Pobieranie nienależnych dopłat to przestępstwo!!!!!

Rozpoczął się nabór wniosków o płatności bezpośrednie na rok 2020, dlatego apelujemy o terminowe wypełnianie wniosków zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Przypominamy, iż o dopłaty bezpośrednie może wystąpić osoba użytkująca grunty rolne.

Konsekwencje postępowania niezgodnie z obowiązującymi przepisami są bardzo surowe.

W styczniu 2020 roku w Sadzie Rejonowym w Legnicy (województwo dolnośląskie), zapadł wyrok wobec trzech osób – właścicieli gruntów rolnych, którzy oddali swe grunty w dzierżawę, ale pobierali dopłaty bezpośrednie. Zachowanie takie wynika z przekonania, że dopłata należy się właścicielowi gruntu, nawet jeżeli go nie uprawia. To jest błędne przekonanie!  W takim przypadku ARMiR przy stwierdzeniu nieprawidłowości nie wypłaci dopłaty ani dzierżawcy, ani właścicielowi, a utraconych środków nikt z ww. nie odzyska.

W ocenie ARiMR jest to dość powszechne zjawisko choć trudne do udowodnienia.

Przytaczany przykład wypłynął w sytuacji, gdy dzierżawca wystąpił o zwrot akcyzy do paliwa rolniczego i okazało się, że kto inny bierze dopłaty, a kto inny uprawia pole. Policja miała bardzo prostą sytuację, wezwane na przesłuchanie w charakterze świadka zamieszane w sprawę osoby przyznały się do wszystkiego przekonane, że działają zgodnie z prawem.  Zapomniały lub nie zapoznały się z opisem wniosku, gdzie w punkcie IX „oświadczenia i zobowiązania” składający wniosek oświadcza, że pouczono go o skutkach składania fałszywego oświadczenia i że znane są mu zasady przyznawania płatności.

Oskarżenie brzmiało: „ ….w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, z góry powziętym zamiarem doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Unię Europejską, reprezentowaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w  ten sposób, że w celu uzyskania dopłaty bezpośredniej  za rok[lata pobierania dopłat ], w którym poświadczył nieprawdę co do okoliczności faktycznego użytkowania gruntów rolnych….”

Sad skazał całą trójkę na podstawie art. 286 §1kk i art. 297§ 1kk w zw. z art. 11§ 2kk na karę grzywny po 5 tys. zł, zwrot kosztów postępowania sądowego oraz naprawienia szkody poprzez zwrot pobranych niesłusznie dopłat w kwotach 58 032,15 zł, 37 891,72 zł i 20 577,75 zł.

Kara jest szczególnie dotkliwa, bo dotyczy emerytów. ARiMR   nie ma możliwości jej umorzenia, wyrok sądowy musi być wykonany.  Skazani nie mogą pogodzić się z wyrokiem, uważają, że to niesprawiedliwość, iż muszą oddać pieniądze ARiMR. Przecież dopłaty pobierali za zgodą dzierżawcy, przełożenie pieniędzy z jednej kieszeni do drugiej nie jest kradzieżą. Niestety należy pamiętać, że Sądy nie kierują się zasadami moralnymi, lecz obowiązującą literą prawa.

Zachęcam rolników do konsultowania tematów dzierżaw gruntów rolnych jak i innych problemów wynikających z prowadzonej działalności z Prawnikiem Dolnośląskiej Izby Rolniczej – Mecenasem Łukaszem Opalińskim /kontakt ws. bezpłatnych porad prawnych dostępny jest na stronie internetowej DIR w zakładce Kontakt.

Lepiej zapytać niż ponosić surowe konsekwencje.

 

mgr inż. Zenon Grakowicz

Biuro Terenowe DIR w Legnicy

 

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Legnickiego

Dnia 01.07.2020 r. w siedzibie biura terenowego DIR w Legnicy odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Legnickiego. Posiedzeniu przewodniczył Grzegorz Rudziak – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR.Zarząd DIR reprezentował Waldemar Jankowski .

 

 

Spotkanie z Dyrektorem TUW

W dniu 01.02.2021 r. w Biurze Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Legnicy odbyło się spotkanie z Dyrektorem Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych we Wrocławiu Panem Pawłem Warunek.

Spotkanie w BT DIR w Legnicy

2 lutego br. w Biurze Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Legnicy odbyło się spotkanie w celu przekazania i dalszej obsługi Biura Terenowego Panu Andrzejowi Niemiec – Kierownik BT DIR w Legnicy.

 

Forum Rolnicze w Krotoszycach

Rady Powiatowe DIR powiatu legnickiego, jaworskiego i złotoryjskiego spotkały się 30.11.2021r. w Pałacu Krotoszyce.  Wspólne posiedzenie rad zorganizowane przez Dolnośląską Izbę Rolniczą przy współpracy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dolnośląski Oddział Regionalny we Wrocławiu prowadził Wiceprezes DIR, Przewodniczący Rady Powiatowej DIR powiatu jaworskiego Waldemar Jankowski.

Podczas spotkania z okazji 25 – lecia samorządu rolniczego odznaczono członków izby rolniczej:

Brązową odznakę zasłużony dla samorządu rolniczego nadaną przez KRIR otrzymał Artur Mackiewicz. Złotą Odznakę Zasłużony Dla Samorządu nadaną przez DIR otrzymał Grzegorz Rudziak i Krzysztof Plesowicz. Srebrną Odznakę Zasłużony Dla Samorządu Rolniczego nadaną przez DIR otrzymała Danuta Sługocka i Roman Kozak.

Zaproszeni Goście w osobach: Witold Woźniak-  Wójt Gminy Krotoszyce, Leszek Cebulski – Prezes firmy Osadkowski-Cebulski w Legnicy, Barbara Małecka Salwach – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Legnicy, Katarzyna Wojciechowska – Kierownik PBODR w Jaworze , Witold Kudła –  Prezes ZPZL, Radosław Zysnarski Prezes RZRKiOR w Legnicy otrzymali pamiątkowe statuetki.

Medale oraz statuetki wyróżnionym wręczył prezes DIR Pan Ryszard Borys.

Uczestnicy spotkania wysłuchali wykładów na temat:

-kampanii dopłat obszarowych na rok 2022, zmiany i najnowsze uregulowania. Aktualne nabory z działań inwestycyjnych i premiowych z PROW oraz usługi cyfrowe ARiMR . Wykładowcy- Agnieszka Potyrała Kierownik Biura Wsparcia Inwestycyjnego i Paweł Hawrylewicz  Kierownik Biura Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Obszarowych. Wstępne słowo wygłosiła pani Magdalena Salińska dyrektor OR ARIMR we Wrocławiu.

-rolnictwo precyzyjne, nowe technologie i trendy w produkcji roślinnej. Wykładowcy –Łukasz Kuboń z firmy Osadkowski – Cebulski w Legnicy i Anna Włóczyk  firma QZ Solutions Sp. z o.o. Opole.

-aktualnej sytuacji na powiecie w związku z ASF. Informację przekazała pani Barbara Małecka Salwach Powiatowy Lekarz Weterynarii w Legnicy.

– aktualnej oferty TUW przedstawiły panie Sylwia Mika Dyrektor TUW w Legnicy i Małgorzata Kotkowska.

-informacji w zakresie aktualnych uregulowań dotyczących działań PIORiN przedstawiła pani Danuta Sługocka  Kierownik oddziału PIORIN w Jaworze.

– ubezpieczeń społecznych w KRUS referował pan Artur Szponarski Kierownik KRUS w Legnicy.

-działalności spółki LIRPOL – informację przedstawił jej Prezes pan Franciszek Baranowski.

 

Posiedzenie RP DIR powiatu legnickiego

W dniu 18 lutego 2022r  w Legnicy odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Legnickiego.

Zarząd DIR reprezentował Wiceprezes Pan  Waldemar Jankowski, który przedstawił sprawozdanie z działalności izby za rok 2021.

Przewodniczący Powiatowej Rady Pan Grzegorz Rudziak wraz z członkami rady przedyskutował  tematy związane z aktualną sytuacją cen  nawozów, zbóż, żywca wieprzowego i drobiowego. Omówiono również plan pracy rady na rok 2022.

Członkowie Rady opowiedzieli się za organizacją wspólnych posiedzeń kilku rad powiatowych DIR zgodnie z wcześniejszymi sugestiami zarządu izby.

Posiedzenie obsługiwali pracownicy Biura Terenowego DIR w Legnicy, kierownik biura Zenon Grakowicz i specjalista biura Agata Witek.

Delegaci RP DIR Powiatu Legnickiego na Posiedzeniu Rady

Dnia 3 czerwca 2022 r. w Legnicy odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Legnickiego.

Spotkanie otworzył i czuwał nad porządkiem obrad Przewodniczący Rady Grzegorz Rudziak.

Gośćmi na posiedzeniu Rady byli: Waldemar Jankowski Wiceprezes DIR, Andrzej Wańkowicz – Kierownik Sekcji Zamiejscowej KOWR w Legnicy Andrzej oraz Paweł Hawrylewicz Kierownik Biura Działań Społecznych i Środowiskowych Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR we Wrocławiu.

Kierownik SZGZ w Legnicy przedstawił zebranym m.in. zestawienie gruntów z zasobu KOWR jakie będą w najbliższym czasie udostępnione do wydzierżawienia oraz wykupu w powiecie legnickim. Informacje takie mają duże znaczenie dla rolników, ponieważ dają im więcej czasu na przygotowanie się do tych przetargów.

Paweł Hawrylewczy z ARiMR omówił zakończony etap przyjmowania wniosków o dopłaty obszarowe oraz do nawozów mineralnych. Podjęto także temat dotyczący różnic pomiędzy granicami ewidencyjnymi działek, a powierzchniami użytkowymi na których to podstawie ARiMR nalicza dopłaty. Problem ten dotyka wielu rolników, dlatego też należy znaleźć rozwiązanie tak, aby wyeliminować te rozbieżności.

Waldemar Jankowski Wiceprezes DIR przekazał informację z działań podejmowanych przez DIR w 2022 r. DIR uczestniczyła m.in. w Kongresie Izb Rolniczych pt. „Izby Rolnicze o przyszłości polskiego sektora żywnościowego w świetle zawirowań na rynkach rolnych.”

Przewodniczący Rady Grzegorz Rudziak wraz z Wiceprezesem Waldemarem Jankowskim przekazali Panu Zenonowi Grakowicz wieloletniemu kierownikowi BT DIR okolicznościowy medal w dowód uznania za wieloletnią współpracę przyznany z okazji 76-lecia OSP Granowice.

 

 

 

Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Marii, Antoni