Wspólne posiedzenie Rad Powiatowych DIR Powiatu Legnickiego i Złotoryjskiego

Dnia 16 listopada 2022r. w Chojnowie odbyło się wspólne posiedzenie Rad Powiatowych Dolnośląskiej Izby Rolniczej powiatów legnickiego i złotoryjskiego.

Przebieg spotkania był wspólnie koordynowany przez Przewodniczących Rad – Grzegorza Rudziaka oraz Wiesława Skop.

Na posiedzenie zostali zaproszeni Goście:

  • Waldemar Jankowski- Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej,
  • Arkadiusz Dulemba- Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Lubinie,
  • Aleksandra Skorupska – Drużka Kierownik Nadzoru Wodnego w Legnicy,
  • Anna Kotlińska – Przedstawiciel Zarządu Zlewni w Legnicy

Kierownik PZDR przedstawił zebranym jakie czekają rolników zmiany w związku z wchodzącym w życie Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej UE na lata 2023-2027. Wykładnia założeń związanych z wytycznymi na przyszłe lata pozwala rolnikom lepiej przygotować się na zmiany jakie ich czekają.

Kierownik Nadzoru Wodnego wraz z przedstawicielką zlewni omówiły m.in. zagadnienia dotyczące małej retencji, jakie dokumenty powinien złożyć rolnik, aby uzyskać pozwolenia w przypadku budowy stawu, studni czy przepustów na rowach. W tym roku uprawy w powiecie legnickim zostały dotknięte klęską suszy, dlatego, też rolnicy szukają wszelkich możliwych rozwiązań, które pozwolą im na racjonalne gospodarowanie wodą.

Waldemar Jankowski złożył sprawozdanie z działań podejmowanych przez DIR w 2022r. Zarząd DIR w swoich działaniach dużo uwagi poświęcił m.in. problemowi suszy z jaką borykała się znaczna część rolników na Dolnym Śląsku, utrzymującymi się wysokimi cenami nawozów i niestabilnymi cenami skupu zbóż. DIR podtrzymuje współpracę ze związkami oraz organizacjami działającymi na rzecz rolnictwa co pozwala walczyć ze zdwojoną siłą o wspólny interes rolników w instytucjach o charakterze rolniczym oraz w pracach prowadzonych przez MRWiR.

Organizacja wspólnego posiedzenia dała możliwość przyjrzenia się problemom z jakim boryka się rolnictwo na poziomie dwóch sąsiadujących powiatów co pozwala na wymianę pomysłów oraz doświadczeń wśród rolników. Przewodniczący RP wspólnie uzgodnili, że takie posiedzenia będą odbywały się cyklicznie.

Fundacja

Fundacja Izydora

Związek Wzajemności Członkowskiej

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” jest ogólnopolskim, pierwszym reaktywowanym dzięki zmianom w polskim prawie ubezpieczeniowym, towarzystwem korzystającym z wzajemnościowej formuły realizacji ubezpieczeń.

Przydatne linki
Kalendarz

Money.pl

Money.pl - Kliknij po więcej
Forex
 CHF / PLN 4,0770 -0,16% [20:13]
 EUR / JPY 124,5710 -0,04% [20:13]
 EUR / PLN 4,3939 -0,31% [20:13]
 USD / JPY 105,7190 -0,25% [20:13]
 USD / PLN 3,7284 -0,49% [20:13]
Wspierane przez Money.pl

Imieniny:
Blazej, Saturnin