Posiedzenie Rady DIR w Ząbkowicach Śląskich

 

15 grudnia br. w Sala Fundacji „Albertówka”  w Jugowicach, gmina Walim, odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Wałbrzyskiego. W spotkaniu udział wzięli Ks. Profesor dr hab. Franciszek Głód, Pan Leszek Grala Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Członkowie Rady Powiatowej DIR, Pani Edyta Marciniak – kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Wałbrzychu, Pani Ewa Wrochna – główny specjalista ARiMR w Wałbrzychu, Pani Maria Grochowska – kierownik PZDR Wałbrzych, Pani Urszula Bogusiewicz z  DODR we Wrocławiu oraz Pan Janusz Głód i Łukasz Kazek. Uroczyste Spotkanie Wigilijne rozpoczęło się Mszą Św., w której uczestnictwo było dobrowolne. Po Mszy Św. spotkanie  prowadził  Przewodniczący  Rady i członek Zarządu DIR – Pan Paweł Mazur. Przywitał delegatów i zaproszonych gości.

Wigilijne Spotkanie rozpoczęło się od dzielenia się opłatkiem, wzajemnymi życzeniami świątecznymi i wspólnym odśpiewaniem kilku kolęd.

 

Podczas spotkania Ks. Profesor dr hab. Franciszek Głód opowiedział zebranym historię powstania Domu Fundacji „Albertówka” w Jugowicach i przedstawił czym zajmuje się  Fundacja, w jaki sposób opiekuje się społecznością ludzi bezdomnych, jak pomaga im wrócić do tzw. normalnego społeczeństwa, aby odzyskać godność człowieka.

 

W drugiej części zebrani zajęli się podsumowaniem pracy Rady w 2019 roku. Rozmawiano o trudnościach jakie mają rolnicy w gospodarstwach z małą obsadą bydła z tworzeniem planów nawozowych. Dyskutowano również na tematy tegorocznej suszy i jej monitoringu, o szkodach powodowanych przez zwierzynę łowną, o ubezpieczeniach upraw i innych dotyczących rolników sprawach. Spotkanie było też okazją do podsumowania dotychczasowej współpracy Dolnośląskiej Izby Rolniczej z jednostkami działającymi na rzecz rolnictwa.

Posiedzenie Rady DIR w Wałbrzychu

 

W dniu 12.02.2020r. w Dziećmorowicach gm. Walim odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Wałbrzyskiego. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Paweł Mazur. Na posiedzenie zaproszeni zostali: Agnieszka Kalbarczyk przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin, Marek Wojtków – Zastępca Dyrektora ARiMR we Wrocławiu, Pan Bogusław Czerski – Powiatowy Lekarz Weterynarii, Pan Kazimierz Krukowski-Zdanowicz – Przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Wałbrzychu oraz przedstawiciele Kół Łowieckich z terenu powiatu.

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Wałbrzyskiego

Dnia 14.07.2020 r w miejscowości Zagórze Śląskie, w gmina Walim odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Wałbrzyskiego. Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Pawła Mazura w posiedzeniu udział wzięli: Joanna Dziurdzia, Marcin Osiński Łukasz Ryś przedstawiciele Banku BNP PARIBAS, w zastępstwie Kierownik Biura ARiMR w Świdnicy Pan Karol Sakowski, Pani Barbara Pajor Zastępca Dyrektora Biura DIR oraz rolnicy indywidualni z terenu gminy Walim.

 

Stanowisko rolników z debaty

Stanowisko rolników z debaty dot. skutków wprowadzenia ustawy o ochronie zwierząt, która odbyła się 1 października w Głuszycy

Spotkanie przedstawicieli DIR ws. tzw. „5 dla zwierząt”

23 października przedstawiciele DIR z powiatu dzierżoniowskiego i wałbrzyskiego w składzie: Paweł Mazur – Członek Zarządu DIR, Piotr Rakoczy – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w powiecie dzierżoniowskim i Wiesław Mąka delegat do walnego zgromadzenia DIR, uczestniczyli w spotkaniu z posłanką na Sejm RP Panią Moniką Wielichowską.
Spotkanie odbyło się na zaproszenie Pani Poseł i zorganizowane zostało w jej biurze poselskim. Przedmiotem dyskusji była tzw.,, 5 Kaczyńskiego,, czyli ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt i innych ustaw. Nasze uwagi dotyczące poprawek do ustawy zaproponowane przez senat przedstawiliśmy w formie pisemnej(treść pisma na załączonych zdjęciach) , staraliśmy się w rozmowie przekonać Panią poseł, że poprawki do ustawy pod żadnym względem nie zmniejszają jej fatalnego wpływu na nasze gospodarstwa, zajmujące się hodowlą bydła na pogórzu Sudeckim.
Pragniemy zwrócić uwagę, że Pani Poseł jest pierwszą osobą zasiadającą w Sejmie z okręgu wałbrzyskiego, która chciała się z nami spotkać w tej sprawie. (zaproszenia do dyskusji otrzymali wszyscy posłowie z naszego okręgu). Mamy nadzieję, że ustawa mimo wszystko nie wejdzie w życie i nie stanie się przyczyną do wymazania, hodowli bydła mięsnego z naszego krajobrazu.

 

Paweł Mazur, Członek Zarządu DIR

RP DIR w Wałbrzychu dla „Albertówki”

,,Albertówka” w Jugowicach (pow. wałbrzyski) to miejsce gdzie od 2017 roku Rada Powiatowa DIR powiatu wałbrzyskiego wraz z przedstawicielami instytucji działających na rzecz rolnictwa uczestniczyła w spotkaniu opłatkowo – noworocznym. Gospodarzem spotkań był ks. prof. Franciszek Głód – założyciel gospodarstwa rolnego, które pełni funkcję ośrodka dla mężczyzn.

Konferencja pn. „Produkcja żywca wołowego. System QMP oraz chów i hodowla bydła”

W dniu 04.12.2019 r. odbyła się zorganizowana przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Świdnicy konferencja pn. „Produkcja żywca wołowego. System QMP oraz chów i hodowla bydła.

W ramach współpracy, organizację przedsięwzięcia wsparła Dolnośląska Izba Rolnicza, Rady Powiatowe z Wałbrzycha i Świdnicy.

Pan Andrzej Bielarczyk Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świdnicy rozpoczął spotkanie od najpilniejszej kwestii związanej z sytuacją występowania w naszym regionie afrykańskiego pomoru świń. Omówił zagadnienia zapobiegania i bioasekuracji ASF. Pan Marcin Adamczyk z Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego przedstawił jakie zalety i dodatkowe dochody może otrzymać hodowca jeżeli skorzysta z systemu QMP. Następnie Pan Marek Damsz Prezes KISamen Polska omówił dobór ras i krzyżowanie międzyrasowe bydła mięsnego. Pani Małgorzata Adamus i Pan Marcin Osiński z BNP Parbas przedstawili ofertę kredytów dla rolników. Panowie Wojciech i Jacek Ptak z Lecznicy weterynaryjnej w Dzierżoniowie omówili temat chorób wymienia, jak skutecznie leczyć i zapobiegać zapaleniom. Ostatni wykład dotyczył chorób oddechowych bydła.

W Konferencji udział wzięło blisko 50 osób, w tym rolnicy z powiatu świdnickiego, kamiennogórskiego oraz wałbrzyskiego wraz z Panem Pawłem Mazurem Przewodniczącym Rady Powiatowej DIR Wałbrzych.

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne – podsumowanie konkursu na terenie działania PT Wałbrzych

22 czerwca 2017 r. w Świdnicy w siedzibie Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odbyło się uroczyste podsumowanie etapu regionalnego konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” organizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Honorowy patronat nad XV edycją Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Konferencja W Bardzie

 

Dnia 15.02.2017 r. w Hotelu Bardo w Bardzie odbyła się konferencja pt. „Współpraca samorządu rolniczego z administracją rządową i samorządem terytorialnym w sprawach dotyczących rolnictwa”. Część spotkania była przeznaczona na podsumowanie 20 lat działania Izby Rolniczej na terenie byłego województwa wałbrzyskiego.

Informacje kwartalne

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Justyna, Cyprian