Spotkanie Rad Powiatowych DIR

W dniu 18 września br. w Opolnicy w Gminie Bardo odbyło się spotkanie Rad Powiatowych DIR Powiatów: Ząbkowickiego, Dzierżoniowskiego, Strzelińskiego oraz Oławskiego.

 

 

Gminne Święto Plonów w Błotnicy

Tegoroczne dożynki Gminy Złoty Stok odbyły się 28 sierpnia w Błotnicy. Święto plonów rozpoczęło się od Mszy Świętej Dziękczynnej z oprawą muzyczną w wykonaniu Zespołu Wesołe nutki z Mąkolna.

Po Mszy Św. wszystkich zebranych przywitała Burmistrz Złotego Stoku Grażyna Orczyk dziękując również rolnikom za zebrane plony i ich ciężką pracę. Zespół ludowy „Starczowianki” ośpiewał wieńce dożynkowe, które zostały przygotowane przez Sołectwa Gminy Złoty Stok.

Przewodniczący Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Wiktor Skotnicki wraz z delegatem Rady Powiatowej Urszulą Wróbel wręczyli dyplomy okolicznościowe dla Starostów Dożynek – Anny Kawy oraz Tomasza Zawałek.

Ponadto Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Wiktor Skotnicki brał udział w Komisji Konkursowej na Najpiękniejszy Wieniec. W ocenie Komisji Konkursowej – sołectwo Płonica w tym roku przygotowało Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy.

Podczas tegorocznego Święta plonów nie zabrakło również innych atrakcji: konkurów, turnieju sołectw czy występów zespołów ludowych.

 

Dożynki Gminne w Ziębicach

W pierwszą niedzielę września w Ziębicach odbyły się dożynki Gminy Ziębice. Partnerem wydarzenia była Dolnośląska Izba Rolnicza. Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej dziękczynnej w Bazylice Mniejszej w Ziębicach.

Następnie korowód dożynkowy przeszedł na plac przy byłym kościele ewangelickim. Uroczystego otwarcia dożynek dokonał Pan Mariusz Szpilarewicz – Burmistrz Ziębic, który wspólnie z Przewodniczącą Rady Miejskiej Agatą Sobków, Zastępcą Burmistrza Małgorzatą Wołczyk oraz ks. Bogusławem Konopką podziękował rolnikom za tegoroczne plony i trud codziennej pracy.

Po Misterium Chleba z oprawą muzyczną w wykonaniu zespołu Krzelkowianie, Przewodniczący Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Ząbkowickiego Wiktor Skotnicki odczytał list dożynkowy Prezesa Dolnośląskiej Izby Rolniczej Ryszarda Borysa. Pan Wiktor Skotnicki na ręce Starostów dożynek – Pani Małgorzaty Koziura oraz Jana Przyszlakiewicza złożył podziękowania za honorowe pełnienie obowiązków Starostów Dożynek i wręczył pamiątkowe dyplomy.

 

Podczas dożynek odbywał się Konkurs na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy a w pracach komisji z ramienia DIR udział brała Katarzyna Wróbel z Biura Terenowego DIR w Ząbkowicach Śląskich. W konkursie I miejsce zajęło Sołectwo Kalinowice Górne, II miejsce, Sołectwo Bożnowice, III miejsce Sołectwo Służejów. Dodatkowo Rada Powiatowa Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Ząbkowickiego ufundowała nagrodę specjalną w konkursie. Komisja w składzie – Wojciech Bieruta, Radosław Myszogląd oraz Katarzyna Wróbel wyróżniła wieniec z sołectwa Niedźwiedź.

Wśród zaproszonych Gości udział w uroczystości wzięli: Monika Wielichowska – Poseł na Sejm RP, Marcin Gwódź – Poseł na Sejm RP, Stanisław Jurcewicz – Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz Tomasz Krzeszowiec – Dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu, Wiktor Skotnicki – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR, a także radni powiatowi i gminni.

W dożynkach jako jedyny udział wziął poczet sztandarowy Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Ząbkowickiego w skład, którego weszli delegaci: Wojciech Bieruta, Radosław Myszogląd oraz Andrzej Kozłowski.

W trakcie dożynek Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Pan Wiktor Skotnicki oraz delegat Rady Powiatowej Jan Tracz przygotowali stoisko wystawiennicze DIR. Na naszym stoisku fachowych informacji udzielał również Pan Michał Mackiewicz Agent TUW z Ząbkowic Śląskich.

Stoisko Dolnośląskiej Izby Rolniczej było również doskonałym miejscem do przeprowadzania rozmów nt. współpracy i funkcjonowania jednostek działających na rzecz rolnictwa oraz współpracy samorządem lokalnym.

Podczas dożynek gminnych odbywały się występy zespołów m. in. SYNERGIA i KOSY. Natomiast Gwiazdą wieczoru był zespół RED LIPS.

Na zakończenie dożynek odbył się pokaz filmów – Ziębice – zatrzymane w kadrze.

Powiatowy Kongres Kobiet Wiejskich Powiatu Ząbkowickiego

W minioną sobotę 16 października po raz pierwszy odbył się Powiatowy Kongres Kobiet Wiejskich Powiatu Ząbkowickiego. W Kongresie oprócz licznie zgromadzonych członkiń Kół Gospodyń Wiejskich udział wzięło wielu parlamentarzystów, lokalni samorządowcy a także przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa. Pan  Piotr Rakoczy – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej DIR imieniu Prezesa DIR Ryszarda Borysa złożył serdeczne gratulację za organizację tak cennej inicjatywy przekazując list gratulacyjny oraz upominek.

W części Merytorycznej zorganizowano dwa panele dyskusyjne dotyczące: roli kobiet na wsi oraz znaczenia organizacji pozarządowych w środowisku wiejskim.

Kongres umiliły występy: „Wesołych Nutek” z Mąkolna oraz uczniów Kłodzkiej Szkoły Muzycznej. Nie zabrakło stoisk informacyjnych, z lokalnymi produktami i rękodziełem.

Na zakończenie spotkania Wiktor Skotnicki Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Ząbkowicach Śląskich złożył wszystkim organizatorom szczególne podziękowania za zorganizowanie Kongresu deklarując jednocześnie wsparcie tak cennych inicjatyw przez samorząd rolniczy.

 

Kontynuujemy projekt „Poznaj gospodarstwo rolne”

Kontynuując projekt Dolnośląskiej Izby Rolniczej „Poznaj gospodarstwo rolne” w dnach 4 i 5 listopada uczniowie szkół podstawowych z powiatu świdnickiego i ząbkowickiego wraz z Przewodniczącymi Rad Powiatowych – Panem Mariuszem Hydzik i Panem Wiktorem Skotnickim odwiedzili Gospodarstwo Pasternak w Lutomierzu.

Wizytacja w gospodarstwie składała się z trzech etapów: warsztatów serowarskich, zwiedzania gospodarstwa oraz degustacji. Przed rozpoczęciem warsztatów Uczestnicy otrzymali odzież ochronną, zostali poinstruowani o zasadach zachowania higieny pracy. Tak przygotowani wspólnie z Panią Stanisławą Pasternak rozpoczęli warsztaty serowarskie. Uczniowie otrzymali swoje formy, wybierali zioła i przyprawy, a następnie wyrabiali ser. Po warsztatach serowarskich uczniowie mieli możliwość spróbowania wszystkich wyrobów z gospodarstwa od serów aż po przetwory z domowej spiżarni.

Podczas zwiedzania gospodarstwa Pani Agata Sikora z Placówki Terenowej KRUS w Wałbrzychu szczegółowo przekazała uczestnikom informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym.  Uczniowie z bliska mogli zobaczyć zwierzęta, sprzęt rolniczy oraz pomieszczenia gospodarcze.

 

Rada Powiatowa DIR w Ząbkowicach Śląskich

 

Wiktor Skotnicki – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR

Szymon Semczuk – Delegat do WZ DIR

Urszula Wróbel

Teresa Markowska

Andrzej Dominik

Wojciech Bieruta

Franciszek Dmytruk

Ryszard Bierut

Radosław Myszogląd

Jan Tracz

Marcin Zając

Posiedzenie Rady DIR w Ząbkowicach Śląskich

24 listopada odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Ząbkowicach Śląskich. Obrady prowadził Przewodniczący Rady DIR Pan Wiktor Skotnicki. O aktualnych przepisach dotyczących rolnictwa mówił Adwokat Dolnośląskiej Izby Rolniczej Pan Łukasz Opaliński. W szczególności skupił się na kwestiach dzierżaw gruntów pod farmy fotowoltaiczne. Zaznaczył, że przed podpisaniem umowy należy zawsze ją sprawdzić przez prawnika. Zachęcił do korzystania z bezpłatnych porad prawnych oferowanych przez DIR.

Pan Krzysztof Dyda Kierownik PZDR w Ząbkowicach Śląskich szczegółowo omówił przebieg kampanii wnioskowej oraz aktualne nabory w ramach PROW z których mogą skorzystać rolnicy.

Pan Dariusz Madejski – Członek Zarządu DIR przekazał informacje z działalności Zarządu DIR a także poruszył tematy związane z aktualną sytuacją w rolnictwie tj. wysokimi cenami nawozów, działaniami dot. zwalczania ASF a także kwestią szacowania strat w gospodarstwach rolnych. Omówił również bieżące prace w Radzie Młodych Rolników przy KRIR w której pełni funkcję II Zastępcy Przewodniczącego.

Forum Rolnicze w Dzierżoniowie

3 grudnia w Centrum Konferencyjnym ARGENTIA w Dzierżoniowie odbyło się Forum Rolnicze zorganizowane przez Rady Powiatowe Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Dzierżoniowskiego, Ząbkowickiego i Strzelińskiego oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Spółkę LIRPOL oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW.
Spotkanie prowadzili: Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Dzierżoniowie Pan Piotr Rakoczy oraz Członek Zarządu DIR Pan Dariusz Madejski
Wśród zaproszonych Gości obecni byli: Prezes DIR Pan Ryszard Borys, Wiceprezes DIR Pan Waldemar Jankowski, Dyrektor OR ARiMR Pani Magdalena Salińska, Kierownik Biura Wsparcia Inwestycyjnego Pani Agnieszka Potyrała, Kierownik Biura do spraw płatności bezpośrednich Pan Paweł Hawrylewicz. Spółkę Lirpol reprezentował Prezes Pan Franciszek Baranowski natomiast Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Dyrektor Oddziału w Kłodzku Pani Dorota Zielińska. W Forum udział wzięli również: Pani Beata Mucha – Kierownik PT KRUS w Wałbrzychu, Pani Marta Fijor – Kierownik Oddziału WIORiN w Dzierżoniowie, Powiatowy Lekarz Weterynarii dr Czesław Barwicki, Kierownik BP ARiMR w Dzierżoniowie – Pan Sławomir Krawczyk.
Z okazji XXV-lecia samorządu rolniczego na Dolnym Śląsku srebrne odznaczenie „Zasłużony dla samorządu rolniczego” otrzymał Pan Paweł Falkowski, które wręczyli Prezes DIR Ryszard Borys, Wiceprezes Waldemar Jankowski oraz Członek Zarządu DIR Dariusz Madejski
Podczas forum omawiano następujące zagadnienia:
– Kampania dopłat obszarowych na rok 2022 (zmiany i najnowsze uregulowania). Aktualne nabory z działań inwestycyjnych i premiowych z PROW. Usługi cyfrowe ARiMR (Aplikacja Mobilna, e-usługi) –
– Zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwie, zapobieganie wypadkom przy pracy rolniczej i chorobom zawodowym – działalność prewencyjna KRUS z zakresu ubezpieczeń społecznych rolników oraz sprawy
– aktualna sytuacji ASF i zasady bioasekuracji
– oferta ubezpieczeniowa z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW
– aktualna informacja dot. atestacji opryskiwaczy w ramach działalności spółki LIROPOL
W trakcie spotkania podczas ożywionej dyskusji na temat ASF Pan Waldemar Jankowski Wiceprezes DIR zwrócił uwagę na to, że przy tak trudnej sytuacji jaką obecnie mamy należało by wprowadzić na okres co najmniej pół roku, taką regulację prawną, aby odstrzelone dziki od razu utylizować. Pan Ryszard Borys poinformował, że Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej wnioskował o zastosowanie tych rozwiązań w walce z ASF. Ponadto Pan Prezes podkreślił, iż na spotkaniu jakie odbyło się 25 listopada Prezesów Wojewódzkich Izb Rolniczych i Zarząd KRIR z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henrykiem Kowalczykiem przekazano informację, że obecnie trwają intensywne prace nad zmianą ustawy o szkodach łowieckich. Nowa ustawa wprowadzi dość duże zmiany i zmobilizuje myśliwych do zwiększenia odstrzału dzików.
Spotkanie było okazją do poruszenia wielu ważnych kwestii dotyczących aktualnej sytuacji w rolnictwie m. in. o nowych zasadach przyznawania płatności bezpośrednich w 2022 roku i czekających rolników zmianach zawartych w programie rządowym „Polski Ład”.
Podczas dyskusji zgłoszono wiele wniosków dotyczących, które w najbliższym czasie poprzez Zarząd DIR zostaną skierowane do ministerstwa.

 

Zdrowie roślin głównym tematem konferencji w Mąkolnie

 

14 lutego w Świetlicy Wiejskiej w Mąkolnie odbyła się konferencja dla rolników pn. „Zdrowie roślin – priorytety, wyzwania i regulacje prawne”. Organizatorami wydarzenia byli: Dolnośląska Izba Rolnicza – Rada Powiatowa DIR w Ząbkowicach Śląskich, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Firma OBROL Kruszewnia.

Szkolenie dla rolników w Opolnicy

1 lipca w Świetlicy Wiejskiej w Opolnicy Rada Powiatowa DIR w Ząbkowicach Śląskich zorganizowała szkolenie dla rolników. Wśród Gości w szkoleniu uczestniczyli: Pan Paweł Mazur – Członek Zarządu DIR, Pan Paweł Gancarz – Wójt Gminy Stoszowice, Pani Jadwiga Ciepielska – Z- ca Dyrektora Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Tarnowie oraz Pan Franaciszek Baranowski – Pełnomocnik Zarządu DIR ds. działalności ZWC Wieś Dolnośląska.

 

 

 

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Ząbkowicach

 

 

Dnia 19 października w Urzędzie Gminy w Stoszowicach odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Ząbkowicach Śląskich. Wśród zaproszonych Gości w spotkaniu uczestniczyli: Pan Ryszard Borys – Wiceprezes DIR, Pan Paweł Gancarz –Wójt Gminy Stoszowice, Pan Łukasz Białkowski – Wójt Gminy Ciepłowody, Pan Łukasz Opaliński – Adwokat DIR oraz przedstawiciele urzędów z terenu powiatu ząbkowickiego. Informację na temat rolnictwa na terenie Gminy Stoszowice udzielił Wójt Pan Paweł Gancarz. Ponadto poruszył temat programu NFOŚiGW „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z rolnictwa”, na który Gmina planuje złożyć wniosek. Obecnie zbierane są oświadczenia od rolników o ilości posiadanych odpadów: folii rolniczych, sitaki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag. Pozostali przedstawiciele Gmin, poinformowali, że również postarają się zebrać powyższe informacje od rolników ze swojego terenu.  Wiceprezes DIR Pan Ryszard Borys przedstawił bieżące działania Zarządu DIR oraz aktualne informacje z Rady Społecznej działającej przy OT KOWR we Wrocławiu. Pan Ryszard Borys zaapelował, aby delegaci przygotowywali się do procesu opiniowania dzierżaw obwodów łowieckich, którego termin będzie przypadał na pierwszy kwartał przyszłego roku. O zmianach w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego zebranych zaznajomił Łukasz Opaliński – Adwokat DIR. W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.

Spotkanie w Ciepłowodach

Dnia 7 marca w Ciepłowodach odbyło się spotkanie Rady Powiatowej DIR w Ząbkowicach Śląskich z przedstawicielami samorządu terytorialnego oraz rolnikami. Organizatorami spotkania była Rada Powiatowa Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Ząbkowickiego oraz Urząd Gminy Ciepłowody.

Informacje kwartalne

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Tymoteusz, Michal