Spotkanie Rad Powiatowych DIR

W dniu 18 września br. w Opolnicy w Gminie Bardo odbyło się spotkanie Rad Powiatowych DIR Powiatów: Ząbkowickiego, Dzierżoniowskiego, Strzelińskiego oraz Oławskiego.

 

 

Rada Powiatowa DIR w Ząbkowicach Śląskich

 

Wiktor Skotnicki – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR

Szymon Semczuk – Delegat do WZ DIR

Urszula Wróbel

Teresa Markowska

Andrzej Dominik

Wojciech Bieruta

Franciszek Dmytruk

Ryszard Bierut

Radosław Myszogląd

Jan Tracz

Marcin Zając

Zdrowie roślin głównym tematem konferencji w Mąkolnie

 

14 lutego w Świetlicy Wiejskiej w Mąkolnie odbyła się konferencja dla rolników pn. „Zdrowie roślin – priorytety, wyzwania i regulacje prawne”. Organizatorami wydarzenia byli: Dolnośląska Izba Rolnicza – Rada Powiatowa DIR w Ząbkowicach Śląskich, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Firma OBROL Kruszewnia.

Szkolenie dla rolników w Opolnicy

1 lipca w Świetlicy Wiejskiej w Opolnicy Rada Powiatowa DIR w Ząbkowicach Śląskich zorganizowała szkolenie dla rolników. Wśród Gości w szkoleniu uczestniczyli: Pan Paweł Mazur – Członek Zarządu DIR, Pan Paweł Gancarz – Wójt Gminy Stoszowice, Pani Jadwiga Ciepielska – Z- ca Dyrektora Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Tarnowie oraz Pan Franaciszek Baranowski – Pełnomocnik Zarządu DIR ds. działalności ZWC Wieś Dolnośląska.

 

 

 

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Ząbkowicach

 

 

Dnia 19 października w Urzędzie Gminy w Stoszowicach odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Ząbkowicach Śląskich. Wśród zaproszonych Gości w spotkaniu uczestniczyli: Pan Ryszard Borys – Wiceprezes DIR, Pan Paweł Gancarz –Wójt Gminy Stoszowice, Pan Łukasz Białkowski – Wójt Gminy Ciepłowody, Pan Łukasz Opaliński – Adwokat DIR oraz przedstawiciele urzędów z terenu powiatu ząbkowickiego. Informację na temat rolnictwa na terenie Gminy Stoszowice udzielił Wójt Pan Paweł Gancarz. Ponadto poruszył temat programu NFOŚiGW „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z rolnictwa”, na który Gmina planuje złożyć wniosek. Obecnie zbierane są oświadczenia od rolników o ilości posiadanych odpadów: folii rolniczych, sitaki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag. Pozostali przedstawiciele Gmin, poinformowali, że również postarają się zebrać powyższe informacje od rolników ze swojego terenu.  Wiceprezes DIR Pan Ryszard Borys przedstawił bieżące działania Zarządu DIR oraz aktualne informacje z Rady Społecznej działającej przy OT KOWR we Wrocławiu. Pan Ryszard Borys zaapelował, aby delegaci przygotowywali się do procesu opiniowania dzierżaw obwodów łowieckich, którego termin będzie przypadał na pierwszy kwartał przyszłego roku. O zmianach w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego zebranych zaznajomił Łukasz Opaliński – Adwokat DIR. W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.

Spotkanie w Ciepłowodach

Dnia 7 marca w Ciepłowodach odbyło się spotkanie Rady Powiatowej DIR w Ząbkowicach Śląskich z przedstawicielami samorządu terytorialnego oraz rolnikami. Organizatorami spotkania była Rada Powiatowa Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Ząbkowickiego oraz Urząd Gminy Ciepłowody.

Forum Rolnicze w Strzelinie

25 stycznia 2018 r. w Restauracji „Strzelec” w Strzelinie odbyło się Forum Rolnicze zorganizowane przez Rady Powiatowe Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatów: Strzelińskiego, Oławskiego, Oleśnickiego i Ząbkowickiego. Rolę gospodarza wydarzenia pełnił Pan Edward Tracz – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Strzelińskiego. W spotkaniu uczestniczyli: Pan Leszek Grala – Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Pan Ryszard Borys – Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej i Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Oławskiego, Pan Waldemar Jankowski – Członek Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Pan Dionizy Prusiewicz – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Oleśnickiego, Pan Wiktor Skotnicki – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Ząbkowickiego, Pani Dorota Pawnuk – Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, instytucji działających na rzecz rolnictwa oraz delegaci Rad Powiatowych DIR z Powiatów: Strzelińskiego, Oławskiego, Oleśnickiego i Ząbkowickiego. Zebranych gości powitał Pan Edward Tracz – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Strzelińskiego. 

Wigilijne posiedzenie Rad Powiatowych

Uroczyste posiedzenie Rad Powiatowych DIR Powiatów Kłodzkiego, Ząbkowickiego, Strzelińskiego i Oławskiego odbyło się 15 grudnia br. w Zieleńcu. Otwarcia spotkania dokonali Przewodniczący Rad Powiatowych DIR: Leszek Bobula – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Kłodzku, Wiktor Skotniki – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Ząbkowicach Śląskich, Edward Tracz – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Strzelinie oraz Ryszard Borys – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Oławie. Wśród zaproszonych Gości w spotkaniu uczestniczyli: Leszek Grala – Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu, Ryszard Borys – Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu, Urszula Solińska – Marek – Dyrektor Biura DIR we Wrocławiu, Aleksandra Fałat – Zastępca Dyrektora Biura DIR we Wrocławiu, Zbigniew Szczygieł – Radny Województwa Dolnośląskiego, Przewodniczący Komisji Uchwałodawczej, Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa, Tomasz Korczak – Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie, Julita Lisowska – Kierownik WIORiN/ Oddział Kłodzko, Barbara Olejnik – Prezes RPPH Ziębice, Mieczysław Krawczyk – Kierownik PT KRUS w Bystrzycy Kłodzkiej, Grzegorz Chmielowiec – Powiatowy Lekarz Weterynarii, Józef Kołt – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Powiecie Kłodzkim.

Dożynki Gminne w Ciepłowodach

 W dniu 02.09.2017 r. w Ciepłowodach odbyło się Gminne Święto Plonów.

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta dziękczynna w miejscowym kościele. Podczas eucharystii nastąpiło poświęcenie darów, a starostowie dożynek – Przemysław Krawczuk oraz Agnieszka Opyc po zakończonej mszy świętej już przed kościołem częstowali gości chlebem – jednym z symboli dożynek.

Dożynki Gminne Gminy Stoszowice w Jemnej

W niedzielę 27 sierpnia 2017 r. w Jemnej odbyły się dożynki gminy Stoszowice.

Święto Plonów rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą polową na boisku sportowym w Jemnej, gdzie odbyło się misterium chleba i prezentacja wieńców dożynkowych – za najpiękniejszy uznano wieniec z Lutomierza. Rozstrzygnięto także konkurs na najładniejsze posesje w gminie Stoszowice. Ze sceny bawiły zgromadzonych zespoły ludowe Borowianki, Florianki, Macieje i Woliborzanki.

Dożynki Gminne w Czerńczycach

 

Dnia 2 września 2017 r. w Czerńczycach odbyły się Dożynki Gminne 2017 gminy Ziębice.

Rozpoczęły się Mszą Św. dziękczynną za plony. We Mszy Św. brał udział poczet sztandarowy ze sztandarem Rady Powiatowej DIR Powiatu Ząbkowickiego. Części oficjalnej na scenie przemawiali między innymi : burmistrz Alicja Bira, Jan Tracz, Robert Szwarc, Kazimierz Piątkowski – radny Rady Powiatu Ząbkowickiego oraz Wiktor Skotnicki – przewodniczący Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Starostami Dożynek byli Mariola Pędziwiatr, sołtys Brukalic i Józef Bieńka, sołtys Czerńczyc.

Informacje kwartalne

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Lucjan, Antoni