Kolejne Spotkanie Z Inicjatywy Dolnośląskiej Izby Rolniczej Rolników Z Dyrekcją KOWR We Wrocławiu W Łagowie K. Zgorzelca Za Nami. Omawiano Rozdysponowanie Ponad 935 Ha Dla Miejscowych Rolników

 

Z inicjatywy Dolnośląskiej Izby Rolniczej w dniu 7 lutego br. odbyło się kolejne spotkanie rolników z Dyrekcją KOWR we Wrocławiu, które otworzył i prowadził Prezes DIR Leszek Grala. Tym razem w Pałacu Łagów k. Zgorzelca KOWR przedstawiał rolnikom plany rozdysponowania nieruchomości po byłym dzierżawcy, o pow. 935,4102 ha, położonych  na terenie gmin: Leśna, Stara Kamienica, Zgorzelec, Gryfów Śląski, Bogatynia, Sulików, Lubawka, Platerówka, Olszyna.

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Lubańskiego

30 czerwca w Pisarzowicach w siedzibie spółki Agro-Farm odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej powiatu lubańskiego. W spotkaniu uczestniczyli:

 1. Pani Angelika Zaleśna reprezentująca Gminę Olszyna
 2. Pan Bartosz Łasica – delegat Gminy Lubań
 3. Pan Jan Gancarz – delegat Gminy Lubań
 4. Pan Józef Liczner – delegat Gminy Siekierczyn
 5. Pan Tadeusz Kiersnowski – Lekarz Powiatowej Inspekcji Weterynarii
 6. Pan Władysław Majkowski – wieloletni działacz Dolnośląskiej Izby Rolniczej, były Przewodniczący Rady Powiatowej powiatu bolesławieckiego.

Obrady prowadził Przewodniczący Rady Powiatowej Pan Robert Świder. W spotkaniu ze względu na obecność dr Kiersnowskiego poruszono przede wszystkim kwestie związane z hodowlą zwierząt. Dr Kiersnowski wyjaśniał zasady stosowania antybiotyków u zwierząt, następnie zreferował aktualną sytuację w kwestii ASF, wskazał najbliższe ognisko ASF i wyjaśniał jak wyglądają procedury w sytuacji wystąpienia nowego ogniska. Następnie poruszony został temat ochrony i bezpieczeństwa zwierząt w gospodarstwie.

Pan Jan Gancarz, delegat Rady Powiatowej DIR z Gminy Lubań i jednocześnie kierownik PZDR w Lubaniu, przedstawił aktualną sytuację rolnictwa w powiecie, a  w szczególności powierzchnie oraz  uprawy jakie zasiano na obszarach rolniczych powiatu lubańskiego.

Następnie odbyła się dyskusja w tematach organizacyjnych po których Przewodniczący Rady Powiatowej podziękował za udział w obradach i zakończył spotkanie.

 

Posiedzenie Rad Powiatowych DIR

Dnia 18 marca 2022 roku w Urzędzie Gminy i Miasta w Lubomierzu odbyło się wspólne posiedzenie Rad Powiatowych Dolnośląskiej Izby Rolniczej obsługiwanych przez Biuro Terenowe Izby w Uboczu, którego pracę koordynuje Pan Piotr Szałas. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Powiatowej DIR Powiatu Lwóweckiego Pan Mieczysław Środa.

W spotkaniu udział wzięli:

Rada Powiatowa DIR Powiatu Bolesławieckiego:

 1. Pan Franciszek Osip – Przewodniczący Rady
 2. Pan Wojciech Marczycki
 3. Pani Marianna Drozdek
 4. Pan Mariusz Folwarków
 5. Pan Artur Kozioł
 6. Pan Zbigniew Moskalewicz
 7. Pan Mieczysław Szuba

 

Rada Powiatowa DIR Powiatu Lubańskiego

 1. Pan Robert Świder – Przewodniczący Rady
 2. Pan Bartosz Łasica
 3. Pan Jerzy Bucki
 4. Pani Angelika Zaleśna

 

Rada Powiatowa DIR Powiatu Lwóweckiego

 1. Pan Mieczysław Środa – Przewodniczący Rady
 2. Pan Tomasz Krawczyk
 3. Pan Henryk Wydra
 4. Pan Piotr Stypułkowski
 5. Pan Bogdan Żemojcin

 

Rada Powiatowa DIR Powiatu Zgorzeleckiego

 1. Pan Tadeusz Baranek – Przewodniczący Rady
 2. Pan Stanisław Hrehorów
 3. Pan Tadeusz Mochalski
 4. Pan Zbigniew Chorągwicki
 5. Pan Dariusz Kieruzal
 6. Pan Andrzej Kondracki
 7. Pan Leszek Romanowicz
 8. Pan Jerzy Strojny

Zaproszeni goście:

 1. Pani Justyna Dobosz-Radyno – Starszy Inspektor Weterynaryjny, Powiatowy Inspektorat Weterynarii
 2. Pani Magdalena Salińska – Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 3. Pan Paweł Hawrylewicz – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 4. Pani Agnieszka Potyrała – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 5. Pani Izabela Karnauch – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 6. Pan Krzysztof Gołuchowski – Przedsiębiorstwo BASF Polska
 7. Pan Franciszek Baranowski – Prezes Zarządu Lirpol

 

Podczas spotkania omówiono liczne. Wśród najważniejszych zagadnień poruszono kwestie programów prowadzonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które zreferowała Pani Dyrektor Magdalena Salińska wraz ze współpracownikami.

Pani Justyna Dobosz – Radyno przedstawiła zgromadzonym temat ASF, a Pani Izabela Karnauch z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Sekcja Zamiejscowa Rakowice Wielkie zreferowała sytuację związaną z przetargami w obszarze pracy Sekcji Zamiejscowej KOWR.

Pan Krzysztof Gołuchowski zaprezentował ofertę przedsiębiorstwa BASF Polska skierowaną do rolników, a Pan Franciszek Baranowski jako Prezes Spółki Lirpol przypomniał o możliwości atestacji opryskiwaczy a dodatkowo wskazał ofertę ubezpieczeniową Związku Wzajemności Członkowskiej Wieś Dolnośląska. Związek ten utworzono na bazie współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych TUW.

Ze względu na ożywioną dyskusję i liczne pytania w każdej z wymienionych kwestii Przewodniczący Rad Powiatowych zgodzili się co do konieczności zwoływania kolejnych spotkań w tak szerokim gronie i omawiania tematów jeszcze bardziej szczegółowo.

 

Wspólne posiedzenie Rad Powiatowych

13 października w Lubomierzu odbyło się wspólne posiedzenie Rad Powiatowych DIR powiatów bolesławieckiego, lubańskiego, lwóweckiego oraz zgorzeleckiego.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Lwówku Śląskim Pan Mieczysław Środa, który przywitał obecnych delegatów oraz zaproszonych Gości wśród których byli: Pani Jolanta Szczuraszek – Zastępca Dyrektora OR ARiMR we Wrocławiu, Pani Agnieszka Potyrała – Kierownik Biura Wsparcia Inwestycyjnego OR ARiMR, Pan Paweł Hawrylewicz – Kierownik Biura ds. płatności bezpośrednich OR ARiMR, Pan Łukasz Ćwiek – reprezentujący Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Pani Bożena Mulik – Prezes Zarządu LGD Partnerstwo Izerskie, Pan Sebastian Fijałkowski -Kierownik PT KRUS Bolesławiec, Pani Patrycja Rybczak – Powiatowy Lekarz Weterynarii,  Pan Franciszek Baranowski Prezes Zarządu spółki Lirpol oraz Pan Marcin Wit – firma AGRO DUDEK.

Zaproszeni goście zreferowali delegatom zagadnienia którymi się zajmują. Przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa omówili temat płatności bezpośrednich a także programów wsparcia inwestycyjnego. Pani Bożena Mulik zaprezentowała programy prowadzone przez LGD Partnerstwo Izerskie, m.in. program skierowany do gospodarstw agroturystycznych oraz tworzenia zagród edukacyjnych. Pan Łukasz Ćwiek przekazał aktualny stan rozdysponowania przez Sekcję Zamiejscową KOWR Rakowice Wielkie nieruchomości z zasobu WRSP, kierunki dalszego rozdysponowania a także przewidywane obszary przejmowania gruntów przez KOWR w ramach wyłączeń 30%. Dokładna analizę sytuacji związanej z ASF przedstawiła zebranym Pani Rybczak. Ofertę ubezpieczeniową TUW oraz działalności Lirpol w zakresie atestacji opryskiwaczy omówił Pan Franciszek Baranowski. Ostatnim punktem spotkania było przedstawienie oferty firmy AGRO DUDEK, której dokonał Pan Marcin Wit.

Na zakończenie Przewodniczący Środa podziękował uczestnikom za udział w obradach i zamknął posiedzenie.

Seminarium pt. „Warunki prowadzenia produkcji rolniczej na terenie powiatów: bolesławieckiego, lubańskiego, lwóweckiego oraz zgorzeleckiego w dobie obecnych uwarunkowań gospodarczych”

8 grudnia w Pisarzowicach w siedzibie spółki Agrofarm odbyło się Seminarium pt. „Warunki prowadzenia produkcji rolniczej na terenie powiatów: bolesławieckiego, lubańskiego, lwóweckiego oraz zgorzeleckiego w dobie obecnych uwarunkowań gospodarczych” współorganizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Rady Powiatowe DIR Bolesławiec, Lubań, Lwówek Śląski oraz Zgorzelec. W spotkaniu uczestniczyli delegaci wymienionych Rad Powiatowych oraz zaproszeni Goście: Poseł na Sejm RP Pan Szymon Pogoda, Prezes Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej Pan Ryszard Borys, Kierownik PT KRUS w Lubaniu Pani Lucyna Kłusik, Kierownik PT KRUS w Bolesławcu Pan Sebastian Fijałkowski, Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Bolesławcu Pan Maciej Małkowski, Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lubaniu Pani Joanna Wilczyńska Doliba, Kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zgorzelcu Pani Aneta Mazur, przedstawiciel Sekcji Zamiejscowej KOWR w Rakowicach Wielkich Pan Łukasz Ćwiek. W wydarzeniu uczestniczył również Starosta Lubański Pan Walery Czarnecki, Wójt Gminy Siekierczyn Pan Dariusz Furdykoń oraz Ks. Jan Leśnik. Seminarium było idealną okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń, poglądów oraz dyskusji co, przyczyniło się do zacieśniania współpracy między miejscowym samorządem rolniczym a terenowymi przedstawicielstwami instytucji okołorolniczych.

Spotkanie Rad Powiatowych w Lubaniu

Z inicjatywy Prezesa DIR  Leszka Grali, 6 grudnia w Sali firmy Agro- Farm Pisarzowice odbyło się spotkanie Rad Powiatu Lubańskiego, Zgorzeleckiego, Lwóweckiego i Bolesławieckiego oraz zaproszonych rolników.

Tematem spotkania było:

Zagrożenie ASF na terenie powiatów, które przedstawił powiatowy lekarz weterynarii w Lubaniu Tadeusz Kiersnowski.

Odnawialne źródła energii –fotowoltaiki , zaprezentowali  przedstawiciele z Polskiej
Grupy Energetyki Słonecznej: Wiktoria Trela menedżer do spraw sprzedaży, Krzysztof  Zawada  menedżer projektu, Przemysław Olszak doradca klienta.

Ubezpieczenia w gospodarstwie przedstawił  Franciszek Baranowski – Przedstawiciel Zarządu DIR ds. działalności ZWC Wieś Dolnośląska.

Rolnicy mieli możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami firm.

XX -LECIE SAMORZĄDU ROLNICZEGO SUBREGIONU JELENIOGÓRSKIEGO

W dniu 16.12.2016r. w Mysłakowicach odbył się jubileusz XX – lecia Samorządu Rolniczego Subregionu Jeleniogórskiego.Przewodniczący Rad Powiatowych Dolnośląskiej Izby Rolniczej z tej okazji zaprosili wielu gości, którzy przez ten cały okres współpracowali i nadal współpracują z Dolnośląską Izbą Rolniczą: Zastępca Prezydenta Miasta Jelenia Góra Pan Piotr Paczóski , Starosta Jeleniogórski Pani Anna Konieczyńska , Burmistrz Miasta Kowary Pani Bożena Wiśniewska, Burmistrz Miasta Piecowice Pan Witold Rudolf, Wójt Gminy Mysłakowice Pan Michał Orman, Wójt Gminy Jeżów Sudecki Pan Edward Dudek, Starosta Zgorzelecki Pani Urszula Ciupak, Burmistrz Miasta Węgliniec Pan Stanisław Mikołajczyk, Wójt Gminy Zgorzelec Pan Piotr Machaj, Wójt Gminy Sulików Pan Marek Starzyński, Burmistrz Miasta Olszyna Pan Leszek Leśko, Zastępca Burmistrza Miasta Lubań Pan Mariusz Tomiczek, Wójt Gminy Platerówka Pan Krzysztof Halicki, Przewodniczący Rady Miejskiej Miasta Leśna Pan Stanisław Marczyński, Burmistrz Miasta Wleń Pan Artur Zych, Burmistrz Miasta Mirsk Pan Andrzej Jasiński, Burmistrz Miasta Lubawka Pani Ewa Kocemba, oraz partnerzy ze związków i organizacji rolniczych, współpracujących z Dolnośląską Izbą Rolniczą.

Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Aniela, Jan