Posiedzenie Rady DIR w Wałbrzychu

 

W dniu 12.02.2020r. w Dziećmorowicach gm. Walim odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Wałbrzyskiego. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Paweł Mazur. Na posiedzenie zaproszeni zostali: Agnieszka Kalbarczyk przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin, Marek Wojtków – Zastępca Dyrektora ARiMR we Wrocławiu, Pan Bogusław Czerski – Powiatowy Lekarz Weterynarii, Pan Kazimierz Krukowski-Zdanowicz – Przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Wałbrzychu oraz przedstawiciele Kół Łowieckich z terenu powiatu.

Pani Agnieszka Kalbarczyk przekazała informacje, że od połowy grudnia 2019 roku, zaczęło obowiązywać nowe prawo dotyczące zdrowia roślin. Zmiana mają wpływ na produkcję roślinną i obrót roślinami, produktami roślinnymi i przedmiotami, w tym także na nasiennictwo i obrót materiałem siewnym. Celem nowych przepisów ma być zwiększenie ochrony UE przed wprowadzaniem z państw trzecich organizmów szkodliwych, harmonizacja systemu paszportowania roślin, rewizja koncepcji stref chronionych, poprawa spójności przepisów z zakresu zdrowia roślin oraz przepisów, dotyczących roślinnego materiału rozmnożeniowego, a także ujednolicenie zasad prowadzenia kontroli urzędowych w całym łańcuchu żywnościowym.

Wraz z początkiem Nowego Roku, na całym świecie rozpoczęły się obchody Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin ogłoszonego przez Organizację Narodów Zjednoczonych. PIORIN organizuje szereg działań promocyjnych z tym związanych.

Powiatowy Lekarz Weterynarii Pan Bogusław Czerski przedstawił aktualną sytuację dotycząca ASF oraz ptasiej grypy oraz o zagrożeniach z tym związanych. Pan Król zaapelował, że w obecnej sytuacji najważniejsze jest przestrzeganie zasad bioasekuracji. Przekazał również informację, że od połowy lutego 2020 r. w gospodarstwach rolnych będzie można prowadzić małe ubojnie zwierząt oraz dyskutowano na temat uboju zwierząt z konieczności.

Podczas spotkania omówiono również z przedstawicielami Kół Łowieckich tematy dotyczące odstrzałów zwierzyny łownej, realizacji planów łowieckich, inwentaryzacji zwierzyny oraz odszkodowań za szkody łowieckie.

Na zakończenie spotkania Pan Marek Wojtków – Zastępca Dyrektora ARiMR we Wrocławiu przedstawiła zagadnienia dotyczące: programów wsparcia dla rolników, płatności obszarowych i realizacji wniosków suszowych za rok 2019. W dyskusji dominowały tematy związane z brakiem zaliczek, corocznymi kontrolami oraz brakiem środków finansowych związanych z wystąpieniem suszy.

Informacje kwartalne

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Daria, Wilhelmina