Spotkanie Rad Powiatowych DIR

W dniu 18 września br. w Opolnicy w Gminie Bardo odbyło się spotkanie Rad Powiatowych DIR Powiatów: Ząbkowickiego, Dzierżoniowskiego, Strzelińskiego oraz Oławskiego.

 

 

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Dzierżoniowie

4 października 2022 r. odbyło się posiedzenie RP DIR Powiatu Dzierżoniowskiego. Zostało ono zorganizowane w gospodarstwie rolnym Pana Waldemara Tokarskiego, aktywnego samorządowca, społecznika oraz założyciela Mini-Muzeum Rolnictwa, w którym zgromadzi wiele eksponatów powiązanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego oraz domowego w przeszłości.

Wśród zaproszonych Gości w spotkaniu uczestniczyli: Pan Ryszard Borys Prezes Zarządu DIR, Pan Jarosław Tyniec Wójt Gminy Łagiewniki oraz Zastępca Pan Jacek Mikus, Pan Dariusz Madejski Członek Zarządu DIR, Pani Marta Fijor Kierownik Biura PIORiN, Pan Sławomir Krawczyk Kierownik BP ARiMR, Pani Agnieszka Kochaniec Naczelnik BP ARiMR, przedstawiciele RP DIR Ząbkowice Śląskie oraz rolnicy wsi Sieniawka.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Piotr Rakoczy.

Na wstępie spotkania Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej Ryszard Borys przekazał informację z działalności Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej i podejmowanych działaniach w obszarze rolnictwa, które dotyczyły m.in.: podniesienia rocznej kwoty granicznej należnego podatku od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, ustabilizowania cen nawozów, wprowadzenia mechanizmów kontroli przepływu zboża z Ukrainy do Polski, objęcie obniżoną stawką VAT oleju opałowego dla producentów rolnych, którzy głównie wykorzystują olej opałowy do suszenia ziarna a także emerytur rolniczych i aplikacji suszowej. Zwrócono uwagę na niekorzystne zapisy nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach, które mogą doprowadzić do całkowitej zapaści opłacalności uprawy rzepaku i kukurydzy oraz produkcji zwierzęcej. Mówiono o zwiększeniach limitu pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętych PROW, maksymalnego dofinansowania II przyszłej WPR w Polsce filaru z budżetu państwa oraz zakupu miału węglowego i węgla dla producentów upraw warzywnych w szklarniach. Ponadto Prezes DIR poinformował zebranych o Sądzie Arbitrażowym w sprawach szkód łowieckich.

Wójt Gminy Łagiewniki podziękował za zaproszenie na posiedzenie Rady. Przyznał, że sytuacja w rolnictwie jest trudna jednocześnie zadeklarował współpracę z samorządem rolniczym w zakresie działań na rzecz rolników.

Pan Sławomir Krawczyk Kierownik BP ARiMR podsumowała nabór wniosków o dopłaty obszarowe i do nawozów mineralnych oraz dotacji do zużytego materiału siewnego. Poinformował, że zaliczki na poczet płatności bezpośrednich zostaną wypłacane po 17 października br.

Pani Marta Fijor Kierownik WIORiN/ Oddział Dzierżoniów omówiła stosowanie środków ochrony roślin w kontekście ochrony zapylaczy. Przedstawiła zakres kontroli oraz zadania, którymi obecnie zajmuje się Inspekcja.

Podczas posiedzenia dyskutowano na tematy dotyczące przetargów z KOWR, emerytur rolniczych oraz aktualnej sytuacji na rynku zbóż.

Posiedzenie Rady było również okazją do uhonorowania srebrnym medalem Dolnośląskiej Izby Rolniczej „Zasłużony dla samorządu rolniczego” Pana Waldemara Tokarskiego. Ceremonii wręczenia odznaczenia dokonał Prezes DIR Pan Ryszard Borys, Wójt Gminy Łagiewniki Pan Jarosław Tyniec, Członek Zarządu DIR Pan Dariusz Madejski. Szczególne podziękowania w uznaniu dla zasług związanych z popularyzacją tematyki dotyczącej wsi i historii rolnictwa oraz dbałości o zachowanie lokalnej kultury na ręce Pana Waldemara Tokarskiego złożył Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Pan Piotr Rakoczy.

Przedstawiciele Dolnośląskiej Izby Rolniczej na czele z Prezesem DIR Ryszardem Borysem podziękowali Wójtowi Gminy Łagiewniki Jarosławowi Tyniec za dotychczasową współpracę.

Po posiedzeniu Rady uczestnicy mieli możliwość przeżyć żywą lekcję historii i zwiedzić „Mini Muzeum Rolnictwa” Pana Tokarskiego.

Spotkanie przedstawicieli DIR ws. tzw. „5 dla zwierząt”

23 października przedstawiciele DIR z powiatu dzierżoniowskiego i wałbrzyskiego w składzie: Paweł Mazur – Członek Zarządu DIR, Piotr Rakoczy – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w powiecie dzierżoniowskim i Wiesław Mąka delegat do walnego zgromadzenia DIR, uczestniczyli w spotkaniu z posłanką na Sejm RP Panią Moniką Wielichowską.
Spotkanie odbyło się na zaproszenie Pani Poseł i zorganizowane zostało w jej biurze poselskim. Przedmiotem dyskusji była tzw.,, 5 Kaczyńskiego,, czyli ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt i innych ustaw. Nasze uwagi dotyczące poprawek do ustawy zaproponowane przez senat przedstawiliśmy w formie pisemnej(treść pisma na załączonych zdjęciach) , staraliśmy się w rozmowie przekonać Panią poseł, że poprawki do ustawy pod żadnym względem nie zmniejszają jej fatalnego wpływu na nasze gospodarstwa, zajmujące się hodowlą bydła na pogórzu Sudeckim.
Pragniemy zwrócić uwagę, że Pani Poseł jest pierwszą osobą zasiadającą w Sejmie z okręgu wałbrzyskiego, która chciała się z nami spotkać w tej sprawie. (zaproszenia do dyskusji otrzymali wszyscy posłowie z naszego okręgu). Mamy nadzieję, że ustawa mimo wszystko nie wejdzie w życie i nie stanie się przyczyną do wymazania, hodowli bydła mięsnego z naszego krajobrazu.

 

Paweł Mazur, Członek Zarządu DIR

Sesja Rady Gminy Dzierżoniów

 26 stycznia na zaproszenie Grzegorza Powązki Przewodniczącego Rady Gminy Dzierżoniów  przedstawiciele Dolnośląskiej Izby Rolniczej: Pan Waldemar Jankowski Wiceprezes DIR, Piotr Rakoczy Przewodniczący Rady Powiatowej oraz delegaci DIR z Gminy Dzierżoniów Krzysztof Ostrowski oraz Michał Stępień uczestniczyli w sesji Rady Gminy, której głównym tematem było rolnictwo. Podczas sesji szczegółowy plan urządzeniowo-rolny gminy Dzierżoniów przedstawiła Lidia Szeremeta z Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych.

Z kolei informację na temat aktualnej sytuacji w rolnictwie oraz działań podejmowanych przez Izbę Rolniczą przekazał Waldemar Jankowski Wiceprezes DIR. Wspomniał o zagrożeniach związanych z importem bezpośrednim z Ukrainy tzw. „zboża technicznego” i trudną sytuacją związaną ze skupem i cenami na rynku zbóż oraz niekontrolowanym wzrostem cen nawozów. Na koniec wystąpienia omówił korzyści i zagrożenia wynikające z nowej Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Zaznaczył, że poziom dopłat bezpośrednich do hektara nie wzrośnie wprost proporcjonalnie do coraz to większych kosztów produkcji. Wskazał również jak ważne w tej chwili jest przygotowanie rolników do wykorzystania możliwości, jakie stwarzają nowe rodzaje płatności bezpośrednich za realizację dobrowolnych praktyk korzystnych dla środowiska, klimatu oraz dobrostanu zwierząt tzw. ekoschematy. Poinformował, że w najbliższym czasie przewidziane są szkolenia dla rolników w tym zakresie organizowane zgodnie z podpisanym porozumieniem pomiędzy Dolnośląską Izbą Rolniczą, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego.

 

To było prawdziwe święto plonów !

29 sierpnia w Jodłowniku odbyły się Dożynki Gminy Dzierżoniów. Pokaz tradycji, kultury, polskiej gościnności oraz wspaniałej kuchni.
Dolnośląską Izbę Rolniczą reprezentował Członek Zarządu Dariusz Madejski, który złożył na ręce Wójta Gminy Dzierżoniów Pana Marka Chmielewskiego życzenia dla społeczności wiejskiej oraz rolników. Przekazał również podziękowania za owocną współpracę z samorządem rolniczym.

Dolnośląska Izba Rolnicza kontynuuje projekt edukacyjny „Poznaj gospodarstwo rolne”

W dniu 17 marca uczniowie szkoły podstawowej w Piławie Górnej wraz z Członkiem Zarządu DIR – Panem Dariusz Madejski i Panem Piotr Rakoczy– Przewodniczącym Rady Powiatowej DIR Dzierżoniów odwiedzili Zagrodę Edukacyjną Marianówek Sylwii i Krzysztofa Ostrowskich.
Uczniowie wzięli udział w warsztatach wielkanocnych. Ozdabiali pisanki, piekli babeczki i siali owies.
Z bliska mogli zobaczyć zwierzęta, sprzęt rolniczy oraz pomieszczenia gospodarcze. Dokarmiali też zwierzęta, które są w gospodarstwie. W zagrodzie dzieci mogli przyjrzeć się z bliska pracy rolnika i poprzez zabawę brać udział w pracach gospodarskich. Mali goście zdobyli wiedzę na temat pochodzenia podstawowych produktów jak jaja, mleko masło, chleb itp.

II spotkanie Lokalne Partnerstwo Wodne w powiecie dzierżoniowskim

W dniu 15 września w Dzierżoniowie odbyło się II spotkanie Lokalne Partnerstwo Wodne szansą racjonalnej gospodarki wodnej w powiecie dzierżoniowskim organizowane przez DODR.

 

W spotkaniu udział wzięli zaproszeni prelegenci m. in. z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, lokalni samorządowcy i liderzy. Dolnośląską Izbę Rolniczą reprezentował Pan Piotr Rakoczy Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Dzierżoniowie. Podczas spotkania dyskutowano o idei przyszłego partnerstwa, które docelowo skupi swe wysiłki na działaniach mających na celu poprawę retencji wodnej w powiatach. W dobie wciąż realnego zagrożenia suszą nasze gminy mają być zdecydowanie bardziej aktywne niż dotychczas a ich partnerstwa mają być źródłem wiedzy dla ministerstwa i rządu. Idea w czytelny sposób nakreśla kierunek zmian na poziomie lokalnym co w gruncie rzeczy jest istotą sprawy.

„Zachęcam gorąco liderów DIR do uczestnictwa w tego rodzaju inicjatywach, troska o wspólne dobro zawsze powinna być polem współpracy nas wszystkich, znajdźmy czas i włączmy się aktywnie do współpracy z samorządami. Współpraca zawsze się opłaca” – podsumował Pan Rakoczy.

„Poznaj gospodarstwo rolne” po raz kolejny w Zagrodzie Edukacyjnej „Marianówek”’

Kontynuując ideę projektu uczniowie ze szkoły podstawowej w Ostroszowicach – powiat dzierżoniowski wzięli udział w warsztatach edukacyjnych u Państwa Ostrowskich.
Dzieci wraz z gospodarzami przywitał Pan Dariusz Madejski – Członek Zarządu DIR. Wizytacja w gospodarstwie rozpoczęła się od warsztatów- pieczenia wielkanocnych babeczek i ozdabiania pisanek.
Uczniowie mieli możliwość przebywania ze zwierzętami i okazję do poznania z bliska koni, kucyków, bydła, owiec, trzody chlewnej, kóz, królików, ptactwa domowego.
Głównym celem wizytacji było zapoznanie dzieci z pracą rolnika oraz gospodarstwem wiejskim oraz upowszechnienie wiedzy na temat pochodzenia żywności, a także kształcenie postawy szacunku dla ludzi i przyrody.

Posiedzenie Rad Powiatowych

Wczoraj w gospodarstwie ekologicznym Wańczykówka –  Lucyny i Sylwestra Wańczyk odbyło się wspólne posiedzenie Rad Powiatowych DIR Powiatu Dzierżoniowskiego, Kamiennogórskiego i Wałbrzyskiego.
Spotkanie wspólnie prowadzili Przewodniczący Rad Powiatowych: Pani Bożena Kończak, Pan Paweł Mazur i Pan Piotr Rakoczy.
Na wstępie posiedzenia Pan Tomasz Zalewski ze Stowarzyszenia „Tworzymy” przekazał informacje o projekcie „WALCZ Z KLESZCZEM!” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu prowadzone będą szczepienia profilaktyczne dla 5187 osób pracujących w sektorach i obszarach najbardziej zagrożonych zachorowaniami na choroby odkleszczowe, tj. z sektorów leśnictwa, rolnictwa, rybactwa i łowiectwa z terenów powiatu lubańskiego, kłodzkiego, jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, wałbrzyskiego i wołowskiego.
Podczas posiedzenia poruszono również tematy dotyczące aktualnej sytuacji związanej z ASF oraz zasadami bioasekuracji, które przedstawi Pan Grzegorz Gierałt Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kamiennej Górze.
O idei krótkiego łańcucha dostaw żywności oraz platformie sprzedażowej Z ziemi.pl – produkty bezpośrednio od rolnika opowiadał Krzysztof Solarz, dyrektor Inkubator Przedsiębiorczości Gminy Kamienna Góra.
Dobrym przykładem przetwórstwa na małą skalę jest gospodarstwo „Wańczykówa” prowadzone przez Pana Sylwestra Wańczyk – delegata do Walnego Zgromadzenia DIR z Powiatu Kamiennogórskiego. Głównym założeniem działalności Państwa Wańczyków jest przetwarzanie surowców uzyskiwanych z własnego gospodarstwa, tworzenie regionalnych wyrobów oraz sprzedawanie ich na lokalnym rynku. Uczestnicy spotkania mieli okazję zwiedzić gospodarstwo i zapoznać się z produkcją serów farmerskich. Wszystkie wyroby produkowane są w sposób ręczny nawiązując do tradycji serowarów. Tworzone są sery krowie, owcze, kozie – ponad 30 gatunków, jogurty oraz masło.
Nie zabrakło również bieżącej informacji z działalności Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Sformułowano liczne wnioski, które w najbliższym czasie zostaną przekazane do Zarządu DIR.

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR w Piławie Górnej

23 marca w Urzędzie Miasta Piława Górna odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej powiatu dzierżoniowskiego.
W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście: Pan Krzysztof Chudyk – Burmistrz Piławy Górnej, Pan Sławomir Krawczyk – Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Dzierżoniowie, Pani Justyna Hupało-Hanak z firmy Osadkowski SA, przedstawiciele firmy EXEIB: Panowie Krystian Łuszczyński, Adrian Janicki, Maciej Kołodziński oraz delegaci Rady Powiatowej.
Spotkanie prowadził Przewodniczący Rady Powiatowej Piotr Rakoczy.
W pierwszej części spotkania przedstawiciele firmy EXEIB przedstawili informacje o odnawialnych źródłach energii w rolnictwie i kompleksowych rozwiązaniach ekologicznych jak: pompy ciepła, panele fotowoltaiczne i magazyny energii.
Następnie Kierownik BP ARiMR – Pan Sławomir Krawczyk podsumował nabór wniosków o dopłaty obszarowe za rok ubiegły i cykl szkoleń „Warunkowość-podstawowy element nowej Zielonej Architektury oraz ekoschematy – nowy rodzaj płatności bezpośrednich”.
Z przedstawicielem firmy Osadkowski SA – Panią Justyna Hupało-Hanak dyskutowano na temat bieżącej sytuacji na rynku zbóż. Również w tym temacie głoś zabrał Pan Dariusz Madejski – Członek Zarządu DIR przekazując informację o aktualnych działaniach Zarządu w związku z pogarszającą się sytuacją rolnictwie. Zwrócił uwagę na drastyczny spadek cen zbóż i zalanie polskiego rynku płodami rolnymi z Ukrainy, brak możliwości zbytu ziarna oraz spekulację na rynku nawozów, co przy bardzo wysokich kosztach produkcji mocno zagraża rentowności gospodarstw rolnych.

Forum Rolnicze w Dzierżoniowie

3 grudnia w Centrum Konferencyjnym ARGENTIA w Dzierżoniowie odbyło się Forum Rolnicze zorganizowane przez Rady Powiatowe Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Dzierżoniowskiego, Ząbkowickiego i Strzelińskiego oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Spółkę LIRPOL oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW.
Spotkanie prowadzili: Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Dzierżoniowie Pan Piotr Rakoczy oraz Członek Zarządu DIR Pan Dariusz Madejski
Wśród zaproszonych Gości obecni byli: Prezes DIR Pan Ryszard Borys, Wiceprezes DIR Pan Waldemar Jankowski, Dyrektor OR ARiMR Pani Magdalena Salińska, Kierownik Biura Wsparcia Inwestycyjnego Pani Agnieszka Potyrała, Kierownik Biura do spraw płatności bezpośrednich Pan Paweł Hawrylewicz. Spółkę Lirpol reprezentował Prezes Pan Franciszek Baranowski natomiast Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Dyrektor Oddziału w Kłodzku Pani Dorota Zielińska. W Forum udział wzięli również: Pani Beata Mucha – Kierownik PT KRUS w Wałbrzychu, Pani Marta Fijor – Kierownik Oddziału WIORiN w Dzierżoniowie, Powiatowy Lekarz Weterynarii dr Czesław Barwicki, Kierownik BP ARiMR w Dzierżoniowie – Pan Sławomir Krawczyk.
Z okazji XXV-lecia samorządu rolniczego na Dolnym Śląsku srebrne odznaczenie „Zasłużony dla samorządu rolniczego” otrzymał Pan Paweł Falkowski, które wręczyli Prezes DIR Ryszard Borys, Wiceprezes Waldemar Jankowski oraz Członek Zarządu DIR Dariusz Madejski
Podczas forum omawiano następujące zagadnienia:
– Kampania dopłat obszarowych na rok 2022 (zmiany i najnowsze uregulowania). Aktualne nabory z działań inwestycyjnych i premiowych z PROW. Usługi cyfrowe ARiMR (Aplikacja Mobilna, e-usługi) –
– Zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwie, zapobieganie wypadkom przy pracy rolniczej i chorobom zawodowym – działalność prewencyjna KRUS z zakresu ubezpieczeń społecznych rolników oraz sprawy
– aktualna sytuacji ASF i zasady bioasekuracji
– oferta ubezpieczeniowa z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW
– aktualna informacja dot. atestacji opryskiwaczy w ramach działalności spółki LIROPOL
W trakcie spotkania podczas ożywionej dyskusji na temat ASF Pan Waldemar Jankowski Wiceprezes DIR zwrócił uwagę na to, że przy tak trudnej sytuacji jaką obecnie mamy należało by wprowadzić na okres co najmniej pół roku, taką regulację prawną, aby odstrzelone dziki od razu utylizować. Pan Ryszard Borys poinformował, że Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej wnioskował o zastosowanie tych rozwiązań w walce z ASF. Ponadto Pan Prezes podkreślił, iż na spotkaniu jakie odbyło się 25 listopada Prezesów Wojewódzkich Izb Rolniczych i Zarząd KRIR z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henrykiem Kowalczykiem przekazano informację, że obecnie trwają intensywne prace nad zmianą ustawy o szkodach łowieckich. Nowa ustawa wprowadzi dość duże zmiany i zmobilizuje myśliwych do zwiększenia odstrzału dzików.
Spotkanie było okazją do poruszenia wielu ważnych kwestii dotyczących aktualnej sytuacji w rolnictwie m. in. o nowych zasadach przyznawania płatności bezpośrednich w 2022 roku i czekających rolników zmianach zawartych w programie rządowym „Polski Ład”.
Podczas dyskusji zgłoszono wiele wniosków dotyczących, które w najbliższym czasie poprzez Zarząd DIR zostaną skierowane do ministerstwa.

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa w Łagiewnikach

W dniu 25 lutego 2022 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gminy Łagiewniki, na które został zaproszony Pan Piotr Rakoczy Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Dzierżoniów.  W spotkaniu udział wzięli Pan Waldemar Tokarski – Przewodniczący Komisji, Pani Monika Stroka, Pan Wojciech Krawczyk – członkowie komisji oraz Pan Jarosław Tyniec Wójt Gminy Łagiewniki. W trakcie spotkania Pan Rakoczy omówił tematykę dotyczącą aktualnej sytuacji w rolnictwie, bieżącej działalności Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej, funkcjonowania Rady Powiatowej DIR Dzierżoniów i jej współpracy z administracją rządową i samorządem terytorialnym w sprawach dotyczących rolnictwa. Na zakończenie spotkania Przewodniczący Rady Powiatowej w ramach kontynuacji współpracy zadeklarował, że jesienne posiedzenia Rady Powiatowej DIR Dzierżoniów odbędzie się w Łagiewnikach.

Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Aniela, Jan