Pobieranie nienależnych dopłat to przestępstwo!!!!!

Rozpoczął się nabór wniosków o płatności bezpośrednie na rok 2020, dlatego apelujemy o terminowe wypełnianie wniosków zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Przypominamy, iż o dopłaty bezpośrednie może wystąpić osoba użytkująca grunty rolne.

Konsekwencje postępowania niezgodnie z obowiązującymi przepisami są bardzo surowe.

W styczniu 2020 roku w Sadzie Rejonowym w Legnicy (województwo dolnośląskie), zapadł wyrok wobec trzech osób – właścicieli gruntów rolnych, którzy oddali swe grunty w dzierżawę, ale pobierali dopłaty bezpośrednie. Zachowanie takie wynika z przekonania, że dopłata należy się właścicielowi gruntu, nawet jeżeli go nie uprawia. To jest błędne przekonanie!  W takim przypadku ARMiR przy stwierdzeniu nieprawidłowości nie wypłaci dopłaty ani dzierżawcy, ani właścicielowi, a utraconych środków nikt z ww. nie odzyska.

W ocenie ARiMR jest to dość powszechne zjawisko choć trudne do udowodnienia.

Przytaczany przykład wypłynął w sytuacji, gdy dzierżawca wystąpił o zwrot akcyzy do paliwa rolniczego i okazało się, że kto inny bierze dopłaty, a kto inny uprawia pole. Policja miała bardzo prostą sytuację, wezwane na przesłuchanie w charakterze świadka zamieszane w sprawę osoby przyznały się do wszystkiego przekonane, że działają zgodnie z prawem.  Zapomniały lub nie zapoznały się z opisem wniosku, gdzie w punkcie IX „oświadczenia i zobowiązania” składający wniosek oświadcza, że pouczono go o skutkach składania fałszywego oświadczenia i że znane są mu zasady przyznawania płatności.

Oskarżenie brzmiało: „ ….w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, z góry powziętym zamiarem doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Unię Europejską, reprezentowaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w  ten sposób, że w celu uzyskania dopłaty bezpośredniej  za rok[lata pobierania dopłat ], w którym poświadczył nieprawdę co do okoliczności faktycznego użytkowania gruntów rolnych….”

Sad skazał całą trójkę na podstawie art. 286 §1kk i art. 297§ 1kk w zw. z art. 11§ 2kk na karę grzywny po 5 tys. zł, zwrot kosztów postępowania sądowego oraz naprawienia szkody poprzez zwrot pobranych niesłusznie dopłat w kwotach 58 032,15 zł, 37 891,72 zł i 20 577,75 zł.

Kara jest szczególnie dotkliwa, bo dotyczy emerytów. ARiMR   nie ma możliwości jej umorzenia, wyrok sądowy musi być wykonany.  Skazani nie mogą pogodzić się z wyrokiem, uważają, że to niesprawiedliwość, iż muszą oddać pieniądze ARiMR. Przecież dopłaty pobierali za zgodą dzierżawcy, przełożenie pieniędzy z jednej kieszeni do drugiej nie jest kradzieżą. Niestety należy pamiętać, że Sądy nie kierują się zasadami moralnymi, lecz obowiązującą literą prawa.

Zachęcam rolników do konsultowania tematów dzierżaw gruntów rolnych jak i innych problemów wynikających z prowadzonej działalności z Prawnikiem Dolnośląskiej Izby Rolniczej – Mecenasem Łukaszem Opalińskim /kontakt ws. bezpłatnych porad prawnych dostępny jest na stronie internetowej DIR w zakładce Kontakt.

Lepiej zapytać niż ponosić surowe konsekwencje.

 

mgr inż. Zenon Grakowicz

Biuro Terenowe DIR w Legnicy

 

Posiedzenie Rady Powiatowej DIR Powiatu Legnickiego

Dnia 01.07.2020 r. w siedzibie biura terenowego DIR w Legnicy odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Legnickiego. Posiedzeniu przewodniczył Grzegorz Rudziak – Przewodniczący Rady Powiatowej DIR.Zarząd DIR reprezentował Waldemar Jankowski .

 

 

Spotkanie z Dyrektorem TUW

W dniu 01.02.2021 r. w Biurze Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Legnicy odbyło się spotkanie z Dyrektorem Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych we Wrocławiu Panem Pawłem Warunek.

Spotkanie w BT DIR w Legnicy

2 lutego br. w Biurze Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Legnicy odbyło się spotkanie w celu przekazania i dalszej obsługi Biura Terenowego Panu Andrzejowi Niemiec – Kierownik BT DIR w Legnicy.

 

Informacje kwartalne

Na wsi coraz więcej niepewności...

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Daria, Wilhelmina