesław Barwicki, Kierownik BP ARiMR w Dzierżoniowie – Pan Sławomir Krawczyk.
Z okazji XXV-lecia samorządu rolniczego na Dolnym Śląsku srebrne odznaczenie „Zasłużony dla samorządu rolniczego” otrzymał Pan Paweł Falkowski, które wręczyli Prezes DIR Ryszard Borys, Wiceprezes Waldemar Jankowski oraz Członek Zarządu DIR Dariusz Madejski
Podczas forum omawiano następujące zagadnienia:
– Kampania dopłat obszarowych na rok 2022 (zmiany i najnowsze uregulowania). Aktualne nabory z działań inwestycyjnych i premiowych z PROW. Usługi cyfrowe ARiMR (Aplikacja Mobilna, e-usługi) –
– Zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwie, zapobieganie wypadkom przy pracy rolniczej i chorobom zawodowym – działalność prewencyjna KRUS z zakresu ubezpieczeń społecznych rolników oraz sprawy
– aktualna sytuacji ASF i zasady bioasekuracji
– oferta ubezpieczeniowa z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW
– aktualna informacja dot. atestacji opryskiwaczy w ramach działalności spółki LIROPOL
W trakcie spotkania podczas ożywionej dyskusji na temat ASF Pan Waldemar Jankowski Wiceprezes DIR zwrócił uwagę na to, że przy tak trudnej sytuacji jaką obecnie mamy należało by wprowadzić na okres co najmniej pół roku, taką regulację prawną, aby odstrzelone dziki od razu utylizować. Pan Ryszard Borys poinformował, że Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej wnioskował o zastosowanie tych rozwiązań w walce z ASF. Ponadto Pan Prezes podkreślił, iż na spotkaniu jakie odbyło się 25 listopada Prezesów Wojewódzkich Izb Rolniczych i Zarząd KRIR z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henrykiem Kowalczykiem przekazano informację, że obecnie trwają intensywne prace nad zmianą ustawy o szkodach łowieckich. Nowa ustawa wprowadzi dość duże zmiany i zmobilizuje myśliwych do zwiększenia odstrzału dzików.
Spotkanie było okazją do poruszenia wielu ważnych kwestii dotyczących aktualnej sytuacji w rolnictwie m. in. o nowych zasadach przyznawania płatności bezpośrednich w 2022 roku i czekających rolników zmianach zawartych w programie rządowym „Polski Ład”.
Podczas dyskusji zgłoszono wiele wniosków dotyczących, które w najbliższym czasie poprzez Zarząd DIR zostaną skierowane do ministerstwa.

 

800 – lecie wsi Ciepłowody

23 października odbyły się obchody 800 – lecia wsi Ciepłowody. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą Dziękczynną w kościele parafialnym p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Ciepłowodach pod przewodnictwem J.E. Ks. Bp. Jacka Kicińskiego. Wśród zebranych pocztów sztandarowych udział wziął również poczet Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej powiatu ząbkowickiego. Następnie zebrani Goście w asyście Orkiestry Dętej OSP Kamiennik przemaszerowali do Gminnego Ośrodka Kultury. Przewodniczący Rady Gminy Ciepłowody Damian Cieślik otworzył uroczystą sesję Gminy Ciepłowody podczas której zostały przyjęte dwie uchwały dotyczące: uczczenia Jubileuszu 800- lecia wsi Ciepłowody oraz nadania skwerowi przy ul. Szkolnej nazwy „Skwer 800- lecia Ciepłowód”. Po wystąpieniu Wójta Gminy Ciepłowody Łukasza Białkowskiego odbył się wykład historyczny mgr Kamila Pawłowskiego nt. „Dwa początki jednej wsi – czyli o założeniu Ciepłowód”. Następnie uczniowie z Zespołu Szkół w Ciepłowodach w swoich występach zaprezentowali legendy związane z Ciepłowodami.

Tuż po nich zebrani Goście złożyli okolicznościowe życzenia i gratulacje. Przewodniczący Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Wiktor Skotnicki na ręce Wójta, Przewodniczącego Rady Gminy oraz Sołtysa Ciepłowód w imieniu Prezesa Dolnośląskiej Izby Rolniczej Ryszarda Borysa złożył list gratulacyjny oraz wręczył pamiątkowy grawerton.

Po zakończeniu części odbywającej się w ośrodku kultury wszyscy uczestnicy udali się na „Skwer 800 – lecia”, gdzie Wójt Gminy Ciepłowody odsłonił pamiątkową tablicę a zebrane delegacje złożyły kwiaty.

Samorząd rolniczy składa jeszcze raz serdeczne gratulacje z okazji 800 – lecia wsi Ciepłowody oraz życzenia dalszych sukcesów, tworzenia pięknej historii oraz nieustającego zapału w realizacji planów i zamierzeń.

Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Aniela, Jan